MangaToon
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Đã Full
121.7M
4.8
Tên tác giả: iReader

Cô là "thánh thủ" Hoa Hạ - Quân Cửu, y độc vô song. Vô tình xuyên không, lại trở thành tiểu thư phế vật bị mọi người sỉ nhục. Phế vật? Ngược bọn xấu xa, làm bẽ mặt chúng, không gì không giỏi! Đan dược thần phẩm luyện chế bừa cũng được, ngồi hưởng thần thú, đêm ngủ tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật?

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 280 chương    /    (174020)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-12
 49.7k  5.1k
2
Chapter 2
2021-02-12
 40.8k  2.7k
3
Chapter 3
2021-02-12
 36.9k  1.3k
4
Chapter 4
2021-02-12
 38.5k  1.3k
5
Chapter 5
2021-02-12
 36.9k  857
6
Chapter 6
2021-02-12
 36.1k  1k
7
Chapter 7
2021-02-12
 36.4k  2k
8
Chapter 8
2021-02-12
 33.9k  1.1k
9
Chapter 9
2021-02-12
 33.9k  794
10
Chapter 10
2021-02-12
 39.5k  2.5k
11
Chapter 11
2021-02-15
 35.3k  1.3k
12
Chapter 12
2021-02-18
 37.2k  1.9k
13
Chapter 13
2021-02-22
 34.9k  1.6k
14
Chapter 14
2021-02-25
 31.7k  1.3k
15
Chapter 15
2021-03-01
 29.3k  684
16
Chapter 16
2021-03-04
 32.8k  2.1k
17
Chapter 17
2021-03-08
 30.4k  905
18
Chapter 18
2021-03-11
 28.9k  647
19
Chapter 19
2021-03-15
 28.5k  542
20
Chapter 20
2021-03-18
 30.6k  1.4k
21
Chapter 21
2021-03-22
 30.3k  1.3k
22
Chapter 22
2021-03-25
 28.3k  1.4k
23
Chapter 23
2021-03-29
 27.7k  921
24
Chapter 24
2021-04-01
 26.8k  748
25
Chapter 25
2021-04-05
 28.6k  1.5k
26
Chapter 26
2021-04-08
 27.2k  623
27
Chapter 27
2021-04-12
 27.1k  1.1k
28
Chapter 28
2021-04-15
 25.4k  1.4k
29
Chapter 29
2021-04-17
 26.9k  1.2k
30
Chapter 30
2021-04-17
 26.4k  717
31
Chapter 31
2021-04-17
 24.8k  811
32
Chapter 32
2021-04-17
 25.5k  878
33
Chapter 33
2021-04-17
 35.4k  499
34
Chapter 34
2021-04-17
 27k  790
35
Chapter 35
2021-04-17
 27.5k  583
36
Chapter 36
2021-04-17
 25.9k  941
37
Chapter 37
2021-04-17
 24.7k  730
38
Chapter 38
2021-04-17
 28.4k  1.3k
39
Chapter 39
2021-04-19
 25.3k  916
40
Chapter 40
2021-04-22
 24.7k  1.2k
41
Chapter 41
2021-04-26
 28.1k  1.7k
42
Chapter 42
2021-04-29
 24.8k  962
43
Chapter 43
2021-05-03
 26.6k  1.2k
44
Chapter 44
2021-05-06
 27.5k  1.2k
45
Chapter 45
2021-05-10
 25.4k  937
46
Chapter 46
2021-05-13
 25.7k  1.8k
47
Chapter 47
2021-05-17
 25.8k  986
48
Chapter 48
2021-05-20
 23.5k  1k
49
Chapter 49
2021-05-24
 23.8k  591
50
Chapter 50
2021-05-27
 25k  733
51
Chapter 51
2021-05-31
 23.7k  1.3k
52
Chapter 52
2021-06-03
 23.3k  767
53
Chapter 53
2021-06-07
 22.6k  869
54
Chapter 54
2021-06-10
 22.9k  1k
55
Chapter 55
2021-06-14
 22.8k  1.3k
56
Chapter 56
2021-06-17
 23.1k  759
57
Chapter 57
2021-06-21
 22.7k  1.4k
58
Chapter 58
2021-06-24
 23.9k  1.2k
59
Chapter 59
2021-06-28
 22.1k  606
60
Chapter 60
2021-07-01
 21.9k  881
61
Chapter 61
2021-07-04
 20.1k  547
62
Chapter 62
2021-07-04
 22k  1.2k
63
Chapter 63
2021-07-04
 20.4k  565
64
Chapter 64
2021-07-04
 21.7k  666
65
Chapter 65
2021-07-04
 20k  350
66
Chapter 66
2021-07-04
 22.2k  805
67
Chapter 67
2021-07-04
 18.7k  631
68
Chapter 68
2021-07-04
 18.7k  436
69
Chapter 69
2021-07-04
 18.5k  241
70
Chapter 70
2021-07-04
 21.2k  1k
71
Chapter 71
2021-07-08
 20.9k  1k
72
Chapter 72
2021-07-12
 21.7k  902
73
Chapter 73
2021-07-15
 21.1k  868
74
Chapter 74
2021-07-19
 21.7k  737
75
Chapter 75
2021-07-22
 20.9k  784
76
Chapter 76
2021-07-26
 20.2k  500
77
Chapter 77
2021-07-29
 20k  680
78
Chapter 78
2021-08-02
 20.7k  641
79
Chapter 79
2021-08-05
 23.7k  1.3k
80
Chapter 80
2021-08-09
 19.9k  860
81
Chapter 81
2021-08-12
 20k  793
82
Chapter 82
2021-08-15
 20.3k  661
83
Chapter 83
2021-08-15
 20k  815
84
Chapter 84
2021-08-15
 20k  391
85
Chapter 85
2021-08-15
 17.3k  230
86
Chapter 86
2021-08-15
 17.6k  722
87
Chapter 87
2021-08-15
 17.2k  444
88
Chapter 88
2021-08-15
 17.4k  384
89
Chapter 89
2021-08-15
 17.8k  231
90
Chapter 90
2021-08-15
 18k  349
91
Chapter 91
2021-08-15
 18.9k  653
92
Chapter 92
2021-08-16
 20.4k  1k
93
Chapter 93
2021-08-19
 20.8k  1.1k
94
Chapter 94
2021-08-23
 19.3k  599
95
Chapter 95
2021-08-26
 20.3k  554
96
Chapter 96
2021-08-30
 19.7k  1.1k
97
Chapter 97
2021-09-02
 18.3k  757
98
Chapter 98
2021-09-06
 18.4k  559
99
Chapter 99
2021-09-09
 17.8k  404
100
Chapter 100
2021-09-13
 18.1k  467
101
Chapter 101
2021-09-16
 16k  341
102
Chapter 102
2021-09-20
 15.5k  696
103
Chapter 103
2021-09-23
 14.7k  936
104
Chapter 104
2021-09-27
 15.5k  641
105
Chapter 105
2021-09-30
 14.6k  546
106
Chapter 106
2021-10-04
 15.7k  466
107
Chapter 107
2021-10-07
 15.8k  504
108
Chapter 108
2021-10-11
 15k  346
109
Chapter 109
2021-10-14
 15.1k  388
110
Chapter 110
2021-10-18
 15k  464
111
Chapter 111
2021-10-21
 16k  418
112
Chapter 112
2021-10-24
 14.3k  231
113
Chapter 113
2021-10-24
 13.7k  168
114
Chapter 114
2021-10-24
 13.7k  215
115
Chapter 115
2021-10-24
 14.3k  175
116
Chapter 116
2021-10-24
 14.2k  175
117
Chapter 117
2021-10-24
 14.8k  259
118
Chapter 118
2021-10-24
 14.2k  204
119
Chapter 119
2021-10-24
 14k  179
120
Chapter 120
2021-10-24
 14.9k  322
121
Chapter 121
2021-10-24
 15.5k  285
122
Chapter 122
2021-10-25
 15.2k  642
123
Chapter 123
2021-10-28
 15.1k  784
124
Chapter 124
2021-11-01
 15.8k  804
125
Chapter 125
2021-11-04
 15.4k  844
126
Chapter 126
2021-11-08
 15.3k  674
127
Chapter 127
2021-11-11
 16.1k  1.4k
128
Chapter 128
2021-11-15
 16.9k  786
129
Chapter 129
2021-11-18
 15.7k  474
130
Chapter 130
2021-11-22
 14.8k  397
131
Chapter 131
2021-11-25
 14.5k  364
132
Chapter 132
2021-11-29
 14.3k  391
133
Chapter 133
2021-12-02
 14.1k  371
134
Chapter 134
2021-12-06
 14.1k  462
135
Chapter 135
2021-12-09
 13.9k  398
136
Chapter 136
2021-12-13
 14.5k  417
137
Chapter 137
2021-12-16
 13.9k  351
138
Chapter 138
2021-12-19
 13.6k  399
139
Chapter 139
2021-12-19
 12.8k  187
140
Chapter 140
2021-12-19
 13.2k  262
141
Chapter 141
2021-12-19
 12.5k  176
142
Chapter 142
2021-12-19
 12.6k  168
143
Chapter 143
2021-12-19
 12.8k  285
144
Chapter 144
2021-12-19
 12.9k  257
145
Chapter 145
2021-12-19
 13k  353
146
Chapter 146
2021-12-19
 13.1k  635
147
Chapter 147
2021-12-19
 13.6k  376
148
Chapter 148
2021-12-20
 13.7k  358
149
Chapter 149
2021-12-23
 14.7k  553
150
Chapter 150
2021-12-27
 13.9k  516
151
Chapter 151
2021-12-30
 14.7k  693
152
Chapter 152
2022-01-03
 14.2k  403
153
Chapter 153
2022-01-06
 14.2k  487
154
Chapter 154
2022-01-10
 15.2k  838
155
Chapter 155
2022-01-13
 14k  466
156
Chapter 156
2022-01-17
 13.9k  533
157
Chapter 157
2022-01-20
 14.1k  481
158
Chapter 158
2022-01-24
 14.2k  565
159
Chapter 159
2022-01-27
 13.6k  439
160
Chapter 160
2022-01-31
 13.5k  356
161
Chapter 161
2022-02-03
 13.2k  524
162
Chapter 162
2022-02-07
 13.3k  408
163
Chapter 163
2022-02-10
 14.4k  582
164
Chapter 164
2022-02-14
 13.1k  582
165
Chapter 165
2022-02-17
 13.9k  484
166
Chapter 166
2022-02-21
 14.5k  648
167
Chapter 167
2022-02-24
 14k  860
168
Chapter 168
2022-02-28
 14.6k  672
169
Chapter 169
2022-03-03
 14.7k  631
170
Chapter 170
2022-03-07
 14.7k  682
171
Chapter 171
2022-03-10
 13.9k  522
172
Chapter 172
2022-03-14
 14.1k  572
173
Chapter 173
2022-03-17
 13.2k  659
174
Chapter 174
2022-03-21
 13.1k  670
175
Chapter 175
2022-03-24
 14.1k  643
176
Chapter 176
2022-03-28
 13.9k  661
177
Chapter 177
2022-03-31
 14k  818
178
Chapter 178
2022-04-04
 12.6k  819
179
Chapter 179
2022-04-07
 12.9k  657
180
Chapter 180
2022-04-11
 13.5k  660
181
Chapter 181
2022-04-14
 12.5k  383
182
Chapter 182
2022-04-18
 12.6k  518
183
Chapter 183
2022-04-21
 13.5k  639
184
Chapter 184
2022-04-25
 13k  644
185
Chapter 185
2022-04-28
 12.2k  389
186
Chapter 186
2022-05-02
 12.1k  388
187
Chapter 187
2022-05-05
 13.1k  523
188
Chapter 188
2022-05-09
 12.2k  382
189
Chapter 189
2022-05-12
 12.2k  569
190
Chapter 190
2022-05-16
 12.7k  583
191
Chapter 191
2022-05-19
 12k  451
192
Chapter 192
2022-05-23
 11.4k  391
193
Chapter 193
2022-05-26
 11.8k  497
194
Chapter 194
2022-05-30
 12.2k  604
195
Chapter 195
2022-06-02
 11.8k  569
196
Chapter 196
2022-06-06
 12.1k  495
197
Chapter 197
2022-06-09
 11.8k  432
198
Chapter 198
2022-06-13
 11.5k  445
199
Chapter 199
2022-06-16
 13k  670
200
Chapter 200
2022-06-20
 12.1k  522
201
Chapter 201
2022-06-23
 11.7k  410
202
Chapter 202
2022-06-27
 11.9k  434
203
Chapter 203
2022-06-30
 11.6k  481
204
Chapter 204
2022-07-04
 12k  441
205
Chapter 205
2022-07-07
 12.1k  526
206
Chapter 206
2022-07-11
 10.8k  427
207
Chapter 207
2022-07-14
 11k  547
208
Chapter 208
2022-07-18
 11.3k  608
209
Chapter 209
2022-07-21
 11.2k  523
210
Chapter 210
2022-07-25
 11.3k  536
211
Chapter 211
2022-07-28
 10.8k  459
212
Chapter 212
2022-08-01
 10.6k  358
213
Chapter 213
2022-08-04
 10.6k  365
214
Chapter 214
2022-08-08
 10.3k  460
215
Chapter 215
2022-08-11
 11.2k  533
216
Chapter 216
2022-08-15
 10.4k  351
217
Chapter 217
2022-08-18
 10.7k  411
218
Chapter 218
2022-08-22
 10.4k  349
219
Chapter 219
2022-08-25
 10.2k  375
220
Chapter 220
2022-08-29
 9.5k  307
221
Chapter 221
2022-09-01
 9.7k  358
222
Chapter 222
2022-09-05
 9.6k  435
223
Chapter 223
2022-09-08
 9.9k  365
224
Chapter 224
2022-09-12
 9.2k  291
225
Chapter 225
2022-09-15
 9.4k  360
226
Chapter 226
2022-09-19
 9.7k  444
227
Chapter 227
2022-09-22
 8.8k  256
228
Chapter 228
2022-09-26
 8.8k  277
229
Chapter 229
2022-09-29
 8.9k  283
230
Chapter 230
2022-10-03
 8.8k  388
231
Chapter 231
2022-10-06
 8.8k  259
232
Chapter 232
2022-10-10
 8.5k  255
233
Chapter 233
2022-10-13
 8.5k  294
234
Chapter 234
2022-10-17
 9.2k  623
235
Chapter 235
2022-10-27
 8k  343
236
Chapter 236
2022-11-03
 7.8k  225
237
Chapter 237
2022-11-10
 8k  301
238
Chapter 238
2022-11-17
 7.9k  367
239
Chapter 239
2022-12-01
 7.7k  289
240
Chapter 240
2022-12-08
 7.1k  245
241
Chapter 241
2022-12-15
 6.7k  272
242
Chapter 242
2022-12-22
 7k  215
243
Chapter 243
2022-12-29
 6.8k  224
244
Chapter 244
2023-01-05
 6.7k  191
245
Chapter 245
2023-01-12
 6.9k  226
246
Chapter 246
2023-01-19
 6.2k  184
247
Chapter 247
2023-01-26
 6.2k  197
248
Chapter 248
2023-02-02
 6.2k  195
249
Chapter 249
2023-02-09
 5.8k  155
250
Chapter 250
2023-02-16
 5.6k  169
251
Chapter 251
2023-02-23
 6k  153
252
Chapter 252
2023-03-02
 5.7k  181
253
Chapter 253
2023-03-09
 5.2k  177
254
Chapter 254
2023-03-16
 5.5k  179
255
Chapter 255
2023-03-23
 5.4k  191
256
Chapter 256
2023-03-30
 5.2k  165
257
Chapter 257
2023-04-06
 5.3k  207
258
Chapter 258
2023-04-13
 5.1k  189
259
Chapter 259
2023-04-20
 5.3k  226
260
Chapter 260
2023-04-27
 5.3k  275
261
Chapter 261
2023-05-11
 4.8k  162
262
Chapter 262
2023-05-18
 4.8k  195
263
Chapter 263
2023-05-25
 4.8k  203
264
Chapter 264
2023-06-01
 5.1k  217
265
Chapter 265
2023-06-08
 5k  280
266
Chapter 266
2023-06-15
 4.6k  285
267
Chapter 267
2023-06-22
 4.5k  150
268
Chapter 268
2023-06-29
 4.3k  196
269
Chapter 269
2023-07-06
 4.5k  270
270
Chapter 270
2023-07-13
 4.4k  210
271
Chapter 271
2023-07-20
 4.8k  276
272
Chapter 272
2023-07-27
 4.4k  269
273
Chapter 273
2023-08-03
 4.1k  192
274
Chapter 274
2023-08-10
 4.1k  212
275
Chapter 275
2023-08-17
 4k  269
276
Chapter 276
2023-08-24
 4.1k  285
277
Chapter 277
2023-08-31
 3.9k  237
278
Chapter 278
2023-09-07
 3.8k  252
279
Chapter 279
2023-09-14
 3.7k  244
280
Chapter 280
2023-09-21
 4.4k  1.1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/LGBT+/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook