MangaToon
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Tiếp tục cập nhật
5.3M
4.2
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Từ nhỏ, vì bị cha vứt bỏ nên Chiến Thiên Đế đưa muội muội đi cùng mẹ tới Đông Hải mưu sinh, không ngờ mẹ bị hãm hại, bị ép phải nhảy lầu tự sát. Lúc đám xấu xa đó muốn giết người diệt khẩu, may mà một người bí ẩn xuất hiện, cứu hắn đưa đi tòng quân. Mười năm tắm máu nơi sa trường, phấn đấu giết địch, Chiến Thiên Đế từ một lính quèn nơi biên quan, dần dần trở thành Chiến Dực Thần Vương, quyền khuynh nửa giang sơn. Dẫn theo thiết kỵ dưới trường mình, quét dọc biên quan, bảo vệ lãnh thổ, diệt trừ Man tộc, lập nên công lao cái thế. Mười năm sau, hắn nhận được tin từ triều đình...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 196 chương    /    (4272)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-11-16
 2.5k  495
2
Chapter 2
2022-11-23
 1.9k  180
3
Chapter 3
2022-11-23
 1.7k  107
4
Chapter 4
2022-11-23
 1.7k  92
5
Chapter 5
2022-11-23
 1.7k  79
6
Chapter 6
2022-11-23
 1.7k  68
7
Chapter 7
2022-11-23
 1.6k  34
8
Chapter 8
2022-11-23
 1.5k  31
9
Chapter 9
2022-11-23
 1.5k  43
10
Chapter 10
2022-11-23
 1.5k  53
11
Chapter 11
2022-11-27
 1.4k  38
12
Chapter 12
2022-11-29
 1.5k  40
13
Chapter 13
2022-12-04
 1.4k  57
14
Chapter 14
2022-12-06
 1.4k  46
15
Chapter 15
2022-12-11
 1.4k  37
16
Chapter 16
2022-12-13
 1.5k  50
17
Chapter 17
2022-12-18
 1.4k  46
18
Chapter 18
2022-12-20
 1.4k  41
19
Chapter 19
2022-12-25
 1.3k  27
20
Chapter 20
2022-12-27
 1.3k  21
21
Chapter 21
2023-01-01
 1.2k  33
22
Chapter 22
2023-01-03
 1.3k  32
23
Chapter 23
2023-01-08
 1.2k  29
24
Chapter 24
2023-01-10
 1.2k  42
25
Chapter 25
2023-01-13
 1.2k  44
26
Chapter 26
2023-01-13
 1.2k  49
27
Chapter 27
2023-01-13
 1.2k  39
28
Chapter 28
2023-01-13
 1.1k  21
29
Chapter 29
2023-01-13
 1.1k  34
30
Chapter 30
2023-01-15
 1.2k  44
31
Chapter 31
2023-01-17
 1.1k  33
32
Chapter 32
2023-01-22
 1.1k  23
33
Chapter 33
2023-01-24
 1.1k  25
34
Chapter 34
2023-01-29
 1.1k  32
35
Chapter 35
2023-01-31
 1k  38
36
Chapter 36
2023-02-05
 1k  38
37
Chapter 37
2023-02-07
 980  20
38
Chapter 38
2023-02-12
 997  38
39
Chapter 39
2023-02-14
 961  17
40
Chapter 40
2023-02-19
 972  16
41
Chapter 41
2023-02-21
 919  13
42
Chapter 42
2023-02-26
 909  33
43
Chapter 43
2023-02-28
 879  17
44
Chapter 44
2023-03-05
 873  22
45
Chapter 45
2023-03-07
 885  33
46
Chapter 46
2023-03-12
 862  26
47
Chapter 47
2023-03-14
 865  20
48
Chapter 48
2023-03-19
 852  25
49
Chapter 49
2023-03-21
 843  38
50
Chapter 50
2023-03-26
 855  44
51
Chapter 51
2023-03-28
 788  37
52
Chapter 52
2023-04-02
 758  10
53
Chapter 53
2023-04-04
 736  21
54
Chapter 54
2023-04-09
 799  21
55
Chapter 55
2023-04-11
 776  24
56
Chapter 56
2023-04-16
 710  15
57
Chapter 57
2023-04-18
 736  11
58
Chapter 58
2023-04-23
 710  22
59
Chapter 59
2023-04-25
 733  23
60
Chapter 60
2023-04-30
 725  15
61
Chapter 61
2023-05-02
 674  11
62
Chapter 62
2023-05-02
 669  28
63
Chapter 63
2023-05-02
 671  17
64
Chapter 64
2023-05-02
 668  15
65
Chapter 65
2023-05-02
 734  16
66
Chapter 66
2023-05-07
 690  11
67
Chapter 67
2023-05-09
 715  13
68
Chapter 68
2023-05-14
 738  13
69
Chapter 69
2023-05-16
 703  24
70
Chapter 70
2023-05-21
 659  12
71
Chapter 71
2023-05-23
 700  31
72
Chapter 72
2023-05-28
 647  15
73
Chapter 73
2023-05-30
 634  19
74
Chapter 74
2023-06-04
 700  10
75
Chapter 75
2023-06-06
 631  27
76
Chapter 76
2023-06-11
 602  17
77
Chapter 77
2023-06-13
 572  16
78
Chapter 78
2023-06-18
 618  15
79
Chapter 79
2023-06-20
 630  18
80
Chapter 80
2023-06-25
 649  28
81
Chapter 81
2023-06-27
 675  54
82
Chapter 82
2023-06-30
 565  10
83
Chapter 83
2023-06-30
 536  9
84
Chapter 84
2023-06-30
 529  13
85
Chapter 85
2023-06-30
 533  5
86
Chapter 86
2023-06-30
 574  20
87
Chapter 87
2023-07-02
 571  24
88
Chapter 88
2023-07-04
 579  16
89
Chapter 89
2023-07-09
 549  20
90
Chapter 90
2023-07-11
 540  16
91
Chapter 91
2023-07-16
 521  22
92
Chapter 92
2023-07-18
 510  16
93
Chapter 93
2023-07-23
 510  17
94
Chapter 94
2023-07-25
 517  21
95
Chapter 95
2023-07-30
 506  11
96
Chapter 96
2023-08-01
 534  14
97
Chapter 97
2023-08-06
 505  8
98
Chapter 98
2023-08-08
 511  9
99
Chapter 99
2023-08-11
 499  6
100
Chapter 100
2023-08-11
 482  10
101
Chapter 101
2023-08-11
 456  9
102
Chapter 102
2023-08-11
 458  18
103
Chapter 103
2023-08-11
 481  15
104
Chapter 104
2023-08-13
 490  13
105
Chapter 105
2023-08-15
 481  21
106
Chapter 106
2023-08-20
 482  7
107
Chapter 107
2023-08-22
 465  13
108
Chapter 108
2023-08-27
 442  21
109
Chapter 109
2023-08-29
 458  13
110
Chapter 110
2023-09-03
 438  12
111
Chapter 111
2023-09-05
 479  19
112
Chapter 112
2023-09-10
 421  18
113
Chapter 113
2023-09-12
 410  14
114
Chapter 114
2023-09-17
 413  14
115
Chapter 115
2023-09-19
 392  29
116
Chapter 116
2023-09-22
 368  9
117
Chapter 117
2023-09-22
 378  7
118
Chapter 118
2023-09-22
 354  26
119
Chapter 119
2023-09-22
 373  3
120
Chapter 120
2023-09-22
 391  7
121
Chapter 121
2023-09-24
 394  6
122
Chapter 122
2023-09-26
 386  18
123
Chapter 123
2023-10-03
 397  19
124
Chapter 124
2023-10-08
 369  4
125
Chapter 125
2023-10-10
 365  13
126
Chapter 126
2023-10-15
 351  12
127
Chapter 127
2023-10-17
 356  10
128
Chapter 128
2023-10-22
 358  14
129
Chapter 129
2023-10-24
 355  13
130
Chapter 130
2023-10-29
 348  17
131
Chapter 131
2023-10-31
 359  10
132
Chapter 132
2023-11-05
 358  10
133
Chapter 133
2023-11-07
 332  12
134
Chapter 134
2023-11-12
 338  8
135
Chapter 135
2023-11-14
 352  9
136
Chapter 136
2023-11-19
 332  23
137
Chapter 137
2023-11-21
 335  14
138
Chapter 138
2023-11-26
 318  6
139
Chapter 139
2023-11-28
 329  14
140
Chapter 140
2023-12-03
 329  17
141
Chapter 141
2023-12-05
 328  6
142
Chapter 142
2023-12-10
 319  13
143
Chapter 143
2023-12-12
 336  10
144
Chapter 144
2023-12-17
 329  6
145
Chapter 145
2023-12-19
 338  10
146
Chapter 146
2023-12-24
 332  10
147
Chapter 147
2023-12-26
 313  7
148
Chapter 148
2023-12-31
 315  11
149
Chapter 149
2024-01-02
 304  7
150
Chapter 150
2024-01-07
 268  5
151
Chapter 151
2024-01-09
 296  11
152
Chapter 152
2024-01-14
 266  10
153
Chapter 153
2024-01-16
 278  8
154
Chapter 154
2024-01-21
 264  10
155
Chapter 155
2024-01-23
 251  7
156
Chapter 156
2024-01-28
 249  8
157
Chapter 157
2024-01-30
 248  12
158
Chapter 158
2024-02-04
 236  9
159
Chapter 159
2024-02-06
 241  5
160
Chapter 160
2024-02-11
 225  7
161
Chapter 161
2024-02-13
 231  5
162
Chapter 162
2024-02-18
 224  6
163
Chapter 163
2024-02-20
 218  11
164
Chapter 164
2024-02-25
 211  6
165
Chapter 165
2024-02-27
 199  5
166
Chapter 166
2024-03-03
 201  2
167
Chapter 167
2024-03-05
 196  8
168
Chapter 168
2024-03-10
 206  7
169
Chapter 169
2024-03-12
 201  5
170
Chapter 170
2024-03-17
 180  3
171
Chapter 171
2024-03-19
 188  10
172
Chapter 172
2024-03-24
 173  6
173
Chapter 173
2024-03-26
 178  11
174
Chapter 174
2024-03-31
 168  7
175
Chapter 175
2024-04-02
 178  11
176
Chapter 176
2024-04-07
 162  4
177
Chapter 177
2024-04-09
 175  7
178
Chapter 178
2024-04-14
 166  4
179
Chapter 179
2024-04-16
 163  6
180
Chapter 180
2024-04-21
 154  5
181
Chapter 181
2024-04-23
 145  2
182
Chapter 182
2024-04-28
 141  4
183
Chapter 183
2024-04-30
 151  8
184
Chapter 184
2024-05-05
 139  4
185
Chapter 185
2024-05-07
 139  3
186
Chapter 186
2024-05-12
 132  4
187
Chapter 187
2024-05-14
 135  7
188
Chapter 188
2024-05-19
 126  4
189
Chapter 189
2024-05-21
 128  3
190
Chapter 190
2024-05-26
 113  3
191
Chapter 191
2024-05-28
 116  5
192
Chapter 192
2024-06-02
 98  2
193
Chapter 193
2024-06-04
 107  1
194
Chapter 194
2024-06-09
 95  3
195
Chapter 195
2024-06-16
 58  1
196
Chapter 196
2024-06-18
 37  1
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Giải Ly Yêu Thánh
Giải Ly Yêu Thánh
Hành động/Mạo Hiểm
Thiên Sứ Đại Nhân Đừng Trêu Tôi
Thiên Sứ Đại Nhân Đừng Trêu Tôi
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu nhiên/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Huyền huyễn/Trùng sinh
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook