MangaToon
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Đã Full
66.6M
4.8
Tên tác giả: iReader

Tiên tử chịu trách nhiệm thúc đẩy sinh nở phải hạ phàm giúp hoàng đế nước Kiêu có con. "Vân Miên, trẫm chóng mặt, mau độ tiên khí cho trẫm." Để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đành xả thân! "Vân Miên, trẫm tức ngực, độ thêm chút tiên khí cho trẫm." Sau 99 lần độ tiên khí, cây sắt vạn năm là hoàng thượng cuối cùng đã nở hoa!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 195 chương    /    (69355)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-08
 31.6k  3.7k
2
Chapter 2
2021-02-08
 27.2k  902
3
Chapter 3
2021-02-08
 25.5k  776
4
Chapter 4
2021-02-08
 25.2k  580
5
Chapter 5
2021-02-08
 24.5k  726
6
Chapter 6
2021-02-08
 23.3k  353
7
Chapter 7
2021-02-08
 22.3k  419
8
Chapter 8
2021-02-08
 24.9k  827
9
Chapter 9
2021-02-08
 21.5k  334
10
Chapter 10
2021-02-08
 24.7k  761
11
Chapter 11
2021-02-12
 22.4k  594
12
Chapter 12
2021-02-15
 22.1k  624
13
Chapter 13
2021-02-19
 21.7k  785
14
Chapter 14
2021-02-22
 20.8k  478
15
Chapter 15
2021-02-26
 20.4k  609
16
Chapter 16
2021-03-01
 19.6k  426
17
Chapter 17
2021-03-05
 19.8k  625
18
Chapter 18
2021-03-08
 19.5k  637
19
Chapter 19
2021-03-12
 18.4k  512
20
Chapter 20
2021-03-15
 18.2k  571
21
Chapter 21
2021-03-19
 17.7k  426
22
Chapter 22
2021-03-22
 16.8k  552
23
Chapter 23
2021-03-26
 17.4k  451
24
Chapter 24
2021-03-29
 16.5k  352
25
Chapter 25
2021-04-02
 17.4k  389
26
Chapter 26
2021-04-05
 16.9k  285
27
Chapter 27
2021-04-09
 16.3k  476
28
Chapter 28
2021-04-12
 18.2k  895
29
Chapter 29
2021-04-16
 15.4k  302
30
Chapter 30
2021-04-19
 16.2k  377
31
Chapter 31
2021-04-23
 16.5k  322
32
Chapter 32
2021-04-26
 15.6k  221
33
Chapter 33
2021-04-27
 16.3k  380
34
Chapter 34
2021-04-27
 15.8k  301
35
Chapter 35
2021-04-27
 15.9k  380
36
Chapter 36
2021-04-27
 15.6k  402
37
Chapter 37
2021-04-27
 18.7k  242
38
Chapter 38
2021-04-27
 15k  436
39
Chapter 39
2021-04-27
 15.2k  319
40
Chapter 40
2021-04-27
 15.5k  411
41
Chapter 41
2021-04-30
 17.1k  681
42
Chapter 42
2021-05-03
 15.9k  645
43
Chapter 43
2021-05-07
 15.4k  369
44
Chapter 44
2021-05-10
 14.5k  445
45
Chapter 45
2021-05-14
 14.5k  407
46
Chapter 46
2021-05-17
 13.6k  390
47
Chapter 47
2021-05-21
 13.6k  434
48
Chapter 48
2021-05-24
 13.2k  300
49
Chapter 49
2021-05-28
 12.9k  285
50
Chapter 50
2021-05-31
 13.5k  376
51
Chapter 51
2021-06-04
 12.4k  297
52
Chapter 52
2021-06-07
 13k  404
53
Chapter 53
2021-06-11
 12.9k  347
54
Chapter 54
2021-06-14
 12.5k  280
55
Chapter 55
2021-06-18
 12.3k  300
56
Chapter 56
2021-06-21
 12.4k  245
57
Chapter 57
2021-06-25
 12.4k  216
58
Chapter 58
2021-06-28
 12.6k  247
59
Chapter 59
2021-07-02
 12.8k  252
60
Chapter 60
2021-07-05
 13.1k  339
61
Chapter 61
2021-07-09
 12.6k  351
62
Chapter 62
2021-07-12
 12.3k  314
63
Chapter 63
2021-07-16
 12.9k  694
64
Chapter 64
2021-07-19
 12.7k  463
65
Chapter 65
2021-07-23
 12.1k  321
66
Chapter 66
2021-07-26
 11.3k  302
67
Chapter 67
2021-07-30
 11.3k  376
68
Chapter 68
2021-08-02
 11.1k  306
69
Chapter 69
2021-08-06
 11.1k  305
70
Chapter 70
2021-08-09
 11.5k  434
71
Chapter 71
2021-08-13
 11k  411
72
Chapter 72
2021-08-16
 10.4k  266
73
Chapter 73
2021-08-18
 10k  279
74
Chapter 74
2021-08-18
 9.5k  179
75
Chapter 75
2021-08-18
 9.8k  232
76
Chapter 76
2021-08-18
 9.6k  148
77
Chapter 77
2021-08-18
 10.1k  200
78
Chapter 78
2021-08-18
 9.8k  211
79
Chapter 79
2021-08-18
 10.3k  147
80
Chapter 80
2021-08-18
 10.3k  129
81
Chapter 81
2021-08-18
 10k  148
82
Chapter 82
2021-08-18
 10.4k  325
83
Chapter 83
2021-08-20
 10.7k  334
84
Chapter 84
2021-08-23
 11.7k  438
85
Chapter 85
2021-08-27
 10.8k  320
86
Chapter 86
2021-08-30
 10.8k  437
87
Chapter 87
2021-09-03
 10.6k  568
88
Chapter 88
2021-09-06
 10.5k  249
89
Chapter 89
2021-09-10
 10.4k  457
90
Chapter 90
2021-09-13
 10k  405
91
Chapter 91
2021-09-17
 9.6k  538
92
Chapter 92
2021-09-20
 9.5k  385
93
Chapter 93
2021-09-24
 9.4k  250
94
Chapter 94
2021-09-27
 9.4k  528
95
Chapter 95
2021-10-01
 9.4k  251
96
Chapter 96
2021-10-04
 9.7k  274
97
Chapter 97
2021-10-08
 9.5k  193
98
Chapter 98
2021-10-11
 9.4k  265
99
Chapter 99
2021-10-12
 8.8k  109
100
Chapter 100
2021-10-12
 9.1k  174
101
Chapter 101
2021-10-12
 9k  175
102
Chapter 102
2021-10-12
 9.3k  185
103
Chapter 103
2021-10-12
 8.9k  190
104
Chapter 104
2021-10-12
 8.4k  104
105
Chapter 105
2021-10-12
 9.5k  318
106
Chapter 106
2021-10-15
 9.7k  326
107
Chapter 107
2021-10-18
 10.4k  353
108
Chapter 108
2021-10-22
 10.7k  507
109
Chapter 109
2021-10-25
 10.3k  433
110
Chapter 110
2021-10-29
 10.4k  424
111
Chapter 111
2021-11-01
 9.4k  525
112
Chapter 112
2021-11-05
 9.6k  521
113
Chapter 113
2021-11-08
 9.6k  799
114
Chapter 114
2021-11-12
 8.5k  351
115
Chapter 115
2021-11-15
 8k  464
116
Chapter 116
2021-11-19
 8.6k  279
117
Chapter 117
2021-11-22
 8.8k  252
118
Chapter 118
2021-11-26
 8.7k  305
119
Chapter 119
2021-11-29
 8.6k  332
120
Chapter 120
2021-12-03
 8.8k  446
121
Chapter 121
2021-12-06
 8.6k  363
122
Chapter 122
2021-12-10
 8.2k  293
123
Chapter 123
2021-12-13
 8k  485
124
Chapter 124
2021-12-17
 8.6k  409
125
Chapter 125
2021-12-20
 7.9k  243
126
Chapter 126
2021-12-20
 7.5k  111
127
Chapter 127
2021-12-20
 8k  172
128
Chapter 128
2021-12-20
 7.7k  149
129
Chapter 129
2021-12-20
 7.3k  118
130
Chapter 130
2021-12-20
 7.3k  109
131
Chapter 131
2021-12-20
 7.3k  106
132
Chapter 132
2021-12-20
 8k  176
133
Chapter 133
2021-12-24
 7.7k  243
134
Chapter 134
2021-12-27
 7.9k  352
135
Chapter 135
2021-12-31
 7.5k  201
136
Chapter 136
2022-01-03
 7.9k  352
137
Chapter 137
2022-01-07
 7.9k  798
138
Chapter 138
2022-01-10
 7.8k  302
139
Chapter 139
2022-01-14
 7.3k  238
140
Chapter 140
2022-01-17
 7.4k  218
141
Chapter 141
2022-01-21
 7.5k  187
142
Chapter 142
2022-01-24
 8.1k  394
143
Chapter 143
2022-01-28
 7.8k  311
144
Chapter 144
2022-01-31
 7.3k  314
145
Chapter 145
2022-02-04
 7.4k  247
146
Chapter 146
2022-02-07
 7.3k  247
147
Chapter 147
2022-02-11
 7.6k  355
148
Chapter 148
2022-02-14
 7.5k  289
149
Chapter 149
2022-02-18
 7.6k  283
150
Chapter 150
2022-02-21
 7.4k  398
151
Chapter 151
2022-02-25
 7.5k  261
152
Chapter 152
2022-02-28
 8k  413
153
Chapter 153
2022-03-07
 7.6k  363
154
Chapter 154
2022-03-14
 7.2k  310
155
Chapter 155
2022-03-21
 6.9k  414
156
Chapter 156
2022-03-28
 6.9k  213
157
Chapter 157
2022-04-04
 6.3k  292
158
Chapter 158
2022-04-11
 6.6k  270
159
Chapter 159
2022-04-18
 6.7k  265
160
Chapter 160
2022-04-25
 6.8k  317
161
Chapter 161
2022-05-02
 6.9k  400
162
Chapter 162
2022-05-09
 6.3k  308
163
Chapter 163
2022-05-16
 6k  229
164
Chapter 164
2022-05-23
 5.6k  201
165
Chapter 165
2022-05-30
 5.4k  391
166
Chapter 166
2022-06-06
 5.7k  351
167
Chapter 167
2022-06-13
 5.1k  317
168
Chapter 168
2022-06-20
 5.1k  342
169
Chapter 169
2022-06-27
 5.2k  305
170
Chapter 170
2022-07-04
 4.9k  349
171
Chapter 171
2022-07-11
 4.6k  235
172
Chapter 172
2022-07-18
 4.4k  299
173
Chapter 173
2022-07-25
 4.3k  179
174
Chapter 174
2022-08-01
 4.3k  136
175
Chapter 175
2022-08-08
 4.2k  147
176
Chapter 176
2022-08-15
 4.1k  108
177
Chapter 177
2022-08-22
 4.3k  108
178
Chapter 178
2022-08-29
 4.2k  137
179
Chapter 179
2022-09-05
 3.9k  112
180
Chapter 180
2022-09-12
 3.9k  112
181
Chapter 181
2022-09-19
 3.7k  107
182
Chapter 182
2022-09-26
 3.8k  120
183
Chapter 183
2022-10-03
 3.5k  135
184
Chapter 184
2022-10-10
 3.6k  102
185
Chapter 185
2022-10-17
 3.4k  106
186
Chapter 186
2022-10-24
 3.5k  138
187
Chapter 187
2022-10-31
 3.4k  110
188
Chapter 188
2022-11-07
 3.3k  104
189
Chapter 189
2022-11-14
 3.3k  109
190
Chapter 190
2022-11-21
 3.3k  117
191
Chapter 191
2022-11-28
 3.2k  111
192
Chapter 192
2022-12-05
 3.4k  111
193
Chapter 193
2022-12-12
 3.7k  164
194
Chapter 194
2022-12-19
 3.9k  194
195
Chapter 195
2022-12-26
 6.3k  833
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Phượng Hoàng Vu Phi
Phượng Hoàng Vu Phi
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Tình yêu/Truy thê/Cung đình/Linh dị/Hôn nhân hợp đồng/Cổ đại/Số mệnh/Đánh quái thăng cấp/Oan gia ngõ hẹp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook