MangaToon
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Đã Full
29.7M
4.5
Tên tác giả: iReader

Có hệ thống trong tay, thiên hạ là của ta! Gái phải là gái đẹp nhất! Quyền lực phải là lớn nhất! Thân phận phải là tôn quý nhất! Trên trời dưới đất, khắp thiên hạ, vũ trụ này, ta phải trở thành chí tôn vô thượng không ai sánh bằng!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 365 chương    /    (20768)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-16
 10.2k  1.3k
2
Chapter 2
2020-09-16
 7.7k  528
3
Chapter 3
2020-09-16
 6.7k  335
4
Chapter 4
2020-09-16
 6.2k  252
5
Chapter 5
2020-09-16
 5.8k  184
6
Chapter 6
2020-09-16
 5.9k  246
7
Chapter 7
2020-09-16
 5.7k  189
8
Chapter 8
2020-09-16
 5.7k  322
9
Chapter 9
2020-09-16
 5.7k  252
10
Chapter 10
2020-09-16
 5.4k  187
11
Chapter 11
2020-09-17
 5.7k  199
12
Chapter 12
2020-09-20
 4.5k  178
13
Chapter 13
2020-09-24
 5k  200
14
Chapter 14
2020-09-27
 4.5k  142
15
Chapter 15
2020-10-01
 4.7k  159
16
Chapter 16
2020-10-04
 4.4k  186
17
Chapter 17
2020-10-08
 4.3k  122
18
Chapter 18
2020-10-11
 4.2k  117
19
Chapter 19
2020-10-15
 3.9k  170
20
Chapter 20
2020-10-18
 3.9k  123
21
Chapter 21
2020-10-20
 3.9k  109
22
Chapter 22
2020-10-22
 3.9k  120
23
Chapter 23
2020-10-25
 3.8k  101
24
Chapter 24
2020-10-27
 3.8k  124
25
Chapter 25
2020-10-29
 3.6k  140
26
Chapter 26
2020-11-01
 3.6k  67
27
Chapter 27
2020-11-03
 3.6k  60
28
Chapter 28
2020-11-05
 3.5k  80
29
Chapter 29
2020-11-08
 3.5k  60
30
Chapter 30
2020-11-10
 3.4k  65
31
Chapter 31
2020-11-12
 3.2k  54
32
Chapter 32
2020-11-15
 3.4k  74
33
Chapter 33
2020-11-17
 3.4k  78
34
Chapter 34
2020-11-19
 3.4k  115
35
Chapter 35
2020-11-22
 3.2k  61
36
Chapter 36
2020-11-24
 3.2k  73
37
Chapter 37
2020-11-26
 3.1k  131
38
Chapter 38
2020-11-29
 3.1k  134
39
Chapter 39
2020-12-01
 2.8k  52
40
Chapter 40
2020-12-03
 2.8k  50
41
Chapter 41
2020-12-06
 3k  62
42
Chapter 42
2020-12-07
 3k  61
43
Chapter 43
2020-12-07
 2.8k  27
44
Chapter 44
2020-12-07
 2.8k  26
45
Chapter 45
2020-12-07
 2.8k  80
46
Chapter 46
2020-12-07
 2.8k  65
47
Chapter 47
2020-12-07
 2.7k  26
48
Chapter 48
2020-12-07
 2.8k  26
49
Chapter 49
2020-12-07
 2.7k  35
50
Chapter 50
2020-12-07
 2.7k  43
51
Chapter 51
2020-12-07
 2.8k  32
52
Chapter 52
2020-12-08
 2.9k  40
53
Chapter 53
2020-12-10
 3k  65
54
Chapter 54
2020-12-13
 2.9k  78
55
Chapter 55
2020-12-15
 2.9k  59
56
Chapter 56
2020-12-17
 2.9k  55
57
Chapter 57
2020-12-20
 2.9k  65
58
Chapter 58
2020-12-22
 2.9k  51
59
Chapter 59
2020-12-24
 2.8k  61
60
Chapter 60
2020-12-27
 2.9k  81
61
Chapter 61
2020-12-29
 2.9k  41
62
Chapter 62
2020-12-31
 2.8k  62
63
Chapter 63
2021-01-03
 2.8k  35
64
Chapter 64
2021-01-05
 2.7k  61
65
Chapter 65
2021-01-07
 2.7k  53
66
Chapter 66
2021-01-10
 2.8k  83
67
Chapter 67
2021-01-12
 2.8k  86
68
Chapter 68
2021-01-14
 2.7k  69
69
Chapter 69
2021-01-17
 2.7k  59
70
Chapter 70
2021-01-19
 2.6k  37
71
Chapter 71
2021-01-21
 2.8k  56
72
Chapter 72
2021-01-24
 2.8k  63
73
Chapter 73
2021-01-26
 2.6k  44
74
Chapter 74
2021-01-28
 2.7k  46
75
Chapter 75
2021-01-31
 2.8k  54
76
Chapter 76
2021-02-02
 2.8k  53
77
Chapter 77
2021-02-04
 2.7k  40
78
Chapter 78
2021-02-07
 2.7k  37
79
Chapter 79
2021-02-09
 2.6k  66
80
Chapter 80
2021-02-11
 2.8k  51
81
Chapter 81
2021-02-14
 2.7k  59
82
Chapter 82
2021-02-16
 2.7k  54
83
Chapter 83
2021-02-18
 2.6k  54
84
Chapter 84
2021-02-21
 2.7k  42
85
Chapter 85
2021-02-23
 2.7k  65
86
Chapter 86
2021-02-25
 2.6k  78
87
Chapter 87
2021-02-28
 2.5k  70
88
Chapter 88
2021-03-02
 2.5k  41
89
Chapter 89
2021-03-04
 2.7k  52
90
Chapter 90
2021-03-07
 2.7k  62
91
Chapter 91
2021-03-09
 2.6k  32
92
Chapter 92
2021-03-11
 2.6k  49
93
Chapter 93
2021-03-14
 2.6k  53
94
Chapter 94
2021-03-16
 2.5k  81
95
Chapter 95
2021-03-18
 2.5k  53
96
Chapter 96
2021-03-21
 2.5k  79
97
Chapter 97
2021-03-23
 2.5k  35
98
Chapter 98
2021-03-25
 2.4k  73
99
Chapter 99
2021-03-28
 2.5k  33
100
Chapter 100
2021-03-30
 2.5k  51
101
Chapter 101
2021-04-01
 2.5k  62
102
Chapter 102
2021-04-04
 2.6k  50
103
Chapter 103
2021-04-06
 2.4k  39
104
Chapter 104
2021-04-08
 2.4k  37
105
Chapter 105
2021-04-11
 2.4k  47
106
Chapter 106
2021-04-13
 2.5k  121
107
Chapter 107
2021-04-15
 2.4k  80
108
Chapter 108
2021-04-18
 2.5k  51
109
Chapter 109
2021-04-20
 2.4k  64
110
Chapter 110
2021-04-22
 2.4k  32
111
Chapter 111
2021-04-25
 2.5k  82
112
Chapter 112
2021-04-27
 2.4k  67
113
Chapter 113
2021-04-29
 2.4k  64
114
Chapter 114
2021-05-02
 2.5k  73
115
Chapter 115
2021-05-04
 2.4k  67
116
Chapter 116
2021-05-06
 2.5k  139
117
Chapter 117
2021-05-09
 2.5k  77
118
Chapter 118
2021-05-11
 2.5k  90
119
Chapter 119
2021-05-13
 2.4k  113
120
Chapter 120
2021-05-16
 2.4k  88
121
Chapter 121
2021-05-18
 2.3k  49
122
Chapter 122
2021-05-20
 2.5k  88
123
Chapter 123
2021-05-23
 2.3k  74
124
Chapter 124
2021-05-25
 2.3k  44
125
Chapter 125
2021-05-27
 2.3k  51
126
Chapter 126
2021-05-30
 2.2k  42
127
Chapter 127
2021-06-01
 2.2k  40
128
Chapter 128
2021-06-03
 2.2k  28
129
Chapter 129
2021-06-06
 2.2k  26
130
Chapter 130
2021-06-10
 2.2k  35
131
Chapter 131
2021-06-13
 2.3k  96
132
Chapter 132
2021-06-17
 2.2k  49
133
Chapter 133
2021-06-20
 2.2k  60
134
Chapter 134
2021-06-24
 2.2k  85
135
Chapter 135
2021-06-27
 2.2k  54
136
Chapter 136
2021-07-01
 2.1k  81
137
Chapter 137
2021-07-04
 2.1k  66
138
Chapter 138
2021-07-08
 2.1k  52
139
Chapter 139
2021-07-11
 2.2k  57
140
Chapter 140
2021-07-15
 2.1k  58
141
Chapter 141
2021-07-18
 2.2k  198
142
Chapter 142
2021-07-22
 2.1k  52
143
Chapter 143
2021-07-25
 2.1k  77
144
Chapter 144
2021-07-29
 2k  48
145
Chapter 145
2021-08-01
 2k  39
146
Chapter 146
2021-08-05
 2.1k  91
147
Chapter 147
2021-08-08
 2.1k  69
148
Chapter 148
2021-08-12
 2k  64
149
Chapter 149
2021-08-15
 2.1k  120
150
Chapter 150
2021-08-19
 2k  52
151
Chapter 151
2021-08-22
 2.1k  48
152
Chapter 152
2021-08-26
 2k  54
153
Chapter 153
2021-08-29
 1.9k  39
154
Chapter 154
2021-09-02
 1.9k  46
155
Chapter 155
2021-09-05
 1.8k  40
156
Chapter 156
2021-09-09
 1.8k  51
157
Chapter 157
2021-09-12
 1.8k  38
158
Chapter 158
2021-09-16
 1.7k  40
159
Chapter 159
2021-09-19
 1.7k  47
160
Chapter 160
2021-09-23
 1.7k  40
161
Chapter 161
2021-09-26
 1.8k  54
162
Chapter 162
2021-09-30
 1.7k  38
163
Chapter 163
2021-10-03
 1.7k  51
164
Chapter 164
2021-10-07
 1.7k  28
165
Chapter 165
2021-10-10
 1.8k  102
166
Chapter 166
2021-10-14
 1.7k  52
167
Chapter 167
2021-10-17
 1.7k  52
168
Chapter 168
2021-10-21
 1.8k  48
169
Chapter 169
2021-10-24
 1.7k  39
170
Chapter 170
2021-10-28
 1.7k  52
171
Chapter 171
2021-10-31
 1.7k  31
172
Chapter 172
2021-11-04
 1.6k  30
173
Chapter 173
2021-11-07
 1.5k  20
174
Chapter 174
2021-11-11
 1.6k  49
175
Chapter 175
2021-11-14
 1.6k  33
176
Chapter 176
2021-11-18
 1.7k  42
177
Chapter 177
2021-11-21
 1.6k  34
178
Chapter 178
2021-11-21
 1.5k  22
179
Chapter 179
2021-11-21
 1.5k  44
180
Chapter 180
2021-11-21
 1.6k  46
181
Chapter 181
2021-11-21
 1.6k  39
182
Chapter 182
2021-11-21
 1.6k  35
183
Chapter 183
2021-11-21
 1.5k  21
184
Chapter 184
2021-11-21
 1.6k  91
185
Chapter 185
2021-11-21
 1.6k  71
186
Chapter 186
2021-11-25
 1.7k  84
187
Chapter 187
2021-11-28
 1.6k  59
188
Chapter 188
2021-12-02
 1.5k  31
189
Chapter 189
2021-12-05
 1.6k  31
190
Chapter 190
2021-12-09
 1.5k  30
191
Chapter 191
2021-12-12
 1.5k  37
192
Chapter 192
2021-12-16
 1.5k  38
193
Chapter 193
2021-12-19
 1.5k  32
194
Chapter 194
2021-12-23
 1.5k  45
195
Chapter 195
2021-12-26
 1.5k  32
196
Chapter 196
2021-12-30
 1.5k  43
197
Chapter 197
2022-01-02
 1.5k  29
198
Chapter 198
2022-01-06
 1.5k  41
199
Chapter 199
2022-01-09
 1.4k  52
200
Chapter 200
2022-01-13
 1.6k  59
201
Chapter 201
2022-01-16
 1.5k  60
202
Chapter 202
2022-01-20
 1.5k  64
203
Chapter 203
2022-01-23
 1.4k  40
204
Chapter 204
2022-01-27
 1.5k  200
205
Chapter 205
2022-01-30
 1.4k  61
206
Chapter 206
2022-02-03
 1.5k  57
207
Chapter 207
2022-02-06
 1.4k  62
208
Chapter 208
2022-02-10
 1.4k  20
209
Chapter 209
2022-02-13
 1.4k  56
210
Chapter 210
2022-02-17
 1.4k  53
211
Chapter 211
2022-02-20
 1.4k  42
212
Chapter 212
2022-02-24
 1.4k  41
213
Chapter 213
2022-02-27
 1.4k  42
214
Chapter 214
2022-03-03
 1.4k  45
215
Chapter 215
2022-03-06
 1.3k  39
216
Chapter 216
2022-03-10
 1.4k  38
217
Chapter 217
2022-03-13
 1.4k  58
218
Chapter 218
2022-03-17
 1.3k  59
219
Chapter 219
2022-03-20
 1.4k  38
220
Chapter 220
2022-03-24
 1.4k  38
221
Chapter 221
2022-03-27
 1.3k  59
222
Chapter 222
2022-03-31
 1.4k  39
223
Chapter 223
2022-04-03
 1.3k  52
224
Chapter 224
2022-04-07
 1.3k  59
225
Chapter 225
2022-04-10
 1.3k  44
226
Chapter 226
2022-04-14
 1.3k  37
227
Chapter 227
2022-04-17
 1.3k  38
228
Chapter 228
2022-04-21
 1.3k  38
229
Chapter 229
2022-04-24
 1.3k  48
230
Chapter 230
2022-04-28
 1.2k  30
231
Chapter 231
2022-05-01
 1.2k  22
232
Chapter 232
2022-05-05
 1.3k  37
233
Chapter 233
2022-05-08
 1.3k  30
234
Chapter 234
2022-05-12
 1.2k  33
235
Chapter 235
2022-05-15
 1.2k  54
236
Chapter 236
2022-05-19
 1.2k  25
237
Chapter 237
2022-05-22
 1.2k  42
238
Chapter 238
2022-05-22
 1.2k  23
239
Chapter 239
2022-05-22
 1.1k  22
240
Chapter 240
2022-05-22
 1.2k  37
241
Chapter 241
2022-05-22
 1.1k  24
242
Chapter 242
2022-05-22
 1.1k  44
243
Chapter 243
2022-05-22
 1.1k  41
244
Chapter 244
2022-05-22
 1.1k  45
245
Chapter 245
2022-05-22
 1.1k  17
246
Chapter 246
2022-05-22
 1.1k  12
247
Chapter 247
2022-05-22
 1.3k  59
248
Chapter 248
2022-05-26
 1.1k  27
249
Chapter 249
2022-05-29
 1.2k  55
250
Chapter 250
2022-06-02
 1.1k  39
251
Chapter 251
2022-06-05
 1.1k  45
252
Chapter 252
2022-06-09
 1.1k  30
253
Chapter 253
2022-06-12
 1.1k  52
254
Chapter 254
2022-06-16
 1.1k  31
255
Chapter 255
2022-06-18
 1k  23
256
Chapter 256
2022-06-18
 1k  50
257
Chapter 257
2022-06-18
 1k  23
258
Chapter 258
2022-06-18
 1k  22
259
Chapter 259
2022-06-18
 1k  20
260
Chapter 260
2022-06-18
 1k  48
261
Chapter 261
2022-06-18
 1k  44
262
Chapter 262
2022-06-18
 983  38
263
Chapter 263
2022-06-18
 1k  38
264
Chapter 264
2022-06-18
 1k  30
265
Chapter 265
2022-06-19
 1.1k  42
266
Chapter 266
2022-06-23
 1.1k  42
267
Chapter 267
2022-06-26
 1.1k  41
268
Chapter 268
2022-06-30
 1k  31
269
Chapter 269
2022-07-03
 1k  46
270
Chapter 270
2022-07-07
 1k  36
271
Chapter 271
2022-07-10
 967  19
272
Chapter 272
2022-07-14
 958  22
273
Chapter 273
2022-07-17
 933  37
274
Chapter 274
2022-07-21
 923  23
275
Chapter 275
2022-07-24
 964  59
276
Chapter 276
2022-07-28
 923  29
277
Chapter 277
2022-07-31
 979  59
278
Chapter 278
2022-08-04
 956  32
279
Chapter 279
2022-08-07
 926  36
280
Chapter 280
2022-08-11
 903  37
281
Chapter 281
2022-08-14
 944  45
282
Chapter 282
2022-08-18
 913  33
283
Chapter 283
2022-08-21
 894  37
284
Chapter 284
2022-08-22
 829  45
285
Chapter 285
2022-08-22
 823  17
286
Chapter 286
2022-08-22
 801  13
287
Chapter 287
2022-08-22
 812  28
288
Chapter 288
2022-08-22
 776  18
289
Chapter 289
2022-08-22
 798  10
290
Chapter 290
2022-08-22
 872  37
291
Chapter 291
2022-08-25
 840  25
292
Chapter 292
2022-08-28
 841  25
293
Chapter 293
2022-09-01
 806  13
294
Chapter 294
2022-09-04
 793  27
295
Chapter 295
2022-09-08
 780  31
296
Chapter 296
2022-09-11
 784  23
297
Chapter 297
2022-09-15
 725  20
298
Chapter 298
2022-09-18
 752  22
299
Chapter 299
2022-09-22
 723  13
300
Chapter 300
2022-09-25
 734  13
301
Chapter 301
2022-09-29
 694  12
302
Chapter 302
2022-10-02
 676  13
303
Chapter 303
2022-10-06
 670  17
304
Chapter 304
2022-10-09
 682  10
305
Chapter 305
2022-10-13
 662  10
306
Chapter 306
2022-10-16
 651  15
307
Chapter 307
2022-10-20
 666  9
308
Chapter 308
2022-10-23
 666  14
309
Chapter 309
2022-10-27
 659  13
310
Chapter 310
2022-10-30
 644  16
311
Chapter 311
2022-11-03
 617  20
312
Chapter 312
2022-11-06
 650  21
313
Chapter 313
2022-11-09
 596  13
314
Chapter 314
2022-11-09
 556  8
315
Chapter 315
2022-11-09
 582  12
316
Chapter 316
2022-11-09
 557  18
317
Chapter 317
2022-11-09
 569  6
318
Chapter 318
2022-11-09
 549  8
319
Chapter 319
2022-11-09
 566  10
320
Chapter 320
2022-11-10
 599  12
321
Chapter 321
2022-11-13
 585  14
322
Chapter 322
2022-11-17
 582  18
323
Chapter 323
2022-11-20
 581  27
324
Chapter 324
2022-11-24
 566  23
325
Chapter 325
2022-11-27
 555  18
326
Chapter 326
2022-12-01
 541  15
327
Chapter 327
2022-12-04
 546  18
328
Chapter 328
2022-12-06
 520  8
329
Chapter 329
2022-12-06
 492  7
330
Chapter 330
2022-12-06
 494  12
331
Chapter 331
2022-12-06
 511  11
332
Chapter 332
2022-12-06
 538  18
333
Chapter 333
2022-12-08
 558  8
334
Chapter 334
2022-12-11
 535  18
335
Chapter 335
2022-12-15
 520  11
336
Chapter 336
2022-12-18
 492  15
337
Chapter 337
2022-12-22
 450  16
338
Chapter 338
2022-12-25
 489  13
339
Chapter 339
2022-12-29
 474  8
340
Chapter 340
2023-01-01
 477  14
341
Chapter 341
2023-01-05
 496  21
342
Chapter 342
2023-01-08
 454  11
343
Chapter 343
2023-01-08
 453  13
344
Chapter 344
2023-01-08
 439  10
345
Chapter 345
2023-01-08
 437  7
346
Chapter 346
2023-01-08
 441  13
347
Chapter 347
2023-01-08
 435  8
348
Chapter 348
2023-01-08
 454  17
349
Chapter 349
2023-01-08
 473  15
350
Chapter 350
2023-01-12
 466  20
351
Chapter 351
2023-01-15
 454  10
352
Chapter 352
2023-01-19
 457  18
353
Chapter 353
2023-01-22
 456  10
354
Chapter 354
2023-01-26
 459  12
355
Chapter 355
2023-01-29
 441  18
356
Chapter 356
2023-02-02
 424  9
357
Chapter 357
2023-02-05
 448  16
358
Chapter 358
2023-02-09
 450  13
359
Chapter 359
2023-02-12
 442  14
360
Chapter 360
2023-02-16
 435  19
361
Chapter 361
2023-02-19
 432  21
362
Chapter 362
2023-02-23
 444  15
363
Chapter 363
2023-02-26
 437  11
364
Chapter 364
2023-03-02
 413  13
365
Chapter 365
2023-03-05
 558  119
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Ma pháp/Kỵ sĩ/Harem/Hoàng tử
Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hài Hước/Cung đình/Cổ đại/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Trung thành/Vô dụng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Tôi Là Cao Phú Soái
Tôi Là Cao Phú Soái
Hành động/Đô thị/Tình tay ba/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Vô dụng/Loser/Jack Sue
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook