MangaToon
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tiếp tục cập nhật
42.4M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô bị đẩy về phía một người đàn ông cực kỳ bí ẩn, mấy năm sau, cô xuất hiện chói lọi cùng với cục cưng! Cục cưng Bánh Bao là một nam tử hán có ước mơ lớn nhất là tìm cho tiểu tiên nữ nhà mình một ông chồng hoàn hảo cao 1m9, ngực bụng tám múi! Và người đàn ông đã xuất hiện đầy hoành tráng! Lâm Chỉ không những bị cướp con đi, mà trái tim cũng không giữ được!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 304 chương    /    (38654)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-03-18
 25.5k  2.9k
2
Chapter 2
2022-03-25
 16.6k  729
3
Chapter 3
2022-03-25
 15.8k  530
4
Chapter 4
2022-03-25
 15.1k  424
5
Chapter 5
2022-03-25
 14.5k  396
6
Chapter 6
2022-03-25
 15.4k  712
7
Chapter 7
2022-03-25
 14.3k  445
8
Chapter 8
2022-03-25
 14.2k  450
9
Chapter 9
2022-03-25
 13.8k  436
10
Chapter 10
2022-03-25
 18.2k  572
11
Chapter 11
2022-03-27
 14.6k  628
12
Chapter 12
2022-03-29
 14.5k  970
13
Chapter 13
2022-04-03
 13.1k  440
14
Chapter 14
2022-04-05
 12.6k  457
15
Chapter 15
2022-04-10
 11.2k  306
16
Chapter 16
2022-04-11
 10.8k  278
17
Chapter 17
2022-04-11
 10.4k  385
18
Chapter 18
2022-04-11
 11.9k  690
19
Chapter 19
2022-04-11
 14.2k  381
20
Chapter 20
2022-04-11
 11.6k  250
21
Chapter 21
2022-04-11
 11k  284
22
Chapter 22
2022-04-11
 11.3k  591
23
Chapter 23
2022-04-12
 11.4k  544
24
Chapter 24
2022-04-17
 10.1k  322
25
Chapter 25
2022-04-19
 9.8k  426
26
Chapter 26
2022-04-24
 9.4k  347
27
Chapter 27
2022-04-26
 9.8k  329
28
Chapter 28
2022-05-01
 9.4k  260
29
Chapter 29
2022-05-03
 8.9k  417
30
Chapter 30
2022-05-08
 8.7k  299
31
Chapter 31
2022-05-10
 8.4k  319
32
Chapter 32
2022-05-11
 7.8k  265
33
Chapter 33
2022-05-11
 7.9k  159
34
Chapter 34
2022-05-11
 7.6k  199
35
Chapter 35
2022-05-11
 7.7k  292
36
Chapter 36
2022-05-11
 7.2k  211
37
Chapter 37
2022-05-11
 7k  230
38
Chapter 38
2022-05-11
 7.3k  289
39
Chapter 39
2022-05-15
 7.1k  164
40
Chapter 40
2022-05-17
 7.5k  347
41
Chapter 41
2022-05-22
 7.1k  188
42
Chapter 42
2022-05-24
 6.9k  232
43
Chapter 43
2022-05-29
 6.8k  206
44
Chapter 44
2022-05-31
 6.9k  223
45
Chapter 45
2022-06-05
 6.6k  159
46
Chapter 46
2022-06-07
 6.9k  298
47
Chapter 47
2022-06-09
 6.7k  196
48
Chapter 48
2022-06-09
 6.2k  112
49
Chapter 49
2022-06-09
 6.2k  140
50
Chapter 50
2022-06-09
 6.3k  133
51
Chapter 51
2022-06-09
 6.2k  103
52
Chapter 52
2022-06-09
 6.4k  249
53
Chapter 53
2022-06-09
 6.8k  247
54
Chapter 54
2022-06-12
 6.8k  217
55
Chapter 55
2022-06-14
 6.6k  327
56
Chapter 56
2022-06-19
 6.1k  257
57
Chapter 57
2022-06-21
 6k  174
58
Chapter 58
2022-06-26
 5.6k  139
59
Chapter 59
2022-06-28
 5.7k  250
60
Chapter 60
2022-07-03
 5.3k  171
61
Chapter 61
2022-07-05
 5.4k  255
62
Chapter 62
2022-07-10
 4.7k  126
63
Chapter 63
2022-07-10
 4.7k  71
64
Chapter 64
2022-07-10
 4.8k  122
65
Chapter 65
2022-07-10
 4.7k  62
66
Chapter 66
2022-07-10
 4.7k  198
67
Chapter 67
2022-07-10
 4.7k  118
68
Chapter 68
2022-07-10
 4.5k  108
69
Chapter 69
2022-07-10
 4.5k  115
70
Chapter 70
2022-07-10
 4.6k  129
71
Chapter 71
2022-07-10
 4.9k  178
72
Chapter 72
2022-07-10
 5.2k  113
73
Chapter 73
2022-07-12
 5.2k  541
74
Chapter 74
2022-07-17
 4.8k  229
75
Chapter 75
2022-07-19
 5k  292
76
Chapter 76
2022-07-24
 4.5k  153
77
Chapter 77
2022-07-26
 4.6k  180
78
Chapter 78
2022-07-31
 4.2k  90
79
Chapter 79
2022-08-02
 4.1k  158
80
Chapter 80
2022-08-07
 4.1k  125
81
Chapter 81
2022-08-09
 4.1k  134
82
Chapter 82
2022-08-14
 4k  112
83
Chapter 83
2022-08-16
 3.6k  62
84
Chapter 84
2022-08-16
 3.5k  53
85
Chapter 85
2022-08-16
 3.6k  49
86
Chapter 86
2022-08-16
 3.7k  136
87
Chapter 87
2022-08-16
 3.5k  49
88
Chapter 88
2022-08-16
 3.5k  53
89
Chapter 89
2022-08-16
 3.3k  113
90
Chapter 90
2022-08-16
 3.7k  130
91
Chapter 91
2022-08-21
 3.8k  466
92
Chapter 92
2022-08-23
 3.8k  225
93
Chapter 93
2022-08-28
 3.5k  102
94
Chapter 94
2022-08-30
 3.4k  176
95
Chapter 95
2022-09-04
 3.2k  113
96
Chapter 96
2022-09-06
 3.5k  152
97
Chapter 97
2022-09-11
 3.3k  105
98
Chapter 98
2022-09-13
 3.4k  170
99
Chapter 99
2022-09-18
 3.2k  101
100
Chapter 100
2022-09-20
 3.4k  115
101
Chapter 101
2022-09-25
 2.9k  65
102
Chapter 102
2022-09-27
 2.9k  90
103
Chapter 103
2022-09-29
 2.6k  38
104
Chapter 104
2022-09-29
 2.6k  54
105
Chapter 105
2022-09-29
 2.6k  34
106
Chapter 106
2022-09-29
 2.5k  52
107
Chapter 107
2022-09-29
 2.4k  39
108
Chapter 108
2022-09-29
 2.5k  55
109
Chapter 109
2022-09-29
 2.7k  83
110
Chapter 110
2022-10-02
 2.7k  69
111
Chapter 111
2022-10-04
 2.8k  94
112
Chapter 112
2022-10-09
 2.5k  91
113
Chapter 113
2022-10-11
 2.6k  111
114
Chapter 114
2022-10-16
 2.6k  46
115
Chapter 115
2022-10-18
 2.8k  94
116
Chapter 116
2022-10-23
 2.7k  73
117
Chapter 117
2022-10-25
 2.7k  76
118
Chapter 118
2022-10-27
 2.4k  75
119
Chapter 119
2022-10-27
 2.3k  42
120
Chapter 120
2022-10-27
 2.4k  46
121
Chapter 121
2022-10-27
 2.4k  35
122
Chapter 122
2022-10-27
 2.3k  48
123
Chapter 123
2022-10-27
 2.4k  89
124
Chapter 124
2022-10-27
 2.4k  74
125
Chapter 125
2022-10-30
 2.5k  171
126
Chapter 126
2022-11-01
 2.4k  142
127
Chapter 127
2022-11-06
 2.4k  100
128
Chapter 128
2022-11-08
 2.5k  94
129
Chapter 129
2022-11-13
 2.2k  55
130
Chapter 130
2022-11-15
 2.2k  87
131
Chapter 131
2022-11-20
 2.1k  58
132
Chapter 132
2022-11-22
 2.1k  107
133
Chapter 133
2022-11-26
 2k  37
134
Chapter 134
2022-11-26
 2k  35
135
Chapter 135
2022-11-26
 2.1k  51
136
Chapter 136
2022-11-26
 2.1k  51
137
Chapter 137
2022-11-26
 2k  38
138
Chapter 138
2022-11-26
 1.9k  32
139
Chapter 139
2022-11-26
 2k  64
140
Chapter 140
2022-11-27
 2.2k  83
141
Chapter 141
2022-11-29
 2.3k  105
142
Chapter 142
2022-12-04
 2.1k  103
143
Chapter 143
2022-12-06
 2k  48
144
Chapter 144
2022-12-11
 1.9k  46
145
Chapter 145
2022-12-13
 1.9k  59
146
Chapter 146
2022-12-18
 1.8k  39
147
Chapter 147
2022-12-20
 1.8k  44
148
Chapter 148
2022-12-25
 1.9k  63
149
Chapter 149
2022-12-27
 1.9k  84
150
Chapter 150
2023-01-01
 2.1k  96
151
Chapter 151
2023-01-03
 1.8k  50
152
Chapter 152
2023-01-08
 1.8k  36
153
Chapter 153
2023-01-10
 1.9k  55
154
Chapter 154
2023-01-12
 1.7k  28
155
Chapter 155
2023-01-12
 1.7k  40
156
Chapter 156
2023-01-12
 1.7k  25
157
Chapter 157
2023-01-12
 1.7k  36
158
Chapter 158
2023-01-12
 1.8k  50
159
Chapter 159
2023-01-15
 1.8k  64
160
Chapter 160
2023-01-17
 1.9k  89
161
Chapter 161
2023-01-22
 1.8k  65
162
Chapter 162
2023-01-24
 1.8k  52
163
Chapter 163
2023-01-29
 1.8k  50
164
Chapter 164
2023-01-31
 1.9k  76
165
Chapter 165
2023-02-05
 1.7k  46
166
Chapter 166
2023-02-07
 1.7k  48
167
Chapter 167
2023-02-12
 1.6k  50
168
Chapter 168
2023-02-14
 1.6k  51
169
Chapter 169
2023-02-19
 1.5k  35
170
Chapter 170
2023-02-21
 1.5k  64
171
Chapter 171
2023-02-25
 1.4k  26
172
Chapter 172
2023-02-25
 1.4k  23
173
Chapter 173
2023-02-25
 1.4k  38
174
Chapter 174
2023-02-25
 1.4k  18
175
Chapter 175
2023-02-25
 1.4k  29
176
Chapter 176
2023-02-25
 1.4k  18
177
Chapter 177
2023-02-25
 1.4k  52
178
Chapter 178
2023-02-26
 1.5k  46
179
Chapter 179
2023-02-28
 1.6k  110
180
Chapter 180
2023-03-05
 1.5k  43
181
Chapter 181
2023-03-07
 1.5k  52
182
Chapter 182
2023-03-12
 1.5k  45
183
Chapter 183
2023-03-14
 1.5k  52
184
Chapter 184
2023-03-19
 1.3k  36
185
Chapter 185
2023-03-21
 1.3k  82
186
Chapter 186
2023-03-26
 1.4k  54
187
Chapter 187
2023-03-28
 1.3k  55
188
Chapter 188
2023-04-02
 1.3k  55
189
Chapter 189
2023-04-03
 1.2k  26
190
Chapter 190
2023-04-03
 1.2k  30
191
Chapter 191
2023-04-03
 1.2k  12
192
Chapter 192
2023-04-03
 1.2k  28
193
Chapter 193
2023-04-03
 1.3k  32
194
Chapter 194
2023-04-04
 1.4k  48
195
Chapter 195
2023-04-09
 1.3k  43
196
Chapter 196
2023-04-11
 1.3k  55
197
Chapter 197
2023-04-16
 1.3k  35
198
Chapter 198
2023-04-18
 1.4k  72
199
Chapter 199
2023-04-23
 1.3k  40
200
Chapter 200
2023-04-25
 1.3k  55
201
Chapter 201
2023-04-30
 1.2k  80
202
Chapter 202
2023-05-02
 1.3k  74
203
Chapter 203
2023-05-07
 1.2k  43
204
Chapter 204
2023-05-09
 1.2k  76
205
Chapter 205
2023-05-13
 1.1k  24
206
Chapter 206
2023-05-13
 1.2k  26
207
Chapter 207
2023-05-13
 1.1k  17
208
Chapter 208
2023-05-13
 1.1k  16
209
Chapter 209
2023-05-13
 1.2k  39
210
Chapter 210
2023-05-14
 1.3k  48
211
Chapter 211
2023-05-16
 1.4k  35
212
Chapter 212
2023-05-21
 1.2k  40
213
Chapter 213
2023-05-23
 1.2k  65
214
Chapter 214
2023-05-28
 1.2k  36
215
Chapter 215
2023-05-30
 1.2k  41
216
Chapter 216
2023-06-04
 1.2k  94
217
Chapter 217
2023-06-11
 1.1k  43
218
Chapter 218
2023-06-13
 1.1k  61
219
Chapter 219
2023-06-18
 1.1k  40
220
Chapter 220
2023-06-20
 1k  52
221
Chapter 221
2023-06-25
 991  35
222
Chapter 222
2023-06-27
 1k  58
223
Chapter 223
2023-07-02
 978  47
224
Chapter 224
2023-07-03
 966  44
225
Chapter 225
2023-07-03
 918  23
226
Chapter 226
2023-07-03
 868  18
227
Chapter 227
2023-07-03
 863  19
228
Chapter 228
2023-07-03
 926  44
229
Chapter 229
2023-07-04
 1.1k  42
230
Chapter 230
2023-07-09
 1.1k  34
231
Chapter 231
2023-07-11
 1k  67
232
Chapter 232
2023-07-16
 932  39
233
Chapter 233
2023-07-18
 919  66
234
Chapter 234
2023-07-23
 896  56
235
Chapter 235
2023-07-25
 1.1k  63
236
Chapter 236
2023-07-30
 882  53
237
Chapter 237
2023-08-01
 923  51
238
Chapter 238
2023-08-06
 886  37
239
Chapter 239
2023-08-08
 910  67
240
Chapter 240
2023-08-13
 868  46
241
Chapter 241
2023-08-15
 964  54
242
Chapter 242
2023-08-16
 811  48
243
Chapter 243
2023-08-16
 740  22
244
Chapter 244
2023-08-16
 700  14
245
Chapter 245
2023-08-16
 802  22
246
Chapter 246
2023-08-16
 752  33
247
Chapter 247
2023-08-20
 737  43
248
Chapter 248
2023-08-22
 756  56
249
Chapter 249
2023-08-27
 766  43
250
Chapter 250
2023-08-29
 746  67
251
Chapter 251
2023-09-03
 676  39
252
Chapter 252
2023-09-05
 684  60
253
Chapter 253
2023-09-10
 677  40
254
Chapter 254
2023-09-12
 694  60
255
Chapter 255
2023-09-17
 654  36
256
Chapter 256
2023-09-19
 746  39
257
Chapter 257
2023-09-23
 564  22
258
Chapter 258
2023-09-23
 593  12
259
Chapter 259
2023-09-23
 609  16
260
Chapter 260
2023-09-23
 588  7
261
Chapter 261
2023-09-23
 589  13
262
Chapter 262
2023-09-24
 601  27
263
Chapter 263
2023-09-26
 601  41
264
Chapter 264
2023-10-01
 629  44
265
Chapter 265
2023-10-03
 581  44
266
Chapter 266
2023-10-08
 566  31
267
Chapter 267
2023-10-10
 573  41
268
Chapter 268
2023-10-15
 575  34
269
Chapter 269
2023-10-17
 539  44
270
Chapter 270
2023-10-22
 490  25
271
Chapter 271
2023-10-24
 506  48
272
Chapter 272
2023-10-29
 512  38
273
Chapter 273
2023-10-31
 535  53
274
Chapter 274
2023-11-05
 554  36
275
Chapter 275
2023-11-07
 546  49
276
Chapter 276
2023-11-12
 541  38
277
Chapter 277
2023-11-14
 584  57
278
Chapter 278
2023-11-19
 536  37
279
Chapter 279
2023-11-21
 549  47
280
Chapter 280
2023-11-26
 543  31
281
Chapter 281
2023-11-28
 558  38
282
Chapter 282
2023-12-03
 552  33
283
Chapter 283
2023-12-05
 534  28
284
Chapter 284
2023-12-10
 512  32
285
Chapter 285
2023-12-12
 477  33
286
Chapter 286
2023-12-17
 448  24
287
Chapter 287
2023-12-19
 456  33
288
Chapter 288
2023-12-24
 444  43
289
Chapter 289
2023-12-26
 483  36
290
Chapter 290
2023-12-31
 493  42
291
Chapter 291
2024-01-07
 463  40
292
Chapter 292
2024-01-09
 480  40
293
Chapter 293
2024-01-14
 416  35
294
Chapter 294
2024-01-16
 443  67
295
Chapter 295
2024-01-21
 452  46
296
Chapter 296
2024-01-23
 438  40
297
Chapter 297
2024-01-28
 365  29
298
Chapter 298
2024-01-30
 408  38
299
Chapter 299
2024-02-04
 332  23
300
Chapter 300
2024-02-06
 329  23
301
Chapter 301
2024-02-11
 292  22
302
Chapter 302
2024-02-13
 331  24
303
Chapter 303
2024-02-18
 267  31
304
Chapter 304
2024-02-20
 216  34
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tình yêu/Huyền huyễn/Cung đình
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Tình yêu/Đam mỹ/Hài Hước/Đã Full/Yêu thầm/LGBT+/Giới giải trí/Sống chung/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tổng tài/Ngược/Ép hôn/Thế thân
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tình yêu/Tổng tài
Cô Ấy Thật Xinh Đẹp
Cô Ấy Thật Xinh Đẹp
Tình yêu/Hài Hước/Nữ cường/Giới giải trí
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook