MangaToon
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Đã Full
65.1M
4.6
Tên tác giả: iReader

Quả thực Diệp Dung Âm không hiểu nổi, Phó tam gia vô cùng giàu có, quyền thế ngang trời, có loại phụ nữ nào chưa từng gặp. Cô chẳng qua chỉ là con chim trong lồng sắt mặc anh ta tiêu khiển, nào xứng để anh ta móc hết ruột gan, thậm trí xả thân cứu giúp? Phó Kính Tư: Bởi vì em chưa từng là chim hoàng yến, mà em là cục cưng nhỏ của tôi.

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 190 chương    /    (69023)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-26
 29.9k  2.9k
2
Chapter 2
2021-10-01
 24.1k  814
3
Chapter 3
2021-10-01
 23.8k  878
4
Chapter 4
2021-10-01
 23.1k  1.2k
5
Chapter 5
2021-10-01
 18.3k  326
6
Chapter 6
2021-10-01
 21k  567
7
Chapter 7
2021-10-01
 19.9k  462
8
Chapter 8
2021-10-01
 19.5k  611
9
Chapter 9
2021-10-01
 18.3k  1k
10
Chapter 10
2021-10-01
 20.4k  1.3k
11
Chapter 11
2021-10-09
 18.5k  533
12
Chapter 12
2021-10-10
 19.8k  921
13
Chapter 13
2021-10-11
 17k  416
14
Chapter 14
2021-10-14
 17.1k  843
15
Chapter 15
2021-10-16
 16.4k  462
16
Chapter 16
2021-10-19
 16.6k  788
17
Chapter 17
2021-10-19
 15.4k  511
18
Chapter 18
2021-10-19
 14.8k  171
19
Chapter 19
2021-10-19
 15.8k  267
20
Chapter 20
2021-10-19
 17.4k  672
21
Chapter 21
2021-10-19
 14.9k  345
22
Chapter 22
2021-10-19
 15.5k  455
23
Chapter 23
2021-10-21
 16.1k  596
24
Chapter 24
2021-10-23
 16.9k  459
25
Chapter 25
2021-10-28
 15.9k  362
26
Chapter 26
2021-10-30
 14.8k  754
27
Chapter 27
2021-11-04
 15.6k  404
28
Chapter 28
2021-11-06
 14.7k  375
29
Chapter 29
2021-11-11
 14.5k  295
30
Chapter 30
2021-11-13
 13.2k  277
31
Chapter 31
2021-11-18
 14.1k  335
32
Chapter 32
2021-11-20
 14.1k  333
33
Chapter 33
2021-11-23
 16.1k  280
34
Chapter 34
2021-11-23
 15.7k  428
35
Chapter 35
2021-11-23
 15.8k  783
36
Chapter 36
2021-11-23
 14.5k  413
37
Chapter 37
2021-11-23
 13.9k  286
38
Chapter 38
2021-11-23
 14.1k  291
39
Chapter 39
2021-11-23
 15k  378
40
Chapter 40
2021-11-25
 15.8k  566
41
Chapter 41
2021-11-27
 16.1k  1.1k
42
Chapter 42
2021-12-02
 13.6k  486
43
Chapter 43
2021-12-04
 13k  506
44
Chapter 44
2021-12-09
 13k  423
45
Chapter 45
2021-12-11
 14.4k  426
46
Chapter 46
2021-12-16
 13.6k  464
47
Chapter 47
2021-12-18
 13.3k  290
48
Chapter 48
2021-12-22
 13.1k  272
49
Chapter 49
2021-12-22
 13.3k  389
50
Chapter 50
2021-12-22
 13.5k  315
51
Chapter 51
2021-12-22
 12.9k  196
52
Chapter 52
2021-12-22
 13.8k  479
53
Chapter 53
2021-12-22
 13.5k  425
54
Chapter 54
2021-12-22
 12.7k  483
55
Chapter 55
2021-12-23
 13.1k  341
56
Chapter 56
2021-12-25
 13.4k  471
57
Chapter 57
2021-12-30
 12.4k  249
58
Chapter 58
2022-01-01
 12.7k  274
59
Chapter 59
2022-01-06
 12.6k  302
60
Chapter 60
2022-01-08
 13.6k  369
61
Chapter 61
2022-01-09
 12.1k  361
62
Chapter 62
2022-01-09
 12.6k  365
63
Chapter 63
2022-01-09
 12.5k  404
64
Chapter 64
2022-01-09
 12.8k  372
65
Chapter 65
2022-01-09
 11.1k  364
66
Chapter 66
2022-01-09
 11.2k  309
67
Chapter 67
2022-01-09
 11.5k  168
68
Chapter 68
2022-01-09
 11.5k  311
69
Chapter 69
2022-01-09
 11.4k  229
70
Chapter 70
2022-01-09
 12.6k  619
71
Chapter 71
2022-01-13
 13.5k  512
72
Chapter 72
2022-01-15
 14.1k  774
73
Chapter 73
2022-01-20
 12k  535
74
Chapter 74
2022-01-22
 12.7k  745
75
Chapter 75
2022-01-27
 12k  274
76
Chapter 76
2022-01-29
 13.2k  834
77
Chapter 77
2022-02-03
 12.5k  384
78
Chapter 78
2022-02-05
 12.3k  357
79
Chapter 79
2022-02-10
 12.8k  457
80
Chapter 80
2022-02-12
 12.4k  468
81
Chapter 81
2022-02-17
 11.9k  413
82
Chapter 82
2022-02-19
 12.2k  400
83
Chapter 83
2022-02-24
 13.5k  703
84
Chapter 84
2022-02-26
 12.8k  495
85
Chapter 85
2022-03-03
 11.8k  346
86
Chapter 86
2022-03-05
 10.5k  229
87
Chapter 87
2022-03-10
 10.8k  294
88
Chapter 88
2022-03-12
 9.7k  376
89
Chapter 89
2022-03-17
 9.4k  284
90
Chapter 90
2022-03-19
 9.8k  323
91
Chapter 91
2022-03-24
 9.5k  204
92
Chapter 92
2022-03-26
 9.7k  272
93
Chapter 93
2022-03-31
 9.3k  181
94
Chapter 94
2022-04-02
 9.5k  340
95
Chapter 95
2022-04-07
 9.1k  275
96
Chapter 96
2022-04-09
 9.3k  268
97
Chapter 97
2022-04-14
 9.1k  248
98
Chapter 98
2022-04-16
 10k  442
99
Chapter 99
2022-04-21
 10.3k  286
100
Chapter 100
2022-04-23
 10.7k  720
101
Chapter 101
2022-04-28
 8.9k  245
102
Chapter 102
2022-04-30
 9.5k  305
103
Chapter 103
2022-05-05
 9.9k  418
104
Chapter 104
2022-05-07
 9.2k  304
105
Chapter 105
2022-05-12
 8.5k  382
106
Chapter 106
2022-05-14
 9.1k  419
107
Chapter 107
2022-05-19
 7.8k  210
108
Chapter 108
2022-05-21
 8.8k  267
109
Chapter 109
2022-05-26
 7.8k  308
110
Chapter 110
2022-05-28
 7.9k  193
111
Chapter 111
2022-06-02
 8.3k  348
112
Chapter 112
2022-06-04
 8.1k  316
113
Chapter 113
2022-06-09
 7.8k  318
114
Chapter 114
2022-06-11
 7.6k  220
115
Chapter 115
2022-06-16
 7.7k  192
116
Chapter 116
2022-06-18
 8.2k  348
117
Chapter 117
2022-06-23
 8.8k  578
118
Chapter 118
2022-06-25
 9k  306
119
Chapter 119
2022-06-30
 8.1k  257
120
Chapter 120
2022-07-02
 8k  254
121
Chapter 121
2022-07-07
 7.8k  367
122
Chapter 122
2022-07-09
 7.9k  324
123
Chapter 123
2022-07-14
 7.3k  179
124
Chapter 124
2022-07-16
 7.2k  316
125
Chapter 125
2022-07-21
 6.8k  168
126
Chapter 126
2022-07-23
 6.9k  265
127
Chapter 127
2022-07-27
 6k  219
128
Chapter 128
2022-07-27
 5.8k  71
129
Chapter 129
2022-07-27
 6k  61
130
Chapter 130
2022-07-27
 6.6k  172
131
Chapter 131
2022-07-27
 6.3k  102
132
Chapter 132
2022-07-27
 6.1k  97
133
Chapter 133
2022-07-27
 7.3k  230
134
Chapter 134
2022-07-28
 6.8k  304
135
Chapter 135
2022-07-30
 6.8k  322
136
Chapter 136
2022-08-04
 6.5k  385
137
Chapter 137
2022-08-06
 6.8k  445
138
Chapter 138
2022-08-11
 6.9k  388
139
Chapter 139
2022-08-13
 6.8k  503
140
Chapter 140
2022-08-18
 6.6k  223
141
Chapter 141
2022-08-20
 6.9k  387
142
Chapter 142
2022-08-25
 6.4k  439
143
Chapter 143
2022-08-27
 6.6k  326
144
Chapter 144
2022-09-01
 5.7k  304
145
Chapter 145
2022-09-03
 5.8k  223
146
Chapter 146
2022-09-08
 6k  208
147
Chapter 147
2022-09-15
 5.7k  178
148
Chapter 148
2022-09-22
 5.4k  208
149
Chapter 149
2022-09-29
 5.3k  205
150
Chapter 150
2022-10-06
 5.2k  179
151
Chapter 151
2022-10-13
 5k  167
152
Chapter 152
2022-10-20
 4.7k  155
153
Chapter 153
2022-10-27
 5k  177
154
Chapter 154
2022-11-03
 5k  194
155
Chapter 155
2022-11-10
 4.7k  131
156
Chapter 156
2022-11-17
 4.3k  165
157
Chapter 157
2022-11-24
 4.7k  172
158
Chapter 158
2022-12-01
 4.7k  223
159
Chapter 159
2022-12-08
 4.6k  223
160
Chapter 160
2022-12-15
 4.4k  213
161
Chapter 161
2022-12-22
 4.1k  128
162
Chapter 162
2022-12-29
 4k  117
163
Chapter 163
2023-01-05
 4.4k  181
164
Chapter 164
2023-01-12
 4.4k  179
165
Chapter 165
2023-01-19
 3.7k  108
166
Chapter 166
2023-01-26
 3.7k  134
167
Chapter 167
2023-02-02
 3.6k  127
168
Chapter 168
2023-02-09
 3.7k  129
169
Chapter 169
2023-02-16
 3.5k  105
170
Chapter 170
2023-02-23
 3.6k  143
171
Chapter 171
2023-03-02
 3.8k  201
172
Chapter 172
2023-03-09
 3.2k  105
173
Chapter 173
2023-03-16
 3.2k  128
174
Chapter 174
2023-03-23
 3.4k  129
175
Chapter 175
2023-03-30
 3.2k  261
176
Chapter 176
2023-04-06
 3k  115
177
Chapter 177
2023-04-13
 3.1k  107
178
Chapter 178
2023-04-20
 3.1k  131
179
Chapter 179
2023-04-27
 3.3k  107
180
Chapter 180
2023-05-04
 3k  139
181
Chapter 181
2023-05-11
 3.2k  110
182
Chapter 182
2023-05-18
 3.1k  129
183
Chapter 183
2023-05-25
 2.9k  166
184
Chapter 184
2023-06-01
 2.8k  129
185
Chapter 185
2023-06-08
 3.3k  212
186
Chapter 186
2023-06-15
 3k  142
187
Chapter 187
2023-06-22
 2.8k  144
188
Chapter 188
2023-06-29
 2.6k  120
189
Chapter 189
2023-07-06
 2.5k  136
190
Chapter 190
2023-07-13
 4k  899
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Lục Tổng, Vợ Anh Lại Lên Hot Search Rồi!
Tổng tài/Showbiz/Số mệnh/Giới giải trí/Sống chung/Anh hùng cứu mỹ nhân/Gặp gỡ cẩu huyết/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/419/Gái ngoan/Idol
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook