MangaToon
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Đã Full
53.9M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Sinh viên đại học Tô Nhiễm Nhiễm xuyên về cổ đại, biến thành một con gấu trúc, còn bị heo rừng, gấu đen truy sát! Được biết hôn Dạ Dực Phong - ân nhân cứu mạng - đủ ba lần là khôi phục hình người, vốn tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, nhưng không ngờ Dạ Dực Phong lại là kẻ mắc bệnh sạch sẽ cực nặng!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 211 chương    /    (86822)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-07-20
 31.5k  3.5k
2
Chapter 2
2020-07-20
 27.5k  1.7k
3
Chapter 3
2020-07-20
 27k  1.4k
4
Chapter 4
2020-07-20
 26.4k  1.3k
5
Chapter 5
2020-07-20
 26.3k  1.2k
6
Chapter 6
2020-07-20
 26k  1.2k
7
Chapter 7
2020-07-20
 25k  1.1k
8
Chapter 8
2020-07-20
 24.6k  503
9
Chapter 9
2020-07-20
 22.2k  480
10
Chapter 10
2020-07-20
 25.6k  1.3k
11
Chapter 11
2020-07-23
 26.5k  1.9k
12
Chapter 12
2020-07-27
 24.8k  1.4k
13
Chapter 13
2020-07-30
 24.6k  1.4k
14
Chapter 14
2020-08-03
 24.3k  1.5k
15
Chapter 15
2020-08-06
 22.9k  1k
16
Chapter 16
2020-08-10
 21.9k  702
17
Chapter 17
2020-08-13
 20.6k  1.2k
18
Chapter 18
2020-08-15
 19.9k  528
19
Chapter 19
2020-08-15
 19.6k  470
20
Chapter 20
2020-08-15
 19k  757
21
Chapter 21
2020-08-15
 19.2k  528
22
Chapter 22
2020-08-15
 17.9k  1.2k
23
Chapter 23
2020-08-15
 17.8k  968
24
Chapter 24
2020-08-15
 16.5k  297
25
Chapter 25
2020-08-15
 17.4k  1.2k
26
Chapter 26
2020-08-17
 18k  1.1k
27
Chapter 27
2020-08-20
 19.3k  1.5k
28
Chapter 28
2020-08-23
 18.2k  581
29
Chapter 29
2020-08-23
 16.4k  302
30
Chapter 30
2020-08-23
 16k  309
31
Chapter 31
2020-08-23
 16.7k  463
32
Chapter 32
2020-08-23
 16.4k  736
33
Chapter 33
2020-08-23
 16.4k  474
34
Chapter 34
2020-08-23
 16.9k  667
35
Chapter 35
2020-08-23
 16.4k  552
36
Chapter 36
2020-08-23
 16.5k  626
37
Chapter 37
2020-08-23
 18.4k  1k
38
Chapter 38
2020-08-24
 18.8k  1.2k
39
Chapter 39
2020-08-27
 19.1k  1.3k
40
Chapter 40
2020-08-31
 17.6k  787
41
Chapter 41
2020-09-03
 16.4k  705
42
Chapter 42
2020-09-07
 16.4k  592
43
Chapter 43
2020-09-10
 18.1k  1.3k
44
Chapter 44
2020-09-14
 16.4k  1.4k
45
Chapter 45
2020-09-17
 18.3k  1.7k
46
Chapter 46
2020-09-21
 17k  1k
47
Chapter 47
2020-09-24
 17.1k  1.2k
48
Chapter 48
2020-09-28
 16.6k  965
49
Chapter 49
2020-10-01
 17.5k  786
50
Chapter 50
2020-10-05
 17k  779
51
Chapter 51
2020-10-08
 15.6k  859
52
Chapter 52
2020-10-12
 15.4k  541
53
Chapter 53
2020-10-15
 14.3k  221
54
Chapter 54
2020-10-15
 13.2k  400
55
Chapter 55
2020-10-15
 13.1k  254
56
Chapter 56
2020-10-15
 12.7k  214
57
Chapter 57
2020-10-15
 12.7k  558
58
Chapter 58
2020-10-15
 13.7k  294
59
Chapter 59
2020-10-15
 12.8k  533
60
Chapter 60
2020-10-15
 13.1k  519
61
Chapter 61
2020-10-15
 14k  481
62
Chapter 62
2020-10-15
 13.3k  277
63
Chapter 63
2020-10-15
 14.9k  590
64
Chapter 64
2020-10-19
 15.1k  472
65
Chapter 65
2020-10-22
 14.9k  520
66
Chapter 66
2020-10-24
 12.8k  596
67
Chapter 67
2020-10-24
 12.1k  308
68
Chapter 68
2020-10-24
 11.7k  565
69
Chapter 69
2020-10-24
 11.6k  255
70
Chapter 70
2020-10-24
 12.2k  700
71
Chapter 71
2020-10-24
 12.6k  503
72
Chapter 72
2020-10-24
 11.6k  191
73
Chapter 73
2020-10-24
 12.3k  438
74
Chapter 74
2020-10-24
 10.7k  683
75
Chapter 75
2020-10-24
 13.3k  729
76
Chapter 76
2020-10-29
 13.2k  533
77
Chapter 77
2020-11-02
 12.8k  373
78
Chapter 78
2020-11-05
 12.8k  484
79
Chapter 79
2020-11-09
 11.7k  460
80
Chapter 80
2020-11-12
 11.6k  585
81
Chapter 81
2020-11-16
 12.2k  851
82
Chapter 82
2020-11-19
 11.5k  433
83
Chapter 83
2020-11-26
 10k  286
84
Chapter 84
2020-11-30
 9.5k  269
85
Chapter 85
2020-12-03
 9.2k  277
86
Chapter 86
2020-12-07
 9.7k  369
87
Chapter 87
2020-12-10
 9.1k  381
88
Chapter 88
2020-12-14
 8.8k  340
89
Chapter 89
2020-12-17
 8.8k  341
90
Chapter 90
2020-12-21
 8.6k  279
91
Chapter 91
2020-12-24
 7.9k  302
92
Chapter 92
2020-12-28
 7.6k  246
93
Chapter 93
2020-12-31
 7.7k  489
94
Chapter 94
2021-01-04
 8.3k  1k
95
Chapter 95
2021-01-07
 7.2k  451
96
Chapter 96
2021-01-11
 7k  252
97
Chapter 97
2021-01-14
 6.4k  503
98
Chapter 98
2021-01-18
 7.2k  257
99
Chapter 99
2021-01-21
 7.2k  336
100
Chapter 100
2021-01-25
 7k  210
101
Chapter 101
2021-01-28
 6.7k  332
102
Chapter 102
2021-02-01
 6.4k  227
103
Chapter 103
2021-02-04
 6.8k  576
104
Chapter 104
2021-02-08
 6.1k  410
105
Chapter 105
2021-02-11
 6k  217
106
Chapter 106
2021-02-15
 6.3k  243
107
Chapter 107
2021-02-18
 6k  325
108
Chapter 108
2021-02-22
 5.8k  176
109
Chapter 109
2021-02-25
 5.7k  424
110
Chapter 110
2021-03-01
 4.8k  390
111
Chapter 111
2021-03-04
 4.6k  236
112
Chapter 112
2021-03-08
 4.5k  243
113
Chapter 113
2021-03-11
 4.4k  236
114
Chapter 114
2021-03-15
 4.3k  198
115
Chapter 115
2021-03-17
 3.6k  124
116
Chapter 116
2021-03-17
 3.3k  117
117
Chapter 117
2021-03-17
 3.4k  107
118
Chapter 118
2021-03-17
 3.6k  141
119
Chapter 119
2021-03-17
 3.3k  110
120
Chapter 120
2021-03-17
 3.5k  104
121
Chapter 121
2021-03-17
 3.1k  106
122
Chapter 122
2021-03-17
 3.2k  111
123
Chapter 123
2021-03-17
 3.3k  111
124
Chapter 124
2021-03-17
 3.4k  190
125
Chapter 125
2021-03-18
 3.7k  123
126
Chapter 126
2021-03-22
 3.9k  162
127
Chapter 127
2021-03-25
 3.6k  196
128
Chapter 128
2021-03-29
 3.4k  154
129
Chapter 129
2021-04-01
 3.5k  125
130
Chapter 130
2021-04-05
 3.5k  157
131
Chapter 131
2021-04-08
 3.4k  163
132
Chapter 132
2021-04-12
 3.2k  157
133
Chapter 133
2021-04-15
 3.1k  165
134
Chapter 134
2021-04-19
 3k  144
135
Chapter 135
2021-04-22
 3k  187
136
Chapter 136
2021-04-26
 2.9k  151
137
Chapter 137
2021-04-29
 3k  145
138
Chapter 138
2021-05-03
 3.1k  200
139
Chapter 139
2021-05-06
 3.1k  183
140
Chapter 140
2021-05-10
 2.9k  111
141
Chapter 141
2021-05-13
 2.9k  144
142
Chapter 142
2021-05-17
 2.7k  131
143
Chapter 143
2021-05-20
 2.7k  129
144
Chapter 144
2021-05-24
 2.6k  154
145
Chapter 145
2021-05-27
 2.6k  121
146
Chapter 146
2021-05-31
 2.5k  132
147
Chapter 147
2021-06-03
 2.5k  102
148
Chapter 148
2021-06-07
 2.4k  102
149
Chapter 149
2021-06-10
 2.4k  155
150
Chapter 150
2021-06-14
 2.4k  112
151
Chapter 151
2021-06-17
 2.4k  136
152
Chapter 152
2021-06-21
 2.2k  123
153
Chapter 153
2021-06-24
 2.1k  107
154
Chapter 154
2021-06-28
 2.1k  183
155
Chapter 155
2021-07-01
 2k  160
156
Chapter 156
2021-07-05
 2k  107
157
Chapter 157
2021-07-08
 1.9k  104
158
Chapter 158
2021-07-12
 1.9k  156
159
Chapter 159
2021-07-15
 1.9k  125
160
Chapter 160
2021-07-19
 1.9k  103
161
Chapter 161
2021-07-22
 1.8k  102
162
Chapter 162
2021-07-26
 1.9k  102
163
Chapter 163
2021-07-29
 1.8k  108
164
Chapter 164
2021-08-02
 1.8k  102
165
Chapter 165
2021-08-05
 1.7k  101
166
Chapter 166
2021-08-09
 1.7k  102
167
Chapter 167
2021-08-12
 1.6k  106
168
Chapter 168
2021-08-16
 1.6k  68
169
Chapter 169
2021-08-19
 1.6k  105
170
Chapter 170
2021-08-23
 1.5k  95
171
Chapter 171
2021-08-26
 1.5k  121
172
Chapter 172
2021-08-30
 1.5k  80
173
Chapter 173
2021-09-02
 1.4k  79
174
Chapter 174
2021-09-06
 1.4k  104
175
Chapter 175
2021-09-09
 1.4k  106
176
Chapter 176
2021-09-13
 1.3k  60
177
Chapter 177
2021-09-16
 1.3k  54
178
Chapter 178
2021-09-20
 1.3k  108
179
Chapter 179
2021-09-23
 1.2k  74
180
Chapter 180
2021-09-27
 1.2k  52
181
Chapter 181
2021-09-30
 1.2k  49
182
Chapter 182
2021-10-04
 1.1k  52
183
Chapter 183
2021-10-07
 1.1k  64
184
Chapter 184
2021-10-11
 1.1k  44
185
Chapter 185
2021-10-14
 1.1k  39
186
Chapter 186
2021-10-18
 1.1k  44
187
Chapter 187
2021-10-20
 1k  57
188
Chapter 188
2021-10-20
 964  13
189
Chapter 189
2021-10-20
 978  19
190
Chapter 190
2021-10-20
 1.1k  37
191
Chapter 191
2021-10-20
 997  32
192
Chapter 192
2021-10-20
 935  31
193
Chapter 193
2021-10-20
 997  32
194
Chapter 194
2021-10-21
 1k  51
195
Chapter 195
2021-10-28
 979  73
196
Chapter 196
2021-11-04
 922  59
197
Chapter 197
2021-11-11
 892  63
198
Chapter 198
2021-11-18
 861  27
199
Chapter 199
2021-11-22
 827  37
200
Chapter 200
2021-11-25
 863  49
201
Chapter 201
2021-11-29
 880  45
202
Chapter 202
2021-12-02
 829  66
203
Chapter 203
2021-12-06
 826  52
204
Chapter 204
2021-12-09
 823  34
205
Chapter 205
2021-12-13
 860  73
206
Chapter 206
2021-12-16
 900  47
207
Chapter 207
2021-12-20
 931  66
208
Chapter 208
2021-12-23
 1k  72
209
Chapter 209
2021-12-27
 998  68
210
Chapter 210
2021-12-30
 1.2k  36
211
Chapter 211
2022-01-03
 3.3k  394
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Phép Tắc Câm Lặng
Phép Tắc Câm Lặng
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/Ngược/Báo thù/Sư đồ/Tình thầy trò/Huyền nghi/LGBT+/Bí ẩn/Nuôi lớn/Shota/Hiền lành/Hắc đạo
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tình yêu/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Có em bé/419/Dịu dàng/Gái ngoan
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook