MangaToon
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Tiếp tục cập nhật
2.7M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Một bậc tiên đế đưa con gái giáng trần xuống Trái Đất, trở thành một anh chàng đi ở rể! Ngươi trở về từ thế giới tu tiên? Có hệ thống, ma đế đoạt xác? Không chọc vào được? Dẹp hết cho ta! Cửu Thiên Huyền Nữ, nữ đế Thần Giới, ma nữ Cổ Yêu,... đều si tình nhìn theo bóng dáng ấy... "Ngại ghê, ta có vợ con rồi." Bá đạo tiên tôn là thế đó...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 213 chương    /    (2535)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-10-26
 2.3k  419
2
Chapter 2
2022-11-02
 1.5k  65
3
Chapter 3
2022-11-02
 1.4k  81
4
Chapter 4
2022-11-02
 1.3k  71
5
Chapter 5
2022-11-02
 1.3k  34
6
Chapter 6
2022-11-02
 1.2k  38
7
Chapter 7
2022-11-02
 1.1k  37
8
Chapter 8
2022-11-02
 1.1k  27
9
Chapter 9
2022-11-02
 1.1k  37
10
Chapter 10
2022-11-02
 1.1k  32
11
Chapter 11
2022-11-04
 1k  27
12
Chapter 12
2022-11-05
 1k  26
13
Chapter 13
2022-11-11
 925  18
14
Chapter 14
2022-11-12
 918  24
15
Chapter 15
2022-11-18
 895  28
16
Chapter 16
2022-11-19
 870  30
17
Chapter 17
2022-11-25
 794  21
18
Chapter 18
2022-11-26
 818  32
19
Chapter 19
2022-12-02
 800  10
20
Chapter 20
2022-12-03
 784  23
21
Chapter 21
2022-12-09
 735  8
22
Chapter 22
2022-12-10
 704  33
23
Chapter 23
2022-12-16
 718  11
24
Chapter 24
2022-12-17
 680  16
25
Chapter 25
2022-12-21
 625  26
26
Chapter 26
2022-12-21
 645  19
27
Chapter 27
2022-12-21
 611  14
28
Chapter 28
2022-12-21
 608  17
29
Chapter 29
2022-12-21
 647  11
30
Chapter 30
2022-12-23
 668  18
31
Chapter 31
2022-12-24
 628  24
32
Chapter 32
2022-12-30
 586  12
33
Chapter 33
2022-12-31
 602  14
34
Chapter 34
2023-01-06
 597  18
35
Chapter 35
2023-01-07
 571  15
36
Chapter 36
2023-01-13
 559  17
37
Chapter 37
2023-01-14
 573  20
38
Chapter 38
2023-01-20
 532  14
39
Chapter 39
2023-01-21
 530  12
40
Chapter 40
2023-01-27
 518  8
41
Chapter 41
2023-01-28
 526  11
42
Chapter 42
2023-02-03
 530  24
43
Chapter 43
2023-02-04
 498  6
44
Chapter 44
2023-02-04
 472  19
45
Chapter 45
2023-02-04
 470  13
46
Chapter 46
2023-02-04
 500  13
47
Chapter 47
2023-02-04
 473  10
48
Chapter 48
2023-02-04
 501  22
49
Chapter 49
2023-02-04
 459  14
50
Chapter 50
2023-02-04
 515  9
51
Chapter 51
2023-02-10
 460  8
52
Chapter 52
2023-02-11
 486  10
53
Chapter 53
2023-02-17
 479  10
54
Chapter 54
2023-02-18
 462  13
55
Chapter 55
2023-02-24
 445  7
56
Chapter 56
2023-02-25
 417  7
57
Chapter 57
2023-03-03
 400  10
58
Chapter 58
2023-03-04
 427  11
59
Chapter 59
2023-03-10
 411  11
60
Chapter 60
2023-03-17
 435  11
61
Chapter 61
2023-03-18
 407  12
62
Chapter 62
2023-03-24
 394  4
63
Chapter 63
2023-03-25
 400  7
64
Chapter 64
2023-03-31
 389  5
65
Chapter 65
2023-04-01
 403  16
66
Chapter 66
2023-04-07
 394  11
67
Chapter 67
2023-04-08
 375  11
68
Chapter 68
2023-04-13
 358  6
69
Chapter 69
2023-04-13
 347  10
70
Chapter 70
2023-04-13
 355  4
71
Chapter 71
2023-04-13
 337  4
72
Chapter 72
2023-04-13
 373  10
73
Chapter 73
2023-04-14
 367  9
74
Chapter 74
2023-04-15
 397  11
75
Chapter 75
2023-04-21
 422  6
76
Chapter 76
2023-04-22
 430  18
77
Chapter 77
2023-04-28
 376  15
78
Chapter 78
2023-04-29
 336  13
79
Chapter 79
2023-05-05
 342  9
80
Chapter 80
2023-05-06
 357  16
81
Chapter 81
2023-05-12
 353  6
82
Chapter 82
2023-05-13
 353  14
83
Chapter 83
2023-05-19
 328  11
84
Chapter 84
2023-05-20
 331  6
85
Chapter 85
2023-05-26
 316  3
86
Chapter 86
2023-05-27
 347  8
87
Chapter 87
2023-06-02
 338  6
88
Chapter 88
2023-06-03
 323  3
89
Chapter 89
2023-06-09
 322  8
90
Chapter 90
2023-06-10
 327  3
91
Chapter 91
2023-06-16
 312  8
92
Chapter 92
2023-06-17
 327  17
93
Chapter 93
2023-06-23
 315  6
94
Chapter 94
2023-06-24
 319  13
95
Chapter 95
2023-06-25
 292  12
96
Chapter 96
2023-06-25
 290  8
97
Chapter 97
2023-06-25
 250  26
98
Chapter 98
2023-06-25
 282  10
99
Chapter 99
2023-06-25
 323  21
100
Chapter 100
2023-06-30
 281  6
101
Chapter 101
2023-07-01
 284  15
102
Chapter 102
2023-07-07
 257  6
103
Chapter 103
2023-07-08
 273  12
104
Chapter 104
2023-07-14
 253  5
105
Chapter 105
2023-07-15
 269  15
106
Chapter 106
2023-07-21
 233  10
107
Chapter 107
2023-07-22
 235  9
108
Chapter 108
2023-07-28
 228  7
109
Chapter 109
2023-07-29
 219  13
110
Chapter 110
2023-08-01
 210  9
111
Chapter 111
2023-08-01
 197  5
112
Chapter 112
2023-08-01
 201  6
113
Chapter 113
2023-08-01
 195  9
114
Chapter 114
2023-08-01
 219  7
115
Chapter 115
2023-08-04
 226  5
116
Chapter 116
2023-08-05
 236  15
117
Chapter 117
2023-08-11
 210  9
118
Chapter 118
2023-08-12
 222  19
119
Chapter 119
2023-08-18
 212  6
120
Chapter 120
2023-08-19
 213  19
121
Chapter 121
2023-08-25
 217  9
122
Chapter 122
2023-08-26
 217  6
123
Chapter 123
2023-09-01
 187  3
124
Chapter 124
2023-09-02
 198  9
125
Chapter 125
2023-09-08
 188  10
126
Chapter 126
2023-09-09
 177  6
127
Chapter 127
2023-09-15
 162  2
128
Chapter 128
2023-09-16
 154  2
129
Chapter 129
2023-09-16
 160  5
130
Chapter 130
2023-09-16
 157  2
131
Chapter 131
2023-09-16
 158  1
132
Chapter 132
2023-09-16
 157  3
133
Chapter 133
2023-09-16
 171  5
134
Chapter 134
2023-09-22
 158  2
135
Chapter 135
2023-09-23
 179  3
136
Chapter 136
2023-09-29
 161  4
137
Chapter 137
2023-09-30
 158  3
138
Chapter 138
2023-10-06
 155  4
139
Chapter 139
2023-10-07
 161  1
140
Chapter 140
2023-10-13
 153  6
141
Chapter 141
2023-10-14
 159  3
142
Chapter 142
2023-10-20
 143  8
143
Chapter 143
2023-10-21
 151  3
144
Chapter 144
2023-10-22
 137  2
145
Chapter 145
2023-10-22
 128  2
146
Chapter 146
2023-10-22
 147  5
147
Chapter 147
2023-10-27
 153  8
148
Chapter 148
2023-10-28
 146  5
149
Chapter 149
2023-11-03
 139  3
150
Chapter 150
2023-11-04
 140  6
151
Chapter 151
2023-11-10
 129  3
152
Chapter 152
2023-11-11
 141  6
153
Chapter 153
2023-11-17
 118  8
154
Chapter 154
2023-11-18
 126  8
155
Chapter 155
2023-11-24
 129  4
156
Chapter 156
2023-11-25
 128  3
157
Chapter 157
2023-12-01
 131  1
158
Chapter 158
2023-12-02
 134  3
159
Chapter 159
2023-12-08
 125  3
160
Chapter 160
2023-12-09
 141  4
161
Chapter 161
2023-12-15
 110  2
162
Chapter 162
2023-12-16
 125  3
163
Chapter 163
2023-12-22
 110  0
164
Chapter 164
2023-12-23
 114  5
165
Chapter 165
2023-12-29
 105  5
166
Chapter 166
2023-12-30
 114  5
167
Chapter 167
2024-01-05
 109  2
168
Chapter 168
2024-01-06
 106  2
169
Chapter 169
2024-01-12
 107  1
170
Chapter 170
2024-01-13
 104  3
171
Chapter 171
2024-01-19
 96  1
172
Chapter 172
2024-01-20
 101  2
173
Chapter 173
2024-01-26
 92  2
174
Chapter 174
2024-01-27
 104  4
175
Chapter 175
2024-02-02
 90  1
176
Chapter 176
2024-02-03
 94  2
177
Chapter 177
2024-02-09
 92  6
178
Chapter 178
2024-02-10
 99  1
179
Chapter 179
2024-02-16
 88  1
180
Chapter 180
2024-02-17
 102  4
181
Chapter 181
2024-02-23
 93  1
182
Chapter 182
2024-02-24
 93  5
183
Chapter 183
2024-03-01
 87  3
184
Chapter 184
2024-03-02
 95  3
185
Chapter 185
2024-03-08
 87  1
186
Chapter 186
2024-03-09
 87  4
187
Chapter 187
2024-03-15
 84  1
188
Chapter 188
2024-03-16
 92  0
189
Chapter 189
2024-03-22
 88  1
190
Chapter 190
2024-03-23
 89  1
191
Chapter 191
2024-03-29
 91  2
192
Chapter 192
2024-04-05
 84  1
193
Chapter 193
2024-04-06
 89  3
194
Chapter 194
2024-04-12
 73  1
195
Chapter 195
2024-04-13
 79  2
196
Chapter 196
2024-04-19
 67  2
197
Chapter 197
2024-04-20
 75  2
198
Chapter 198
2024-04-26
 60  1
199
Chapter 199
2024-04-27
 69  3
200
Chapter 200
2024-05-03
 63  2
201
Chapter 201
2024-05-04
 72  4
202
Chapter 202
2024-05-10
 62  2
203
Chapter 203
2024-05-11
 63  4
204
Chapter 204
2024-05-17
 55  0
205
Chapter 205
2024-05-18
 59  3
206
Chapter 206
2024-05-24
 48  0
207
Chapter 207
2024-05-25
 53  4
208
Chapter 208
2024-05-31
 48  3
209
Chapter 209
2024-06-01
 49  1
210
Chapter 210
2024-06-07
 46  1
211
Chapter 211
2024-06-08
 37  5
212
Chapter 212
2024-06-14
 31  1
213
Chapter 213
2024-06-15
 35  3
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Huỷ
Huỷ
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Đã Full
Y/N Và Tokyo Revengers
Y/N Và Tokyo Revengers
Trường học/Tình yêu/Tokyo Revengers
Em Là Duy Nhất !!
Em Là Duy Nhất !!
Trường học/Tình yêu bị ngăn cấm
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Hậu Thế Mời Ta Xuống Núi
Huyền huyễn/Sư đồ/Bàn tay vàng
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Trường học/Hành động/Hậu cung/Bàn tay vàng/Tu tiên
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu nhiên/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook