MangaToon
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Đã Full
67.1M
4.6
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô gái mù Vệ Nghi có ước mơ làm nhà soạn nhạc, từ nhỏ đã có số phận éo le, nhưng lại gặp phải Hàn Lâm Thành - tổng tài của tập đoàn Hán Hưng - người đã mang trong tim hình bóng cô gái khác. Hai người chơi trò tình ái thế thân - ai động lòng trước là thua, nhưng đúng vào lúc hai người "đóng giả tình thật"...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 211 chương    /    (61526)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-12
 25.5k  2.7k
2
Chapter 2
2021-03-22
 17.6k  694
3
Chapter 3
2021-03-22
 16.8k  529
4
Chapter 4
2021-03-22
 15.1k  394
5
Chapter 5
2021-03-22
 16k  495
6
Chapter 6
2021-03-22
 16.1k  486
7
Chapter 7
2021-03-22
 16.2k  484
8
Chapter 8
2021-03-22
 15.6k  528
9
Chapter 9
2021-03-22
 15k  644
10
Chapter 10
2021-03-22
 14.3k  454
11
Chapter 11
2021-03-22
 15.3k  609
12
Chapter 12
2021-03-26
 14k  508
13
Chapter 13
2021-03-27
 16.9k  608
14
Chapter 14
2021-04-02
 15.7k  644
15
Chapter 15
2021-04-03
 15.2k  536
16
Chapter 16
2021-04-09
 14.6k  423
17
Chapter 17
2021-04-10
 15.6k  434
18
Chapter 18
2021-04-16
 13k  446
19
Chapter 19
2021-04-17
 14.2k  596
20
Chapter 20
2021-04-23
 14.8k  700
21
Chapter 21
2021-04-24
 14.3k  588
22
Chapter 22
2021-04-28
 12.4k  291
23
Chapter 23
2021-04-28
 11.3k  146
24
Chapter 24
2021-04-28
 11.1k  241
25
Chapter 25
2021-04-28
 11.5k  145
26
Chapter 26
2021-04-28
 12.2k  330
27
Chapter 27
2021-04-28
 12k  226
28
Chapter 28
2021-04-28
 11.4k  193
29
Chapter 29
2021-04-28
 11.8k  227
30
Chapter 30
2021-04-28
 11.6k  223
31
Chapter 31
2021-04-28
 13.3k  508
32
Chapter 32
2021-04-30
 12.2k  486
33
Chapter 33
2021-05-01
 13.4k  1k
34
Chapter 34
2021-05-07
 12.6k  798
35
Chapter 35
2021-05-08
 13.9k  1k
36
Chapter 36
2021-05-14
 11.6k  573
37
Chapter 37
2021-05-15
 12.7k  540
38
Chapter 38
2021-05-21
 11.3k  460
39
Chapter 39
2021-05-22
 11.9k  828
40
Chapter 40
2021-05-28
 12.3k  635
41
Chapter 41
2021-05-29
 12.5k  817
42
Chapter 42
2021-06-04
 11.8k  539
43
Chapter 43
2021-06-05
 11.8k  679
44
Chapter 44
2021-06-11
 10.8k  1.2k
45
Chapter 45
2021-06-12
 12.1k  644
46
Chapter 46
2021-06-18
 10.5k  408
47
Chapter 47
2021-06-19
 11.3k  849
48
Chapter 48
2021-06-25
 10.3k  445
49
Chapter 49
2021-06-26
 11.1k  482
50
Chapter 50
2021-07-02
 10k  312
51
Chapter 51
2021-07-03
 10.6k  689
52
Chapter 52
2021-07-09
 10k  385
53
Chapter 53
2021-07-10
 10.2k  618
54
Chapter 54
2021-07-16
 9.4k  614
55
Chapter 55
2021-07-17
 9.4k  493
56
Chapter 56
2021-07-23
 8.9k  466
57
Chapter 57
2021-07-24
 9.1k  376
58
Chapter 58
2021-07-30
 9.1k  375
59
Chapter 59
2021-07-31
 9.4k  366
60
Chapter 60
2021-08-06
 9.7k  519
61
Chapter 61
2021-08-07
 9.6k  448
62
Chapter 62
2021-08-11
 9.5k  403
63
Chapter 63
2021-08-11
 9.1k  269
64
Chapter 64
2021-08-11
 8.3k  170
65
Chapter 65
2021-08-11
 8k  159
66
Chapter 66
2021-08-11
 8.5k  288
67
Chapter 67
2021-08-11
 8k  194
68
Chapter 68
2021-08-11
 8k  160
69
Chapter 69
2021-08-11
 7.8k  94
70
Chapter 70
2021-08-11
 8.1k  175
71
Chapter 71
2021-08-11
 9.1k  394
72
Chapter 72
2021-08-13
 8.9k  482
73
Chapter 73
2021-08-14
 9.3k  527
74
Chapter 74
2021-08-20
 8.4k  481
75
Chapter 75
2021-08-21
 8.4k  360
76
Chapter 76
2021-08-27
 8.4k  349
77
Chapter 77
2021-08-28
 8.1k  313
78
Chapter 78
2021-09-03
 8.6k  418
79
Chapter 79
2021-09-04
 8.8k  414
80
Chapter 80
2021-09-10
 7.8k  240
81
Chapter 81
2021-09-11
 8k  427
82
Chapter 82
2021-09-17
 6.9k  177
83
Chapter 83
2021-09-18
 6.9k  322
84
Chapter 84
2021-09-24
 6.7k  140
85
Chapter 85
2021-09-25
 6.9k  190
86
Chapter 86
2021-10-01
 7k  218
87
Chapter 87
2021-10-02
 7k  388
88
Chapter 88
2021-10-08
 6.9k  311
89
Chapter 89
2021-10-09
 7.1k  402
90
Chapter 90
2021-10-15
 6.5k  208
91
Chapter 91
2021-10-16
 6.5k  254
92
Chapter 92
2021-10-22
 6.8k  260
93
Chapter 93
2021-10-23
 6.7k  357
94
Chapter 94
2021-10-28
 5.9k  212
95
Chapter 95
2021-10-28
 5.6k  159
96
Chapter 96
2021-10-28
 5.5k  131
97
Chapter 97
2021-10-28
 5.5k  128
98
Chapter 98
2021-10-28
 5.1k  287
99
Chapter 99
2021-10-28
 4.9k  73
100
Chapter 100
2021-10-28
 5.4k  320
101
Chapter 101
2021-10-29
 5.1k  425
102
Chapter 102
2021-10-30
 5.5k  469
103
Chapter 103
2021-11-05
 5k  323
104
Chapter 104
2021-11-06
 5.6k  357
105
Chapter 105
2021-11-12
 5.4k  172
106
Chapter 106
2021-11-13
 5.6k  216
107
Chapter 107
2021-11-19
 5.2k  305
108
Chapter 108
2021-11-20
 5.5k  255
109
Chapter 109
2021-11-26
 5.2k  267
110
Chapter 110
2021-11-27
 5k  240
111
Chapter 111
2021-12-03
 5k  145
112
Chapter 112
2021-12-04
 4.7k  176
113
Chapter 113
2021-12-06
 4.2k  137
114
Chapter 114
2021-12-06
 4.2k  76
115
Chapter 115
2021-12-06
 4.2k  101
116
Chapter 116
2021-12-06
 4.3k  157
117
Chapter 117
2021-12-06
 4.2k  62
118
Chapter 118
2021-12-06
 4k  72
119
Chapter 119
2021-12-06
 4.8k  314
120
Chapter 120
2021-12-10
 4.3k  325
121
Chapter 121
2021-12-11
 4.2k  232
122
Chapter 122
2021-12-17
 4.6k  211
123
Chapter 123
2021-12-18
 4.9k  223
124
Chapter 124
2021-12-24
 4.3k  155
125
Chapter 125
2021-12-25
 4.4k  217
126
Chapter 126
2021-12-31
 4.2k  165
127
Chapter 127
2022-01-01
 4.7k  293
128
Chapter 128
2022-01-07
 4.3k  159
129
Chapter 129
2022-01-08
 4.2k  177
130
Chapter 130
2022-01-14
 3.8k  196
131
Chapter 131
2022-01-15
 4.1k  166
132
Chapter 132
2022-01-16
 3.5k  71
133
Chapter 133
2022-01-16
 3.5k  122
134
Chapter 134
2022-01-16
 3.4k  67
135
Chapter 135
2022-01-16
 3.3k  125
136
Chapter 136
2022-01-16
 3.6k  187
137
Chapter 137
2022-01-16
 3.4k  100
138
Chapter 138
2022-01-16
 3.5k  92
139
Chapter 139
2022-01-16
 3.3k  122
140
Chapter 140
2022-01-16
 3.3k  104
141
Chapter 141
2022-01-16
 3.9k  436
142
Chapter 142
2022-01-21
 3.8k  227
143
Chapter 143
2022-01-22
 4.1k  289
144
Chapter 144
2022-01-28
 3.8k  227
145
Chapter 145
2022-01-29
 3.8k  288
146
Chapter 146
2022-02-04
 3.4k  221
147
Chapter 147
2022-02-05
 3.9k  275
148
Chapter 148
2022-02-11
 3.5k  125
149
Chapter 149
2022-02-12
 3.5k  173
150
Chapter 150
2022-02-13
 3.1k  49
151
Chapter 151
2022-02-13
 3.1k  74
152
Chapter 152
2022-02-13
 3k  134
153
Chapter 153
2022-02-13
 2.9k  57
154
Chapter 154
2022-02-13
 2.9k  84
155
Chapter 155
2022-02-13
 3k  121
156
Chapter 156
2022-02-13
 2.9k  92
157
Chapter 157
2022-02-13
 2.9k  54
158
Chapter 158
2022-02-13
 2.7k  82
159
Chapter 159
2022-02-13
 3.1k  158
160
Chapter 160
2022-02-18
 3k  150
161
Chapter 161
2022-02-19
 3k  151
162
Chapter 162
2022-02-25
 2.7k  133
163
Chapter 163
2022-02-26
 3k  233
164
Chapter 164
2022-03-04
 2.7k  171
165
Chapter 165
2022-03-05
 2.9k  136
166
Chapter 166
2022-03-11
 2.7k  180
167
Chapter 167
2022-03-12
 2.6k  152
168
Chapter 168
2022-03-13
 2.4k  73
169
Chapter 169
2022-03-13
 2.3k  60
170
Chapter 170
2022-03-13
 2.3k  44
171
Chapter 171
2022-03-13
 2.4k  37
172
Chapter 172
2022-03-13
 2.5k  59
173
Chapter 173
2022-03-13
 2.6k  86
174
Chapter 174
2022-03-13
 2.5k  99
175
Chapter 175
2022-03-13
 2.4k  62
176
Chapter 176
2022-03-13
 2.4k  59
177
Chapter 177
2022-03-13
 2.8k  120
178
Chapter 178
2022-03-18
 2.7k  181
179
Chapter 179
2022-03-19
 2.8k  149
180
Chapter 180
2022-03-25
 2.5k  111
181
Chapter 181
2022-03-26
 2.6k  139
182
Chapter 182
2022-04-01
 2.3k  125
183
Chapter 183
2022-04-02
 2.4k  82
184
Chapter 184
2022-04-06
 2.1k  37
185
Chapter 185
2022-04-06
 2k  21
186
Chapter 186
2022-04-06
 2.3k  62
187
Chapter 187
2022-04-06
 2k  27
188
Chapter 188
2022-04-06
 2.1k  40
189
Chapter 189
2022-04-06
 2k  55
190
Chapter 190
2022-04-06
 2.4k  77
191
Chapter 191
2022-04-08
 2.4k  122
192
Chapter 192
2022-04-09
 2.6k  157
193
Chapter 193
2022-04-15
 2.4k  121
194
Chapter 194
2022-04-16
 2.3k  113
195
Chapter 195
2022-04-22
 2.1k  82
196
Chapter 196
2022-04-23
 2.2k  108
197
Chapter 197
2022-04-29
 2k  84
198
Chapter 198
2022-04-30
 2.6k  110
199
Chapter 199
2022-05-06
 2k  118
200
Chapter 200
2022-05-07
 2.1k  75
201
Chapter 201
2022-05-13
 1.9k  65
202
Chapter 202
2022-05-14
 2.1k  95
203
Chapter 203
2022-05-19
 1.7k  43
204
Chapter 204
2022-05-19
 1.7k  32
205
Chapter 205
2022-05-19
 1.7k  38
206
Chapter 206
2022-05-19
 1.8k  36
207
Chapter 207
2022-05-19
 1.7k  27
208
Chapter 208
2022-05-19
 1.8k  41
209
Chapter 209
2022-05-19
 1.8k  82
210
Chapter 210
2022-05-20
 2k  155
211
Chapter 211
2022-05-21
 3.8k  777
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Đã Full/Ngọt sủng/Trùng sinh/Cung đình
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Quản Gia Đại Nhân Sắp Thượng Vị
Trường học/Tình yêu/Siêu nhiên/Ngọt sủng/Hệ thống/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Người máy
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook