MangaToon
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Đã Full
52.7M
4.5
Tên tác giả: iReader

Tinh Thần Đại Đế, cường giả hàng đầu năm ấy chết dưới tay những kẻ tiểu nhân, không ngờ lại rơi xuống đất. Khi tỉnh dậy, tám vạn (80) năm đã qua đi, cảnh còn người mất. Bốn nghĩa tử năm đó nhận nuôi đã sớm trở thành cường giả của Đại Lục; đến cả chú chó hoang từng cứu còn trở thành Chí tôn của yêu giới...

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 392 chương    /    (49803)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 17.9k  2.2k
2
Chapter 2
2020-09-02
 13.7k  1.1k
3
Chapter 3
2020-09-02
 12.4k  629
4
Chapter 4
2020-09-02
 11.9k  477
5
Chapter 5
2020-09-02
 11.6k  426
6
Chapter 6
2020-09-02
 11.4k  290
7
Chapter 7
2020-09-02
 11.2k  171
8
Chapter 8
2020-09-02
 11.5k  358
9
Chapter 9
2020-09-02
 10.6k  374
10
Chapter 10
2020-09-02
 10.4k  295
11
Chapter 11
2020-09-05
 10.7k  292
12
Chapter 12
2020-09-09
 11.1k  304
13
Chapter 13
2020-09-12
 10.1k  260
14
Chapter 14
2020-09-16
 10.6k  306
15
Chapter 15
2020-09-19
 10.6k  356
16
Chapter 16
2020-09-23
 10.6k  510
17
Chapter 17
2020-09-26
 9.8k  223
18
Chapter 18
2020-09-30
 10k  423
19
Chapter 19
2020-10-03
 9.9k  381
20
Chapter 20
2020-10-07
 9.3k  201
21
Chapter 21
2020-10-10
 9k  133
22
Chapter 22
2020-10-14
 9.7k  222
23
Chapter 23
2020-10-17
 9k  149
24
Chapter 24
2020-10-21
 8.9k  186
25
Chapter 25
2020-10-24
 9.4k  330
26
Chapter 26
2020-10-28
 9.2k  326
27
Chapter 27
2020-10-31
 9.3k  287
28
Chapter 28
2020-11-04
 9.1k  306
29
Chapter 29
2020-11-07
 9k  138
30
Chapter 30
2020-11-11
 9.1k  174
31
Chapter 31
2020-11-14
 8.9k  148
32
Chapter 32
2020-11-18
 9.2k  376
33
Chapter 33
2020-11-21
 9.1k  154
34
Chapter 34
2020-11-25
 8.8k  131
35
Chapter 35
2020-11-28
 8.7k  179
36
Chapter 36
2020-12-02
 8.5k  150
37
Chapter 37
2020-12-05
 8.9k  126
38
Chapter 38
2020-12-09
 8.7k  158
39
Chapter 39
2020-12-12
 8.6k  296
40
Chapter 40
2020-12-16
 8.6k  221
41
Chapter 41
2020-12-19
 8.8k  406
42
Chapter 42
2020-12-23
 8.3k  222
43
Chapter 43
2020-12-26
 8.7k  329
44
Chapter 44
2020-12-30
 8.5k  230
45
Chapter 45
2021-01-02
 8.4k  108
46
Chapter 46
2021-01-06
 8.6k  103
47
Chapter 47
2021-01-09
 8.3k  229
48
Chapter 48
2021-01-13
 8.1k  303
49
Chapter 49
2021-01-16
 9k  378
50
Chapter 50
2021-01-20
 8.2k  388
51
Chapter 51
2021-01-23
 8.2k  259
52
Chapter 52
2021-01-27
 7.8k  275
53
Chapter 53
2021-01-30
 8.3k  338
54
Chapter 54
2021-02-03
 7.8k  180
55
Chapter 55
2021-02-06
 8.3k  447
56
Chapter 56
2021-02-10
 7.6k  188
57
Chapter 57
2021-02-13
 7.8k  225
58
Chapter 58
2021-02-17
 7.6k  182
59
Chapter 59
2021-02-20
 7.6k  326
60
Chapter 60
2021-02-24
 7.4k  135
61
Chapter 61
2021-02-27
 7.4k  93
62
Chapter 62
2021-03-03
 7.3k  77
63
Chapter 63
2021-03-06
 7.2k  133
64
Chapter 64
2021-03-10
 7.7k  260
65
Chapter 65
2021-03-13
 7.4k  144
66
Chapter 66
2021-03-17
 7.7k  228
67
Chapter 67
2021-03-20
 7.2k  120
68
Chapter 68
2021-03-24
 7.2k  97
69
Chapter 69
2021-03-27
 7k  125
70
Chapter 70
2021-03-31
 7.2k  130
71
Chapter 71
2021-04-03
 7k  191
72
Chapter 72
2021-04-07
 7k  136
73
Chapter 73
2021-04-10
 7.4k  197
74
Chapter 74
2021-04-14
 7k  213
75
Chapter 75
2021-04-17
 7.2k  158
76
Chapter 76
2021-04-21
 6.9k  131
77
Chapter 77
2021-04-24
 6.9k  248
78
Chapter 78
2021-04-28
 7.1k  212
79
Chapter 79
2021-05-01
 7k  294
80
Chapter 80
2021-05-05
 7k  218
81
Chapter 81
2021-05-08
 6.9k  168
82
Chapter 82
2021-05-12
 7k  184
83
Chapter 83
2021-05-15
 7k  212
84
Chapter 84
2021-05-19
 8.6k  241
85
Chapter 85
2021-05-22
 6.8k  117
86
Chapter 86
2021-05-26
 6.6k  241
87
Chapter 87
2021-05-29
 6.6k  190
88
Chapter 88
2021-06-02
 6.7k  164
89
Chapter 89
2021-06-05
 6.8k  159
90
Chapter 90
2021-06-09
 6.6k  171
91
Chapter 91
2021-06-12
 7.1k  151
92
Chapter 92
2021-06-16
 6.7k  263
93
Chapter 93
2021-06-19
 6.9k  258
94
Chapter 94
2021-06-23
 6.7k  275
95
Chapter 95
2021-06-26
 6.7k  220
96
Chapter 96
2021-06-28
 6.5k  364
97
Chapter 97
2021-06-28
 6.4k  91
98
Chapter 98
2021-06-28
 6.3k  145
99
Chapter 99
2021-06-28
 6.5k  309
100
Chapter 100
2021-06-28
 6.2k  125
101
Chapter 101
2021-06-28
 6.2k  159
102
Chapter 102
2021-06-28
 6.1k  105
103
Chapter 103
2021-06-28
 6.1k  103
104
Chapter 104
2021-06-28
 6.7k  172
105
Chapter 105
2021-06-28
 6.9k  254
106
Chapter 106
2021-06-30
 6.2k  206
107
Chapter 107
2021-07-03
 6.2k  270
108
Chapter 108
2021-07-07
 6.7k  317
109
Chapter 109
2021-07-10
 6.5k  338
110
Chapter 110
2021-07-14
 6.5k  290
111
Chapter 111
2021-07-17
 6.2k  334
112
Chapter 112
2021-07-21
 6.4k  306
113
Chapter 113
2021-07-24
 6.4k  432
114
Chapter 114
2021-07-28
 6.5k  222
115
Chapter 115
2021-07-31
 5.8k  185
116
Chapter 116
2021-08-04
 5.9k  345
117
Chapter 117
2021-08-07
 5.9k  173
118
Chapter 118
2021-08-11
 5.6k  130
119
Chapter 119
2021-08-14
 5.7k  182
120
Chapter 120
2021-08-18
 5.6k  283
121
Chapter 121
2021-08-21
 5.5k  186
122
Chapter 122
2021-08-25
 5.5k  186
123
Chapter 123
2021-08-28
 5k  170
124
Chapter 124
2021-09-01
 5.2k  169
125
Chapter 125
2021-09-04
 5.4k  171
126
Chapter 126
2021-09-08
 5.1k  130
127
Chapter 127
2021-09-11
 5.2k  177
128
Chapter 128
2021-09-15
 4.9k  213
129
Chapter 129
2021-09-18
 4.8k  133
130
Chapter 130
2021-09-22
 5k  244
131
Chapter 131
2021-09-25
 4.7k  116
132
Chapter 132
2021-09-29
 4.8k  102
133
Chapter 133
2021-10-02
 4.7k  104
134
Chapter 134
2021-10-06
 4.5k  100
135
Chapter 135
2021-10-09
 4.6k  121
136
Chapter 136
2021-10-13
 4.5k  85
137
Chapter 137
2021-10-16
 4.7k  141
138
Chapter 138
2021-10-20
 4.5k  125
139
Chapter 139
2021-10-23
 4.7k  268
140
Chapter 140
2021-10-27
 4.5k  126
141
Chapter 141
2021-10-30
 4.8k  143
142
Chapter 142
2021-11-03
 4.5k  115
143
Chapter 143
2021-11-06
 4.3k  76
144
Chapter 144
2021-11-10
 4.2k  103
145
Chapter 145
2021-11-13
 4.1k  104
146
Chapter 146
2021-11-17
 4.3k  126
147
Chapter 147
2021-11-19
 4.1k  77
148
Chapter 148
2021-11-19
 4k  47
149
Chapter 149
2021-11-19
 3.9k  50
150
Chapter 150
2021-11-19
 3.8k  56
151
Chapter 151
2021-11-19
 4k  56
152
Chapter 152
2021-11-19
 3.7k  22
153
Chapter 153
2021-11-19
 3.9k  70
154
Chapter 154
2021-11-20
 4.1k  85
155
Chapter 155
2021-11-24
 4k  83
156
Chapter 156
2021-11-27
 4.2k  111
157
Chapter 157
2021-12-01
 4.1k  124
158
Chapter 158
2021-12-04
 4.2k  104
159
Chapter 159
2021-12-08
 4k  139
160
Chapter 160
2021-12-11
 3.9k  63
161
Chapter 161
2021-12-15
 3.9k  71
162
Chapter 162
2021-12-18
 3.9k  101
163
Chapter 163
2021-12-22
 4.1k  132
164
Chapter 164
2021-12-24
 3.8k  46
165
Chapter 165
2021-12-24
 3.7k  32
166
Chapter 166
2021-12-24
 3.8k  81
167
Chapter 167
2021-12-24
 3.8k  101
168
Chapter 168
2021-12-24
 3.7k  143
169
Chapter 169
2021-12-24
 3.8k  70
170
Chapter 170
2021-12-24
 3.8k  131
171
Chapter 171
2021-12-25
 3.9k  167
172
Chapter 172
2021-12-29
 4.1k  167
173
Chapter 173
2022-01-01
 3.8k  100
174
Chapter 174
2022-01-05
 3.7k  91
175
Chapter 175
2022-01-08
 3.8k  110
176
Chapter 176
2022-01-12
 3.6k  129
177
Chapter 177
2022-01-15
 3.7k  130
178
Chapter 178
2022-01-19
 3.6k  110
179
Chapter 179
2022-01-21
 3.7k  77
180
Chapter 180
2022-01-21
 3.4k  74
181
Chapter 181
2022-01-21
 3.5k  60
182
Chapter 182
2022-01-21
 3.3k  31
183
Chapter 183
2022-01-21
 3.4k  37
184
Chapter 184
2022-01-21
 3.5k  56
185
Chapter 185
2022-01-21
 3.6k  88
186
Chapter 186
2022-01-22
 3.6k  85
187
Chapter 187
2022-01-26
 3.8k  115
188
Chapter 188
2022-01-29
 3.5k  120
189
Chapter 189
2022-02-02
 3.5k  105
190
Chapter 190
2022-02-05
 3.7k  209
191
Chapter 191
2022-02-09
 3.7k  197
192
Chapter 192
2022-02-12
 3.7k  133
193
Chapter 193
2022-02-16
 3.4k  90
194
Chapter 194
2022-02-19
 3.5k  92
195
Chapter 195
2022-02-23
 3.4k  82
196
Chapter 196
2022-02-26
 3.5k  72
197
Chapter 197
2022-03-02
 3.5k  74
198
Chapter 198
2022-03-05
 3.3k  77
199
Chapter 199
2022-03-09
 3.3k  121
200
Chapter 200
2022-03-12
 3.4k  107
201
Chapter 201
2022-03-16
 3.3k  111
202
Chapter 202
2022-03-19
 3.3k  170
203
Chapter 203
2022-03-23
 3.2k  97
204
Chapter 204
2022-03-26
 3.4k  151
205
Chapter 205
2022-03-30
 3.2k  90
206
Chapter 206
2022-04-02
 3.1k  110
207
Chapter 207
2022-04-06
 3k  92
208
Chapter 208
2022-04-09
 3.1k  82
209
Chapter 209
2022-04-13
 3.1k  94
210
Chapter 210
2022-04-16
 3.1k  74
211
Chapter 211
2022-04-17
 2.9k  73
212
Chapter 212
2022-04-17
 2.8k  66
213
Chapter 213
2022-04-17
 2.8k  39
214
Chapter 214
2022-04-17
 2.9k  76
215
Chapter 215
2022-04-17
 2.9k  60
216
Chapter 216
2022-04-17
 2.8k  74
217
Chapter 217
2022-04-17
 2.7k  137
218
Chapter 218
2022-04-17
 2.8k  69
219
Chapter 219
2022-04-17
 2.7k  47
220
Chapter 220
2022-04-17
 3.5k  135
221
Chapter 221
2022-04-20
 3k  94
222
Chapter 222
2022-04-23
 2.9k  71
223
Chapter 223
2022-04-27
 2.9k  116
224
Chapter 224
2022-04-30
 3k  95
225
Chapter 225
2022-05-04
 2.9k  124
226
Chapter 226
2022-05-07
 2.8k  79
227
Chapter 227
2022-05-11
 2.7k  64
228
Chapter 228
2022-05-14
 2.7k  79
229
Chapter 229
2022-05-18
 2.7k  92
230
Chapter 230
2022-05-21
 2.7k  46
231
Chapter 231
2022-05-25
 2.7k  62
232
Chapter 232
2022-05-28
 2.7k  95
233
Chapter 233
2022-06-01
 2.6k  59
234
Chapter 234
2022-06-04
 2.5k  47
235
Chapter 235
2022-06-04
 2.4k  35
236
Chapter 236
2022-06-04
 2.4k  40
237
Chapter 237
2022-06-04
 2.4k  24
238
Chapter 238
2022-06-04
 2.4k  20
239
Chapter 239
2022-06-04
 2.4k  40
240
Chapter 240
2022-06-04
 2.5k  71
241
Chapter 241
2022-06-04
 2.3k  24
242
Chapter 242
2022-06-04
 2.5k  70
243
Chapter 243
2022-06-04
 2.4k  50
244
Chapter 244
2022-06-04
 2.6k  82
245
Chapter 245
2022-06-08
 2.5k  51
246
Chapter 246
2022-06-11
 2.5k  111
247
Chapter 247
2022-06-15
 2.5k  77
248
Chapter 248
2022-06-18
 2.4k  90
249
Chapter 249
2022-06-22
 2.4k  66
250
Chapter 250
2022-06-25
 2.4k  68
251
Chapter 251
2022-06-29
 2.4k  93
252
Chapter 252
2022-07-02
 2.4k  84
253
Chapter 253
2022-07-06
 2.6k  96
254
Chapter 254
2022-07-09
 2.3k  85
255
Chapter 255
2022-07-13
 2.3k  75
256
Chapter 256
2022-07-16
 2.4k  111
257
Chapter 257
2022-07-20
 2.3k  91
258
Chapter 258
2022-07-23
 2.2k  73
259
Chapter 259
2022-07-24
 2k  47
260
Chapter 260
2022-07-24
 2.1k  67
261
Chapter 261
2022-07-24
 2.1k  36
262
Chapter 262
2022-07-24
 2k  40
263
Chapter 263
2022-07-24
 2k  25
264
Chapter 264
2022-07-24
 2.1k  46
265
Chapter 265
2022-07-24
 2.2k  108
266
Chapter 266
2022-07-24
 2.1k  38
267
Chapter 267
2022-07-24
 2k  38
268
Chapter 268
2022-07-24
 2.2k  73
269
Chapter 269
2022-07-27
 2.1k  46
270
Chapter 270
2022-07-30
 2.1k  70
271
Chapter 271
2022-08-03
 2.1k  45
272
Chapter 272
2022-08-06
 2.2k  125
273
Chapter 273
2022-08-10
 2k  49
274
Chapter 274
2022-08-13
 2k  53
275
Chapter 275
2022-08-17
 2k  56
276
Chapter 276
2022-08-20
 1.9k  61
277
Chapter 277
2022-08-24
 1.9k  74
278
Chapter 278
2022-08-27
 1.9k  66
279
Chapter 279
2022-08-31
 1.9k  64
280
Chapter 280
2022-09-03
 2k  94
281
Chapter 281
2022-09-07
 1.8k  55
282
Chapter 282
2022-09-10
 1.8k  55
283
Chapter 283
2022-09-14
 1.9k  56
284
Chapter 284
2022-09-17
 1.8k  41
285
Chapter 285
2022-09-21
 1.7k  38
286
Chapter 286
2022-09-24
 1.7k  66
287
Chapter 287
2022-09-28
 1.7k  53
288
Chapter 288
2022-10-01
 1.7k  42
289
Chapter 289
2022-10-05
 1.6k  51
290
Chapter 290
2022-10-08
 1.7k  66
291
Chapter 291
2022-10-12
 1.6k  26
292
Chapter 292
2022-10-15
 1.6k  35
293
Chapter 293
2022-10-19
 1.6k  62
294
Chapter 294
2022-10-22
 1.6k  53
295
Chapter 295
2022-10-26
 1.5k  34
296
Chapter 296
2022-10-29
 1.5k  33
297
Chapter 297
2022-11-02
 1.5k  32
298
Chapter 298
2022-11-05
 1.5k  38
299
Chapter 299
2022-11-09
 1.4k  22
300
Chapter 300
2022-11-12
 1.4k  40
301
Chapter 301
2022-11-13
 1.3k  22
302
Chapter 302
2022-11-13
 1.3k  12
303
Chapter 303
2022-11-13
 1.4k  14
304
Chapter 304
2022-11-13
 1.3k  21
305
Chapter 305
2022-11-13
 1.4k  36
306
Chapter 306
2022-11-13
 1.3k  18
307
Chapter 307
2022-11-13
 1.3k  25
308
Chapter 308
2022-11-13
 1.2k  29
309
Chapter 309
2022-11-13
 1.3k  47
310
Chapter 310
2022-11-13
 1.4k  55
311
Chapter 311
2022-11-16
 1.3k  61
312
Chapter 312
2022-11-19
 1.4k  53
313
Chapter 313
2022-11-23
 1.3k  36
314
Chapter 314
2022-11-26
 1.4k  67
315
Chapter 315
2022-11-30
 1.3k  83
316
Chapter 316
2022-12-03
 1.3k  35
317
Chapter 317
2022-12-07
 1.3k  45
318
Chapter 318
2022-12-10
 1.3k  27
319
Chapter 319
2022-12-14
 1.3k  40
320
Chapter 320
2022-12-17
 1.3k  35
321
Chapter 321
2022-12-21
 1.3k  49
322
Chapter 322
2022-12-24
 1.2k  31
323
Chapter 323
2022-12-25
 1.1k  18
324
Chapter 324
2022-12-25
 1.1k  27
325
Chapter 325
2022-12-25
 1.1k  10
326
Chapter 326
2022-12-25
 1.1k  10
327
Chapter 327
2022-12-25
 1.1k  23
328
Chapter 328
2022-12-25
 1.1k  26
329
Chapter 329
2022-12-25
 1.2k  24
330
Chapter 330
2022-12-28
 1.2k  38
331
Chapter 331
2022-12-31
 1.3k  29
332
Chapter 332
2023-01-04
 1.3k  23
333
Chapter 333
2023-01-07
 1.2k  34
334
Chapter 334
2023-01-11
 1.2k  22
335
Chapter 335
2023-01-14
 1.2k  30
336
Chapter 336
2023-01-18
 1.2k  24
337
Chapter 337
2023-01-21
 1.2k  15
338
Chapter 338
2023-01-25
 1.2k  26
339
Chapter 339
2023-01-28
 1.2k  24
340
Chapter 340
2023-02-01
 1.1k  20
341
Chapter 341
2023-02-04
 1.1k  24
342
Chapter 342
2023-02-08
 1.1k  24
343
Chapter 343
2023-02-11
 1.1k  25
344
Chapter 344
2023-02-15
 1.1k  32
345
Chapter 345
2023-02-18
 1k  22
346
Chapter 346
2023-02-22
 1.1k  21
347
Chapter 347
2023-02-25
 1.1k  17
348
Chapter 348
2023-03-01
 1.1k  22
349
Chapter 349
2023-03-04
 1k  23
350
Chapter 350
2023-03-08
 1k  22
351
Chapter 351
2023-03-11
 1k  36
352
Chapter 352
2023-03-15
 1k  40
353
Chapter 353
2023-03-18
 1k  34
354
Chapter 354
2023-03-22
 1k  34
355
Chapter 355
2023-03-25
 990  22
356
Chapter 356
2023-03-26
 904  26
357
Chapter 357
2023-03-26
 918  38
358
Chapter 358
2023-03-26
 921  24
359
Chapter 359
2023-03-26
 914  31
360
Chapter 360
2023-03-26
 899  22
361
Chapter 361
2023-03-26
 935  21
362
Chapter 362
2023-03-26
 945  20
363
Chapter 363
2023-03-29
 921  22
364
Chapter 364
2023-04-01
 956  23
365
Chapter 365
2023-04-05
 963  30
366
Chapter 366
2023-04-08
 979  25
367
Chapter 367
2023-04-12
 981  26
368
Chapter 368
2023-04-15
 955  22
369
Chapter 369
2023-04-19
 949  20
370
Chapter 370
2023-04-22
 925  35
371
Chapter 371
2023-04-26
 897  19
372
Chapter 372
2023-04-29
 905  30
373
Chapter 373
2023-05-03
 1k  45
374
Chapter 374
2023-05-06
 917  42
375
Chapter 375
2023-05-10
 898  27
376
Chapter 376
2023-05-13
 885  23
377
Chapter 377
2023-05-17
 895  18
378
Chapter 378
2023-05-20
 881  16
379
Chapter 379
2023-05-24
 880  20
380
Chapter 380
2023-05-27
 915  19
381
Chapter 381
2023-05-31
 854  18
382
Chapter 382
2023-06-03
 869  19
383
Chapter 383
2023-06-07
 847  20
384
Chapter 384
2023-06-10
 870  25
385
Chapter 385
2023-06-14
 838  25
386
Chapter 386
2023-06-17
 859  26
387
Chapter 387
2023-06-21
 865  25
388
Chapter 388
2023-06-24
 915  47
389
Chapter 389
2023-07-01
 848  22
390
Chapter 390
2023-07-05
 923  66
391
Chapter 391
2023-07-22
 900  67
392
Chapter 392
2023-08-02
 1k  229
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Hành động/Tình yêu/Hài Hước/Mạo Hiểm/Harem
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu nhiên/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu nhiên/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook