MangaToon
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Đã Full
124.6M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Hàm xuyên vào thiếu gia phủ Tướng quân vừa chết đi sống lại, phát hiện thân thế của bản thân là một câu đố, buộc phải tiếp tục cải trang thành nam giới để sinh tồn.
Gặp Tiêu Cẩn Du, vương gia luôn phản cảm với mình, nhưng trong một lần bất ngờ, Tiêu Cẩn Du ngã bị thương ở đầu, khi tỉnh lại vậy mà lại gọi nàng là "nương tử", còn đòi chịu trách nhiệm?! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 341 chương    /    (116419)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-22
 34.5k  3k
2
Chapter 2
2019-09-22
 29.7k  2k
3
Chapter 3
2019-09-22
 27.2k  1.5k
4
Chapter 4
2019-09-22
 26.3k  952
5
Chapter 5
2019-09-22
 24.5k  1.2k
6
Chapter 6
2019-09-22
 25k  1.2k
7
Chapter 7
2019-09-22
 23.3k  925
8
Chapter 8
2019-09-22
 23.1k  1k
9
Chapter 9
2019-09-22
 24.8k  949
10
Chapter 10
2019-09-22
 23.2k  976
11
Chapter 11
2019-09-22
 22.2k  592
12
Chapter 12
2019-09-22
 22.5k  590
13
Chapter 13
2019-09-22
 21.2k  576
14
Chapter 14
2019-09-22
 21.2k  405
15
Chapter 15
2019-09-22
 21k  429
16
Chapter 16
2019-09-22
 20.8k  541
17
Chapter 17
2019-09-22
 23.7k  799
18
Chapter 18
2019-09-22
 20.6k  373
19
Chapter 19
2019-09-22
 20.4k  285
20
Chapter 20
2019-09-22
 21.4k  644
21
Chapter 21
2019-09-26
 20.5k  229
22
Chapter 22
2019-09-28
 21.9k  714
23
Chapter 23
2019-10-03
 20.4k  471
24
Chapter 24
2019-10-05
 20.6k  445
25
Chapter 25
2019-10-10
 20.4k  327
26
Chapter 26
2019-10-12
 21.6k  599
27
Chapter 27
2019-10-17
 21.2k  684
28
Chapter 28
2019-10-19
 19.3k  202
29
Chapter 29
2019-10-24
 21.8k  630
30
Chapter 30
2019-10-26
 21.6k  545
31
Chapter 31
2019-10-31
 21.8k  357
32
Chapter 32
2019-11-02
 20.6k  334
33
Chapter 33
2019-11-07
 21.1k  341
34
Chapter 34
2019-11-09
 20k  759
35
Chapter 35
2019-11-14
 19.4k  861
36
Chapter 36
2019-11-16
 18.8k  475
37
Chapter 37
2019-11-21
 19.1k  374
38
Chapter 38
2019-11-23
 18.3k  266
39
Chapter 39
2019-11-28
 16.9k  124
40
Chapter 40
2019-11-30
 20.2k  490
41
Chapter 41
2019-12-05
 18.1k  492
42
Chapter 42
2019-12-07
 19.3k  382
43
Chapter 43
2019-12-12
 17.5k  409
44
Chapter 44
2019-12-14
 18.1k  416
45
Chapter 45
2019-12-19
 17.3k  228
46
Chapter 46
2019-12-21
 17.7k  462
47
Chapter 47
2019-12-26
 18.5k  405
48
Chapter 48
2019-12-28
 18.6k  706
49
Chapter 49
2020-01-02
 18.2k  297
50
Chapter 50
2020-01-04
 17.7k  326
51
Chapter 51
2020-01-09
 18.4k  505
52
Chapter 52
2020-01-11
 19.8k  1.2k
53
Chapter 53
2020-01-16
 17.4k  493
54
Chapter 54
2020-01-18
 17.3k  546
55
Chapter 55
2020-01-23
 15.9k  293
56
Chapter 56
2020-01-25
 16.1k  516
57
Chapter 57
2020-01-30
 16.7k  549
58
Chapter 58
2020-02-01
 14.7k  480
59
Chapter 59
2020-02-06
 15.3k  453
60
Chapter 60
2020-02-08
 16.3k  426
61
Chapter 61
2020-02-13
 15.4k  415
62
Chapter 62
2020-02-15
 14.7k  197
63
Chapter 63
2020-02-20
 14.6k  271
64
Chapter 64
2020-02-21
 14.9k  249
65
Chapter 65
2020-02-21
 16.4k  558
66
Chapter 66
2020-02-21
 17.3k  721
67
Chapter 67
2020-02-21
 15.7k  500
68
Chapter 68
2020-02-21
 15.1k  225
69
Chapter 69
2020-02-21
 15k  384
70
Chapter 70
2020-02-21
 14.8k  532
71
Chapter 71
2020-02-21
 15.4k  341
72
Chapter 72
2020-02-21
 14.6k  308
73
Chapter 73
2020-02-21
 14.7k  289
74
Chapter 74
2020-02-22
 15.9k  674
75
Chapter 75
2020-02-27
 13.6k  205
76
Chapter 76
2020-02-29
 15k  648
77
Chapter 77
2020-03-05
 14.3k  347
78
Chapter 78
2020-03-07
 13.6k  359
79
Chapter 79
2020-03-12
 14.3k  336
80
Chapter 80
2020-03-14
 14.3k  251
81
Chapter 81
2020-03-19
 15.1k  563
82
Chapter 82
2020-03-21
 15.2k  1.1k
83
Chapter 83
2020-03-26
 15.2k  423
84
Chapter 84
2020-03-28
 15.6k  534
85
Chapter 85
2020-04-02
 15.3k  383
86
Chapter 86
2020-04-04
 15.9k  426
87
Chapter 87
2020-04-09
 15.2k  302
88
Chapter 88
2020-04-11
 16.1k  453
89
Chapter 89
2020-04-16
 15.4k  277
90
Chapter 90
2020-04-18
 15.6k  351
91
Chapter 91
2020-04-23
 14.5k  274
92
Chapter 92
2020-04-25
 15.6k  474
93
Chapter 93
2020-04-30
 15.2k  302
94
Chapter 94
2020-05-02
 15.5k  402
95
Chapter 95
2020-05-07
 14.3k  501
96
Chapter 96
2020-05-09
 13.3k  315
97
Chapter 97
2020-05-14
 13.6k  182
98
Chapter 98
2020-05-16
 14.2k  443
99
Chapter 99
2020-05-21
 13.2k  222
100
Chapter 100
2020-05-23
 13.1k  214
101
Chapter 101
2020-05-28
 15.4k  851
102
Chapter 102
2020-05-30
 13.3k  299
103
Chapter 103
2020-06-04
 12.9k  176
104
Chapter 104
2020-06-06
 13.4k  313
105
Chapter 105
2020-06-11
 12.6k  157
106
Chapter 106
2020-06-13
 14.2k  425
107
Chapter 107
2020-06-18
 13.4k  502
108
Chapter 108
2020-06-20
 14.8k  555
109
Chapter 109
2020-06-25
 14.4k  434
110
Chapter 110
2020-06-27
 13.7k  351
111
Chapter 111
2020-07-02
 14.2k  515
112
Chapter 112
2020-07-04
 13.5k  322
113
Chapter 113
2020-07-09
 15.7k  781
114
Chapter 114
2020-07-11
 13.6k  346
115
Chapter 115
2020-07-16
 13.1k  324
116
Chapter 116
2020-07-18
 13.7k  479
117
Chapter 117
2020-07-23
 13.7k  359
118
Chapter 118
2020-07-25
 14.3k  664
119
Chapter 119
2020-07-30
 14k  469
120
Chapter 120
2020-08-01
 14.1k  398
121
Chapter 121
2020-08-06
 13.4k  597
122
Chapter 122
2020-08-08
 13.5k  402
123
Chapter 123
2020-08-13
 13.3k  349
124
Chapter 124
2020-08-15
 14.1k  506
125
Chapter 125
2020-08-20
 13k  376
126
Chapter 126
2020-08-20
 13.8k  601
127
Chapter 127
2020-08-20
 12.8k  256
128
Chapter 128
2020-08-20
 11.4k  100
129
Chapter 129
2020-08-20
 11.6k  293
130
Chapter 130
2020-08-20
 11.2k  150
131
Chapter 131
2020-08-20
 11.7k  146
132
Chapter 132
2020-08-20
 12.4k  273
133
Chapter 133
2020-08-20
 12.8k  324
134
Chapter 134
2020-08-20
 12.1k  277
135
Chapter 135
2020-08-20
 12.8k  408
136
Chapter 136
2020-08-22
 13.4k  456
137
Chapter 137
2020-08-27
 13k  311
138
Chapter 138
2020-08-29
 13.9k  778
139
Chapter 139
2020-09-03
 13k  481
140
Chapter 140
2020-09-05
 12.9k  409
141
Chapter 141
2020-09-10
 13.1k  303
142
Chapter 142
2020-09-12
 13k  371
143
Chapter 143
2020-09-17
 13.1k  297
144
Chapter 144
2020-09-19
 12.8k  521
145
Chapter 145
2020-09-24
 12.1k  261
146
Chapter 146
2020-09-26
 12.5k  251
147
Chapter 147
2020-10-01
 13k  433
148
Chapter 148
2020-10-03
 13.6k  449
149
Chapter 149
2020-10-08
 12.8k  347
150
Chapter 150
2020-10-10
 13.2k  394
151
Chapter 151
2020-10-15
 11.6k  117
152
Chapter 152
2020-10-17
 12.5k  306
153
Chapter 153
2020-10-22
 11.3k  200
154
Chapter 154
2020-10-24
 13.2k  336
155
Chapter 155
2020-10-29
 12.3k  319
156
Chapter 156
2020-10-31
 12k  284
157
Chapter 157
2020-11-05
 11k  336
158
Chapter 158
2020-11-07
 11.5k  397
159
Chapter 159
2020-11-12
 12.1k  555
160
Chapter 160
2020-11-14
 11k  157
161
Chapter 161
2020-11-19
 11.3k  216
162
Chapter 162
2020-11-21
 11.5k  251
163
Chapter 163
2020-11-26
 10.8k  322
164
Chapter 164
2020-11-28
 11.8k  348
165
Chapter 165
2020-12-03
 11.9k  557
166
Chapter 166
2020-12-05
 11.7k  429
167
Chapter 167
2020-12-10
 11k  569
168
Chapter 168
2020-12-12
 11.8k  330
169
Chapter 169
2020-12-17
 10.7k  665
170
Chapter 170
2020-12-19
 11.1k  413
171
Chapter 171
2020-12-24
 10.3k  404
172
Chapter 172
2020-12-24
 10.5k  252
173
Chapter 173
2020-12-24
 10.3k  231
174
Chapter 174
2020-12-24
 10.3k  211
175
Chapter 175
2020-12-24
 10.5k  269
176
Chapter 176
2020-12-24
 10.6k  298
177
Chapter 177
2020-12-24
 10.2k  401
178
Chapter 178
2020-12-24
 10.2k  237
179
Chapter 179
2020-12-24
 9.1k  103
180
Chapter 180
2020-12-24
 10.9k  232
181
Chapter 181
2020-12-26
 11.3k  423
182
Chapter 182
2020-12-31
 10.7k  462
183
Chapter 183
2021-01-02
 10.2k  172
184
Chapter 184
2021-01-07
 10.4k  506
185
Chapter 185
2021-01-09
 10.3k  218
186
Chapter 186
2021-01-14
 10.4k  232
187
Chapter 187
2021-01-16
 11k  215
188
Chapter 188
2021-01-21
 11.3k  535
189
Chapter 189
2021-01-23
 11.6k  372
190
Chapter 190
2021-01-26
 9.4k  181
191
Chapter 191
2021-01-26
 10.1k  238
192
Chapter 192
2021-01-26
 9.4k  285
193
Chapter 193
2021-01-26
 9.3k  305
194
Chapter 194
2021-01-26
 9k  196
195
Chapter 195
2021-01-26
 9.4k  248
196
Chapter 196
2021-01-26
 9.7k  172
197
Chapter 197
2021-01-26
 9.6k  198
198
Chapter 198
2021-01-26
 9.7k  184
199
Chapter 199
2021-01-26
 10.1k  313
200
Chapter 200
2021-01-28
 10.5k  431
201
Chapter 201
2021-01-30
 10.6k  538
202
Chapter 202
2021-02-04
 10.8k  266
203
Chapter 203
2021-02-06
 9.7k  205
204
Chapter 204
2021-02-11
 9.5k  223
205
Chapter 205
2021-02-11
 10k  233
206
Chapter 206
2021-02-11
 9.9k  244
207
Chapter 207
2021-02-11
 9.2k  334
208
Chapter 208
2021-02-11
 8.8k  301
209
Chapter 209
2021-02-11
 8.6k  306
210
Chapter 210
2021-02-11
 8.3k  189
211
Chapter 211
2021-02-11
 8.8k  195
212
Chapter 212
2021-02-11
 8.6k  152
213
Chapter 213
2021-02-11
 9.1k  129
214
Chapter 214
2021-02-11
 10.4k  380
215
Chapter 215
2021-02-13
 9.6k  201
216
Chapter 216
2021-02-18
 10.1k  351
217
Chapter 217
2021-02-20
 10.2k  304
218
Chapter 218
2021-02-25
 9.7k  243
219
Chapter 219
2021-02-27
 10.9k  762
220
Chapter 220
2021-03-04
 9.4k  376
221
Chapter 221
2021-03-06
 9.8k  277
222
Chapter 222
2021-03-11
 9.1k  420
223
Chapter 223
2021-03-13
 10.8k  541
224
Chapter 224
2021-03-18
 8.9k  261
225
Chapter 225
2021-03-20
 9k  350
226
Chapter 226
2021-03-25
 9.2k  453
227
Chapter 227
2021-03-27
 9.1k  451
228
Chapter 228
2021-04-01
 9.2k  364
229
Chapter 229
2021-04-03
 9.6k  302
230
Chapter 230
2021-04-08
 9k  204
231
Chapter 231
2021-04-10
 8.4k  225
232
Chapter 232
2021-04-15
 7.9k  205
233
Chapter 233
2021-04-17
 8.1k  247
234
Chapter 234
2021-04-22
 8k  272
235
Chapter 235
2021-04-24
 8.1k  229
236
Chapter 236
2021-04-29
 7.6k  220
237
Chapter 237
2021-05-01
 8k  297
238
Chapter 238
2021-05-06
 8.1k  383
239
Chapter 239
2021-05-08
 8.4k  293
240
Chapter 240
2021-05-13
 7.2k  146
241
Chapter 241
2021-05-15
 7.4k  249
242
Chapter 242
2021-05-20
 7.7k  310
243
Chapter 243
2021-05-22
 7.5k  203
244
Chapter 244
2021-05-27
 7.5k  365
245
Chapter 245
2021-05-29
 7k  203
246
Chapter 246
2021-06-02
 6.3k  100
247
Chapter 247
2021-06-02
 6.5k  165
248
Chapter 248
2021-06-02
 6k  187
249
Chapter 249
2021-06-02
 6.1k  100
250
Chapter 250
2021-06-02
 6.2k  99
251
Chapter 251
2021-06-02
 5.8k  101
252
Chapter 252
2021-06-02
 5.7k  102
253
Chapter 253
2021-06-02
 5.3k  100
254
Chapter 254
2021-06-02
 5.8k  102
255
Chapter 255
2021-06-02
 5.7k  102
256
Chapter 256
2021-06-03
 6.1k  226
257
Chapter 257
2021-06-05
 6.5k  303
258
Chapter 258
2021-06-10
 6.3k  224
259
Chapter 259
2021-06-12
 5.9k  228
260
Chapter 260
2021-06-17
 5.6k  160
261
Chapter 261
2021-06-19
 5.8k  196
262
Chapter 262
2021-06-24
 5.6k  160
263
Chapter 263
2021-06-26
 5.7k  170
264
Chapter 264
2021-07-01
 5.5k  180
265
Chapter 265
2021-07-03
 5.3k  148
266
Chapter 266
2021-07-08
 5.3k  154
267
Chapter 267
2021-07-10
 5.4k  133
268
Chapter 268
2021-07-15
 5.1k  151
269
Chapter 269
2021-07-17
 5.2k  130
270
Chapter 270
2021-07-22
 4.9k  114
271
Chapter 271
2021-07-22
 4.6k  100
272
Chapter 272
2021-07-22
 4.6k  100
273
Chapter 273
2021-07-22
 4.8k  122
274
Chapter 274
2021-07-22
 4.6k  117
275
Chapter 275
2021-07-22
 4.8k  102
276
Chapter 276
2021-07-22
 4.7k  125
277
Chapter 277
2021-07-22
 4.4k  99
278
Chapter 278
2021-07-22
 4.2k  101
279
Chapter 279
2021-07-22
 4.4k  149
280
Chapter 280
2021-07-22
 5k  170
281
Chapter 281
2021-07-24
 5.1k  272
282
Chapter 282
2021-07-29
 5k  304
283
Chapter 283
2021-07-31
 4.8k  197
284
Chapter 284
2021-08-05
 4.7k  164
285
Chapter 285
2021-08-07
 4.6k  188
286
Chapter 286
2021-08-12
 4.6k  159
287
Chapter 287
2021-08-14
 4.4k  181
288
Chapter 288
2021-08-19
 4.4k  207
289
Chapter 289
2021-08-21
 4.5k  173
290
Chapter 290
2021-08-26
 4.1k  143
291
Chapter 291
2021-08-28
 4.1k  146
292
Chapter 292
2021-09-02
 4.1k  148
293
Chapter 293
2021-09-04
 4.1k  174
294
Chapter 294
2021-09-09
 3.6k  141
295
Chapter 295
2021-09-11
 3.7k  138
296
Chapter 296
2021-09-16
 3.4k  116
297
Chapter 297
2021-09-18
 3.1k  100
298
Chapter 298
2021-09-18
 3.2k  100
299
Chapter 299
2021-09-18
 3.2k  100
300
Chapter 300
2021-09-18
 3.4k  100
301
Chapter 301
2021-09-18
 3.2k  127
302
Chapter 302
2021-09-18
 3.2k  100
303
Chapter 303
2021-09-18
 3k  100
304
Chapter 304
2021-09-18
 3.1k  100
305
Chapter 305
2021-09-18
 2.9k  100
306
Chapter 306
2021-09-18
 3k  135
307
Chapter 307
2021-09-18
 3.6k  129
308
Chapter 308
2021-09-23
 3.3k  102
309
Chapter 309
2021-09-25
 3.3k  111
310
Chapter 310
2021-09-30
 3.2k  111
311
Chapter 311
2021-10-02
 3.2k  113
312
Chapter 312
2021-10-07
 3.2k  110
313
Chapter 313
2021-10-09
 3.4k  119
314
Chapter 314
2021-10-14
 3.3k  203
315
Chapter 315
2021-10-16
 3.2k  154
316
Chapter 316
2021-10-21
 3.1k  100
317
Chapter 317
2021-10-23
 3.1k  101
318
Chapter 318
2021-10-28
 3.1k  149
319
Chapter 319
2021-10-30
 3.1k  100
320
Chapter 320
2021-11-04
 2.8k  100
321
Chapter 321
2021-11-04
 2.8k  100
322
Chapter 322
2021-11-04
 2.8k  100
323
Chapter 323
2021-11-04
 2.8k  100
324
Chapter 324
2021-11-04
 2.8k  100
325
Chapter 325
2021-11-04
 2.9k  100
326
Chapter 326
2021-11-04
 3k  100
327
Chapter 327
2021-11-04
 3.2k  151
328
Chapter 328
2021-11-06
 3.2k  101
329
Chapter 329
2021-11-11
 3.1k  102
330
Chapter 330
2021-11-13
 3.1k  116
331
Chapter 331
2021-11-18
 3.2k  101
332
Chapter 332
2021-11-20
 2.9k  100
333
Chapter 333
2021-11-25
 2.9k  100
334
Chapter 334
2021-11-27
 3.2k  110
335
Chapter 335
2021-12-02
 3.1k  116
336
Chapter 336
2021-12-09
 3k  111
337
Chapter 337
2021-12-16
 3.1k  113
338
Chapter 338
2021-12-23
 3.3k  106
339
Chapter 339
2021-12-30
 3.1k  119
340
Chapter 340
2022-01-06
 4.2k  388
341
Chapter 341
2022-01-17
 5k  756
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/LGBT+/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Thiếu Soái, Vợ Anh Sắp Quậy Banh Nóc Rồi
Thiếu Soái, Vợ Anh Sắp Quậy Banh Nóc Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Huyền huyễn/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Hệ thống/Sảng văn/Lăng nhăng/Thú cưng
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook