MangaToon
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Tiếp tục cập nhật
5.1M
4
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Thần khí, thần thú, yêu cơ... đều là báu vật lưu lại từ thời viễn cổ, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khi một tiểu tử sa cơ lỡ vận là Vân Trường Không có được Chiến Đỉnh - thần khí trong truyền thuyết, vòng xoay số mệnh của cậu đã thay đổi. Sức mạnh mà vô số người hướng tới khiến cho con đường tu luyện của Vân Trường Không gặp đầy nguy cơ và cả cơ hội. Hãy cùng xem tiểu tử thảm hại này trỗi dậy trở thành đại thần như thế nào!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 288 chương    /    (3973)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-25
 3.3k  564
2
Chapter 2
2021-09-01
 2.6k  116
3
Chapter 3
2021-09-01
 2.2k  88
4
Chapter 4
2021-09-01
 1.9k  77
5
Chapter 5
2021-09-01
 1.8k  56
6
Chapter 6
2021-09-01
 1.7k  51
7
Chapter 7
2021-09-01
 1.6k  69
8
Chapter 8
2021-09-01
 1.6k  56
9
Chapter 9
2021-09-01
 1.6k  46
10
Chapter 10
2021-09-01
 1.5k  75
11
Chapter 11
2021-09-02
 1.3k  66
12
Chapter 12
2021-09-03
 1.3k  39
13
Chapter 13
2021-09-09
 1.2k  56
14
Chapter 14
2021-09-10
 1.2k  54
15
Chapter 15
2021-09-16
 1.1k  36
16
Chapter 16
2021-09-17
 1.1k  36
17
Chapter 17
2021-09-23
 1.1k  42
18
Chapter 18
2021-09-24
 1k  33
19
Chapter 19
2021-09-30
 1k  38
20
Chapter 20
2021-10-01
 1k  55
21
Chapter 21
2021-10-07
 990  36
22
Chapter 22
2021-10-08
 952  25
23
Chapter 23
2021-10-08
 903  35
24
Chapter 24
2021-10-08
 912  27
25
Chapter 25
2021-10-08
 913  18
26
Chapter 26
2021-10-08
 940  93
27
Chapter 27
2021-10-08
 851  44
28
Chapter 28
2021-10-08
 831  19
29
Chapter 29
2021-10-08
 871  27
30
Chapter 30
2021-10-14
 835  23
31
Chapter 31
2021-10-15
 832  21
32
Chapter 32
2021-10-21
 797  24
33
Chapter 33
2021-10-22
 817  30
34
Chapter 34
2021-10-28
 775  23
35
Chapter 35
2021-10-29
 758  24
36
Chapter 36
2021-11-04
 749  15
37
Chapter 37
2021-11-05
 747  18
38
Chapter 38
2021-11-11
 718  28
39
Chapter 39
2021-11-12
 730  16
40
Chapter 40
2021-11-18
 729  11
41
Chapter 41
2021-11-19
 721  35
42
Chapter 42
2021-11-25
 680  16
43
Chapter 43
2021-11-26
 694  14
44
Chapter 44
2021-12-02
 677  13
45
Chapter 45
2021-12-03
 713  11
46
Chapter 46
2021-12-09
 655  15
47
Chapter 47
2021-12-10
 644  15
48
Chapter 48
2021-12-16
 639  19
49
Chapter 49
2021-12-17
 635  14
50
Chapter 50
2021-12-23
 645  14
51
Chapter 51
2021-12-24
 635  18
52
Chapter 52
2021-12-30
 630  18
53
Chapter 53
2021-12-31
 612  24
54
Chapter 54
2022-01-06
 605  15
55
Chapter 55
2022-01-07
 615  11
56
Chapter 56
2022-01-13
 585  9
57
Chapter 57
2022-01-14
 576  17
58
Chapter 58
2022-01-20
 573  14
59
Chapter 59
2022-01-21
 582  20
60
Chapter 60
2022-01-23
 561  16
61
Chapter 61
2022-01-23
 563  17
62
Chapter 62
2022-01-23
 576  11
63
Chapter 63
2022-01-23
 565  17
64
Chapter 64
2022-01-23
 567  12
65
Chapter 65
2022-01-23
 563  12
66
Chapter 66
2022-01-23
 537  9
67
Chapter 67
2022-01-23
 569  14
68
Chapter 68
2022-01-23
 538  12
69
Chapter 69
2022-01-23
 568  14
70
Chapter 70
2022-01-27
 546  17
71
Chapter 71
2022-01-28
 549  16
72
Chapter 72
2022-02-03
 508  11
73
Chapter 73
2022-02-04
 524  48
74
Chapter 74
2022-02-10
 513  32
75
Chapter 75
2022-02-11
 526  23
76
Chapter 76
2022-02-17
 484  20
77
Chapter 77
2022-02-18
 507  10
78
Chapter 78
2022-02-24
 499  21
79
Chapter 79
2022-02-25
 492  18
80
Chapter 80
2022-02-28
 462  14
81
Chapter 81
2022-02-28
 448  12
82
Chapter 82
2022-02-28
 457  15
83
Chapter 83
2022-02-28
 446  14
84
Chapter 84
2022-02-28
 444  15
85
Chapter 85
2022-02-28
 438  17
86
Chapter 86
2022-02-28
 482  25
87
Chapter 87
2022-03-03
 473  22
88
Chapter 88
2022-03-04
 480  21
89
Chapter 89
2022-03-10
 462  27
90
Chapter 90
2022-03-11
 455  17
91
Chapter 91
2022-03-17
 426  17
92
Chapter 92
2022-03-18
 444  11
93
Chapter 93
2022-03-24
 419  6
94
Chapter 94
2022-03-25
 429  18
95
Chapter 95
2022-03-31
 421  10
96
Chapter 96
2022-04-01
 426  17
97
Chapter 97
2022-04-07
 424  13
98
Chapter 98
2022-04-08
 412  23
99
Chapter 99
2022-04-14
 400  22
100
Chapter 100
2022-04-15
 404  12
101
Chapter 101
2022-04-21
 392  16
102
Chapter 102
2022-04-22
 392  17
103
Chapter 103
2022-04-28
 380  11
104
Chapter 104
2022-04-29
 378  8
105
Chapter 105
2022-05-05
 374  37
106
Chapter 106
2022-05-06
 377  5
107
Chapter 107
2022-05-12
 365  10
108
Chapter 108
2022-05-13
 375  12
109
Chapter 109
2022-05-19
 365  9
110
Chapter 110
2022-05-20
 373  5
111
Chapter 111
2022-05-26
 373  13
112
Chapter 112
2022-05-27
 356  6
113
Chapter 113
2022-06-02
 353  10
114
Chapter 114
2022-06-03
 362  7
115
Chapter 115
2022-06-09
 347  4
116
Chapter 116
2022-06-10
 351  5
117
Chapter 117
2022-06-16
 328  5
118
Chapter 118
2022-06-17
 342  6
119
Chapter 119
2022-06-23
 335  5
120
Chapter 120
2022-06-24
 324  8
121
Chapter 121
2022-06-30
 314  5
122
Chapter 122
2022-07-01
 323  7
123
Chapter 123
2022-07-07
 315  14
124
Chapter 124
2022-07-08
 319  7
125
Chapter 125
2022-07-14
 303  7
126
Chapter 126
2022-07-15
 309  4
127
Chapter 127
2022-07-21
 296  6
128
Chapter 128
2022-07-22
 304  6
129
Chapter 129
2022-07-28
 275  7
130
Chapter 130
2022-07-29
 294  7
131
Chapter 131
2022-08-04
 275  6
132
Chapter 132
2022-08-05
 287  5
133
Chapter 133
2022-08-11
 292  9
134
Chapter 134
2022-08-12
 290  7
135
Chapter 135
2022-08-18
 288  5
136
Chapter 136
2022-08-19
 274  4
137
Chapter 137
2022-08-25
 259  4
138
Chapter 138
2022-08-26
 277  9
139
Chapter 139
2022-09-01
 249  6
140
Chapter 140
2022-09-02
 261  8
141
Chapter 141
2022-09-08
 242  3
142
Chapter 142
2022-09-09
 248  5
143
Chapter 143
2022-09-11
 226  3
144
Chapter 144
2022-09-11
 232  7
145
Chapter 145
2022-09-11
 232  9
146
Chapter 146
2022-09-11
 229  11
147
Chapter 147
2022-09-11
 219  4
148
Chapter 148
2022-09-11
 225  3
149
Chapter 149
2022-09-11
 223  5
150
Chapter 150
2022-09-11
 213  3
151
Chapter 151
2022-09-11
 213  3
152
Chapter 152
2022-09-11
 241  3
153
Chapter 153
2022-09-15
 219  5
154
Chapter 154
2022-09-16
 223  4
155
Chapter 155
2022-09-22
 222  3
156
Chapter 156
2022-09-23
 229  9
157
Chapter 157
2022-09-29
 206  4
158
Chapter 158
2022-09-30
 210  3
159
Chapter 159
2022-10-06
 202  2
160
Chapter 160
2022-10-07
 196  3
161
Chapter 161
2022-10-13
 192  3
162
Chapter 162
2022-10-14
 201  3
163
Chapter 163
2022-10-20
 185  3
164
Chapter 164
2022-10-21
 199  3
165
Chapter 165
2022-10-27
 180  4
166
Chapter 166
2022-10-28
 179  3
167
Chapter 167
2022-11-03
 171  4
168
Chapter 168
2022-11-04
 179  3
169
Chapter 169
2022-11-10
 164  3
170
Chapter 170
2022-11-11
 175  3
171
Chapter 171
2022-11-17
 163  5
172
Chapter 172
2022-11-18
 176  7
173
Chapter 173
2022-11-24
 164  6
174
Chapter 174
2022-11-25
 181  7
175
Chapter 175
2022-12-01
 156  3
176
Chapter 176
2022-12-02
 152  4
177
Chapter 177
2022-12-08
 148  3
178
Chapter 178
2022-12-09
 155  4
179
Chapter 179
2022-12-15
 144  3
180
Chapter 180
2022-12-16
 145  5
181
Chapter 181
2022-12-22
 140  4
182
Chapter 182
2022-12-23
 142  3
183
Chapter 183
2022-12-29
 147  3
184
Chapter 184
2022-12-30
 135  5
185
Chapter 185
2023-01-05
 139  3
186
Chapter 186
2023-01-06
 144  5
187
Chapter 187
2023-01-12
 136  5
188
Chapter 188
2023-01-13
 129  3
189
Chapter 189
2023-01-19
 130  3
190
Chapter 190
2023-01-20
 126  4
191
Chapter 191
2023-01-26
 149  19
192
Chapter 192
2023-07-28
 88  9
193
Chapter 193
2023-08-01
 83  3
194
Chapter 194
2023-08-04
 87  4
195
Chapter 195
2023-08-08
 77  2
196
Chapter 196
2023-08-11
 87  3
197
Chapter 197
2023-08-15
 79  3
198
Chapter 198
2023-08-18
 77  3
199
Chapter 199
2023-08-22
 79  5
200
Chapter 200
2023-08-25
 67  3
201
Chapter 201
2023-08-29
 64  10
202
Chapter 202
2023-09-01
 63  3
203
Chapter 203
2023-09-05
 65  2
204
Chapter 204
2023-09-08
 70  3
205
Chapter 205
2023-09-12
 62  2
206
Chapter 206
2023-09-15
 63  4
207
Chapter 207
2023-09-19
 58  2
208
Chapter 208
2023-09-22
 64  4
209
Chapter 209
2023-09-26
 61  2
210
Chapter 210
2023-09-29
 57  1
211
Chapter 211
2023-10-03
 59  2
212
Chapter 212
2023-10-06
 49  1
213
Chapter 213
2023-10-10
 56  2
214
Chapter 214
2023-10-13
 61  3
215
Chapter 215
2023-10-17
 51  1
216
Chapter 216
2023-10-17
 46  1
217
Chapter 217
2023-10-17
 46  1
218
Chapter 218
2023-10-17
 52  3
219
Chapter 219
2023-10-20
 52  2
220
Chapter 220
2023-10-24
 53  2
221
Chapter 221
2023-10-27
 50  2
222
Chapter 222
2023-10-31
 52  1
223
Chapter 223
2023-11-03
 56  2
224
Chapter 224
2023-11-07
 55  0
225
Chapter 225
2023-11-10
 56  2
226
Chapter 226
2023-11-14
 49  1
227
Chapter 227
2023-11-17
 53  2
228
Chapter 228
2023-11-21
 49  2
229
Chapter 229
2023-11-24
 55  2
230
Chapter 230
2023-11-28
 47  1
231
Chapter 231
2023-12-01
 45  1
232
Chapter 232
2023-12-05
 49  1
233
Chapter 233
2023-12-08
 45  3
234
Chapter 234
2023-12-12
 51  1
235
Chapter 235
2023-12-15
 47  1
236
Chapter 236
2023-12-19
 44  1
237
Chapter 237
2023-12-22
 47  1
238
Chapter 238
2023-12-26
 44  3
239
Chapter 239
2023-12-29
 44  2
240
Chapter 240
2024-01-02
 42  1
241
Chapter 241
2024-01-05
 46  2
242
Chapter 242
2024-01-09
 45  3
243
Chapter 243
2024-01-12
 43  3
244
Chapter 244
2024-01-16
 43  2
245
Chapter 245
2024-01-19
 44  9
246
Chapter 246
2024-01-23
 35  1
247
Chapter 247
2024-01-26
 34  1
248
Chapter 248
2024-01-30
 38  2
249
Chapter 249
2024-02-02
 38  2
250
Chapter 250
2024-02-06
 38  3
251
Chapter 251
2024-02-09
 41  3
252
Chapter 252
2024-02-13
 35  1
253
Chapter 253
2024-02-16
 34  1
254
Chapter 254
2024-02-20
 32  1
255
Chapter 255
2024-02-23
 36  2
256
Chapter 256
2024-02-27
 31  1
257
Chapter 257
2024-03-01
 33  1
258
Chapter 258
2024-03-05
 31  1
259
Chapter 259
2024-03-08
 31  1
260
Chapter 260
2024-03-12
 30  1
261
Chapter 261
2024-03-15
 32  1
262
Chapter 262
2024-03-19
 28  1
263
Chapter 263
2024-03-22
 27  2
264
Chapter 264
2024-03-26
 29  1
265
Chapter 265
2024-03-29
 28  2
266
Chapter 266
2024-04-02
 30  2
267
Chapter 267
2024-04-05
 29  1
268
Chapter 268
2024-04-09
 28  1
269
Chapter 269
2024-04-12
 23  1
270
Chapter 270
2024-04-16
 22  3
271
Chapter 271
2024-04-19
 24  1
272
Chapter 272
2024-04-23
 22  1
273
Chapter 273
2024-04-26
 25  1
274
Chapter 274
2024-04-30
 23  2
275
Chapter 275
2024-05-03
 20  1
276
Chapter 276
2024-05-07
 20  2
277
Chapter 277
2024-05-10
 26  1
278
Chapter 278
2024-05-14
 26  1
279
Chapter 279
2024-05-17
 23  1
280
Chapter 280
2024-05-21
 21  1
281
Chapter 281
2024-05-24
 23  2
282
Chapter 282
2024-05-28
 21  1
283
Chapter 283
2024-05-31
 21  1
284
Chapter 284
2024-06-04
 17  1
285
Chapter 285
2024-06-07
 15  1
286
Chapter 286
2024-06-11
 18  2
287
Chapter 287
2024-06-14
 18  1
288
Chapter 288
2024-06-18
 11  0
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Hành động/Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Shota
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Ma pháp/Kỵ sĩ/Harem/Hoàng tử
Đại Quy Giáp Sư
Đại Quy Giáp Sư
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Báo thù/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Hoàng tử/Leo cao
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook