MangaToon
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Tiếp tục cập nhật
9.3M
4.4
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Nếu cha chưa bao giờ quan tâm ngươi, chỉ vì ngươi là gỗ mục vô dụng thì phải làm sao? Nếu các huynh đệ ruột bắt nạt, chỉ vì ngươi quá yếu thì sao? Nếu đến cả nô tài cũng tùy ý chèn ép, chỉ vì không ai giúp ngươi, thì phải làm sao? Tất cả những điều này, Tần Liệt ta đều từng trải qua, nhưng ta không cam tâm, may mà ông trời đã cho ta một cơ hội lội ngược dòng, ngọc bội truyền đời kỳ quặc không ngờ lại trở thành pháp bảo giúp ta chiến thắng. Lần này, ta sẽ trở thành Tần Liệt mà tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 347 chương    /    (5868)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-07-21
 4.2k  666
2
Chapter 2
2021-08-04
 3k  96
3
Chapter 3
2021-08-04
 3k  138
4
Chapter 4
2021-08-04
 2.8k  98
5
Chapter 5
2021-08-04
 2.8k  93
6
Chapter 6
2021-08-04
 2.7k  70
7
Chapter 7
2021-08-04
 2.6k  77
8
Chapter 8
2021-08-04
 2.8k  149
9
Chapter 9
2021-08-04
 2.5k  68
10
Chapter 10
2021-08-04
 2.4k  197
11
Chapter 11
2021-08-08
 2.5k  78
12
Chapter 12
2021-08-11
 2.3k  106
13
Chapter 13
2021-08-15
 2.4k  62
14
Chapter 14
2021-08-18
 2.1k  90
15
Chapter 15
2021-08-22
 2.1k  71
16
Chapter 16
2021-08-25
 2.1k  54
17
Chapter 17
2021-08-29
 1.9k  57
18
Chapter 18
2021-08-30
 1.7k  49
19
Chapter 19
2021-08-30
 1.7k  54
20
Chapter 20
2021-08-30
 1.7k  43
21
Chapter 21
2021-08-30
 1.6k  44
22
Chapter 22
2021-08-30
 1.6k  59
23
Chapter 23
2021-08-30
 1.5k  57
24
Chapter 24
2021-08-30
 1.4k  80
25
Chapter 25
2021-08-30
 1.5k  51
26
Chapter 26
2021-08-30
 1.5k  20
27
Chapter 27
2021-08-30
 1.4k  53
28
Chapter 28
2021-09-01
 1.4k  41
29
Chapter 29
2021-09-05
 1.4k  47
30
Chapter 30
2021-09-08
 1.3k  42
31
Chapter 31
2021-09-12
 1.2k  23
32
Chapter 32
2021-09-15
 1.2k  20
33
Chapter 33
2021-09-19
 1.2k  26
34
Chapter 34
2021-09-22
 1.2k  23
35
Chapter 35
2021-09-26
 1.2k  27
36
Chapter 36
2021-09-29
 1.1k  34
37
Chapter 37
2021-10-03
 1.2k  31
38
Chapter 38
2021-10-06
 1.1k  24
39
Chapter 39
2021-10-10
 1.1k  19
40
Chapter 40
2021-10-13
 1.1k  23
41
Chapter 41
2021-10-17
 1.1k  22
42
Chapter 42
2021-10-20
 1.1k  18
43
Chapter 43
2021-10-24
 1k  27
44
Chapter 44
2021-10-27
 1k  35
45
Chapter 45
2021-10-31
 1k  24
46
Chapter 46
2021-11-03
 984  12
47
Chapter 47
2021-11-07
 963  23
48
Chapter 48
2021-11-07
 937  10
49
Chapter 49
2021-11-07
 965  21
50
Chapter 50
2021-11-07
 949  17
51
Chapter 51
2021-11-07
 958  21
52
Chapter 52
2021-11-07
 936  11
53
Chapter 53
2021-11-07
 918  17
54
Chapter 54
2021-11-07
 936  14
55
Chapter 55
2021-11-07
 954  14
56
Chapter 56
2021-11-07
 892  18
57
Chapter 57
2021-11-07
 870  20
58
Chapter 58
2021-11-10
 878  18
59
Chapter 59
2021-11-14
 890  20
60
Chapter 60
2021-11-17
 878  23
61
Chapter 61
2021-11-21
 888  35
62
Chapter 62
2021-11-24
 827  21
63
Chapter 63
2021-11-28
 796  23
64
Chapter 64
2021-12-01
 799  33
65
Chapter 65
2021-12-05
 820  15
66
Chapter 66
2021-12-08
 817  15
67
Chapter 67
2021-12-12
 788  15
68
Chapter 68
2021-12-15
 774  33
69
Chapter 69
2021-12-19
 764  14
70
Chapter 70
2021-12-19
 756  13
71
Chapter 71
2021-12-19
 750  14
72
Chapter 72
2021-12-19
 746  15
73
Chapter 73
2021-12-19
 788  16
74
Chapter 74
2021-12-19
 766  16
75
Chapter 75
2021-12-19
 723  34
76
Chapter 76
2021-12-19
 748  15
77
Chapter 77
2021-12-19
 741  24
78
Chapter 78
2021-12-19
 769  20
79
Chapter 79
2021-12-19
 782  17
80
Chapter 80
2021-12-22
 762  20
81
Chapter 81
2021-12-26
 726  60
82
Chapter 82
2021-12-29
 749  17
83
Chapter 83
2022-01-02
 741  36
84
Chapter 84
2022-01-05
 803  38
85
Chapter 85
2022-01-09
 699  25
86
Chapter 86
2022-01-09
 742  13
87
Chapter 87
2022-01-09
 692  15
88
Chapter 88
2022-01-09
 718  23
89
Chapter 89
2022-01-09
 704  19
90
Chapter 90
2022-01-09
 691  21
91
Chapter 91
2022-01-09
 717  17
92
Chapter 92
2022-01-09
 706  21
93
Chapter 93
2022-01-09
 677  11
94
Chapter 94
2022-01-09
 721  22
95
Chapter 95
2022-01-09
 735  18
96
Chapter 96
2022-01-12
 740  21
97
Chapter 97
2022-01-16
 730  28
98
Chapter 98
2022-01-19
 703  21
99
Chapter 99
2022-01-23
 706  16
100
Chapter 100
2022-01-26
 717  35
101
Chapter 101
2022-01-30
 644  24
102
Chapter 102
2022-02-02
 627  20
103
Chapter 103
2022-02-06
 625  22
104
Chapter 104
2022-02-09
 627  18
105
Chapter 105
2022-02-13
 586  17
106
Chapter 106
2022-02-16
 575  14
107
Chapter 107
2022-02-20
 552  33
108
Chapter 108
2022-02-23
 532  17
109
Chapter 109
2022-02-27
 529  23
110
Chapter 110
2022-03-02
 530  26
111
Chapter 111
2022-03-06
 525  7
112
Chapter 112
2022-03-06
 539  16
113
Chapter 113
2022-03-06
 511  6
114
Chapter 114
2022-03-06
 510  14
115
Chapter 115
2022-03-06
 509  13
116
Chapter 116
2022-03-06
 511  10
117
Chapter 117
2022-03-06
 483  13
118
Chapter 118
2022-03-06
 486  12
119
Chapter 119
2022-03-06
 505  16
120
Chapter 120
2022-03-06
 478  16
121
Chapter 121
2022-03-06
 524  20
122
Chapter 122
2022-03-09
 517  15
123
Chapter 123
2022-03-13
 509  18
124
Chapter 124
2022-03-16
 497  22
125
Chapter 125
2022-03-20
 502  9
126
Chapter 126
2022-03-23
 485  18
127
Chapter 127
2022-03-27
 471  17
128
Chapter 128
2022-03-30
 486  16
129
Chapter 129
2022-04-03
 467  13
130
Chapter 130
2022-04-06
 448  7
131
Chapter 131
2022-04-10
 461  7
132
Chapter 132
2022-04-13
 467  12
133
Chapter 133
2022-04-17
 451  7
134
Chapter 134
2022-04-20
 485  11
135
Chapter 135
2022-04-24
 465  9
136
Chapter 136
2022-04-27
 462  12
137
Chapter 137
2022-05-01
 444  8
138
Chapter 138
2022-05-04
 432  5
139
Chapter 139
2022-05-08
 431  8
140
Chapter 140
2022-05-11
 434  6
141
Chapter 141
2022-05-15
 418  15
142
Chapter 142
2022-05-18
 419  9
143
Chapter 143
2022-05-22
 408  7
144
Chapter 144
2022-05-25
 409  6
145
Chapter 145
2022-05-29
 423  5
146
Chapter 146
2022-06-01
 429  5
147
Chapter 147
2022-06-05
 397  4
148
Chapter 148
2022-06-08
 405  7
149
Chapter 149
2022-06-12
 390  5
150
Chapter 150
2022-06-15
 384  11
151
Chapter 151
2022-06-19
 379  6
152
Chapter 152
2022-06-22
 397  4
153
Chapter 153
2022-06-26
 384  7
154
Chapter 154
2022-06-29
 376  12
155
Chapter 155
2022-07-03
 376  6
156
Chapter 156
2022-07-06
 381  4
157
Chapter 157
2022-07-10
 371  3
158
Chapter 158
2022-07-13
 371  9
159
Chapter 159
2022-07-17
 376  5
160
Chapter 160
2022-07-20
 353  6
161
Chapter 161
2022-07-24
 351  5
162
Chapter 162
2022-07-27
 354  8
163
Chapter 163
2022-07-31
 354  7
164
Chapter 164
2022-08-03
 359  8
165
Chapter 165
2022-08-07
 342  6
166
Chapter 166
2022-08-10
 340  9
167
Chapter 167
2022-08-14
 324  16
168
Chapter 168
2022-08-17
 322  6
169
Chapter 169
2022-08-21
 327  12
170
Chapter 170
2022-08-24
 323  5
171
Chapter 171
2022-08-28
 326  6
172
Chapter 172
2022-08-31
 303  11
173
Chapter 173
2022-09-04
 300  7
174
Chapter 174
2022-09-07
 295  5
175
Chapter 175
2022-09-11
 282  5
176
Chapter 176
2022-09-14
 282  5
177
Chapter 177
2022-09-18
 288  5
178
Chapter 178
2022-09-21
 287  4
179
Chapter 179
2022-09-24
 268  5
180
Chapter 180
2022-09-24
 270  4
181
Chapter 181
2022-09-24
 259  4
182
Chapter 182
2022-09-24
 260  5
183
Chapter 183
2022-09-24
 250  6
184
Chapter 184
2022-09-24
 258  4
185
Chapter 185
2022-09-24
 252  5
186
Chapter 186
2022-09-24
 251  6
187
Chapter 187
2022-09-24
 253  5
188
Chapter 188
2022-09-24
 264  4
189
Chapter 189
2022-09-25
 268  3
190
Chapter 190
2022-09-28
 275  10
191
Chapter 191
2022-10-02
 269  5
192
Chapter 192
2022-10-05
 257  6
193
Chapter 193
2022-10-09
 262  4
194
Chapter 194
2022-10-12
 250  6
195
Chapter 195
2022-10-16
 238  3
196
Chapter 196
2022-10-19
 249  4
197
Chapter 197
2022-10-23
 244  7
198
Chapter 198
2022-10-26
 231  6
199
Chapter 199
2022-10-30
 233  5
200
Chapter 200
2022-11-02
 225  8
201
Chapter 201
2022-11-05
 208  5
202
Chapter 202
2022-11-05
 212  9
203
Chapter 203
2022-11-05
 202  5
204
Chapter 204
2022-11-05
 209  2
205
Chapter 205
2022-11-05
 212  4
206
Chapter 206
2022-11-05
 208  4
207
Chapter 207
2022-11-05
 205  6
208
Chapter 208
2022-11-05
 212  4
209
Chapter 209
2022-11-05
 217  5
210
Chapter 210
2022-11-05
 216  7
211
Chapter 211
2022-11-06
 233  5
212
Chapter 212
2022-11-09
 222  4
213
Chapter 213
2022-11-13
 208  3
214
Chapter 214
2022-11-16
 213  2
215
Chapter 215
2022-11-20
 199  2
216
Chapter 216
2022-11-23
 198  6
217
Chapter 217
2022-11-27
 202  6
218
Chapter 218
2022-11-30
 191  4
219
Chapter 219
2022-12-04
 200  7
220
Chapter 220
2022-12-07
 196  4
221
Chapter 221
2022-12-11
 185  8
222
Chapter 222
2022-12-14
 182  5
223
Chapter 223
2022-12-18
 179  5
224
Chapter 224
2022-12-21
 185  5
225
Chapter 225
2022-12-25
 181  3
226
Chapter 226
2022-12-28
 174  6
227
Chapter 227
2023-01-01
 173  5
228
Chapter 228
2023-01-04
 181  4
229
Chapter 229
2023-01-08
 172  2
230
Chapter 230
2023-01-11
 174  3
231
Chapter 231
2023-01-15
 168  2
232
Chapter 232
2023-01-18
 168  3
233
Chapter 233
2023-01-22
 171  3
234
Chapter 234
2023-01-25
 155  4
235
Chapter 235
2023-01-29
 162  4
236
Chapter 236
2023-02-01
 165  3
237
Chapter 237
2023-02-05
 161  2
238
Chapter 238
2023-02-08
 161  4
239
Chapter 239
2023-02-12
 158  4
240
Chapter 240
2023-02-15
 156  3
241
Chapter 241
2023-02-19
 155  5
242
Chapter 242
2023-02-22
 150  4
243
Chapter 243
2023-02-26
 154  4
244
Chapter 244
2023-03-01
 145  3
245
Chapter 245
2023-03-05
 140  3
246
Chapter 246
2023-03-05
 138  2
247
Chapter 247
2023-03-05
 135  2
248
Chapter 248
2023-03-05
 137  2
249
Chapter 249
2023-03-05
 137  4
250
Chapter 250
2023-03-05
 143  2
251
Chapter 251
2023-03-05
 136  4
252
Chapter 252
2023-03-05
 153  3
253
Chapter 253
2023-03-08
 149  8
254
Chapter 254
2023-03-12
 154  6
255
Chapter 255
2023-03-15
 143  5
256
Chapter 256
2023-03-19
 147  7
257
Chapter 257
2023-03-22
 142  3
258
Chapter 258
2023-03-26
 144  3
259
Chapter 259
2023-03-29
 148  9
260
Chapter 260
2023-04-02
 148  4
261
Chapter 261
2023-04-05
 145  3
262
Chapter 262
2023-04-09
 141  4
263
Chapter 263
2023-04-12
 132  3
264
Chapter 264
2023-04-16
 136  4
265
Chapter 265
2023-04-19
 130  1
266
Chapter 266
2023-04-23
 138  6
267
Chapter 267
2023-04-26
 139  5
268
Chapter 268
2023-04-30
 137  4
269
Chapter 269
2023-05-03
 131  5
270
Chapter 270
2023-05-07
 134  1
271
Chapter 271
2023-05-10
 137  7
272
Chapter 272
2023-05-14
 133  5
273
Chapter 273
2023-05-17
 128  4
274
Chapter 274
2023-05-21
 121  2
275
Chapter 275
2023-05-24
 118  1
276
Chapter 276
2023-05-28
 118  3
277
Chapter 277
2023-05-31
 116  4
278
Chapter 278
2023-06-04
 107  4
279
Chapter 279
2023-06-11
 107  5
280
Chapter 280
2023-06-14
 101  5
281
Chapter 281
2023-06-18
 102  5
282
Chapter 282
2023-06-21
 102  3
283
Chapter 283
2023-06-25
 95  2
284
Chapter 284
2023-06-28
 97  3
285
Chapter 285
2023-07-02
 96  1
286
Chapter 286
2023-07-05
 95  6
287
Chapter 287
2023-07-09
 93  2
288
Chapter 288
2023-07-12
 91  4
289
Chapter 289
2023-07-16
 90  4
290
Chapter 290
2023-07-19
 91  4
291
Chapter 291
2023-07-23
 79  2
292
Chapter 292
2023-07-26
 83  3
293
Chapter 293
2023-07-30
 86  3
294
Chapter 294
2023-08-02
 81  4
295
Chapter 295
2023-08-06
 85  2
296
Chapter 296
2023-08-09
 83  3
297
Chapter 297
2023-08-13
 76  2
298
Chapter 298
2023-08-16
 75  4
299
Chapter 299
2023-08-20
 77  6
300
Chapter 300
2023-08-23
 76  4
301
Chapter 301
2023-08-27
 72  4
302
Chapter 302
2023-08-30
 67  3
303
Chapter 303
2023-09-03
 70  2
304
Chapter 304
2023-09-06
 70  6
305
Chapter 305
2023-09-10
 72  2
306
Chapter 306
2023-09-13
 75  4
307
Chapter 307
2023-09-17
 72  7
308
Chapter 308
2023-09-20
 65  3
309
Chapter 309
2023-09-24
 64  4
310
Chapter 310
2023-09-27
 68  4
311
Chapter 311
2023-10-01
 63  4
312
Chapter 312
2023-10-01
 56  1
313
Chapter 313
2023-10-01
 63  2
314
Chapter 314
2023-10-01
 71  2
315
Chapter 315
2023-10-04
 73  6
316
Chapter 316
2023-10-08
 64  7
317
Chapter 317
2023-10-11
 63  3
318
Chapter 318
2023-10-15
 60  2
319
Chapter 319
2023-10-18
 69  5
320
Chapter 320
2023-10-22
 58  7
321
Chapter 321
2023-10-25
 65  2
322
Chapter 322
2023-10-29
 59  4
323
Chapter 323
2023-11-01
 59  4
324
Chapter 324
2023-11-05
 60  4
325
Chapter 325
2023-11-08
 57  5
326
Chapter 326
2023-11-12
 60  4
327
Chapter 327
2023-11-15
 55  5
328
Chapter 328
2023-11-19
 56  2
329
Chapter 329
2023-11-22
 58  6
330
Chapter 330
2023-11-26
 55  5
331
Chapter 331
2023-11-29
 54  4
332
Chapter 332
2023-12-03
 54  2
333
Chapter 333
2023-12-06
 52  3
334
Chapter 334
2023-12-10
 53  4
335
Chapter 335
2023-12-13
 53  4
336
Chapter 336
2023-12-17
 50  4
337
Chapter 337
2023-12-20
 54  4
338
Chapter 338
2023-12-24
 53  3
339
Chapter 339
2023-12-27
 53  3
340
Chapter 340
2023-12-31
 54  3
341
Chapter 341
2024-01-28
 46  6
342
Chapter 342
2024-01-31
 48  3
343
Chapter 343
2024-03-06
 36  4
344
Chapter 344
2024-03-10
 37  5
345
Chapter 345
2024-04-03
 28  2
346
Chapter 346
2024-04-10
 24  7
347
Chapter 347
2024-04-17
 20  2
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Hành động/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Cơ giáp/Đánh quái thăng cấp
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Kinh dị/Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook