MangaToon
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Tiếp tục cập nhật
30.4M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn có thể chất tuyệt thế, nhưng lại bị coi là phế vật không tu luyện nổi. Gặp mối duyên, thân thể dị biến, giúp hắn lật chuyển cuộc đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 361 chương    /    (19411)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-12-23
 7.6k  1.2k
2
Chapter 2
2020-12-23
 5.7k  326
3
Chapter 3
2020-12-23
 5.5k  315
4
Chapter 4
2020-12-23
 5.2k  208
5
Chapter 5
2020-12-23
 5.5k  263
6
Chapter 6
2020-12-23
 4.9k  150
7
Chapter 7
2020-12-23
 4.9k  196
8
Chapter 8
2020-12-23
 4.9k  170
9
Chapter 9
2020-12-23
 4.9k  142
10
Chapter 10
2020-12-23
 5.1k  163
11
Chapter 11
2020-12-24
 4.7k  110
12
Chapter 12
2020-12-29
 4.7k  131
13
Chapter 13
2020-12-31
 4.5k  137
14
Chapter 14
2021-01-05
 4.6k  104
15
Chapter 15
2021-01-07
 4.4k  136
16
Chapter 16
2021-01-12
 4.3k  71
17
Chapter 17
2021-01-14
 4.3k  103
18
Chapter 18
2021-01-18
 4.1k  124
19
Chapter 19
2021-01-18
 4.1k  115
20
Chapter 20
2021-01-18
 4k  144
21
Chapter 21
2021-01-18
 3.8k  60
22
Chapter 22
2021-01-18
 3.9k  68
23
Chapter 23
2021-01-18
 3.8k  90
24
Chapter 24
2021-01-18
 3.8k  75
25
Chapter 25
2021-01-18
 3.8k  121
26
Chapter 26
2021-01-18
 3.9k  122
27
Chapter 27
2021-01-18
 4k  98
28
Chapter 28
2021-01-19
 3.9k  101
29
Chapter 29
2021-01-21
 3.8k  79
30
Chapter 30
2021-01-26
 3.8k  54
31
Chapter 31
2021-01-28
 3.9k  73
32
Chapter 32
2021-02-02
 3.9k  118
33
Chapter 33
2021-02-04
 3.8k  98
34
Chapter 34
2021-02-09
 3.6k  62
35
Chapter 35
2021-02-11
 3.6k  80
36
Chapter 36
2021-02-16
 3.6k  65
37
Chapter 37
2021-02-18
 3.7k  74
38
Chapter 38
2021-02-23
 3.5k  85
39
Chapter 39
2021-02-25
 3.8k  108
40
Chapter 40
2021-02-26
 3.4k  25
41
Chapter 41
2021-02-26
 3.6k  70
42
Chapter 42
2021-02-26
 3.4k  50
43
Chapter 43
2021-02-26
 3.5k  78
44
Chapter 44
2021-02-26
 3.4k  27
45
Chapter 45
2021-02-26
 3.5k  40
46
Chapter 46
2021-02-26
 3.4k  49
47
Chapter 47
2021-02-26
 3.4k  78
48
Chapter 48
2021-02-26
 3.4k  90
49
Chapter 49
2021-02-26
 3.5k  72
50
Chapter 50
2021-03-02
 3.4k  68
51
Chapter 51
2021-03-04
 3.6k  109
52
Chapter 52
2021-03-09
 3.5k  46
53
Chapter 53
2021-03-11
 3.5k  82
54
Chapter 54
2021-03-16
 3.3k  39
55
Chapter 55
2021-03-18
 3.4k  80
56
Chapter 56
2021-03-23
 3.4k  73
57
Chapter 57
2021-03-25
 3.3k  86
58
Chapter 58
2021-03-30
 3.2k  60
59
Chapter 59
2021-04-01
 3.3k  78
60
Chapter 60
2021-04-06
 3.3k  69
61
Chapter 61
2021-04-08
 3.4k  77
62
Chapter 62
2021-04-13
 3.2k  76
63
Chapter 63
2021-04-15
 3.1k  69
64
Chapter 64
2021-04-20
 3.2k  67
65
Chapter 65
2021-04-22
 3.2k  64
66
Chapter 66
2021-04-27
 3.2k  79
67
Chapter 67
2021-04-29
 3.3k  55
68
Chapter 68
2021-05-04
 3.1k  69
69
Chapter 69
2021-05-06
 3.3k  107
70
Chapter 70
2021-05-11
 3.1k  42
71
Chapter 71
2021-05-13
 3.2k  158
72
Chapter 72
2021-05-18
 3.1k  51
73
Chapter 73
2021-05-20
 3k  68
74
Chapter 74
2021-05-25
 3.1k  67
75
Chapter 75
2021-05-27
 3.1k  80
76
Chapter 76
2021-06-01
 3k  50
77
Chapter 77
2021-06-03
 3k  55
78
Chapter 78
2021-06-08
 3k  35
79
Chapter 79
2021-06-10
 3k  62
80
Chapter 80
2021-06-15
 3.1k  66
81
Chapter 81
2021-06-17
 3k  57
82
Chapter 82
2021-06-22
 2.9k  54
83
Chapter 83
2021-06-24
 3k  50
84
Chapter 84
2021-06-29
 2.9k  31
85
Chapter 85
2021-07-01
 3k  69
86
Chapter 86
2021-07-06
 3k  85
87
Chapter 87
2021-07-08
 3k  40
88
Chapter 88
2021-07-13
 3k  82
89
Chapter 89
2021-07-15
 2.9k  63
90
Chapter 90
2021-07-20
 2.9k  56
91
Chapter 91
2021-07-22
 3k  77
92
Chapter 92
2021-07-27
 2.9k  61
93
Chapter 93
2021-07-29
 2.9k  108
94
Chapter 94
2021-07-31
 2.8k  60
95
Chapter 95
2021-07-31
 2.8k  39
96
Chapter 96
2021-07-31
 2.9k  55
97
Chapter 97
2021-07-31
 2.8k  46
98
Chapter 98
2021-07-31
 3k  67
99
Chapter 99
2021-07-31
 2.8k  42
100
Chapter 100
2021-07-31
 2.9k  127
101
Chapter 101
2021-07-31
 2.7k  57
102
Chapter 102
2021-07-31
 2.7k  51
103
Chapter 103
2021-07-31
 2.8k  88
104
Chapter 104
2021-08-03
 2.8k  108
105
Chapter 105
2021-08-05
 2.8k  69
106
Chapter 106
2021-08-10
 2.7k  92
107
Chapter 107
2021-08-12
 2.8k  95
108
Chapter 108
2021-08-17
 2.6k  43
109
Chapter 109
2021-08-19
 2.8k  69
110
Chapter 110
2021-08-24
 2.8k  202
111
Chapter 111
2021-08-26
 2.8k  191
112
Chapter 112
2021-08-31
 2.6k  84
113
Chapter 113
2021-09-02
 2.6k  44
114
Chapter 114
2021-09-07
 2.5k  59
115
Chapter 115
2021-09-09
 2.5k  58
116
Chapter 116
2021-09-14
 2.4k  47
117
Chapter 117
2021-09-16
 2.5k  57
118
Chapter 118
2021-09-21
 2.3k  40
119
Chapter 119
2021-09-23
 2.4k  45
120
Chapter 120
2021-09-25
 2.2k  15
121
Chapter 121
2021-09-25
 2.4k  41
122
Chapter 122
2021-09-25
 2.4k  57
123
Chapter 123
2021-09-25
 2.3k  34
124
Chapter 124
2021-09-25
 2.2k  24
125
Chapter 125
2021-09-25
 2.3k  48
126
Chapter 126
2021-09-25
 2.2k  30
127
Chapter 127
2021-09-25
 2.3k  36
128
Chapter 128
2021-09-25
 2.3k  47
129
Chapter 129
2021-09-25
 2.4k  48
130
Chapter 130
2021-09-28
 2.3k  36
131
Chapter 131
2021-09-30
 2.3k  43
132
Chapter 132
2021-10-05
 2.3k  44
133
Chapter 133
2021-10-07
 2.3k  50
134
Chapter 134
2021-10-12
 2.3k  37
135
Chapter 135
2021-10-14
 2.4k  55
136
Chapter 136
2021-10-19
 2.2k  34
137
Chapter 137
2021-10-21
 2.3k  39
138
Chapter 138
2021-10-26
 2.3k  40
139
Chapter 139
2021-10-28
 2.3k  44
140
Chapter 140
2021-11-02
 2.3k  55
141
Chapter 141
2021-11-04
 2.3k  52
142
Chapter 142
2021-11-09
 2.3k  58
143
Chapter 143
2021-11-11
 2.2k  68
144
Chapter 144
2021-11-16
 2.3k  55
145
Chapter 145
2021-11-18
 2.2k  81
146
Chapter 146
2021-11-23
 2.2k  63
147
Chapter 147
2021-11-25
 2.2k  41
148
Chapter 148
2021-11-30
 2.2k  35
149
Chapter 149
2021-12-02
 2.3k  47
150
Chapter 150
2021-12-07
 2.3k  51
151
Chapter 151
2021-12-09
 2.3k  86
152
Chapter 152
2021-12-14
 2.2k  68
153
Chapter 153
2021-12-16
 2.2k  48
154
Chapter 154
2021-12-21
 2.1k  48
155
Chapter 155
2021-12-23
 2.1k  48
156
Chapter 156
2021-12-27
 2k  25
157
Chapter 157
2021-12-27
 2.1k  29
158
Chapter 158
2021-12-27
 2k  64
159
Chapter 159
2021-12-27
 2k  45
160
Chapter 160
2021-12-27
 2k  28
161
Chapter 161
2021-12-27
 2k  28
162
Chapter 162
2021-12-27
 2k  66
163
Chapter 163
2021-12-27
 2.1k  48
164
Chapter 164
2021-12-27
 2k  46
165
Chapter 165
2021-12-27
 2.1k  45
166
Chapter 166
2021-12-28
 2.1k  45
167
Chapter 167
2021-12-30
 2.4k  95
168
Chapter 168
2022-01-04
 2.1k  56
169
Chapter 169
2022-01-06
 2.1k  61
170
Chapter 170
2022-01-11
 2.1k  67
171
Chapter 171
2022-01-13
 2.1k  54
172
Chapter 172
2022-01-14
 2k  27
173
Chapter 173
2022-01-14
 1.9k  33
174
Chapter 174
2022-01-14
 2k  49
175
Chapter 175
2022-01-14
 1.9k  32
176
Chapter 176
2022-01-14
 1.9k  102
177
Chapter 177
2022-01-14
 1.9k  27
178
Chapter 178
2022-01-14
 2.1k  87
179
Chapter 179
2022-01-18
 2k  36
180
Chapter 180
2022-01-20
 2k  100
181
Chapter 181
2022-01-25
 1.9k  148
182
Chapter 182
2022-01-27
 1.9k  57
183
Chapter 183
2022-02-01
 2.1k  85
184
Chapter 184
2022-02-03
 2k  56
185
Chapter 185
2022-02-08
 1.9k  37
186
Chapter 186
2022-02-10
 2k  73
187
Chapter 187
2022-02-15
 1.9k  52
188
Chapter 188
2022-02-17
 2k  59
189
Chapter 189
2022-02-22
 1.9k  43
190
Chapter 190
2022-02-24
 2k  115
191
Chapter 191
2022-03-01
 1.9k  54
192
Chapter 192
2022-03-03
 1.9k  28
193
Chapter 193
2022-03-08
 1.9k  46
194
Chapter 194
2022-03-10
 1.9k  45
195
Chapter 195
2022-03-15
 1.8k  31
196
Chapter 196
2022-03-17
 1.8k  45
197
Chapter 197
2022-03-22
 1.8k  20
198
Chapter 198
2022-03-24
 1.7k  44
199
Chapter 199
2022-03-29
 1.8k  53
200
Chapter 200
2022-03-31
 1.7k  66
201
Chapter 201
2022-04-05
 1.7k  48
202
Chapter 202
2022-04-07
 1.7k  28
203
Chapter 203
2022-04-12
 1.7k  26
204
Chapter 204
2022-04-14
 1.8k  67
205
Chapter 205
2022-04-19
 1.6k  31
206
Chapter 206
2022-04-21
 1.7k  59
207
Chapter 207
2022-04-26
 1.6k  24
208
Chapter 208
2022-04-28
 1.6k  21
209
Chapter 209
2022-05-03
 1.6k  24
210
Chapter 210
2022-05-05
 1.5k  26
211
Chapter 211
2022-05-08
 1.5k  27
212
Chapter 212
2022-05-08
 1.5k  24
213
Chapter 213
2022-05-08
 1.5k  29
214
Chapter 214
2022-05-08
 1.5k  16
215
Chapter 215
2022-05-08
 1.6k  59
216
Chapter 216
2022-05-08
 1.5k  28
217
Chapter 217
2022-05-08
 1.5k  28
218
Chapter 218
2022-05-08
 1.5k  14
219
Chapter 219
2022-05-08
 1.5k  37
220
Chapter 220
2022-05-08
 1.6k  47
221
Chapter 221
2022-05-10
 1.6k  33
222
Chapter 222
2022-05-12
 1.6k  59
223
Chapter 223
2022-05-17
 1.5k  32
224
Chapter 224
2022-05-19
 1.5k  39
225
Chapter 225
2022-05-24
 1.5k  45
226
Chapter 226
2022-05-26
 1.6k  49
227
Chapter 227
2022-05-31
 1.6k  65
228
Chapter 228
2022-06-02
 1.5k  61
229
Chapter 229
2022-06-07
 1.5k  33
230
Chapter 230
2022-06-09
 1.5k  31
231
Chapter 231
2022-06-14
 1.5k  41
232
Chapter 232
2022-06-16
 1.4k  27
233
Chapter 233
2022-06-21
 1.5k  48
234
Chapter 234
2022-06-23
 1.5k  73
235
Chapter 235
2022-06-28
 1.4k  56
236
Chapter 236
2022-06-30
 1.4k  44
237
Chapter 237
2022-07-05
 1.4k  36
238
Chapter 238
2022-07-07
 1.4k  50
239
Chapter 239
2022-07-12
 1.3k  25
240
Chapter 240
2022-07-14
 1.3k  72
241
Chapter 241
2022-07-19
 1.3k  49
242
Chapter 242
2022-07-21
 1.3k  30
243
Chapter 243
2022-07-26
 1.3k  50
244
Chapter 244
2022-07-28
 1.3k  34
245
Chapter 245
2022-08-02
 1.3k  49
246
Chapter 246
2022-08-04
 1.3k  84
247
Chapter 247
2022-08-09
 1.2k  41
248
Chapter 248
2022-08-11
 1.2k  41
249
Chapter 249
2022-08-16
 1.2k  47
250
Chapter 250
2022-08-18
 1.2k  40
251
Chapter 251
2022-08-23
 1.1k  27
252
Chapter 252
2022-08-25
 1.1k  70
253
Chapter 253
2022-08-30
 1.1k  27
254
Chapter 254
2022-09-01
 1.1k  24
255
Chapter 255
2022-09-06
 1.1k  31
256
Chapter 256
2022-09-08
 1.1k  26
257
Chapter 257
2022-09-13
 1.1k  30
258
Chapter 258
2022-09-15
 1.1k  30
259
Chapter 259
2022-09-20
 1k  21
260
Chapter 260
2022-09-22
 1k  23
261
Chapter 261
2022-09-27
 1k  25
262
Chapter 262
2022-09-29
 1k  25
263
Chapter 263
2022-10-04
 939  20
264
Chapter 264
2022-10-06
 979  17
265
Chapter 265
2022-10-11
 963  23
266
Chapter 266
2022-10-13
 940  24
267
Chapter 267
2022-10-18
 922  16
268
Chapter 268
2022-10-20
 929  25
269
Chapter 269
2022-10-25
 925  12
270
Chapter 270
2022-10-27
 930  14
271
Chapter 271
2022-11-01
 898  12
272
Chapter 272
2022-11-03
 936  21
273
Chapter 273
2022-11-08
 951  20
274
Chapter 274
2022-11-10
 982  23
275
Chapter 275
2022-11-17
 917  17
276
Chapter 276
2022-11-22
 895  18
277
Chapter 277
2022-11-24
 877  41
278
Chapter 278
2022-12-01
 850  30
279
Chapter 279
2022-12-08
 834  22
280
Chapter 280
2022-12-15
 838  18
281
Chapter 281
2022-12-22
 864  20
282
Chapter 282
2022-12-29
 831  21
283
Chapter 283
2023-01-05
 813  13
284
Chapter 284
2023-01-12
 845  10
285
Chapter 285
2023-01-19
 822  25
286
Chapter 286
2023-02-02
 797  22
287
Chapter 287
2023-02-09
 765  19
288
Chapter 288
2023-02-16
 766  31
289
Chapter 289
2023-02-23
 758  28
290
Chapter 290
2023-03-02
 698  14
291
Chapter 291
2023-03-09
 707  19
292
Chapter 292
2023-03-16
 727  26
293
Chapter 293
2023-03-23
 689  10
294
Chapter 294
2023-03-30
 683  26
295
Chapter 295
2023-04-06
 684  20
296
Chapter 296
2023-04-13
 680  15
297
Chapter 297
2023-04-20
 666  17
298
Chapter 298
2023-04-27
 649  16
299
Chapter 299
2023-05-04
 610  17
300
Chapter 300
2023-05-11
 601  8
301
Chapter 301
2023-05-18
 626  12
302
Chapter 302
2023-05-25
 598  13
303
Chapter 303
2023-06-01
 587  13
304
Chapter 304
2023-06-08
 590  16
305
Chapter 305
2023-06-15
 582  19
306
Chapter 306
2023-06-22
 553  10
307
Chapter 307
2023-06-29
 551  19
308
Chapter 308
2023-07-06
 533  13
309
Chapter 309
2023-07-13
 498  15
310
Chapter 310
2023-07-20
 484  15
311
Chapter 311
2023-07-25
 445  5
312
Chapter 312
2023-07-25
 421  5
313
Chapter 313
2023-07-25
 440  10
314
Chapter 314
2023-07-25
 423  6
315
Chapter 315
2023-07-25
 441  12
316
Chapter 316
2023-07-27
 485  19
317
Chapter 317
2023-08-03
 432  8
318
Chapter 318
2023-08-10
 420  12
319
Chapter 319
2023-08-17
 413  14
320
Chapter 320
2023-08-24
 365  16
321
Chapter 321
2023-08-24
 361  8
322
Chapter 322
2023-08-24
 359  16
323
Chapter 323
2023-08-24
 351  4
324
Chapter 324
2023-08-24
 359  5
325
Chapter 325
2023-08-24
 404  13
326
Chapter 326
2023-08-31
 387  20
327
Chapter 327
2023-09-07
 381  10
328
Chapter 328
2023-09-14
 362  20
329
Chapter 329
2023-09-21
 344  10
330
Chapter 330
2023-09-28
 337  13
331
Chapter 331
2023-10-05
 332  12
332
Chapter 332
2023-10-12
 329  6
333
Chapter 333
2023-10-19
 327  4
334
Chapter 334
2023-10-26
 350  15
335
Chapter 335
2023-11-09
 311  9
336
Chapter 336
2023-11-23
 331  18
337
Chapter 337
2023-11-30
 294  4
338
Chapter 338
2023-12-07
 269  7
339
Chapter 339
2023-12-14
 271  20
340
Chapter 340
2023-12-21
 264  11
341
Chapter 341
2023-12-28
 259  10
342
Chapter 342
2024-01-04
 256  22
343
Chapter 343
2024-01-11
 249  8
344
Chapter 344
2024-01-18
 228  11
345
Chapter 345
2024-01-25
 240  7
346
Chapter 346
2024-02-01
 228  17
347
Chapter 347
2024-02-08
 212  13
348
Chapter 348
2024-02-15
 205  13
349
Chapter 349
2024-02-22
 193  11
350
Chapter 350
2024-02-29
 190  3
351
Chapter 351
2024-03-07
 169  8
352
Chapter 352
2024-03-14
 170  7
353
Chapter 353
2024-03-21
 152  6
354
Chapter 354
2024-03-28
 162  6
355
Chapter 355
2024-04-11
 132  17
356
Chapter 356
2024-04-19
 76  2
357
Chapter 357
2024-04-25
 124  3
358
Chapter 358
2024-05-02
 110  9
359
Chapter 359
2024-05-09
 93  4
360
Chapter 360
2024-05-16
 76  4
361
Chapter 361
2024-05-23
 34  4
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hài Hước/Cung đình/Cổ đại/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Trung thành/Vô dụng
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Tôi Là Cao Phú Soái
Tôi Là Cao Phú Soái
Hành động/Đô thị/Tình tay ba/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Vô dụng/Loser/Jack Sue
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Ma pháp/Kỵ sĩ/Harem/Hoàng tử
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook