MangaToon
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Đã Full
102.6M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 442 chương    /    (221465)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-06-11
 31.1k  3.1k
2
Chapter 2
2020-04-14
 51.2k  4.4k
3
Chapter 3
2020-04-14
 41.2k  1.9k
4
Chapter 4
2020-04-14
 39.7k  4.4k
5
Chapter 5
2020-04-14
 42.2k  4.1k
6
Chapter 6
2020-04-14
 42.4k  2.9k
7
Chapter 7
2020-04-14
 41.9k  3.5k
8
Chapter 8
2020-04-14
 45.5k  5.5k
9
Chapter 9
2020-04-14
 42.7k  3.1k
10
Chapter 10
2020-04-14
 42.6k  4.8k
11
Chapter 11
2020-04-17
 37.6k  1.6k
12
Chapter 12
2020-04-17
 38.1k  1.7k
13
Chapter 13
2020-04-18
 36.3k  1.9k
14
Chapter 14
2020-04-20
 41.4k  2.2k
15
Chapter 15
2020-04-25
 37.6k  1.8k
16
Chapter 16
2020-04-27
 36.6k  2k
17
Chapter 17
2020-05-02
 36.6k  1.3k
18
Chapter 18
2020-05-04
 39k  2.2k
19
Chapter 19
2020-05-09
 38.9k  1.6k
20
Chapter 20
2020-05-11
 40k  2.6k
21
Chapter 21
2020-05-16
 38.6k  2.2k
22
Chapter 22
2020-05-18
 40.7k  2k
23
Chapter 23
2020-05-23
 36k  2.6k
24
Chapter 24
2020-05-25
 32.4k  2.2k
25
Chapter 25
2020-05-30
 31.3k  2.5k
26
Chapter 26
2020-06-01
 29.5k  1.7k
27
Chapter 27
2020-06-06
 29k  1.8k
28
Chapter 28
2020-06-08
 27.9k  1.7k
29
Chapter 29
2020-06-13
 29.3k  1.3k
30
Chapter 30
2020-06-15
 27.1k  1.5k
31
Chapter 31
2020-06-20
 27.6k  1.6k
32
Chapter 32
2020-06-22
 27.5k  2.1k
33
Chapter 33
2020-06-27
 25.1k  1.6k
34
Chapter 34
2020-06-29
 22.2k  2.9k
35
Chapter 35
2020-07-04
 21.3k  974
36
Chapter 36
2020-07-06
 20.8k  855
37
Chapter 37
2020-07-11
 20.2k  1.1k
38
Chapter 38
2020-07-13
 22k  1.2k
39
Chapter 39
2020-07-18
 22.7k  1.6k
40
Chapter 40
2020-07-20
 22.2k  2.2k
41
Chapter 41
2020-07-25
 21.1k  1.1k
42
Chapter 42
2020-07-27
 22.9k  1.5k
43
Chapter 43
2020-08-01
 19.4k  1.4k
44
Chapter 44
2020-08-03
 19k  1.1k
45
Chapter 45
2020-08-08
 19.6k  789
46
Chapter 46
2020-08-10
 19.8k  1.1k
47
Chapter 47
2020-08-15
 17.4k  847
48
Chapter 48
2020-08-17
 20.7k  1.3k
49
Chapter 49
2020-08-22
 18.8k  1.1k
50
Chapter 50
2020-08-24
 20.2k  1.3k
51
Chapter 51
2020-08-29
 20k  1.1k
52
Chapter 52
2020-08-31
 20.7k  1.2k
53
Chapter 53
2020-09-05
 20.2k  1.1k
54
Chapter 54
2020-09-07
 18.7k  824
55
Chapter 55
2020-09-12
 17.3k  1.1k
56
Chapter 56
2020-09-14
 17.6k  664
57
Chapter 57
2020-09-19
 16.8k  470
58
Chapter 58
2020-09-21
 17.7k  794
59
Chapter 59
2020-09-26
 17.1k  1.1k
60
Chapter 60
2020-09-28
 15.6k  532
61
Chapter 61
2020-10-03
 16.1k  742
62
Chapter 62
2020-10-05
 17.2k  660
63
Chapter 63
2020-10-10
 16.9k  597
64
Chapter 64
2020-10-12
 17.3k  1.1k
65
Chapter 65
2020-10-17
 15.9k  868
66
Chapter 66
2020-10-19
 15.6k  563
67
Chapter 67
2020-10-24
 15.3k  653
68
Chapter 68
2020-10-26
 15.5k  727
69
Chapter 69
2020-10-31
 14k  396
70
Chapter 70
2020-11-02
 14.5k  469
71
Chapter 71
2020-11-07
 14.9k  623
72
Chapter 72
2020-11-09
 14.2k  528
73
Chapter 73
2020-11-14
 13.6k  803
74
Chapter 74
2020-11-16
 14.4k  629
75
Chapter 75
2020-11-21
 14.3k  808
76
Chapter 76
2020-11-23
 13.2k  915
77
Chapter 77
2020-11-28
 14.2k  775
78
Chapter 78
2020-11-30
 12.9k  773
79
Chapter 79
2020-12-05
 13.1k  742
80
Chapter 80
2020-12-07
 12.5k  743
81
Chapter 81
2020-12-12
 13.5k  580
82
Chapter 82
2020-12-14
 13.7k  667
83
Chapter 83
2020-12-19
 12.3k  245
84
Chapter 84
2020-12-21
 12.6k  574
85
Chapter 85
2020-12-26
 13.5k  543
86
Chapter 86
2020-12-28
 13.1k  508
87
Chapter 87
2021-01-02
 12.1k  307
88
Chapter 88
2021-01-04
 12.5k  422
89
Chapter 89
2021-01-09
 11.8k  493
90
Chapter 90
2021-01-11
 12.5k  475
91
Chapter 91
2021-01-16
 12.2k  410
92
Chapter 92
2021-01-18
 13k  504
93
Chapter 93
2021-01-23
 11.9k  515
94
Chapter 94
2021-01-25
 10.4k  282
95
Chapter 95
2021-01-30
 12.1k  345
96
Chapter 96
2021-02-01
 12.8k  678
97
Chapter 97
2021-02-06
 12.9k  578
98
Chapter 98
2021-02-08
 11.8k  488
99
Chapter 99
2021-02-13
 12.8k  534
100
Chapter 100
2021-02-15
 12.6k  607
101
Chapter 101
2021-02-20
 10.7k  423
102
Chapter 102
2021-02-20
 10k  217
103
Chapter 103
2021-02-20
 9.6k  268
104
Chapter 104
2021-02-20
 9.8k  366
105
Chapter 105
2021-02-20
 10.1k  477
106
Chapter 106
2021-02-20
 10.1k  346
107
Chapter 107
2021-02-20
 9.4k  225
108
Chapter 108
2021-02-20
 9.8k  311
109
Chapter 109
2021-02-20
 9.9k  395
110
Chapter 110
2021-02-20
 9.7k  349
111
Chapter 111
2021-02-20
 10.6k  847
112
Chapter 112
2021-02-22
 11.4k  1.2k
113
Chapter 113
2021-02-27
 11.2k  582
114
Chapter 114
2021-03-01
 11.9k  890
115
Chapter 115
2021-03-06
 11k  846
116
Chapter 116
2021-03-08
 10.7k  531
117
Chapter 117
2021-03-13
 11.2k  530
118
Chapter 118
2021-03-15
 11.3k  504
119
Chapter 119
2021-03-20
 10.1k  410
120
Chapter 120
2021-03-21
 9k  313
121
Chapter 121
2021-03-21
 8.2k  368
122
Chapter 122
2021-03-21
 8.5k  288
123
Chapter 123
2021-03-21
 8.4k  328
124
Chapter 124
2021-03-21
 8.1k  312
125
Chapter 125
2021-03-21
 8.5k  287
126
Chapter 126
2021-03-21
 8.6k  244
127
Chapter 127
2021-03-21
 9.7k  382
128
Chapter 128
2021-03-21
 7.8k  182
129
Chapter 129
2021-03-21
 9.1k  301
130
Chapter 130
2021-03-22
 9.7k  440
131
Chapter 131
2021-03-27
 9.7k  476
132
Chapter 132
2021-03-29
 10.1k  637
133
Chapter 133
2021-04-03
 10.5k  534
134
Chapter 134
2021-04-05
 10.4k  544
135
Chapter 135
2021-04-10
 9.7k  403
136
Chapter 136
2021-04-12
 10.3k  664
137
Chapter 137
2021-04-17
 8.9k  363
138
Chapter 138
2021-04-19
 9.3k  418
139
Chapter 139
2021-04-24
 9.1k  380
140
Chapter 140
2021-04-26
 9.8k  656
141
Chapter 141
2021-05-01
 9.6k  454
142
Chapter 142
2021-05-03
 9.6k  631
143
Chapter 143
2021-05-08
 9k  764
144
Chapter 144
2021-05-10
 9.3k  478
145
Chapter 145
2021-05-15
 9k  433
146
Chapter 146
2021-05-17
 9.5k  660
147
Chapter 147
2021-05-22
 8.5k  423
148
Chapter 148
2021-05-24
 8.6k  510
149
Chapter 149
2021-05-29
 7.9k  557
150
Chapter 150
2021-05-29
 7k  183
151
Chapter 151
2021-05-29
 7.2k  107
152
Chapter 152
2021-05-29
 7.4k  107
153
Chapter 153
2021-05-29
 7k  106
154
Chapter 154
2021-05-29
 7.2k  508
155
Chapter 155
2021-05-29
 7.3k  244
156
Chapter 156
2021-05-29
 7.3k  136
157
Chapter 157
2021-05-29
 7.3k  105
158
Chapter 158
2021-05-29
 7.3k  171
159
Chapter 159
2021-05-29
 8.1k  276
160
Chapter 160
2021-05-31
 9k  580
161
Chapter 161
2021-05-19
 8.4k  409
162
Chapter 162
2021-06-05
 8.5k  479
163
Chapter 163
2021-06-07
 8.5k  502
164
Chapter 164
2021-06-12
 8.6k  513
165
Chapter 165
2021-06-14
 8.9k  704
166
Chapter 166
2021-06-19
 8k  384
167
Chapter 167
2021-06-21
 8.1k  539
168
Chapter 168
2021-06-26
 7.9k  446
169
Chapter 169
2021-06-28
 8.6k  669
170
Chapter 170
2021-07-03
 8.9k  506
171
Chapter 171
2021-07-05
 8.8k  514
172
Chapter 172
2021-07-10
 8.3k  634
173
Chapter 173
2021-07-12
 8.5k  815
174
Chapter 174
2021-07-17
 8.3k  462
175
Chapter 175
2021-07-19
 8.6k  890
176
Chapter 176
2021-07-24
 7.4k  497
177
Chapter 177
2021-07-26
 7.1k  563
178
Chapter 178
2021-07-31
 7.1k  452
179
Chapter 179
2021-08-02
 7.2k  607
180
Chapter 180
2021-08-07
 6.9k  530
181
Chapter 181
2021-08-09
 7.3k  631
182
Chapter 182
2021-08-14
 7.6k  526
183
Chapter 183
2021-08-16
 6.9k  630
184
Chapter 184
2021-08-21
 6.7k  563
185
Chapter 185
2021-08-23
 6.7k  456
186
Chapter 186
2021-08-26
 5.5k  207
187
Chapter 187
2021-08-26
 5.2k  172
188
Chapter 188
2021-08-26
 5.1k  119
189
Chapter 189
2021-08-26
 5.1k  157
190
Chapter 190
2021-08-26
 5.6k  155
191
Chapter 191
2021-08-26
 5.3k  206
192
Chapter 192
2021-08-26
 5.1k  132
193
Chapter 193
2021-08-26
 5.3k  145
194
Chapter 194
2021-08-26
 5.2k  122
195
Chapter 195
2021-08-26
 6.1k  306
196
Chapter 196
2021-08-28
 6k  276
197
Chapter 197
2021-08-30
 6.2k  494
198
Chapter 198
2021-09-04
 6.5k  554
199
Chapter 199
2021-09-06
 6.1k  519
200
Chapter 200
2021-09-11
 5.9k  319
201
Chapter 201
2021-09-13
 5.5k  357
202
Chapter 202
2021-09-18
 5.6k  281
203
Chapter 203
2021-09-20
 5.4k  397
204
Chapter 204
2021-09-25
 4.9k  344
205
Chapter 205
2021-09-27
 5.4k  459
206
Chapter 206
2021-10-02
 4.8k  277
207
Chapter 207
2021-10-04
 4.7k  366
208
Chapter 208
2021-10-09
 4.5k  210
209
Chapter 209
2021-10-11
 4.4k  294
210
Chapter 210
2021-10-16
 3.9k  138
211
Chapter 211
2021-10-16
 3.7k  378
212
Chapter 212
2021-10-16
 3.6k  120
213
Chapter 213
2021-10-16
 3.6k  110
214
Chapter 214
2021-10-16
 3.6k  160
215
Chapter 215
2021-10-16
 3.7k  210
216
Chapter 216
2021-10-16
 3.7k  164
217
Chapter 217
2021-10-16
 3.6k  276
218
Chapter 218
2021-10-16
 3.6k  104
219
Chapter 219
2021-10-16
 3.6k  106
220
Chapter 220
2021-10-16
 4.5k  207
221
Chapter 221
2021-10-18
 4.7k  358
222
Chapter 222
2021-10-23
 4.6k  286
223
Chapter 223
2021-10-25
 4.6k  315
224
Chapter 224
2021-10-30
 4.4k  349
225
Chapter 225
2021-11-01
 4.5k  272
226
Chapter 226
2021-11-06
 4.5k  195
227
Chapter 227
2021-11-08
 4.6k  277
228
Chapter 228
2021-11-13
 4.3k  301
229
Chapter 229
2021-11-15
 4.5k  307
230
Chapter 230
2021-11-20
 4.3k  270
231
Chapter 231
2021-11-22
 4.6k  405
232
Chapter 232
2021-11-27
 4.4k  187
233
Chapter 233
2021-11-29
 4.3k  258
234
Chapter 234
2021-12-04
 4.1k  186
235
Chapter 235
2021-12-06
 4.2k  286
236
Chapter 236
2021-12-11
 3.8k  102
237
Chapter 237
2021-12-11
 3.7k  104
238
Chapter 238
2021-12-11
 3.8k  105
239
Chapter 239
2021-12-11
 3.8k  115
240
Chapter 240
2021-12-11
 4k  129
241
Chapter 241
2021-12-11
 3.9k  107
242
Chapter 242
2021-12-11
 4.2k  222
243
Chapter 243
2021-12-11
 4.1k  151
244
Chapter 244
2021-12-11
 4.1k  106
245
Chapter 245
2021-12-11
 4.2k  104
246
Chapter 246
2021-12-11
 4.4k  259
247
Chapter 247
2021-12-13
 4.5k  271
248
Chapter 248
2021-12-18
 4.3k  198
249
Chapter 249
2021-12-20
 4.4k  242
250
Chapter 250
2021-12-25
 4.7k  276
251
Chapter 251
2021-12-27
 4.8k  433
252
Chapter 252
2022-01-01
 4.6k  189
253
Chapter 253
2022-01-03
 4.5k  321
254
Chapter 254
2022-01-08
 4.4k  247
255
Chapter 255
2022-01-10
 4.7k  270
256
Chapter 256
2022-01-15
 4.2k  107
257
Chapter 257
2022-01-15
 4.1k  106
258
Chapter 258
2022-01-15
 4k  109
259
Chapter 259
2022-01-15
 4k  108
260
Chapter 260
2022-01-15
 3.8k  125
261
Chapter 261
2022-01-15
 3.6k  105
262
Chapter 262
2022-01-15
 3.5k  106
263
Chapter 263
2022-01-15
 3.7k  139
264
Chapter 264
2022-01-15
 3.7k  125
265
Chapter 265
2022-01-15
 3.7k  112
266
Chapter 266
2022-01-15
 3.9k  166
267
Chapter 267
2022-01-17
 4.5k  348
268
Chapter 268
2022-01-22
 4.2k  296
269
Chapter 269
2022-01-24
 4.6k  382
270
Chapter 270
2022-01-29
 4.2k  288
271
Chapter 271
2022-01-31
 4.3k  438
272
Chapter 272
2022-02-05
 4k  335
273
Chapter 273
2022-02-07
 4k  368
274
Chapter 274
2022-02-12
 4k  369
275
Chapter 275
2022-02-14
 4k  436
276
Chapter 276
2022-02-19
 3.7k  115
277
Chapter 277
2022-02-20
 3.2k  102
278
Chapter 278
2022-02-20
 3.4k  107
279
Chapter 279
2022-02-20
 3.1k  103
280
Chapter 280
2022-02-20
 3.1k  101
281
Chapter 281
2022-02-20
 3.2k  104
282
Chapter 282
2022-02-20
 3.1k  103
283
Chapter 283
2022-02-20
 3.1k  105
284
Chapter 284
2022-02-20
 3.2k  100
285
Chapter 285
2022-02-20
 3.4k  102
286
Chapter 286
2022-02-20
 3.9k  224
287
Chapter 287
2022-02-21
 4.1k  253
288
Chapter 288
2022-02-26
 4.1k  307
289
Chapter 289
2022-02-28
 4.1k  320
290
Chapter 290
2022-03-05
 4.1k  290
291
Chapter 291
2022-03-07
 3.7k  290
292
Chapter 292
2022-03-12
 3.8k  202
293
Chapter 293
2022-03-14
 4.1k  392
294
Chapter 294
2022-03-19
 3.8k  166
295
Chapter 295
2022-03-21
 3.6k  357
296
Chapter 296
2022-03-26
 3.4k  224
297
Chapter 297
2022-03-28
 3.5k  224
298
Chapter 298
2022-04-02
 3.6k  196
299
Chapter 299
2022-04-04
 3.7k  311
300
Chapter 300
2022-04-09
 3.6k  178
301
Chapter 301
2022-04-11
 3.6k  307
302
Chapter 302
2022-04-16
 3.4k  148
303
Chapter 303
2022-04-18
 3.2k  294
304
Chapter 304
2022-04-23
 3.2k  206
305
Chapter 305
2022-04-25
 3.3k  313
306
Chapter 306
2022-04-30
 2.9k  183
307
Chapter 307
2022-04-30
 2.7k  102
308
Chapter 308
2022-04-30
 2.7k  103
309
Chapter 309
2022-04-30
 2.8k  103
310
Chapter 310
2022-04-30
 2.6k  101
311
Chapter 311
2022-04-30
 2.7k  120
312
Chapter 312
2022-04-30
 2.6k  103
313
Chapter 313
2022-04-30
 2.7k  102
314
Chapter 314
2022-04-30
 2.6k  100
315
Chapter 315
2022-04-30
 2.7k  102
316
Chapter 316
2022-04-30
 3.2k  125
317
Chapter 317
2022-05-02
 3.1k  328
318
Chapter 318
2022-05-07
 2.9k  232
319
Chapter 319
2022-05-09
 3k  274
320
Chapter 320
2022-05-14
 2.9k  168
321
Chapter 321
2022-05-16
 3.1k  206
322
Chapter 322
2022-05-21
 2.9k  153
323
Chapter 323
2022-05-23
 2.8k  223
324
Chapter 324
2022-05-28
 2.8k  132
325
Chapter 325
2022-05-30
 2.8k  195
326
Chapter 326
2022-06-04
 2.8k  123
327
Chapter 327
2022-06-06
 3.1k  185
328
Chapter 328
2022-06-11
 2.9k  166
329
Chapter 329
2022-06-13
 3.1k  210
330
Chapter 330
2022-06-18
 2.8k  178
331
Chapter 331
2022-06-20
 2.8k  207
332
Chapter 332
2022-06-25
 2.7k  136
333
Chapter 333
2022-06-27
 2.8k  263
334
Chapter 334
2022-07-02
 2.7k  125
335
Chapter 335
2022-07-04
 2.8k  190
336
Chapter 336
2022-07-09
 2.4k  118
337
Chapter 337
2022-07-11
 2.6k  225
338
Chapter 338
2022-07-16
 2.6k  135
339
Chapter 339
2022-07-18
 2.8k  212
340
Chapter 340
2022-07-23
 2.6k  224
341
Chapter 341
2022-07-25
 2.7k  217
342
Chapter 342
2022-07-30
 2.4k  152
343
Chapter 343
2022-08-01
 2.6k  130
344
Chapter 344
2022-08-06
 2.5k  126
345
Chapter 345
2022-08-08
 2.4k  141
346
Chapter 346
2022-08-13
 2.6k  144
347
Chapter 347
2022-08-15
 2.5k  165
348
Chapter 348
2022-08-20
 2.4k  113
349
Chapter 349
2022-08-22
 2.6k  176
350
Chapter 350
2022-08-27
 2.4k  132
351
Chapter 351
2022-08-29
 2.5k  181
352
Chapter 352
2022-09-03
 2.4k  118
353
Chapter 353
2022-09-05
 2.4k  124
354
Chapter 354
2022-09-10
 2.4k  103
355
Chapter 355
2022-09-12
 2.5k  155
356
Chapter 356
2022-09-17
 2.4k  105
357
Chapter 357
2022-09-19
 2.6k  150
358
Chapter 358
2022-09-24
 2.4k  100
359
Chapter 359
2022-09-26
 2.4k  121
360
Chapter 360
2022-10-01
 2.3k  103
361
Chapter 361
2022-10-03
 2.3k  135
362
Chapter 362
2022-10-08
 2.2k  102
363
Chapter 363
2022-10-10
 2.3k  114
364
Chapter 364
2022-10-15
 2.3k  125
365
Chapter 365
2022-10-17
 2.3k  137
366
Chapter 366
2022-10-22
 2.1k  99
367
Chapter 367
2022-10-24
 2.1k  133
368
Chapter 368
2022-10-29
 2.1k  103
369
Chapter 369
2022-10-31
 2k  101
370
Chapter 370
2022-11-05
 2.1k  100
371
Chapter 371
2022-11-07
 2.2k  103
372
Chapter 372
2022-11-12
 2.1k  187
373
Chapter 373
2022-11-14
 2.1k  112
374
Chapter 374
2022-11-19
 2.1k  182
375
Chapter 375
2022-11-21
 1.9k  100
376
Chapter 376
2022-11-21
 1.8k  104
377
Chapter 377
2022-11-21
 1.9k  101
378
Chapter 378
2022-11-21
 1.9k  103
379
Chapter 379
2022-11-21
 1.9k  115
380
Chapter 380
2022-11-21
 1.8k  102
381
Chapter 381
2022-11-21
 1.8k  100
382
Chapter 382
2022-11-21
 2.1k  100
383
Chapter 383
2022-11-26
 1.9k  101
384
Chapter 384
2022-11-28
 2k  115
385
Chapter 385
2022-12-03
 2k  98
386
Chapter 386
2022-12-05
 1.8k  95
387
Chapter 387
2022-12-10
 1.8k  96
388
Chapter 388
2022-12-12
 1.9k  94
389
Chapter 389
2022-12-17
 1.8k  95
390
Chapter 390
2022-12-19
 1.9k  99
391
Chapter 391
2022-12-24
 1.8k  95
392
Chapter 392
2022-12-26
 1.9k  111
393
Chapter 393
2022-12-31
 1.7k  100
394
Chapter 394
2023-01-02
 1.8k  100
395
Chapter 395
2023-01-07
 1.7k  98
396
Chapter 396
2023-01-09
 1.7k  100
397
Chapter 397
2023-01-14
 1.7k  100
398
Chapter 398
2023-01-16
 1.7k  100
399
Chapter 399
2023-01-21
 1.6k  100
400
Chapter 400
2023-01-23
 1.7k  100
401
Chapter 401
2023-01-28
 1.7k  103
402
Chapter 402
2023-01-30
 1.7k  105
403
Chapter 403
2023-02-04
 1.6k  100
404
Chapter 404
2023-02-06
 1.8k  169
405
Chapter 405
2023-02-11
 1.6k  106
406
Chapter 406
2023-02-13
 1.7k  147
407
Chapter 407
2023-02-18
 1.8k  100
408
Chapter 408
2023-02-20
 1.9k  155
409
Chapter 409
2023-02-25
 1.6k  136
410
Chapter 410
2023-02-27
 1.9k  174
411
Chapter 411
2023-03-04
 1.6k  100
412
Chapter 412
2023-03-06
 1.6k  100
413
Chapter 413
2023-03-11
 1.5k  100
414
Chapter 414
2023-03-13
 1.5k  101
415
Chapter 415
2023-03-18
 1.5k  101
416
Chapter 416
2023-03-20
 1.5k  100
417
Chapter 417
2023-03-25
 1.5k  100
418
Chapter 418
2023-03-27
 1.5k  100
419
Chapter 419
2023-04-01
 1.5k  100
420
Chapter 420
2023-04-03
 1.6k  118
421
Chapter 421
2023-04-08
 1.5k  111
422
Chapter 422
2023-04-15
 1.5k  100
423
Chapter 423
2023-04-17
 1.5k  100
424
Chapter 424
2023-04-22
 1.4k  100
425
Chapter 425
2023-04-24
 1.5k  100
426
Chapter 426
2023-04-29
 1.5k  92
427
Chapter 427
2023-05-01
 1.5k  104
428
Chapter 428
2023-05-06
 1.4k  69
429
Chapter 429
2023-05-08
 1.4k  94
430
Chapter 430
2023-05-13
 1.4k  82
431
Chapter 431
2023-05-15
 1.5k  104
432
Chapter 432
2023-05-20
 1.5k  93
433
Chapter 433
2023-05-27
 1.4k  74
434
Chapter 434
2023-05-29
 1.4k  91
435
Chapter 435
2023-06-03
 1.5k  109
436
Chapter 436
2023-06-06
 1.2k  78
437
Chapter 437
2023-06-12
 1.4k  130
438
Chapter 438
2023-06-17
 1.3k  82
439
Chapter 439
2023-06-19
 1.4k  111
440
Chapter 440
2023-06-24
 1.4k  91
441
Chapter 441
2023-06-26
 1.5k  124
442
Chapter 442
2023-07-01
 3.1k  410
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tổng tài
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook