MangaToon
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Đã Full
66.5M
4.6
Tên tác giả: Zuoan Comic

Bạch Hi kiếp trước là một thiên kim nhà giàu kiêu căng bướng bỉnh, vì một người đàn ông không yêu mình mà khiến nhà tan cửa nát, trước lúc chết lại được một người bí ẩn cứu, không ngờ người này lại là "nhóc mập" đã yêu thầm cô từ lâu. Nực cười! Đến sau cùng cô mới hiểu, thì ra bản thân đã bỏ lỡ một tình cảm chân thành quý báu, kiếp này, làm lại từ đầu, nhóc mập à, đến lượt tôi "giải cứu" cậu!

Truyện này do Zuoan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 161 chương    /    (68307)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-11
 33.5k  2.6k
2
Chapter 2
2020-05-11
 28.3k  1.1k
3
Chapter 3
2020-05-11
 27.5k  807
4
Chapter 4
2020-05-11
 25.8k  661
5
Chapter 5
2020-05-11
 26.1k  708
6
Chapter 6
2020-05-11
 24.7k  641
7
Chapter 7
2020-05-11
 25k  798
8
Chapter 8
2020-05-11
 23.4k  410
9
Chapter 9
2020-05-11
 22.6k  633
10
Chapter 10
2020-05-11
 26.8k  1.2k
11
Chapter 11
2020-05-14
 23.6k  869
12
Chapter 12
2020-05-17
 21.9k  1.2k
13
Chapter 13
2020-05-18
 22.5k  1.1k
14
Chapter 14
2020-05-21
 21.2k  717
15
Chapter 15
2020-05-24
 20.5k  483
16
Chapter 16
2020-05-25
 21.7k  906
17
Chapter 17
2020-05-28
 22.3k  1.3k
18
Chapter 18
2020-05-31
 21k  885
19
Chapter 19
2020-06-01
 18.9k  509
20
Chapter 20
2020-06-04
 20.2k  652
21
Chapter 21
2020-06-07
 20.1k  446
22
Chapter 22
2020-06-08
 18.5k  424
23
Chapter 23
2020-06-11
 18k  957
24
Chapter 24
2020-06-11
 17.1k  387
25
Chapter 25
2020-06-11
 17.8k  340
26
Chapter 26
2020-06-11
 17.4k  372
27
Chapter 27
2020-06-11
 16.9k  340
28
Chapter 28
2020-06-11
 16.2k  173
29
Chapter 29
2020-06-11
 18.5k  419
30
Chapter 30
2020-06-11
 19.6k  696
31
Chapter 31
2020-06-11
 17k  321
32
Chapter 32
2020-06-11
 16.7k  184
33
Chapter 33
2020-06-11
 17.5k  314
34
Chapter 34
2020-06-12
 19.3k  559
35
Chapter 35
2020-06-13
 17.9k  543
36
Chapter 36
2020-06-14
 17.6k  394
37
Chapter 37
2020-06-15
 16.2k  617
38
Chapter 38
2020-06-16
 16.5k  368
39
Chapter 39
2020-06-17
 16.5k  252
40
Chapter 40
2020-06-18
 17.6k  500
41
Chapter 41
2020-06-19
 16.4k  806
42
Chapter 42
2020-06-20
 17.5k  720
43
Chapter 43
2020-06-21
 16.5k  401
44
Chapter 44
2020-06-22
 16k  463
45
Chapter 45
2020-06-23
 15.3k  276
46
Chapter 46
2020-06-24
 15.2k  455
47
Chapter 47
2020-06-25
 15.6k  523
48
Chapter 48
2020-06-26
 15.1k  364
49
Chapter 49
2020-06-27
 15.3k  646
50
Chapter 50
2020-06-27
 13.5k  753
51
Chapter 51
2020-06-27
 12.7k  424
52
Chapter 52
2020-06-27
 13.4k  351
53
Chapter 53
2020-06-27
 12.2k  387
54
Chapter 54
2020-06-27
 11.6k  362
55
Chapter 55
2020-06-27
 11.2k  502
56
Chapter 56
2020-06-27
 12.2k  426
57
Chapter 57
2020-06-27
 11.7k  689
58
Chapter 58
2020-06-27
 10.8k  367
59
Chapter 59
2020-06-27
 12.5k  556
60
Chapter 60
2020-06-28
 12.4k  646
61
Chapter 61
2020-06-29
 13.8k  491
62
Chapter 62
2020-06-30
 13k  451
63
Chapter 63
2020-07-01
 13.9k  864
64
Chapter 64
2020-07-02
 12.6k  456
65
Chapter 65
2020-07-03
 13k  617
66
Chapter 66
2020-07-04
 13.1k  655
67
Chapter 67
2020-07-05
 12.7k  410
68
Chapter 68
2020-07-06
 11.9k  334
69
Chapter 69
2020-07-07
 12.5k  336
70
Chapter 70
2020-07-08
 11.8k  372
71
Chapter 71
2020-07-09
 12.1k  348
72
Chapter 72
2020-07-10
 11.7k  761
73
Chapter 73
2020-07-11
 11.7k  426
74
Chapter 74
2020-07-12
 10.9k  563
75
Chapter 75
2020-07-13
 10.8k  315
76
Chapter 76
2020-07-14
 11.1k  188
77
Chapter 77
2020-07-15
 11.5k  420
78
Chapter 78
2020-07-16
 11.6k  500
79
Chapter 79
2020-07-17
 10.9k  298
80
Chapter 80
2020-07-18
 11.2k  390
81
Chapter 81
2020-07-19
 10.7k  277
82
Chapter 82
2020-07-20
 11.5k  254
83
Chapter 83
2020-07-21
 11.6k  393
84
Chapter 84
2020-07-22
 11.1k  513
85
Chapter 85
2020-07-23
 10.7k  547
86
Chapter 86
2020-07-25
 11.1k  410
87
Chapter 87
2020-07-26
 10k  450
88
Chapter 88
2020-07-27
 9.9k  278
89
Chapter 89
2020-07-28
 9.5k  258
90
Chapter 90
2020-07-29
 9.6k  361
91
Chapter 91
2020-07-29
 8.1k  214
92
Chapter 92
2020-07-29
 8.4k  273
93
Chapter 93
2020-07-29
 7.9k  231
94
Chapter 94
2020-07-29
 8.1k  238
95
Chapter 95
2020-07-29
 8.2k  106
96
Chapter 96
2020-07-29
 8.7k  216
97
Chapter 97
2020-07-29
 8.4k  301
98
Chapter 98
2020-07-29
 8.5k  138
99
Chapter 99
2020-07-29
 8.9k  344
100
Chapter 100
2020-07-30
 9k  388
101
Chapter 101
2020-07-31
 8.8k  596
102
Chapter 102
2020-08-01
 8.2k  179
103
Chapter 103
2020-08-02
 8.3k  166
104
Chapter 104
2020-08-03
 8.2k  167
105
Chapter 105
2020-08-04
 8.5k  155
106
Chapter 106
2020-08-05
 9.2k  293
107
Chapter 107
2020-08-06
 9k  337
108
Chapter 108
2020-08-07
 9.6k  490
109
Chapter 109
2020-08-08
 8.5k  218
110
Chapter 110
2020-08-09
 8.8k  280
111
Chapter 111
2020-08-10
 8.6k  179
112
Chapter 112
2020-08-11
 8.4k  212
113
Chapter 113
2020-08-12
 8.3k  213
114
Chapter 114
2020-08-13
 8.1k  232
115
Chapter 115
2020-08-14
 7.9k  192
116
Chapter 116
2020-08-15
 8.1k  226
117
Chapter 117
2020-08-16
 8k  250
118
Chapter 118
2020-08-17
 7.7k  218
119
Chapter 119
2020-08-18
 7.8k  234
120
Chapter 120
2020-08-19
 7.9k  245
121
Chapter 121
2020-08-20
 7.6k  243
122
Chapter 122
2020-08-21
 7.5k  205
123
Chapter 123
2020-08-22
 7.2k  195
124
Chapter 124
2020-08-23
 7k  217
125
Chapter 125
2020-08-24
 7.4k  214
126
Chapter 126
2020-08-25
 7.1k  842
127
Chapter 127
2020-08-26
 6.9k  137
128
Chapter 128
2020-08-27
 6.8k  217
129
Chapter 129
2020-08-28
 6.7k  242
130
Chapter 130
2020-08-29
 6.5k  381
131
Chapter 131
2020-08-30
 6.6k  345
132
Chapter 132
2020-08-31
 6.4k  181
133
Chapter 133
2020-09-01
 6.5k  176
134
Chapter 134
2020-09-02
 6.4k  222
135
Chapter 135
2020-09-03
 6.6k  165
136
Chapter 136
2020-09-04
 6.2k  118
137
Chapter 137
2020-09-05
 6.3k  100
138
Chapter 138
2020-09-06
 5.8k  103
139
Chapter 139
2020-09-06
 5.7k  100
140
Chapter 140
2020-09-06
 6.1k  106
141
Chapter 141
2020-09-06
 6.2k  148
142
Chapter 142
2020-09-06
 6.4k  100
143
Chapter 143
2020-09-06
 5.8k  122
144
Chapter 144
2020-09-06
 5.9k  184
145
Chapter 145
2020-09-06
 5.8k  276
146
Chapter 146
2020-09-06
 6k  109
147
Chapter 147
2020-09-06
 5.7k  239
148
Chapter 148
2020-09-06
 6.7k  231
149
Chapter 149
2020-09-07
 6.7k  147
150
Chapter 150
2020-09-08
 6.9k  269
151
Chapter 151
2020-09-09
 6.2k  185
152
Chapter 152
2020-09-10
 6.3k  208
153
Chapter 153
2020-09-11
 6.3k  117
154
Chapter 154
2020-09-12
 6.9k  121
155
Chapter 155
2020-09-13
 6.2k  181
156
Chapter 156
2020-09-14
 5.9k  153
157
Chapter 157
2020-09-15
 5.8k  189
158
Chapter 158
2020-09-16
 5.7k  139
159
Chapter 159
2020-09-17
 6.1k  217
160
Chapter 160
2020-09-19
 7.5k  159
161
Chapter 161
2020-09-26
 13.3k  2.9k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Boss Ca Ca Khó Tính
Boss Ca Ca Khó Tính
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook