MangaToon
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Đã Full
124.1M
4.8
Tên tác giả: iReader

Cô là "thánh thủ" Hoa Hạ - Quân Cửu, y độc vô song. Vô tình xuyên không, lại trở thành tiểu thư phế vật bị mọi người sỉ nhục. Phế vật? Ngược bọn xấu xa, làm bẽ mặt chúng, không gì không giỏi! Đan dược thần phẩm luyện chế bừa cũng được, ngồi hưởng thần thú, đêm ngủ tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật?

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 280 chương    /    (177885)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-12
 50.6k  5.2k
2
Chapter 2
2021-02-12
 41.5k  2.7k
3
Chapter 3
2021-02-12
 37.4k  1.3k
4
Chapter 4
2021-02-12
 39.1k  1.3k
5
Chapter 5
2021-02-12
 37.4k  870
6
Chapter 6
2021-02-12
 36.6k  1k
7
Chapter 7
2021-02-12
 36.9k  2k
8
Chapter 8
2021-02-12
 34.3k  1.1k
9
Chapter 9
2021-02-12
 34.3k  812
10
Chapter 10
2021-02-12
 40k  2.6k
11
Chapter 11
2021-02-15
 35.8k  1.4k
12
Chapter 12
2021-02-18
 37.7k  2k
13
Chapter 13
2021-02-22
 35.3k  1.6k
14
Chapter 14
2021-02-25
 32.1k  1.3k
15
Chapter 15
2021-03-01
 29.7k  705
16
Chapter 16
2021-03-04
 33.2k  2.2k
17
Chapter 17
2021-03-08
 30.8k  914
18
Chapter 18
2021-03-11
 29.2k  661
19
Chapter 19
2021-03-15
 28.8k  547
20
Chapter 20
2021-03-18
 31k  1.4k
21
Chapter 21
2021-03-22
 30.7k  1.3k
22
Chapter 22
2021-03-25
 28.7k  1.4k
23
Chapter 23
2021-03-29
 28k  932
24
Chapter 24
2021-04-01
 27.1k  755
25
Chapter 25
2021-04-05
 29k  1.5k
26
Chapter 26
2021-04-08
 27.5k  627
27
Chapter 27
2021-04-12
 27.5k  1.1k
28
Chapter 28
2021-04-15
 25.7k  1.5k
29
Chapter 29
2021-04-17
 27.3k  1.3k
30
Chapter 30
2021-04-17
 26.8k  731
31
Chapter 31
2021-04-17
 25.1k  824
32
Chapter 32
2021-04-17
 25.8k  909
33
Chapter 33
2021-04-17
 35.8k  509
34
Chapter 34
2021-04-17
 27.4k  818
35
Chapter 35
2021-04-17
 27.8k  597
36
Chapter 36
2021-04-17
 26.3k  961
37
Chapter 37
2021-04-17
 25k  811
38
Chapter 38
2021-04-17
 28.8k  1.4k
39
Chapter 39
2021-04-19
 25.6k  937
40
Chapter 40
2021-04-22
 25k  1.2k
41
Chapter 41
2021-04-26
 28.4k  1.7k
42
Chapter 42
2021-04-29
 25.1k  980
43
Chapter 43
2021-05-03
 26.9k  1.2k
44
Chapter 44
2021-05-06
 27.8k  1.2k
45
Chapter 45
2021-05-10
 25.7k  953
46
Chapter 46
2021-05-13
 26k  1.8k
47
Chapter 47
2021-05-17
 26.1k  1k
48
Chapter 48
2021-05-20
 23.7k  1k
49
Chapter 49
2021-05-24
 24.1k  601
50
Chapter 50
2021-05-27
 25.4k  747
51
Chapter 51
2021-05-31
 24k  1.3k
52
Chapter 52
2021-06-03
 23.5k  773
53
Chapter 53
2021-06-07
 22.9k  883
54
Chapter 54
2021-06-10
 23.1k  1.1k
55
Chapter 55
2021-06-14
 23.1k  1.3k
56
Chapter 56
2021-06-17
 23.4k  774
57
Chapter 57
2021-06-21
 23k  1.5k
58
Chapter 58
2021-06-24
 24.2k  1.2k
59
Chapter 59
2021-06-28
 22.4k  615
60
Chapter 60
2021-07-01
 22.1k  897
61
Chapter 61
2021-07-04
 20.3k  558
62
Chapter 62
2021-07-04
 22.3k  1.2k
63
Chapter 63
2021-07-04
 20.6k  579
64
Chapter 64
2021-07-04
 21.9k  688
65
Chapter 65
2021-07-04
 20.2k  365
66
Chapter 66
2021-07-04
 22.5k  828
67
Chapter 67
2021-07-04
 18.9k  654
68
Chapter 68
2021-07-04
 18.9k  457
69
Chapter 69
2021-07-04
 18.7k  248
70
Chapter 70
2021-07-04
 21.4k  1.1k
71
Chapter 71
2021-07-08
 21.1k  1.1k
72
Chapter 72
2021-07-12
 21.9k  914
73
Chapter 73
2021-07-15
 21.3k  884
74
Chapter 74
2021-07-19
 22k  745
75
Chapter 75
2021-07-22
 21.1k  802
76
Chapter 76
2021-07-26
 20.5k  507
77
Chapter 77
2021-07-29
 20.3k  691
78
Chapter 78
2021-08-02
 21k  652
79
Chapter 79
2021-08-05
 24k  1.3k
80
Chapter 80
2021-08-09
 20.1k  879
81
Chapter 81
2021-08-12
 20.3k  816
82
Chapter 82
2021-08-15
 20.6k  676
83
Chapter 83
2021-08-15
 20.3k  828
84
Chapter 84
2021-08-15
 20.3k  405
85
Chapter 85
2021-08-15
 17.5k  238
86
Chapter 86
2021-08-15
 17.8k  746
87
Chapter 87
2021-08-15
 17.4k  460
88
Chapter 88
2021-08-15
 17.6k  394
89
Chapter 89
2021-08-15
 18.1k  249
90
Chapter 90
2021-08-15
 18.2k  359
91
Chapter 91
2021-08-15
 19.2k  675
92
Chapter 92
2021-08-16
 20.6k  1.1k
93
Chapter 93
2021-08-19
 21.1k  1.1k
94
Chapter 94
2021-08-23
 19.5k  612
95
Chapter 95
2021-08-26
 20.5k  567
96
Chapter 96
2021-08-30
 20k  1.1k
97
Chapter 97
2021-09-02
 18.6k  762
98
Chapter 98
2021-09-06
 18.6k  567
99
Chapter 99
2021-09-09
 18k  409
100
Chapter 100
2021-09-13
 18.4k  476
101
Chapter 101
2021-09-16
 16.3k  353
102
Chapter 102
2021-09-20
 15.7k  702
103
Chapter 103
2021-09-23
 14.9k  953
104
Chapter 104
2021-09-27
 15.7k  656
105
Chapter 105
2021-09-30
 14.8k  564
106
Chapter 106
2021-10-04
 15.9k  475
107
Chapter 107
2021-10-07
 16k  515
108
Chapter 108
2021-10-11
 15.2k  357
109
Chapter 109
2021-10-14
 15.3k  395
110
Chapter 110
2021-10-18
 15.2k  474
111
Chapter 111
2021-10-21
 16.2k  425
112
Chapter 112
2021-10-24
 14.5k  238
113
Chapter 113
2021-10-24
 13.9k  176
114
Chapter 114
2021-10-24
 13.9k  223
115
Chapter 115
2021-10-24
 14.6k  181
116
Chapter 116
2021-10-24
 14.5k  185
117
Chapter 117
2021-10-24
 15k  270
118
Chapter 118
2021-10-24
 14.4k  211
119
Chapter 119
2021-10-24
 14.2k  187
120
Chapter 120
2021-10-24
 15.2k  338
121
Chapter 121
2021-10-24
 15.8k  292
122
Chapter 122
2021-10-25
 15.4k  659
123
Chapter 123
2021-10-28
 15.3k  811
124
Chapter 124
2021-11-01
 16.1k  824
125
Chapter 125
2021-11-04
 15.6k  867
126
Chapter 126
2021-11-08
 15.5k  685
127
Chapter 127
2021-11-11
 16.3k  1.4k
128
Chapter 128
2021-11-15
 17.2k  801
129
Chapter 129
2021-11-18
 15.9k  481
130
Chapter 130
2021-11-22
 15k  406
131
Chapter 131
2021-11-25
 14.7k  373
132
Chapter 132
2021-11-29
 14.5k  396
133
Chapter 133
2021-12-02
 14.3k  379
134
Chapter 134
2021-12-06
 14.3k  466
135
Chapter 135
2021-12-09
 14.1k  410
136
Chapter 136
2021-12-13
 14.7k  426
137
Chapter 137
2021-12-16
 14.1k  359
138
Chapter 138
2021-12-19
 13.8k  415
139
Chapter 139
2021-12-19
 13k  200
140
Chapter 140
2021-12-19
 13.4k  268
141
Chapter 141
2021-12-19
 12.7k  186
142
Chapter 142
2021-12-19
 12.7k  194
143
Chapter 143
2021-12-19
 13k  295
144
Chapter 144
2021-12-19
 13.1k  268
145
Chapter 145
2021-12-19
 13.2k  368
146
Chapter 146
2021-12-19
 13.2k  643
147
Chapter 147
2021-12-19
 13.8k  389
148
Chapter 148
2021-12-20
 13.8k  361
149
Chapter 149
2021-12-23
 14.9k  564
150
Chapter 150
2021-12-27
 14.1k  522
151
Chapter 151
2021-12-30
 14.9k  712
152
Chapter 152
2022-01-03
 14.4k  411
153
Chapter 153
2022-01-06
 14.4k  500
154
Chapter 154
2022-01-10
 15.5k  851
155
Chapter 155
2022-01-13
 14.2k  479
156
Chapter 156
2022-01-17
 14.1k  545
157
Chapter 157
2022-01-20
 14.3k  486
158
Chapter 158
2022-01-24
 14.4k  574
159
Chapter 159
2022-01-27
 13.8k  445
160
Chapter 160
2022-01-31
 13.7k  359
161
Chapter 161
2022-02-03
 13.4k  533
162
Chapter 162
2022-02-07
 13.5k  415
163
Chapter 163
2022-02-10
 14.6k  588
164
Chapter 164
2022-02-14
 13.3k  594
165
Chapter 165
2022-02-17
 14.1k  490
166
Chapter 166
2022-02-21
 14.7k  661
167
Chapter 167
2022-02-24
 14.2k  862
168
Chapter 168
2022-02-28
 14.8k  687
169
Chapter 169
2022-03-03
 14.9k  640
170
Chapter 170
2022-03-07
 14.9k  692
171
Chapter 171
2022-03-10
 14.1k  533
172
Chapter 172
2022-03-14
 14.4k  582
173
Chapter 173
2022-03-17
 13.4k  673
174
Chapter 174
2022-03-21
 13.3k  693
175
Chapter 175
2022-03-24
 14.3k  651
176
Chapter 176
2022-03-28
 14.1k  666
177
Chapter 177
2022-03-31
 14.3k  835
178
Chapter 178
2022-04-04
 12.8k  829
179
Chapter 179
2022-04-07
 13.1k  666
180
Chapter 180
2022-04-11
 13.7k  678
181
Chapter 181
2022-04-14
 12.6k  385
182
Chapter 182
2022-04-18
 12.8k  529
183
Chapter 183
2022-04-21
 13.7k  645
184
Chapter 184
2022-04-25
 13.1k  657
185
Chapter 185
2022-04-28
 12.4k  391
186
Chapter 186
2022-05-02
 12.2k  392
187
Chapter 187
2022-05-05
 13.3k  528
188
Chapter 188
2022-05-09
 12.4k  387
189
Chapter 189
2022-05-12
 12.3k  573
190
Chapter 190
2022-05-16
 12.9k  592
191
Chapter 191
2022-05-19
 12.2k  462
192
Chapter 192
2022-05-23
 11.6k  399
193
Chapter 193
2022-05-26
 12k  503
194
Chapter 194
2022-05-30
 12.3k  612
195
Chapter 195
2022-06-02
 12k  581
196
Chapter 196
2022-06-06
 12.3k  505
197
Chapter 197
2022-06-09
 12k  438
198
Chapter 198
2022-06-13
 11.7k  449
199
Chapter 199
2022-06-16
 13.3k  685
200
Chapter 200
2022-06-20
 12.3k  526
201
Chapter 201
2022-06-23
 11.8k  414
202
Chapter 202
2022-06-27
 12.1k  440
203
Chapter 203
2022-06-30
 11.8k  491
204
Chapter 204
2022-07-04
 12.2k  445
205
Chapter 205
2022-07-07
 12.3k  534
206
Chapter 206
2022-07-11
 11k  431
207
Chapter 207
2022-07-14
 11.2k  553
208
Chapter 208
2022-07-18
 11.5k  610
209
Chapter 209
2022-07-21
 11.4k  529
210
Chapter 210
2022-07-25
 11.5k  544
211
Chapter 211
2022-07-28
 11k  463
212
Chapter 212
2022-08-01
 10.8k  360
213
Chapter 213
2022-08-04
 10.8k  369
214
Chapter 214
2022-08-08
 10.5k  473
215
Chapter 215
2022-08-11
 11.4k  542
216
Chapter 216
2022-08-15
 10.6k  359
217
Chapter 217
2022-08-18
 10.9k  419
218
Chapter 218
2022-08-22
 10.7k  359
219
Chapter 219
2022-08-25
 10.4k  384
220
Chapter 220
2022-08-29
 9.7k  313
221
Chapter 221
2022-09-01
 9.9k  365
222
Chapter 222
2022-09-05
 9.8k  442
223
Chapter 223
2022-09-08
 10.1k  373
224
Chapter 224
2022-09-12
 9.4k  298
225
Chapter 225
2022-09-15
 9.7k  374
226
Chapter 226
2022-09-19
 9.9k  464
227
Chapter 227
2022-09-22
 9k  265
228
Chapter 228
2022-09-26
 9k  286
229
Chapter 229
2022-09-29
 9.1k  293
230
Chapter 230
2022-10-03
 9k  398
231
Chapter 231
2022-10-06
 9.1k  269
232
Chapter 232
2022-10-10
 8.7k  261
233
Chapter 233
2022-10-13
 8.7k  300
234
Chapter 234
2022-10-17
 9.4k  636
235
Chapter 235
2022-10-27
 8.2k  350
236
Chapter 236
2022-11-03
 8k  230
237
Chapter 237
2022-11-10
 8.3k  309
238
Chapter 238
2022-11-17
 8.1k  370
239
Chapter 239
2022-12-01
 7.9k  295
240
Chapter 240
2022-12-08
 7.3k  246
241
Chapter 241
2022-12-15
 6.9k  279
242
Chapter 242
2022-12-22
 7.2k  222
243
Chapter 243
2022-12-29
 7k  233
244
Chapter 244
2023-01-05
 6.9k  195
245
Chapter 245
2023-01-12
 7.1k  235
246
Chapter 246
2023-01-19
 6.4k  189
247
Chapter 247
2023-01-26
 6.4k  205
248
Chapter 248
2023-02-02
 6.4k  201
249
Chapter 249
2023-02-09
 6k  161
250
Chapter 250
2023-02-16
 5.9k  178
251
Chapter 251
2023-02-23
 6.3k  160
252
Chapter 252
2023-03-02
 5.9k  195
253
Chapter 253
2023-03-09
 5.4k  189
254
Chapter 254
2023-03-16
 5.7k  188
255
Chapter 255
2023-03-23
 5.6k  203
256
Chapter 256
2023-03-30
 5.4k  177
257
Chapter 257
2023-04-06
 5.6k  220
258
Chapter 258
2023-04-13
 5.3k  201
259
Chapter 259
2023-04-20
 5.5k  245
260
Chapter 260
2023-04-27
 5.5k  283
261
Chapter 261
2023-05-11
 5k  170
262
Chapter 262
2023-05-18
 5.1k  198
263
Chapter 263
2023-05-25
 5k  212
264
Chapter 264
2023-06-01
 5.3k  233
265
Chapter 265
2023-06-08
 5.3k  288
266
Chapter 266
2023-06-15
 4.8k  305
267
Chapter 267
2023-06-22
 4.8k  154
268
Chapter 268
2023-06-29
 4.5k  208
269
Chapter 269
2023-07-06
 4.7k  285
270
Chapter 270
2023-07-13
 4.7k  222
271
Chapter 271
2023-07-20
 5.1k  284
272
Chapter 272
2023-07-27
 4.6k  279
273
Chapter 273
2023-08-03
 4.4k  196
274
Chapter 274
2023-08-10
 4.4k  218
275
Chapter 275
2023-08-17
 4.3k  277
276
Chapter 276
2023-08-24
 4.4k  289
277
Chapter 277
2023-08-31
 4.2k  246
278
Chapter 278
2023-09-07
 4.1k  260
279
Chapter 279
2023-09-14
 4k  247
280
Chapter 280
2023-09-21
 5k  1.5k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/LGBT+/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook