MangaToon
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tiếp tục cập nhật
273.3M
4.5
Tên tác giả:

Tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, nhưng vì tên cặn bã bạn trai cũ mà bị tặng cho Bắc Minh Dạ, bắt đầu cơn ác mộng của tôi. Người đàn ông này dùng 2 tỷ mua đứt sự trong sạch của tôi, tôi phải phối hợp mọi nơi mọi lúc... Tôi nên làm thế nào đây? Ảnh nóng của em gái, đầu tư của CLB... Tôi có nên đồng ý với anh ta không?

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 485 chương    /    (359210)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-12-25
 94.7k  16k
2
Chapter 2
2020-12-25
 63k  5k
3
Chapter 3
2020-12-25
 57.8k  5k
4
Chapter 4
2020-12-25
 48.4k  2.9k
5
Chapter 5
2020-12-25
 46.1k  3k
6
Chapter 6
2020-12-25
 44.7k  3.6k
7
Chapter 7
2020-12-25
 42.8k  3.1k
8
Chapter 8
2020-12-28
 42.5k  3.5k
9
Chapter 9
2020-12-25
 38.6k  2.9k
10
Chapter 10
2020-12-25
 38.8k  2.1k
11
Chapter 11
2020-12-29
 39.8k  1.7k
12
Chapter 12
2021-01-02
 39.5k  2.6k
13
Chapter 13
2021-01-09
 39.2k  2.1k
14
Chapter 14
2021-01-12
 35.7k  2.2k
15
Chapter 15
2021-01-16
 33.8k  2.3k
16
Chapter 16
2021-01-19
 37.2k  3.1k
17
Chapter 17
2021-01-23
 33.6k  2k
18
Chapter 18
2021-01-26
 33.6k  1.7k
19
Chapter 19
2021-01-30
 32.7k  1.4k
20
Chapter 20
2021-02-02
 34.5k  2.5k
21
Chapter 21
2021-02-06
 37.5k  3k
22
Chapter 22
2021-02-09
 30.2k  1.1k
23
Chapter 23
2021-02-13
 32.9k  1.7k
24
Chapter 24
2021-02-16
 31.1k  1.9k
25
Chapter 25
2021-02-20
 30k  1.9k
26
Chapter 26
2021-02-23
 35.2k  2.4k
27
Chapter 27
2021-02-27
 33.1k  2.4k
28
Chapter 28
2021-03-02
 29.3k  1.2k
29
Chapter 29
2021-03-06
 28.1k  1.8k
30
Chapter 30
2021-03-07
 29.2k  1.8k
31
Chapter 31
2021-03-07
 27.2k  2.1k
32
Chapter 32
2021-03-07
 23.9k  1.5k
33
Chapter 33
2021-03-07
 24.7k  2.4k
34
Chapter 34
2021-03-07
 25.7k  954
35
Chapter 35
2021-03-07
 23.3k  1.5k
36
Chapter 36
2021-03-07
 25.9k  2.6k
37
Chapter 37
2021-03-07
 22.9k  1.1k
38
Chapter 38
2021-03-07
 21.7k  1.1k
39
Chapter 39
2021-03-07
 22.7k  1.7k
40
Chapter 40
2021-03-09
 23.5k  2.4k
41
Chapter 41
2021-03-13
 22.6k  2.1k
42
Chapter 42
2021-03-16
 20.6k  1.2k
43
Chapter 43
2021-03-20
 21.3k  2k
44
Chapter 44
2021-03-23
 18.8k  1k
45
Chapter 45
2021-03-27
 18.9k  1.2k
46
Chapter 46
2021-03-30
 19k  2k
47
Chapter 47
2021-04-03
 18.6k  2.2k
48
Chapter 48
2021-04-06
 18.7k  1.7k
49
Chapter 49
2021-04-10
 19.7k  1.5k
50
Chapter 50
2021-04-13
 20.9k  1.5k
51
Chapter 51
2021-04-17
 20.7k  1.2k
52
Chapter 52
2021-04-20
 19k  1.5k
53
Chapter 53
2021-04-24
 19.2k  1.2k
54
Chapter 54
2021-04-27
 18.6k  1.6k
55
Chapter 55
2021-05-01
 18.1k  782
56
Chapter 56
2021-05-04
 18.1k  769
57
Chapter 57
2021-05-08
 19.1k  1.2k
58
Chapter 58
2021-05-11
 17.7k  753
59
Chapter 59
2021-05-15
 17.6k  1k
60
Chapter 60
2021-05-15
 17k  1k
61
Chapter 61
2021-05-15
 18.5k  1.4k
62
Chapter 62
2021-05-15
 19.9k  914
63
Chapter 63
2021-05-15
 20.8k  1.2k
64
Chapter 64
2021-05-15
 21.2k  845
65
Chapter 65
2021-05-15
 17.5k  814
66
Chapter 66
2021-05-15
 17.3k  723
67
Chapter 67
2021-05-18
 17.6k  998
68
Chapter 68
2021-05-22
 18.2k  896
69
Chapter 69
2021-05-25
 18.2k  1.2k
70
Chapter 70
2021-05-29
 18.1k  1.2k
71
Chapter 71
2021-06-01
 18.2k  1.7k
72
Chapter 72
2021-06-05
 17k  1.7k
73
Chapter 73
2021-06-08
 16.9k  696
74
Chapter 74
2021-06-12
 17.8k  1.1k
75
Chapter 75
2021-06-15
 18.1k  1.2k
76
Chapter 76
2021-06-19
 16.9k  951
77
Chapter 77
2021-06-22
 18k  966
78
Chapter 78
2021-06-26
 17k  6.4k
79
Chapter 79
2021-06-26
 16.4k  1.3k
80
Chapter 80
2021-06-26
 17k  1.3k
81
Chapter 81
2021-06-26
 16.7k  803
82
Chapter 82
2021-06-26
 15.2k  431
83
Chapter 83
2021-06-26
 16.2k  1.6k
84
Chapter 84
2021-06-26
 14.6k  434
85
Chapter 85
2021-06-26
 15.2k  344
86
Chapter 86
2021-06-26
 14.7k  806
87
Chapter 87
2021-06-26
 15.8k  848
88
Chapter 88
2021-06-26
 16.1k  2.2k
89
Chapter 89
2021-06-29
 16.7k  1.3k
90
Chapter 90
2021-07-03
 15.9k  818
91
Chapter 91
2021-07-06
 16.6k  903
92
Chapter 92
2021-07-10
 15.5k  1.3k
93
Chapter 93
2021-07-13
 15.3k  668
94
Chapter 94
2021-07-17
 15.2k  713
95
Chapter 95
2021-07-20
 15.7k  882
96
Chapter 96
2021-07-24
 15.4k  1.6k
97
Chapter 97
2021-07-27
 16.1k  977
98
Chapter 98
2021-07-31
 15.1k  824
99
Chapter 99
2021-08-03
 15.5k  974
100
Chapter 100
2021-08-07
 15.1k  725
101
Chapter 101
2021-08-07
 15.2k  623
102
Chapter 102
2021-08-07
 15.1k  947
103
Chapter 103
2021-08-07
 15k  730
104
Chapter 104
2021-08-07
 14.2k  962
105
Chapter 105
2021-08-07
 14.3k  687
106
Chapter 106
2021-08-07
 13.5k  628
107
Chapter 107
2021-08-07
 14.3k  1.3k
108
Chapter 108
2021-08-07
 17.6k  862
109
Chapter 109
2021-08-07
 17.4k  791
110
Chapter 110
2021-08-07
 18.8k  1.3k
111
Chapter 111
2021-08-10
 16.8k  1.2k
112
Chapter 112
2021-08-14
 15.9k  748
113
Chapter 113
2021-08-17
 17.6k  944
114
Chapter 114
2021-08-21
 18.3k  664
115
Chapter 115
2021-08-24
 18k  1.1k
116
Chapter 116
2021-08-28
 14.3k  821
117
Chapter 117
2021-08-31
 15k  1.2k
118
Chapter 118
2021-09-04
 15.6k  980
119
Chapter 119
2021-09-07
 17.2k  1.3k
120
Chapter 120
2021-09-11
 17.5k  2.1k
121
Chapter 121
2021-09-14
 16.2k  1.3k
122
Chapter 122
2021-09-18
 14.7k  1.3k
123
Chapter 123
2021-09-21
 15.1k  1.1k
124
Chapter 124
2021-09-25
 14.7k  860
125
Chapter 125
2021-09-28
 14.7k  1k
126
Chapter 126
2021-10-02
 14k  724
127
Chapter 127
2021-10-05
 15.6k  1.9k
128
Chapter 128
2021-10-09
 15.6k  1.5k
129
Chapter 129
2021-10-12
 16.4k  2k
130
Chapter 130
2021-10-16
 15.8k  1.4k
131
Chapter 131
2021-10-19
 16.2k  1.6k
132
Chapter 132
2021-10-23
 13.1k  669
133
Chapter 133
2021-10-23
 12.7k  630
134
Chapter 134
2021-10-23
 12.7k  494
135
Chapter 135
2021-10-23
 12.8k  936
136
Chapter 136
2021-10-23
 12.8k  621
137
Chapter 137
2021-10-23
 13k  1.4k
138
Chapter 138
2021-10-23
 13k  1.2k
139
Chapter 139
2021-10-23
 14.9k  689
140
Chapter 140
2021-10-23
 12.5k  870
141
Chapter 141
2021-10-23
 14.1k  1.2k
142
Chapter 142
2021-10-23
 12.8k  520
143
Chapter 143
2021-10-26
 13.2k  718
144
Chapter 144
2021-10-30
 12.8k  800
145
Chapter 145
2021-11-02
 13.7k  1k
146
Chapter 146
2021-11-06
 12.5k  1.1k
147
Chapter 147
2021-11-09
 12.9k  736
148
Chapter 148
2021-11-13
 14.4k  928
149
Chapter 149
2021-11-16
 13.8k  1.4k
150
Chapter 150
2021-11-20
 15.8k  2.8k
151
Chapter 151
2021-11-23
 13.8k  1.7k
152
Chapter 152
2021-11-27
 13.6k  1k
153
Chapter 153
2021-11-30
 13.6k  1.4k
154
Chapter 154
2021-12-04
 12.2k  598
155
Chapter 155
2021-12-04
 11.3k  432
156
Chapter 156
2021-12-04
 11.9k  500
157
Chapter 157
2021-12-04
 11.8k  373
158
Chapter 158
2021-12-04
 11.8k  339
159
Chapter 159
2021-12-04
 11.9k  535
160
Chapter 160
2021-12-04
 11.5k  553
161
Chapter 161
2021-12-04
 12.1k  502
162
Chapter 162
2021-12-04
 13.1k  778
163
Chapter 163
2021-12-04
 13.5k  1k
164
Chapter 164
2021-12-04
 12k  599
165
Chapter 165
2021-12-04
 12.3k  785
166
Chapter 166
2021-12-07
 13.3k  1.4k
167
Chapter 167
2021-12-11
 12.7k  874
168
Chapter 168
2021-12-14
 12.5k  819
169
Chapter 169
2021-12-18
 12.7k  985
170
Chapter 170
2021-12-21
 11.9k  1.4k
171
Chapter 171
2021-12-25
 11.8k  1.9k
172
Chapter 172
2021-12-28
 12.3k  1.9k
173
Chapter 173
2022-01-01
 13.5k  1.2k
174
Chapter 174
2022-01-04
 12.4k  1.1k
175
Chapter 175
2022-01-08
 12.3k  1.8k
176
Chapter 176
2022-01-11
 13.8k  2.2k
177
Chapter 177
2022-01-15
 13.5k  1.7k
178
Chapter 178
2022-01-18
 12.4k  1.5k
179
Chapter 179
2022-01-22
 12.4k  1.8k
180
Chapter 180
2022-01-25
 12k  1k
181
Chapter 181
2022-01-29
 12k  930
182
Chapter 182
2022-02-01
 11.3k  951
183
Chapter 183
2022-02-05
 9.9k  467
184
Chapter 184
2022-02-05
 10.2k  353
185
Chapter 185
2022-02-05
 10.3k  366
186
Chapter 186
2022-02-05
 10.5k  583
187
Chapter 187
2022-02-05
 10.4k  851
188
Chapter 188
2022-02-05
 9.5k  227
189
Chapter 189
2022-02-05
 10.3k  503
190
Chapter 190
2022-02-05
 10.5k  882
191
Chapter 191
2022-02-05
 10.3k  1.3k
192
Chapter 192
2022-02-05
 11.5k  774
193
Chapter 193
2022-02-05
 12.2k  926
194
Chapter 194
2022-02-08
 12.1k  963
195
Chapter 195
2022-02-12
 10.6k  637
196
Chapter 196
2022-02-15
 10.8k  876
197
Chapter 197
2022-02-19
 10.9k  687
198
Chapter 198
2022-02-22
 11k  717
199
Chapter 199
2022-02-26
 10.8k  669
200
Chapter 200
2022-03-01
 12.5k  838
201
Chapter 201
2022-03-05
 11.7k  1.1k
202
Chapter 202
2022-03-08
 10.8k  748
203
Chapter 203
2022-03-12
 9.4k  306
204
Chapter 204
2022-03-12
 9.7k  465
205
Chapter 205
2022-03-12
 9.2k  373
206
Chapter 206
2022-03-12
 10.2k  363
207
Chapter 207
2022-03-12
 9.5k  626
208
Chapter 208
2022-03-12
 9.3k  516
209
Chapter 209
2022-03-12
 9.3k  324
210
Chapter 210
2022-03-12
 9.3k  875
211
Chapter 211
2022-03-12
 9k  162
212
Chapter 212
2022-03-12
 9.3k  596
213
Chapter 213
2022-03-12
 10.3k  547
214
Chapter 214
2022-03-15
 12.4k  1.4k
215
Chapter 215
2022-03-19
 10.3k  729
216
Chapter 216
2022-03-22
 9.2k  681
217
Chapter 217
2022-03-26
 9.3k  554
218
Chapter 218
2022-03-29
 9.7k  702
219
Chapter 219
2022-04-02
 9k  605
220
Chapter 220
2022-04-05
 9k  500
221
Chapter 221
2022-04-09
 9.1k  650
222
Chapter 222
2022-04-12
 8.9k  626
223
Chapter 223
2022-04-16
 8.6k  485
224
Chapter 224
2022-04-19
 9.1k  734
225
Chapter 225
2022-04-23
 9.6k  818
226
Chapter 226
2022-04-26
 8.8k  499
227
Chapter 227
2022-04-30
 8.7k  717
228
Chapter 228
2022-05-03
 8.7k  743
229
Chapter 229
2022-05-07
 8.9k  587
230
Chapter 230
2022-05-08
 7.3k  437
231
Chapter 231
2022-05-08
 7.1k  206
232
Chapter 232
2022-05-08
 7k  244
233
Chapter 233
2022-05-08
 7.6k  716
234
Chapter 234
2022-05-08
 8.1k  741
235
Chapter 235
2022-05-08
 8.4k  875
236
Chapter 236
2022-05-08
 7.8k  218
237
Chapter 237
2022-05-08
 7.6k  218
238
Chapter 238
2022-05-08
 7k  181
239
Chapter 239
2022-05-08
 7.7k  516
240
Chapter 240
2022-05-10
 8.1k  629
241
Chapter 241
2022-05-14
 7.9k  717
242
Chapter 242
2022-05-17
 7.6k  486
243
Chapter 243
2022-05-21
 7.4k  458
244
Chapter 244
2022-05-24
 7.5k  364
245
Chapter 245
2022-05-28
 8.2k  473
246
Chapter 246
2022-05-31
 8k  478
247
Chapter 247
2022-06-04
 7k  401
248
Chapter 248
2022-06-07
 8.2k  648
249
Chapter 249
2022-06-11
 7.9k  454
250
Chapter 250
2022-06-14
 7.6k  478
251
Chapter 251
2022-06-18
 7.4k  540
252
Chapter 252
2022-06-21
 8.1k  565
253
Chapter 253
2022-06-25
 7.8k  572
254
Chapter 254
2022-06-28
 8.2k  586
255
Chapter 255
2022-07-02
 6.7k  154
256
Chapter 256
2022-07-02
 6.3k  160
257
Chapter 257
2022-07-02
 6.2k  70
258
Chapter 258
2022-07-02
 6.8k  167
259
Chapter 259
2022-07-02
 6.4k  267
260
Chapter 260
2022-07-02
 7.2k  430
261
Chapter 261
2022-07-02
 7.1k  373
262
Chapter 262
2022-07-02
 6.9k  296
263
Chapter 263
2022-07-02
 6.1k  116
264
Chapter 264
2022-07-02
 6.3k  256
265
Chapter 265
2022-07-02
 7.5k  451
266
Chapter 266
2022-07-05
 7.6k  562
267
Chapter 267
2022-07-09
 6.9k  461
268
Chapter 268
2022-07-12
 7.3k  480
269
Chapter 269
2022-07-16
 7.5k  366
270
Chapter 270
2022-07-19
 7.5k  575
271
Chapter 271
2022-07-23
 7.4k  370
272
Chapter 272
2022-07-26
 7.3k  467
273
Chapter 273
2022-07-30
 7k  299
274
Chapter 274
2022-07-31
 6.7k  231
275
Chapter 275
2022-07-31
 7.4k  382
276
Chapter 276
2022-07-31
 5.9k  112
277
Chapter 277
2022-07-31
 6.2k  137
278
Chapter 278
2022-07-31
 5.8k  146
279
Chapter 279
2022-07-31
 5.5k  113
280
Chapter 280
2022-07-31
 5.6k  113
281
Chapter 281
2022-07-31
 6k  123
282
Chapter 282
2022-07-31
 5.9k  110
283
Chapter 283
2022-07-31
 6.9k  466
284
Chapter 284
2022-08-02
 6.4k  455
285
Chapter 285
2022-08-06
 6.4k  421
286
Chapter 286
2022-08-09
 6.3k  567
287
Chapter 287
2022-08-13
 6.3k  412
288
Chapter 288
2022-08-16
 6.2k  601
289
Chapter 289
2022-08-20
 6.2k  324
290
Chapter 290
2022-08-23
 6.3k  409
291
Chapter 291
2022-08-27
 6.2k  397
292
Chapter 292
2022-08-30
 5.8k  400
293
Chapter 293
2022-09-03
 5.4k  350
294
Chapter 294
2022-09-06
 5.7k  716
295
Chapter 295
2022-09-10
 4.7k  161
296
Chapter 296
2022-09-10
 5k  198
297
Chapter 297
2022-09-10
 4.7k  128
298
Chapter 298
2022-09-10
 4.8k  122
299
Chapter 299
2022-09-10
 4.4k  136
300
Chapter 300
2022-09-10
 4.6k  135
301
Chapter 301
2022-09-10
 4.2k  71
302
Chapter 302
2022-09-10
 4.3k  75
303
Chapter 303
2022-09-10
 4.3k  153
304
Chapter 304
2022-09-10
 4.5k  113
305
Chapter 305
2022-09-10
 5.1k  363
306
Chapter 306
2022-09-13
 5.3k  717
307
Chapter 307
2022-09-17
 4.6k  740
308
Chapter 308
2022-09-20
 4.7k  368
309
Chapter 309
2022-09-24
 4.5k  245
310
Chapter 310
2022-09-27
 4.6k  314
311
Chapter 311
2022-10-01
 4.3k  280
312
Chapter 312
2022-10-02
 4.3k  162
313
Chapter 313
2022-10-03
 3.7k  207
314
Chapter 314
2022-10-04
 3.6k  185
315
Chapter 315
2022-10-07
 3.6k  328
316
Chapter 316
2022-10-09
 3.2k  87
317
Chapter 317
2022-10-09
 3.5k  94
318
Chapter 318
2022-10-09
 3.2k  122
319
Chapter 319
2022-10-09
 3.6k  119
320
Chapter 320
2022-10-09
 3.9k  90
321
Chapter 321
2022-10-09
 4k  134
322
Chapter 322
2022-10-09
 3.5k  91
323
Chapter 323
2022-10-09
 3.7k  417
324
Chapter 324
2022-10-09
 3.8k  138
325
Chapter 325
2022-10-09
 4.5k  164
326
Chapter 326
2022-10-11
 4k  196
327
Chapter 327
2022-10-14
 3.9k  162
328
Chapter 328
2022-10-18
 4k  180
329
Chapter 329
2022-10-21
 4k  213
330
Chapter 330
2022-10-25
 3.9k  243
331
Chapter 331
2022-10-28
 4.3k  382
332
Chapter 332
2022-11-01
 3.9k  165
333
Chapter 333
2022-11-04
 4k  222
334
Chapter 334
2022-11-08
 4.1k  978
335
Chapter 335
2022-11-11
 3.8k  136
336
Chapter 336
2022-11-15
 4.5k  331
337
Chapter 337
2022-11-18
 4.1k  220
338
Chapter 338
2022-11-22
 3.4k  234
339
Chapter 339
2022-11-25
 3.4k  247
340
Chapter 340
2022-11-27
 3k  72
341
Chapter 341
2022-11-27
 3k  88
342
Chapter 342
2022-11-27
 3.1k  119
343
Chapter 343
2022-11-27
 2.9k  91
344
Chapter 344
2022-11-27
 3.1k  139
345
Chapter 345
2022-11-27
 2.9k  72
346
Chapter 346
2022-11-27
 3k  94
347
Chapter 347
2022-11-29
 3k  146
348
Chapter 348
2022-12-02
 3.3k  221
349
Chapter 349
2022-12-06
 3.2k  183
350
Chapter 350
2022-12-09
 3.9k  220
351
Chapter 351
2022-12-13
 3.9k  286
352
Chapter 352
2022-12-16
 3.4k  165
353
Chapter 353
2022-12-20
 3.3k  180
354
Chapter 354
2022-12-22
 2.9k  64
355
Chapter 355
2022-12-22
 3k  90
356
Chapter 356
2022-12-22
 2.8k  75
357
Chapter 357
2022-12-22
 2.7k  41
358
Chapter 358
2022-12-22
 2.8k  73
359
Chapter 359
2022-12-23
 3.3k  129
360
Chapter 360
2022-12-27
 3k  131
361
Chapter 361
2022-12-30
 3.3k  164
362
Chapter 362
2023-01-03
 2.9k  150
363
Chapter 363
2023-01-06
 2.9k  219
364
Chapter 364
2023-01-10
 3k  177
365
Chapter 365
2023-01-13
 3.1k  160
366
Chapter 366
2023-01-14
 3k  113
367
Chapter 367
2023-01-14
 2.9k  113
368
Chapter 368
2023-01-14
 2.7k  86
369
Chapter 369
2023-01-14
 2.8k  53
370
Chapter 370
2023-01-14
 2.7k  80
371
Chapter 371
2023-01-14
 2.7k  83
372
Chapter 372
2023-01-14
 2.9k  219
373
Chapter 373
2023-01-17
 2.9k  194
374
Chapter 374
2023-01-20
 3.1k  142
375
Chapter 375
2023-01-24
 3k  178
376
Chapter 376
2023-01-27
 3.2k  185
377
Chapter 377
2023-01-31
 3.2k  182
378
Chapter 378
2023-02-03
 3.1k  161
379
Chapter 379
2023-02-07
 2.6k  131
380
Chapter 380
2023-02-10
 2.4k  131
381
Chapter 381
2023-02-11
 2.3k  107
382
Chapter 382
2023-02-11
 2.2k  72
383
Chapter 383
2023-02-11
 2.3k  88
384
Chapter 384
2023-02-11
 2.2k  78
385
Chapter 385
2023-02-11
 2.2k  105
386
Chapter 386
2023-02-11
 2.3k  79
387
Chapter 387
2023-02-11
 2.7k  204
388
Chapter 388
2023-02-14
 2.9k  415
389
Chapter 389
2023-02-17
 2.7k  291
390
Chapter 390
2023-02-21
 2.5k  190
391
Chapter 391
2023-02-24
 2.6k  339
392
Chapter 392
2023-02-28
 2.8k  156
393
Chapter 393
2023-03-03
 2.6k  153
394
Chapter 394
2023-03-07
 2.5k  195
395
Chapter 395
2023-03-10
 2.3k  140
396
Chapter 396
2023-03-14
 2.3k  160
397
Chapter 397
2023-03-17
 2.6k  227
398
Chapter 398
2023-03-21
 2.2k  264
399
Chapter 399
2023-03-24
 2.3k  159
400
Chapter 400
2023-03-28
 2.3k  147
401
Chapter 401
2023-03-31
 2.5k  161
402
Chapter 402
2023-04-04
 2.4k  154
403
Chapter 403
2023-04-06
 2.1k  166
404
Chapter 404
2023-04-06
 2.1k  100
405
Chapter 405
2023-04-06
 2k  210
406
Chapter 406
2023-04-06
 1.9k  73
407
Chapter 407
2023-04-06
 2.2k  75
408
Chapter 408
2023-04-07
 2.2k  184
409
Chapter 409
2023-04-11
 2.4k  140
410
Chapter 410
2023-04-14
 2.1k  116
411
Chapter 411
2023-04-18
 2.1k  156
412
Chapter 412
2023-04-25
 1.9k  91
413
Chapter 413
2023-04-28
 2.3k  159
414
Chapter 414
2023-05-02
 2.2k  136
415
Chapter 415
2023-05-05
 2k  125
416
Chapter 416
2023-05-09
 2k  146
417
Chapter 417
2023-05-12
 2.2k  289
418
Chapter 418
2023-05-16
 2.1k  162
419
Chapter 419
2023-05-18
 1.7k  48
420
Chapter 420
2023-05-18
 1.8k  112
421
Chapter 421
2023-05-18
 1.7k  50
422
Chapter 422
2023-05-18
 1.8k  108
423
Chapter 423
2023-05-18
 1.8k  144
424
Chapter 424
2023-05-19
 2k  152
425
Chapter 425
2023-05-23
 1.9k  176
426
Chapter 426
2023-05-26
 2.1k  194
427
Chapter 427
2023-05-30
 2k  367
428
Chapter 428
2023-06-02
 2.1k  242
429
Chapter 429
2023-06-09
 2.2k  316
430
Chapter 430
2023-06-13
 2.2k  277
431
Chapter 431
2023-06-16
 2k  209
432
Chapter 432
2023-06-20
 2.1k  238
433
Chapter 433
2023-06-23
 1.8k  156
434
Chapter 434
2023-06-27
 1.5k  55
435
Chapter 435
2023-06-27
 1.4k  45
436
Chapter 436
2023-06-27
 1.6k  31
437
Chapter 437
2023-06-27
 1.6k  40
438
Chapter 438
2023-06-27
 1.6k  84
439
Chapter 439
2023-06-27
 1.8k  180
440
Chapter 440
2023-06-30
 1.7k  171
441
Chapter 441
2023-07-04
 1.6k  151
442
Chapter 442
2023-07-07
 1.5k  349
443
Chapter 443
2023-07-11
 1.6k  180
444
Chapter 444
2023-07-14
 1.5k  85
445
Chapter 445
2023-07-14
 1.5k  81
446
Chapter 446
2023-07-14
 1.3k  50
447
Chapter 447
2023-07-14
 1.2k  118
448
Chapter 448
2023-07-14
 1.2k  242
449
Chapter 449
2023-07-14
 1.4k  296
450
Chapter 450
2023-07-18
 1.4k  125
451
Chapter 451
2023-07-21
 1.4k  279
452
Chapter 452
2023-07-25
 1.4k  125
453
Chapter 453
2023-07-28
 1.3k  133
454
Chapter 454
2023-08-01
 1.3k  111
455
Chapter 455
2023-08-04
 1.4k  1.4k
456
Chapter 456
2023-08-08
 1.2k  202
457
Chapter 457
2023-08-11
 1.4k  521
458
Chapter 458
2023-08-15
 1.4k  325
459
Chapter 459
2023-08-18
 1.2k  143
460
Chapter 460
2023-08-19
 1.1k  91
461
Chapter 461
2023-08-19
 1.3k  68
462
Chapter 462
2023-08-19
 1.1k  83
463
Chapter 463
2023-08-19
 1.1k  75
464
Chapter 464
2023-08-19
 1.3k  463
465
Chapter 465
2023-08-22
 1.3k  847
466
Chapter 466
2023-08-25
 1.2k  362
467
Chapter 467
2023-08-28
 969  57
468
Chapter 468
2023-08-28
 971  129
469
Chapter 469
2023-08-28
 962  58
470
Chapter 470
2023-08-28
 897  115
471
Chapter 471
2023-08-28
 1.1k  157
472
Chapter 472
2023-08-29
 1.2k  250
473
Chapter 473
2023-09-01
 1.3k  293
474
Chapter 474
2023-09-08
 1.1k  105
475
Chapter 475
2023-09-12
 1k  97
476
Chapter 476
2023-09-15
 1k  132
477
Chapter 477
2023-09-19
 938  116
478
Chapter 478
2023-09-22
 972  74
479
Chapter 479
2023-09-26
 949  64
480
Chapter 480
2023-09-29
 1.1k  468
481
Chapter 481
2023-11-07
 780  154
482
Chapter 482
2023-11-10
 929  596
483
Chapter 483
2024-01-12
 526  176
484
Chapter 484
2024-01-16
 457  90
485
Chapter 485
2024-01-19
 784  384
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook