MangaToon
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Đã Full
160.4M
4.7
Tên tác giả: HangMan

Doãn Y Mạt ngồi tù 5 năm thay người yêu. Sau khi ra tù, cô những tưởng Âu Lạc Hy sẽ chào đón cô bằng lời cầu hôn, nhưng không, người cô yêu đang yêu đương say đắm với người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét nhất. Trong lúc tuyệt vọng và chới với, cô đã gặp được anh chàng giàu có nhất thành phố A, Lộ Dực Quân…

Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 276 chương    /    (177515)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-04-11
 37.4k  3.6k
2
Chapter 2
2019-04-11
 32.5k  3.1k
3
Chapter 3
2019-04-11
 31.4k  1.5k
4
Chapter 4
2019-04-11
 34k  1.6k
5
Chapter 5
2019-04-11
 33.4k  1.5k
6
Chapter 6
2019-04-11
 32k  1.4k
7
Chapter 7
2019-04-11
 34k  1.4k
8
Chapter 8
2019-04-11
 30.1k  864
9
Chapter 9
2019-04-11
 29.5k  892
10
Chapter 10
2019-04-11
 29.4k  697
11
Chapter 11
2019-04-16
 29.9k  1.1k
12
Chapter 12
2019-04-18
 31.8k  1.9k
13
Chapter 13
2019-04-20
 29.9k  1.4k
14
Chapter 14
2019-04-23
 33.4k  1.6k
15
Chapter 15
2019-04-25
 32.9k  1.7k
16
Chapter 16
2019-04-27
 34.2k  2.3k
17
Chapter 17
2019-04-30
 27.3k  1.1k
18
Chapter 18
2019-05-02
 25.9k  1.1k
19
Chapter 19
2019-05-04
 27.2k  821
20
Chapter 20
2019-05-07
 28k  1.1k
21
Chapter 21
2019-05-09
 28.6k  1.1k
22
Chapter 22
2019-05-11
 27.3k  917
23
Chapter 23
2019-05-14
 26.1k  1.2k
24
Chapter 24
2019-05-16
 29.8k  1.9k
25
Chapter 25
2019-05-18
 25.5k  604
26
Chapter 26
2019-05-19
 25.9k  1.4k
27
Chapter 27
2019-05-20
 25.9k  1.2k
28
Chapter 28
2019-05-21
 25k  957
29
Chapter 29
2019-05-24
 23.3k  789
30
Chapter 30
2019-05-24
 22.2k  923
31
Chapter 31
2019-05-24
 22.4k  644
32
Chapter 32
2019-05-24
 24.5k  533
33
Chapter 33
2019-05-24
 24.1k  1.1k
34
Chapter 34
2019-05-24
 23.8k  795
35
Chapter 35
2019-05-24
 23.4k  581
36
Chapter 36
2019-05-24
 22.6k  1.2k
37
Chapter 37
2019-05-24
 22.4k  1.1k
38
Chapter 38
2019-05-24
 26k  2.2k
39
Chapter 39
2019-05-24
 23.2k  580
40
Chapter 40
2019-05-27
 24.1k  482
41
Chapter 41
2019-05-31
 24.7k  764
42
Chapter 42
2019-06-03
 26.6k  1.8k
43
Chapter 43
2019-06-07
 25.6k  1.4k
44
Chapter 44
2019-06-10
 22.2k  1.1k
45
Chapter 45
2019-06-12
 21.6k  1.1k
46
Chapter 46
2019-06-14
 22.3k  774
47
Chapter 47
2019-06-17
 23k  728
48
Chapter 48
2019-06-19
 22k  435
49
Chapter 49
2019-06-21
 21.7k  1k
50
Chapter 50
2019-06-24
 23.4k  1.4k
51
Chapter 51
2019-06-26
 21.8k  652
52
Chapter 52
2019-06-28
 23.4k  1.2k
53
Chapter 53
2019-07-01
 23.9k  1.3k
54
Chapter 54
2019-07-03
 20.8k  578
55
Chapter 55
2019-07-04
 19.9k  1.1k
56
Chapter 56
2019-07-05
 20.7k  591
57
Chapter 57
2019-07-06
 23k  957
58
Chapter 58
2019-07-07
 23.4k  1.1k
59
Chapter 59
2019-07-08
 24.2k  1.9k
60
Chapter 60
2019-07-09
 23k  1k
61
Chapter 61
2019-07-10
 21.7k  1.2k
62
Chapter 62
2019-07-11
 21.3k  932
63
Chapter 63
2019-07-12
 19.6k  1.2k
64
Chapter 64
2019-07-13
 19.5k  961
65
Chapter 65
2019-07-14
 19.9k  707
66
Chapter 66
2019-07-15
 20.8k  836
67
Chapter 67
2019-07-16
 19.1k  1.1k
68
Chapter 68
2019-07-17
 20.3k  692
69
Chapter 69
2019-07-18
 20.9k  752
70
Chapter 70
2019-07-19
 20.4k  945
71
Chapter 71
2019-07-20
 19.5k  661
72
Chapter 72
2019-07-21
 19k  690
73
Chapter 73
2019-07-22
 20.1k  640
74
Chapter 74
2019-07-23
 20.2k  716
75
Chapter 75
2019-07-24
 19k  860
76
Chapter 76
2019-07-25
 18.7k  695
77
Chapter 77
2019-07-26
 18.7k  1k
78
Chapter 78
2019-07-27
 19k  466
79
Chapter 79
2019-07-28
 19.3k  900
80
Chapter 80
2019-07-29
 20.1k  648
81
Chapter 81
2019-07-30
 18.9k  674
82
Chapter 82
2019-07-31
 18.7k  383
83
Chapter 83
2019-08-01
 19.4k  836
84
Chapter 84
2019-08-01
 19.8k  852
85
Chapter 85
2019-08-01
 17.3k  387
86
Chapter 86
2019-08-01
 18.9k  554
87
Chapter 87
2019-08-01
 18.5k  489
88
Chapter 88
2019-08-01
 17.3k  573
89
Chapter 89
2019-08-01
 16.7k  540
90
Chapter 90
2019-08-01
 16.5k  451
91
Chapter 91
2019-08-01
 16.1k  1.2k
92
Chapter 92
2019-08-01
 17k  722
93
Chapter 93
2019-08-01
 15.4k  455
94
Chapter 94
2019-08-01
 15.5k  520
95
Chapter 95
2019-08-01
 15.3k  626
96
Chapter 96
2019-08-01
 15.3k  569
97
Chapter 97
2019-08-01
 16.3k  722
98
Chapter 98
2019-08-01
 16.3k  844
99
Chapter 99
2019-08-01
 15.7k  615
100
Chapter 100
2019-08-01
 17k  732
101
Chapter 101
2019-08-01
 16.1k  415
102
Chapter 102
2019-08-01
 17.5k  988
103
Chapter 103
2019-08-01
 16.2k  896
104
Chapter 104
2019-08-02
 16.2k  905
105
Chapter 105
2019-08-03
 15.4k  398
106
Chapter 106
2019-08-04
 15.6k  576
107
Chapter 107
2019-08-05
 17.5k  586
108
Chapter 108
2019-08-06
 16.2k  307
109
Chapter 109
2019-08-07
 15.5k  456
110
Chapter 110
2019-08-08
 16k  726
111
Chapter 111
2019-08-09
 15.5k  462
112
Chapter 112
2019-08-10
 15.3k  424
113
Chapter 113
2019-08-11
 14.1k  618
114
Chapter 114
2019-08-12
 14k  279
115
Chapter 115
2019-08-13
 13.1k  385
116
Chapter 116
2019-08-14
 13.4k  334
117
Chapter 117
2019-08-15
 13.4k  321
118
Chapter 118
2019-08-16
 13.7k  444
119
Chapter 119
2019-08-17
 14.2k  384
120
Chapter 120
2019-08-18
 14.2k  646
121
Chapter 121
2019-08-19
 13.2k  350
122
Chapter 122
2019-08-20
 13.7k  533
123
Chapter 123
2019-08-21
 13k  262
124
Chapter 124
2019-08-22
 14k  375
125
Chapter 125
2019-08-23
 14.4k  643
126
Chapter 126
2019-08-24
 15.3k  1.3k
127
Chapter 127
2019-08-25
 14.7k  694
128
Chapter 128
2019-08-26
 16.2k  1.8k
129
Chapter 129
2019-08-29
 15.7k  841
130
Chapter 130
2019-09-01
 14.9k  635
131
Chapter 131
2019-09-02
 13.1k  553
132
Chapter 132
2019-09-05
 13.5k  673
133
Chapter 133
2019-09-08
 11.9k  273
134
Chapter 134
2019-09-09
 11.8k  509
135
Chapter 135
2019-09-12
 12.7k  578
136
Chapter 136
2019-09-15
 12.4k  433
137
Chapter 137
2019-09-16
 13.3k  612
138
Chapter 138
2019-09-19
 13.2k  465
139
Chapter 139
2019-09-22
 13k  528
140
Chapter 140
2019-09-23
 12.8k  393
141
Chapter 141
2019-09-26
 13.2k  389
142
Chapter 142
2019-09-29
 12.7k  673
143
Chapter 143
2019-09-30
 14k  566
144
Chapter 144
2019-10-03
 13.2k  404
145
Chapter 145
2019-10-06
 12.7k  470
146
Chapter 146
2019-10-07
 12k  415
147
Chapter 147
2019-10-10
 12.4k  568
148
Chapter 148
2019-10-13
 11.7k  386
149
Chapter 149
2019-10-14
 11.7k  364
150
Chapter 150
2019-10-17
 12.1k  668
151
Chapter 151
2019-10-20
 12.6k  911
152
Chapter 152
2019-10-21
 14k  1.2k
153
Chapter 153
2019-10-24
 13.4k  815
154
Chapter 154
2019-10-27
 12k  431
155
Chapter 155
2019-10-28
 11k  229
156
Chapter 156
2019-10-31
 12k  675
157
Chapter 157
2019-11-03
 13.8k  999
158
Chapter 158
2019-12-01
 12k  442
159
Chapter 159
2019-12-03
 11.6k  544
160
Chapter 160
2019-12-08
 10.8k  421
161
Chapter 161
2019-12-10
 10.8k  457
162
Chapter 162
2019-12-15
 11.2k  319
163
Chapter 163
2019-12-17
 11.3k  329
164
Chapter 164
2019-12-22
 11.1k  824
165
Chapter 165
2019-12-24
 10.6k  442
166
Chapter 166
2019-12-29
 10.5k  337
167
Chapter 167
2019-12-31
 10k  262
168
Chapter 168
2020-01-05
 9.3k  464
169
Chapter 169
2020-01-07
 10.9k  421
170
Chapter 170
2020-01-12
 11.3k  477
171
Chapter 171
2020-01-14
 11.4k  359
172
Chapter 172
2020-01-19
 10.7k  421
173
Chapter 173
2020-01-21
 10.3k  458
174
Chapter 174
2020-01-26
 10.5k  401
175
Chapter 175
2020-01-28
 10.5k  508
176
Chapter 176
2020-02-02
 9.9k  1k
177
Chapter 177
2020-02-04
 10.9k  644
178
Chapter 178
2020-02-09
 11.2k  808
179
Chapter 179
2020-02-29
 10.6k  497
180
Chapter 180
2020-03-03
 11.2k  528
181
Chapter 181
2020-03-07
 10.9k  608
182
Chapter 182
2020-03-10
 11.4k  588
183
Chapter 183
2020-03-14
 11.1k  437
184
Chapter 184
2020-03-17
 10.7k  1k
185
Chapter 185
2020-03-21
 10.6k  314
186
Chapter 186
2020-03-24
 10.7k  566
187
Chapter 187
2020-03-28
 10.9k  472
188
Chapter 188
2020-03-31
 10.6k  368
189
Chapter 189
2020-04-04
 10.5k  415
190
Chapter 190
2020-04-07
 10.7k  685
191
Chapter 191
2020-04-11
 10.1k  716
192
Chapter 192
2020-04-14
 10k  516
193
Chapter 193
2020-04-18
 10.4k  605
194
Chapter 194
2020-04-21
 10.1k  390
195
Chapter 195
2020-04-25
 9.6k  320
196
Chapter 196
2020-04-28
 10.5k  700
197
Chapter 197
2020-05-02
 9.9k  516
198
Chapter 198
2020-05-03
 8.5k  231
199
Chapter 199
2020-05-03
 8.7k  245
200
Chapter 200
2020-05-03
 8.4k  421
201
Chapter 201
2020-05-03
 8.2k  367
202
Chapter 202
2020-05-03
 7.8k  118
203
Chapter 203
2020-05-03
 7.9k  158
204
Chapter 204
2020-05-03
 8k  195
205
Chapter 205
2020-05-03
 7.3k  339
206
Chapter 206
2020-05-03
 7.3k  373
207
Chapter 207
2020-05-03
 7.8k  637
208
Chapter 208
2020-05-05
 8.5k  370
209
Chapter 209
2020-05-09
 8.4k  449
210
Chapter 210
2020-05-12
 8.4k  255
211
Chapter 211
2020-05-16
 7.9k  540
212
Chapter 212
2020-05-19
 8k  452
213
Chapter 213
2020-05-23
 8.5k  388
214
Chapter 214
2020-05-26
 7.9k  286
215
Chapter 215
2020-05-30
 8k  374
216
Chapter 216
2020-06-02
 8k  648
217
Chapter 217
2020-06-06
 7.8k  618
218
Chapter 218
2020-06-09
 7.3k  397
219
Chapter 219
2020-06-13
 7k  204
220
Chapter 220
2020-06-16
 7k  274
221
Chapter 221
2020-06-20
 7.2k  266
222
Chapter 222
2020-06-23
 6.6k  352
223
Chapter 223
2020-06-27
 6.6k  220
224
Chapter 224
2020-06-30
 6.3k  406
225
Chapter 225
2020-07-04
 6.2k  353
226
Chapter 226
2020-07-07
 6.1k  350
227
Chapter 227
2020-07-11
 6.2k  348
228
Chapter 228
2020-07-14
 6.2k  471
229
Chapter 229
2020-07-18
 6.4k  396
230
Chapter 230
2020-07-21
 6.3k  204
231
Chapter 231
2020-07-25
 7.2k  683
232
Chapter 232
2020-07-28
 7.8k  609
233
Chapter 233
2020-08-01
 7.3k  457
234
Chapter 234
2020-08-04
 7k  274
235
Chapter 235
2020-08-08
 7.5k  513
236
Chapter 236
2020-08-11
 7.2k  450
237
Chapter 237
2020-08-15
 7.8k  647
238
Chapter 238
2020-08-18
 6.9k  311
239
Chapter 239
2020-08-22
 6.6k  288
240
Chapter 240
2020-08-25
 6.7k  359
241
Chapter 241
2020-08-29
 6.4k  188
242
Chapter 242
2020-09-01
 6.8k  305
243
Chapter 243
2020-09-05
 6.7k  253
244
Chapter 244
2020-09-08
 6.6k  256
245
Chapter 245
2020-09-12
 6.1k  159
246
Chapter 246
2020-09-15
 6k  119
247
Chapter 247
2020-09-19
 6.3k  196
248
Chapter 248
2020-09-26
 6.3k  262
249
Chapter 249
2020-10-03
 5.9k  81
250
Chapter 250
2020-10-10
 5.8k  101
251
Chapter 251
2020-10-17
 5.7k  120
252
Chapter 252
2020-10-24
 5.5k  117
253
Chapter 253
2020-11-07
 5.3k  146
254
Chapter 254
2020-11-14
 5.1k  80
255
Chapter 255
2020-11-21
 5.3k  302
256
Chapter 256
2020-11-28
 7.2k  538
257
Chapter 257
2021-05-16
 4.3k  278
258
Chapter 258
2021-05-23
 4.3k  108
259
Chapter 259
2021-05-30
 5k  482
260
Chapter 260
2021-09-25
 2.9k  193
261
Chapter 261
2021-10-02
 2.9k  193
262
Chapter 262
2021-10-09
 2.7k  112
263
Chapter 263
2021-10-16
 2.7k  113
264
Chapter 264
2021-10-23
 2.5k  73
265
Chapter 265
2021-10-30
 2.8k  262
266
Chapter 266
2021-12-18
 2.7k  170
267
Chapter 267
2021-12-25
 2.8k  156
268
Chapter 268
2022-01-01
 2.7k  209
269
Chapter 269
2022-02-13
 1.8k  118
270
Chapter 270
2022-02-20
 1.7k  108
271
Chapter 271
2022-02-27
 1.8k  119
272
Chapter 272
2022-04-20
 1.5k  74
273
Chapter 273
2022-05-04
 1.6k  109
274
Chapter 274
2022-07-03
 1.1k  69
275
Chapter 275
2022-07-10
 1.3k  78
276
Chapter 276
2022-08-25
 1.5k  263
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Bá đạo/Dị tộc/Thú cưng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook