MangaToon
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Đã Full
110.3M
4.7
Tên tác giả: iReader

"Khi được cầu hôn, tôi cứ nghĩ hạnh phúc của mình đã đến rồi... không ai biết đây chính là khởi đầu của một chuỗi ác mộng... Âm mưu chuốc tôi say rượu, để người đàn ông lạ mặt có cơ hội chiếm cứ! Một đêm dây dưa, tôi đã sung sướng trong giấc mộng đắm say đó~ cứ nghĩ đêm đó sẽ chấm dứt mãi mãi, ngờ đâu hai sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng tôi...

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (110647)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-05
 37.7k  3.2k
2
Chapter 2
2020-06-05
 30.2k  2k
3
Chapter 3
2020-06-05
 29.4k  1.2k
4
Chapter 4
2020-06-05
 31.9k  1.5k
5
Chapter 5
2020-06-05
 30.6k  841
6
Chapter 6
2020-06-05
 26.2k  741
7
Chapter 7
2020-06-05
 25.2k  596
8
Chapter 8
2020-06-05
 25.9k  724
9
Chapter 9
2020-06-05
 25.4k  621
10
Chapter 10
2020-06-05
 25.9k  1.7k
11
Chapter 11
2020-06-06
 27.1k  1.5k
12
Chapter 12
2020-06-10
 23.8k  716
13
Chapter 13
2020-06-13
 25.3k  1.2k
14
Chapter 14
2020-06-17
 22.9k  976
15
Chapter 15
2020-06-20
 24.1k  1.3k
16
Chapter 16
2020-06-24
 23.3k  1.2k
17
Chapter 17
2020-06-27
 23.1k  1.3k
18
Chapter 18
2020-06-28
 22.5k  777
19
Chapter 19
2020-06-28
 20k  569
20
Chapter 20
2020-06-28
 21.1k  852
21
Chapter 21
2020-06-28
 20k  498
22
Chapter 22
2020-06-28
 20k  635
23
Chapter 23
2020-06-28
 20.2k  861
24
Chapter 24
2020-06-28
 20.2k  561
25
Chapter 25
2020-06-28
 20.4k  785
26
Chapter 26
2020-06-28
 18.8k  374
27
Chapter 27
2020-06-28
 19.1k  400
28
Chapter 28
2020-07-01
 19.4k  528
29
Chapter 29
2020-07-04
 20.1k  842
30
Chapter 30
2020-07-08
 18.9k  700
31
Chapter 31
2020-07-11
 21.1k  1.8k
32
Chapter 32
2020-07-15
 20.3k  1.3k
33
Chapter 33
2020-07-18
 19.1k  828
34
Chapter 34
2020-07-22
 17.9k  593
35
Chapter 35
2020-07-25
 18.5k  1.2k
36
Chapter 36
2020-07-25
 17k  806
37
Chapter 37
2020-07-25
 16.7k  675
38
Chapter 38
2020-07-25
 17.9k  1.8k
39
Chapter 39
2020-07-25
 17.4k  691
40
Chapter 40
2020-07-25
 16.6k  482
41
Chapter 41
2020-07-25
 18.4k  998
42
Chapter 42
2020-07-29
 18k  992
43
Chapter 43
2020-08-01
 17.9k  1k
44
Chapter 44
2020-08-05
 17.5k  660
45
Chapter 45
2020-08-08
 17.7k  472
46
Chapter 46
2020-08-12
 16.9k  370
47
Chapter 47
2020-08-15
 17.5k  1.3k
48
Chapter 48
2020-08-19
 17k  546
49
Chapter 49
2020-08-22
 17.5k  700
50
Chapter 50
2020-08-26
 17.4k  539
51
Chapter 51
2020-08-29
 16.9k  459
52
Chapter 52
2020-09-02
 16.3k  539
53
Chapter 53
2020-09-05
 17.1k  682
54
Chapter 54
2020-09-09
 15.2k  289
55
Chapter 55
2020-09-12
 15.4k  591
56
Chapter 56
2020-09-13
 15k  537
57
Chapter 57
2020-09-13
 14.9k  225
58
Chapter 58
2020-09-13
 15.6k  606
59
Chapter 59
2020-09-13
 14k  322
60
Chapter 60
2020-09-13
 14.1k  388
61
Chapter 61
2020-09-13
 14.1k  241
62
Chapter 62
2020-09-13
 13.9k  310
63
Chapter 63
2020-09-13
 14.5k  341
64
Chapter 64
2020-09-13
 15.9k  512
65
Chapter 65
2020-09-16
 14.6k  597
66
Chapter 66
2020-09-19
 14.8k  709
67
Chapter 67
2020-09-23
 15.4k  422
68
Chapter 68
2020-09-26
 14.8k  836
69
Chapter 69
2020-09-30
 15.8k  493
70
Chapter 70
2020-10-03
 15.3k  493
71
Chapter 71
2020-10-07
 14.5k  568
72
Chapter 72
2020-10-10
 14.7k  467
73
Chapter 73
2020-10-14
 14.9k  684
74
Chapter 74
2020-10-17
 13.7k  499
75
Chapter 75
2020-10-17
 14.2k  471
76
Chapter 76
2020-10-17
 13.4k  337
77
Chapter 77
2020-10-17
 12.8k  157
78
Chapter 78
2020-10-17
 12.9k  166
79
Chapter 79
2020-10-17
 12.9k  339
80
Chapter 80
2020-10-17
 12.7k  494
81
Chapter 81
2020-10-17
 12.1k  218
82
Chapter 82
2020-10-17
 12.5k  415
83
Chapter 83
2020-10-17
 12.3k  486
84
Chapter 84
2020-10-17
 14.5k  458
85
Chapter 85
2020-10-21
 13.6k  400
86
Chapter 86
2020-10-24
 13.9k  811
87
Chapter 87
2020-10-28
 14.4k  1k
88
Chapter 88
2020-10-31
 14.3k  878
89
Chapter 89
2020-11-04
 13.4k  361
90
Chapter 90
2020-11-07
 13.9k  420
91
Chapter 91
2020-11-11
 13.6k  289
92
Chapter 92
2020-11-14
 14.1k  638
93
Chapter 93
2020-11-18
 14k  487
94
Chapter 94
2020-11-21
 14.4k  752
95
Chapter 95
2020-11-25
 12.8k  459
96
Chapter 96
2020-11-28
 13.3k  406
97
Chapter 97
2020-12-02
 12.5k  419
98
Chapter 98
2020-12-05
 12.9k  447
99
Chapter 99
2020-12-09
 12.4k  626
100
Chapter 100
2020-12-12
 12.4k  333
101
Chapter 101
2020-12-16
 14.1k  578
102
Chapter 102
2020-12-19
 14k  634
103
Chapter 103
2020-12-23
 13.4k  403
104
Chapter 104
2020-12-26
 12.9k  381
105
Chapter 105
2020-12-30
 13.2k  448
106
Chapter 106
2021-01-02
 13.1k  368
107
Chapter 107
2021-01-06
 13.7k  638
108
Chapter 108
2021-01-09
 13.8k  789
109
Chapter 109
2021-01-13
 13.1k  341
110
Chapter 110
2021-01-16
 12.8k  457
111
Chapter 111
2021-01-20
 11.3k  250
112
Chapter 112
2021-01-23
 12.1k  335
113
Chapter 113
2021-01-27
 12k  423
114
Chapter 114
2021-01-30
 11.3k  355
115
Chapter 115
2021-02-03
 11.3k  299
116
Chapter 116
2021-02-06
 11.7k  228
117
Chapter 117
2021-02-10
 11.6k  353
118
Chapter 118
2021-02-13
 13.5k  529
119
Chapter 119
2021-02-17
 12.2k  453
120
Chapter 120
2021-02-20
 11.2k  353
121
Chapter 121
2021-02-24
 11.6k  653
122
Chapter 122
2021-02-27
 11.1k  359
123
Chapter 123
2021-03-03
 10.5k  357
124
Chapter 124
2021-03-06
 10.5k  211
125
Chapter 125
2021-03-10
 10.7k  192
126
Chapter 126
2021-03-13
 10.5k  238
127
Chapter 127
2021-03-17
 9.9k  291
128
Chapter 128
2021-03-20
 10.4k  262
129
Chapter 129
2021-03-24
 10k  541
130
Chapter 130
2021-03-27
 10.4k  349
131
Chapter 131
2021-03-31
 10.3k  511
132
Chapter 132
2021-04-03
 9.3k  305
133
Chapter 133
2021-04-07
 8.8k  345
134
Chapter 134
2021-04-10
 9.9k  436
135
Chapter 135
2021-04-14
 9.2k  298
136
Chapter 136
2021-04-17
 9.2k  263
137
Chapter 137
2021-04-21
 9.9k  343
138
Chapter 138
2021-04-24
 9.9k  599
139
Chapter 139
2021-04-28
 9k  679
140
Chapter 140
2021-05-01
 10.2k  334
141
Chapter 141
2021-05-05
 9.1k  334
142
Chapter 142
2021-05-08
 8.8k  280
143
Chapter 143
2021-05-12
 9.1k  325
144
Chapter 144
2021-05-15
 9.2k  318
145
Chapter 145
2021-05-19
 9.2k  262
146
Chapter 146
2021-05-22
 9.2k  291
147
Chapter 147
2021-05-26
 9.6k  266
148
Chapter 148
2021-05-29
 8.9k  386
149
Chapter 149
2021-06-02
 9.6k  511
150
Chapter 150
2021-06-05
 9.1k  293
151
Chapter 151
2021-06-09
 9.3k  369
152
Chapter 152
2021-06-12
 9.1k  450
153
Chapter 153
2021-06-16
 8.7k  333
154
Chapter 154
2021-06-19
 9.6k  329
155
Chapter 155
2021-06-23
 8.3k  303
156
Chapter 156
2021-06-26
 8k  249
157
Chapter 157
2021-06-30
 8.4k  261
158
Chapter 158
2021-07-03
 7.9k  243
159
Chapter 159
2021-07-07
 7.5k  381
160
Chapter 160
2021-07-10
 8.3k  385
161
Chapter 161
2021-07-14
 8k  371
162
Chapter 162
2021-07-17
 7.4k  492
163
Chapter 163
2021-07-21
 8k  447
164
Chapter 164
2021-07-24
 7.2k  237
165
Chapter 165
2021-07-28
 7.1k  402
166
Chapter 166
2021-07-31
 7.2k  360
167
Chapter 167
2021-08-04
 7.5k  408
168
Chapter 168
2021-08-07
 6.8k  330
169
Chapter 169
2021-08-11
 6.4k  191
170
Chapter 170
2021-08-14
 6.6k  232
171
Chapter 171
2021-08-18
 6.6k  212
172
Chapter 172
2021-08-21
 6.9k  235
173
Chapter 173
2021-08-25
 7.1k  306
174
Chapter 174
2021-08-28
 6.9k  383
175
Chapter 175
2021-09-01
 7k  443
176
Chapter 176
2021-09-04
 6k  347
177
Chapter 177
2021-09-08
 6.2k  230
178
Chapter 178
2021-09-11
 5.8k  337
179
Chapter 179
2021-09-15
 5.6k  326
180
Chapter 180
2021-09-18
 5.3k  248
181
Chapter 181
2021-09-22
 5.7k  358
182
Chapter 182
2021-09-25
 5.7k  291
183
Chapter 183
2021-09-29
 5.5k  279
184
Chapter 184
2021-10-02
 5.3k  201
185
Chapter 185
2021-10-06
 4.7k  149
186
Chapter 186
2021-10-09
 4.9k  130
187
Chapter 187
2021-10-13
 5.3k  235
188
Chapter 188
2021-10-16
 5k  136
189
Chapter 189
2021-10-20
 4.7k  167
190
Chapter 190
2021-10-23
 4.7k  161
191
Chapter 191
2021-10-27
 4.8k  160
192
Chapter 192
2021-11-03
 4.7k  209
193
Chapter 193
2021-11-10
 5.1k  187
194
Chapter 194
2021-11-17
 4.7k  184
195
Chapter 195
2021-11-24
 5.1k  260
196
Chapter 196
2021-12-01
 4.8k  211
197
Chapter 197
2021-12-08
 4.7k  196
198
Chapter 198
2021-12-15
 4.8k  212
199
Chapter 199
2021-12-22
 4.6k  180
200
Chapter 200
2021-12-29
 4.3k  167
201
Chapter 201
2022-01-05
 4.3k  575
202
Chapter 202
2022-01-12
 4.4k  179
203
Chapter 203
2022-01-19
 4.5k  378
204
Chapter 204
2022-01-26
 4.7k  338
205
Chapter 205
2022-02-19
 3.8k  131
206
Chapter 206
2022-02-26
 3.8k  121
207
Chapter 207
2022-03-05
 3.6k  168
208
Chapter 208
2022-03-12
 3.6k  292
209
Chapter 209
2022-03-19
 3.3k  167
210
Chapter 210
2022-03-26
 3.2k  172
211
Chapter 211
2022-04-02
 3.2k  158
212
Chapter 212
2022-04-09
 3.1k  122
213
Chapter 213
2022-04-16
 2.8k  128
214
Chapter 214
2022-04-23
 2.7k  172
215
Chapter 215
2022-04-30
 2.9k  177
216
Chapter 216
2022-05-07
 2.7k  101
217
Chapter 217
2022-05-14
 2.6k  88
218
Chapter 218
2022-05-21
 2.6k  127
219
Chapter 219
2022-05-28
 2.5k  83
220
Chapter 220
2022-06-04
 2.4k  88
221
Chapter 221
2022-06-11
 2.5k  96
222
Chapter 222
2022-06-18
 2.3k  136
223
Chapter 223
2022-06-25
 2.2k  79
224
Chapter 224
2022-07-02
 2.4k  100
225
Chapter 225
2022-07-09
 2.3k  166
226
Chapter 226
2022-07-16
 2.2k  109
227
Chapter 227
2022-07-23
 2.2k  111
228
Chapter 228
2022-07-30
 2k  107
229
Chapter 229
2022-08-06
 2k  94
230
Chapter 230
2022-08-13
 2k  84
231
Chapter 231
2022-08-20
 2k  94
232
Chapter 232
2022-08-27
 1.8k  90
233
Chapter 233
2022-09-03
 1.7k  64
234
Chapter 234
2022-09-10
 1.6k  95
235
Chapter 235
2022-09-17
 1.7k  70
236
Chapter 236
2022-09-24
 1.6k  70
237
Chapter 237
2022-10-01
 1.5k  54
238
Chapter 238
2022-10-08
 1.7k  84
239
Chapter 239
2022-10-15
 2.8k  328
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Showbiz/Nữ cường/Trùng sinh/Hôn nhân hợp đồng
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook