MangaToon
Nam Thần Ma Cà Rồng
Nam Thần Ma Cà Rồng
Đã Full
69.8M
4.4
Tên tác giả: HangMan

Bị một con ma cà rồng nhìn chằm chằm thì làm thế nào? ! Hơn nữa còn là một ma cà rồng đẹp trai ngời ngời nhưng không có bạn bè! ! Diễn viên chuyên diễn vai quần chúng Cố Mộng sắp diễn một cảnh bị nam thần đè xuống, bị xx, một trò vui của nam thần…

Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 281 chương    /    (107873)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 35.1k  3k
2
Chapter 2
2018-11-07
 26.5k  1.2k
3
Chapter 3
2018-11-07
 22.9k  1.3k
4
Chapter 4
2018-11-07
 19.8k  1.2k
5
Chapter 5
2018-11-07
 18.9k  1.6k
6
Chapter 6
2018-11-10
 19.1k  1.5k
7
Chapter 7
2018-11-13
 17.7k  687
8
Chapter 8
2018-11-17
 17.4k  664
9
Chapter 9
2018-11-20
 16.8k  1.2k
10
Chapter 10
2018-11-20
 18.3k  841
11
Chapter 11
2018-11-21
 17.2k  302
12
Chapter 12
2018-11-21
 19.1k  620
13
Chapter 13
2018-11-21
 19.3k  918
14
Chapter 14
2018-11-21
 19.4k  781
15
Chapter 15
2018-11-22
 19.7k  916
16
Chapter 16
2018-11-22
 18.1k  442
17
Chapter 17
2018-11-22
 18.8k  646
18
Chapter 18
2018-11-22
 17.6k  468
19
Chapter 19
2018-11-22
 18.3k  745
20
Chapter 20
2018-11-22
 17.4k  490
21
Chapter 21
2018-11-22
 17.1k  779
22
Chapter 22
2018-11-22
 16.8k  524
23
Chapter 23
2018-11-22
 16.8k  582
24
Chapter 24
2018-11-22
 16.1k  706
25
Chapter 25
2018-11-22
 16.5k  486
26
Chapter 26
2018-11-22
 16.1k  482
27
Chapter 27
2018-11-23
 15.9k  551
28
Chapter 28
2018-11-24
 15.6k  881
29
Chapter 29
2018-11-25
 16.1k  382
30
Chapter 30
2018-11-26
 15.9k  571
31
Chapter 31
2018-11-27
 16.8k  794
32
Chapter 32
2018-11-28
 15.9k  846
33
Chapter 33
2018-11-29
 15k  489
34
Chapter 34
2018-11-30
 15.5k  790
35
Chapter 35
2018-12-01
 14.6k  776
36
Chapter 36
2018-12-02
 14.1k  1.1k
37
Chapter 37
2018-12-03
 14.9k  898
38
Chapter 38
2018-12-04
 13.4k  664
39
Chapter 39
2018-12-05
 12.1k  619
40
Chapter 40
2018-12-06
 11.5k  700
41
Chapter 41
2018-12-07
 10.8k  684
42
Chapter 42
2018-12-08
 11.2k  987
43
Chapter 43
2018-12-09
 9.6k  752
44
Chapter 44
2018-12-10
 9.3k  636
45
Chapter 45
2018-12-11
 8.4k  651
46
Chapter 46
2018-12-12
 8.8k  581
47
Chapter 47
2018-12-12
 8.8k  716
48
Chapter 48
2018-12-12
 8.2k  1k
49
Chapter 49
2018-12-12
 8.2k  928
50
Chapter 50
2018-12-12
 8.6k  898
51
Chapter 51
2018-12-12
 8.1k  835
52
Chapter 52
2018-12-12
 8k  859
53
Chapter 53
2018-12-12
 7.6k  544
54
Chapter 54
2018-12-12
 7k  361
55
Chapter 55
2018-12-12
 7.3k  512
56
Chapter 56
2018-12-12
 7.3k  647
57
Chapter 57
2018-12-12
 6.9k  634
58
Chapter 58
2018-12-12
 6.5k  1.1k
59
Chapter 59
2018-12-12
 6.3k  552
60
Chapter 60
2018-12-12
 6.1k  967
61
Chapter 61
2018-12-12
 5.8k  395
62
Chapter 62
2018-12-12
 5.7k  515
63
Chapter 63
2018-12-12
 6k  545
64
Chapter 64
2018-12-12
 5.8k  433
65
Chapter 65
2018-12-13
 5.8k  419
66
Chapter 66
2018-12-14
 5.7k  449
67
Chapter 67
2018-12-15
 5.5k  425
68
Chapter 68
2018-12-16
 5.4k  427
69
Chapter 69
2018-12-17
 5.4k  374
70
Chapter 70
2018-12-18
 5.4k  489
71
Chapter 71
2018-12-19
 5.4k  530
72
Chapter 72
2018-12-20
 5.3k  492
73
Chapter 73
2018-12-21
 5.4k  462
74
Chapter 74
2018-12-22
 5.2k  464
75
Chapter 75
2018-12-23
 4.9k  384
76
Chapter 76
2018-12-24
 4.9k  288
77
Chapter 77
2018-12-25
 5.1k  436
78
Chapter 78
2018-12-26
 5k  474
79
Chapter 79
2018-12-27
 5.2k  495
80
Chapter 80
2018-12-28
 4.7k  433
81
Chapter 81
2018-12-29
 4.5k  526
82
Chapter 82
2018-12-30
 4.2k  415
83
Chapter 83
2018-12-31
 4.1k  490
84
Chapter 84
2019-01-01
 4k  612
85
Chapter 85
2019-01-02
 3.9k  398
86
Chapter 86
2019-01-03
 3.8k  453
87
Chapter 87
2019-01-04
 3.7k  319
88
Chapter 88
2019-01-05
 3.7k  243
89
Chapter 89
2019-01-06
 3.5k  218
90
Chapter 90
2019-01-07
 3.5k  303
91
Chapter 91
2019-01-08
 3.3k  178
92
Chapter 92
2019-01-09
 3.3k  296
93
Chapter 93
2019-01-10
 3.2k  264
94
Chapter 94
2019-01-11
 3.4k  317
95
Chapter 95
2019-01-12
 3.2k  246
96
Chapter 96
2019-01-13
 3.2k  7.6k
97
Chapter 97
2019-01-14
 3.2k  454
98
Chapter 98
2019-01-15
 3.1k  307
99
Chapter 99
2019-01-16
 3k  507
100
Chapter 100
2019-01-17
 3.3k  385
101
Chapter 101
2019-01-18
 3.6k  416
102
Chapter 102
2019-01-19
 3.8k  391
103
Chapter 103
2019-01-20
 3.6k  374
104
Chapter 104
2019-01-21
 3.7k  274
105
Chapter 105
2019-01-22
 3.7k  309
106
Chapter 106
2019-01-23
 3.4k  151
107
Chapter 107
2019-01-24
 3.4k  170
108
Chapter 108
2019-01-25
 3.3k  192
109
Chapter 109
2019-01-26
 3.7k  237
110
Chapter 110
2019-01-27
 3.8k  282
111
Chapter 111
2019-01-28
 3.6k  224
112
Chapter 112
2019-01-29
 3.6k  221
113
Chapter 113
2019-01-30
 3.7k  325
114
Chapter 114
2019-01-31
 3.7k  343
115
Chapter 115
2019-02-01
 3.5k  231
116
Chapter 116
2019-02-02
 3.5k  148
117
Chapter 117
2019-02-03
 3.6k  232
118
Chapter 118
2019-02-04
 3.6k  324
119
Chapter 119
2019-02-05
 3.3k  292
120
Chapter 120
2019-02-06
 3.6k  313
121
Chapter 121
2019-02-07
 3.6k  250
122
Chapter 122
2019-02-08
 3.5k  236
123
Chapter 123
2019-02-09
 3.6k  312
124
Chapter 124
2019-02-10
 3.3k  442
125
Chapter 125
2019-02-11
 3.1k  492
126
Chapter 126
2019-02-12
 3.3k  194
127
Chapter 127
2019-02-13
 3.1k  152
128
Chapter 128
2019-02-14
 3.3k  186
129
Chapter 129
2019-02-15
 3.2k  141
130
Chapter 130
2019-02-16
 3.4k  207
131
Chapter 131
2019-02-17
 3.3k  215
132
Chapter 132
2019-02-18
 3.2k  210
133
Chapter 133
2019-02-19
 3.1k  208
134
Chapter 134
2019-02-20
 3.2k  172
135
Chapter 135
2019-02-21
 3.3k  196
136
Chapter 136
2019-02-22
 3.2k  194
137
Chapter 137
2019-02-23
 3.1k  118
138
Chapter 138
2019-02-24
 2.9k  200
139
Chapter 139
2019-02-25
 2.8k  249
140
Chapter 140
2019-02-26
 3k  173
141
Chapter 141
2019-02-27
 3k  259
142
Chapter 142
2019-02-28
 3.1k  140
143
Chapter 143
2019-03-01
 3.2k  262
144
Chapter 144
2019-03-02
 3k  241
145
Chapter 145
2019-03-03
 2.9k  231
146
Chapter 146
2019-03-04
 2.9k  262
147
Chapter 147
2019-03-05
 3.2k  293
148
Chapter 148
2019-03-06
 3.4k  781
149
Chapter 149
2019-03-07
 3.1k  277
150
Chapter 150
2019-03-08
 3.2k  380
151
Chapter 151
2019-03-09
 3.2k  226
152
Chapter 152
2019-03-10
 3.1k  268
153
Chapter 153
2019-03-11
 3k  298
154
Chapter 154
2019-03-12
 2.9k  187
155
Chapter 155
2019-03-13
 2.9k  276
156
Chapter 156
2019-03-14
 3.1k  230
157
Chapter 157
2019-03-15
 3.4k  304
158
Chapter 158
2019-03-16
 3.5k  321
159
Chapter 159
2019-03-17
 3.3k  253
160
Chapter 160
2019-03-18
 3.4k  338
161
Chapter 161
2019-03-19
 3.8k  746
162
Chapter 162
2019-03-26
 3.4k  347
163
Chapter 163
2019-03-27
 3k  252
164
Chapter 164
2019-03-27
 3.3k  379
165
Chapter 165
2019-04-03
 3.5k  565
166
Chapter 166
2019-04-12
 3.2k  357
167
Chapter 167
2019-04-17
 3.4k  468
168
Chapter 168
2019-04-19
 3.3k  408
169
Chapter 169
2019-04-24
 3.3k  322
170
Chapter 170
2019-04-26
 3.3k  317
171
Chapter 171
2019-05-01
 3k  314
172
Chapter 172
2019-05-03
 3.1k  296
173
Chapter 173
2019-05-08
 3k  175
174
Chapter 174
2019-05-10
 3.1k  345
175
Chapter 175
2019-05-15
 2.9k  365
176
Chapter 176
2019-05-17
 3k  281
177
Chapter 177
2019-05-24
 3k  338
178
Chapter 178
2019-05-31
 2.9k  238
179
Chapter 179
2019-06-07
 2.8k  196
180
Chapter 180
2019-06-14
 3.1k  236
181
Chapter 181
2019-06-21
 3k  314
182
Chapter 182
2019-06-28
 2.9k  309
183
Chapter 183
2019-07-05
 2.9k  387
184
Chapter 184
2019-07-12
 2.8k  249
185
Chapter 185
2019-07-19
 2.7k  265
186
Chapter 186
2019-07-26
 2.8k  226
187
Chapter 187
2019-07-28
 2.2k  116
188
Chapter 188
2019-07-28
 2.2k  118
189
Chapter 189
2019-07-28
 1.9k  159
190
Chapter 190
2019-07-28
 1.9k  238
191
Chapter 191
2019-07-28
 2.1k  228
192
Chapter 192
2019-07-28
 1.9k  109
193
Chapter 193
2019-07-28
 1.9k  83
194
Chapter 194
2019-07-28
 1.8k  65
195
Chapter 195
2019-07-28
 1.9k  143
196
Chapter 196
2019-07-28
 2.2k  317
197
Chapter 197
2019-08-02
 2.2k  366
198
Chapter 198
2019-08-04
 2.4k  226
199
Chapter 199
2019-08-09
 2.3k  203
200
Chapter 200
2019-08-11
 2.3k  210
201
Chapter 201
2019-08-16
 2k  122
202
Chapter 202
2019-08-18
 2.2k  112
203
Chapter 203
2019-08-23
 2.2k  135
204
Chapter 204
2019-08-25
 2.1k  326
205
Chapter 205
2019-08-30
 2k  127
206
Chapter 206
2019-09-01
 2k  152
207
Chapter 207
2019-09-06
 1.9k  262
208
Chapter 208
2019-09-08
 2k  129
209
Chapter 209
2019-09-13
 1.9k  101
210
Chapter 210
2019-09-15
 1.9k  101
211
Chapter 211
2019-09-20
 1.8k  143
212
Chapter 212
2019-09-22
 1.9k  198
213
Chapter 213
2019-09-27
 1.9k  111
214
Chapter 214
2019-09-29
 1.7k  164
215
Chapter 215
2019-10-04
 1.6k  102
216
Chapter 216
2019-10-06
 1.7k  104
217
Chapter 217
2019-10-11
 1.5k  101
218
Chapter 218
2019-10-13
 1.6k  116
219
Chapter 219
2019-10-18
 1.5k  101
220
Chapter 220
2019-10-20
 1.4k  103
221
Chapter 221
2019-10-25
 1.3k  100
222
Chapter 222
2019-10-27
 1.4k  100
223
Chapter 223
2019-11-01
 1.2k  100
224
Chapter 224
2019-11-03
 1.3k  147
225
Chapter 225
2019-11-08
 1.2k  100
226
Chapter 226
2019-11-10
 1.3k  102
227
Chapter 227
2019-11-15
 1.2k  75
228
Chapter 228
2019-11-17
 1.3k  100
229
Chapter 229
2019-11-22
 1.3k  100
230
Chapter 230
2019-11-24
 1.3k  107
231
Chapter 231
2019-11-29
 1.2k  100
232
Chapter 232
2019-12-01
 1.2k  102
233
Chapter 233
2019-12-06
 1.1k  100
234
Chapter 234
2019-12-08
 1.1k  101
235
Chapter 235
2019-12-13
 1.1k  101
236
Chapter 236
2019-12-15
 1.1k  101
237
Chapter 237
2019-12-20
 1k  101
238
Chapter 238
2019-12-22
 1.1k  100
239
Chapter 239
2019-12-27
 981  100
240
Chapter 240
2019-12-29
 1.2k  126
241
Chapter 241
2020-01-03
 1k  100
242
Chapter 242
2020-01-05
 969  100
243
Chapter 243
2020-01-10
 920  100
244
Chapter 244
2020-01-12
 997  100
245
Chapter 245
2020-01-17
 920  100
246
Chapter 246
2020-01-19
 907  100
247
Chapter 247
2020-01-24
 915  100
248
Chapter 248
2020-01-26
 941  100
249
Chapter 249
2020-01-31
 923  100
250
Chapter 250
2020-02-02
 1.1k  100
251
Chapter 251
2020-02-07
 980  100
252
Chapter 252
2020-02-09
 953  100
253
Chapter 253
2020-02-14
 962  100
254
Chapter 254
2020-02-16
 1k  100
255
Chapter 255
2020-02-21
 1k  100
256
Chapter 256
2020-02-23
 1k  100
257
Chapter 257
2020-02-28
 993  109
258
Chapter 258
2020-03-01
 1k  100
259
Chapter 259
2020-03-06
 990  100
260
Chapter 260
2020-03-08
 1.1k  110
261
Chapter 261
2020-03-13
 1k  100
262
Chapter 262
2020-03-15
 1k  100
263
Chapter 263
2020-03-20
 1.5k  385
264
Chapter 264
2020-05-26
 888  108
265
Chapter 265
2020-06-02
 785  100
266
Chapter 266
2020-06-09
 753  101
267
Chapter 267
2020-06-16
 743  100
268
Chapter 268
2020-06-23
 682  100
269
Chapter 269
2020-06-30
 660  72
270
Chapter 270
2020-07-07
 709  100
271
Chapter 271
2020-07-14
 711  62
272
Chapter 272
2020-07-21
 740  72
273
Chapter 273
2020-07-28
 879  137
274
Chapter 274
2020-08-11
 756  100
275
Chapter 275
2020-08-18
 824  100
276
Chapter 276
2020-08-25
 803  100
277
Chapter 277
2020-09-15
 646  37
278
Chapter 278
2020-09-22
 686  86
279
Chapter 279
2020-09-29
 636  39
280
Chapter 280
2020-10-06
 744  31
281
Chapter 281
2020-10-13
 2k  348
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook