MangaToon
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Đã Full
46.2M
4.6
Tên tác giả: xiamen1819

Một thanh niên trẻ tuổi nhưng đến cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể mặt cúi chào. Tổ tiên để lại cho hắn một căn biệt thự, hắn trở thành chủ nhà chỉ cho mỹ nhân thuê trọ, từ khi cô gái đó vào thuê thì rất nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra...

Truyện này do xiamen1819 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 303 chương    /    (35484)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-17
 16.3k  2.1k
2
Chapter 2
2020-06-17
 12.3k  1.1k
3
Chapter 3
2020-06-17
 11k  890
4
Chapter 4
2020-06-17
 10.1k  654
5
Chapter 5
2020-06-17
 9.4k  612
6
Chapter 6
2020-06-17
 8.9k  480
7
Chapter 7
2020-06-17
 8.5k  329
8
Chapter 8
2020-06-17
 7.7k  224
9
Chapter 9
2020-06-17
 7.3k  307
10
Chapter 10
2020-06-17
 7.7k  390
11
Chapter 11
2020-06-18
 7.4k  418
12
Chapter 12
2020-06-21
 7.3k  346
13
Chapter 13
2020-06-25
 7.6k  402
14
Chapter 14
2020-06-28
 6.7k  241
15
Chapter 15
2020-07-02
 6.4k  304
16
Chapter 16
2020-07-05
 6.2k  205
17
Chapter 17
2020-07-09
 6.4k  310
18
Chapter 18
2020-07-12
 5.8k  199
19
Chapter 19
2020-07-16
 5.7k  203
20
Chapter 20
2020-07-19
 5.7k  225
21
Chapter 21
2020-07-23
 5.6k  166
22
Chapter 22
2020-07-24
 5.6k  190
23
Chapter 23
2020-07-24
 5.8k  299
24
Chapter 24
2020-07-24
 5.1k  146
25
Chapter 25
2020-07-24
 5.3k  80
26
Chapter 26
2020-07-24
 5.1k  122
27
Chapter 27
2020-07-24
 5.3k  176
28
Chapter 28
2020-07-24
 5.1k  282
29
Chapter 29
2020-07-24
 5k  117
30
Chapter 30
2020-07-24
 4.9k  270
31
Chapter 31
2020-07-24
 5.3k  221
32
Chapter 32
2020-07-26
 4.8k  216
33
Chapter 33
2020-07-30
 4.9k  208
34
Chapter 34
2020-08-02
 4.6k  123
35
Chapter 35
2020-08-06
 4.5k  196
36
Chapter 36
2020-08-09
 4.8k  169
37
Chapter 37
2020-08-13
 4.6k  151
38
Chapter 38
2020-08-15
 4.4k  150
39
Chapter 39
2020-08-15
 4.6k  191
40
Chapter 40
2020-08-15
 4.2k  74
41
Chapter 41
2020-08-15
 4.7k  132
42
Chapter 42
2020-08-15
 4.6k  140
43
Chapter 43
2020-08-15
 4.5k  199
44
Chapter 44
2020-08-15
 4.7k  242
45
Chapter 45
2020-08-16
 4.4k  135
46
Chapter 46
2020-08-20
 4.4k  170
47
Chapter 47
2020-08-23
 4.4k  95
48
Chapter 48
2020-08-24
 4.3k  167
49
Chapter 49
2020-08-24
 4k  119
50
Chapter 50
2020-08-24
 4.3k  189
51
Chapter 51
2020-08-24
 4k  172
52
Chapter 52
2020-08-24
 4.2k  152
53
Chapter 53
2020-08-24
 4.1k  146
54
Chapter 54
2020-08-24
 4.4k  143
55
Chapter 55
2020-08-24
 4.1k  152
56
Chapter 56
2020-08-24
 4.3k  232
57
Chapter 57
2020-08-24
 4.4k  190
58
Chapter 58
2020-08-27
 4.4k  195
59
Chapter 59
2020-08-30
 4.7k  458
60
Chapter 60
2020-09-03
 4.7k  306
61
Chapter 61
2020-09-06
 4.2k  166
62
Chapter 62
2020-09-10
 4.1k  157
63
Chapter 63
2020-09-13
 4k  109
64
Chapter 64
2020-09-17
 3.9k  171
65
Chapter 65
2020-09-20
 3.8k  163
66
Chapter 66
2020-09-24
 3.7k  152
67
Chapter 67
2020-09-27
 3.6k  89
68
Chapter 68
2020-10-01
 3.5k  83
69
Chapter 69
2020-10-04
 3.5k  75
70
Chapter 70
2020-10-08
 3.6k  135
71
Chapter 71
2020-10-11
 3.5k  79
72
Chapter 72
2020-10-15
 3.2k  121
73
Chapter 73
2020-10-16
 3.3k  110
74
Chapter 74
2020-10-16
 3.1k  69
75
Chapter 75
2020-10-16
 3k  129
76
Chapter 76
2020-10-16
 3k  94
77
Chapter 77
2020-10-16
 3.1k  108
78
Chapter 78
2020-10-16
 3.2k  64
79
Chapter 79
2020-10-16
 3.1k  61
80
Chapter 80
2020-10-16
 3.2k  36
81
Chapter 81
2020-10-16
 3.2k  99
82
Chapter 82
2020-10-16
 3.2k  97
83
Chapter 83
2020-10-18
 3.4k  89
84
Chapter 84
2020-10-22
 3.3k  81
85
Chapter 85
2020-10-25
 3.3k  63
86
Chapter 86
2020-10-29
 3.1k  86
87
Chapter 87
2020-11-01
 3.2k  76
88
Chapter 88
2020-11-05
 3.3k  87
89
Chapter 89
2020-11-08
 3.2k  97
90
Chapter 90
2020-11-12
 3.1k  151
91
Chapter 91
2020-11-15
 3.2k  122
92
Chapter 92
2020-11-19
 3.3k  105
93
Chapter 93
2020-11-22
 3.3k  164
94
Chapter 94
2020-11-26
 3.1k  137
95
Chapter 95
2020-11-29
 3.3k  161
96
Chapter 96
2020-12-03
 2.9k  124
97
Chapter 97
2020-12-04
 2.6k  154
98
Chapter 98
2020-12-04
 2.7k  91
99
Chapter 99
2020-12-04
 2.6k  59
100
Chapter 100
2020-12-04
 2.8k  51
101
Chapter 101
2020-12-04
 2.6k  75
102
Chapter 102
2020-12-04
 2.8k  97
103
Chapter 103
2020-12-04
 2.7k  52
104
Chapter 104
2020-12-04
 2.5k  52
105
Chapter 105
2020-12-04
 2.5k  67
106
Chapter 106
2020-12-04
 2.8k  75
107
Chapter 107
2020-12-06
 3.1k  129
108
Chapter 108
2020-12-10
 2.9k  62
109
Chapter 109
2020-12-13
 2.9k  75
110
Chapter 110
2020-12-17
 2.9k  94
111
Chapter 111
2020-12-20
 2.8k  55
112
Chapter 112
2020-12-24
 2.8k  97
113
Chapter 113
2020-12-26
 2.6k  69
114
Chapter 114
2020-12-26
 2.5k  52
115
Chapter 115
2020-12-26
 2.5k  30
116
Chapter 116
2020-12-26
 2.6k  50
117
Chapter 117
2020-12-26
 2.5k  34
118
Chapter 118
2020-12-26
 2.5k  60
119
Chapter 119
2020-12-26
 2.5k  72
120
Chapter 120
2020-12-26
 2.6k  100
121
Chapter 121
2020-12-26
 2.6k  61
122
Chapter 122
2020-12-26
 2.7k  53
123
Chapter 123
2020-12-27
 2.9k  91
124
Chapter 124
2020-12-31
 2.8k  102
125
Chapter 125
2021-01-03
 2.8k  129
126
Chapter 126
2021-01-07
 2.8k  102
127
Chapter 127
2021-01-10
 2.8k  108
128
Chapter 128
2021-01-14
 2.7k  134
129
Chapter 129
2021-01-17
 2.8k  115
130
Chapter 130
2021-01-21
 2.8k  91
131
Chapter 131
2021-01-24
 2.8k  130
132
Chapter 132
2021-01-28
 2.8k  144
133
Chapter 133
2021-01-31
 3k  197
134
Chapter 134
2021-02-04
 2.7k  95
135
Chapter 135
2021-02-07
 2.9k  128
136
Chapter 136
2021-02-11
 2.8k  126
137
Chapter 137
2021-02-14
 3k  168
138
Chapter 138
2021-02-18
 3k  190
139
Chapter 139
2021-02-21
 2.9k  138
140
Chapter 140
2021-02-25
 2.9k  145
141
Chapter 141
2021-02-27
 2.4k  30
142
Chapter 142
2021-02-27
 2.4k  52
143
Chapter 143
2021-02-27
 2.3k  49
144
Chapter 144
2021-02-27
 2.2k  29
145
Chapter 145
2021-02-27
 2.3k  27
146
Chapter 146
2021-02-27
 2.3k  55
147
Chapter 147
2021-02-27
 2.3k  33
148
Chapter 148
2021-02-27
 2.3k  22
149
Chapter 149
2021-02-27
 2.4k  35
150
Chapter 150
2021-02-27
 2.5k  112
151
Chapter 151
2021-02-28
 2.6k  98
152
Chapter 152
2021-03-04
 2.7k  82
153
Chapter 153
2021-03-07
 2.6k  83
154
Chapter 154
2021-03-11
 2.5k  83
155
Chapter 155
2021-03-14
 2.5k  68
156
Chapter 156
2021-03-18
 2.4k  88
157
Chapter 157
2021-03-21
 2.6k  93
158
Chapter 158
2021-03-25
 2.4k  77
159
Chapter 159
2021-03-28
 2.5k  116
160
Chapter 160
2021-04-01
 2.4k  81
161
Chapter 161
2021-04-04
 2.3k  106
162
Chapter 162
2021-04-08
 2.4k  99
163
Chapter 163
2021-04-11
 2.4k  95
164
Chapter 164
2021-04-15
 2.3k  104
165
Chapter 165
2021-04-17
 2.2k  100
166
Chapter 166
2021-04-17
 2.1k  57
167
Chapter 167
2021-04-17
 2k  30
168
Chapter 168
2021-04-17
 2k  37
169
Chapter 169
2021-04-17
 2k  17
170
Chapter 170
2021-04-17
 2k  39
171
Chapter 171
2021-04-17
 2.2k  40
172
Chapter 172
2021-04-18
 2.2k  81
173
Chapter 173
2021-04-22
 2.2k  53
174
Chapter 174
2021-04-25
 2.2k  77
175
Chapter 175
2021-04-29
 2.3k  105
176
Chapter 176
2021-05-02
 2.3k  104
177
Chapter 177
2021-05-06
 2.3k  89
178
Chapter 178
2021-05-09
 2.3k  81
179
Chapter 179
2021-05-13
 2.2k  104
180
Chapter 180
2021-05-16
 2.2k  149
181
Chapter 181
2021-05-20
 2.2k  124
182
Chapter 182
2021-05-23
 2.2k  85
183
Chapter 183
2021-05-27
 2.2k  97
184
Chapter 184
2021-05-30
 2.1k  79
185
Chapter 185
2021-06-03
 2.1k  68
186
Chapter 186
2021-06-06
 1.9k  50
187
Chapter 187
2021-06-06
 2k  35
188
Chapter 188
2021-06-06
 1.8k  28
189
Chapter 189
2021-06-06
 1.9k  36
190
Chapter 190
2021-06-06
 1.9k  19
191
Chapter 191
2021-06-06
 1.9k  19
192
Chapter 192
2021-06-06
 1.9k  28
193
Chapter 193
2021-06-06
 1.8k  27
194
Chapter 194
2021-06-06
 1.8k  23
195
Chapter 195
2021-06-06
 1.8k  38
196
Chapter 196
2021-06-06
 2k  72
197
Chapter 197
2021-06-10
 2k  88
198
Chapter 198
2021-06-13
 2k  66
199
Chapter 199
2021-06-17
 1.9k  70
200
Chapter 200
2021-06-20
 2k  72
201
Chapter 201
2021-06-24
 2k  96
202
Chapter 202
2021-06-27
 1.9k  76
203
Chapter 203
2021-07-01
 1.8k  85
204
Chapter 204
2021-07-04
 1.8k  110
205
Chapter 205
2021-07-08
 1.8k  92
206
Chapter 206
2021-07-11
 1.8k  79
207
Chapter 207
2021-07-12
 1.7k  66
208
Chapter 208
2021-07-12
 1.7k  26
209
Chapter 209
2021-07-12
 1.6k  31
210
Chapter 210
2021-07-12
 1.6k  20
211
Chapter 211
2021-07-12
 1.6k  40
212
Chapter 212
2021-07-12
 1.5k  14
213
Chapter 213
2021-07-12
 1.6k  30
214
Chapter 214
2021-07-12
 1.6k  21
215
Chapter 215
2021-07-12
 1.6k  19
216
Chapter 216
2021-07-12
 1.8k  74
217
Chapter 217
2021-07-15
 1.8k  123
218
Chapter 218
2021-07-18
 1.9k  126
219
Chapter 219
2021-07-22
 1.7k  61
220
Chapter 220
2021-07-25
 1.7k  57
221
Chapter 221
2021-07-29
 1.8k  73
222
Chapter 222
2021-08-01
 1.7k  125
223
Chapter 223
2021-08-05
 1.7k  71
224
Chapter 224
2021-08-08
 1.8k  132
225
Chapter 225
2021-08-12
 1.7k  106
226
Chapter 226
2021-08-15
 1.7k  62
227
Chapter 227
2021-08-19
 1.6k  66
228
Chapter 228
2021-08-22
 1.7k  75
229
Chapter 229
2021-08-26
 1.6k  64
230
Chapter 230
2021-08-29
 1.7k  73
231
Chapter 231
2021-09-02
 1.6k  78
232
Chapter 232
2021-09-05
 1.6k  106
233
Chapter 233
2021-09-09
 1.5k  70
234
Chapter 234
2021-09-12
 1.5k  63
235
Chapter 235
2021-09-16
 1.5k  61
236
Chapter 236
2021-09-19
 1.5k  63
237
Chapter 237
2021-09-23
 1.5k  52
238
Chapter 238
2021-09-26
 1.4k  39
239
Chapter 239
2021-09-26
 1.4k  19
240
Chapter 240
2021-09-26
 1.3k  28
241
Chapter 241
2021-09-26
 1.3k  10
242
Chapter 242
2021-09-26
 1.3k  12
243
Chapter 243
2021-09-26
 1.3k  14
244
Chapter 244
2021-09-26
 1.3k  66
245
Chapter 245
2021-09-26
 1.3k  16
246
Chapter 246
2021-09-26
 1.3k  21
247
Chapter 247
2021-09-26
 1.3k  23
248
Chapter 248
2021-09-26
 1.4k  57
249
Chapter 249
2021-09-30
 1.5k  68
250
Chapter 250
2021-10-03
 1.4k  58
251
Chapter 251
2021-10-07
 1.4k  58
252
Chapter 252
2021-10-10
 1.5k  60
253
Chapter 253
2021-10-14
 1.4k  89
254
Chapter 254
2021-10-17
 1.4k  116
255
Chapter 255
2021-10-21
 1.3k  74
256
Chapter 256
2021-10-24
 1.4k  67
257
Chapter 257
2021-10-28
 1.4k  108
258
Chapter 258
2021-10-31
 1.4k  80
259
Chapter 259
2021-11-04
 1.4k  97
260
Chapter 260
2021-11-07
 1.4k  85
261
Chapter 261
2021-11-11
 1.4k  69
262
Chapter 262
2021-11-14
 1.4k  69
263
Chapter 263
2021-11-18
 1.3k  64
264
Chapter 264
2021-11-20
 1.2k  28
265
Chapter 265
2021-11-20
 1.2k  15
266
Chapter 266
2021-11-20
 1.2k  22
267
Chapter 267
2021-11-20
 1.3k  25
268
Chapter 268
2021-11-20
 1.1k  11
269
Chapter 269
2021-11-20
 1.1k  15
270
Chapter 270
2021-11-20
 1.1k  15
271
Chapter 271
2021-11-20
 1.1k  14
272
Chapter 272
2021-11-20
 1.2k  15
273
Chapter 273
2021-11-20
 1.2k  38
274
Chapter 274
2021-11-21
 1.3k  214
275
Chapter 275
2021-11-25
 1.2k  52
276
Chapter 276
2021-11-28
 1.2k  43
277
Chapter 277
2021-12-02
 1.2k  58
278
Chapter 278
2021-12-05
 1.3k  46
279
Chapter 279
2021-12-09
 1.2k  54
280
Chapter 280
2021-12-12
 1.2k  52
281
Chapter 281
2021-12-16
 1.2k  55
282
Chapter 282
2021-12-19
 1.3k  53
283
Chapter 283
2021-12-23
 1.2k  69
284
Chapter 284
2021-12-26
 1.2k  81
285
Chapter 285
2021-12-30
 1.1k  67
286
Chapter 286
2022-01-02
 1.2k  53
287
Chapter 287
2022-01-06
 1.1k  59
288
Chapter 288
2022-01-09
 1.1k  55
289
Chapter 289
2022-01-13
 1.1k  66
290
Chapter 290
2022-01-16
 1.1k  42
291
Chapter 291
2022-01-20
 1k  58
292
Chapter 292
2022-01-23
 1k  41
293
Chapter 293
2022-01-27
 991  41
294
Chapter 294
2022-01-30
 1k  55
295
Chapter 295
2022-02-03
 1k  38
296
Chapter 296
2022-02-06
 1k  38
297
Chapter 297
2022-02-10
 974  33
298
Chapter 298
2022-02-13
 940  46
299
Chapter 299
2022-02-17
 959  26
300
Chapter 300
2022-02-20
 997  51
301
Chapter 301
2022-02-24
 948  28
302
Chapter 302
2022-02-27
 1k  43
303
Chapter 303
2022-03-03
 1.5k  300
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Hành động/Huyền huyễn/Bàn tay vàng/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Thần tiên
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Huyền huyễn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook