MangaToon
Trở Thành Người Đàn Ông Của Vua
Trở Thành Người Đàn Ông Của Vua
Đã Full
20.7M
4.7
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Nam streamer Trình Nhất với biệt hiệu "Sát thủ đôi tai" không ngờ lại bị nam fan cuồng nhào lên tỏ tình, không may ngã xuống khỏi sân khấu, còn xuyên không trở thành hoa lang? Ơ kìa... Tôi là trai thẳng mà! Gì cơ?! Không ngờ lại bảo tôi ấy ấy với người đàn ông trước mắt? Gì cơ?! Đàn ông khắp thế gian này đều là fan body của tôi?? Mở màn đã bẫy nhau thế này! Vậy chỉ đành phóng túng bản thân thôi...

Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 195 chương    /    (21550)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-08-11
 14.6k  1.5k
2
Chapter 2
2022-08-19
 12k  511
3
Chapter 3
2022-08-19
 10.1k  282
4
Chapter 4
2022-08-19
 9.7k  283
5
Chapter 5
2022-08-19
 7.7k  203
6
Chapter 6
2022-08-19
 7.7k  204
7
Chapter 7
2022-08-19
 6.8k  183
8
Chapter 8
2022-08-19
 6.7k  172
9
Chapter 9
2022-08-19
 6.5k  213
10
Chapter 10
2022-08-19
 6.3k  189
11
Chapter 11
2022-08-23
 6.3k  188
12
Chapter 12
2022-08-25
 6.2k  242
13
Chapter 13
2022-08-30
 5.6k  297
14
Chapter 14
2022-09-01
 5.2k  103
15
Chapter 15
2022-09-01
 5.5k  82
16
Chapter 16
2022-09-01
 5.4k  103
17
Chapter 17
2022-09-01
 5.3k  183
18
Chapter 18
2022-09-01
 5.2k  152
19
Chapter 19
2022-09-01
 5.3k  191
20
Chapter 20
2022-09-01
 5.5k  140
21
Chapter 21
2022-09-01
 5.3k  140
22
Chapter 22
2022-09-06
 5.1k  99
23
Chapter 23
2022-09-08
 4.9k  245
24
Chapter 24
2022-09-13
 4.6k  130
25
Chapter 25
2022-09-15
 5.1k  117
26
Chapter 26
2022-09-20
 5.2k  164
27
Chapter 27
2022-09-22
 4.6k  133
28
Chapter 28
2022-09-27
 4.7k  105
29
Chapter 29
2022-09-29
 4.6k  166
30
Chapter 30
2022-10-03
 4.4k  106
31
Chapter 31
2022-10-03
 4.2k  106
32
Chapter 32
2022-10-03
 4.4k  83
33
Chapter 33
2022-10-03
 4.4k  113
34
Chapter 34
2022-10-03
 3.8k  50
35
Chapter 35
2022-10-03
 4.5k  101
36
Chapter 36
2022-10-03
 4.6k  212
37
Chapter 37
2022-10-04
 4.6k  170
38
Chapter 38
2022-10-06
 4.7k  165
39
Chapter 39
2022-10-11
 4.2k  66
40
Chapter 40
2022-10-13
 4k  63
41
Chapter 41
2022-10-18
 3.9k  58
42
Chapter 42
2022-10-19
 3.7k  81
43
Chapter 43
2022-10-19
 4.6k  184
44
Chapter 44
2022-10-19
 4.1k  79
45
Chapter 45
2022-10-19
 4.2k  71
46
Chapter 46
2022-10-19
 4.5k  184
47
Chapter 47
2022-10-19
 3.8k  71
48
Chapter 48
2022-10-19
 3.8k  55
49
Chapter 49
2022-10-20
 4.1k  75
50
Chapter 50
2022-10-25
 4.4k  137
51
Chapter 51
2022-10-27
 4.2k  103
52
Chapter 52
2022-11-01
 3.9k  98
53
Chapter 53
2022-11-03
 4k  148
54
Chapter 54
2022-11-08
 4.3k  170
55
Chapter 55
2022-11-10
 4.2k  174
56
Chapter 56
2022-11-15
 4k  173
57
Chapter 57
2022-11-17
 4.3k  269
58
Chapter 58
2022-11-22
 3.8k  105
59
Chapter 59
2022-11-23
 4k  124
60
Chapter 60
2022-11-23
 4.5k  157
61
Chapter 61
2022-11-23
 3.9k  79
62
Chapter 62
2022-11-23
 3.6k  76
63
Chapter 63
2022-11-23
 3.5k  58
64
Chapter 64
2022-11-23
 3.2k  48
65
Chapter 65
2022-11-23
 3.4k  64
66
Chapter 66
2022-11-24
 3.9k  153
67
Chapter 67
2022-11-29
 3.3k  80
68
Chapter 68
2022-12-01
 3.4k  98
69
Chapter 69
2022-12-06
 3.4k  64
70
Chapter 70
2022-12-08
 3.5k  103
71
Chapter 71
2022-12-13
 3.3k  55
72
Chapter 72
2022-12-15
 3.2k  84
73
Chapter 73
2022-12-20
 3.4k  56
74
Chapter 74
2022-12-22
 3.5k  211
75
Chapter 75
2022-12-27
 3.1k  53
76
Chapter 76
2022-12-29
 3.2k  108
77
Chapter 77
2023-01-03
 3.1k  57
78
Chapter 78
2023-01-05
 3k  61
79
Chapter 79
2023-01-10
 2.9k  49
80
Chapter 80
2023-01-12
 3.1k  48
81
Chapter 81
2023-01-17
 2.9k  47
82
Chapter 82
2023-01-19
 3.4k  96
83
Chapter 83
2023-01-24
 2.9k  72
84
Chapter 84
2023-01-26
 3k  75
85
Chapter 85
2023-01-30
 2.7k  54
86
Chapter 86
2023-01-30
 2.8k  35
87
Chapter 87
2023-01-30
 3.2k  57
88
Chapter 88
2023-01-30
 3.5k  84
89
Chapter 89
2023-01-30
 3k  53
90
Chapter 90
2023-01-31
 4.1k  253
91
Chapter 91
2023-02-02
 4k  424
92
Chapter 92
2023-02-07
 3k  96
93
Chapter 93
2023-02-09
 2.8k  65
94
Chapter 94
2023-02-14
 2.9k  72
95
Chapter 95
2023-02-16
 2.9k  64
96
Chapter 96
2023-02-21
 2.9k  83
97
Chapter 97
2023-02-23
 2.9k  55
98
Chapter 98
2023-02-28
 2.8k  77
99
Chapter 99
2023-03-02
 2.8k  67
100
Chapter 100
2023-03-07
 3k  77
101
Chapter 101
2023-03-09
 3k  64
102
Chapter 102
2023-03-14
 2.8k  63
103
Chapter 103
2023-03-16
 3.1k  91
104
Chapter 104
2023-03-21
 3.3k  111
105
Chapter 105
2023-03-23
 3.3k  104
106
Chapter 106
2023-03-28
 3.6k  114
107
Chapter 107
2023-03-30
 3.1k  88
108
Chapter 108
2023-04-04
 3.5k  153
109
Chapter 109
2023-04-06
 3.1k  187
110
Chapter 110
2023-04-11
 2.6k  59
111
Chapter 111
2023-04-13
 2.6k  114
112
Chapter 112
2023-04-18
 2.4k  57
113
Chapter 113
2023-04-20
 2.4k  82
114
Chapter 114
2023-04-25
 2.2k  62
115
Chapter 115
2023-04-27
 2.5k  78
116
Chapter 116
2023-05-02
 2.1k  33
117
Chapter 117
2023-05-04
 2.4k  147
118
Chapter 118
2023-05-09
 2.2k  116
119
Chapter 119
2023-05-11
 2.4k  131
120
Chapter 120
2023-05-16
 2.2k  45
121
Chapter 121
2023-05-18
 2.4k  93
122
Chapter 122
2023-05-23
 2.3k  53
123
Chapter 123
2023-05-25
 2.3k  94
124
Chapter 124
2023-05-30
 2.2k  79
125
Chapter 125
2023-06-01
 2.2k  72
126
Chapter 126
2023-06-01
 2.1k  43
127
Chapter 127
2023-06-01
 2k  74
128
Chapter 128
2023-06-01
 2k  50
129
Chapter 129
2023-06-01
 2.2k  58
130
Chapter 130
2023-06-01
 2.1k  69
131
Chapter 131
2023-06-06
 2k  48
132
Chapter 132
2023-06-08
 2.6k  151
133
Chapter 133
2023-06-13
 2.3k  90
134
Chapter 134
2023-06-15
 2.3k  79
135
Chapter 135
2023-06-20
 2.3k  97
136
Chapter 136
2023-06-22
 2.1k  109
137
Chapter 137
2023-06-27
 2k  68
138
Chapter 138
2023-06-29
 2k  104
139
Chapter 139
2023-07-04
 2k  70
140
Chapter 140
2023-07-06
 2k  57
141
Chapter 141
2023-07-11
 2.2k  98
142
Chapter 142
2023-07-13
 1.9k  65
143
Chapter 143
2023-07-13
 1.7k  41
144
Chapter 144
2023-07-13
 1.9k  60
145
Chapter 145
2023-07-13
 2k  108
146
Chapter 146
2023-07-13
 1.9k  40
147
Chapter 147
2023-07-13
 2.1k  90
148
Chapter 148
2023-07-18
 1.9k  65
149
Chapter 149
2023-07-20
 1.8k  52
150
Chapter 150
2023-07-25
 1.8k  91
151
Chapter 151
2023-07-27
 2k  136
152
Chapter 152
2023-08-01
 1.9k  52
153
Chapter 153
2023-08-03
 1.7k  97
154
Chapter 154
2023-08-08
 1.9k  94
155
Chapter 155
2023-08-10
 1.9k  119
156
Chapter 156
2023-08-15
 1.8k  87
157
Chapter 157
2023-08-17
 1.8k  62
158
Chapter 158
2023-08-22
 1.7k  55
159
Chapter 159
2023-08-24
 1.6k  48
160
Chapter 160
2023-08-29
 1.6k  57
161
Chapter 161
2023-08-31
 1.8k  115
162
Chapter 162
2023-09-05
 1.7k  128
163
Chapter 163
2023-09-07
 1.8k  93
164
Chapter 164
2023-09-12
 1.6k  67
165
Chapter 165
2023-09-13
 1.6k  50
166
Chapter 166
2023-09-13
 1.6k  29
167
Chapter 167
2023-09-13
 1.4k  44
168
Chapter 168
2023-09-13
 1.4k  34
169
Chapter 169
2023-09-13
 1.4k  75
170
Chapter 170
2023-09-14
 1.4k  84
171
Chapter 171
2023-09-19
 1.5k  62
172
Chapter 172
2023-09-21
 1.5k  78
173
Chapter 173
2023-09-26
 1.3k  50
174
Chapter 174
2023-09-28
 1.4k  58
175
Chapter 175
2023-10-03
 1.4k  68
176
Chapter 176
2023-10-05
 1.2k  43
177
Chapter 177
2023-10-10
 1.3k  86
178
Chapter 178
2023-10-12
 1.4k  78
179
Chapter 179
2023-10-17
 1.3k  65
180
Chapter 180
2023-10-19
 1.3k  53
181
Chapter 181
2023-10-24
 1.3k  59
182
Chapter 182
2023-10-26
 1.6k  73
183
Chapter 183
2023-10-31
 1.3k  47
184
Chapter 184
2023-11-02
 1.5k  68
185
Chapter 185
2023-11-07
 1.5k  43
186
Chapter 186
2023-11-09
 1.6k  85
187
Chapter 187
2023-11-14
 1.5k  51
188
Chapter 188
2023-11-16
 1.6k  63
189
Chapter 189
2023-11-21
 1.4k  60
190
Chapter 190
2023-11-23
 1.6k  87
191
Chapter 191
2023-11-28
 1.6k  80
192
Chapter 192
2023-11-30
 1.8k  71
193
Chapter 193
2023-12-05
 1.7k  57
194
Chapter 194
2023-12-07
 1.5k  94
195
Chapter 195
2023-12-12
 2.6k  296
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Dính rồi!!!
Dính rồi!!!
Đam mỹ/Hài Hước/Người đóng góp/Ngọt sủng
Vương Gia Đói Rồi
Vương Gia Đói Rồi
Đam mỹ/Hài Hước/LGBT+
Dạ Vĩnh Trú
Dạ Vĩnh Trú
Đam mỹ/Mạo Hiểm/LGBT+/Giới giải trí
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Cục Cưng Ở Đâu Ra
Cục Cưng Ở Đâu Ra
Đam mỹ/Huyền huyễn/Hài Hước/Tổng tài/LGBT+
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/LGBT+
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook