MangaToon
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Đã Full
162.7M
4.7
Tên tác giả: HangMan

Doãn Y Mạt ngồi tù 5 năm thay người yêu. Sau khi ra tù, cô những tưởng Âu Lạc Hy sẽ chào đón cô bằng lời cầu hôn, nhưng không, người cô yêu đang yêu đương say đắm với người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét nhất. Trong lúc tuyệt vọng và chới với, cô đã gặp được anh chàng giàu có nhất thành phố A, Lộ Dực Quân…

Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 276 chương    /    (181047)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-04-11
 38.3k  3.9k
2
Chapter 2
2019-04-11
 33.3k  3.2k
3
Chapter 3
2019-04-11
 32.2k  1.6k
4
Chapter 4
2019-04-11
 34.7k  1.7k
5
Chapter 5
2019-04-11
 34.1k  1.5k
6
Chapter 6
2019-04-11
 32.7k  1.5k
7
Chapter 7
2019-04-11
 34.7k  1.5k
8
Chapter 8
2019-04-11
 30.7k  932
9
Chapter 9
2019-04-11
 30.1k  947
10
Chapter 10
2019-04-11
 30k  743
11
Chapter 11
2019-04-16
 30.5k  1.1k
12
Chapter 12
2019-04-18
 32.4k  1.9k
13
Chapter 13
2019-04-20
 30.4k  1.4k
14
Chapter 14
2019-04-23
 34.1k  1.6k
15
Chapter 15
2019-04-25
 33.6k  1.8k
16
Chapter 16
2019-04-27
 34.8k  2.3k
17
Chapter 17
2019-04-30
 27.8k  1.2k
18
Chapter 18
2019-05-02
 26.4k  1.2k
19
Chapter 19
2019-05-04
 27.7k  842
20
Chapter 20
2019-05-07
 28.4k  1.1k
21
Chapter 21
2019-05-09
 29k  1.2k
22
Chapter 22
2019-05-11
 27.7k  925
23
Chapter 23
2019-05-14
 26.4k  1.2k
24
Chapter 24
2019-05-16
 30.3k  1.9k
25
Chapter 25
2019-05-18
 25.9k  624
26
Chapter 26
2019-05-19
 26.2k  1.4k
27
Chapter 27
2019-05-20
 26.2k  1.2k
28
Chapter 28
2019-05-21
 25.3k  973
29
Chapter 29
2019-05-24
 23.6k  799
30
Chapter 30
2019-05-24
 22.5k  932
31
Chapter 31
2019-05-24
 22.7k  650
32
Chapter 32
2019-05-24
 24.8k  543
33
Chapter 33
2019-05-24
 24.4k  1.1k
34
Chapter 34
2019-05-24
 24.2k  813
35
Chapter 35
2019-05-24
 23.7k  591
36
Chapter 36
2019-05-24
 22.9k  1.2k
37
Chapter 37
2019-05-24
 22.7k  1.1k
38
Chapter 38
2019-05-24
 26.3k  2.2k
39
Chapter 39
2019-05-24
 23.5k  594
40
Chapter 40
2019-05-27
 24.4k  485
41
Chapter 41
2019-05-31
 25k  772
42
Chapter 42
2019-06-03
 26.9k  1.9k
43
Chapter 43
2019-06-07
 25.9k  1.4k
44
Chapter 44
2019-06-10
 22.5k  1.2k
45
Chapter 45
2019-06-12
 21.8k  1.1k
46
Chapter 46
2019-06-14
 22.6k  784
47
Chapter 47
2019-06-17
 23.3k  737
48
Chapter 48
2019-06-19
 22.3k  445
49
Chapter 49
2019-06-21
 22k  1k
50
Chapter 50
2019-06-24
 23.7k  1.4k
51
Chapter 51
2019-06-26
 22k  669
52
Chapter 52
2019-06-28
 23.7k  1.2k
53
Chapter 53
2019-07-01
 24.2k  1.3k
54
Chapter 54
2019-07-03
 21k  586
55
Chapter 55
2019-07-04
 20.1k  1.1k
56
Chapter 56
2019-07-05
 20.9k  599
57
Chapter 57
2019-07-06
 23.2k  972
58
Chapter 58
2019-07-07
 23.7k  1.1k
59
Chapter 59
2019-07-08
 24.5k  1.9k
60
Chapter 60
2019-07-09
 23.3k  1k
61
Chapter 61
2019-07-10
 21.9k  1.2k
62
Chapter 62
2019-07-11
 21.5k  945
63
Chapter 63
2019-07-12
 19.8k  1.2k
64
Chapter 64
2019-07-13
 19.8k  970
65
Chapter 65
2019-07-14
 20.1k  724
66
Chapter 66
2019-07-15
 21k  850
67
Chapter 67
2019-07-16
 19.3k  1.2k
68
Chapter 68
2019-07-17
 20.5k  703
69
Chapter 69
2019-07-18
 21.1k  757
70
Chapter 70
2019-07-19
 20.7k  955
71
Chapter 71
2019-07-20
 19.7k  667
72
Chapter 72
2019-07-21
 19.2k  695
73
Chapter 73
2019-07-22
 20.3k  648
74
Chapter 74
2019-07-23
 20.4k  747
75
Chapter 75
2019-07-24
 19.2k  880
76
Chapter 76
2019-07-25
 18.9k  702
77
Chapter 77
2019-07-26
 18.9k  1k
78
Chapter 78
2019-07-27
 19.2k  478
79
Chapter 79
2019-07-28
 19.5k  910
80
Chapter 80
2019-07-29
 20.3k  655
81
Chapter 81
2019-07-30
 19.1k  681
82
Chapter 82
2019-07-31
 18.9k  388
83
Chapter 83
2019-08-01
 19.6k  843
84
Chapter 84
2019-08-01
 20k  862
85
Chapter 85
2019-08-01
 17.5k  395
86
Chapter 86
2019-08-01
 19.1k  565
87
Chapter 87
2019-08-01
 18.6k  496
88
Chapter 88
2019-08-01
 17.4k  581
89
Chapter 89
2019-08-01
 16.8k  549
90
Chapter 90
2019-08-01
 16.6k  462
91
Chapter 91
2019-08-01
 16.3k  1.2k
92
Chapter 92
2019-08-01
 17.1k  727
93
Chapter 93
2019-08-01
 15.6k  460
94
Chapter 94
2019-08-01
 15.6k  523
95
Chapter 95
2019-08-01
 15.4k  639
96
Chapter 96
2019-08-01
 15.5k  575
97
Chapter 97
2019-08-01
 16.4k  729
98
Chapter 98
2019-08-01
 16.4k  857
99
Chapter 99
2019-08-01
 15.9k  625
100
Chapter 100
2019-08-01
 17.1k  740
101
Chapter 101
2019-08-01
 16.2k  424
102
Chapter 102
2019-08-01
 17.7k  1k
103
Chapter 103
2019-08-01
 16.3k  902
104
Chapter 104
2019-08-02
 16.3k  918
105
Chapter 105
2019-08-03
 15.5k  401
106
Chapter 106
2019-08-04
 15.7k  584
107
Chapter 107
2019-08-05
 17.6k  595
108
Chapter 108
2019-08-06
 16.4k  311
109
Chapter 109
2019-08-07
 15.7k  465
110
Chapter 110
2019-08-08
 16.1k  733
111
Chapter 111
2019-08-09
 15.6k  469
112
Chapter 112
2019-08-10
 15.4k  433
113
Chapter 113
2019-08-11
 14.2k  624
114
Chapter 114
2019-08-12
 14.2k  284
115
Chapter 115
2019-08-13
 13.3k  389
116
Chapter 116
2019-08-14
 13.5k  339
117
Chapter 117
2019-08-15
 13.5k  323
118
Chapter 118
2019-08-16
 13.9k  451
119
Chapter 119
2019-08-17
 14.3k  394
120
Chapter 120
2019-08-18
 14.3k  658
121
Chapter 121
2019-08-19
 13.3k  395
122
Chapter 122
2019-08-20
 13.8k  552
123
Chapter 123
2019-08-21
 13.1k  271
124
Chapter 124
2019-08-22
 14.2k  381
125
Chapter 125
2019-08-23
 14.5k  648
126
Chapter 126
2019-08-24
 15.5k  1.3k
127
Chapter 127
2019-08-25
 14.8k  701
128
Chapter 128
2019-08-26
 16.4k  1.8k
129
Chapter 129
2019-08-29
 15.8k  849
130
Chapter 130
2019-09-01
 15.1k  642
131
Chapter 131
2019-09-02
 13.2k  558
132
Chapter 132
2019-09-05
 13.6k  682
133
Chapter 133
2019-09-08
 12k  278
134
Chapter 134
2019-09-09
 11.9k  520
135
Chapter 135
2019-09-12
 12.9k  618
136
Chapter 136
2019-09-15
 12.5k  438
137
Chapter 137
2019-09-16
 13.4k  618
138
Chapter 138
2019-09-19
 13.4k  471
139
Chapter 139
2019-09-22
 13.1k  535
140
Chapter 140
2019-09-23
 13k  399
141
Chapter 141
2019-09-26
 13.3k  395
142
Chapter 142
2019-09-29
 12.8k  685
143
Chapter 143
2019-09-30
 14.1k  583
144
Chapter 144
2019-10-03
 13.3k  413
145
Chapter 145
2019-10-06
 12.8k  475
146
Chapter 146
2019-10-07
 12.1k  422
147
Chapter 147
2019-10-10
 12.5k  576
148
Chapter 148
2019-10-13
 11.8k  393
149
Chapter 149
2019-10-14
 11.8k  370
150
Chapter 150
2019-10-17
 12.2k  675
151
Chapter 151
2019-10-20
 12.7k  920
152
Chapter 152
2019-10-21
 14.1k  1.2k
153
Chapter 153
2019-10-24
 13.5k  821
154
Chapter 154
2019-10-27
 12.2k  436
155
Chapter 155
2019-10-28
 11.1k  235
156
Chapter 156
2019-10-31
 12.1k  676
157
Chapter 157
2019-11-03
 14k  1k
158
Chapter 158
2019-12-01
 12.1k  450
159
Chapter 159
2019-12-03
 11.7k  552
160
Chapter 160
2019-12-08
 10.9k  425
161
Chapter 161
2019-12-10
 10.9k  460
162
Chapter 162
2019-12-15
 11.3k  329
163
Chapter 163
2019-12-17
 11.4k  333
164
Chapter 164
2019-12-22
 11.2k  829
165
Chapter 165
2019-12-24
 10.7k  444
166
Chapter 166
2019-12-29
 10.6k  337
167
Chapter 167
2019-12-31
 10.1k  264
168
Chapter 168
2020-01-05
 9.4k  470
169
Chapter 169
2020-01-07
 11k  424
170
Chapter 170
2020-01-12
 11.4k  479
171
Chapter 171
2020-01-14
 11.5k  363
172
Chapter 172
2020-01-19
 10.8k  423
173
Chapter 173
2020-01-21
 10.4k  462
174
Chapter 174
2020-01-26
 10.6k  407
175
Chapter 175
2020-01-28
 10.6k  515
176
Chapter 176
2020-02-02
 10k  1.1k
177
Chapter 177
2020-02-04
 11k  652
178
Chapter 178
2020-02-09
 11.3k  809
179
Chapter 179
2020-02-29
 10.7k  504
180
Chapter 180
2020-03-03
 11.3k  534
181
Chapter 181
2020-03-07
 11k  615
182
Chapter 182
2020-03-10
 11.5k  601
183
Chapter 183
2020-03-14
 11.2k  438
184
Chapter 184
2020-03-17
 10.8k  1k
185
Chapter 185
2020-03-21
 10.7k  315
186
Chapter 186
2020-03-24
 10.7k  566
187
Chapter 187
2020-03-28
 11k  473
188
Chapter 188
2020-03-31
 10.7k  368
189
Chapter 189
2020-04-04
 10.6k  416
190
Chapter 190
2020-04-07
 10.8k  698
191
Chapter 191
2020-04-11
 10.2k  721
192
Chapter 192
2020-04-14
 10.1k  517
193
Chapter 193
2020-04-18
 10.4k  605
194
Chapter 194
2020-04-21
 10.2k  390
195
Chapter 195
2020-04-25
 9.7k  321
196
Chapter 196
2020-04-28
 10.6k  703
197
Chapter 197
2020-05-02
 9.9k  517
198
Chapter 198
2020-05-03
 8.6k  235
199
Chapter 199
2020-05-03
 8.8k  245
200
Chapter 200
2020-05-03
 8.4k  426
201
Chapter 201
2020-05-03
 8.3k  367
202
Chapter 202
2020-05-03
 7.8k  118
203
Chapter 203
2020-05-03
 8k  158
204
Chapter 204
2020-05-03
 8.1k  197
205
Chapter 205
2020-05-03
 7.4k  343
206
Chapter 206
2020-05-03
 7.3k  377
207
Chapter 207
2020-05-03
 7.8k  640
208
Chapter 208
2020-05-05
 8.6k  372
209
Chapter 209
2020-05-09
 8.5k  451
210
Chapter 210
2020-05-12
 8.4k  255
211
Chapter 211
2020-05-16
 7.9k  542
212
Chapter 212
2020-05-19
 8.1k  458
213
Chapter 213
2020-05-23
 8.5k  400
214
Chapter 214
2020-05-26
 7.9k  294
215
Chapter 215
2020-05-30
 8.1k  376
216
Chapter 216
2020-06-02
 8.1k  653
217
Chapter 217
2020-06-06
 7.9k  624
218
Chapter 218
2020-06-09
 7.4k  409
219
Chapter 219
2020-06-13
 7.1k  206
220
Chapter 220
2020-06-16
 7.1k  274
221
Chapter 221
2020-06-20
 7.2k  269
222
Chapter 222
2020-06-23
 6.6k  354
223
Chapter 223
2020-06-27
 6.7k  222
224
Chapter 224
2020-06-30
 6.4k  412
225
Chapter 225
2020-07-04
 6.2k  357
226
Chapter 226
2020-07-07
 6.2k  354
227
Chapter 227
2020-07-11
 6.3k  350
228
Chapter 228
2020-07-14
 6.3k  477
229
Chapter 229
2020-07-18
 6.5k  398
230
Chapter 230
2020-07-21
 6.4k  204
231
Chapter 231
2020-07-25
 7.2k  684
232
Chapter 232
2020-07-28
 7.9k  614
233
Chapter 233
2020-08-01
 7.4k  461
234
Chapter 234
2020-08-04
 7.1k  275
235
Chapter 235
2020-08-08
 7.6k  514
236
Chapter 236
2020-08-11
 7.2k  462
237
Chapter 237
2020-08-15
 7.9k  652
238
Chapter 238
2020-08-18
 6.9k  313
239
Chapter 239
2020-08-22
 6.7k  290
240
Chapter 240
2020-08-25
 6.8k  361
241
Chapter 241
2020-08-29
 6.5k  188
242
Chapter 242
2020-09-01
 6.9k  306
243
Chapter 243
2020-09-05
 6.8k  261
244
Chapter 244
2020-09-08
 6.7k  262
245
Chapter 245
2020-09-12
 6.1k  160
246
Chapter 246
2020-09-15
 6k  123
247
Chapter 247
2020-09-19
 6.3k  201
248
Chapter 248
2020-09-26
 6.4k  263
249
Chapter 249
2020-10-03
 6k  82
250
Chapter 250
2020-10-10
 5.9k  101
251
Chapter 251
2020-10-17
 5.8k  122
252
Chapter 252
2020-10-24
 5.5k  117
253
Chapter 253
2020-11-07
 5.4k  147
254
Chapter 254
2020-11-14
 5.1k  80
255
Chapter 255
2020-11-21
 5.4k  306
256
Chapter 256
2020-11-28
 7.3k  550
257
Chapter 257
2021-05-16
 4.3k  282
258
Chapter 258
2021-05-23
 4.3k  109
259
Chapter 259
2021-05-30
 5.1k  487
260
Chapter 260
2021-09-25
 2.9k  201
261
Chapter 261
2021-10-02
 3k  195
262
Chapter 262
2021-10-09
 2.8k  112
263
Chapter 263
2021-10-16
 2.8k  113
264
Chapter 264
2021-10-23
 2.6k  75
265
Chapter 265
2021-10-30
 2.9k  262
266
Chapter 266
2021-12-18
 2.8k  170
267
Chapter 267
2021-12-25
 2.9k  158
268
Chapter 268
2022-01-01
 2.8k  211
269
Chapter 269
2022-02-13
 1.9k  120
270
Chapter 270
2022-02-20
 1.8k  112
271
Chapter 271
2022-02-27
 1.9k  120
272
Chapter 272
2022-04-20
 1.6k  78
273
Chapter 273
2022-05-04
 1.6k  112
274
Chapter 274
2022-07-03
 1.2k  74
275
Chapter 275
2022-07-10
 1.4k  96
276
Chapter 276
2022-08-25
 1.6k  382
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Siêu nhiên/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Bá đạo/Dị tộc/Thú cưng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook