MangaToon
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Đã Full
108.9M
4.7
Tên tác giả: iReader

"Khi được cầu hôn, tôi cứ nghĩ hạnh phúc của mình đã đến rồi... không ai biết đây chính là khởi đầu của một chuỗi ác mộng... Âm mưu chuốc tôi say rượu, để người đàn ông lạ mặt có cơ hội chiếm cứ! Một đêm dây dưa, tôi đã sung sướng trong giấc mộng đắm say đó~ cứ nghĩ đêm đó sẽ chấm dứt mãi mãi, ngờ đâu hai sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng tôi...

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (109098)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-05
 37.4k  3.2k
2
Chapter 2
2020-06-05
 29.9k  1.9k
3
Chapter 3
2020-06-05
 29.1k  1.1k
4
Chapter 4
2020-06-05
 31.7k  1.5k
5
Chapter 5
2020-06-05
 30.4k  824
6
Chapter 6
2020-06-05
 26k  729
7
Chapter 7
2020-06-05
 25k  594
8
Chapter 8
2020-06-05
 25.7k  717
9
Chapter 9
2020-06-05
 25.3k  614
10
Chapter 10
2020-06-05
 25.7k  1.7k
11
Chapter 11
2020-06-06
 26.9k  1.5k
12
Chapter 12
2020-06-10
 23.6k  706
13
Chapter 13
2020-06-13
 25.1k  1.1k
14
Chapter 14
2020-06-17
 22.8k  965
15
Chapter 15
2020-06-20
 23.9k  1.3k
16
Chapter 16
2020-06-24
 23.2k  1.2k
17
Chapter 17
2020-06-27
 22.9k  1.3k
18
Chapter 18
2020-06-28
 22.4k  765
19
Chapter 19
2020-06-28
 19.9k  562
20
Chapter 20
2020-06-28
 20.9k  840
21
Chapter 21
2020-06-28
 19.8k  487
22
Chapter 22
2020-06-28
 19.9k  610
23
Chapter 23
2020-06-28
 20.1k  855
24
Chapter 24
2020-06-28
 20.1k  550
25
Chapter 25
2020-06-28
 20.2k  781
26
Chapter 26
2020-06-28
 18.7k  369
27
Chapter 27
2020-06-28
 19k  399
28
Chapter 28
2020-07-01
 19.3k  524
29
Chapter 29
2020-07-04
 20k  838
30
Chapter 30
2020-07-08
 18.7k  694
31
Chapter 31
2020-07-11
 21k  1.8k
32
Chapter 32
2020-07-15
 20.2k  1.3k
33
Chapter 33
2020-07-18
 19k  818
34
Chapter 34
2020-07-22
 17.8k  589
35
Chapter 35
2020-07-25
 18.4k  1.1k
36
Chapter 36
2020-07-25
 16.9k  797
37
Chapter 37
2020-07-25
 16.6k  667
38
Chapter 38
2020-07-25
 17.8k  1.8k
39
Chapter 39
2020-07-25
 17.3k  687
40
Chapter 40
2020-07-25
 16.5k  475
41
Chapter 41
2020-07-25
 18.4k  991
42
Chapter 42
2020-07-29
 17.9k  983
43
Chapter 43
2020-08-01
 17.8k  1k
44
Chapter 44
2020-08-05
 17.4k  656
45
Chapter 45
2020-08-08
 17.6k  471
46
Chapter 46
2020-08-12
 16.8k  368
47
Chapter 47
2020-08-15
 17.4k  1.3k
48
Chapter 48
2020-08-19
 16.9k  540
49
Chapter 49
2020-08-22
 17.4k  695
50
Chapter 50
2020-08-26
 17.3k  531
51
Chapter 51
2020-08-29
 16.8k  459
52
Chapter 52
2020-09-02
 16.2k  534
53
Chapter 53
2020-09-05
 17k  675
54
Chapter 54
2020-09-09
 15.1k  284
55
Chapter 55
2020-09-12
 15.3k  582
56
Chapter 56
2020-09-13
 14.9k  532
57
Chapter 57
2020-09-13
 14.8k  220
58
Chapter 58
2020-09-13
 15.5k  597
59
Chapter 59
2020-09-13
 13.9k  318
60
Chapter 60
2020-09-13
 14k  382
61
Chapter 61
2020-09-13
 14k  233
62
Chapter 62
2020-09-13
 13.8k  306
63
Chapter 63
2020-09-13
 14.4k  334
64
Chapter 64
2020-09-13
 15.8k  505
65
Chapter 65
2020-09-16
 14.5k  589
66
Chapter 66
2020-09-19
 14.7k  700
67
Chapter 67
2020-09-23
 15.3k  415
68
Chapter 68
2020-09-26
 14.7k  817
69
Chapter 69
2020-09-30
 15.7k  484
70
Chapter 70
2020-10-03
 15.2k  481
71
Chapter 71
2020-10-07
 14.4k  556
72
Chapter 72
2020-10-10
 14.6k  462
73
Chapter 73
2020-10-14
 14.8k  679
74
Chapter 74
2020-10-17
 13.6k  487
75
Chapter 75
2020-10-17
 14.1k  467
76
Chapter 76
2020-10-17
 13.3k  330
77
Chapter 77
2020-10-17
 12.7k  155
78
Chapter 78
2020-10-17
 12.8k  162
79
Chapter 79
2020-10-17
 12.8k  331
80
Chapter 80
2020-10-17
 12.7k  487
81
Chapter 81
2020-10-17
 12k  216
82
Chapter 82
2020-10-17
 12.4k  407
83
Chapter 83
2020-10-17
 12.2k  478
84
Chapter 84
2020-10-17
 14.4k  454
85
Chapter 85
2020-10-21
 13.5k  393
86
Chapter 86
2020-10-24
 13.8k  801
87
Chapter 87
2020-10-28
 14.3k  1k
88
Chapter 88
2020-10-31
 14.2k  866
89
Chapter 89
2020-11-04
 13.3k  356
90
Chapter 90
2020-11-07
 13.8k  413
91
Chapter 91
2020-11-11
 13.5k  282
92
Chapter 92
2020-11-14
 14k  621
93
Chapter 93
2020-11-18
 13.9k  474
94
Chapter 94
2020-11-21
 14.2k  741
95
Chapter 95
2020-11-25
 12.7k  454
96
Chapter 96
2020-11-28
 13.1k  397
97
Chapter 97
2020-12-02
 12.4k  409
98
Chapter 98
2020-12-05
 12.9k  441
99
Chapter 99
2020-12-09
 12.3k  620
100
Chapter 100
2020-12-12
 12.3k  328
101
Chapter 101
2020-12-16
 14k  569
102
Chapter 102
2020-12-19
 13.9k  626
103
Chapter 103
2020-12-23
 13.3k  395
104
Chapter 104
2020-12-26
 12.8k  373
105
Chapter 105
2020-12-30
 13.1k  438
106
Chapter 106
2021-01-02
 13.1k  360
107
Chapter 107
2021-01-06
 13.6k  633
108
Chapter 108
2021-01-09
 13.7k  782
109
Chapter 109
2021-01-13
 13k  332
110
Chapter 110
2021-01-16
 12.7k  447
111
Chapter 111
2021-01-20
 11.2k  246
112
Chapter 112
2021-01-23
 12.1k  327
113
Chapter 113
2021-01-27
 11.9k  416
114
Chapter 114
2021-01-30
 11.2k  344
115
Chapter 115
2021-02-03
 11.2k  288
116
Chapter 116
2021-02-06
 11.7k  228
117
Chapter 117
2021-02-10
 11.5k  344
118
Chapter 118
2021-02-13
 13.4k  525
119
Chapter 119
2021-02-17
 12.1k  449
120
Chapter 120
2021-02-20
 11.2k  349
121
Chapter 121
2021-02-24
 11.5k  644
122
Chapter 122
2021-02-27
 11k  356
123
Chapter 123
2021-03-03
 10.4k  353
124
Chapter 124
2021-03-06
 10.4k  210
125
Chapter 125
2021-03-10
 10.6k  192
126
Chapter 126
2021-03-13
 10.4k  234
127
Chapter 127
2021-03-17
 9.9k  286
128
Chapter 128
2021-03-20
 10.4k  258
129
Chapter 129
2021-03-24
 9.9k  530
130
Chapter 130
2021-03-27
 10.4k  343
131
Chapter 131
2021-03-31
 10.2k  502
132
Chapter 132
2021-04-03
 9.2k  299
133
Chapter 133
2021-04-07
 8.7k  338
134
Chapter 134
2021-04-10
 9.8k  427
135
Chapter 135
2021-04-14
 9.1k  295
136
Chapter 136
2021-04-17
 9.1k  256
137
Chapter 137
2021-04-21
 9.8k  340
138
Chapter 138
2021-04-24
 9.8k  591
139
Chapter 139
2021-04-28
 8.9k  662
140
Chapter 140
2021-05-01
 10.1k  329
141
Chapter 141
2021-05-05
 9k  326
142
Chapter 142
2021-05-08
 8.7k  276
143
Chapter 143
2021-05-12
 9.1k  316
144
Chapter 144
2021-05-15
 9.2k  314
145
Chapter 145
2021-05-19
 9.1k  261
146
Chapter 146
2021-05-22
 9.1k  286
147
Chapter 147
2021-05-26
 9.5k  266
148
Chapter 148
2021-05-29
 8.8k  381
149
Chapter 149
2021-06-02
 9.5k  507
150
Chapter 150
2021-06-05
 9k  287
151
Chapter 151
2021-06-09
 9.2k  367
152
Chapter 152
2021-06-12
 9.1k  448
153
Chapter 153
2021-06-16
 8.7k  329
154
Chapter 154
2021-06-19
 9.5k  320
155
Chapter 155
2021-06-23
 8.3k  296
156
Chapter 156
2021-06-26
 8k  247
157
Chapter 157
2021-06-30
 8.3k  259
158
Chapter 158
2021-07-03
 7.8k  242
159
Chapter 159
2021-07-07
 7.5k  377
160
Chapter 160
2021-07-10
 8.2k  377
161
Chapter 161
2021-07-14
 7.9k  363
162
Chapter 162
2021-07-17
 7.4k  487
163
Chapter 163
2021-07-21
 8k  442
164
Chapter 164
2021-07-24
 7.2k  235
165
Chapter 165
2021-07-28
 7k  397
166
Chapter 166
2021-07-31
 7.2k  353
167
Chapter 167
2021-08-04
 7.4k  400
168
Chapter 168
2021-08-07
 6.7k  324
169
Chapter 169
2021-08-11
 6.4k  191
170
Chapter 170
2021-08-14
 6.6k  232
171
Chapter 171
2021-08-18
 6.5k  211
172
Chapter 172
2021-08-21
 6.9k  233
173
Chapter 173
2021-08-25
 7.1k  302
174
Chapter 174
2021-08-28
 6.8k  379
175
Chapter 175
2021-09-01
 6.9k  439
176
Chapter 176
2021-09-04
 5.9k  336
177
Chapter 177
2021-09-08
 6.1k  228
178
Chapter 178
2021-09-11
 5.8k  334
179
Chapter 179
2021-09-15
 5.5k  318
180
Chapter 180
2021-09-18
 5.3k  238
181
Chapter 181
2021-09-22
 5.7k  348
182
Chapter 182
2021-09-25
 5.6k  288
183
Chapter 183
2021-09-29
 5.4k  272
184
Chapter 184
2021-10-02
 5.2k  199
185
Chapter 185
2021-10-06
 4.7k  149
186
Chapter 186
2021-10-09
 4.9k  126
187
Chapter 187
2021-10-13
 5.3k  232
188
Chapter 188
2021-10-16
 4.9k  133
189
Chapter 189
2021-10-20
 4.7k  165
190
Chapter 190
2021-10-23
 4.6k  161
191
Chapter 191
2021-10-27
 4.7k  160
192
Chapter 192
2021-11-03
 4.7k  206
193
Chapter 193
2021-11-10
 5.1k  186
194
Chapter 194
2021-11-17
 4.7k  180
195
Chapter 195
2021-11-24
 5k  261
196
Chapter 196
2021-12-01
 4.8k  211
197
Chapter 197
2021-12-08
 4.7k  190
198
Chapter 198
2021-12-15
 4.7k  205
199
Chapter 199
2021-12-22
 4.5k  175
200
Chapter 200
2021-12-29
 4.3k  166
201
Chapter 201
2022-01-05
 4.3k  566
202
Chapter 202
2022-01-12
 4.3k  177
203
Chapter 203
2022-01-19
 4.4k  374
204
Chapter 204
2022-01-26
 4.6k  335
205
Chapter 205
2022-02-19
 3.8k  125
206
Chapter 206
2022-02-26
 3.7k  121
207
Chapter 207
2022-03-05
 3.5k  165
208
Chapter 208
2022-03-12
 3.5k  288
209
Chapter 209
2022-03-19
 3.3k  164
210
Chapter 210
2022-03-26
 3.2k  171
211
Chapter 211
2022-04-02
 3.1k  157
212
Chapter 212
2022-04-09
 3.1k  120
213
Chapter 213
2022-04-16
 2.8k  125
214
Chapter 214
2022-04-23
 2.7k  166
215
Chapter 215
2022-04-30
 2.9k  166
216
Chapter 216
2022-05-07
 2.6k  97
217
Chapter 217
2022-05-14
 2.5k  87
218
Chapter 218
2022-05-21
 2.6k  123
219
Chapter 219
2022-05-28
 2.5k  81
220
Chapter 220
2022-06-04
 2.4k  87
221
Chapter 221
2022-06-11
 2.4k  94
222
Chapter 222
2022-06-18
 2.2k  130
223
Chapter 223
2022-06-25
 2.2k  79
224
Chapter 224
2022-07-02
 2.4k  98
225
Chapter 225
2022-07-09
 2.2k  166
226
Chapter 226
2022-07-16
 2.2k  106
227
Chapter 227
2022-07-23
 2.2k  108
228
Chapter 228
2022-07-30
 2k  105
229
Chapter 229
2022-08-06
 1.9k  92
230
Chapter 230
2022-08-13
 2k  78
231
Chapter 231
2022-08-20
 2k  89
232
Chapter 232
2022-08-27
 1.8k  89
233
Chapter 233
2022-09-03
 1.7k  64
234
Chapter 234
2022-09-10
 1.6k  86
235
Chapter 235
2022-09-17
 1.7k  68
236
Chapter 236
2022-09-24
 1.6k  69
237
Chapter 237
2022-10-01
 1.5k  50
238
Chapter 238
2022-10-08
 1.6k  80
239
Chapter 239
2022-10-15
 2.7k  295
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Ngôi Sao Hàng Đầu Thế Giới
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Showbiz/Nữ cường/Trùng sinh/Hôn nhân hợp đồng
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook