MangaToon
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tiếp tục cập nhật
120.3M
4.7
Tên tác giả: XianYu

Idol đang hot Đường Tô bị đổ oan là bắt nạt bạn cùng nhóm, sau khi bị đóng băng hoạt động thì phát phì tới mức hủy dung, lại vì nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê nhà nên chỉ đành đi làm shipper kiếm tiền, nhưng bất ngờ đụng trúng làm vỡ bình hoa cổ của tổng tài độc miệng Hoàng Phủ Quyết. Cô trở thành bảo mẫu toàn thời gian để trả nợ, rồi vô tình phát hiện ông chủ mới lại là antifan hàng đầu của mình??

Truyện này do XianYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 528 chương    /    (178265)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-05-14
 29.9k  3.7k
2
Chapter 2
2019-05-14
 23.8k  1.2k
3
Chapter 3
2019-05-14
 22.5k  1.1k
4
Chapter 4
2019-05-14
 20.7k  813
5
Chapter 5
2019-05-14
 20.9k  1.5k
6
Chapter 6
2019-05-14
 18.9k  421
7
Chapter 7
2019-05-14
 19.4k  734
8
Chapter 8
2019-05-14
 19.8k  938
9
Chapter 9
2019-05-14
 19.1k  942
10
Chapter 10
2019-05-14
 19.6k  901
11
Chapter 11
2019-05-14
 19.3k  809
12
Chapter 12
2019-05-14
 19.4k  636
13
Chapter 13
2019-05-14
 18.2k  753
14
Chapter 14
2019-05-14
 16.9k  555
15
Chapter 15
2019-05-14
 17.1k  616
16
Chapter 16
2019-05-17
 16.4k  712
17
Chapter 17
2019-05-19
 17.8k  743
18
Chapter 18
2019-05-21
 17.5k  407
19
Chapter 19
2019-05-24
 16.7k  589
20
Chapter 20
2019-05-26
 16.3k  2k
21
Chapter 21
2019-05-27
 15.4k  1k
22
Chapter 22
2019-05-27
 14.6k  436
23
Chapter 23
2019-05-27
 14.5k  366
24
Chapter 24
2019-05-27
 15k  513
25
Chapter 25
2019-05-27
 14.6k  534
26
Chapter 26
2019-05-27
 14.1k  424
27
Chapter 27
2019-05-27
 14.3k  939
28
Chapter 28
2019-05-27
 13.4k  1k
29
Chapter 29
2019-05-27
 13.6k  605
30
Chapter 30
2019-05-27
 13.8k  739
31
Chapter 31
2019-05-28
 14.2k  690
32
Chapter 32
2019-05-31
 13.3k  473
33
Chapter 33
2019-06-02
 13.7k  317
34
Chapter 34
2019-06-04
 13.1k  453
35
Chapter 35
2019-06-07
 13.4k  488
36
Chapter 36
2019-06-09
 13.2k  648
37
Chapter 37
2019-06-11
 13.1k  646
38
Chapter 38
2019-06-14
 13.5k  943
39
Chapter 39
2019-06-16
 14.7k  683
40
Chapter 40
2019-06-18
 13.5k  609
41
Chapter 41
2019-06-21
 13.9k  408
42
Chapter 42
2019-06-23
 14.2k  652
43
Chapter 43
2019-06-25
 13.7k  627
44
Chapter 44
2019-06-28
 14.8k  931
45
Chapter 45
2019-06-30
 15.8k  1.2k
46
Chapter 46
2019-07-02
 15.7k  542
47
Chapter 47
2019-07-05
 15.7k  535
48
Chapter 48
2019-07-07
 14.7k  1k
49
Chapter 49
2019-07-09
 14.4k  627
50
Chapter 50
2019-07-12
 15k  366
51
Chapter 51
2019-07-14
 14.7k  408
52
Chapter 52
2019-07-16
 15.7k  599
53
Chapter 53
2019-07-19
 15.3k  582
54
Chapter 54
2019-07-21
 15.4k  465
55
Chapter 55
2019-07-23
 13.7k  1.3k
56
Chapter 56
2019-07-24
 13.9k  723
57
Chapter 57
2019-07-25
 14.7k  668
58
Chapter 58
2019-07-26
 13.9k  600
59
Chapter 59
2019-07-27
 14k  10.7k
60
Chapter 60
2019-07-28
 15.1k  1.3k
61
Chapter 61
2019-07-29
 15k  602
62
Chapter 62
2019-07-30
 14.6k  439
63
Chapter 63
2019-07-31
 14.9k  1.1k
64
Chapter 64
2019-08-01
 16.3k  1.7k
65
Chapter 65
2019-08-02
 15.1k  1.2k
66
Chapter 66
2019-08-03
 15.6k  1.1k
67
Chapter 67
2019-08-04
 14.1k  1.3k
68
Chapter 68
2019-08-05
 13.5k  685
69
Chapter 69
2019-08-06
 14.2k  619
70
Chapter 70
2019-08-07
 14.3k  854
71
Chapter 71
2019-08-08
 14.6k  843
72
Chapter 72
2019-08-09
 13.9k  877
73
Chapter 73
2019-08-10
 13.2k  881
74
Chapter 74
2019-08-11
 14.5k  744
75
Chapter 75
2019-08-12
 13.9k  633
76
Chapter 76
2019-08-13
 13.8k  499
77
Chapter 77
2019-08-14
 13.4k  775
78
Chapter 78
2019-08-15
 13.6k  636
79
Chapter 79
2019-08-16
 12.7k  1.1k
80
Chapter 80
2019-08-17
 11.8k  522
81
Chapter 81
2019-08-17
 11.3k  896
82
Chapter 82
2019-08-17
 10.9k  376
83
Chapter 83
2019-08-17
 10.8k  288
84
Chapter 84
2019-08-17
 11.3k  432
85
Chapter 85
2019-08-17
 12k  371
86
Chapter 86
2019-08-17
 12k  454
87
Chapter 87
2019-08-17
 11.8k  364
88
Chapter 88
2019-08-17
 13k  538
89
Chapter 89
2019-08-17
 13.3k  627
90
Chapter 90
2019-08-17
 12.9k  492
91
Chapter 91
2019-08-17
 10.7k  516
92
Chapter 92
2019-08-17
 10.2k  415
93
Chapter 93
2019-08-17
 10.7k  514
94
Chapter 94
2019-08-17
 10.5k  381
95
Chapter 95
2019-08-17
 10.9k  1.2k
96
Chapter 96
2019-08-17
 10.8k  366
97
Chapter 97
2019-08-17
 11.8k  403
98
Chapter 98
2019-08-17
 11.7k  407
99
Chapter 99
2019-08-17
 11k  288
100
Chapter 100
2019-08-17
 11.7k  379
101
Chapter 101
2019-08-18
 12.3k  627
102
Chapter 102
2019-08-19
 13.2k  1.1k
103
Chapter 103
2019-08-20
 12.5k  663
104
Chapter 104
2019-08-21
 11.5k  365
105
Chapter 105
2019-08-22
 11.5k  343
106
Chapter 106
2019-08-23
 12.3k  493
107
Chapter 107
2019-08-24
 13.1k  488
108
Chapter 108
2019-08-24
 10.8k  430
109
Chapter 109
2019-08-24
 11k  337
110
Chapter 110
2019-08-24
 11.7k  312
111
Chapter 111
2019-08-24
 11k  321
112
Chapter 112
2019-08-24
 11.1k  362
113
Chapter 113
2019-08-24
 10.7k  321
114
Chapter 114
2019-08-24
 11.4k  353
115
Chapter 115
2019-08-24
 10.9k  329
116
Chapter 116
2019-08-24
 10.8k  578
117
Chapter 117
2019-08-24
 11.4k  648
118
Chapter 118
2019-08-24
 11.6k  999
119
Chapter 119
2019-08-24
 11.1k  590
120
Chapter 120
2019-08-24
 10.7k  335
121
Chapter 121
2019-08-24
 10.8k  505
122
Chapter 122
2019-08-24
 11.2k  615
123
Chapter 123
2019-08-24
 10.5k  342
124
Chapter 124
2019-08-24
 10k  329
125
Chapter 125
2019-08-24
 10.5k  667
126
Chapter 126
2019-08-24
 9.7k  310
127
Chapter 127
2019-08-24
 10.1k  516
128
Chapter 128
2019-08-25
 10.7k  558
129
Chapter 129
2019-08-26
 11.4k  678
130
Chapter 130
2019-08-27
 10.3k  889
131
Chapter 131
2019-08-28
 11.4k  760
132
Chapter 132
2019-08-29
 10k  443
133
Chapter 133
2019-08-30
 11.1k  622
134
Chapter 134
2019-08-31
 10.2k  620
135
Chapter 135
2019-09-01
 10.1k  1.2k
136
Chapter 136
2019-09-01
 9.6k  267
137
Chapter 137
2019-09-01
 10.4k  491
138
Chapter 138
2019-09-01
 9.8k  856
139
Chapter 139
2019-09-01
 9.7k  330
140
Chapter 140
2019-09-01
 10.4k  580
141
Chapter 141
2019-09-01
 10.1k  448
142
Chapter 142
2019-09-01
 9.6k  502
143
Chapter 143
2019-09-01
 9.1k  573
144
Chapter 144
2019-09-01
 9k  359
145
Chapter 145
2019-09-01
 8.9k  332
146
Chapter 146
2019-09-01
 8.6k  389
147
Chapter 147
2019-09-01
 8.6k  669
148
Chapter 148
2019-09-01
 8.1k  278
149
Chapter 149
2019-09-01
 8.6k  352
150
Chapter 150
2019-09-01
 8.6k  464
151
Chapter 151
2019-09-01
 8.3k  178
152
Chapter 152
2019-09-01
 9.2k  391
153
Chapter 153
2019-09-01
 9.2k  335
154
Chapter 154
2019-09-01
 9.9k  617
155
Chapter 155
2019-09-01
 9.9k  679
156
Chapter 156
2019-09-02
 11.4k  802
157
Chapter 157
2019-09-03
 10.7k  470
158
Chapter 158
2019-09-04
 11.3k  791
159
Chapter 159
2019-09-05
 10.7k  618
160
Chapter 160
2019-09-06
 10.9k  425
161
Chapter 161
2019-09-07
 10k  310
162
Chapter 162
2019-09-08
 11k  843
163
Chapter 163
2019-09-09
 10.7k  972
164
Chapter 164
2019-09-10
 10.3k  539
165
Chapter 165
2019-09-11
 10.3k  474
166
Chapter 166
2019-09-12
 9.9k  388
167
Chapter 167
2019-09-13
 11k  617
168
Chapter 168
2019-09-14
 10.1k  491
169
Chapter 169
2019-09-15
 10.4k  404
170
Chapter 170
2019-09-16
 10.4k  411
171
Chapter 171
2019-09-17
 10.4k  335
172
Chapter 172
2019-09-18
 12k  869
173
Chapter 173
2019-09-19
 13.2k  1.1k
174
Chapter 174
2019-09-20
 10.2k  530
175
Chapter 175
2019-09-21
 10.4k  495
176
Chapter 176
2019-09-22
 10.4k  765
177
Chapter 177
2019-09-23
 9.8k  319
178
Chapter 178
2019-09-24
 9.2k  293
179
Chapter 179
2019-09-25
 10.6k  686
180
Chapter 180
2019-09-26
 10k  337
181
Chapter 181
2019-09-27
 10.6k  595
182
Chapter 182
2019-09-28
 11.4k  510
183
Chapter 183
2019-09-29
 10.7k  523
184
Chapter 184
2019-09-30
 10.8k  505
185
Chapter 185
2019-10-01
 11.5k  679
186
Chapter 186
2019-10-02
 9.9k  357
187
Chapter 187
2019-10-03
 9.6k  1.1k
188
Chapter 188
2019-10-04
 8.9k  726
189
Chapter 189
2019-10-05
 9.9k  689
190
Chapter 190
2019-10-06
 8.9k  568
191
Chapter 191
2019-10-07
 8.5k  501
192
Chapter 192
2019-10-08
 9.1k  416
193
Chapter 193
2019-10-10
 8.9k  362
194
Chapter 194
2019-10-11
 8.3k  347
195
Chapter 195
2019-10-12
 8.6k  556
196
Chapter 196
2019-10-13
 9.6k  477
197
Chapter 197
2019-10-14
 9.7k  305
198
Chapter 198
2019-10-15
 8.7k  255
199
Chapter 199
2019-10-16
 8.5k  375
200
Chapter 200
2019-10-17
 8.6k  264
201
Chapter 201
2019-10-18
 8.4k  302
202
Chapter 202
2019-10-19
 9.2k  282
203
Chapter 203
2019-10-22
 9.3k  262
204
Chapter 204
2019-10-24
 9.3k  298
205
Chapter 205
2019-10-26
 8.8k  449
206
Chapter 206
2019-10-29
 9.5k  352
207
Chapter 207
2019-10-31
 8.9k  571
208
Chapter 208
2019-11-02
 8.4k  424
209
Chapter 209
2019-11-05
 8.2k  343
210
Chapter 210
2019-11-07
 8.6k  1.3k
211
Chapter 211
2019-11-09
 8.7k  443
212
Chapter 212
2019-11-12
 8.5k  306
213
Chapter 213
2019-11-14
 7.9k  225
214
Chapter 214
2019-11-16
 7.9k  261
215
Chapter 215
2019-11-19
 7.8k  407
216
Chapter 216
2019-11-21
 7.5k  336
217
Chapter 217
2019-11-23
 7.9k  350
218
Chapter 218
2019-11-26
 7.9k  300
219
Chapter 219
2019-11-28
 7.8k  250
220
Chapter 220
2019-11-30
 8.3k  258
221
Chapter 221
2019-12-03
 8.9k  269
222
Chapter 222
2019-12-07
 8.5k  545
223
Chapter 223
2019-12-10
 8.6k  347
224
Chapter 224
2019-12-14
 9.5k  688
225
Chapter 225
2019-12-17
 7.9k  278
226
Chapter 226
2019-12-21
 8.5k  357
227
Chapter 227
2019-12-24
 7.4k  208
228
Chapter 228
2019-12-28
 7.7k  352
229
Chapter 229
2019-12-31
 7.2k  254
230
Chapter 230
2020-01-04
 7.2k  237
231
Chapter 231
2020-01-07
 7.3k  211
232
Chapter 232
2020-01-11
 7.8k  281
233
Chapter 233
2020-01-14
 6.9k  328
234
Chapter 234
2020-01-18
 7.1k  278
235
Chapter 235
2020-01-21
 8.4k  651
236
Chapter 236
2020-01-25
 6.7k  320
237
Chapter 237
2020-01-28
 6.7k  385
238
Chapter 238
2020-02-01
 6.6k  359
239
Chapter 239
2020-02-04
 7k  511
240
Chapter 240
2020-02-08
 6.8k  445
241
Chapter 241
2020-02-11
 8k  557
242
Chapter 242
2020-02-15
 7.8k  989
243
Chapter 243
2020-02-18
 7.3k  405
244
Chapter 244
2020-02-22
 6.8k  181
245
Chapter 245
2020-02-25
 6.9k  262
246
Chapter 246
2020-02-29
 6.6k  342
247
Chapter 247
2020-03-03
 7k  349
248
Chapter 248
2020-03-07
 6.7k  253
249
Chapter 249
2020-03-10
 6.9k  432
250
Chapter 250
2020-03-14
 6.7k  593
251
Chapter 251
2020-03-17
 6.5k  313
252
Chapter 252
2020-03-21
 6.8k  344
253
Chapter 253
2020-03-24
 7k  593
254
Chapter 254
2020-03-28
 7.3k  435
255
Chapter 255
2020-03-31
 7.5k  410
256
Chapter 256
2020-04-04
 6.8k  338
257
Chapter 257
2020-04-07
 6.7k  316
258
Chapter 258
2020-04-11
 6.8k  413
259
Chapter 259
2020-04-14
 7.2k  644
260
Chapter 260
2020-04-18
 7.4k  566
261
Chapter 261
2020-04-21
 6.8k  412
262
Chapter 262
2020-04-25
 7k  445
263
Chapter 263
2020-04-28
 6.7k  585
264
Chapter 264
2020-05-02
 6.6k  428
265
Chapter 265
2020-05-05
 6.6k  372
266
Chapter 266
2020-05-09
 5.9k  312
267
Chapter 267
2020-05-09
 5.2k  78
268
Chapter 268
2020-05-09
 5.4k  148
269
Chapter 269
2020-05-09
 5.4k  121
270
Chapter 270
2020-05-09
 5.2k  261
271
Chapter 271
2020-05-09
 5.6k  307
272
Chapter 272
2020-05-09
 5.5k  213
273
Chapter 273
2020-05-09
 5k  129
274
Chapter 274
2020-05-09
 5.3k  199
275
Chapter 275
2020-05-09
 5.4k  259
276
Chapter 276
2020-05-09
 6.8k  673
277
Chapter 277
2020-05-12
 6.5k  460
278
Chapter 278
2020-05-16
 6.2k  400
279
Chapter 279
2020-05-19
 5.9k  209
280
Chapter 280
2020-05-23
 5.4k  164
281
Chapter 281
2020-05-26
 5.5k  244
282
Chapter 282
2020-05-30
 5.1k  164
283
Chapter 283
2020-06-02
 5.3k  200
284
Chapter 284
2020-06-06
 5.4k  203
285
Chapter 285
2020-06-09
 4.7k  212
286
Chapter 286
2020-06-13
 4.2k  271
287
Chapter 287
2020-06-16
 4.3k  166
288
Chapter 288
2020-06-20
 4.1k  130
289
Chapter 289
2020-06-23
 3.8k  135
290
Chapter 290
2020-06-27
 4.2k  161
291
Chapter 291
2020-06-30
 4.4k  350
292
Chapter 292
2020-07-04
 4.1k  114
293
Chapter 293
2020-07-07
 4.1k  124
294
Chapter 294
2020-07-11
 4.2k  281
295
Chapter 295
2020-07-14
 4.3k  325
296
Chapter 296
2020-07-18
 3.9k  286
297
Chapter 297
2020-07-21
 4.2k  235
298
Chapter 298
2020-07-28
 3.6k  181
299
Chapter 299
2020-08-01
 3.6k  158
300
Chapter 300
2020-08-04
 3.8k  195
301
Chapter 301
2020-08-08
 3.9k  159
302
Chapter 302
2020-08-11
 3.8k  169
303
Chapter 303
2020-08-15
 3.5k  119
304
Chapter 304
2020-08-18
 3.5k  119
305
Chapter 305
2020-08-22
 3.7k  174
306
Chapter 306
2020-08-29
 3.4k  125
307
Chapter 307
2020-09-01
 3.3k  103
308
Chapter 308
2020-09-05
 3.3k  128
309
Chapter 309
2020-09-08
 3.2k  72
310
Chapter 310
2020-09-12
 3.1k  80
311
Chapter 311
2020-09-15
 2.9k  108
312
Chapter 312
2020-09-19
 2.8k  53
313
Chapter 313
2020-09-22
 2.9k  97
314
Chapter 314
2020-09-26
 3k  111
315
Chapter 315
2020-09-29
 2.9k  45
316
Chapter 316
2020-10-03
 2.9k  75
317
Chapter 317
2020-10-06
 2.9k  52
318
Chapter 318
2020-10-10
 2.9k  133
319
Chapter 319
2020-10-13
 2.5k  35
320
Chapter 320
2020-10-17
 2.8k  72
321
Chapter 321
2020-10-20
 2.9k  97
322
Chapter 322
2020-10-24
 2.7k  84
323
Chapter 323
2020-10-27
 2.5k  68
324
Chapter 324
2020-10-31
 2.4k  55
325
Chapter 325
2020-11-03
 2.2k  50
326
Chapter 326
2020-11-07
 2k  58
327
Chapter 327
2020-11-10
 2.1k  48
328
Chapter 328
2020-11-14
 2k  29
329
Chapter 329
2020-11-17
 2k  43
330
Chapter 330
2020-11-21
 1.9k  107
331
Chapter 331
2020-11-24
 1.8k  40
332
Chapter 332
2020-12-04
 1.2k  29
333
Chapter 333
2020-12-05
 1.9k  30
334
Chapter 334
2020-12-12
 1.7k  40
335
Chapter 335
2020-12-19
 1.7k  42
336
Chapter 336
2020-12-26
 1.7k  63
337
Chapter 337
2021-01-02
 1.8k  43
338
Chapter 338
2021-01-09
 2.1k  121
339
Chapter 339
2021-03-04
 1.5k  61
340
Chapter 340
2021-03-06
 1.4k  53
341
Chapter 341
2021-03-11
 1.3k  72
342
Chapter 342
2021-03-13
 1.3k  68
343
Chapter 343
2021-03-18
 1.2k  63
344
Chapter 344
2021-03-20
 1.2k  69
345
Chapter 345
2021-03-25
 1.3k  31
346
Chapter 346
2021-03-27
 1.2k  35
347
Chapter 347
2021-04-01
 1.2k  41
348
Chapter 348
2021-04-03
 1.2k  42
349
Chapter 349
2021-04-08
 1.1k  43
350
Chapter 350
2021-04-10
 1.1k  34
351
Chapter 351
2021-04-15
 1k  37
352
Chapter 352
2021-04-17
 1k  40
353
Chapter 353
2021-04-22
 984  41
354
Chapter 354
2021-04-24
 1.6k  140
355
Chapter 355
2021-09-05
 871  79
356
Chapter 356
2021-09-12
 778  47
357
Chapter 357
2021-09-19
 732  52
358
Chapter 358
2021-09-26
 674  22
359
Chapter 359
2021-10-03
 702  39
360
Chapter 360
2021-10-10
 751  46
361
Chapter 361
2021-10-17
 717  51
362
Chapter 362
2021-10-24
 672  37
363
Chapter 363
2021-10-31
 613  29
364
Chapter 364
2021-11-01
 596  10
365
Chapter 365
2021-11-01
 564  8
366
Chapter 366
2021-11-01
 552  9
367
Chapter 367
2021-11-01
 547  28
368
Chapter 368
2021-11-01
 576  17
369
Chapter 369
2021-11-01
 581  15
370
Chapter 370
2021-11-01
 707  39
371
Chapter 371
2021-11-07
 664  30
372
Chapter 372
2021-11-14
 678  40
373
Chapter 373
2021-11-21
 674  22
374
Chapter 374
2021-11-28
 657  27
375
Chapter 375
2021-12-05
 649  26
376
Chapter 376
2021-12-12
 637  25
377
Chapter 377
2021-12-19
 642  33
378
Chapter 378
2021-12-26
 635  26
379
Chapter 379
2022-01-02
 624  31
380
Chapter 380
2022-01-09
 647  37
381
Chapter 381
2022-01-16
 592  23
382
Chapter 382
2022-01-17
 665  45
383
Chapter 383
2022-01-23
 630  37
384
Chapter 384
2022-01-24
 608  39
385
Chapter 385
2022-01-30
 571  29
386
Chapter 386
2022-01-31
 618  37
387
Chapter 387
2022-02-06
 608  36
388
Chapter 388
2022-02-07
 584  43
389
Chapter 389
2022-02-13
 564  26
390
Chapter 390
2022-02-14
 595  33
391
Chapter 391
2022-02-20
 517  22
392
Chapter 392
2022-03-01
 495  8
393
Chapter 393
2022-03-01
 497  9
394
Chapter 394
2022-03-01
 487  9
395
Chapter 395
2022-03-01
 499  17
396
Chapter 396
2022-03-01
 509  16
397
Chapter 397
2022-03-01
 495  11
398
Chapter 398
2022-03-01
 655  49
399
Chapter 399
2022-03-06
 553  23
400
Chapter 400
2022-03-07
 627  36
401
Chapter 401
2022-03-13
 560  25
402
Chapter 402
2022-03-14
 564  44
403
Chapter 403
2022-03-20
 519  33
404
Chapter 404
2022-03-21
 566  50
405
Chapter 405
2022-04-22
 596  41
406
Chapter 406
2022-05-11
 522  29
407
Chapter 407
2022-05-15
 507  21
408
Chapter 408
2022-05-17
 475  13
409
Chapter 409
2022-05-17
 465  26
410
Chapter 410
2022-05-17
 454  18
411
Chapter 411
2022-05-17
 468  22
412
Chapter 412
2022-05-17
 477  12
413
Chapter 413
2022-05-17
 469  31
414
Chapter 414
2022-05-17
 514  26
415
Chapter 415
2022-05-18
 540  31
416
Chapter 416
2022-05-22
 531  22
417
Chapter 417
2022-05-25
 571  32
418
Chapter 418
2022-05-29
 525  24
419
Chapter 419
2022-06-01
 543  31
420
Chapter 420
2022-06-05
 555  26
421
Chapter 421
2022-06-08
 589  34
422
Chapter 422
2022-06-12
 542  23
423
Chapter 423
2022-06-15
 533  28
424
Chapter 424
2022-06-19
 528  27
425
Chapter 425
2022-06-22
 502  21
426
Chapter 426
2022-06-26
 504  28
427
Chapter 427
2022-06-29
 510  24
428
Chapter 428
2022-07-03
 496  40
429
Chapter 429
2022-07-06
 517  21
430
Chapter 430
2022-07-10
 524  42
431
Chapter 431
2022-07-17
 504  64
432
Chapter 432
2022-07-20
 504  58
433
Chapter 433
2022-07-24
 511  50
434
Chapter 434
2022-07-27
 520  36
435
Chapter 435
2022-07-31
 517  47
436
Chapter 436
2022-08-03
 503  28
437
Chapter 437
2022-08-07
 516  27
438
Chapter 438
2022-08-10
 510  38
439
Chapter 439
2022-08-14
 499  35
440
Chapter 440
2022-08-17
 515  35
441
Chapter 441
2022-08-21
 494  33
442
Chapter 442
2022-08-24
 488  35
443
Chapter 443
2022-08-25
 454  14
444
Chapter 444
2022-08-25
 477  11
445
Chapter 445
2022-08-25
 459  14
446
Chapter 446
2022-08-25
 451  9
447
Chapter 447
2022-08-25
 439  8
448
Chapter 448
2022-08-25
 449  12
449
Chapter 449
2022-08-25
 504  21
450
Chapter 450
2022-08-28
 486  43
451
Chapter 451
2022-08-31
 503  33
452
Chapter 452
2022-09-04
 489  53
453
Chapter 453
2022-09-07
 495  31
454
Chapter 454
2022-09-11
 471  40
455
Chapter 455
2022-09-14
 487  35
456
Chapter 456
2022-09-18
 482  29
457
Chapter 457
2022-09-21
 502  35
458
Chapter 458
2022-09-25
 482  29
459
Chapter 459
2022-09-28
 454  24
460
Chapter 460
2022-10-02
 448  15
461
Chapter 461
2022-10-05
 449  25
462
Chapter 462
2022-10-09
 425  20
463
Chapter 463
2022-10-12
 422  23
464
Chapter 464
2022-10-16
 465  18
465
Chapter 465
2022-10-19
 416  27
466
Chapter 466
2022-10-23
 412  16
467
Chapter 467
2022-10-26
 399  13
468
Chapter 468
2022-10-30
 409  15
469
Chapter 469
2022-11-02
 410  19
470
Chapter 470
2022-11-06
 423  26
471
Chapter 471
2022-11-20
 368  17
472
Chapter 472
2022-11-27
 393  21
473
Chapter 473
2022-11-29
 346  11
474
Chapter 474
2022-11-29
 334  11
475
Chapter 475
2022-11-29
 341  7
476
Chapter 476
2022-11-29
 392  26
477
Chapter 477
2022-12-04
 362  14
478
Chapter 478
2022-12-11
 382  15
479
Chapter 479
2022-12-18
 366  15
480
Chapter 480
2022-12-25
 392  20
481
Chapter 481
2023-01-15
 353  18
482
Chapter 482
2023-01-22
 346  14
483
Chapter 483
2023-01-29
 351  21
484
Chapter 484
2023-02-05
 330  14
485
Chapter 485
2023-02-12
 327  15
486
Chapter 486
2023-02-19
 317  18
487
Chapter 487
2023-02-26
 315  18
488
Chapter 488
2023-03-05
 298  13
489
Chapter 489
2023-03-12
 318  18
490
Chapter 490
2023-03-19
 313  8
491
Chapter 491
2023-03-26
 304  8
492
Chapter 492
2023-04-02
 299  8
493
Chapter 493
2023-04-09
 297  12
494
Chapter 494
2023-04-16
 294  16
495
Chapter 495
2023-04-30
 276  13
496
Chapter 496
2023-05-07
 266  17
497
Chapter 497
2023-05-14
 279  15
498
Chapter 498
2023-05-21
 261  15
499
Chapter 499
2023-05-28
 268  16
500
Chapter 500
2023-06-04
 258  16
501
Chapter 501
2023-06-18
 252  16
502
Chapter 502
2023-06-25
 258  24
503
Chapter 503
2023-07-09
 236  18
504
Chapter 504
2023-07-16
 246  15
505
Chapter 505
2023-07-23
 250  15
506
Chapter 506
2023-07-30
 229  16
507
Chapter 507
2023-08-06
 219  12
508
Chapter 508
2023-08-13
 226  14
509
Chapter 509
2023-08-20
 213  11
510
Chapter 510
2023-08-27
 218  13
511
Chapter 511
2023-09-03
 205  17
512
Chapter 512
2023-09-10
 183  13
513
Chapter 513
2023-09-17
 196  17
514
Chapter 514
2023-09-24
 211  15
515
Chapter 515
2023-10-01
 193  13
516
Chapter 516
2023-10-08
 201  17
517
Chapter 517
2023-10-15
 205  27
518
Chapter 518
2023-11-12
 181  8
519
Chapter 519
2023-11-26
 169  15
520
Chapter 520
2023-12-03
 162  9
521
Chapter 521
2023-12-10
 177  10
522
Chapter 522
2023-12-26
 151  15
523
Chapter 523
2024-01-09
 154  27
524
Chapter 524
2024-01-30
 142  19
525
Chapter 525
2024-02-06
 137  19
526
Chapter 526
2024-02-27
 126  16
527
Chapter 527
2024-03-26
 116  14
528
Chapter 528
2024-04-02
 130  21
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tuyển Tập Đoản Của Tôi
Tuyển Tập Đoản Của Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Hoàng tử trong mộng
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Bách hợp/BLACKPINK
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Hành động/Xuyên Không/Fanfic
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Đam mỹ/Xuyên Không
Messenger
Messenger
Tình yêu
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook