MangaToon
Siêu Thần Y Tung Hoành Đô Thị
Siêu Thần Y Tung Hoành Đô Thị
Đã Full
23.2M
4.2
Tên tác giả: iCiyuan

Trong quá trình hành y cứu người, khoe khoang tài năng, thiên tài y - đạo Dương Vân Phàm còn tiện thể diệt cả Thục Sơn. Các đại phu khác cứu người, còn ta phải cứu cả thế giới này!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 335 chương    /    (15468)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-07-08
 8.1k  1.2k
2
Chapter 2
2020-07-08
 6.5k  247
3
Chapter 3
2020-07-08
 6k  294
4
Chapter 4
2020-07-08
 5.2k  182
5
Chapter 5
2020-07-08
 4.8k  244
6
Chapter 6
2020-07-08
 4.7k  176
7
Chapter 7
2020-07-08
 4.5k  236
8
Chapter 8
2020-07-08
 4.2k  133
9
Chapter 9
2020-07-08
 4.3k  110
10
Chapter 10
2020-07-08
 4.5k  302
11
Chapter 11
2020-07-12
 4.4k  247
12
Chapter 12
2020-07-14
 4.4k  216
13
Chapter 13
2020-07-19
 4.1k  199
14
Chapter 14
2020-07-21
 4.1k  131
15
Chapter 15
2020-07-26
 4k  160
16
Chapter 16
2020-07-28
 3.9k  174
17
Chapter 17
2020-08-02
 3.7k  113
18
Chapter 18
2020-08-04
 3.9k  174
19
Chapter 19
2020-08-09
 3.5k  190
20
Chapter 20
2020-08-11
 3.5k  95
21
Chapter 21
2020-08-16
 3.4k  132
22
Chapter 22
2020-08-18
 3.4k  127
23
Chapter 23
2020-08-23
 3.4k  154
24
Chapter 24
2020-08-25
 3.3k  94
25
Chapter 25
2020-08-30
 3.1k  87
26
Chapter 26
2020-09-01
 3.2k  192
27
Chapter 27
2020-09-06
 3.1k  75
28
Chapter 28
2020-09-08
 3k  81
29
Chapter 29
2020-09-13
 3k  115
30
Chapter 30
2020-09-15
 2.8k  106
31
Chapter 31
2020-09-18
 2.8k  70
32
Chapter 32
2020-09-18
 2.7k  65
33
Chapter 33
2020-09-18
 2.7k  44
34
Chapter 34
2020-09-18
 2.8k  105
35
Chapter 35
2020-09-18
 2.6k  80
36
Chapter 36
2020-09-18
 2.5k  31
37
Chapter 37
2020-09-18
 2.7k  106
38
Chapter 38
2020-09-18
 2.6k  54
39
Chapter 39
2020-09-18
 2.7k  77
40
Chapter 40
2020-09-18
 2.6k  76
41
Chapter 41
2020-09-20
 2.6k  65
42
Chapter 42
2020-09-22
 2.9k  88
43
Chapter 43
2020-09-27
 2.8k  107
44
Chapter 44
2020-09-29
 2.7k  141
45
Chapter 45
2020-10-04
 2.7k  100
46
Chapter 46
2020-10-06
 2.6k  53
47
Chapter 47
2020-10-10
 2.4k  35
48
Chapter 48
2020-10-10
 2.7k  122
49
Chapter 49
2020-10-10
 2.6k  124
50
Chapter 50
2020-10-10
 2.6k  144
51
Chapter 51
2020-10-10
 2.3k  33
52
Chapter 52
2020-10-10
 2.3k  41
53
Chapter 53
2020-10-10
 2.3k  65
54
Chapter 54
2020-10-10
 2.4k  86
55
Chapter 55
2020-10-10
 2.2k  64
56
Chapter 56
2020-10-10
 2.4k  87
57
Chapter 57
2020-10-11
 2.5k  72
58
Chapter 58
2020-10-13
 2.3k  80
59
Chapter 59
2020-10-18
 2.4k  109
60
Chapter 60
2020-10-20
 2.4k  106
61
Chapter 61
2020-10-25
 2.3k  62
62
Chapter 62
2020-10-27
 2.4k  111
63
Chapter 63
2020-10-30
 2.2k  40
64
Chapter 64
2020-10-30
 2.1k  56
65
Chapter 65
2020-10-30
 2k  70
66
Chapter 66
2020-10-30
 2k  26
67
Chapter 67
2020-10-30
 2.2k  62
68
Chapter 68
2020-10-30
 2.1k  46
69
Chapter 69
2020-10-30
 2.1k  75
70
Chapter 70
2020-10-30
 2.1k  53
71
Chapter 71
2020-10-30
 2k  24
72
Chapter 72
2020-10-30
 2.2k  52
73
Chapter 73
2020-11-01
 2.2k  65
74
Chapter 74
2020-11-03
 2.1k  49
75
Chapter 75
2020-11-08
 2k  54
76
Chapter 76
2020-11-10
 2.1k  100
77
Chapter 77
2020-11-15
 2.1k  62
78
Chapter 78
2020-11-17
 2.1k  116
79
Chapter 79
2020-11-22
 2.1k  62
80
Chapter 80
2020-11-24
 2.2k  130
81
Chapter 81
2020-11-29
 2k  36
82
Chapter 82
2020-12-01
 2k  30
83
Chapter 83
2020-12-06
 2k  34
84
Chapter 84
2020-12-08
 2k  20
85
Chapter 85
2020-12-13
 1.9k  13
86
Chapter 86
2020-12-15
 1.9k  30
87
Chapter 87
2020-12-20
 2k  74
88
Chapter 88
2020-12-22
 1.9k  28
89
Chapter 89
2020-12-27
 1.9k  40
90
Chapter 90
2020-12-29
 1.8k  44
91
Chapter 91
2021-01-03
 1.8k  30
92
Chapter 92
2021-01-05
 1.8k  34
93
Chapter 93
2021-01-10
 1.9k  45
94
Chapter 94
2021-01-12
 1.9k  46
95
Chapter 95
2021-01-17
 1.8k  38
96
Chapter 96
2021-01-19
 1.8k  37
97
Chapter 97
2021-01-24
 1.9k  43
98
Chapter 98
2021-01-26
 1.8k  29
99
Chapter 99
2021-01-31
 1.8k  20
100
Chapter 100
2021-02-02
 2k  51
101
Chapter 101
2021-02-07
 1.7k  45
102
Chapter 102
2021-02-09
 1.7k  31
103
Chapter 103
2021-02-14
 1.7k  35
104
Chapter 104
2021-02-16
 1.8k  27
105
Chapter 105
2021-02-21
 1.6k  42
106
Chapter 106
2021-02-23
 1.7k  63
107
Chapter 107
2021-02-28
 1.7k  38
108
Chapter 108
2021-03-02
 1.6k  34
109
Chapter 109
2021-03-07
 1.7k  23
110
Chapter 110
2021-03-09
 1.7k  54
111
Chapter 111
2021-03-14
 1.6k  38
112
Chapter 112
2021-03-16
 1.6k  43
113
Chapter 113
2021-03-21
 1.6k  31
114
Chapter 114
2021-03-23
 1.6k  47
115
Chapter 115
2021-03-28
 1.6k  35
116
Chapter 116
2021-03-30
 1.6k  57
117
Chapter 117
2021-04-04
 1.6k  40
118
Chapter 118
2021-04-06
 1.6k  44
119
Chapter 119
2021-04-11
 1.6k  32
120
Chapter 120
2021-04-13
 1.5k  36
121
Chapter 121
2021-04-18
 1.5k  21
122
Chapter 122
2021-04-20
 1.5k  55
123
Chapter 123
2021-04-25
 1.4k  32
124
Chapter 124
2021-04-27
 1.5k  34
125
Chapter 125
2021-05-02
 1.4k  38
126
Chapter 126
2021-05-04
 1.4k  52
127
Chapter 127
2021-05-09
 1.4k  34
128
Chapter 128
2021-05-11
 1.4k  33
129
Chapter 129
2021-05-16
 1.4k  57
130
Chapter 130
2021-05-18
 1.4k  39
131
Chapter 131
2021-05-23
 1.4k  65
132
Chapter 132
2021-05-25
 1.4k  70
133
Chapter 133
2021-05-30
 1.3k  24
134
Chapter 134
2021-06-01
 1.4k  42
135
Chapter 135
2021-06-04
 1.4k  24
136
Chapter 136
2021-06-04
 1.3k  30
137
Chapter 137
2021-06-04
 1.3k  26
138
Chapter 138
2021-06-04
 1.3k  12
139
Chapter 139
2021-06-04
 1.3k  31
140
Chapter 140
2021-06-04
 1.3k  27
141
Chapter 141
2021-06-04
 1.3k  12
142
Chapter 142
2021-06-04
 1.3k  30
143
Chapter 143
2021-06-04
 1.2k  24
144
Chapter 144
2021-06-04
 1.4k  56
145
Chapter 145
2021-06-06
 1.4k  58
146
Chapter 146
2021-06-08
 1.4k  40
147
Chapter 147
2021-06-13
 1.3k  21
148
Chapter 148
2021-06-15
 1.3k  24
149
Chapter 149
2021-06-20
 1.3k  35
150
Chapter 150
2021-06-22
 1.3k  24
151
Chapter 151
2021-06-27
 1.2k  27
152
Chapter 152
2021-06-29
 1.3k  63
153
Chapter 153
2021-07-04
 1.2k  14
154
Chapter 154
2021-07-06
 1.2k  23
155
Chapter 155
2021-07-11
 1.2k  28
156
Chapter 156
2021-07-13
 1.2k  21
157
Chapter 157
2021-07-18
 1.2k  58
158
Chapter 158
2021-07-20
 1.1k  32
159
Chapter 159
2021-07-25
 1.1k  29
160
Chapter 160
2021-07-27
 1.1k  37
161
Chapter 161
2021-08-01
 1.1k  36
162
Chapter 162
2021-08-03
 1.1k  35
163
Chapter 163
2021-08-08
 1.1k  30
164
Chapter 164
2021-08-10
 1.1k  23
165
Chapter 165
2021-08-15
 1.1k  18
166
Chapter 166
2021-08-17
 1.1k  31
167
Chapter 167
2021-08-22
 1.1k  34
168
Chapter 168
2021-08-24
 1k  45
169
Chapter 169
2021-08-27
 988  12
170
Chapter 170
2021-08-27
 1.1k  56
171
Chapter 171
2021-08-27
 944  20
172
Chapter 172
2021-08-27
 1k  19
173
Chapter 173
2021-08-27
 921  23
174
Chapter 174
2021-08-27
 935  12
175
Chapter 175
2021-08-27
 998  36
176
Chapter 176
2021-08-27
 938  22
177
Chapter 177
2021-08-27
 982  20
178
Chapter 178
2021-08-29
 1k  26
179
Chapter 179
2021-08-31
 1k  46
180
Chapter 180
2021-09-05
 964  17
181
Chapter 181
2021-09-07
 971  34
182
Chapter 182
2021-09-12
 894  23
183
Chapter 183
2021-09-14
 890  21
184
Chapter 184
2021-09-19
 874  17
185
Chapter 185
2021-09-21
 920  17
186
Chapter 186
2021-09-26
 868  14
187
Chapter 187
2021-09-28
 874  20
188
Chapter 188
2021-10-03
 867  21
189
Chapter 189
2021-10-05
 870  16
190
Chapter 190
2021-10-10
 827  16
191
Chapter 191
2021-10-12
 830  20
192
Chapter 192
2021-10-17
 823  11
193
Chapter 193
2021-10-19
 793  17
194
Chapter 194
2021-10-24
 796  24
195
Chapter 195
2021-10-26
 781  21
196
Chapter 196
2021-10-31
 824  42
197
Chapter 197
2021-11-02
 786  16
198
Chapter 198
2021-11-07
 769  20
199
Chapter 199
2021-11-09
 759  17
200
Chapter 200
2021-11-14
 767  38
201
Chapter 201
2021-11-16
 721  44
202
Chapter 202
2021-11-21
 704  13
203
Chapter 203
2021-11-23
 706  14
204
Chapter 204
2021-11-28
 686  13
205
Chapter 205
2021-11-30
 664  16
206
Chapter 206
2021-12-05
 674  12
207
Chapter 207
2021-12-07
 680  12
208
Chapter 208
2021-12-12
 641  11
209
Chapter 209
2021-12-14
 658  19
210
Chapter 210
2021-12-19
 657  13
211
Chapter 211
2021-12-21
 639  20
212
Chapter 212
2021-12-26
 664  19
213
Chapter 213
2021-12-28
 677  19
214
Chapter 214
2022-01-02
 672  14
215
Chapter 215
2022-01-04
 670  27
216
Chapter 216
2022-01-09
 630  21
217
Chapter 217
2022-01-11
 649  13
218
Chapter 218
2022-01-16
 639  9
219
Chapter 219
2022-01-18
 645  18
220
Chapter 220
2022-01-23
 635  10
221
Chapter 221
2022-01-25
 606  26
222
Chapter 222
2022-01-30
 579  10
223
Chapter 223
2022-02-01
 596  17
224
Chapter 224
2022-02-06
 597  11
225
Chapter 225
2022-02-08
 606  11
226
Chapter 226
2022-02-13
 578  13
227
Chapter 227
2022-02-15
 583  38
228
Chapter 228
2022-02-20
 539  8
229
Chapter 229
2022-02-20
 559  14
230
Chapter 230
2022-02-20
 545  14
231
Chapter 231
2022-02-20
 520  6
232
Chapter 232
2022-02-20
 527  8
233
Chapter 233
2022-02-20
 537  10
234
Chapter 234
2022-02-20
 511  7
235
Chapter 235
2022-02-20
 514  10
236
Chapter 236
2022-02-20
 527  10
237
Chapter 237
2022-02-20
 539  4
238
Chapter 238
2022-02-20
 594  9
239
Chapter 239
2022-02-22
 591  15
240
Chapter 240
2022-02-27
 566  13
241
Chapter 241
2022-03-01
 597  15
242
Chapter 242
2022-03-06
 536  9
243
Chapter 243
2022-03-08
 549  16
244
Chapter 244
2022-03-13
 539  15
245
Chapter 245
2022-03-15
 549  9
246
Chapter 246
2022-03-20
 526  15
247
Chapter 247
2022-03-22
 522  14
248
Chapter 248
2022-03-27
 508  9
249
Chapter 249
2022-03-29
 520  13
250
Chapter 250
2022-04-03
 507  7
251
Chapter 251
2022-04-05
 511  13
252
Chapter 252
2022-04-08
 479  12
253
Chapter 253
2022-04-08
 489  9
254
Chapter 254
2022-04-08
 464  5
255
Chapter 255
2022-04-08
 477  6
256
Chapter 256
2022-04-08
 462  8
257
Chapter 257
2022-04-08
 476  6
258
Chapter 258
2022-04-08
 515  16
259
Chapter 259
2022-04-10
 499  7
260
Chapter 260
2022-04-12
 539  14
261
Chapter 261
2022-04-17
 507  9
262
Chapter 262
2022-04-19
 497  10
263
Chapter 263
2022-04-24
 489  9
264
Chapter 264
2022-04-26
 509  20
265
Chapter 265
2022-05-01
 477  12
266
Chapter 266
2022-05-03
 496  21
267
Chapter 267
2022-05-08
 496  16
268
Chapter 268
2022-05-10
 511  15
269
Chapter 269
2022-05-15
 519  13
270
Chapter 270
2022-05-17
 507  10
271
Chapter 271
2022-05-22
 512  17
272
Chapter 272
2022-05-24
 491  13
273
Chapter 273
2022-05-29
 513  23
274
Chapter 274
2022-05-31
 525  28
275
Chapter 275
2022-06-05
 516  15
276
Chapter 276
2022-06-07
 494  15
277
Chapter 277
2022-06-12
 503  30
278
Chapter 278
2022-06-14
 476  16
279
Chapter 279
2022-06-19
 478  16
280
Chapter 280
2022-06-21
 478  13
281
Chapter 281
2022-06-26
 473  16
282
Chapter 282
2022-06-28
 478  13
283
Chapter 283
2022-07-03
 468  10
284
Chapter 284
2022-07-05
 493  12
285
Chapter 285
2022-07-10
 479  8
286
Chapter 286
2022-07-12
 466  20
287
Chapter 287
2022-07-17
 459  11
288
Chapter 288
2022-07-19
 447  7
289
Chapter 289
2022-07-24
 464  16
290
Chapter 290
2022-07-26
 435  11
291
Chapter 291
2022-07-31
 422  4
292
Chapter 292
2022-08-02
 461  13
293
Chapter 293
2022-08-07
 428  9
294
Chapter 294
2022-08-09
 435  27
295
Chapter 295
2022-08-14
 419  8
296
Chapter 296
2022-08-16
 431  12
297
Chapter 297
2022-08-21
 405  8
298
Chapter 298
2022-08-23
 426  10
299
Chapter 299
2022-08-28
 401  6
300
Chapter 300
2022-08-30
 408  12
301
Chapter 301
2022-09-04
 392  20
302
Chapter 302
2022-09-06
 419  10
303
Chapter 303
2022-09-11
 411  36
304
Chapter 304
2022-09-13
 396  8
305
Chapter 305
2022-09-18
 390  8
306
Chapter 306
2022-09-20
 393  10
307
Chapter 307
2022-09-25
 386  14
308
Chapter 308
2022-09-27
 410  14
309
Chapter 309
2022-10-02
 373  5
310
Chapter 310
2022-10-04
 374  9
311
Chapter 311
2022-10-09
 354  6
312
Chapter 312
2022-10-11
 365  6
313
Chapter 313
2022-10-16
 346  8
314
Chapter 314
2022-10-18
 356  10
315
Chapter 315
2022-10-23
 335  9
316
Chapter 316
2022-10-25
 336  3
317
Chapter 317
2022-10-30
 326  6
318
Chapter 318
2022-11-01
 336  5
319
Chapter 319
2022-11-06
 325  12
320
Chapter 320
2022-11-08
 324  6
321
Chapter 321
2022-11-13
 315  9
322
Chapter 322
2022-11-15
 326  20
323
Chapter 323
2022-11-20
 307  6
324
Chapter 324
2022-11-22
 322  13
325
Chapter 325
2022-11-27
 308  19
326
Chapter 326
2022-11-28
 280  3
327
Chapter 327
2022-11-28
 273  5
328
Chapter 328
2022-11-28
 271  4
329
Chapter 329
2022-11-28
 292  10
330
Chapter 330
2022-11-29
 296  8
331
Chapter 331
2022-12-04
 296  9
332
Chapter 332
2022-12-06
 300  11
333
Chapter 333
2022-12-11
 289  7
334
Chapter 334
2022-12-13
 293  4
335
Chapter 335
2022-12-18
 456  110
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vua Thiếu Niên Dị Năng
Vua Thiếu Niên Dị Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước
Mắt Nhìn Thấu Chung Cực
Mắt Nhìn Thấu Chung Cực
Huyền huyễn/Hài Hước
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Ngạo mạn/Thần tiên
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hệ Thống Chí Tôn Đô Thị
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook