MangaToon
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Đã Full
58.3M
4.5
Tên tác giả: HangMan

Một cô gái bình thường, không có bất cứ điều gì nổi bật, cớ sao lại có bạn trai là một thiếu soái? Lâm An An rốt cuộc đã tích được phúc đức gì vậy? Hơn nữa người đàn ông đó cũng chính là người đã lấy đi mất thứ quý giá nhất của một người phụ nữ…

Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 167 chương    /    (44569)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-11-02
 24k  1.6k
2
Chapter 2
2019-11-02
 20.2k  883
3
Chapter 3
2019-11-02
 21.6k  1k
4
Chapter 4
2019-11-02
 18.1k  532
5
Chapter 5
2019-11-02
 16.1k  594
6
Chapter 6
2019-11-02
 15.3k  436
7
Chapter 7
2019-11-02
 13.6k  575
8
Chapter 8
2019-11-02
 14.4k  609
9
Chapter 9
2019-11-02
 15k  658
10
Chapter 10
2019-11-02
 14.4k  368
11
Chapter 11
2019-11-02
 14.9k  363
12
Chapter 12
2019-11-02
 15.3k  770
13
Chapter 13
2019-11-02
 15.3k  1.4k
14
Chapter 14
2019-11-02
 14.3k  405
15
Chapter 15
2019-11-02
 14.8k  753
16
Chapter 16
2019-11-02
 14.7k  434
17
Chapter 17
2019-11-02
 13.2k  322
18
Chapter 18
2019-11-02
 12.3k  112
19
Chapter 19
2019-11-02
 13k  307
20
Chapter 20
2019-11-02
 13.9k  405
21
Chapter 21
2019-11-07
 12.8k  329
22
Chapter 22
2019-11-10
 12.7k  273
23
Chapter 23
2019-11-13
 12k  257
24
Chapter 24
2019-11-14
 12.4k  1.4k
25
Chapter 25
2019-11-17
 12.9k  333
26
Chapter 26
2019-11-20
 13k  496
27
Chapter 27
2019-11-21
 13.4k  677
28
Chapter 28
2019-11-24
 12.6k  242
29
Chapter 29
2019-11-27
 12.5k  401
30
Chapter 30
2019-11-28
 11.8k  214
31
Chapter 31
2019-12-01
 13.6k  2.6k
32
Chapter 32
2019-12-04
 13.7k  635
33
Chapter 33
2019-12-05
 13.7k  985
34
Chapter 34
2019-12-08
 12.9k  281
35
Chapter 35
2019-12-11
 12.9k  495
36
Chapter 36
2019-12-12
 10.9k  270
37
Chapter 37
2019-12-15
 10.8k  186
38
Chapter 38
2019-12-18
 12.1k  712
39
Chapter 39
2019-12-19
 12.2k  282
40
Chapter 40
2019-12-22
 13.4k  373
41
Chapter 41
2019-12-25
 12.6k  425
42
Chapter 42
2019-12-26
 12.5k  258
43
Chapter 43
2019-12-29
 10.9k  436
44
Chapter 44
2020-01-01
 11k  232
45
Chapter 45
2020-01-02
 11.3k  301
46
Chapter 46
2020-01-05
 10.6k  279
47
Chapter 47
2020-01-08
 10.4k  233
48
Chapter 48
2020-01-09
 10.1k  243
49
Chapter 49
2020-01-12
 9.5k  381
50
Chapter 50
2020-01-15
 9.3k  259
51
Chapter 51
2020-01-19
 9.1k  239
52
Chapter 52
2020-01-22
 9.5k  302
53
Chapter 53
2020-01-26
 9k  232
54
Chapter 54
2020-01-29
 8.7k  338
55
Chapter 55
2020-02-02
 8.6k  285
56
Chapter 56
2020-02-05
 9.3k  488
57
Chapter 57
2020-02-09
 8.2k  259
58
Chapter 58
2020-02-12
 8.2k  201
59
Chapter 59
2020-02-16
 8.1k  248
60
Chapter 60
2020-02-19
 8.3k  229
61
Chapter 61
2020-02-23
 8k  168
62
Chapter 62
2020-02-26
 8.3k  267
63
Chapter 63
2020-03-01
 8k  229
64
Chapter 64
2020-03-04
 7.6k  300
65
Chapter 65
2020-03-08
 7.4k  302
66
Chapter 66
2020-03-11
 7.9k  295
67
Chapter 67
2020-03-15
 7.5k  361
68
Chapter 68
2020-03-18
 7.5k  241
69
Chapter 69
2020-03-22
 7.2k  246
70
Chapter 70
2020-03-25
 7.3k  212
71
Chapter 71
2020-03-29
 7.5k  313
72
Chapter 72
2020-04-01
 7.1k  435
73
Chapter 73
2020-04-05
 8.4k  405
74
Chapter 74
2020-04-08
 7.9k  208
75
Chapter 75
2020-04-12
 7.7k  174
76
Chapter 76
2020-04-15
 7.9k  273
77
Chapter 77
2020-04-19
 7.2k  178
78
Chapter 78
2020-04-22
 6.5k  121
79
Chapter 79
2020-04-26
 6.8k  195
80
Chapter 80
2020-04-29
 6.9k  217
81
Chapter 81
2020-05-03
 6.3k  280
82
Chapter 82
2020-05-06
 6.1k  168
83
Chapter 83
2020-05-10
 6.7k  488
84
Chapter 84
2020-05-13
 6.1k  199
85
Chapter 85
2020-05-17
 6.4k  182
86
Chapter 86
2020-05-20
 6.2k  155
87
Chapter 87
2020-05-24
 6.2k  156
88
Chapter 88
2020-05-27
 6.3k  243
89
Chapter 89
2020-05-31
 5.4k  282
90
Chapter 90
2020-06-03
 5.5k  207
91
Chapter 91
2020-06-07
 5.4k  173
92
Chapter 92
2020-06-10
 5.2k  111
93
Chapter 93
2020-06-10
 4.8k  65
94
Chapter 94
2020-06-10
 4.6k  144
95
Chapter 95
2020-06-10
 4.5k  79
96
Chapter 96
2020-06-10
 4.5k  85
97
Chapter 97
2020-06-10
 4.2k  46
98
Chapter 98
2020-06-10
 4k  86
99
Chapter 99
2020-06-10
 3.8k  61
100
Chapter 100
2020-06-10
 3.8k  78
101
Chapter 101
2020-06-10
 3.8k  65
102
Chapter 102
2020-06-10
 4k  200
103
Chapter 103
2020-06-14
 4k  151
104
Chapter 104
2020-06-17
 4.1k  105
105
Chapter 105
2020-06-21
 4.3k  249
106
Chapter 106
2020-06-24
 3.8k  103
107
Chapter 107
2020-06-28
 3.5k  107
108
Chapter 108
2020-07-01
 3.6k  146
109
Chapter 109
2020-07-05
 3.5k  50
110
Chapter 110
2020-07-08
 3.4k  57
111
Chapter 111
2020-07-12
 3.5k  98
112
Chapter 112
2020-07-15
 3.5k  78
113
Chapter 113
2020-07-19
 3.4k  86
114
Chapter 114
2020-07-22
 3.8k  106
115
Chapter 115
2020-07-25
 3.5k  97
116
Chapter 116
2020-07-25
 3.6k  93
117
Chapter 117
2020-07-25
 3.4k  64
118
Chapter 118
2020-07-25
 3.3k  71
119
Chapter 119
2020-07-25
 3.4k  119
120
Chapter 120
2020-07-25
 3.6k  100
121
Chapter 121
2020-07-26
 3.6k  132
122
Chapter 122
2020-07-29
 4k  164
123
Chapter 123
2020-08-02
 3.6k  103
124
Chapter 124
2020-08-05
 3.9k  133
125
Chapter 125
2020-08-06
 3.1k  86
126
Chapter 126
2020-08-06
 2.9k  95
127
Chapter 127
2020-08-06
 3k  59
128
Chapter 128
2020-08-06
 3k  86
129
Chapter 129
2020-08-06
 2.9k  96
130
Chapter 130
2020-08-06
 2.9k  66
131
Chapter 131
2020-08-06
 2.8k  30
132
Chapter 132
2020-08-06
 2.7k  51
133
Chapter 133
2020-08-06
 2.7k  35
134
Chapter 134
2020-08-06
 3.2k  166
135
Chapter 135
2020-08-09
 3k  74
136
Chapter 136
2020-08-12
 3.3k  119
137
Chapter 137
2020-08-16
 3.1k  86
138
Chapter 138
2020-08-19
 3k  75
139
Chapter 139
2020-08-23
 2.9k  149
140
Chapter 140
2020-08-26
 2.9k  94
141
Chapter 141
2020-08-30
 2.8k  77
142
Chapter 142
2020-09-02
 2.8k  93
143
Chapter 143
2020-09-06
 2.6k  76
144
Chapter 144
2020-09-09
 2.5k  97
145
Chapter 145
2020-09-13
 2.6k  85
146
Chapter 146
2020-09-16
 2.5k  42
147
Chapter 147
2020-09-20
 2.4k  49
148
Chapter 148
2020-09-23
 2.9k  85
149
Chapter 149
2020-09-27
 2.4k  128
150
Chapter 150
2020-09-30
 2.4k  86
151
Chapter 151
2020-10-04
 2.2k  72
152
Chapter 152
2020-10-07
 2.1k  60
153
Chapter 153
2020-10-11
 2.1k  53
154
Chapter 154
2020-10-14
 2.1k  51
155
Chapter 155
2020-10-18
 1.9k  99
156
Chapter 156
2020-10-21
 2.2k  106
157
Chapter 157
2020-10-25
 1.9k  46
158
Chapter 158
2020-10-28
 1.9k  29
159
Chapter 159
2020-11-01
 1.8k  25
160
Chapter 160
2020-11-04
 1.8k  48
161
Chapter 161
2020-11-08
 1.7k  29
162
Chapter 162
2020-11-11
 1.9k  49
163
Chapter 163
2020-11-15
 1.7k  47
164
Chapter 164
2020-11-22
 2.1k  106
165
Chapter 165
2021-02-21
 1.5k  33
166
Chapter 166
2021-02-21
 1.5k  23
167
Chapter 167
2021-02-21
 3.7k  605
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Chuyên sủng/Chiếm hữu cao/Nham hiểm/Nghe lời
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Nam Thần Ma Cà Rồng
Nam Thần Ma Cà Rồng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook