MangaToon
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Tiếp tục cập nhật
22.4M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

"Khó khăn lắm mới trùng sinh, Thời Hoài thề rằng có ơn báo ơn, có oán báo oán… Những kẻ nợ cô, cô sẽ đòi lại gấp mười. Những kẻ hại cô, cô báo thù gấp trăm lần!
Đối mặt với nhóc con vô tình nhặt về và ông chồng cũ tặng kèm như sói đói nóng nảy và quyến rũ, Thời Hoài bày tỏ: Trẻ con mới lựa chọn, phụ nữ trưởng thành thông minh nắm giữ hết cả tình yêu lẫn sự nghiệp! Chồng cũ… thật sự quá ngon!"

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 161 chương    /    (31023)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-04-07
 13.8k  2.2k
2
Chapter 2
2023-04-14
 10k  713
3
Chapter 3
2023-04-14
 9.7k  633
4
Chapter 4
2023-04-14
 9k  587
5
Chapter 5
2023-04-14
 10.3k  430
6
Chapter 6
2023-04-14
 8k  333
7
Chapter 7
2023-04-14
 8k  277
8
Chapter 8
2023-04-14
 8.9k  378
9
Chapter 9
2023-04-14
 7.7k  241
10
Chapter 10
2023-04-14
 8k  366
11
Chapter 11
2023-04-16
 8.7k  393
12
Chapter 12
2023-04-21
 7.7k  368
13
Chapter 13
2023-04-23
 8.6k  566
14
Chapter 14
2023-04-28
 7.7k  408
15
Chapter 15
2023-04-30
 8.9k  582
16
Chapter 16
2023-05-05
 8.2k  407
17
Chapter 17
2023-05-07
 7.1k  341
18
Chapter 18
2023-05-10
 6.9k  250
19
Chapter 19
2023-05-10
 7.4k  293
20
Chapter 20
2023-05-10
 6.5k  261
21
Chapter 21
2023-05-10
 6.9k  140
22
Chapter 22
2023-05-10
 6.3k  134
23
Chapter 23
2023-05-12
 6.7k  159
24
Chapter 24
2023-05-14
 7k  238
25
Chapter 25
2023-05-19
 6.7k  176
26
Chapter 26
2023-05-21
 7.1k  218
27
Chapter 27
2023-05-26
 7k  213
28
Chapter 28
2023-05-28
 6.7k  277
29
Chapter 29
2023-06-02
 6.9k  271
30
Chapter 30
2023-06-04
 6.5k  445
31
Chapter 31
2023-06-11
 5.8k  217
32
Chapter 32
2023-06-12
 6.1k  202
33
Chapter 33
2023-06-12
 6.4k  181
34
Chapter 34
2023-06-12
 5.7k  166
35
Chapter 35
2023-06-12
 5.4k  137
36
Chapter 36
2023-06-12
 5.6k  234
37
Chapter 37
2023-06-16
 5.7k  252
38
Chapter 38
2023-06-18
 5.6k  306
39
Chapter 39
2023-06-23
 5.5k  290
40
Chapter 40
2023-06-25
 6.3k  446
41
Chapter 41
2023-06-30
 5.1k  273
42
Chapter 42
2023-07-02
 4.9k  223
43
Chapter 43
2023-07-07
 5.1k  248
44
Chapter 44
2023-07-09
 5.4k  360
45
Chapter 45
2023-07-14
 4.9k  214
46
Chapter 46
2023-07-16
 4.7k  229
47
Chapter 47
2023-07-21
 4.4k  221
48
Chapter 48
2023-07-22
 4.4k  98
49
Chapter 49
2023-07-22
 4.2k  119
50
Chapter 50
2023-07-22
 4.4k  122
51
Chapter 51
2023-07-22
 4k  103
52
Chapter 52
2023-07-22
 4.3k  105
53
Chapter 53
2023-07-23
 4.4k  195
54
Chapter 54
2023-07-28
 4.5k  170
55
Chapter 55
2023-07-30
 4.2k  268
56
Chapter 56
2023-08-04
 4.1k  212
57
Chapter 57
2023-08-06
 4.3k  196
58
Chapter 58
2023-08-11
 3.9k  211
59
Chapter 59
2023-08-13
 4.1k  405
60
Chapter 60
2023-08-18
 4.1k  185
61
Chapter 61
2023-08-20
 4.2k  303
62
Chapter 62
2023-08-25
 3.6k  136
63
Chapter 63
2023-08-25
 3.5k  52
64
Chapter 64
2023-08-25
 3.4k  92
65
Chapter 65
2023-08-25
 3.5k  105
66
Chapter 66
2023-08-25
 3.5k  95
67
Chapter 67
2023-08-25
 3.4k  92
68
Chapter 68
2023-08-27
 3.8k  191
69
Chapter 69
2023-09-01
 3.4k  146
70
Chapter 70
2023-09-03
 3.1k  305
71
Chapter 71
2023-09-08
 3.4k  977
72
Chapter 72
2023-09-10
 3.5k  191
73
Chapter 73
2023-09-15
 3.3k  119
74
Chapter 74
2023-09-17
 3.3k  346
75
Chapter 75
2023-09-22
 3k  141
76
Chapter 76
2023-09-24
 3.3k  150
77
Chapter 77
2023-09-29
 3.3k  191
78
Chapter 78
2023-10-06
 3.1k  135
79
Chapter 79
2023-10-08
 3.1k  118
80
Chapter 80
2023-10-13
 2.9k  114
81
Chapter 81
2023-10-14
 2.8k  87
82
Chapter 82
2023-10-14
 2.7k  63
83
Chapter 83
2023-10-14
 2.7k  61
84
Chapter 84
2023-10-15
 2.8k  143
85
Chapter 85
2023-10-20
 2.7k  113
86
Chapter 86
2023-10-22
 3.1k  160
87
Chapter 87
2023-10-27
 2.9k  131
88
Chapter 88
2023-10-29
 2.6k  104
89
Chapter 89
2023-11-03
 2.6k  106
90
Chapter 90
2023-11-05
 2.7k  131
91
Chapter 91
2023-11-10
 2.5k  94
92
Chapter 92
2023-11-12
 2.5k  118
93
Chapter 93
2023-11-17
 2.6k  93
94
Chapter 94
2023-11-19
 2.5k  116
95
Chapter 95
2023-11-24
 2.5k  127
96
Chapter 96
2023-11-26
 2.5k  127
97
Chapter 97
2023-12-01
 2.2k  77
98
Chapter 98
2023-12-03
 2.2k  82
99
Chapter 99
2023-12-08
 2.2k  79
100
Chapter 100
2023-12-10
 2.3k  94
101
Chapter 101
2023-12-15
 2.1k  70
102
Chapter 102
2023-12-17
 2.3k  120
103
Chapter 103
2023-12-22
 2.3k  100
104
Chapter 104
2023-12-24
 2.1k  104
105
Chapter 105
2023-12-29
 2k  94
106
Chapter 106
2023-12-31
 2.1k  98
107
Chapter 107
2024-01-05
 2.1k  110
108
Chapter 108
2024-01-07
 1.9k  85
109
Chapter 109
2024-01-12
 2k  491
110
Chapter 110
2024-01-14
 2k  107
111
Chapter 111
2024-01-19
 1.7k  72
112
Chapter 112
2024-01-21
 1.9k  206
113
Chapter 113
2024-01-26
 1.7k  82
114
Chapter 114
2024-01-28
 1.8k  81
115
Chapter 115
2024-02-02
 1.7k  63
116
Chapter 116
2024-02-04
 1.8k  117
117
Chapter 117
2024-02-09
 1.7k  73
118
Chapter 118
2024-02-11
 1.7k  67
119
Chapter 119
2024-02-16
 1.5k  65
120
Chapter 120
2024-02-18
 1.5k  78
121
Chapter 121
2024-02-23
 1.5k  55
122
Chapter 122
2024-02-25
 1.6k  78
123
Chapter 123
2024-03-01
 1.5k  86
124
Chapter 124
2024-03-03
 1.5k  95
125
Chapter 125
2024-03-08
 1.4k  90
126
Chapter 126
2024-03-10
 1.4k  112
127
Chapter 127
2024-03-15
 1.3k  67
128
Chapter 128
2024-03-17
 1.3k  94
129
Chapter 129
2024-03-22
 1.4k  115
130
Chapter 130
2024-03-24
 1.4k  123
131
Chapter 131
2024-03-29
 1.3k  50
132
Chapter 132
2024-03-31
 1.2k  106
133
Chapter 133
2024-04-12
 1.1k  72
134
Chapter 134
2024-04-14
 1.2k  126
135
Chapter 135
2024-04-19
 1.2k  50
136
Chapter 136
2024-04-21
 1.2k  121
137
Chapter 137
2024-04-26
 1.1k  65
138
Chapter 138
2024-04-28
 1.2k  112
139
Chapter 139
2024-05-03
 1.2k  149
140
Chapter 140
2024-05-05
 1.2k  104
141
Chapter 141
2024-05-10
 1k  68
142
Chapter 142
2024-05-12
 1.1k  218
143
Chapter 143
2024-05-17
 1k  93
144
Chapter 144
2024-05-19
 1k  114
145
Chapter 145
2024-05-24
 1.1k  91
146
Chapter 146
2024-05-26
 1k  141
147
Chapter 147
2024-05-31
 899  111
148
Chapter 148
2024-06-02
 938  85
149
Chapter 149
2024-06-07
 936  75
150
Chapter 150
2024-06-09
 935  102
151
Chapter 151
2024-06-14
 850  69
152
Chapter 152
2024-06-16
 979  121
153
Chapter 153
2024-06-21
 884  80
154
Chapter 154
2024-06-23
 890  110
155
Chapter 155
2024-06-28
 725  63
156
Chapter 156
2024-06-30
 689  110
157
Chapter 157
2024-07-05
 634  51
158
Chapter 158
2024-07-07
 653  70
159
Chapter 159
2024-07-12
 565  59
160
Chapter 160
2024-07-14
 543  56
161
Chapter 161
2024-07-19
 234  17
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cơ Trưởng Đại Nhân Nhẹ Nhàng Thôi
Cơ Trưởng Đại Nhân Nhẹ Nhàng Thôi
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tổng tài/Ngược/Ép hôn/Thế thân
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tình yêu/Tổng tài
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tình yêu/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Có em bé/419/Dịu dàng/Gái ngoan
Hoàng Hậu Bận Lắm
Hoàng Hậu Bận Lắm
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook