MangaToon
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Tiếp tục cập nhật
46.9M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Một vụ tai nạn xe khiến cô xuyên không tới thế giới phép thuật, rồi một trận đấu lại khiến cô được hoàng đế nhận nuôi và trở thành công chúa. Cơ mà công chúa nhà người ta toàn sống trong nhung lụa, người hầu cơm bưng nước rót, sống vui vẻ thoải mái, vì sao tới lượt cô lại là phòng chứa củi cũ nát, ngày nào cũng bị đánh mắng, còn bị các công chúa khác giẫm đạp dưới chân? Không ổn, cô phải phản kích thôi! Và khi nhìn thấy cô phản kích, hoàng đế mặt lạnh nào đó khẽ nhếch khoé môi nói: “Phế vật này, thú vị đấy.”

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 337 chương    /    (50999)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-03-25
 26.4k  3k
2
Chapter 2
2022-04-01
 21.1k  839
3
Chapter 3
2022-04-01
 17.9k  503
4
Chapter 4
2022-04-01
 16.9k  439
5
Chapter 5
2022-04-01
 17.8k  863
6
Chapter 6
2022-04-01
 18.3k  675
7
Chapter 7
2022-04-01
 16.3k  436
8
Chapter 8
2022-04-01
 15k  504
9
Chapter 9
2022-04-01
 14.2k  381
10
Chapter 10
2022-04-01
 14.9k  958
11
Chapter 11
2022-04-03
 14.3k  939
12
Chapter 12
2022-04-07
 14.3k  1k
13
Chapter 13
2022-04-10
 14.9k  690
14
Chapter 14
2022-04-14
 13.6k  653
15
Chapter 15
2022-04-17
 12.8k  705
16
Chapter 16
2022-04-19
 11.4k  250
17
Chapter 17
2022-04-19
 11.2k  345
18
Chapter 18
2022-04-19
 15.9k  365
19
Chapter 19
2022-04-19
 12.8k  284
20
Chapter 20
2022-04-19
 13.9k  383
21
Chapter 21
2022-04-19
 12.4k  310
22
Chapter 22
2022-04-19
 14.4k  608
23
Chapter 23
2022-04-21
 13k  550
24
Chapter 24
2022-04-24
 12.5k  448
25
Chapter 25
2022-04-28
 11.9k  461
26
Chapter 26
2022-05-01
 11.6k  696
27
Chapter 27
2022-05-05
 11.6k  911
28
Chapter 28
2022-05-08
 11.6k  503
29
Chapter 29
2022-05-12
 10.9k  388
30
Chapter 30
2022-05-15
 10.9k  516
31
Chapter 31
2022-05-19
 10k  301
32
Chapter 32
2022-05-22
 10.5k  310
33
Chapter 33
2022-05-26
 9.9k  352
34
Chapter 34
2022-05-28
 9.5k  288
35
Chapter 35
2022-05-28
 9.2k  364
36
Chapter 36
2022-05-28
 9k  176
37
Chapter 37
2022-05-28
 9.8k  209
38
Chapter 38
2022-05-28
 8.9k  194
39
Chapter 39
2022-05-28
 9.2k  253
40
Chapter 40
2022-05-28
 8.4k  268
41
Chapter 41
2022-05-28
 8k  208
42
Chapter 42
2022-05-28
 8k  156
43
Chapter 43
2022-05-28
 8.3k  162
44
Chapter 44
2022-05-29
 8.5k  278
45
Chapter 45
2022-06-02
 8.4k  324
46
Chapter 46
2022-06-05
 8.2k  308
47
Chapter 47
2022-06-09
 8.2k  245
48
Chapter 48
2022-06-12
 7.8k  302
49
Chapter 49
2022-06-16
 8k  225
50
Chapter 50
2022-06-19
 7.9k  230
51
Chapter 51
2022-06-21
 7.8k  213
52
Chapter 52
2022-06-21
 7.3k  204
53
Chapter 53
2022-06-21
 7.4k  142
54
Chapter 54
2022-06-21
 7.1k  144
55
Chapter 55
2022-06-21
 7.2k  105
56
Chapter 56
2022-06-21
 6.8k  96
57
Chapter 57
2022-06-21
 7.2k  208
58
Chapter 58
2022-06-23
 7.2k  226
59
Chapter 59
2022-06-26
 7.5k  277
60
Chapter 60
2022-06-30
 7.2k  210
61
Chapter 61
2022-07-03
 7.2k  240
62
Chapter 62
2022-07-07
 6.8k  179
63
Chapter 63
2022-07-10
 7.3k  263
64
Chapter 64
2022-07-14
 6.8k  211
65
Chapter 65
2022-07-17
 6.5k  194
66
Chapter 66
2022-07-21
 6.3k  132
67
Chapter 67
2022-07-24
 5.7k  93
68
Chapter 68
2022-07-24
 5.9k  90
69
Chapter 69
2022-07-24
 5.7k  116
70
Chapter 70
2022-07-24
 5.9k  118
71
Chapter 71
2022-07-24
 5.8k  177
72
Chapter 72
2022-07-24
 5.5k  106
73
Chapter 73
2022-07-24
 5.2k  64
74
Chapter 74
2022-07-24
 5.4k  121
75
Chapter 75
2022-07-24
 5.5k  106
76
Chapter 76
2022-07-24
 5.2k  145
77
Chapter 77
2022-07-24
 6.2k  284
78
Chapter 78
2022-07-28
 5.7k  264
79
Chapter 79
2022-07-31
 5.6k  222
80
Chapter 80
2022-08-04
 5.4k  119
81
Chapter 81
2022-08-07
 5.8k  180
82
Chapter 82
2022-08-11
 6.2k  161
83
Chapter 83
2022-08-14
 6.3k  368
84
Chapter 84
2022-08-18
 6.2k  232
85
Chapter 85
2022-08-21
 5.9k  201
86
Chapter 86
2022-08-25
 5.7k  196
87
Chapter 87
2022-08-28
 5.8k  232
88
Chapter 88
2022-09-01
 5.6k  158
89
Chapter 89
2022-09-03
 5.4k  117
90
Chapter 90
2022-09-03
 5k  78
91
Chapter 91
2022-09-03
 5.1k  109
92
Chapter 92
2022-09-03
 4.9k  43
93
Chapter 93
2022-09-03
 5.4k  136
94
Chapter 94
2022-09-03
 5k  89
95
Chapter 95
2022-09-03
 5.2k  105
96
Chapter 96
2022-09-03
 5k  136
97
Chapter 97
2022-09-03
 5.1k  81
98
Chapter 98
2022-09-03
 5.2k  136
99
Chapter 99
2022-09-04
 5.6k  179
100
Chapter 100
2022-09-08
 6.2k  215
101
Chapter 101
2022-09-11
 6.5k  316
102
Chapter 102
2022-09-15
 5.6k  185
103
Chapter 103
2022-09-18
 5.7k  180
104
Chapter 104
2022-09-22
 5.4k  112
105
Chapter 105
2022-09-25
 5.1k  151
106
Chapter 106
2022-09-29
 5k  97
107
Chapter 107
2022-10-02
 4.8k  158
108
Chapter 108
2022-10-06
 4.7k  118
109
Chapter 109
2022-10-09
 4.8k  111
110
Chapter 110
2022-10-13
 4.7k  85
111
Chapter 111
2022-10-16
 4.5k  94
112
Chapter 112
2022-10-20
 4.6k  145
113
Chapter 113
2022-10-23
 4.2k  94
114
Chapter 114
2022-10-27
 4.1k  81
115
Chapter 115
2022-10-30
 4.4k  137
116
Chapter 116
2022-11-03
 4k  74
117
Chapter 117
2022-11-03
 4.1k  56
118
Chapter 118
2022-11-03
 4.1k  63
119
Chapter 119
2022-11-03
 3.9k  60
120
Chapter 120
2022-11-03
 4.1k  70
121
Chapter 121
2022-11-03
 4k  40
122
Chapter 122
2022-11-03
 3.9k  54
123
Chapter 123
2022-11-03
 4.4k  104
124
Chapter 124
2022-11-06
 4.5k  189
125
Chapter 125
2022-11-10
 4.4k  153
126
Chapter 126
2022-11-13
 4.3k  139
127
Chapter 127
2022-11-17
 4.1k  99
128
Chapter 128
2022-11-20
 4k  141
129
Chapter 129
2022-11-24
 4.2k  111
130
Chapter 130
2022-11-27
 3.9k  109
131
Chapter 131
2022-12-01
 3.9k  108
132
Chapter 132
2022-12-04
 3.8k  96
133
Chapter 133
2022-12-08
 3.7k  90
134
Chapter 134
2022-12-11
 3.8k  137
135
Chapter 135
2022-12-15
 3.8k  149
136
Chapter 136
2022-12-17
 3.2k  46
137
Chapter 137
2022-12-17
 3.4k  61
138
Chapter 138
2022-12-17
 3.3k  56
139
Chapter 139
2022-12-17
 3.2k  38
140
Chapter 140
2022-12-17
 3.2k  51
141
Chapter 141
2022-12-17
 3.3k  50
142
Chapter 142
2022-12-17
 3.5k  135
143
Chapter 143
2022-12-18
 3.5k  130
144
Chapter 144
2022-12-22
 3.3k  85
145
Chapter 145
2022-12-25
 3.5k  117
146
Chapter 146
2022-12-29
 3.8k  137
147
Chapter 147
2023-01-01
 3.5k  98
148
Chapter 148
2023-01-05
 3.4k  79
149
Chapter 149
2023-01-08
 3.5k  123
150
Chapter 150
2023-01-12
 3.6k  121
151
Chapter 151
2023-01-15
 3.4k  103
152
Chapter 152
2023-01-19
 3.3k  90
153
Chapter 153
2023-01-22
 3.2k  84
154
Chapter 154
2023-01-26
 3.3k  89
155
Chapter 155
2023-01-28
 3.1k  39
156
Chapter 156
2023-01-28
 2.9k  27
157
Chapter 157
2023-01-28
 2.9k  33
158
Chapter 158
2023-01-28
 2.9k  23
159
Chapter 159
2023-01-28
 3k  46
160
Chapter 160
2023-01-28
 3k  51
161
Chapter 161
2023-01-28
 3.1k  58
162
Chapter 162
2023-01-29
 3.2k  131
163
Chapter 163
2023-02-02
 3.7k  135
164
Chapter 164
2023-02-05
 3.1k  78
165
Chapter 165
2023-02-09
 3.1k  73
166
Chapter 166
2023-02-12
 3.1k  74
167
Chapter 167
2023-02-16
 3.2k  79
168
Chapter 168
2023-02-19
 3.2k  92
169
Chapter 169
2023-02-23
 2.9k  83
170
Chapter 170
2023-02-26
 3k  119
171
Chapter 171
2023-03-02
 2.7k  67
172
Chapter 172
2023-03-05
 2.6k  79
173
Chapter 173
2023-03-09
 2.6k  66
174
Chapter 174
2023-03-11
 2.5k  36
175
Chapter 175
2023-03-11
 2.5k  32
176
Chapter 176
2023-03-11
 2.5k  42
177
Chapter 177
2023-03-11
 2.7k  42
178
Chapter 178
2023-03-11
 2.6k  46
179
Chapter 179
2023-03-12
 2.8k  70
180
Chapter 180
2023-03-16
 2.7k  77
181
Chapter 181
2023-03-19
 2.6k  57
182
Chapter 182
2023-03-23
 2.8k  82
183
Chapter 183
2023-03-26
 2.6k  66
184
Chapter 184
2023-03-30
 2.6k  68
185
Chapter 185
2023-04-02
 2.6k  101
186
Chapter 186
2023-04-06
 2.5k  46
187
Chapter 187
2023-04-09
 2.8k  120
188
Chapter 188
2023-04-13
 2.7k  86
189
Chapter 189
2023-04-16
 2.6k  191
190
Chapter 190
2023-04-20
 2.6k  125
191
Chapter 191
2023-04-21
 2.3k  23
192
Chapter 192
2023-04-21
 2.4k  27
193
Chapter 193
2023-04-21
 2.6k  38
194
Chapter 194
2023-04-21
 2.5k  57
195
Chapter 195
2023-04-21
 2.5k  78
196
Chapter 196
2023-04-23
 2.5k  85
197
Chapter 197
2023-04-30
 2.4k  90
198
Chapter 198
2023-05-04
 2.5k  114
199
Chapter 199
2023-05-07
 2.4k  81
200
Chapter 200
2023-05-11
 2.4k  78
201
Chapter 201
2023-05-14
 2.3k  78
202
Chapter 202
2023-05-18
 2.3k  96
203
Chapter 203
2023-05-21
 2.2k  80
204
Chapter 204
2023-05-25
 2.2k  65
205
Chapter 205
2023-05-27
 2.2k  60
206
Chapter 206
2023-05-27
 2.1k  44
207
Chapter 207
2023-05-27
 2.3k  50
208
Chapter 208
2023-05-27
 2.1k  33
209
Chapter 209
2023-05-27
 2.2k  52
210
Chapter 210
2023-05-28
 2.3k  80
211
Chapter 211
2023-06-01
 2.5k  93
212
Chapter 212
2023-06-04
 2.4k  108
213
Chapter 213
2023-06-08
 2.2k  111
214
Chapter 214
2023-06-11
 2.3k  117
215
Chapter 215
2023-06-15
 2.2k  151
216
Chapter 216
2023-06-18
 2.3k  123
217
Chapter 217
2023-06-22
 2.1k  69
218
Chapter 218
2023-06-25
 2.2k  91
219
Chapter 219
2023-06-29
 2.1k  95
220
Chapter 220
2023-07-02
 2.1k  108
221
Chapter 221
2023-07-06
 2k  105
222
Chapter 222
2023-07-09
 1.9k  94
223
Chapter 223
2023-07-13
 1.9k  80
224
Chapter 224
2023-07-16
 1.8k  100
225
Chapter 225
2023-07-20
 1.9k  168
226
Chapter 226
2023-07-23
 1.8k  101
227
Chapter 227
2023-07-26
 1.7k  34
228
Chapter 228
2023-07-26
 1.7k  44
229
Chapter 229
2023-07-26
 1.6k  34
230
Chapter 230
2023-07-26
 1.6k  23
231
Chapter 231
2023-07-26
 1.7k  55
232
Chapter 232
2023-07-27
 2k  118
233
Chapter 233
2023-07-30
 1.8k  85
234
Chapter 234
2023-08-03
 2k  136
235
Chapter 235
2023-08-06
 1.8k  82
236
Chapter 236
2023-08-10
 1.8k  93
237
Chapter 237
2023-08-13
 1.7k  85
238
Chapter 238
2023-08-17
 1.8k  65
239
Chapter 239
2023-08-20
 1.8k  90
240
Chapter 240
2023-08-24
 1.8k  105
241
Chapter 241
2023-08-27
 1.7k  88
242
Chapter 242
2023-08-31
 1.7k  86
243
Chapter 243
2023-09-03
 1.6k  75
244
Chapter 244
2023-09-06
 1.4k  43
245
Chapter 245
2023-09-06
 1.4k  35
246
Chapter 246
2023-09-06
 1.5k  61
247
Chapter 247
2023-09-06
 1.5k  17
248
Chapter 248
2023-09-06
 1.4k  46
249
Chapter 249
2023-09-07
 1.5k  68
250
Chapter 250
2023-09-10
 1.7k  133
251
Chapter 251
2023-09-14
 1.5k  85
252
Chapter 252
2023-09-17
 1.4k  73
253
Chapter 253
2023-09-21
 1.4k  47
254
Chapter 254
2023-09-24
 1.4k  80
255
Chapter 255
2023-09-28
 1.4k  84
256
Chapter 256
2023-10-01
 1.4k  94
257
Chapter 257
2023-10-05
 1.3k  79
258
Chapter 258
2023-10-07
 1.2k  31
259
Chapter 259
2023-10-07
 1.2k  21
260
Chapter 260
2023-10-07
 1.3k  29
261
Chapter 261
2023-10-08
 1.3k  61
262
Chapter 262
2023-10-12
 1.5k  87
263
Chapter 263
2023-10-15
 1.3k  96
264
Chapter 264
2023-10-19
 1.3k  69
265
Chapter 265
2023-10-22
 1.3k  82
266
Chapter 266
2023-10-26
 1.3k  70
267
Chapter 267
2023-10-29
 1.3k  77
268
Chapter 268
2023-11-02
 1.3k  80
269
Chapter 269
2023-11-05
 1.3k  89
270
Chapter 270
2023-11-09
 1.3k  52
271
Chapter 271
2023-11-12
 1.3k  86
272
Chapter 272
2023-11-16
 1.3k  89
273
Chapter 273
2023-11-19
 1.3k  75
274
Chapter 274
2023-11-23
 1.2k  56
275
Chapter 275
2023-11-26
 1.2k  56
276
Chapter 276
2023-11-30
 1.2k  63
277
Chapter 277
2023-12-03
 1.2k  70
278
Chapter 278
2023-12-07
 1.2k  54
279
Chapter 279
2023-12-10
 1.2k  54
280
Chapter 280
2023-12-14
 1.2k  44
281
Chapter 281
2023-12-17
 1.2k  60
282
Chapter 282
2023-12-21
 1.1k  50
283
Chapter 283
2023-12-24
 1.1k  58
284
Chapter 284
2023-12-28
 1.1k  81
285
Chapter 285
2023-12-31
 1.1k  55
286
Chapter 286
2024-01-07
 1.1k  45
287
Chapter 287
2024-01-11
 1k  56
288
Chapter 288
2024-01-14
 1k  64
289
Chapter 289
2024-01-18
 962  46
290
Chapter 290
2024-01-21
 971  63
291
Chapter 291
2024-01-25
 922  111
292
Chapter 292
2024-01-28
 933  46
293
Chapter 293
2024-02-01
 865  44
294
Chapter 294
2024-02-04
 834  53
295
Chapter 295
2024-02-08
 841  45
296
Chapter 296
2024-02-11
 888  51
297
Chapter 297
2024-02-15
 798  46
298
Chapter 298
2024-02-18
 799  50
299
Chapter 299
2024-02-22
 764  38
300
Chapter 300
2024-02-25
 808  50
301
Chapter 301
2024-02-29
 813  34
302
Chapter 302
2024-03-03
 778  44
303
Chapter 303
2024-03-07
 733  35
304
Chapter 304
2024-03-10
 812  43
305
Chapter 305
2024-03-14
 751  54
306
Chapter 306
2024-03-17
 731  60
307
Chapter 307
2024-03-21
 685  39
308
Chapter 308
2024-03-24
 693  62
309
Chapter 309
2024-03-28
 699  36
310
Chapter 310
2024-03-31
 644  49
311
Chapter 311
2024-04-04
 616  84
312
Chapter 312
2024-04-07
 667  53
313
Chapter 313
2024-04-11
 682  52
314
Chapter 314
2024-04-14
 762  74
315
Chapter 315
2024-04-18
 619  45
316
Chapter 316
2024-04-21
 610  45
317
Chapter 317
2024-04-25
 571  28
318
Chapter 318
2024-04-28
 571  25
319
Chapter 319
2024-05-02
 536  39
320
Chapter 320
2024-05-05
 579  47
321
Chapter 321
2024-05-09
 554  58
322
Chapter 322
2024-05-12
 550  70
323
Chapter 323
2024-05-26
 468  37
324
Chapter 324
2024-05-30
 427  32
325
Chapter 325
2024-06-02
 472  41
326
Chapter 326
2024-06-06
 425  42
327
Chapter 327
2024-06-09
 477  49
328
Chapter 328
2024-06-13
 373  39
329
Chapter 329
2024-06-16
 388  61
330
Chapter 330
2024-06-20
 382  44
331
Chapter 331
2024-06-23
 422  56
332
Chapter 332
2024-06-27
 359  41
333
Chapter 333
2024-06-30
 346  41
334
Chapter 334
2024-07-04
 335  28
335
Chapter 335
2024-07-07
 297  29
336
Chapter 336
2024-07-11
 268  34
337
Chapter 337
2024-07-14
 222  38
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tình yêu/Huyền huyễn/Cung đình
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Tình yêu/Huyền huyễn/Tiên Hiệp/Ở rể
Thiên Sứ Đại Nhân Đừng Trêu Tôi
Thiên Sứ Đại Nhân Đừng Trêu Tôi
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook