MangaToon
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tiếp tục cập nhật
46M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô bị đẩy về phía một người đàn ông cực kỳ bí ẩn, mấy năm sau, cô xuất hiện chói lọi cùng với cục cưng! Cục cưng Bánh Bao là một nam tử hán có ước mơ lớn nhất là tìm cho tiểu tiên nữ nhà mình một ông chồng hoàn hảo cao 1m9, ngực bụng tám múi! Và người đàn ông đã xuất hiện đầy hoành tráng! Lâm Chỉ không những bị cướp con đi, mà trái tim cũng không giữ được!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 334 chương    /    (41744)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-03-18
 26.2k  3k
2
Chapter 2
2022-03-25
 17k  746
3
Chapter 3
2022-03-25
 16.1k  551
4
Chapter 4
2022-03-25
 15.4k  442
5
Chapter 5
2022-03-25
 14.8k  406
6
Chapter 6
2022-03-25
 15.8k  730
7
Chapter 7
2022-03-25
 14.6k  453
8
Chapter 8
2022-03-25
 14.5k  458
9
Chapter 9
2022-03-25
 14.1k  454
10
Chapter 10
2022-03-25
 18.6k  592
11
Chapter 11
2022-03-27
 14.9k  645
12
Chapter 12
2022-03-29
 14.8k  1.1k
13
Chapter 13
2022-04-03
 13.4k  463
14
Chapter 14
2022-04-05
 12.8k  462
15
Chapter 15
2022-04-10
 11.4k  312
16
Chapter 16
2022-04-11
 11k  291
17
Chapter 17
2022-04-11
 10.6k  398
18
Chapter 18
2022-04-11
 12.2k  713
19
Chapter 19
2022-04-11
 14.5k  398
20
Chapter 20
2022-04-11
 11.8k  270
21
Chapter 21
2022-04-11
 11.2k  296
22
Chapter 22
2022-04-11
 11.5k  608
23
Chapter 23
2022-04-12
 11.6k  556
24
Chapter 24
2022-04-17
 10.3k  326
25
Chapter 25
2022-04-19
 10k  440
26
Chapter 26
2022-04-24
 9.6k  368
27
Chapter 27
2022-04-26
 9.9k  338
28
Chapter 28
2022-05-01
 9.6k  262
29
Chapter 29
2022-05-03
 9k  430
30
Chapter 30
2022-05-08
 8.8k  298
31
Chapter 31
2022-05-10
 8.6k  334
32
Chapter 32
2022-05-11
 7.9k  275
33
Chapter 33
2022-05-11
 8.1k  166
34
Chapter 34
2022-05-11
 7.8k  203
35
Chapter 35
2022-05-11
 7.8k  297
36
Chapter 36
2022-05-11
 7.4k  217
37
Chapter 37
2022-05-11
 7.1k  237
38
Chapter 38
2022-05-11
 7.5k  299
39
Chapter 39
2022-05-15
 7.2k  167
40
Chapter 40
2022-05-17
 7.7k  357
41
Chapter 41
2022-05-22
 7.2k  194
42
Chapter 42
2022-05-24
 7k  235
43
Chapter 43
2022-05-29
 6.9k  216
44
Chapter 44
2022-05-31
 7.1k  229
45
Chapter 45
2022-06-05
 6.8k  165
46
Chapter 46
2022-06-07
 7k  317
47
Chapter 47
2022-06-09
 6.9k  203
48
Chapter 48
2022-06-09
 6.4k  116
49
Chapter 49
2022-06-09
 6.3k  148
50
Chapter 50
2022-06-09
 6.4k  135
51
Chapter 51
2022-06-09
 6.3k  108
52
Chapter 52
2022-06-09
 6.5k  258
53
Chapter 53
2022-06-09
 7k  252
54
Chapter 54
2022-06-12
 7k  225
55
Chapter 55
2022-06-14
 6.7k  344
56
Chapter 56
2022-06-19
 6.2k  260
57
Chapter 57
2022-06-21
 6.1k  175
58
Chapter 58
2022-06-26
 5.7k  143
59
Chapter 59
2022-06-28
 5.8k  255
60
Chapter 60
2022-07-03
 5.4k  175
61
Chapter 61
2022-07-05
 5.5k  267
62
Chapter 62
2022-07-10
 4.8k  138
63
Chapter 63
2022-07-10
 4.8k  77
64
Chapter 64
2022-07-10
 5k  136
65
Chapter 65
2022-07-10
 4.8k  64
66
Chapter 66
2022-07-10
 4.8k  201
67
Chapter 67
2022-07-10
 4.9k  129
68
Chapter 68
2022-07-10
 4.7k  112
69
Chapter 69
2022-07-10
 4.6k  125
70
Chapter 70
2022-07-10
 4.7k  136
71
Chapter 71
2022-07-10
 5.1k  190
72
Chapter 72
2022-07-10
 5.3k  119
73
Chapter 73
2022-07-12
 5.3k  552
74
Chapter 74
2022-07-17
 5k  236
75
Chapter 75
2022-07-19
 5.2k  294
76
Chapter 76
2022-07-24
 4.6k  156
77
Chapter 77
2022-07-26
 4.7k  185
78
Chapter 78
2022-07-31
 4.3k  99
79
Chapter 79
2022-08-02
 4.2k  166
80
Chapter 80
2022-08-07
 4.2k  137
81
Chapter 81
2022-08-09
 4.2k  139
82
Chapter 82
2022-08-14
 4.1k  117
83
Chapter 83
2022-08-16
 3.7k  67
84
Chapter 84
2022-08-16
 3.6k  53
85
Chapter 85
2022-08-16
 3.7k  53
86
Chapter 86
2022-08-16
 3.8k  143
87
Chapter 87
2022-08-16
 3.6k  55
88
Chapter 88
2022-08-16
 3.6k  55
89
Chapter 89
2022-08-16
 3.4k  123
90
Chapter 90
2022-08-16
 3.8k  139
91
Chapter 91
2022-08-21
 3.9k  485
92
Chapter 92
2022-08-23
 3.9k  232
93
Chapter 93
2022-08-28
 3.6k  104
94
Chapter 94
2022-08-30
 3.5k  186
95
Chapter 95
2022-09-04
 3.3k  118
96
Chapter 96
2022-09-06
 3.6k  160
97
Chapter 97
2022-09-11
 3.4k  112
98
Chapter 98
2022-09-13
 3.5k  180
99
Chapter 99
2022-09-18
 3.3k  104
100
Chapter 100
2022-09-20
 3.5k  122
101
Chapter 101
2022-09-25
 3k  72
102
Chapter 102
2022-09-27
 3.1k  97
103
Chapter 103
2022-09-29
 2.7k  45
104
Chapter 104
2022-09-29
 2.7k  60
105
Chapter 105
2022-09-29
 2.7k  39
106
Chapter 106
2022-09-29
 2.6k  66
107
Chapter 107
2022-09-29
 2.5k  44
108
Chapter 108
2022-09-29
 2.5k  65
109
Chapter 109
2022-09-29
 2.8k  91
110
Chapter 110
2022-10-02
 2.8k  78
111
Chapter 111
2022-10-04
 2.8k  96
112
Chapter 112
2022-10-09
 2.6k  99
113
Chapter 113
2022-10-11
 2.7k  125
114
Chapter 114
2022-10-16
 2.7k  49
115
Chapter 115
2022-10-18
 2.9k  99
116
Chapter 116
2022-10-23
 2.8k  79
117
Chapter 117
2022-10-25
 2.8k  91
118
Chapter 118
2022-10-27
 2.5k  89
119
Chapter 119
2022-10-27
 2.4k  46
120
Chapter 120
2022-10-27
 2.5k  48
121
Chapter 121
2022-10-27
 2.4k  41
122
Chapter 122
2022-10-27
 2.4k  52
123
Chapter 123
2022-10-27
 2.5k  99
124
Chapter 124
2022-10-27
 2.5k  78
125
Chapter 125
2022-10-30
 2.6k  184
126
Chapter 126
2022-11-01
 2.5k  149
127
Chapter 127
2022-11-06
 2.5k  111
128
Chapter 128
2022-11-08
 2.6k  105
129
Chapter 129
2022-11-13
 2.3k  58
130
Chapter 130
2022-11-15
 2.3k  94
131
Chapter 131
2022-11-20
 2.2k  61
132
Chapter 132
2022-11-22
 2.2k  117
133
Chapter 133
2022-11-26
 2.1k  42
134
Chapter 134
2022-11-26
 2.1k  37
135
Chapter 135
2022-11-26
 2.1k  55
136
Chapter 136
2022-11-26
 2.1k  59
137
Chapter 137
2022-11-26
 2.1k  47
138
Chapter 138
2022-11-26
 2k  44
139
Chapter 139
2022-11-26
 2.1k  73
140
Chapter 140
2022-11-27
 2.3k  90
141
Chapter 141
2022-11-29
 2.4k  115
142
Chapter 142
2022-12-04
 2.1k  114
143
Chapter 143
2022-12-06
 2k  51
144
Chapter 144
2022-12-11
 2k  46
145
Chapter 145
2022-12-13
 2k  60
146
Chapter 146
2022-12-18
 1.9k  42
147
Chapter 147
2022-12-20
 1.9k  50
148
Chapter 148
2022-12-25
 2k  65
149
Chapter 149
2022-12-27
 2k  89
150
Chapter 150
2023-01-01
 2.2k  104
151
Chapter 151
2023-01-03
 1.8k  53
152
Chapter 152
2023-01-08
 1.8k  37
153
Chapter 153
2023-01-10
 2k  61
154
Chapter 154
2023-01-12
 1.8k  31
155
Chapter 155
2023-01-12
 1.7k  45
156
Chapter 156
2023-01-12
 1.7k  29
157
Chapter 157
2023-01-12
 1.8k  39
158
Chapter 158
2023-01-12
 1.9k  57
159
Chapter 159
2023-01-15
 1.9k  72
160
Chapter 160
2023-01-17
 1.9k  96
161
Chapter 161
2023-01-22
 1.9k  67
162
Chapter 162
2023-01-24
 1.9k  57
163
Chapter 163
2023-01-29
 1.9k  54
164
Chapter 164
2023-01-31
 2k  79
165
Chapter 165
2023-02-05
 1.7k  49
166
Chapter 166
2023-02-07
 1.8k  55
167
Chapter 167
2023-02-12
 1.6k  54
168
Chapter 168
2023-02-14
 1.6k  52
169
Chapter 169
2023-02-19
 1.6k  39
170
Chapter 170
2023-02-21
 1.6k  75
171
Chapter 171
2023-02-25
 1.5k  27
172
Chapter 172
2023-02-25
 1.5k  27
173
Chapter 173
2023-02-25
 1.5k  45
174
Chapter 174
2023-02-25
 1.5k  23
175
Chapter 175
2023-02-25
 1.5k  35
176
Chapter 176
2023-02-25
 1.5k  24
177
Chapter 177
2023-02-25
 1.5k  56
178
Chapter 178
2023-02-26
 1.6k  52
179
Chapter 179
2023-02-28
 1.7k  113
180
Chapter 180
2023-03-05
 1.6k  44
181
Chapter 181
2023-03-07
 1.6k  54
182
Chapter 182
2023-03-12
 1.5k  48
183
Chapter 183
2023-03-14
 1.5k  54
184
Chapter 184
2023-03-19
 1.4k  37
185
Chapter 185
2023-03-21
 1.4k  84
186
Chapter 186
2023-03-26
 1.5k  59
187
Chapter 187
2023-03-28
 1.4k  55
188
Chapter 188
2023-04-02
 1.4k  56
189
Chapter 189
2023-04-03
 1.3k  27
190
Chapter 190
2023-04-03
 1.3k  30
191
Chapter 191
2023-04-03
 1.3k  12
192
Chapter 192
2023-04-03
 1.3k  30
193
Chapter 193
2023-04-03
 1.3k  33
194
Chapter 194
2023-04-04
 1.5k  51
195
Chapter 195
2023-04-09
 1.4k  43
196
Chapter 196
2023-04-11
 1.4k  57
197
Chapter 197
2023-04-16
 1.4k  37
198
Chapter 198
2023-04-18
 1.5k  79
199
Chapter 199
2023-04-23
 1.3k  39
200
Chapter 200
2023-04-25
 1.4k  56
201
Chapter 201
2023-04-30
 1.3k  88
202
Chapter 202
2023-05-02
 1.4k  84
203
Chapter 203
2023-05-07
 1.3k  43
204
Chapter 204
2023-05-09
 1.3k  78
205
Chapter 205
2023-05-13
 1.2k  27
206
Chapter 206
2023-05-13
 1.3k  27
207
Chapter 207
2023-05-13
 1.2k  18
208
Chapter 208
2023-05-13
 1.2k  16
209
Chapter 209
2023-05-13
 1.3k  39
210
Chapter 210
2023-05-14
 1.3k  49
211
Chapter 211
2023-05-16
 1.5k  40
212
Chapter 212
2023-05-21
 1.3k  42
213
Chapter 213
2023-05-23
 1.3k  68
214
Chapter 214
2023-05-28
 1.2k  37
215
Chapter 215
2023-05-30
 1.2k  43
216
Chapter 216
2023-06-04
 1.3k  99
217
Chapter 217
2023-06-11
 1.1k  46
218
Chapter 218
2023-06-13
 1.2k  62
219
Chapter 219
2023-06-18
 1.1k  45
220
Chapter 220
2023-06-20
 1.1k  57
221
Chapter 221
2023-06-25
 1.1k  37
222
Chapter 222
2023-06-27
 1.1k  61
223
Chapter 223
2023-07-02
 1.1k  47
224
Chapter 224
2023-07-03
 1.1k  48
225
Chapter 225
2023-07-03
 1k  28
226
Chapter 226
2023-07-03
 948  19
227
Chapter 227
2023-07-03
 938  21
228
Chapter 228
2023-07-03
 1k  49
229
Chapter 229
2023-07-04
 1.1k  46
230
Chapter 230
2023-07-09
 1.1k  36
231
Chapter 231
2023-07-11
 1.1k  70
232
Chapter 232
2023-07-16
 1k  42
233
Chapter 233
2023-07-18
 992  72
234
Chapter 234
2023-07-23
 970  60
235
Chapter 235
2023-07-25
 1.2k  71
236
Chapter 236
2023-07-30
 961  56
237
Chapter 237
2023-08-01
 1k  53
238
Chapter 238
2023-08-06
 974  40
239
Chapter 239
2023-08-08
 989  72
240
Chapter 240
2023-08-13
 952  46
241
Chapter 241
2023-08-15
 1.1k  61
242
Chapter 242
2023-08-16
 907  56
243
Chapter 243
2023-08-16
 819  25
244
Chapter 244
2023-08-16
 784  15
245
Chapter 245
2023-08-16
 890  24
246
Chapter 246
2023-08-16
 829  43
247
Chapter 247
2023-08-20
 808  45
248
Chapter 248
2023-08-22
 825  56
249
Chapter 249
2023-08-27
 847  46
250
Chapter 250
2023-08-29
 818  77
251
Chapter 251
2023-09-03
 758  42
252
Chapter 252
2023-09-05
 765  65
253
Chapter 253
2023-09-10
 753  45
254
Chapter 254
2023-09-12
 769  66
255
Chapter 255
2023-09-17
 727  36
256
Chapter 256
2023-09-19
 852  43
257
Chapter 257
2023-09-23
 638  25
258
Chapter 258
2023-09-23
 675  15
259
Chapter 259
2023-09-23
 689  20
260
Chapter 260
2023-09-23
 661  9
261
Chapter 261
2023-09-23
 656  14
262
Chapter 262
2023-09-24
 682  30
263
Chapter 263
2023-09-26
 675  44
264
Chapter 264
2023-10-01
 697  48
265
Chapter 265
2023-10-03
 649  45
266
Chapter 266
2023-10-08
 635  32
267
Chapter 267
2023-10-10
 646  41
268
Chapter 268
2023-10-15
 649  35
269
Chapter 269
2023-10-17
 604  44
270
Chapter 270
2023-10-22
 557  27
271
Chapter 271
2023-10-24
 577  51
272
Chapter 272
2023-10-29
 578  39
273
Chapter 273
2023-10-31
 602  53
274
Chapter 274
2023-11-05
 631  39
275
Chapter 275
2023-11-07
 619  50
276
Chapter 276
2023-11-12
 623  40
277
Chapter 277
2023-11-14
 665  60
278
Chapter 278
2023-11-19
 617  40
279
Chapter 279
2023-11-21
 632  49
280
Chapter 280
2023-11-26
 626  36
281
Chapter 281
2023-11-28
 640  42
282
Chapter 282
2023-12-03
 645  37
283
Chapter 283
2023-12-05
 624  35
284
Chapter 284
2023-12-10
 602  34
285
Chapter 285
2023-12-12
 562  36
286
Chapter 286
2023-12-17
 529  24
287
Chapter 287
2023-12-19
 539  36
288
Chapter 288
2023-12-24
 526  49
289
Chapter 289
2023-12-26
 578  44
290
Chapter 290
2023-12-31
 586  43
291
Chapter 291
2024-01-07
 564  41
292
Chapter 292
2024-01-09
 599  43
293
Chapter 293
2024-01-14
 527  41
294
Chapter 294
2024-01-16
 573  79
295
Chapter 295
2024-01-21
 588  57
296
Chapter 296
2024-01-23
 571  44
297
Chapter 297
2024-01-28
 485  41
298
Chapter 298
2024-01-30
 535  44
299
Chapter 299
2024-02-04
 459  25
300
Chapter 300
2024-02-06
 451  26
301
Chapter 301
2024-02-11
 425  24
302
Chapter 302
2024-02-13
 483  26
303
Chapter 303
2024-02-18
 458  35
304
Chapter 304
2024-02-20
 442  44
305
Chapter 305
2024-02-25
 469  28
306
Chapter 306
2024-02-27
 494  37
307
Chapter 307
2024-03-03
 418  30
308
Chapter 308
2024-03-05
 423  41
309
Chapter 309
2024-03-10
 403  29
310
Chapter 310
2024-03-12
 430  34
311
Chapter 311
2024-03-17
 455  30
312
Chapter 312
2024-03-19
 429  45
313
Chapter 313
2024-03-24
 414  28
314
Chapter 314
2024-03-26
 415  52
315
Chapter 315
2024-04-02
 390  62
316
Chapter 316
2024-04-07
 388  30
317
Chapter 317
2024-04-09
 363  41
318
Chapter 318
2024-04-14
 381  37
319
Chapter 319
2024-04-16
 375  51
320
Chapter 320
2024-04-21
 366  24
321
Chapter 321
2024-04-23
 339  55
322
Chapter 322
2024-04-28
 311  40
323
Chapter 323
2024-04-30
 358  36
324
Chapter 324
2024-05-05
 333  26
325
Chapter 325
2024-05-07
 377  50
326
Chapter 326
2024-05-12
 307  16
327
Chapter 327
2024-05-14
 344  39
328
Chapter 328
2024-05-26
 276  21
329
Chapter 329
2024-05-28
 279  43
330
Chapter 330
2024-06-02
 282  30
331
Chapter 331
2024-06-04
 258  40
332
Chapter 332
2024-06-09
 253  40
333
Chapter 333
2024-06-16
 224  29
334
Chapter 334
2024-06-18
 248  54
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tình yêu/Huyền huyễn/Cung đình
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Nghịch tập/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Tiến Độ Chia Tay 99%
Tiến Độ Chia Tay 99%
Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Truy thê/Gương vỡ lại lành/Phản bội/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Ghen/Chung tình
Chồng Cũ Mời Biến Đi
Chồng Cũ Mời Biến Đi
Tình yêu/Tổng tài
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook