MangaToon
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Tiếp tục cập nhật
27.9M
4.6
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Chín nghìn năm trước, tiên võ đế tôn dẫn theo trăm vạn thần tướng đánh vào Thái cổ hồng hoang, nhưng không một ai quay lại, chỉ có một ngọn chân hỏa sót lại ở thế gian. 9000 năm sau, Diệp Thần, đồ đệ bị môn phái ruồng bỏ, đuổi ra khỏi tông môn, không nơi nào để đi, trùng hợp thay lại gặp chân hỏa, một lần nữa bước lên con đường tiên võ.

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 430 chương    /    (19353)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-04-28
 8.4k  1.3k
2
Chapter 2
2021-05-06
 5.5k  387
3
Chapter 3
2021-05-12
 5.6k  284
4
Chapter 4
2021-05-12
 5.8k  218
5
Chapter 5
2021-05-12
 5.5k  221
6
Chapter 6
2021-05-12
 5.2k  222
7
Chapter 7
2021-05-12
 5.1k  157
8
Chapter 8
2021-05-12
 5k  126
9
Chapter 9
2021-05-12
 5.1k  212
10
Chapter 10
2021-05-12
 5k  197
11
Chapter 11
2021-05-14
 4.9k  161
12
Chapter 12
2021-05-18
 4.8k  118
13
Chapter 13
2021-05-21
 4.9k  147
14
Chapter 14
2021-05-25
 4.8k  100
15
Chapter 15
2021-05-28
 4.5k  78
16
Chapter 16
2021-06-01
 4.5k  135
17
Chapter 17
2021-06-04
 4.4k  89
18
Chapter 18
2021-06-08
 4.3k  105
19
Chapter 19
2021-06-11
 4.3k  252
20
Chapter 20
2021-06-13
 4k  70
21
Chapter 21
2021-06-13
 4k  85
22
Chapter 22
2021-06-13
 4.1k  45
23
Chapter 23
2021-06-13
 4.4k  86
24
Chapter 24
2021-06-13
 3.8k  68
25
Chapter 25
2021-06-13
 4.3k  86
26
Chapter 26
2021-06-13
 4k  113
27
Chapter 27
2021-06-13
 4.4k  168
28
Chapter 28
2021-06-13
 4.1k  104
29
Chapter 29
2021-06-13
 4.3k  179
30
Chapter 30
2021-06-15
 4.3k  100
31
Chapter 31
2021-06-18
 4.1k  86
32
Chapter 32
2021-06-22
 4.1k  87
33
Chapter 33
2021-06-25
 3.9k  96
34
Chapter 34
2021-06-29
 4.1k  205
35
Chapter 35
2021-07-02
 3.9k  97
36
Chapter 36
2021-07-06
 3.7k  101
37
Chapter 37
2021-07-09
 3.7k  145
38
Chapter 38
2021-07-13
 3.8k  150
39
Chapter 39
2021-07-16
 3.5k  101
40
Chapter 40
2021-07-20
 3.6k  94
41
Chapter 41
2021-07-23
 3.6k  116
42
Chapter 42
2021-07-27
 3.4k  84
43
Chapter 43
2021-07-30
 3.6k  150
44
Chapter 44
2021-08-03
 3.5k  128
45
Chapter 45
2021-08-06
 3.4k  70
46
Chapter 46
2021-08-10
 3.4k  58
47
Chapter 47
2021-08-13
 3.4k  55
48
Chapter 48
2021-08-17
 3.4k  73
49
Chapter 49
2021-08-20
 3.2k  44
50
Chapter 50
2021-08-24
 3.2k  110
51
Chapter 51
2021-08-27
 3.2k  34
52
Chapter 52
2021-08-31
 3.1k  60
53
Chapter 53
2021-09-03
 3.1k  43
54
Chapter 54
2021-09-07
 3k  72
55
Chapter 55
2021-09-10
 3k  71
56
Chapter 56
2021-09-14
 3k  54
57
Chapter 57
2021-09-17
 3k  49
58
Chapter 58
2021-09-21
 2.8k  42
59
Chapter 59
2021-09-24
 2.9k  73
60
Chapter 60
2021-09-28
 2.9k  45
61
Chapter 61
2021-10-01
 2.9k  66
62
Chapter 62
2021-10-05
 2.9k  70
63
Chapter 63
2021-10-08
 2.9k  108
64
Chapter 64
2021-10-12
 2.8k  73
65
Chapter 65
2021-10-15
 2.8k  102
66
Chapter 66
2021-10-18
 2.6k  58
67
Chapter 67
2021-10-18
 2.6k  47
68
Chapter 68
2021-10-18
 2.6k  35
69
Chapter 69
2021-10-18
 2.7k  33
70
Chapter 70
2021-10-18
 2.7k  72
71
Chapter 71
2021-10-18
 2.7k  42
72
Chapter 72
2021-10-18
 2.8k  68
73
Chapter 73
2021-10-19
 2.7k  45
74
Chapter 74
2021-10-22
 2.7k  49
75
Chapter 75
2021-10-26
 2.8k  89
76
Chapter 76
2021-10-29
 2.6k  81
77
Chapter 77
2021-11-02
 2.6k  89
78
Chapter 78
2021-11-05
 2.6k  58
79
Chapter 79
2021-11-09
 2.5k  54
80
Chapter 80
2021-11-12
 2.6k  51
81
Chapter 81
2021-11-16
 2.5k  33
82
Chapter 82
2021-11-19
 2.5k  62
83
Chapter 83
2021-11-23
 2.6k  80
84
Chapter 84
2021-11-26
 2.5k  40
85
Chapter 85
2021-11-26
 2.5k  62
86
Chapter 86
2021-11-26
 2.5k  48
87
Chapter 87
2021-11-26
 2.5k  43
88
Chapter 88
2021-11-26
 2.4k  48
89
Chapter 89
2021-11-26
 2.4k  23
90
Chapter 90
2021-11-26
 2.3k  18
91
Chapter 91
2021-11-26
 2.5k  69
92
Chapter 92
2021-11-30
 2.5k  83
93
Chapter 93
2021-12-03
 2.5k  100
94
Chapter 94
2021-12-07
 2.4k  58
95
Chapter 95
2021-12-10
 2.5k  65
96
Chapter 96
2021-12-14
 2.4k  47
97
Chapter 97
2021-12-17
 2.5k  54
98
Chapter 98
2021-12-21
 2.5k  47
99
Chapter 99
2021-12-24
 2.4k  40
100
Chapter 100
2021-12-28
 2.4k  49
101
Chapter 101
2021-12-31
 2.4k  64
102
Chapter 102
2022-01-04
 2.3k  48
103
Chapter 103
2022-01-07
 2.3k  45
104
Chapter 104
2022-01-11
 2.3k  44
105
Chapter 105
2022-01-14
 2.3k  33
106
Chapter 106
2022-01-18
 2.3k  46
107
Chapter 107
2022-01-21
 2.3k  47
108
Chapter 108
2022-01-25
 2.3k  72
109
Chapter 109
2022-01-28
 2.3k  39
110
Chapter 110
2022-02-01
 2.2k  46
111
Chapter 111
2022-02-04
 2.3k  81
112
Chapter 112
2022-02-08
 2.3k  78
113
Chapter 113
2022-02-11
 2.2k  64
114
Chapter 114
2022-02-15
 2.3k  87
115
Chapter 115
2022-02-18
 2.2k  38
116
Chapter 116
2022-02-22
 2.2k  73
117
Chapter 117
2022-02-25
 2.2k  48
118
Chapter 118
2022-03-01
 2.2k  53
119
Chapter 119
2022-03-04
 2.2k  72
120
Chapter 120
2022-03-05
 2k  66
121
Chapter 121
2022-03-05
 2k  22
122
Chapter 122
2022-03-05
 2k  52
123
Chapter 123
2022-03-05
 2k  45
124
Chapter 124
2022-03-05
 2.1k  77
125
Chapter 125
2022-03-05
 2k  86
126
Chapter 126
2022-03-05
 2k  33
127
Chapter 127
2022-03-05
 1.9k  26
128
Chapter 128
2022-03-05
 2k  43
129
Chapter 129
2022-03-05
 2k  38
130
Chapter 130
2022-03-08
 2k  39
131
Chapter 131
2022-03-11
 2k  37
132
Chapter 132
2022-03-15
 1.9k  37
133
Chapter 133
2022-03-18
 2k  46
134
Chapter 134
2022-03-22
 1.9k  57
135
Chapter 135
2022-03-25
 2k  91
136
Chapter 136
2022-03-29
 1.9k  49
137
Chapter 137
2022-04-01
 1.9k  44
138
Chapter 138
2022-04-05
 1.9k  43
139
Chapter 139
2022-04-08
 1.9k  52
140
Chapter 140
2022-04-12
 1.9k  59
141
Chapter 141
2022-04-15
 1.9k  45
142
Chapter 142
2022-04-18
 1.9k  70
143
Chapter 143
2022-04-18
 1.8k  26
144
Chapter 144
2022-04-18
 1.8k  52
145
Chapter 145
2022-04-18
 1.8k  66
146
Chapter 146
2022-04-18
 1.8k  31
147
Chapter 147
2022-04-18
 1.8k  24
148
Chapter 148
2022-04-18
 1.9k  48
149
Chapter 149
2022-04-19
 1.9k  42
150
Chapter 150
2022-04-22
 2.2k  131
151
Chapter 151
2022-04-26
 1.9k  84
152
Chapter 152
2022-04-29
 1.8k  59
153
Chapter 153
2022-05-03
 1.8k  51
154
Chapter 154
2022-05-06
 1.8k  56
155
Chapter 155
2022-05-10
 1.7k  65
156
Chapter 156
2022-05-13
 1.7k  35
157
Chapter 157
2022-05-17
 1.7k  49
158
Chapter 158
2022-05-20
 1.7k  32
159
Chapter 159
2022-05-24
 1.7k  42
160
Chapter 160
2022-05-27
 1.6k  34
161
Chapter 161
2022-05-31
 1.7k  43
162
Chapter 162
2022-06-03
 1.7k  48
163
Chapter 163
2022-06-07
 1.6k  41
164
Chapter 164
2022-06-10
 1.6k  38
165
Chapter 165
2022-06-14
 1.6k  53
166
Chapter 166
2022-06-17
 1.5k  67
167
Chapter 167
2022-06-21
 1.5k  47
168
Chapter 168
2022-06-24
 1.5k  53
169
Chapter 169
2022-06-28
 1.5k  66
170
Chapter 170
2022-07-01
 1.5k  44
171
Chapter 171
2022-07-05
 1.4k  58
172
Chapter 172
2022-07-08
 1.4k  24
173
Chapter 173
2022-07-12
 1.4k  35
174
Chapter 174
2022-07-15
 1.4k  52
175
Chapter 175
2022-07-19
 1.3k  125
176
Chapter 176
2022-07-22
 1.3k  28
177
Chapter 177
2022-07-26
 1.3k  64
178
Chapter 178
2022-07-29
 1.4k  73
179
Chapter 179
2022-08-02
 1.3k  57
180
Chapter 180
2022-08-05
 1.3k  34
181
Chapter 181
2022-08-09
 1.2k  34
182
Chapter 182
2022-08-12
 1.3k  47
183
Chapter 183
2022-08-16
 1.2k  35
184
Chapter 184
2022-08-19
 1.2k  28
185
Chapter 185
2022-08-23
 1.1k  30
186
Chapter 186
2022-08-26
 1.1k  32
187
Chapter 187
2022-08-30
 1.1k  44
188
Chapter 188
2022-09-02
 1.1k  41
189
Chapter 189
2022-09-06
 1.1k  42
190
Chapter 190
2022-09-09
 1k  24
191
Chapter 191
2022-09-13
 1k  28
192
Chapter 192
2022-09-16
 1.1k  51
193
Chapter 193
2022-09-18
 1k  24
194
Chapter 194
2022-09-18
 970  36
195
Chapter 195
2022-09-18
 950  16
196
Chapter 196
2022-09-18
 964  15
197
Chapter 197
2022-09-18
 941  18
198
Chapter 198
2022-09-18
 941  16
199
Chapter 199
2022-09-18
 924  19
200
Chapter 200
2022-09-18
 985  22
201
Chapter 201
2022-09-18
 945  18
202
Chapter 202
2022-09-18
 1k  21
203
Chapter 203
2022-09-20
 972  18
204
Chapter 204
2022-09-23
 982  29
205
Chapter 205
2022-09-27
 995  24
206
Chapter 206
2022-09-30
 959  27
207
Chapter 207
2022-10-04
 926  22
208
Chapter 208
2022-10-07
 927  25
209
Chapter 209
2022-10-11
 869  16
210
Chapter 210
2022-10-14
 903  19
211
Chapter 211
2022-10-18
 873  16
212
Chapter 212
2022-10-21
 870  11
213
Chapter 213
2022-10-25
 850  21
214
Chapter 214
2022-10-28
 876  25
215
Chapter 215
2022-10-30
 807  6
216
Chapter 216
2022-10-30
 843  7
217
Chapter 217
2022-10-30
 811  6
218
Chapter 218
2022-10-30
 816  8
219
Chapter 219
2022-10-30
 805  12
220
Chapter 220
2022-10-30
 807  7
221
Chapter 221
2022-10-30
 809  13
222
Chapter 222
2022-10-30
 788  11
223
Chapter 223
2022-10-30
 795  9
224
Chapter 224
2022-10-30
 838  22
225
Chapter 225
2022-11-01
 829  18
226
Chapter 226
2022-11-04
 865  7
227
Chapter 227
2022-11-08
 859  24
228
Chapter 228
2022-11-11
 883  27
229
Chapter 229
2022-11-15
 854  18
230
Chapter 230
2022-11-18
 863  16
231
Chapter 231
2022-11-22
 849  38
232
Chapter 232
2022-11-25
 833  19
233
Chapter 233
2022-11-29
 839  31
234
Chapter 234
2022-12-02
 805  30
235
Chapter 235
2022-12-06
 778  15
236
Chapter 236
2022-12-09
 771  15
237
Chapter 237
2022-12-13
 783  8
238
Chapter 238
2022-12-16
 750  10
239
Chapter 239
2022-12-20
 777  15
240
Chapter 240
2022-12-23
 770  15
241
Chapter 241
2022-12-27
 735  33
242
Chapter 242
2022-12-30
 687  9
243
Chapter 243
2022-12-30
 684  7
244
Chapter 244
2022-12-30
 706  9
245
Chapter 245
2022-12-30
 739  12
246
Chapter 246
2022-12-30
 682  8
247
Chapter 247
2022-12-30
 756  37
248
Chapter 248
2023-01-20
 710  11
249
Chapter 249
2023-01-24
 721  20
250
Chapter 250
2023-01-27
 730  28
251
Chapter 251
2023-01-31
 682  10
252
Chapter 252
2023-02-03
 681  18
253
Chapter 253
2023-02-07
 633  6
254
Chapter 254
2023-02-07
 632  5
255
Chapter 255
2023-02-07
 643  10
256
Chapter 256
2023-02-07
 590  7
257
Chapter 257
2023-02-07
 607  7
258
Chapter 258
2023-02-07
 683  33
259
Chapter 259
2023-02-10
 657  17
260
Chapter 260
2023-02-14
 651  19
261
Chapter 261
2023-02-17
 605  16
262
Chapter 262
2023-02-19
 572  7
263
Chapter 263
2023-02-19
 606  4
264
Chapter 264
2023-02-19
 577  10
265
Chapter 265
2023-02-19
 556  4
266
Chapter 266
2023-02-19
 597  4
267
Chapter 267
2023-02-19
 597  6
268
Chapter 268
2023-02-19
 631  24
269
Chapter 269
2023-02-21
 608  24
270
Chapter 270
2023-02-24
 635  21
271
Chapter 271
2023-02-28
 670  30
272
Chapter 272
2023-03-03
 674  37
273
Chapter 273
2023-03-07
 636  28
274
Chapter 274
2023-03-10
 621  29
275
Chapter 275
2023-03-14
 609  20
276
Chapter 276
2023-03-17
 600  17
277
Chapter 277
2023-03-21
 604  23
278
Chapter 278
2023-03-21
 565  8
279
Chapter 279
2023-03-21
 535  5
280
Chapter 280
2023-03-21
 543  3
281
Chapter 281
2023-03-21
 519  7
282
Chapter 282
2023-03-21
 575  23
283
Chapter 283
2023-03-24
 604  22
284
Chapter 284
2023-03-28
 616  22
285
Chapter 285
2023-03-31
 588  28
286
Chapter 286
2023-04-04
 561  25
287
Chapter 287
2023-04-07
 584  20
288
Chapter 288
2023-04-11
 558  26
289
Chapter 289
2023-04-14
 567  26
290
Chapter 290
2023-04-18
 597  35
291
Chapter 291
2023-04-21
 535  23
292
Chapter 292
2023-04-25
 573  39
293
Chapter 293
2023-04-28
 564  25
294
Chapter 294
2023-05-02
 572  28
295
Chapter 295
2023-05-05
 608  44
296
Chapter 296
2023-05-09
 570  39
297
Chapter 297
2023-05-12
 522  23
298
Chapter 298
2023-05-14
 479  10
299
Chapter 299
2023-05-14
 485  5
300
Chapter 300
2023-05-14
 491  10
301
Chapter 301
2023-05-14
 477  16
302
Chapter 302
2023-05-14
 535  34
303
Chapter 303
2023-05-16
 544  28
304
Chapter 304
2023-05-19
 541  27
305
Chapter 305
2023-05-23
 543  17
306
Chapter 306
2023-05-26
 541  24
307
Chapter 307
2023-05-30
 537  32
308
Chapter 308
2023-06-02
 548  24
309
Chapter 309
2023-06-06
 501  25
310
Chapter 310
2023-06-09
 503  70
311
Chapter 311
2023-06-13
 455  27
312
Chapter 312
2023-06-16
 442  34
313
Chapter 313
2023-06-20
 447  16
314
Chapter 314
2023-06-23
 493  37
315
Chapter 315
2023-06-27
 465  25
316
Chapter 316
2023-06-30
 439  15
317
Chapter 317
2023-07-04
 477  25
318
Chapter 318
2023-07-07
 441  20
319
Chapter 319
2023-07-11
 421  14
320
Chapter 320
2023-07-12
 398  6
321
Chapter 321
2023-07-12
 386  10
322
Chapter 322
2023-07-12
 396  7
323
Chapter 323
2023-07-12
 375  7
324
Chapter 324
2023-07-12
 385  10
325
Chapter 325
2023-07-14
 394  9
326
Chapter 326
2023-07-18
 404  21
327
Chapter 327
2023-07-21
 389  16
328
Chapter 328
2023-07-25
 376  22
329
Chapter 329
2023-07-28
 375  13
330
Chapter 330
2023-08-01
 362  11
331
Chapter 331
2023-08-04
 339  10
332
Chapter 332
2023-08-08
 351  14
333
Chapter 333
2023-08-11
 336  15
334
Chapter 334
2023-08-15
 325  9
335
Chapter 335
2023-08-18
 321  16
336
Chapter 336
2023-08-22
 301  10
337
Chapter 337
2023-08-22
 285  9
338
Chapter 338
2023-08-22
 282  6
339
Chapter 339
2023-08-22
 284  7
340
Chapter 340
2023-08-22
 329  12
341
Chapter 341
2023-08-25
 327  53
342
Chapter 342
2023-08-29
 307  13
343
Chapter 343
2023-09-01
 324  14
344
Chapter 344
2023-09-08
 293  9
345
Chapter 345
2023-09-12
 297  10
346
Chapter 346
2023-09-15
 288  15
347
Chapter 347
2023-09-19
 278  9
348
Chapter 348
2023-09-22
 271  17
349
Chapter 349
2023-09-26
 272  12
350
Chapter 350
2023-09-29
 276  20
351
Chapter 351
2023-10-03
 283  21
352
Chapter 352
2023-10-06
 252  8
353
Chapter 353
2023-10-06
 241  5
354
Chapter 354
2023-10-06
 228  5
355
Chapter 355
2023-10-06
 274  12
356
Chapter 356
2023-10-10
 255  11
357
Chapter 357
2023-10-13
 265  21
358
Chapter 358
2023-10-17
 253  15
359
Chapter 359
2023-10-20
 242  10
360
Chapter 360
2023-10-24
 235  10
361
Chapter 361
2023-10-27
 248  9
362
Chapter 362
2023-10-31
 255  9
363
Chapter 363
2023-11-03
 233  7
364
Chapter 364
2023-11-03
 217  11
365
Chapter 365
2023-11-03
 215  7
366
Chapter 366
2023-11-03
 253  15
367
Chapter 367
2023-11-07
 253  32
368
Chapter 368
2023-11-10
 244  11
369
Chapter 369
2023-11-14
 233  10
370
Chapter 370
2023-11-17
 246  22
371
Chapter 371
2023-11-21
 227  22
372
Chapter 372
2023-11-24
 230  19
373
Chapter 373
2023-11-28
 207  12
374
Chapter 374
2023-12-01
 231  10
375
Chapter 375
2023-12-05
 227  11
376
Chapter 376
2023-12-08
 225  22
377
Chapter 377
2023-12-12
 222  17
378
Chapter 378
2023-12-15
 214  19
379
Chapter 379
2023-12-19
 231  14
380
Chapter 380
2023-12-22
 227  11
381
Chapter 381
2023-12-26
 197  20
382
Chapter 382
2023-12-29
 220  13
383
Chapter 383
2024-01-02
 204  22
384
Chapter 384
2024-01-05
 200  35
385
Chapter 385
2024-01-09
 195  30
386
Chapter 386
2024-01-12
 187  86
387
Chapter 387
2024-01-16
 190  32
388
Chapter 388
2024-01-19
 172  26
389
Chapter 389
2024-01-23
 182  20
390
Chapter 390
2024-01-26
 194  15
391
Chapter 391
2024-01-30
 201  29
392
Chapter 392
2024-02-02
 183  20
393
Chapter 393
2024-02-06
 185  16
394
Chapter 394
2024-02-09
 167  11
395
Chapter 395
2024-02-13
 152  15
396
Chapter 396
2024-02-16
 149  17
397
Chapter 397
2024-02-20
 141  28
398
Chapter 398
2024-02-23
 147  13
399
Chapter 399
2024-02-27
 133  16
400
Chapter 400
2024-03-01
 151  9
401
Chapter 401
2024-03-05
 126  21
402
Chapter 402
2024-03-08
 138  16
403
Chapter 403
2024-03-12
 146  10
404
Chapter 404
2024-03-15
 123  12
405
Chapter 405
2024-03-19
 116  17
406
Chapter 406
2024-03-22
 115  7
407
Chapter 407
2024-03-26
 108  11
408
Chapter 408
2024-03-29
 117  13
409
Chapter 409
2024-04-02
 114  9
410
Chapter 410
2024-04-05
 127  20
411
Chapter 411
2024-04-10
 77  3
412
Chapter 412
2024-04-12
 117  15
413
Chapter 413
2024-04-16
 109  7
414
Chapter 414
2024-04-19
 100  10
415
Chapter 415
2024-04-23
 104  6
416
Chapter 416
2024-04-26
 89  14
417
Chapter 417
2024-04-30
 85  8
418
Chapter 418
2024-05-03
 91  14
419
Chapter 419
2024-05-07
 86  13
420
Chapter 420
2024-05-10
 89  8
421
Chapter 421
2024-05-14
 84  13
422
Chapter 422
2024-05-17
 86  11
423
Chapter 423
2024-05-21
 81  7
424
Chapter 424
2024-05-24
 75  9
425
Chapter 425
2024-05-28
 75  8
426
Chapter 426
2024-05-31
 69  12
427
Chapter 427
2024-06-04
 64  7
428
Chapter 428
2024-06-07
 60  3
429
Chapter 429
2024-06-11
 55  6
430
Chapter 430
2024-06-14
 50  7
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Hệ Thống Nuốt Chửng Siêu Cấp
Hệ Thống Nuốt Chửng Siêu Cấp
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Huyền huyễn
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Hành động/Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Shota
Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Huyền huyễn/Xuyên Không/Thanh mai trúc mã/Đối đầu/Bàn tay vàng/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook