MangaToon
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Đã Full
63.7M
4.6
Tên tác giả: iReader

Quả thực Diệp Dung Âm không hiểu nổi, Phó tam gia vô cùng giàu có, quyền thế ngang trời, có loại phụ nữ nào chưa từng gặp. Cô chẳng qua chỉ là con chim trong lồng sắt mặc anh ta tiêu khiển, nào xứng để anh ta móc hết ruột gan, thậm trí xả thân cứu giúp? Phó Kính Tư: Bởi vì em chưa từng là chim hoàng yến, mà em là cục cưng nhỏ của tôi.

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 190 chương    /    (66716)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-26
 29.5k  2.9k
2
Chapter 2
2021-10-01
 23.7k  796
3
Chapter 3
2021-10-01
 23.4k  791
4
Chapter 4
2021-10-01
 22.7k  1.1k
5
Chapter 5
2021-10-01
 18.1k  310
6
Chapter 6
2021-10-01
 20.7k  547
7
Chapter 7
2021-10-01
 19.6k  448
8
Chapter 8
2021-10-01
 19.2k  598
9
Chapter 9
2021-10-01
 18.1k  999
10
Chapter 10
2021-10-01
 20.2k  1.3k
11
Chapter 11
2021-10-09
 18.2k  505
12
Chapter 12
2021-10-10
 19.5k  892
13
Chapter 13
2021-10-11
 16.8k  409
14
Chapter 14
2021-10-14
 16.8k  833
15
Chapter 15
2021-10-16
 16.2k  450
16
Chapter 16
2021-10-19
 16.3k  762
17
Chapter 17
2021-10-19
 15.2k  490
18
Chapter 18
2021-10-19
 14.6k  162
19
Chapter 19
2021-10-19
 15.6k  261
20
Chapter 20
2021-10-19
 17.1k  646
21
Chapter 21
2021-10-19
 14.7k  323
22
Chapter 22
2021-10-19
 15.3k  430
23
Chapter 23
2021-10-21
 15.9k  563
24
Chapter 24
2021-10-23
 16.6k  453
25
Chapter 25
2021-10-28
 15.7k  356
26
Chapter 26
2021-10-30
 14.6k  733
27
Chapter 27
2021-11-04
 15.3k  391
28
Chapter 28
2021-11-06
 14.5k  365
29
Chapter 29
2021-11-11
 14.3k  283
30
Chapter 30
2021-11-13
 13k  267
31
Chapter 31
2021-11-18
 13.9k  326
32
Chapter 32
2021-11-20
 13.9k  325
33
Chapter 33
2021-11-23
 15.8k  270
34
Chapter 34
2021-11-23
 15.4k  409
35
Chapter 35
2021-11-23
 15.6k  765
36
Chapter 36
2021-11-23
 14.3k  392
37
Chapter 37
2021-11-23
 13.7k  277
38
Chapter 38
2021-11-23
 13.9k  276
39
Chapter 39
2021-11-23
 14.8k  371
40
Chapter 40
2021-11-25
 15.5k  552
41
Chapter 41
2021-11-27
 15.9k  1k
42
Chapter 42
2021-12-02
 13.5k  461
43
Chapter 43
2021-12-04
 12.8k  484
44
Chapter 44
2021-12-09
 12.8k  400
45
Chapter 45
2021-12-11
 14.2k  411
46
Chapter 46
2021-12-16
 13.4k  448
47
Chapter 47
2021-12-18
 13.1k  280
48
Chapter 48
2021-12-22
 12.9k  253
49
Chapter 49
2021-12-22
 13.1k  365
50
Chapter 50
2021-12-22
 13.3k  303
51
Chapter 51
2021-12-22
 12.7k  194
52
Chapter 52
2021-12-22
 13.6k  465
53
Chapter 53
2021-12-22
 13.3k  408
54
Chapter 54
2021-12-22
 12.5k  461
55
Chapter 55
2021-12-23
 12.9k  331
56
Chapter 56
2021-12-25
 13.3k  458
57
Chapter 57
2021-12-30
 12.3k  241
58
Chapter 58
2022-01-01
 12.5k  270
59
Chapter 59
2022-01-06
 12.4k  291
60
Chapter 60
2022-01-08
 13.4k  360
61
Chapter 61
2022-01-09
 11.9k  354
62
Chapter 62
2022-01-09
 12.5k  345
63
Chapter 63
2022-01-09
 12.4k  395
64
Chapter 64
2022-01-09
 12.6k  368
65
Chapter 65
2022-01-09
 11k  352
66
Chapter 66
2022-01-09
 11.1k  300
67
Chapter 67
2022-01-09
 11.3k  160
68
Chapter 68
2022-01-09
 11.3k  300
69
Chapter 69
2022-01-09
 11.2k  216
70
Chapter 70
2022-01-09
 12.4k  607
71
Chapter 71
2022-01-13
 13.3k  497
72
Chapter 72
2022-01-15
 13.9k  760
73
Chapter 73
2022-01-20
 11.8k  523
74
Chapter 74
2022-01-22
 12.6k  716
75
Chapter 75
2022-01-27
 11.8k  269
76
Chapter 76
2022-01-29
 13k  819
77
Chapter 77
2022-02-03
 12.4k  369
78
Chapter 78
2022-02-05
 12.1k  347
79
Chapter 79
2022-02-10
 12.7k  446
80
Chapter 80
2022-02-12
 12.2k  461
81
Chapter 81
2022-02-17
 11.8k  400
82
Chapter 82
2022-02-19
 12k  392
83
Chapter 83
2022-02-24
 13.2k  690
84
Chapter 84
2022-02-26
 12.6k  476
85
Chapter 85
2022-03-03
 11.6k  332
86
Chapter 86
2022-03-05
 10.4k  223
87
Chapter 87
2022-03-10
 10.7k  284
88
Chapter 88
2022-03-12
 9.6k  369
89
Chapter 89
2022-03-17
 9.3k  281
90
Chapter 90
2022-03-19
 9.6k  321
91
Chapter 91
2022-03-24
 9.4k  202
92
Chapter 92
2022-03-26
 9.6k  264
93
Chapter 93
2022-03-31
 9.2k  177
94
Chapter 94
2022-04-02
 9.3k  331
95
Chapter 95
2022-04-07
 9k  264
96
Chapter 96
2022-04-09
 9.1k  262
97
Chapter 97
2022-04-14
 8.9k  211
98
Chapter 98
2022-04-16
 9.8k  436
99
Chapter 99
2022-04-21
 10.1k  268
100
Chapter 100
2022-04-23
 10.5k  692
101
Chapter 101
2022-04-28
 8.7k  235
102
Chapter 102
2022-04-30
 9.4k  300
103
Chapter 103
2022-05-05
 9.8k  402
104
Chapter 104
2022-05-07
 9.1k  296
105
Chapter 105
2022-05-12
 8.4k  364
106
Chapter 106
2022-05-14
 8.9k  407
107
Chapter 107
2022-05-19
 7.7k  209
108
Chapter 108
2022-05-21
 8.7k  262
109
Chapter 109
2022-05-26
 7.7k  288
110
Chapter 110
2022-05-28
 7.7k  182
111
Chapter 111
2022-06-02
 8.2k  340
112
Chapter 112
2022-06-04
 8k  311
113
Chapter 113
2022-06-09
 7.7k  309
114
Chapter 114
2022-06-11
 7.5k  213
115
Chapter 115
2022-06-16
 7.5k  184
116
Chapter 116
2022-06-18
 8.1k  343
117
Chapter 117
2022-06-23
 8.6k  557
118
Chapter 118
2022-06-25
 8.9k  289
119
Chapter 119
2022-06-30
 8k  245
120
Chapter 120
2022-07-02
 7.8k  243
121
Chapter 121
2022-07-07
 7.7k  349
122
Chapter 122
2022-07-09
 7.8k  319
123
Chapter 123
2022-07-14
 7.1k  175
124
Chapter 124
2022-07-16
 7.1k  304
125
Chapter 125
2022-07-21
 6.7k  166
126
Chapter 126
2022-07-23
 6.8k  257
127
Chapter 127
2022-07-27
 5.9k  212
128
Chapter 128
2022-07-27
 5.7k  69
129
Chapter 129
2022-07-27
 5.9k  59
130
Chapter 130
2022-07-27
 6.4k  168
131
Chapter 131
2022-07-27
 6.2k  99
132
Chapter 132
2022-07-27
 6k  90
133
Chapter 133
2022-07-27
 7.2k  224
134
Chapter 134
2022-07-28
 6.7k  298
135
Chapter 135
2022-07-30
 6.7k  315
136
Chapter 136
2022-08-04
 6.4k  363
137
Chapter 137
2022-08-06
 6.7k  436
138
Chapter 138
2022-08-11
 6.8k  373
139
Chapter 139
2022-08-13
 6.6k  484
140
Chapter 140
2022-08-18
 6.5k  216
141
Chapter 141
2022-08-20
 6.8k  375
142
Chapter 142
2022-08-25
 6.2k  423
143
Chapter 143
2022-08-27
 6.4k  303
144
Chapter 144
2022-09-01
 5.6k  290
145
Chapter 145
2022-09-03
 5.7k  215
146
Chapter 146
2022-09-08
 5.8k  200
147
Chapter 147
2022-09-15
 5.6k  174
148
Chapter 148
2022-09-22
 5.3k  197
149
Chapter 149
2022-09-29
 5.2k  179
150
Chapter 150
2022-10-06
 5.1k  177
151
Chapter 151
2022-10-13
 4.9k  158
152
Chapter 152
2022-10-20
 4.6k  155
153
Chapter 153
2022-10-27
 4.9k  176
154
Chapter 154
2022-11-03
 4.9k  195
155
Chapter 155
2022-11-10
 4.6k  127
156
Chapter 156
2022-11-17
 4.2k  163
157
Chapter 157
2022-11-24
 4.5k  168
158
Chapter 158
2022-12-01
 4.6k  223
159
Chapter 159
2022-12-08
 4.5k  221
160
Chapter 160
2022-12-15
 4.2k  198
161
Chapter 161
2022-12-22
 4k  121
162
Chapter 162
2022-12-29
 3.9k  113
163
Chapter 163
2023-01-05
 4.3k  167
164
Chapter 164
2023-01-12
 4.3k  176
165
Chapter 165
2023-01-19
 3.6k  108
166
Chapter 166
2023-01-26
 3.6k  134
167
Chapter 167
2023-02-02
 3.5k  127
168
Chapter 168
2023-02-09
 3.6k  127
169
Chapter 169
2023-02-16
 3.4k  102
170
Chapter 170
2023-02-23
 3.5k  135
171
Chapter 171
2023-03-02
 3.7k  192
172
Chapter 172
2023-03-09
 3.1k  103
173
Chapter 173
2023-03-16
 3.1k  120
174
Chapter 174
2023-03-23
 3.3k  124
175
Chapter 175
2023-03-30
 3.1k  251
176
Chapter 176
2023-04-06
 2.9k  106
177
Chapter 177
2023-04-13
 3k  106
178
Chapter 178
2023-04-20
 3k  131
179
Chapter 179
2023-04-27
 3.1k  96
180
Chapter 180
2023-05-04
 2.9k  134
181
Chapter 181
2023-05-11
 3.1k  103
182
Chapter 182
2023-05-18
 2.9k  122
183
Chapter 183
2023-05-25
 2.8k  155
184
Chapter 184
2023-06-01
 2.6k  129
185
Chapter 185
2023-06-08
 3.1k  196
186
Chapter 186
2023-06-15
 2.8k  132
187
Chapter 187
2023-06-22
 2.7k  127
188
Chapter 188
2023-06-29
 2.5k  112
189
Chapter 189
2023-07-06
 2.4k  125
190
Chapter 190
2023-07-13
 3.7k  818
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Tổng tài/Showbiz/Số mệnh/Giới giải trí/Sống chung/Anh hùng cứu mỹ nhân/Gặp gỡ cẩu huyết/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/419/Gái ngoan/Idol
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook