MangaToon
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Đã Full
385.8M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn là đại soái quân phiệt, lạnh lùng tàn khốc, không rung động trước bất cứ người con gái nào, cho tới khi gặp cô, cô gái nhỏ mong manh và đáng yêu! Cô cứ thế đi vào trái tim hắn như một con thỏ con dễ thương! Cô sẵn sàng dùng mọi cách để chinh phục được hắn. Quyến rũ, khêu gợi, tất cả chỉ vì có được hắn!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 503 chương    /    (341908)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-05-28
 71.9k  8.8k
2
Chapter 2
2019-05-28
 48.7k  2.3k
3
Chapter 3
2019-05-28
 39.4k  1.7k
4
Chapter 4
2019-05-28
 39.8k  1.7k
5
Chapter 5
2019-05-28
 37.3k  1.1k
6
Chapter 6
2019-05-28
 38.5k  1.4k
7
Chapter 7
2019-05-28
 35.7k  1.2k
8
Chapter 8
2019-05-28
 34.9k  1.5k
9
Chapter 9
2019-05-28
 33.9k  1.2k
10
Chapter 10
2019-05-28
 38.8k  1.6k
11
Chapter 11
2019-05-28
 36.8k  2.5k
12
Chapter 12
2019-05-28
 38.1k  3k
13
Chapter 13
2019-05-28
 36k  2k
14
Chapter 14
2019-05-28
 33.6k  1.4k
15
Chapter 15
2019-05-28
 33k  1k
16
Chapter 16
2019-05-28
 31.9k  971
17
Chapter 17
2019-05-28
 30.6k  773
18
Chapter 18
2019-05-28
 30.8k  826
19
Chapter 19
2019-05-28
 31k  507
20
Chapter 20
2019-05-28
 32.4k  1.3k
21
Chapter 21
2019-05-28
 30.7k  884
22
Chapter 22
2019-05-28
 29.3k  779
23
Chapter 23
2019-05-28
 30.6k  804
24
Chapter 24
2019-05-28
 30.3k  1.5k
25
Chapter 25
2019-05-28
 30.2k  1.1k
26
Chapter 26
2019-05-28
 27.8k  743
27
Chapter 27
2019-05-28
 27.9k  1.1k
28
Chapter 28
2019-05-28
 26.8k  1.4k
29
Chapter 29
2019-05-28
 26.4k  918
30
Chapter 30
2019-05-28
 27.8k  1.1k
31
Chapter 31
2019-05-30
 27.4k  1.4k
32
Chapter 32
2019-06-03
 29.2k  1.2k
33
Chapter 33
2019-06-06
 26.7k  1.7k
34
Chapter 34
2019-06-07
 29.4k  1.3k
35
Chapter 35
2019-06-10
 27.6k  939
36
Chapter 36
2019-06-12
 27.2k  676
37
Chapter 37
2019-06-14
 26.8k  775
38
Chapter 38
2019-06-17
 26.3k  937
39
Chapter 39
2019-06-19
 25.7k  903
40
Chapter 40
2019-06-21
 25.3k  1.1k
41
Chapter 41
2019-06-24
 25.5k  878
42
Chapter 42
2019-06-26
 24.8k  433
43
Chapter 43
2019-06-28
 25.9k  677
44
Chapter 44
2019-07-01
 26.7k  1k
45
Chapter 45
2019-07-03
 27.6k  1.6k
46
Chapter 46
2019-07-05
 25.9k  1.4k
47
Chapter 47
2019-07-08
 27.7k  3.2k
48
Chapter 48
2019-07-10
 29.4k  1.6k
49
Chapter 49
2019-07-12
 28.5k  1.2k
50
Chapter 50
2019-07-15
 27.2k  720
51
Chapter 51
2019-07-17
 28.9k  2.3k
52
Chapter 52
2019-07-19
 32.1k  2.7k
53
Chapter 53
2019-07-22
 27.3k  1.5k
54
Chapter 54
2019-07-24
 24.7k  1.4k
55
Chapter 55
2019-07-26
 24.1k  1.1k
56
Chapter 56
2019-07-29
 23k  785
57
Chapter 57
2019-07-31
 23.5k  667
58
Chapter 58
2019-08-02
 23.5k  589
59
Chapter 59
2019-08-05
 24.8k  808
60
Chapter 60
2019-08-07
 23.4k  636
61
Chapter 61
2019-08-09
 23.5k  613
62
Chapter 62
2019-08-12
 24.3k  767
63
Chapter 63
2019-08-12
 23.4k  1.1k
64
Chapter 64
2019-08-12
 23.6k  548
65
Chapter 65
2019-08-12
 22.6k  676
66
Chapter 66
2019-08-12
 21.9k  526
67
Chapter 67
2019-08-12
 22.7k  743
68
Chapter 68
2019-08-12
 22.2k  694
69
Chapter 69
2019-08-12
 20.7k  385
70
Chapter 70
2019-08-12
 22.8k  440
71
Chapter 71
2019-08-12
 26.1k  1.5k
72
Chapter 72
2019-08-12
 23.5k  1k
73
Chapter 73
2019-08-14
 23k  1.2k
74
Chapter 74
2019-08-16
 23.6k  1.1k
75
Chapter 75
2019-08-19
 24.6k  1.4k
76
Chapter 76
2019-08-21
 22.5k  656
77
Chapter 77
2019-08-21
 22.6k  726
78
Chapter 78
2019-08-21
 24.7k  1.4k
79
Chapter 79
2019-08-21
 24.3k  1.3k
80
Chapter 80
2019-08-21
 24.8k  1.9k
81
Chapter 81
2019-08-21
 23.8k  1k
82
Chapter 82
2019-08-21
 22.5k  745
83
Chapter 83
2019-08-21
 22.9k  1.2k
84
Chapter 84
2019-08-21
 22.5k  742
85
Chapter 85
2019-08-21
 22.1k  899
86
Chapter 86
2019-08-21
 24.4k  1k
87
Chapter 87
2019-08-23
 21.7k  720
88
Chapter 88
2019-08-26
 21.1k  687
89
Chapter 89
2019-08-27
 19.7k  368
90
Chapter 90
2019-08-28
 19.8k  480
91
Chapter 91
2019-08-29
 20.6k  491
92
Chapter 92
2019-08-30
 19.3k  464
93
Chapter 93
2019-08-30
 20.2k  469
94
Chapter 94
2019-08-30
 21.4k  641
95
Chapter 95
2019-08-30
 20.4k  680
96
Chapter 96
2019-08-30
 19.6k  621
97
Chapter 97
2019-08-30
 20.8k  595
98
Chapter 98
2019-08-30
 18.8k  1k
99
Chapter 99
2019-08-30
 18.8k  977
100
Chapter 100
2019-08-30
 22.6k  1.3k
101
Chapter 101
2019-08-30
 20.4k  504
102
Chapter 102
2019-08-30
 19.6k  492
103
Chapter 103
2019-08-30
 18.9k  898
104
Chapter 104
2019-08-30
 19.9k  575
105
Chapter 105
2019-08-30
 20.8k  633
106
Chapter 106
2019-08-30
 19.5k  1.1k
107
Chapter 107
2019-08-30
 19.1k  492
108
Chapter 108
2019-08-30
 19.2k  412
109
Chapter 109
2019-08-30
 22.8k  1.2k
110
Chapter 110
2019-08-30
 24.6k  2k
111
Chapter 111
2019-08-30
 22.7k  1.4k
112
Chapter 112
2019-08-30
 20.5k  752
113
Chapter 113
2019-08-31
 20.3k  945
114
Chapter 114
2019-09-01
 21.3k  745
115
Chapter 115
2019-09-02
 21.3k  1.2k
116
Chapter 116
2019-09-03
 21.1k  2.2k
117
Chapter 117
2019-09-04
 20k  589
118
Chapter 118
2019-09-05
 19.3k  442
119
Chapter 119
2019-09-06
 19.1k  1.5k
120
Chapter 120
2019-09-07
 19.7k  579
121
Chapter 121
2019-09-08
 21.2k  1k
122
Chapter 122
2019-09-09
 20.3k  491
123
Chapter 123
2019-09-10
 19.8k  453
124
Chapter 124
2019-09-11
 19.7k  837
125
Chapter 125
2019-09-12
 19.6k  744
126
Chapter 126
2019-09-13
 49.2k  1.4k
127
Chapter 127
2019-09-14
 24.6k  1.4k
128
Chapter 128
2019-09-15
 24.8k  1.6k
129
Chapter 129
2019-09-16
 20.2k  399
130
Chapter 130
2019-09-16
 23.9k  911
131
Chapter 131
2019-09-17
 22.3k  1.1k
132
Chapter 132
2019-09-18
 22.2k  1.1k
133
Chapter 133
2019-09-19
 20.8k  559
134
Chapter 134
2019-09-20
 23k  914
135
Chapter 135
2019-09-21
 21.4k  579
136
Chapter 136
2019-09-22
 23.6k  1.8k
137
Chapter 137
2019-09-23
 20k  1.1k
138
Chapter 138
2019-09-24
 19.5k  856
139
Chapter 139
2019-09-25
 20.4k  573
140
Chapter 140
2019-09-26
 19.9k  604
141
Chapter 141
2019-09-27
 21.2k  528
142
Chapter 142
2019-09-28
 20.1k  489
143
Chapter 143
2019-09-29
 21.7k  884
144
Chapter 144
2019-09-30
 23.1k  1.3k
145
Chapter 145
2019-10-01
 22.6k  1.4k
146
Chapter 146
2019-10-02
 22k  1k
147
Chapter 147
2019-10-03
 25.3k  2.1k
148
Chapter 148
2019-10-04
 22.6k  2.3k
149
Chapter 149
2019-10-05
 22.3k  831
150
Chapter 150
2019-10-05
 21.7k  624
151
Chapter 151
2019-10-05
 19.4k  580
152
Chapter 152
2019-10-05
 20.6k  466
153
Chapter 153
2019-10-05
 21.1k  777
154
Chapter 154
2019-10-05
 20.8k  1.3k
155
Chapter 155
2019-10-05
 21.2k  904
156
Chapter 156
2019-10-05
 20.7k  796
157
Chapter 157
2019-10-05
 21k  1.1k
158
Chapter 158
2019-10-05
 20.8k  1k
159
Chapter 159
2019-10-05
 17.4k  1.2k
160
Chapter 160
2019-10-05
 18.3k  450
161
Chapter 161
2019-10-05
 17.9k  434
162
Chapter 162
2019-10-05
 17.1k  209
163
Chapter 163
2019-10-05
 18.3k  821
164
Chapter 164
2019-10-05
 18.6k  597
165
Chapter 165
2019-10-05
 19k  572
166
Chapter 166
2019-10-05
 16.6k  758
167
Chapter 167
2019-10-05
 20k  550
168
Chapter 168
2019-10-05
 20.8k  895
169
Chapter 169
2019-10-05
 22k  911
170
Chapter 170
2019-10-06
 22.1k  2.5k
171
Chapter 171
2019-10-07
 22.9k  2.5k
172
Chapter 172
2019-10-08
 21.1k  1.2k
173
Chapter 173
2019-10-09
 22.4k  1.5k
174
Chapter 174
2019-10-10
 19.3k  639
175
Chapter 175
2019-10-11
 18.3k  791
176
Chapter 176
2019-10-12
 17.5k  436
177
Chapter 177
2019-10-12
 17.6k  422
178
Chapter 178
2019-10-12
 17.9k  414
179
Chapter 179
2019-10-12
 19.1k  613
180
Chapter 180
2019-10-12
 18.6k  406
181
Chapter 181
2019-10-12
 19.8k  870
182
Chapter 182
2019-10-12
 20.6k  1.1k
183
Chapter 183
2019-10-12
 19.7k  825
184
Chapter 184
2019-10-12
 19k  573
185
Chapter 185
2019-10-12
 19.3k  1k
186
Chapter 186
2019-10-12
 18.5k  874
187
Chapter 187
2019-10-12
 19.2k  719
188
Chapter 188
2019-10-12
 19.7k  764
189
Chapter 189
2019-10-12
 20.4k  972
190
Chapter 190
2019-10-12
 17.6k  683
191
Chapter 191
2019-10-12
 18.7k  662
192
Chapter 192
2019-10-14
 18.2k  839
193
Chapter 193
2019-10-19
 17.4k  1.4k
194
Chapter 194
2019-10-21
 19.2k  726
195
Chapter 195
2019-10-26
 18.7k  616
196
Chapter 196
2019-10-28
 19.4k  1.4k
197
Chapter 197
2019-11-01
 19k  1.4k
198
Chapter 198
2019-11-04
 18.6k  1.2k
199
Chapter 199
2019-11-08
 18.1k  833
200
Chapter 200
2019-11-11
 18.5k  745
201
Chapter 201
2019-11-15
 18.4k  736
202
Chapter 202
2019-11-18
 19.3k  651
203
Chapter 203
2019-11-22
 19.7k  748
204
Chapter 204
2019-11-25
 20.3k  738
205
Chapter 205
2019-11-29
 20.4k  755
206
Chapter 206
2019-12-02
 19.8k  1.5k
207
Chapter 207
2019-12-06
 20.3k  1.1k
208
Chapter 208
2019-12-09
 19.4k  1.6k
209
Chapter 209
2019-12-13
 18.4k  521
210
Chapter 210
2019-12-16
 17.8k  690
211
Chapter 211
2019-12-20
 17k  462
212
Chapter 212
2019-12-23
 17.7k  624
213
Chapter 213
2019-12-27
 18.6k  593
214
Chapter 214
2019-12-30
 19.8k  1.2k
215
Chapter 215
2020-01-06
 19.1k  680
216
Chapter 216
2020-01-10
 18.9k  584
217
Chapter 217
2020-01-13
 18.7k  504
218
Chapter 218
2020-01-17
 20.5k  919
219
Chapter 219
2020-01-20
 19.6k  830
220
Chapter 220
2020-01-24
 18.9k  661
221
Chapter 221
2020-01-27
 20.5k  856
222
Chapter 222
2020-01-31
 18.8k  889
223
Chapter 223
2020-02-03
 19.5k  856
224
Chapter 224
2020-02-07
 19.3k  773
225
Chapter 225
2020-02-10
 22.3k  2.1k
226
Chapter 226
2020-02-14
 20.9k  1.4k
227
Chapter 227
2020-02-17
 20.2k  1k
228
Chapter 228
2020-02-21
 18.8k  734
229
Chapter 229
2020-02-24
 19.7k  896
230
Chapter 230
2020-02-28
 20.1k  1.1k
231
Chapter 231
2020-03-02
 18.3k  656
232
Chapter 232
2020-03-06
 18k  698
233
Chapter 233
2020-03-13
 20.1k  1.1k
234
Chapter 234
2020-03-16
 18.7k  846
235
Chapter 235
2020-03-20
 18.6k  655
236
Chapter 236
2020-03-23
 19.1k  742
237
Chapter 237
2020-03-27
 21.4k  1.4k
238
Chapter 238
2020-03-30
 19.7k  800
239
Chapter 239
2020-04-03
 18.8k  678
240
Chapter 240
2020-04-06
 21.2k  1.6k
241
Chapter 241
2020-04-10
 18.4k  861
242
Chapter 242
2020-04-13
 18.3k  769
243
Chapter 243
2020-04-17
 19.4k  927
244
Chapter 244
2020-04-20
 19.9k  1.1k
245
Chapter 245
2020-04-24
 18.9k  917
246
Chapter 246
2020-04-27
 23k  2k
247
Chapter 247
2020-05-01
 19k  665
248
Chapter 248
2020-05-04
 19.6k  807
249
Chapter 249
2020-05-08
 18.7k  862
250
Chapter 250
2020-05-11
 20.2k  866
251
Chapter 251
2020-05-15
 17.3k  951
252
Chapter 252
2020-05-18
 18k  2k
253
Chapter 253
2020-05-22
 17.4k  700
254
Chapter 254
2020-05-29
 18.4k  920
255
Chapter 255
2020-06-05
 16.8k  573
256
Chapter 256
2020-06-09
 16.5k  995
257
Chapter 257
2020-06-12
 15.7k  412
258
Chapter 258
2020-06-16
 15.9k  427
259
Chapter 259
2020-06-19
 16.5k  829
260
Chapter 260
2020-06-23
 17.9k  806
261
Chapter 261
2020-06-26
 16.2k  498
262
Chapter 262
2020-06-30
 15.8k  810
263
Chapter 263
2020-07-03
 16.1k  631
264
Chapter 264
2020-07-07
 16k  589
265
Chapter 265
2020-07-10
 17.5k  689
266
Chapter 266
2020-07-14
 17.2k  744
267
Chapter 267
2020-07-17
 17.9k  954
268
Chapter 268
2020-07-21
 15.8k  555
269
Chapter 269
2020-07-24
 16.2k  625
270
Chapter 270
2020-07-28
 16.7k  494
271
Chapter 271
2020-07-31
 16.6k  1.1k
272
Chapter 272
2020-08-04
 18.6k  1.3k
273
Chapter 273
2020-08-07
 16.5k  726
274
Chapter 274
2020-08-11
 16k  618
275
Chapter 275
2020-08-14
 18.8k  1.6k
276
Chapter 276
2020-08-18
 17.6k  728
277
Chapter 277
2020-08-21
 18.5k  936
278
Chapter 278
2020-08-28
 18.7k  1.4k
279
Chapter 279
2020-09-01
 19.1k  924
280
Chapter 280
2020-09-04
 19.1k  880
281
Chapter 281
2020-09-08
 16.8k  374
282
Chapter 282
2020-09-11
 17.9k  1k
283
Chapter 283
2020-09-15
 15.7k  588
284
Chapter 284
2020-09-18
 16.4k  584
285
Chapter 285
2020-09-22
 17k  884
286
Chapter 286
2020-09-25
 14.8k  476
287
Chapter 287
2020-09-29
 16.1k  764
288
Chapter 288
2020-10-02
 14.8k  516
289
Chapter 289
2020-10-06
 14.5k  356
290
Chapter 290
2020-10-09
 15.5k  570
291
Chapter 291
2020-10-13
 15.2k  366
292
Chapter 292
2020-10-16
 13.6k  294
293
Chapter 293
2020-10-20
 13.1k  236
294
Chapter 294
2020-10-23
 13.1k  261
295
Chapter 295
2020-10-27
 14.3k  373
296
Chapter 296
2020-10-30
 13.2k  334
297
Chapter 297
2020-11-03
 12.9k  282
298
Chapter 298
2020-11-06
 13.3k  233
299
Chapter 299
2020-11-10
 13k  232
300
Chapter 300
2020-11-13
 13.2k  460
301
Chapter 301
2020-11-17
 12.7k  298
302
Chapter 302
2020-11-20
 13.7k  296
303
Chapter 303
2020-11-24
 13.8k  418
304
Chapter 304
2020-11-27
 13.2k  271
305
Chapter 305
2020-12-01
 12.5k  342
306
Chapter 306
2020-12-04
 12.8k  387
307
Chapter 307
2020-12-08
 12k  280
308
Chapter 308
2020-12-11
 12.6k  350
309
Chapter 309
2020-12-15
 11.9k  246
310
Chapter 310
2020-12-18
 12.6k  219
311
Chapter 311
2020-12-22
 11.9k  209
312
Chapter 312
2020-12-25
 11.9k  279
313
Chapter 313
2020-12-29
 13.4k  640
314
Chapter 314
2021-01-01
 12.1k  318
315
Chapter 315
2021-01-05
 13.4k  626
316
Chapter 316
2021-01-08
 12.7k  388
317
Chapter 317
2021-01-12
 11.8k  209
318
Chapter 318
2021-01-15
 12.6k  244
319
Chapter 319
2021-01-19
 11.1k  511
320
Chapter 320
2021-01-22
 11k  677
321
Chapter 321
2021-01-26
 10.4k  705
322
Chapter 322
2021-01-29
 10.2k  1k
323
Chapter 323
2021-02-02
 9.6k  680
324
Chapter 324
2021-02-05
 9.7k  379
325
Chapter 325
2021-02-09
 10.2k  633
326
Chapter 326
2021-02-12
 9.8k  328
327
Chapter 327
2021-02-16
 9.6k  462
328
Chapter 328
2021-02-19
 9.3k  447
329
Chapter 329
2021-02-23
 9.7k  529
330
Chapter 330
2021-02-26
 9.5k  411
331
Chapter 331
2021-03-02
 9.5k  502
332
Chapter 332
2021-03-05
 9.4k  627
333
Chapter 333
2021-03-09
 9.3k  328
334
Chapter 334
2021-03-12
 9.1k  744
335
Chapter 335
2021-03-16
 9.6k  361
336
Chapter 336
2021-03-19
 9.3k  616
337
Chapter 337
2021-03-23
 9.1k  406
338
Chapter 338
2021-03-26
 9.1k  372
339
Chapter 339
2021-03-30
 8.4k  314
340
Chapter 340
2021-04-02
 8.5k  288
341
Chapter 341
2021-04-06
 8.3k  312
342
Chapter 342
2021-04-09
 8k  249
343
Chapter 343
2021-04-13
 8.9k  461
344
Chapter 344
2021-04-16
 8.6k  251
345
Chapter 345
2021-04-20
 8.4k  333
346
Chapter 346
2021-04-23
 8.4k  317
347
Chapter 347
2021-04-27
 9.4k  474
348
Chapter 348
2021-04-30
 9k  292
349
Chapter 349
2021-05-04
 8.3k  379
350
Chapter 350
2021-05-07
 8.4k  302
351
Chapter 351
2021-05-11
 9.3k  457
352
Chapter 352
2021-05-14
 8.9k  426
353
Chapter 353
2021-05-18
 9k  487
354
Chapter 354
2021-05-21
 9.6k  595
355
Chapter 355
2021-05-25
 9.8k  693
356
Chapter 356
2021-05-28
 9.6k  425
357
Chapter 357
2021-06-01
 8.6k  310
358
Chapter 358
2021-06-04
 9.1k  463
359
Chapter 359
2021-06-08
 8.5k  323
360
Chapter 360
2021-06-11
 9k  483
361
Chapter 361
2021-06-15
 8.8k  552
362
Chapter 362
2021-06-18
 8.2k  410
363
Chapter 363
2021-06-22
 7.8k  317
364
Chapter 364
2021-06-25
 7.9k  312
365
Chapter 365
2021-06-29
 8.1k  295
366
Chapter 366
2021-07-02
 8.2k  271
367
Chapter 367
2021-07-06
 8.6k  327
368
Chapter 368
2021-07-09
 7.8k  344
369
Chapter 369
2021-07-13
 7.7k  296
370
Chapter 370
2021-07-16
 7.6k  323
371
Chapter 371
2021-07-17
 7.1k  180
372
Chapter 372
2021-07-17
 6.5k  147
373
Chapter 373
2021-07-17
 6.5k  253
374
Chapter 374
2021-07-17
 6.7k  137
375
Chapter 375
2021-07-17
 6.7k  128
376
Chapter 376
2021-07-17
 6.6k  108
377
Chapter 377
2021-07-17
 6.4k  133
378
Chapter 378
2021-07-17
 6.3k  99
379
Chapter 379
2021-07-17
 6.1k  141
380
Chapter 380
2021-07-17
 6.9k  281
381
Chapter 381
2021-07-20
 6.7k  401
382
Chapter 382
2021-07-23
 6.8k  412
383
Chapter 383
2021-07-27
 7.1k  392
384
Chapter 384
2021-07-30
 7k  352
385
Chapter 385
2021-08-03
 6.9k  372
386
Chapter 386
2021-08-06
 6.6k  327
387
Chapter 387
2021-08-10
 6.9k  326
388
Chapter 388
2021-08-13
 6.3k  502
389
Chapter 389
2021-08-17
 6.6k  364
390
Chapter 390
2021-08-20
 6.7k  360
391
Chapter 391
2021-08-24
 6.1k  307
392
Chapter 392
2021-08-27
 6.3k  313
393
Chapter 393
2021-08-31
 6k  306
394
Chapter 394
2021-09-03
 6.5k  326
395
Chapter 395
2021-09-07
 6.1k  367
396
Chapter 396
2021-09-10
 6.5k  449
397
Chapter 397
2021-09-14
 5.2k  180
398
Chapter 398
2021-09-17
 5.3k  191
399
Chapter 399
2021-09-21
 5.1k  179
400
Chapter 400
2021-09-24
 5.3k  294
401
Chapter 401
2021-09-28
 5.1k  217
402
Chapter 402
2021-10-01
 5.3k  214
403
Chapter 403
2021-10-05
 5.3k  247
404
Chapter 404
2021-10-08
 5.4k  246
405
Chapter 405
2021-10-12
 5k  260
406
Chapter 406
2021-10-15
 4.9k  170
407
Chapter 407
2021-10-19
 4.8k  142
408
Chapter 408
2021-10-22
 4.6k  182
409
Chapter 409
2021-10-26
 4.4k  128
410
Chapter 410
2021-10-29
 4.7k  140
411
Chapter 411
2021-11-02
 5.1k  208
412
Chapter 412
2021-11-05
 5.1k  172
413
Chapter 413
2021-11-09
 4.7k  190
414
Chapter 414
2021-11-12
 4.6k  145
415
Chapter 415
2021-11-16
 4.4k  152
416
Chapter 416
2021-11-19
 4.6k  160
417
Chapter 417
2021-11-23
 4.8k  182
418
Chapter 418
2021-11-26
 4.7k  162
419
Chapter 419
2021-11-30
 4.5k  165
420
Chapter 420
2021-12-03
 4.4k  227
421
Chapter 421
2021-12-07
 4.4k  174
422
Chapter 422
2021-12-10
 4.4k  177
423
Chapter 423
2021-12-14
 4.8k  254
424
Chapter 424
2021-12-17
 4.4k  220
425
Chapter 425
2021-12-21
 4k  103
426
Chapter 426
2021-12-21
 3.9k  101
427
Chapter 427
2021-12-21
 3.9k  100
428
Chapter 428
2021-12-21
 4k  104
429
Chapter 429
2021-12-21
 4.4k  108
430
Chapter 430
2021-12-21
 4k  105
431
Chapter 431
2021-12-21
 3.8k  101
432
Chapter 432
2021-12-21
 4.4k  172
433
Chapter 433
2021-12-24
 4.2k  174
434
Chapter 434
2021-12-28
 4.3k  164
435
Chapter 435
2021-12-31
 4.3k  211
436
Chapter 436
2022-01-04
 4.3k  169
437
Chapter 437
2022-01-07
 4.5k  224
438
Chapter 438
2022-01-11
 5.4k  405
439
Chapter 439
2022-01-14
 5.4k  307
440
Chapter 440
2022-01-18
 4.6k  183
441
Chapter 441
2022-01-21
 4.3k  234
442
Chapter 442
2022-01-25
 4.2k  187
443
Chapter 443
2022-01-28
 3.9k  127
444
Chapter 444
2022-02-01
 3.8k  185
445
Chapter 445
2022-02-04
 3.9k  148
446
Chapter 446
2022-02-08
 3.6k  162
447
Chapter 447
2022-02-11
 3.6k  127
448
Chapter 448
2022-02-15
 3.4k  121
449
Chapter 449
2022-02-18
 3.4k  102
450
Chapter 450
2022-02-22
 3.5k  118
451
Chapter 451
2022-02-25
 3.4k  125
452
Chapter 452
2022-03-01
 3.2k  101
453
Chapter 453
2022-03-04
 3.2k  100
454
Chapter 454
2022-03-08
 3.1k  100
455
Chapter 455
2022-03-11
 3.3k  101
456
Chapter 456
2022-03-15
 3.1k  101
457
Chapter 457
2022-03-18
 3k  108
458
Chapter 458
2022-03-22
 3.1k  148
459
Chapter 459
2022-03-25
 2.9k  136
460
Chapter 460
2022-03-29
 3k  101
461
Chapter 461
2022-04-01
 3.1k  143
462
Chapter 462
2022-04-05
 3.1k  165
463
Chapter 463
2022-04-08
 3.1k  125
464
Chapter 464
2022-04-12
 3k  102
465
Chapter 465
2022-04-15
 2.8k  102
466
Chapter 466
2022-04-19
 2.8k  87
467
Chapter 467
2022-04-22
 2.7k  70
468
Chapter 468
2022-04-26
 2.7k  80
469
Chapter 469
2022-04-29
 2.7k  87
470
Chapter 470
2022-05-03
 2.7k  60
471
Chapter 471
2022-05-06
 2.7k  72
472
Chapter 472
2022-05-10
 2.9k  117
473
Chapter 473
2022-05-13
 2.9k  92
474
Chapter 474
2022-05-17
 2.8k  86
475
Chapter 475
2022-05-20
 2.6k  67
476
Chapter 476
2022-05-24
 2.7k  86
477
Chapter 477
2022-05-27
 2.7k  77
478
Chapter 478
2022-05-31
 2.5k  80
479
Chapter 479
2022-06-03
 2.5k  84
480
Chapter 480
2022-06-07
 2.5k  70
481
Chapter 481
2022-06-10
 2.6k  112
482
Chapter 482
2022-06-14
 2.6k  78
483
Chapter 483
2022-06-17
 2.6k  77
484
Chapter 484
2022-06-21
 2.5k  94
485
Chapter 485
2022-06-24
 2.6k  88
486
Chapter 486
2022-06-28
 2.6k  102
487
Chapter 487
2022-07-01
 2.5k  89
488
Chapter 488
2022-07-05
 2.4k  79
489
Chapter 489
2022-07-08
 2.3k  73
490
Chapter 490
2022-07-12
 2.4k  95
491
Chapter 491
2022-07-15
 2.2k  84
492
Chapter 492
2022-07-19
 2.1k  68
493
Chapter 493
2022-07-22
 2.1k  111
494
Chapter 494
2022-07-26
 2.2k  81
495
Chapter 495
2022-07-29
 2.1k  97
496
Chapter 496
2022-08-02
 2.1k  106
497
Chapter 497
2022-08-05
 2.2k  79
498
Chapter 498
2022-08-09
 2.2k  105
499
Chapter 499
2022-08-12
 2.5k  137
500
Chapter 500
2022-08-16
 2.3k  89
501
Chapter 501
2022-08-19
 2.2k  75
502
Chapter 502
2022-08-23
 2.2k  83
503
Chapter 503
2022-08-26
 4.9k  865
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Mẹ Đen Tối Của Bé Cưng Thiên Tài
Đã Full/Bảo bảo/Truy thê/Oan gia/Có em bé/419
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook