MangaToon
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Tiếp tục cập nhật
126.3M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Khi cao thủ đã quyết định rửa tay gác kiểu, ẩn dật quay về Đô Thành tiếp tục làm một học sinh cấp 3 bình thường. Nhưng hào quang nam chính không cho phép bị lu mờ, trở thành người nổi bật nhất trường, các hoa khôi vây quanh không rời... rắc rối cũn ùn ùn kéo đến

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 456 chương    /    (107788)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-12-15
 31.9k  3.4k
2
Chapter 2
2019-12-15
 24.1k  2.3k
3
Chapter 3
2019-12-15
 22.5k  5.1k
4
Chapter 4
2019-12-15
 20.9k  1.6k
5
Chapter 5
2019-12-15
 20.5k  1.9k
6
Chapter 6
2019-12-15
 17k  823
7
Chapter 7
2019-12-15
 16.9k  1.1k
8
Chapter 8
2019-12-15
 15.3k  894
9
Chapter 9
2019-12-15
 14.9k  720
10
Chapter 10
2019-12-15
 14k  823
11
Chapter 11
2019-12-15
 13.7k  866
12
Chapter 12
2019-12-15
 12.7k  674
13
Chapter 13
2019-12-15
 12.4k  912
14
Chapter 14
2019-12-15
 12.3k  760
15
Chapter 15
2019-12-15
 12k  667
16
Chapter 16
2019-12-15
 12.6k  834
17
Chapter 17
2019-12-15
 12.2k  1.1k
18
Chapter 18
2019-12-15
 12.6k  634
19
Chapter 19
2019-12-15
 11.6k  654
20
Chapter 20
2019-12-15
 12.2k  458
21
Chapter 21
2019-12-18
 11.5k  628
22
Chapter 22
2019-12-20
 12k  650
23
Chapter 23
2019-12-25
 11.1k  372
24
Chapter 24
2019-12-27
 11.8k  739
25
Chapter 25
2020-01-01
 10.7k  521
26
Chapter 26
2020-01-08
 11.1k  381
27
Chapter 27
2020-01-10
 11.4k  501
28
Chapter 28
2020-01-11
 10k  434
29
Chapter 29
2020-01-11
 10.4k  260
30
Chapter 30
2020-01-11
 10.3k  210
31
Chapter 31
2020-01-11
 10k  223
32
Chapter 32
2020-01-11
 10.2k  358
33
Chapter 33
2020-01-11
 10.6k  465
34
Chapter 34
2020-01-11
 10.1k  820
35
Chapter 35
2020-01-11
 10.5k  865
36
Chapter 36
2020-01-11
 9.8k  472
37
Chapter 37
2020-01-11
 9.5k  364
38
Chapter 38
2020-01-11
 9.8k  279
39
Chapter 39
2020-01-11
 9.2k  242
40
Chapter 40
2020-01-11
 9.2k  416
41
Chapter 41
2020-01-11
 8.3k  188
42
Chapter 42
2020-01-11
 9k  337
43
Chapter 43
2020-01-11
 9.2k  495
44
Chapter 44
2020-01-11
 8.5k  145
45
Chapter 45
2020-01-11
 9k  502
46
Chapter 46
2020-01-11
 8.5k  418
47
Chapter 47
2020-01-11
 9.8k  563
48
Chapter 48
2020-01-15
 9.4k  544
49
Chapter 49
2020-01-17
 9.1k  291
50
Chapter 50
2020-01-19
 9.5k  382
51
Chapter 51
2020-01-22
 9.5k  529
52
Chapter 52
2020-01-24
 8.9k  311
53
Chapter 53
2020-01-26
 9.1k  442
54
Chapter 54
2020-01-29
 8.8k  395
55
Chapter 55
2020-01-31
 8.5k  322
56
Chapter 56
2020-02-02
 8.9k  319
57
Chapter 57
2020-02-05
 8.6k  365
58
Chapter 58
2020-02-07
 8.4k  476
59
Chapter 59
2020-02-09
 8.5k  467
60
Chapter 60
2020-02-12
 8.4k  557
61
Chapter 61
2020-02-14
 8.7k  768
62
Chapter 62
2020-02-16
 8.2k  281
63
Chapter 63
2020-02-19
 8.2k  412
64
Chapter 64
2020-02-21
 8.4k  967
65
Chapter 65
2020-02-23
 8.6k  403
66
Chapter 66
2020-02-26
 9k  563
67
Chapter 67
2020-02-28
 8.3k  498
68
Chapter 68
2020-03-01
 8k  307
69
Chapter 69
2020-03-02
 8k  535
70
Chapter 70
2020-03-02
 7.3k  280
71
Chapter 71
2020-03-02
 7.5k  226
72
Chapter 72
2020-03-02
 8.1k  324
73
Chapter 73
2020-03-02
 7.4k  222
74
Chapter 74
2020-03-02
 7.4k  204
75
Chapter 75
2020-03-02
 7.4k  238
76
Chapter 76
2020-03-02
 7.4k  275
77
Chapter 77
2020-03-02
 7.1k  428
78
Chapter 78
2020-03-02
 7.6k  488
79
Chapter 79
2020-03-04
 8.2k  539
80
Chapter 80
2020-03-07
 8.1k  529
81
Chapter 81
2020-03-11
 7.7k  468
82
Chapter 82
2020-03-14
 8.1k  554
83
Chapter 83
2020-03-18
 7.7k  452
84
Chapter 84
2020-03-21
 7.8k  394
85
Chapter 85
2020-03-25
 8k  513
86
Chapter 86
2020-03-28
 7.8k  544
87
Chapter 87
2020-04-01
 7.4k  423
88
Chapter 88
2020-04-04
 8k  543
89
Chapter 89
2020-04-08
 7.3k  444
90
Chapter 90
2020-04-11
 7.6k  341
91
Chapter 91
2020-04-15
 7.5k  587
92
Chapter 92
2020-04-18
 7.3k  400
93
Chapter 93
2020-04-22
 7.6k  285
94
Chapter 94
2020-04-25
 7.5k  440
95
Chapter 95
2020-04-29
 7.7k  416
96
Chapter 96
2020-05-02
 8k  710
97
Chapter 97
2020-05-06
 7.6k  572
98
Chapter 98
2020-05-09
 7k  316
99
Chapter 99
2020-05-13
 6.8k  499
100
Chapter 100
2020-05-16
 6.8k  243
101
Chapter 101
2020-05-20
 6.9k  270
102
Chapter 102
2020-05-23
 7.3k  514
103
Chapter 103
2020-05-27
 6.7k  291
104
Chapter 104
2020-05-30
 6.7k  264
105
Chapter 105
2020-06-03
 6.7k  470
106
Chapter 106
2020-06-06
 6.8k  349
107
Chapter 107
2020-06-10
 6.7k  496
108
Chapter 108
2020-06-13
 6.9k  406
109
Chapter 109
2020-06-17
 6.6k  422
110
Chapter 110
2020-06-20
 6.8k  409
111
Chapter 111
2020-06-24
 7k  336
112
Chapter 112
2020-06-27
 6.7k  448
113
Chapter 113
2020-07-01
 6.8k  269
114
Chapter 114
2020-07-04
 6.6k  272
115
Chapter 115
2020-07-08
 6.8k  299
116
Chapter 116
2020-07-11
 6.8k  522
117
Chapter 117
2020-07-18
 6.6k  444
118
Chapter 118
2020-07-22
 6.7k  520
119
Chapter 119
2020-07-29
 6.4k  334
120
Chapter 120
2020-08-01
 6.9k  493
121
Chapter 121
2020-08-05
 6.3k  343
122
Chapter 122
2020-08-08
 6.7k  538
123
Chapter 123
2020-08-12
 6.2k  206
124
Chapter 124
2020-08-15
 6.6k  513
125
Chapter 125
2020-08-19
 6.4k  225
126
Chapter 126
2020-08-22
 6.4k  361
127
Chapter 127
2020-08-26
 6.8k  491
128
Chapter 128
2020-08-29
 6.6k  576
129
Chapter 129
2020-09-02
 6.8k  384
130
Chapter 130
2020-09-05
 6.5k  546
131
Chapter 131
2020-09-09
 6.2k  348
132
Chapter 132
2020-09-12
 6.5k  270
133
Chapter 133
2020-09-16
 6.7k  270
134
Chapter 134
2020-09-19
 6.1k  178
135
Chapter 135
2020-09-23
 6.4k  310
136
Chapter 136
2020-09-26
 6.1k  171
137
Chapter 137
2020-09-30
 6.2k  365
138
Chapter 138
2020-10-03
 6k  495
139
Chapter 139
2020-10-07
 5.5k  213
140
Chapter 140
2020-10-10
 5.7k  154
141
Chapter 141
2020-10-14
 5.5k  188
142
Chapter 142
2020-10-17
 5.7k  137
143
Chapter 143
2020-10-21
 5.4k  132
144
Chapter 144
2020-10-24
 5.7k  232
145
Chapter 145
2020-10-28
 5.4k  254
146
Chapter 146
2020-10-31
 5.4k  135
147
Chapter 147
2020-11-04
 5.3k  156
148
Chapter 148
2020-11-07
 5.2k  128
149
Chapter 149
2020-11-11
 5.3k  336
150
Chapter 150
2020-11-14
 5.2k  194
151
Chapter 151
2020-11-18
 5.3k  196
152
Chapter 152
2020-11-21
 5.4k  166
153
Chapter 153
2020-11-25
 5k  134
154
Chapter 154
2020-11-28
 5.3k  227
155
Chapter 155
2020-12-02
 5k  122
156
Chapter 156
2020-12-05
 5.1k  211
157
Chapter 157
2020-12-09
 5.1k  281
158
Chapter 158
2020-12-19
 5k  108
159
Chapter 159
2020-12-23
 5.1k  233
160
Chapter 160
2020-12-26
 5.1k  239
161
Chapter 161
2020-12-30
 5.2k  391
162
Chapter 162
2021-01-02
 5k  214
163
Chapter 163
2021-01-06
 4.9k  334
164
Chapter 164
2021-01-09
 4.7k  133
165
Chapter 165
2021-01-13
 4.8k  110
166
Chapter 166
2021-01-16
 4.6k  140
167
Chapter 167
2021-01-20
 4.7k  147
168
Chapter 168
2021-01-23
 4.8k  185
169
Chapter 169
2021-01-27
 4.8k  159
170
Chapter 170
2021-01-30
 4.8k  116
171
Chapter 171
2021-02-03
 4.7k  169
172
Chapter 172
2021-02-06
 4.7k  201
173
Chapter 173
2021-02-10
 4.5k  113
174
Chapter 174
2021-02-13
 4.7k  146
175
Chapter 175
2021-02-17
 4.6k  109
176
Chapter 176
2021-02-20
 4.4k  148
177
Chapter 177
2021-02-24
 4.5k  141
178
Chapter 178
2021-02-27
 4.3k  134
179
Chapter 179
2021-03-03
 4.4k  134
180
Chapter 180
2021-03-06
 4.5k  226
181
Chapter 181
2021-03-10
 4.3k  139
182
Chapter 182
2021-03-13
 4.4k  151
183
Chapter 183
2021-03-17
 4.6k  218
184
Chapter 184
2021-03-20
 4.5k  222
185
Chapter 185
2021-03-24
 4.2k  151
186
Chapter 186
2021-03-27
 4.2k  144
187
Chapter 187
2021-03-31
 4.3k  149
188
Chapter 188
2021-04-03
 4.1k  141
189
Chapter 189
2021-04-07
 4k  233
190
Chapter 190
2021-04-10
 3.9k  108
191
Chapter 191
2021-04-14
 4k  124
192
Chapter 192
2021-04-17
 3.9k  175
193
Chapter 193
2021-04-21
 3.8k  108
194
Chapter 194
2021-04-24
 3.7k  119
195
Chapter 195
2021-04-28
 3.8k  146
196
Chapter 196
2021-05-01
 3.9k  133
197
Chapter 197
2021-05-05
 4k  200
198
Chapter 198
2021-05-08
 4k  200
199
Chapter 199
2021-05-12
 4.1k  171
200
Chapter 200
2021-05-15
 4.8k  650
201
Chapter 201
2021-05-19
 4.6k  483
202
Chapter 202
2021-05-22
 4.4k  320
203
Chapter 203
2021-05-26
 4.3k  270
204
Chapter 204
2021-05-29
 4.3k  269
205
Chapter 205
2021-06-02
 4.3k  308
206
Chapter 206
2021-06-05
 4.2k  214
207
Chapter 207
2021-06-09
 4.3k  271
208
Chapter 208
2021-06-12
 4.3k  187
209
Chapter 209
2021-06-16
 4k  181
210
Chapter 210
2021-06-19
 4.1k  153
211
Chapter 211
2021-06-23
 4k  128
212
Chapter 212
2021-06-26
 3.9k  97
213
Chapter 213
2021-06-30
 3.9k  110
214
Chapter 214
2021-07-03
 3.8k  140
215
Chapter 215
2021-07-07
 3.9k  149
216
Chapter 216
2021-07-10
 3.8k  112
217
Chapter 217
2021-07-14
 3.9k  147
218
Chapter 218
2021-07-17
 3.8k  156
219
Chapter 219
2021-07-21
 3.7k  146
220
Chapter 220
2021-07-24
 3.7k  126
221
Chapter 221
2021-07-28
 3.6k  214
222
Chapter 222
2021-07-31
 3.8k  151
223
Chapter 223
2021-08-04
 3.7k  173
224
Chapter 224
2021-08-07
 3.7k  201
225
Chapter 225
2021-08-11
 3.7k  174
226
Chapter 226
2021-08-14
 3.7k  202
227
Chapter 227
2021-08-18
 3.8k  187
228
Chapter 228
2021-08-21
 4k  278
229
Chapter 229
2021-08-25
 3.6k  185
230
Chapter 230
2021-08-28
 3.6k  149
231
Chapter 231
2021-08-29
 3.2k  97
232
Chapter 232
2021-08-29
 3.3k  126
233
Chapter 233
2021-08-29
 3.3k  90
234
Chapter 234
2021-08-29
 3.2k  54
235
Chapter 235
2021-08-29
 3.4k  71
236
Chapter 236
2021-08-29
 3.2k  61
237
Chapter 237
2021-08-29
 3.2k  51
238
Chapter 238
2021-08-29
 3.3k  99
239
Chapter 239
2021-08-29
 3.3k  48
240
Chapter 240
2021-08-29
 4.2k  172
241
Chapter 241
2021-09-01
 3.7k  157
242
Chapter 242
2021-09-04
 3.4k  207
243
Chapter 243
2021-09-08
 3.5k  215
244
Chapter 244
2021-09-11
 3.5k  168
245
Chapter 245
2021-09-15
 3.3k  118
246
Chapter 246
2021-09-18
 3.4k  178
247
Chapter 247
2021-09-22
 3.5k  263
248
Chapter 248
2021-09-25
 3.3k  134
249
Chapter 249
2021-09-29
 3.4k  208
250
Chapter 250
2021-10-02
 3.5k  300
251
Chapter 251
2021-10-06
 3.1k  164
252
Chapter 252
2021-10-09
 3.2k  121
253
Chapter 253
2021-10-13
 3.2k  162
254
Chapter 254
2021-10-16
 3.2k  174
255
Chapter 255
2021-10-20
 3.3k  197
256
Chapter 256
2021-10-23
 3.3k  184
257
Chapter 257
2021-10-27
 3.3k  134
258
Chapter 258
2021-10-30
 3.3k  261
259
Chapter 259
2021-11-03
 3.1k  131
260
Chapter 260
2021-11-06
 3.2k  140
261
Chapter 261
2021-11-10
 3.2k  144
262
Chapter 262
2021-11-13
 3.1k  118
263
Chapter 263
2021-11-17
 2.9k  116
264
Chapter 264
2021-11-20
 3k  126
265
Chapter 265
2021-11-24
 3k  127
266
Chapter 266
2021-11-27
 3.1k  165
267
Chapter 267
2021-12-01
 3.1k  113
268
Chapter 268
2021-12-04
 2.9k  119
269
Chapter 269
2021-12-08
 3k  120
270
Chapter 270
2021-12-11
 2.9k  95
271
Chapter 271
2021-12-15
 2.8k  125
272
Chapter 272
2021-12-18
 2.9k  142
273
Chapter 273
2021-12-22
 2.8k  116
274
Chapter 274
2021-12-25
 2.8k  155
275
Chapter 275
2021-12-29
 2.8k  194
276
Chapter 276
2022-01-01
 2.7k  118
277
Chapter 277
2022-01-05
 2.7k  105
278
Chapter 278
2022-01-08
 2.7k  195
279
Chapter 279
2022-01-12
 2.6k  123
280
Chapter 280
2022-01-15
 2.8k  116
281
Chapter 281
2022-01-19
 2.6k  118
282
Chapter 282
2022-01-22
 2.7k  136
283
Chapter 283
2022-01-26
 2.5k  114
284
Chapter 284
2022-01-29
 2.5k  91
285
Chapter 285
2022-02-02
 2.4k  110
286
Chapter 286
2022-02-05
 2.4k  102
287
Chapter 287
2022-02-09
 2.4k  92
288
Chapter 288
2022-02-12
 2.4k  70
289
Chapter 289
2022-02-16
 2.3k  72
290
Chapter 290
2022-02-19
 2.3k  72
291
Chapter 291
2022-02-23
 2.3k  58
292
Chapter 292
2022-02-26
 2.3k  98
293
Chapter 293
2022-03-02
 2.3k  69
294
Chapter 294
2022-03-05
 2.2k  68
295
Chapter 295
2022-03-09
 2.2k  70
296
Chapter 296
2022-03-12
 2.2k  92
297
Chapter 297
2022-03-16
 2.1k  100
298
Chapter 298
2022-03-19
 2.2k  119
299
Chapter 299
2022-03-23
 2.1k  60
300
Chapter 300
2022-03-26
 2k  101
301
Chapter 301
2022-03-30
 2k  83
302
Chapter 302
2022-04-02
 2k  75
303
Chapter 303
2022-04-06
 2k  71
304
Chapter 304
2022-04-09
 2k  53
305
Chapter 305
2022-04-13
 2k  58
306
Chapter 306
2022-04-16
 1.9k  67
307
Chapter 307
2022-04-20
 1.8k  52
308
Chapter 308
2022-04-23
 1.8k  57
309
Chapter 309
2022-04-27
 1.8k  57
310
Chapter 310
2022-04-30
 1.9k  157
311
Chapter 311
2022-05-04
 1.8k  75
312
Chapter 312
2022-05-07
 1.9k  75
313
Chapter 313
2022-05-11
 1.8k  60
314
Chapter 314
2022-05-14
 1.8k  44
315
Chapter 315
2022-05-18
 1.7k  53
316
Chapter 316
2022-05-21
 1.7k  89
317
Chapter 317
2022-05-25
 1.7k  69
318
Chapter 318
2022-05-28
 1.6k  48
319
Chapter 319
2022-06-01
 1.6k  75
320
Chapter 320
2022-06-04
 1.6k  62
321
Chapter 321
2022-06-08
 1.6k  58
322
Chapter 322
2022-06-11
 1.6k  66
323
Chapter 323
2022-06-15
 1.6k  70
324
Chapter 324
2022-06-18
 1.5k  69
325
Chapter 325
2022-06-22
 1.6k  63
326
Chapter 326
2022-06-25
 1.5k  60
327
Chapter 327
2022-06-29
 1.6k  89
328
Chapter 328
2022-07-02
 1.6k  114
329
Chapter 329
2022-07-06
 1.6k  112
330
Chapter 330
2022-07-09
 1.5k  71
331
Chapter 331
2022-07-13
 1.5k  102
332
Chapter 332
2022-07-16
 1.5k  98
333
Chapter 333
2022-07-20
 1.5k  119
334
Chapter 334
2022-07-23
 1.5k  70
335
Chapter 335
2022-07-27
 1.5k  93
336
Chapter 336
2022-07-30
 1.5k  63
337
Chapter 337
2022-08-03
 1.4k  80
338
Chapter 338
2022-08-06
 1.4k  89
339
Chapter 339
2022-08-10
 1.5k  95
340
Chapter 340
2022-08-13
 1.5k  78
341
Chapter 341
2022-08-17
 1.4k  63
342
Chapter 342
2022-08-20
 1.5k  62
343
Chapter 343
2022-08-24
 1.4k  47
344
Chapter 344
2022-08-27
 1.3k  43
345
Chapter 345
2022-08-31
 1.4k  59
346
Chapter 346
2022-09-03
 1.3k  62
347
Chapter 347
2022-09-07
 1.2k  40
348
Chapter 348
2022-09-10
 1.3k  46
349
Chapter 349
2022-09-14
 1.2k  69
350
Chapter 350
2022-09-17
 1.2k  39
351
Chapter 351
2022-09-21
 1.2k  40
352
Chapter 352
2022-09-24
 1.1k  30
353
Chapter 353
2022-09-28
 1.1k  39
354
Chapter 354
2022-10-01
 1.1k  53
355
Chapter 355
2022-10-05
 1.1k  50
356
Chapter 356
2022-10-08
 1k  51
357
Chapter 357
2022-10-12
 1k  33
358
Chapter 358
2022-10-15
 1k  41
359
Chapter 359
2022-10-19
 1k  32
360
Chapter 360
2022-10-22
 999  39
361
Chapter 361
2022-10-26
 927  29
362
Chapter 362
2022-10-29
 946  23
363
Chapter 363
2022-11-02
 942  42
364
Chapter 364
2022-11-05
 921  23
365
Chapter 365
2022-11-09
 907  27
366
Chapter 366
2022-11-12
 906  28
367
Chapter 367
2022-11-16
 883  23
368
Chapter 368
2022-11-19
 889  27
369
Chapter 369
2022-11-23
 944  56
370
Chapter 370
2022-11-26
 863  41
371
Chapter 371
2022-11-30
 805  22
372
Chapter 372
2022-12-03
 791  26
373
Chapter 373
2022-12-04
 753  15
374
Chapter 374
2022-12-04
 762  14
375
Chapter 375
2022-12-04
 747  21
376
Chapter 376
2022-12-04
 730  15
377
Chapter 377
2022-12-04
 777  15
378
Chapter 378
2022-12-04
 770  20
379
Chapter 379
2022-12-04
 791  39
380
Chapter 380
2022-12-07
 802  37
381
Chapter 381
2022-12-10
 788  29
382
Chapter 382
2022-12-14
 783  25
383
Chapter 383
2022-12-17
 776  20
384
Chapter 384
2022-12-21
 738  21
385
Chapter 385
2022-12-24
 756  48
386
Chapter 386
2022-12-28
 723  21
387
Chapter 387
2022-12-31
 697  20
388
Chapter 388
2023-01-04
 710  17
389
Chapter 389
2023-01-07
 723  18
390
Chapter 390
2023-01-11
 721  13
391
Chapter 391
2023-01-14
 713  23
392
Chapter 392
2023-01-18
 671  25
393
Chapter 393
2023-01-21
 677  21
394
Chapter 394
2023-01-25
 698  24
395
Chapter 395
2023-01-28
 677  20
396
Chapter 396
2023-02-01
 648  38
397
Chapter 397
2023-02-04
 658  23
398
Chapter 398
2023-02-08
 630  16
399
Chapter 399
2023-02-11
 631  14
400
Chapter 400
2023-02-15
 639  17
401
Chapter 401
2023-02-18
 636  20
402
Chapter 402
2023-02-22
 616  27
403
Chapter 403
2023-02-25
 644  19
404
Chapter 404
2023-03-01
 606  14
405
Chapter 405
2023-03-04
 598  20
406
Chapter 406
2023-03-08
 591  20
407
Chapter 407
2023-03-11
 601  15
408
Chapter 408
2023-03-15
 589  20
409
Chapter 409
2023-03-18
 582  21
410
Chapter 410
2023-03-22
 577  15
411
Chapter 411
2023-03-25
 581  16
412
Chapter 412
2023-03-29
 568  20
413
Chapter 413
2023-04-01
 565  21
414
Chapter 414
2023-04-05
 552  14
415
Chapter 415
2023-04-08
 573  29
416
Chapter 416
2023-04-12
 546  29
417
Chapter 417
2023-04-15
 535  17
418
Chapter 418
2023-04-19
 515  13
419
Chapter 419
2023-04-22
 554  17
420
Chapter 420
2023-04-26
 538  15
421
Chapter 421
2023-04-29
 505  22
422
Chapter 422
2023-05-03
 480  17
423
Chapter 423
2023-05-06
 485  26
424
Chapter 424
2023-05-10
 481  25
425
Chapter 425
2023-05-13
 468  14
426
Chapter 426
2023-05-17
 471  13
427
Chapter 427
2023-05-20
 462  13
428
Chapter 428
2023-05-24
 457  15
429
Chapter 429
2023-05-27
 453  28
430
Chapter 430
2023-05-31
 441  27
431
Chapter 431
2023-06-03
 435  13
432
Chapter 432
2023-06-07
 422  21
433
Chapter 433
2023-06-10
 423  27
434
Chapter 434
2023-06-14
 423  20
435
Chapter 435
2023-06-17
 420  22
436
Chapter 436
2023-06-21
 406  17
437
Chapter 437
2023-06-24
 394  20
438
Chapter 438
2023-06-28
 383  14
439
Chapter 439
2023-07-01
 377  20
440
Chapter 440
2023-07-05
 386  17
441
Chapter 441
2023-07-08
 362  13
442
Chapter 442
2023-07-12
 345  20
443
Chapter 443
2023-07-15
 342  21
444
Chapter 444
2023-07-19
 348  15
445
Chapter 445
2023-07-22
 343  26
446
Chapter 446
2023-07-26
 330  15
447
Chapter 447
2023-07-29
 340  13
448
Chapter 448
2023-08-02
 323  16
449
Chapter 449
2023-08-05
 321  14
450
Chapter 450
2023-08-09
 316  14
451
Chapter 451
2023-08-12
 313  20
452
Chapter 452
2023-08-16
 313  16
453
Chapter 453
2023-08-19
 329  22
454
Chapter 454
2023-08-23
 296  16
455
Chapter 455
2023-08-26
 295  25
456
Chapter 456
2023-08-30
 326  112
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Nghịch tập
Võ Ảnh 3000 Đạo
Võ Ảnh 3000 Đạo
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Từ Hôm Nay Tôi Là Tỷ Phú
Từ Hôm Nay Tôi Là Tỷ Phú
Đô thị/Sảng văn
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook