MangaToon
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Đã Full
52.5M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Lạc Đào xuyên không từ một nhà nghiên cứu thành quận chúa cổ đại, trên có hai mỹ nam hào phóng, bên cạnh có các kiểu trai đẹp đáng yêu, Lạc Đào quyết tâm gây dựng sự nghiệp tại cổ đại, không cam tâm làm khuê nữ nhạt nhẽo, kết quả gặp phải hắn - Hoàng đế đương triều Dịch Uyên, lần đầu gặp không ngờ lại lừa được ngọc bội của Hoàng đế! Lần thứ hai lại lừa thái tử nhỏ ngây thơ vô tội. Sau cùng ai sẽ chiếm được trái tim Lạc Đào đây?

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 259 chương    /    (60264)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-17
 28k  3.2k
2
Chapter 2
2021-09-24
 22.1k  854
3
Chapter 3
2021-09-24
 19.5k  929
4
Chapter 4
2021-09-24
 18.4k  548
5
Chapter 5
2021-09-24
 17k  456
6
Chapter 6
2021-09-24
 17.5k  599
7
Chapter 7
2021-09-24
 16.3k  378
8
Chapter 8
2021-09-24
 16.4k  334
9
Chapter 9
2021-09-24
 16.5k  610
10
Chapter 10
2021-09-24
 17.8k  579
11
Chapter 11
2021-09-27
 16.5k  604
12
Chapter 12
2021-10-02
 16k  567
13
Chapter 13
2021-10-04
 15.8k  540
14
Chapter 14
2021-10-05
 15.6k  417
15
Chapter 15
2021-10-06
 16k  549
16
Chapter 16
2021-10-07
 15.8k  581
17
Chapter 17
2021-10-08
 15.7k  787
18
Chapter 18
2021-10-09
 15k  720
19
Chapter 19
2021-10-15
 14.6k  720
20
Chapter 20
2021-10-16
 14.4k  563
21
Chapter 21
2021-10-17
 13.9k  210
22
Chapter 22
2021-10-17
 14.2k  433
23
Chapter 23
2021-10-17
 14.4k  976
24
Chapter 24
2021-10-17
 14.6k  1k
25
Chapter 25
2021-10-17
 13.7k  528
26
Chapter 26
2021-10-17
 12.4k  337
27
Chapter 27
2021-10-17
 13k  420
28
Chapter 28
2021-10-17
 12.7k  541
29
Chapter 29
2021-10-17
 13.7k  316
30
Chapter 30
2021-10-17
 12.9k  673
31
Chapter 31
2021-10-22
 12.7k  647
32
Chapter 32
2021-10-23
 14.1k  857
33
Chapter 33
2021-10-29
 12.4k  398
34
Chapter 34
2021-10-30
 12.6k  457
35
Chapter 35
2021-11-05
 12k  442
36
Chapter 36
2021-11-06
 12.7k  529
37
Chapter 37
2021-11-12
 12k  639
38
Chapter 38
2021-11-13
 11.3k  487
39
Chapter 39
2021-11-14
 11k  313
40
Chapter 40
2021-11-14
 10.9k  430
41
Chapter 41
2021-11-14
 10.6k  290
42
Chapter 42
2021-11-14
 10.6k  333
43
Chapter 43
2021-11-14
 10.2k  354
44
Chapter 44
2021-11-14
 9.7k  308
45
Chapter 45
2021-11-14
 9.4k  169
46
Chapter 46
2021-11-14
 9.6k  200
47
Chapter 47
2021-11-14
 9.4k  232
48
Chapter 48
2021-11-14
 10.4k  463
49
Chapter 49
2021-11-19
 10k  507
50
Chapter 50
2021-11-20
 10.7k  633
51
Chapter 51
2021-11-26
 10.6k  357
52
Chapter 52
2021-11-27
 10k  394
53
Chapter 53
2021-12-03
 10.9k  517
54
Chapter 54
2021-12-04
 10.1k  537
55
Chapter 55
2021-12-10
 10.2k  396
56
Chapter 56
2021-12-11
 10k  690
57
Chapter 57
2021-12-17
 9.8k  334
58
Chapter 58
2021-12-18
 8.8k  220
59
Chapter 59
2021-12-18
 8.7k  375
60
Chapter 60
2021-12-18
 8.5k  223
61
Chapter 61
2021-12-18
 8.7k  195
62
Chapter 62
2021-12-18
 8.3k  156
63
Chapter 63
2021-12-18
 8.2k  115
64
Chapter 64
2021-12-18
 8.4k  284
65
Chapter 65
2021-12-18
 8.3k  155
66
Chapter 66
2021-12-18
 8.1k  142
67
Chapter 67
2021-12-18
 8.7k  178
68
Chapter 68
2021-12-18
 9.1k  449
69
Chapter 69
2021-12-24
 8.8k  274
70
Chapter 70
2021-12-25
 8.5k  333
71
Chapter 71
2021-12-31
 8.4k  219
72
Chapter 72
2022-01-01
 8.3k  296
73
Chapter 73
2022-01-07
 8.3k  305
74
Chapter 74
2022-01-08
 8k  241
75
Chapter 75
2022-01-14
 8k  226
76
Chapter 76
2022-01-15
 8k  454
77
Chapter 77
2022-01-21
 7.7k  250
78
Chapter 78
2022-01-22
 7.7k  264
79
Chapter 79
2022-01-23
 7k  141
80
Chapter 80
2022-01-23
 6.9k  120
81
Chapter 81
2022-01-23
 6.9k  120
82
Chapter 82
2022-01-23
 7.6k  246
83
Chapter 83
2022-01-23
 7.3k  202
84
Chapter 84
2022-01-23
 6.8k  165
85
Chapter 85
2022-01-23
 6.8k  113
86
Chapter 86
2022-01-23
 6.9k  137
87
Chapter 87
2022-01-23
 6.8k  85
88
Chapter 88
2022-01-23
 7.9k  516
89
Chapter 89
2022-01-28
 7.7k  337
90
Chapter 90
2022-01-29
 8.2k  818
91
Chapter 91
2022-02-04
 7.6k  386
92
Chapter 92
2022-02-05
 7.8k  420
93
Chapter 93
2022-02-11
 7.4k  298
94
Chapter 94
2022-02-12
 7.6k  412
95
Chapter 95
2022-02-18
 7.6k  364
96
Chapter 96
2022-02-19
 7.7k  287
97
Chapter 97
2022-02-25
 7.3k  278
98
Chapter 98
2022-02-26
 8.1k  425
99
Chapter 99
2022-03-04
 7.2k  301
100
Chapter 100
2022-03-05
 8k  352
101
Chapter 101
2022-03-11
 7.8k  417
102
Chapter 102
2022-03-12
 7.3k  321
103
Chapter 103
2022-03-18
 6.8k  267
104
Chapter 104
2022-03-19
 7k  362
105
Chapter 105
2022-03-25
 7k  347
106
Chapter 106
2022-03-26
 7k  611
107
Chapter 107
2022-04-01
 6.8k  208
108
Chapter 108
2022-04-02
 7.4k  349
109
Chapter 109
2022-04-08
 6.2k  290
110
Chapter 110
2022-04-09
 6.3k  237
111
Chapter 111
2022-04-15
 6.1k  213
112
Chapter 112
2022-04-16
 6.3k  287
113
Chapter 113
2022-04-22
 6.1k  148
114
Chapter 114
2022-04-23
 5.9k  197
115
Chapter 115
2022-04-29
 5.9k  145
116
Chapter 116
2022-04-30
 6k  184
117
Chapter 117
2022-05-06
 5.7k  129
118
Chapter 118
2022-05-07
 5.8k  300
119
Chapter 119
2022-05-13
 5.9k  421
120
Chapter 120
2022-05-14
 5.9k  214
121
Chapter 121
2022-05-20
 5.4k  165
122
Chapter 122
2022-05-21
 5.5k  209
123
Chapter 123
2022-05-22
 5k  123
124
Chapter 124
2022-05-22
 5.1k  212
125
Chapter 125
2022-05-22
 5k  89
126
Chapter 126
2022-05-22
 4.9k  93
127
Chapter 127
2022-05-22
 4.9k  59
128
Chapter 128
2022-05-22
 4.9k  68
129
Chapter 129
2022-05-22
 4.6k  42
130
Chapter 130
2022-05-22
 4.9k  42
131
Chapter 131
2022-05-22
 4.8k  30
132
Chapter 132
2022-05-22
 5.7k  207
133
Chapter 133
2022-05-27
 5.4k  143
134
Chapter 134
2022-05-28
 5.6k  158
135
Chapter 135
2022-06-03
 5k  183
136
Chapter 136
2022-06-04
 5.4k  226
137
Chapter 137
2022-06-10
 5k  147
138
Chapter 138
2022-06-11
 5.2k  218
139
Chapter 139
2022-06-17
 4.9k  194
140
Chapter 140
2022-06-18
 5.4k  304
141
Chapter 141
2022-06-24
 4.9k  163
142
Chapter 142
2022-06-25
 5.2k  297
143
Chapter 143
2022-07-01
 4.8k  378
144
Chapter 144
2022-07-02
 5k  147
145
Chapter 145
2022-07-08
 4.6k  183
146
Chapter 146
2022-07-09
 4.6k  188
147
Chapter 147
2022-07-15
 4.3k  145
148
Chapter 148
2022-07-16
 4.9k  325
149
Chapter 149
2022-08-13
 3.9k  163
150
Chapter 150
2022-08-17
 4.1k  166
151
Chapter 151
2022-08-20
 4k  106
152
Chapter 152
2022-08-24
 3.6k  103
153
Chapter 153
2022-08-27
 3.5k  120
154
Chapter 154
2022-08-31
 3.6k  134
155
Chapter 155
2022-09-03
 3.3k  69
156
Chapter 156
2022-09-07
 3.3k  88
157
Chapter 157
2022-09-10
 3.1k  85
158
Chapter 158
2022-09-14
 3.3k  111
159
Chapter 159
2022-09-17
 3.3k  100
160
Chapter 160
2022-09-21
 2.9k  99
161
Chapter 161
2022-09-24
 2.9k  85
162
Chapter 162
2022-09-28
 2.8k  104
163
Chapter 163
2022-10-01
 2.6k  76
164
Chapter 164
2022-10-05
 2.5k  56
165
Chapter 165
2022-10-08
 2.5k  131
166
Chapter 166
2022-10-12
 2.4k  74
167
Chapter 167
2022-10-15
 2.3k  75
168
Chapter 168
2022-10-15
 2k  80
169
Chapter 169
2022-10-15
 2k  46
170
Chapter 170
2022-10-15
 2.1k  36
171
Chapter 171
2022-10-15
 2k  30
172
Chapter 172
2022-10-15
 2k  24
173
Chapter 173
2022-10-15
 1.9k  31
174
Chapter 174
2022-10-15
 1.9k  34
175
Chapter 175
2022-10-15
 1.8k  53
176
Chapter 176
2022-10-15
 1.9k  44
177
Chapter 177
2022-10-15
 2.1k  58
178
Chapter 178
2022-10-19
 2.1k  46
179
Chapter 179
2022-10-22
 2.1k  47
180
Chapter 180
2022-10-26
 2.2k  68
181
Chapter 181
2022-10-29
 2.1k  54
182
Chapter 182
2022-11-02
 2k  47
183
Chapter 183
2022-11-05
 2k  48
184
Chapter 184
2022-11-09
 1.9k  34
185
Chapter 185
2022-11-12
 1.9k  42
186
Chapter 186
2022-11-13
 1.6k  30
187
Chapter 187
2022-11-13
 1.7k  28
188
Chapter 188
2022-11-13
 1.6k  37
189
Chapter 189
2022-11-13
 1.6k  26
190
Chapter 190
2022-11-13
 1.6k  25
191
Chapter 191
2022-11-13
 1.6k  22
192
Chapter 192
2022-11-13
 1.5k  28
193
Chapter 193
2022-11-13
 1.5k  83
194
Chapter 194
2022-11-13
 1.3k  67
195
Chapter 195
2022-11-13
 1.8k  47
196
Chapter 196
2022-11-16
 1.6k  57
197
Chapter 197
2022-11-19
 1.5k  34
198
Chapter 198
2022-11-23
 1.6k  88
199
Chapter 199
2022-11-26
 1.7k  64
200
Chapter 200
2022-11-30
 1.6k  47
201
Chapter 201
2022-12-03
 1.5k  29
202
Chapter 202
2022-12-03
 1.4k  14
203
Chapter 203
2022-12-03
 1.4k  10
204
Chapter 204
2022-12-03
 1.3k  6
205
Chapter 205
2022-12-03
 1.5k  33
206
Chapter 206
2022-12-03
 1.4k  14
207
Chapter 207
2022-12-03
 1.5k  20
208
Chapter 208
2022-12-03
 1.5k  42
209
Chapter 209
2022-12-07
 1.5k  42
210
Chapter 210
2022-12-10
 1.6k  43
211
Chapter 211
2022-12-14
 1.5k  38
212
Chapter 212
2022-12-17
 1.6k  47
213
Chapter 213
2022-12-21
 1.4k  37
214
Chapter 214
2022-12-24
 1.5k  39
215
Chapter 215
2022-12-28
 1.6k  69
216
Chapter 216
2022-12-31
 1.5k  38
217
Chapter 217
2023-01-04
 1.4k  88
218
Chapter 218
2023-01-07
 1.5k  35
219
Chapter 219
2023-01-09
 1.4k  16
220
Chapter 220
2023-01-09
 1.4k  11
221
Chapter 221
2023-01-09
 1.4k  10
222
Chapter 222
2023-01-09
 1.4k  10
223
Chapter 223
2023-01-09
 1.4k  44
224
Chapter 224
2023-01-11
 1.5k  36
225
Chapter 225
2023-01-14
 1.6k  36
226
Chapter 226
2023-01-18
 1.5k  40
227
Chapter 227
2023-01-21
 1.4k  39
228
Chapter 228
2023-01-25
 1.5k  50
229
Chapter 229
2023-01-28
 1.4k  60
230
Chapter 230
2023-02-01
 1.6k  53
231
Chapter 231
2023-02-04
 1.4k  36
232
Chapter 232
2023-02-08
 1.3k  29
233
Chapter 233
2023-02-11
 1.3k  41
234
Chapter 234
2023-02-15
 1.3k  39
235
Chapter 235
2023-02-18
 1.2k  27
236
Chapter 236
2023-02-18
 1.2k  20
237
Chapter 237
2023-02-18
 1.1k  17
238
Chapter 238
2023-02-18
 1.1k  9
239
Chapter 239
2023-02-18
 1.1k  35
240
Chapter 240
2023-02-18
 1.2k  57
241
Chapter 241
2023-02-18
 1.1k  15
242
Chapter 242
2023-02-18
 1.2k  27
243
Chapter 243
2023-02-22
 1.3k  54
244
Chapter 244
2023-02-25
 1.2k  44
245
Chapter 245
2023-03-01
 1.2k  51
246
Chapter 246
2023-03-04
 1.2k  37
247
Chapter 247
2023-03-08
 1.2k  59
248
Chapter 248
2023-03-11
 1.3k  59
249
Chapter 249
2023-03-15
 1.2k  54
250
Chapter 250
2023-03-18
 1.3k  53
251
Chapter 251
2023-03-22
 1.2k  62
252
Chapter 252
2023-03-25
 1.3k  39
253
Chapter 253
2023-03-29
 1.3k  67
254
Chapter 254
2023-04-01
 1.4k  40
255
Chapter 255
2023-04-05
 1.4k  62
256
Chapter 256
2023-04-08
 1.3k  20
257
Chapter 257
2023-04-12
 1.3k  36
258
Chapter 258
2023-04-15
 1.6k  56
259
Chapter 259
2023-04-19
 2.6k  420
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Chiếm hữu cao/Trung thành
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Phù thủy/Oan gia
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook