MangaToon
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Đã Full
58.5M
4.7
Tên tác giả: iReader

Theo chủ xuất chinh, chết nơi sa trường, Bạch Anh trùng sinh từ một con hổ chiến trở thành mỹ nhân ốm yếu, còn gả cho chủ nhân, từ đó mãnh hổ biến thành manh hổ. "Qua đây, không phải ngày nào nàng cũng leo lên người ta sao? Chạy cái gì?" Trước mặt đầy triều thần, tướng quân đại nhân vẫy vẫy tay với Bạch Anh. "Rõ ràng là chàng leo lên người ta mà..." Bạch Anh vừa lẩm bẩm, vừa ngoan ngoãn ngồi yên. Các triều thần nhìn nhau... Đây là... bị tướng quân đại nhân rắc "cẩu lương" rồi!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 213 chương    /    (78117)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-10-22
 26.2k  3k
2
Chapter 2
2021-10-29
 24k  1.2k
3
Chapter 3
2021-10-29
 19k  754
4
Chapter 4
2021-10-29
 19.9k  668
5
Chapter 5
2021-10-29
 18k  255
6
Chapter 6
2021-10-29
 26.9k  329
7
Chapter 7
2021-10-29
 19.1k  532
8
Chapter 8
2021-10-29
 17.5k  372
9
Chapter 9
2021-10-29
 17k  477
10
Chapter 10
2021-10-29
 16.9k  754
11
Chapter 11
2021-10-30
 16.6k  441
12
Chapter 12
2021-11-02
 15.7k  615
13
Chapter 13
2021-11-06
 16.6k  1.1k
14
Chapter 14
2021-11-08
 16.5k  448
15
Chapter 15
2021-11-08
 16.2k  403
16
Chapter 16
2021-11-09
 16.9k  562
17
Chapter 17
2021-11-13
 15.6k  276
18
Chapter 18
2021-11-16
 15.5k  380
19
Chapter 19
2021-11-20
 16.3k  598
20
Chapter 20
2021-11-22
 15.4k  397
21
Chapter 21
2021-11-22
 14.5k  289
22
Chapter 22
2021-11-22
 14.6k  458
23
Chapter 23
2021-11-22
 14.4k  281
24
Chapter 24
2021-11-22
 13.9k  364
25
Chapter 25
2021-11-22
 14.9k  345
26
Chapter 26
2021-11-22
 15.6k  349
27
Chapter 27
2021-11-23
 15.1k  428
28
Chapter 28
2021-11-27
 15.6k  527
29
Chapter 29
2021-11-30
 14.8k  407
30
Chapter 30
2021-12-04
 15.9k  575
31
Chapter 31
2021-12-07
 15.2k  497
32
Chapter 32
2021-12-11
 14k  335
33
Chapter 33
2021-12-14
 14.1k  342
34
Chapter 34
2021-12-18
 15.3k  465
35
Chapter 35
2021-12-21
 18.1k  426
36
Chapter 36
2021-12-23
 14k  157
37
Chapter 37
2021-12-23
 13.8k  142
38
Chapter 38
2021-12-23
 13.3k  89
39
Chapter 39
2021-12-23
 13.7k  107
40
Chapter 40
2021-12-23
 13.8k  100
41
Chapter 41
2021-12-23
 13.6k  172
42
Chapter 42
2021-12-23
 13.3k  374
43
Chapter 43
2021-12-25
 12.9k  413
44
Chapter 44
2021-12-28
 14.1k  420
45
Chapter 45
2022-01-01
 14.6k  498
46
Chapter 46
2022-01-04
 14.5k  420
47
Chapter 47
2022-01-04
 14.6k  333
48
Chapter 48
2022-01-04
 14.9k  663
49
Chapter 49
2022-01-04
 15.7k  521
50
Chapter 50
2022-01-04
 15.9k  501
51
Chapter 51
2022-01-04
 14.5k  606
52
Chapter 52
2022-01-04
 14.1k  206
53
Chapter 53
2022-01-04
 16.4k  965
54
Chapter 54
2022-01-08
 14.8k  452
55
Chapter 55
2022-01-11
 16k  952
56
Chapter 56
2022-01-15
 15k  485
57
Chapter 57
2022-01-18
 15.3k  703
58
Chapter 58
2022-01-22
 14.3k  582
59
Chapter 59
2022-01-25
 14.5k  565
60
Chapter 60
2022-01-29
 13.8k  543
61
Chapter 61
2022-01-30
 13.3k  383
62
Chapter 62
2022-01-30
 12k  146
63
Chapter 63
2022-01-30
 13.1k  320
64
Chapter 64
2022-01-30
 12.8k  298
65
Chapter 65
2022-01-30
 12.3k  217
66
Chapter 66
2022-01-30
 13.4k  238
67
Chapter 67
2022-01-30
 11.9k  245
68
Chapter 68
2022-01-30
 11.4k  287
69
Chapter 69
2022-01-30
 11.7k  224
70
Chapter 70
2022-01-30
 12.4k  436
71
Chapter 71
2022-02-01
 14.1k  653
72
Chapter 72
2022-02-05
 13.2k  545
73
Chapter 73
2022-02-08
 13.1k  963
74
Chapter 74
2022-02-12
 14.1k  643
75
Chapter 75
2022-02-15
 13.1k  486
76
Chapter 76
2022-02-19
 12.9k  383
77
Chapter 77
2022-02-22
 13.3k  674
78
Chapter 78
2022-02-26
 13.5k  610
79
Chapter 79
2022-03-01
 11.9k  620
80
Chapter 80
2022-03-05
 11.3k  272
81
Chapter 81
2022-03-05
 11.1k  237
82
Chapter 82
2022-03-05
 11k  168
83
Chapter 83
2022-03-05
 11.8k  419
84
Chapter 84
2022-03-05
 11.3k  417
85
Chapter 85
2022-03-05
 11.9k  790
86
Chapter 86
2022-03-05
 11.2k  404
87
Chapter 87
2022-03-05
 11.4k  363
88
Chapter 88
2022-03-05
 10.5k  216
89
Chapter 89
2022-03-05
 10.7k  203
90
Chapter 90
2022-03-05
 12.4k  399
91
Chapter 91
2022-03-08
 11.8k  565
92
Chapter 92
2022-03-12
 11.9k  729
93
Chapter 93
2022-03-15
 11.3k  472
94
Chapter 94
2022-03-19
 11.4k  416
95
Chapter 95
2022-03-22
 11.8k  975
96
Chapter 96
2022-03-26
 10.4k  365
97
Chapter 97
2022-03-29
 10.3k  391
98
Chapter 98
2022-04-02
 10.3k  330
99
Chapter 99
2022-04-05
 11k  407
100
Chapter 100
2022-04-09
 10.4k  357
101
Chapter 101
2022-04-12
 11.1k  463
102
Chapter 102
2022-04-16
 10.2k  364
103
Chapter 103
2022-04-19
 9.7k  419
104
Chapter 104
2022-04-21
 9.5k  249
105
Chapter 105
2022-04-21
 9.1k  123
106
Chapter 106
2022-04-21
 9.2k  136
107
Chapter 107
2022-04-21
 9.5k  249
108
Chapter 108
2022-04-21
 8.7k  106
109
Chapter 109
2022-04-21
 9.4k  136
110
Chapter 110
2022-04-21
 9.7k  234
111
Chapter 111
2022-04-23
 10.3k  423
112
Chapter 112
2022-04-26
 9.7k  422
113
Chapter 113
2022-04-30
 10.1k  450
114
Chapter 114
2022-05-03
 10.2k  679
115
Chapter 115
2022-05-07
 9.4k  389
116
Chapter 116
2022-05-10
 9.2k  428
117
Chapter 117
2022-05-14
 9.2k  285
118
Chapter 118
2022-05-17
 9.1k  405
119
Chapter 119
2022-05-21
 9.2k  315
120
Chapter 120
2022-05-24
 9.6k  423
121
Chapter 121
2022-05-28
 9.5k  357
122
Chapter 122
2022-05-31
 8.8k  360
123
Chapter 123
2022-06-04
 9k  427
124
Chapter 124
2022-06-07
 9.3k  335
125
Chapter 125
2022-06-11
 8.7k  506
126
Chapter 126
2022-06-14
 9.3k  933
127
Chapter 127
2022-06-18
 8.6k  329
128
Chapter 128
2022-06-21
 8.3k  237
129
Chapter 129
2022-06-25
 8k  360
130
Chapter 130
2022-06-28
 8.6k  422
131
Chapter 131
2022-07-02
 8.5k  314
132
Chapter 132
2022-07-05
 8.6k  615
133
Chapter 133
2022-07-09
 7.8k  233
134
Chapter 134
2022-07-12
 7.4k  298
135
Chapter 135
2022-07-16
 7.7k  358
136
Chapter 136
2022-07-19
 8.4k  934
137
Chapter 137
2022-07-23
 7.3k  430
138
Chapter 138
2022-07-26
 7.9k  400
139
Chapter 139
2022-07-30
 7.6k  293
140
Chapter 140
2022-08-02
 7.1k  270
141
Chapter 141
2022-08-06
 7k  299
142
Chapter 142
2022-08-09
 7.8k  407
143
Chapter 143
2022-08-13
 7.4k  304
144
Chapter 144
2022-08-16
 7.4k  526
145
Chapter 145
2022-08-20
 8.5k  544
146
Chapter 146
2022-08-23
 7.4k  371
147
Chapter 147
2022-08-27
 7.5k  383
148
Chapter 148
2022-08-30
 7.5k  344
149
Chapter 149
2022-09-03
 7.3k  432
150
Chapter 150
2022-09-06
 7.7k  550
151
Chapter 151
2022-09-10
 6.7k  204
152
Chapter 152
2022-09-13
 5.9k  230
153
Chapter 153
2022-09-17
 5.9k  151
154
Chapter 154
2022-09-20
 6.4k  227
155
Chapter 155
2022-09-24
 6.4k  294
156
Chapter 156
2022-09-27
 5.7k  196
157
Chapter 157
2022-10-01
 5.6k  119
158
Chapter 158
2022-10-04
 5.7k  194
159
Chapter 159
2022-10-08
 5.4k  167
160
Chapter 160
2022-10-11
 5.8k  240
161
Chapter 161
2022-10-15
 5.6k  197
162
Chapter 162
2022-10-18
 5.6k  162
163
Chapter 163
2022-10-22
 5.5k  178
164
Chapter 164
2022-10-25
 5.2k  194
165
Chapter 165
2022-10-29
 5.3k  201
166
Chapter 166
2022-11-01
 5.5k  195
167
Chapter 167
2022-11-05
 5.3k  179
168
Chapter 168
2022-11-08
 5.1k  125
169
Chapter 169
2022-11-12
 5.1k  150
170
Chapter 170
2022-11-15
 4.6k  117
171
Chapter 171
2022-11-19
 4.8k  135
172
Chapter 172
2022-11-26
 4.7k  183
173
Chapter 173
2022-12-03
 4.6k  151
174
Chapter 174
2022-12-10
 4.4k  152
175
Chapter 175
2022-12-17
 4.7k  184
176
Chapter 176
2022-12-24
 4.4k  112
177
Chapter 177
2022-12-31
 4.2k  168
178
Chapter 178
2023-01-07
 4.5k  230
179
Chapter 179
2023-01-14
 4.2k  116
180
Chapter 180
2023-01-21
 4.2k  188
181
Chapter 181
2023-02-04
 4.1k  118
182
Chapter 182
2023-02-11
 3.9k  164
183
Chapter 183
2023-02-18
 4.3k  225
184
Chapter 184
2023-02-25
 3.7k  199
185
Chapter 185
2023-03-04
 4.6k  298
186
Chapter 186
2023-03-11
 3.8k  172
187
Chapter 187
2023-03-18
 3.6k  166
188
Chapter 188
2023-03-25
 3.7k  152
189
Chapter 189
2023-04-01
 3.2k  134
190
Chapter 190
2023-04-08
 3k  80
191
Chapter 191
2023-04-15
 3.1k  117
192
Chapter 192
2023-04-22
 3.2k  165
193
Chapter 193
2023-04-29
 3k  123
194
Chapter 194
2023-05-06
 3k  135
195
Chapter 195
2023-05-13
 3k  118
196
Chapter 196
2023-05-20
 2.8k  121
197
Chapter 197
2023-05-27
 2.6k  112
198
Chapter 198
2023-06-03
 2.8k  94
199
Chapter 199
2023-06-10
 2.7k  123
200
Chapter 200
2023-06-17
 2.8k  118
201
Chapter 201
2023-06-24
 2.7k  124
202
Chapter 202
2023-07-01
 2.8k  119
203
Chapter 203
2023-07-08
 2.6k  88
204
Chapter 204
2023-07-15
 2.7k  120
205
Chapter 205
2023-07-22
 2.5k  102
206
Chapter 206
2023-07-29
 2.8k  102
207
Chapter 207
2023-08-05
 2.5k  153
208
Chapter 208
2023-08-12
 2.6k  131
209
Chapter 209
2023-08-19
 2.7k  175
210
Chapter 210
2023-08-26
 2.5k  156
211
Chapter 211
2023-09-02
 2.8k  202
212
Chapter 212
2023-09-09
 2.9k  162
213
Chapter 213
2023-09-16
 4.3k  1.1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Vương Gia Tướng Công Không Tin Tà
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Vương phi/Phù thủy/Oan gia
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook