MangaToon
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Tiếp tục cập nhật
66.4M
4.7
Tên tác giả: Cloud Studio

Đây là một thế giới ỷ mạnh hiếp yếu, mọi người lấy tu vi võ đạo để luận cao thấp, trình độ. Lâm Phong do một vụ tai nạn xuyên không nhập vào cơ thể thiếu gia Lâm Phong yếu đuối. Ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, vậy Lâm Phong sẽ làm thế nào khi tiếp tục bị người khác ức hiếp...

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 560 chương    /    (45250)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 9.4k  1.1k
2
Chapter 2
2018-11-07
 7.4k  770
3
Chapter 3
2018-11-10
 6.5k  624
4
Chapter 4
2018-11-10
 6.1k  339
5
Chapter 5
2018-11-10
 6.2k  261
6
Chapter 6
2018-11-12
 5.9k  431
7
Chapter 7
2018-11-14
 5.5k  401
8
Chapter 8
2018-11-17
 5.2k  228
9
Chapter 9
2018-11-19
 5k  251
10
Chapter 10
2018-11-20
 4.8k  143
11
Chapter 11
2018-11-20
 4.7k  208
12
Chapter 12
2018-11-21
 5k  258
13
Chapter 13
2018-11-23
 4.5k  138
14
Chapter 14
2018-11-23
 4.7k  264
15
Chapter 15
2018-11-23
 4.6k  198
16
Chapter 16
2018-11-23
 4.4k  124
17
Chapter 17
2018-11-23
 4.2k  124
18
Chapter 18
2018-11-23
 4.1k  99
19
Chapter 19
2018-11-23
 4.2k  66
20
Chapter 20
2018-11-23
 4.2k  124
21
Chapter 21
2018-11-24
 4.1k  149
22
Chapter 22
2018-11-26
 4.1k  136
23
Chapter 23
2018-11-28
 4.3k  166
24
Chapter 24
2018-12-01
 4.2k  156
25
Chapter 25
2018-12-03
 4.1k  127
26
Chapter 26
2018-12-05
 4.1k  151
27
Chapter 27
2018-12-08
 3.9k  69
28
Chapter 28
2018-12-10
 3.8k  119
29
Chapter 29
2018-12-12
 3.7k  72
30
Chapter 30
2018-12-15
 3.7k  89
31
Chapter 31
2018-12-17
 3.9k  71
32
Chapter 32
2018-12-19
 3.9k  75
33
Chapter 33
2018-12-22
 3.7k  73
34
Chapter 34
2018-12-24
 3.7k  86
35
Chapter 35
2018-12-26
 3.9k  119
36
Chapter 36
2018-12-29
 3.7k  71
37
Chapter 37
2018-12-31
 3.8k  85
38
Chapter 38
2019-01-02
 4k  138
39
Chapter 39
2019-01-05
 3.9k  98
40
Chapter 40
2019-01-09
 3.7k  85
41
Chapter 41
2019-01-12
 3.6k  59
42
Chapter 42
2019-01-16
 3.6k  45
43
Chapter 43
2019-01-19
 3.5k  78
44
Chapter 44
2019-01-23
 3.8k  163
45
Chapter 45
2019-01-26
 3.6k  93
46
Chapter 46
2019-01-30
 3.7k  161
47
Chapter 47
2019-02-02
 3.6k  138
48
Chapter 48
2019-02-06
 3.5k  82
49
Chapter 49
2019-02-09
 3.5k  42
50
Chapter 50
2019-02-13
 3.7k  120
51
Chapter 51
2019-02-16
 3.7k  87
52
Chapter 52
2019-02-20
 3.7k  181
53
Chapter 53
2019-02-23
 3.6k  49
54
Chapter 54
2019-02-27
 3.6k  133
55
Chapter 55
2019-03-02
 3.5k  95
56
Chapter 56
2019-03-06
 3.5k  120
57
Chapter 57
2019-03-09
 3.6k  69
58
Chapter 58
2019-03-13
 3.7k  98
59
Chapter 59
2019-03-16
 3.8k  113
60
Chapter 60
2019-03-20
 3.6k  64
61
Chapter 61
2019-03-23
 3.5k  46
62
Chapter 62
2019-03-27
 3.5k  42
63
Chapter 63
2019-03-30
 3.5k  120
64
Chapter 64
2019-04-03
 3.5k  74
65
Chapter 65
2019-04-06
 3.6k  175
66
Chapter 66
2019-04-10
 3.5k  106
67
Chapter 67
2019-04-13
 3.7k  146
68
Chapter 68
2019-04-17
 3.7k  195
69
Chapter 69
2019-04-20
 3.7k  133
70
Chapter 70
2019-04-24
 3.7k  168
71
Chapter 71
2019-04-27
 3.4k  156
72
Chapter 72
2019-05-01
 3.6k  167
73
Chapter 73
2019-05-04
 3.7k  206
74
Chapter 74
2019-05-08
 3.6k  95
75
Chapter 75
2019-05-11
 3.5k  66
76
Chapter 76
2019-05-15
 3.5k  59
77
Chapter 77
2019-05-18
 3.4k  53
78
Chapter 78
2019-05-22
 3.5k  108
79
Chapter 79
2019-05-26
 3.5k  70
80
Chapter 80
2019-05-29
 3.5k  97
81
Chapter 81
2019-06-02
 3.5k  50
82
Chapter 82
2019-06-05
 3.5k  77
83
Chapter 83
2019-06-09
 3.7k  143
84
Chapter 84
2019-06-09
 3.5k  36
85
Chapter 85
2019-06-09
 3.4k  83
86
Chapter 86
2019-06-09
 3.4k  52
87
Chapter 87
2019-06-09
 3.6k  87
88
Chapter 88
2019-06-09
 3.3k  61
89
Chapter 89
2019-06-09
 3.4k  137
90
Chapter 90
2019-06-09
 3.3k  59
91
Chapter 91
2019-06-09
 3.4k  76
92
Chapter 92
2019-06-09
 3.4k  120
93
Chapter 93
2019-06-09
 3.5k  97
94
Chapter 94
2019-06-12
 3.4k  74
95
Chapter 95
2019-06-16
 3.5k  59
96
Chapter 96
2019-06-19
 3.5k  74
97
Chapter 97
2019-06-23
 3.5k  67
98
Chapter 98
2019-06-26
 3.6k  169
99
Chapter 99
2019-06-30
 3.4k  118
100
Chapter 100
2019-07-03
 3.6k  126
101
Chapter 101
2019-07-07
 3.5k  88
102
Chapter 102
2019-07-10
 3.6k  86
103
Chapter 103
2019-07-14
 3.4k  141
104
Chapter 104
2019-07-17
 3.4k  140
105
Chapter 105
2019-07-21
 3.4k  83
106
Chapter 106
2019-07-24
 3.5k  109
107
Chapter 107
2019-07-28
 3.4k  78
108
Chapter 108
2019-07-31
 3.5k  143
109
Chapter 109
2019-08-04
 3.4k  114
110
Chapter 110
2019-08-07
 3.4k  90
111
Chapter 111
2019-08-11
 3.3k  102
112
Chapter 112
2019-08-14
 3.5k  140
113
Chapter 113
2019-08-18
 3.3k  89
114
Chapter 114
2019-08-21
 3.2k  54
115
Chapter 115
2019-08-25
 3.2k  111
116
Chapter 116
2019-08-28
 3.4k  90
117
Chapter 117
2019-08-29
 3.6k  212
118
Chapter 118
2019-08-29
 3.2k  79
119
Chapter 119
2019-08-29
 3.1k  100
120
Chapter 120
2019-08-29
 3.1k  74
121
Chapter 121
2019-08-29
 3.2k  156
122
Chapter 122
2019-08-29
 3.2k  149
123
Chapter 123
2019-08-29
 3.1k  55
124
Chapter 124
2019-08-29
 3.1k  49
125
Chapter 125
2019-08-29
 3.2k  103
126
Chapter 126
2019-08-29
 3.3k  119
127
Chapter 127
2019-09-01
 3.2k  77
128
Chapter 128
2019-09-04
 3.1k  79
129
Chapter 129
2019-09-08
 3.1k  69
130
Chapter 130
2019-09-10
 3k  93
131
Chapter 131
2019-09-11
 3.1k  47
132
Chapter 132
2019-09-12
 3.1k  61
133
Chapter 133
2019-09-13
 3.2k  62
134
Chapter 134
2019-09-14
 3.1k  67
135
Chapter 135
2019-09-15
 3k  54
136
Chapter 136
2019-09-16
 3k  58
137
Chapter 137
2019-09-17
 3k  61
138
Chapter 138
2019-09-18
 3.1k  42
139
Chapter 139
2019-09-19
 3.1k  59
140
Chapter 140
2019-09-20
 2.9k  84
141
Chapter 141
2019-09-21
 3.1k  52
142
Chapter 142
2019-09-22
 3k  62
143
Chapter 143
2019-09-23
 3.1k  44
144
Chapter 144
2019-09-24
 3k  107
145
Chapter 145
2019-09-25
 3k  49
146
Chapter 146
2019-09-26
 3.1k  45
147
Chapter 147
2019-09-27
 2.9k  57
148
Chapter 148
2019-09-28
 3k  140
149
Chapter 149
2019-09-29
 3.1k  77
150
Chapter 150
2019-09-30
 3k  47
151
Chapter 151
2019-10-01
 3k  75
152
Chapter 152
2019-10-02
 3.1k  80
153
Chapter 153
2019-10-03
 3k  59
154
Chapter 154
2019-10-04
 3.2k  116
155
Chapter 155
2019-10-05
 3.1k  83
156
Chapter 156
2019-10-06
 3.3k  58
157
Chapter 157
2019-10-07
 3.1k  113
158
Chapter 158
2019-10-08
 3.3k  75
159
Chapter 159
2019-10-09
 3.2k  46
160
Chapter 160
2019-10-10
 3.1k  62
161
Chapter 161
2019-10-11
 3.1k  72
162
Chapter 162
2019-10-12
 3k  24
163
Chapter 163
2019-10-13
 3k  130
164
Chapter 164
2019-10-14
 3k  69
165
Chapter 165
2019-10-15
 3k  35
166
Chapter 166
2019-10-16
 3k  77
167
Chapter 167
2019-10-17
 3k  43
168
Chapter 168
2019-10-18
 3.1k  81
169
Chapter 169
2019-10-19
 3.2k  84
170
Chapter 170
2019-10-20
 3.2k  47
171
Chapter 171
2019-10-21
 2.9k  38
172
Chapter 172
2019-10-22
 2.9k  45
173
Chapter 173
2019-10-23
 2.9k  11
174
Chapter 174
2019-10-24
 2.9k  52
175
Chapter 175
2019-10-25
 2.9k  40
176
Chapter 176
2019-10-26
 3k  65
177
Chapter 177
2019-10-27
 3k  66
178
Chapter 178
2019-10-28
 3k  70
179
Chapter 179
2019-10-29
 3k  89
180
Chapter 180
2019-10-29
 3k  103
181
Chapter 181
2019-10-29
 2.9k  74
182
Chapter 182
2019-10-29
 3.3k  77
183
Chapter 183
2019-10-29
 3.2k  181
184
Chapter 184
2019-10-29
 3k  71
185
Chapter 185
2019-10-29
 3.1k  100
186
Chapter 186
2019-10-29
 2.9k  44
187
Chapter 187
2019-10-29
 3.1k  129
188
Chapter 188
2019-10-29
 3k  90
189
Chapter 189
2019-10-29
 3.2k  118
190
Chapter 190
2019-10-30
 3k  57
191
Chapter 191
2019-10-31
 3k  50
192
Chapter 192
2019-11-01
 3.1k  103
193
Chapter 193
2019-11-02
 3.2k  103
194
Chapter 194
2019-11-03
 3.2k  122
195
Chapter 195
2019-11-04
 3k  35
196
Chapter 196
2019-11-05
 3k  48
197
Chapter 197
2019-11-06
 3.2k  33
198
Chapter 198
2019-11-07
 3k  112
199
Chapter 199
2019-11-08
 3k  63
200
Chapter 200
2019-11-09
 3.1k  41
201
Chapter 201
2019-11-10
 3.2k  89
202
Chapter 202
2019-11-12
 3k  57
203
Chapter 203
2019-11-16
 3.1k  102
204
Chapter 204
2019-11-17
 2.9k  83
205
Chapter 205
2019-11-19
 2.9k  135
206
Chapter 206
2019-11-19
 2.9k  99
207
Chapter 207
2019-11-19
 3.1k  164
208
Chapter 208
2019-11-19
 3k  86
209
Chapter 209
2019-11-19
 3k  106
210
Chapter 210
2019-11-19
 2.8k  73
211
Chapter 211
2019-11-19
 2.9k  36
212
Chapter 212
2019-11-19
 2.9k  55
213
Chapter 213
2019-11-19
 3k  20
214
Chapter 214
2019-11-19
 2.9k  26
215
Chapter 215
2019-11-19
 3.1k  97
216
Chapter 216
2019-11-23
 2.9k  48
217
Chapter 217
2019-11-24
 3.1k  95
218
Chapter 218
2019-11-26
 3k  107
219
Chapter 219
2019-11-30
 2.9k  123
220
Chapter 220
2019-12-01
 3k  120
221
Chapter 221
2019-12-03
 2.9k  78
222
Chapter 222
2019-12-08
 2.8k  87
223
Chapter 223
2019-12-10
 2.9k  83
224
Chapter 224
2019-12-11
 2.8k  45
225
Chapter 225
2019-12-11
 2.8k  23
226
Chapter 226
2019-12-11
 2.7k  31
227
Chapter 227
2019-12-11
 2.9k  25
228
Chapter 228
2019-12-11
 2.9k  50
229
Chapter 229
2019-12-11
 2.8k  76
230
Chapter 230
2019-12-11
 2.8k  66
231
Chapter 231
2019-12-11
 2.9k  83
232
Chapter 232
2019-12-11
 3k  101
233
Chapter 233
2019-12-11
 3.1k  140
234
Chapter 234
2019-12-14
 2.9k  88
235
Chapter 235
2019-12-15
 3k  58
236
Chapter 236
2019-12-17
 2.9k  34
237
Chapter 237
2019-12-21
 2.9k  131
238
Chapter 238
2019-12-22
 2.9k  77
239
Chapter 239
2019-12-24
 3k  54
240
Chapter 240
2019-12-28
 2.9k  60
241
Chapter 241
2019-12-29
 3.1k  44
242
Chapter 242
2019-12-29
 2.9k  56
243
Chapter 243
2019-12-29
 2.9k  26
244
Chapter 244
2019-12-29
 2.9k  53
245
Chapter 245
2019-12-29
 2.9k  43
246
Chapter 246
2019-12-29
 2.8k  71
247
Chapter 247
2019-12-29
 2.8k  38
248
Chapter 248
2019-12-29
 2.7k  20
249
Chapter 249
2019-12-29
 3k  115
250
Chapter 250
2019-12-31
 3.1k  113
251
Chapter 251
2020-01-02
 3k  106
252
Chapter 252
2020-01-02
 2.9k  36
253
Chapter 253
2020-01-02
 2.9k  46
254
Chapter 254
2020-01-02
 2.8k  140
255
Chapter 255
2020-01-02
 2.8k  70
256
Chapter 256
2020-01-02
 3k  118
257
Chapter 257
2020-01-02
 3k  112
258
Chapter 258
2020-01-02
 2.9k  56
259
Chapter 259
2020-01-02
 2.9k  121
260
Chapter 260
2020-01-02
 3.1k  91
261
Chapter 261
2020-01-04
 3k  54
262
Chapter 262
2020-01-05
 3.1k  98
263
Chapter 263
2020-01-07
 3k  149
264
Chapter 264
2020-01-11
 2.8k  71
265
Chapter 265
2020-01-12
 3k  59
266
Chapter 266
2020-01-14
 3k  96
267
Chapter 267
2020-01-18
 2.9k  132
268
Chapter 268
2020-01-18
 2.8k  75
269
Chapter 269
2020-01-18
 2.8k  58
270
Chapter 270
2020-01-18
 2.8k  38
271
Chapter 271
2020-01-18
 2.7k  41
272
Chapter 272
2020-01-18
 2.7k  22
273
Chapter 273
2020-01-18
 2.7k  51
274
Chapter 274
2020-01-18
 2.9k  30
275
Chapter 275
2020-01-18
 2.9k  50
276
Chapter 276
2020-01-18
 2.8k  72
277
Chapter 277
2020-01-18
 2.6k  61
278
Chapter 278
2020-01-18
 2.6k  44
279
Chapter 279
2020-01-18
 2.7k  86
280
Chapter 280
2020-01-18
 2.8k  47
281
Chapter 281
2020-01-18
 2.8k  49
282
Chapter 282
2020-01-18
 2.8k  51
283
Chapter 283
2020-01-18
 2.5k  46
284
Chapter 284
2020-01-18
 2.6k  46
285
Chapter 285
2020-01-18
 2.6k  39
286
Chapter 286
2020-01-18
 2.6k  30
287
Chapter 287
2020-01-18
 2.7k  68
288
Chapter 288
2020-01-19
 2.7k  88
289
Chapter 289
2020-01-21
 2.8k  75
290
Chapter 290
2020-01-25
 2.8k  90
291
Chapter 291
2020-01-26
 2.8k  96
292
Chapter 292
2020-01-26
 2.6k  110
293
Chapter 293
2020-01-26
 2.6k  76
294
Chapter 294
2020-01-26
 2.7k  119
295
Chapter 295
2020-01-26
 2.7k  87
296
Chapter 296
2020-01-26
 2.7k  73
297
Chapter 297
2020-01-26
 2.8k  76
298
Chapter 298
2020-01-26
 2.7k  125
299
Chapter 299
2020-01-26
 2.7k  106
300
Chapter 300
2020-01-26
 3k  92
301
Chapter 301
2020-01-26
 3.2k  161
302
Chapter 302
2020-01-28
 3.1k  100
303
Chapter 303
2020-02-01
 2.9k  147
304
Chapter 304
2020-02-02
 3.1k  131
305
Chapter 305
2020-02-04
 3k  260
306
Chapter 306
2020-02-08
 3.1k  293
307
Chapter 307
2020-02-09
 3.2k  346
308
Chapter 308
2020-02-11
 3.4k  255
309
Chapter 309
2020-02-15
 3.5k  319
310
Chapter 310
2020-02-16
 3.6k  344
311
Chapter 311
2020-02-18
 3.4k  287
312
Chapter 312
2020-02-22
 3.3k  128
313
Chapter 313
2020-02-23
 3.4k  191
314
Chapter 314
2020-02-25
 3.6k  217
315
Chapter 315
2020-02-29
 3.3k  151
316
Chapter 316
2020-03-01
 3.3k  146
317
Chapter 317
2020-03-03
 3.5k  312
318
Chapter 318
2020-03-08
 3.5k  347
319
Chapter 319
2020-03-10
 3.4k  198
320
Chapter 320
2020-03-15
 3.3k  124
321
Chapter 321
2020-03-17
 3.6k  247
322
Chapter 322
2020-03-24
 3.4k  308
323
Chapter 323
2020-03-29
 3.3k  182
324
Chapter 324
2020-03-31
 3.2k  208
325
Chapter 325
2020-04-05
 3.3k  92
326
Chapter 326
2020-04-07
 3.4k  290
327
Chapter 327
2020-04-12
 3.3k  180
328
Chapter 328
2020-04-18
 3.4k  142
329
Chapter 329
2020-04-25
 3.4k  191
330
Chapter 330
2020-05-02
 3.3k  176
331
Chapter 331
2020-05-09
 3k  121
332
Chapter 332
2020-05-16
 3k  218
333
Chapter 333
2020-05-20
 2.8k  83
334
Chapter 334
2020-05-23
 2.8k  156
335
Chapter 335
2020-05-27
 3k  141
336
Chapter 336
2020-05-30
 3k  112
337
Chapter 337
2020-06-03
 2.9k  91
338
Chapter 338
2020-06-06
 2.8k  171
339
Chapter 339
2020-06-10
 2.9k  169
340
Chapter 340
2020-06-13
 2.9k  115
341
Chapter 341
2020-06-17
 2.8k  84
342
Chapter 342
2020-06-20
 2.9k  152
343
Chapter 343
2020-06-24
 3k  209
344
Chapter 344
2020-06-27
 3.2k  578
345
Chapter 345
2020-07-24
 2.4k  73
346
Chapter 346
2020-07-24
 2.8k  192
347
Chapter 347
2020-08-02
 2.9k  337
348
Chapter 348
2020-08-06
 2.4k  79
349
Chapter 349
2020-08-07
 2.4k  77
350
Chapter 350
2020-08-09
 2.5k  158
351
Chapter 351
2020-08-14
 2.3k  62
352
Chapter 352
2020-08-16
 2.3k  49
353
Chapter 353
2020-08-20
 2.3k  95
354
Chapter 354
2020-08-21
 2.2k  64
355
Chapter 355
2020-08-23
 2.6k  78
356
Chapter 356
2020-08-27
 2.6k  177
357
Chapter 357
2020-09-06
 2.3k  67
358
Chapter 358
2020-09-10
 2.3k  64
359
Chapter 359
2020-09-11
 2.2k  46
360
Chapter 360
2020-09-13
 2.1k  55
361
Chapter 361
2020-09-17
 2.1k  37
362
Chapter 362
2020-09-20
 2.1k  35
363
Chapter 363
2020-09-27
 2.1k  67
364
Chapter 364
2020-10-04
 2.2k  71
365
Chapter 365
2020-10-11
 2.1k  49
366
Chapter 366
2020-10-18
 2.1k  42
367
Chapter 367
2020-10-25
 2.1k  60
368
Chapter 368
2020-11-01
 2.2k  91
369
Chapter 369
2020-11-08
 2k  52
370
Chapter 370
2020-11-15
 2.1k  118
371
Chapter 371
2020-11-22
 2k  46
372
Chapter 372
2020-11-29
 2.1k  44
373
Chapter 373
2020-12-06
 2k  60
374
Chapter 374
2020-12-13
 2k  42
375
Chapter 375
2020-12-20
 1.9k  46
376
Chapter 376
2020-12-27
 1.9k  47
377
Chapter 377
2021-01-03
 2k  98
378
Chapter 378
2021-01-10
 1.9k  45
379
Chapter 379
2021-01-17
 1.8k  31
380
Chapter 380
2021-01-24
 1.8k  16
381
Chapter 381
2021-01-31
 1.8k  32
382
Chapter 382
2021-02-07
 1.8k  40
383
Chapter 383
2021-02-14
 1.7k  31
384
Chapter 384
2021-02-21
 1.7k  62
385
Chapter 385
2021-02-28
 1.8k  69
386
Chapter 386
2021-03-07
 1.7k  42
387
Chapter 387
2021-03-14
 1.7k  53
388
Chapter 388
2021-03-21
 1.7k  78
389
Chapter 389
2021-03-28
 1.6k  51
390
Chapter 390
2021-04-04
 1.6k  54
391
Chapter 391
2021-04-11
 1.6k  29
392
Chapter 392
2021-04-18
 1.5k  31
393
Chapter 393
2021-04-25
 1.6k  59
394
Chapter 394
2021-05-02
 1.6k  71
395
Chapter 395
2021-05-09
 1.5k  54
396
Chapter 396
2021-05-16
 1.4k  43
397
Chapter 397
2021-05-23
 1.4k  40
398
Chapter 398
2021-05-30
 1.3k  37
399
Chapter 399
2021-06-06
 1.4k  29
400
Chapter 400
2021-06-13
 1.3k  37
401
Chapter 401
2021-06-20
 1.3k  42
402
Chapter 402
2021-06-27
 1.3k  72
403
Chapter 403
2021-07-04
 1.2k  54
404
Chapter 404
2021-07-11
 1.3k  47
405
Chapter 405
2021-07-18
 1.2k  71
406
Chapter 406
2021-07-25
 1.2k  68
407
Chapter 407
2021-07-27
 1.2k  59
408
Chapter 408
2021-08-01
 1.2k  50
409
Chapter 409
2021-08-03
 1.2k  57
410
Chapter 410
2021-08-08
 1.1k  34
411
Chapter 411
2021-08-10
 1.1k  48
412
Chapter 412
2021-08-15
 1.1k  42
413
Chapter 413
2021-08-17
 1.1k  43
414
Chapter 414
2021-08-22
 1k  30
415
Chapter 415
2021-08-24
 1.1k  49
416
Chapter 416
2021-08-29
 1k  44
417
Chapter 417
2021-08-31
 1.1k  40
418
Chapter 418
2021-09-05
 985  28
419
Chapter 419
2021-09-07
 973  35
420
Chapter 420
2021-09-12
 949  38
421
Chapter 421
2021-09-14
 931  29
422
Chapter 422
2021-09-19
 898  31
423
Chapter 423
2021-09-21
 889  31
424
Chapter 424
2021-09-26
 892  34
425
Chapter 425
2021-09-28
 891  55
426
Chapter 426
2021-10-03
 960  71
427
Chapter 427
2021-10-05
 892  34
428
Chapter 428
2021-10-10
 887  27
429
Chapter 429
2021-10-12
 831  45
430
Chapter 430
2021-10-17
 821  18
431
Chapter 431
2021-10-19
 831  14
432
Chapter 432
2021-10-24
 815  24
433
Chapter 433
2021-10-26
 835  51
434
Chapter 434
2021-10-31
 819  25
435
Chapter 435
2021-11-02
 816  31
436
Chapter 436
2021-11-07
 844  28
437
Chapter 437
2021-11-14
 799  29
438
Chapter 438
2021-11-21
 805  28
439
Chapter 439
2021-11-28
 815  22
440
Chapter 440
2021-12-05
 848  54
441
Chapter 441
2022-01-07
 788  88
442
Chapter 442
2022-01-14
 713  40
443
Chapter 443
2022-01-21
 678  14
444
Chapter 444
2022-01-28
 662  15
445
Chapter 445
2022-02-04
 677  19
446
Chapter 446
2022-02-11
 661  21
447
Chapter 447
2022-02-18
 633  21
448
Chapter 448
2022-02-25
 652  20
449
Chapter 449
2022-03-04
 652  17
450
Chapter 450
2022-03-11
 603  25
451
Chapter 451
2022-03-18
 628  21
452
Chapter 452
2022-03-25
 597  28
453
Chapter 453
2022-04-01
 581  23
454
Chapter 454
2022-04-08
 559  15
455
Chapter 455
2022-04-15
 561  13
456
Chapter 456
2022-04-22
 579  18
457
Chapter 457
2022-04-29
 595  17
458
Chapter 458
2022-05-06
 548  15
459
Chapter 459
2022-05-13
 546  12
460
Chapter 460
2022-05-20
 542  11
461
Chapter 461
2022-05-27
 528  10
462
Chapter 462
2022-06-03
 522  5
463
Chapter 463
2022-06-10
 515  18
464
Chapter 464
2022-06-17
 483  13
465
Chapter 465
2022-06-24
 475  12
466
Chapter 466
2022-07-01
 498  21
467
Chapter 467
2022-07-08
 451  13
468
Chapter 468
2022-07-15
 460  15
469
Chapter 469
2022-07-22
 449  14
470
Chapter 470
2022-07-29
 454  18
471
Chapter 471
2022-08-05
 418  14
472
Chapter 472
2022-08-12
 431  13
473
Chapter 473
2022-08-19
 422  14
474
Chapter 474
2022-08-26
 415  14
475
Chapter 475
2022-09-02
 382  11
476
Chapter 476
2022-09-09
 387  11
477
Chapter 477
2022-09-16
 392  21
478
Chapter 478
2022-09-23
 398  15
479
Chapter 479
2022-09-30
 360  10
480
Chapter 480
2022-10-07
 368  6
481
Chapter 481
2022-10-14
 342  12
482
Chapter 482
2022-10-21
 345  16
483
Chapter 483
2022-10-28
 324  17
484
Chapter 484
2022-11-04
 322  11
485
Chapter 485
2022-11-11
 325  10
486
Chapter 486
2022-11-18
 302  9
487
Chapter 487
2022-11-25
 304  11
488
Chapter 488
2022-12-02
 302  10
489
Chapter 489
2022-12-09
 276  14
490
Chapter 490
2022-12-16
 289  9
491
Chapter 491
2022-12-23
 281  11
492
Chapter 492
2022-12-30
 279  6
493
Chapter 493
2023-01-06
 280  9
494
Chapter 494
2023-01-13
 275  5
495
Chapter 495
2023-01-20
 268  7
496
Chapter 496
2023-01-27
 259  7
497
Chapter 497
2023-02-03
 257  9
498
Chapter 498
2023-02-10
 274  8
499
Chapter 499
2023-02-17
 254  5
500
Chapter 500
2023-02-24
 254  8
501
Chapter 501
2023-03-03
 243  4
502
Chapter 502
2023-03-10
 242  7
503
Chapter 503
2023-03-17
 236  10
504
Chapter 504
2023-03-24
 233  5
505
Chapter 505
2023-03-31
 230  5
506
Chapter 506
2023-04-07
 230  6
507
Chapter 507
2023-04-14
 222  7
508
Chapter 508
2023-04-21
 213  7
509
Chapter 509
2023-04-28
 208  4
510
Chapter 510
2023-05-05
 213  5
511
Chapter 511
2023-05-12
 206  4
512
Chapter 512
2023-05-19
 208  8
513
Chapter 513
2023-05-26
 203  7
514
Chapter 514
2023-06-02
 198  11
515
Chapter 515
2023-06-09
 187  7
516
Chapter 516
2023-06-16
 191  5
517
Chapter 517
2023-06-23
 185  7
518
Chapter 518
2023-06-30
 172  4
519
Chapter 519
2023-07-07
 176  5
520
Chapter 520
2023-07-14
 170  6
521
Chapter 521
2023-07-21
 154  7
522
Chapter 522
2023-07-28
 165  8
523
Chapter 523
2023-08-04
 152  11
524
Chapter 524
2023-08-11
 152  6
525
Chapter 525
2023-08-18
 152  4
526
Chapter 526
2023-08-25
 155  8
527
Chapter 527
2023-09-01
 141  6
528
Chapter 528
2023-09-08
 142  6
529
Chapter 529
2023-09-15
 138  2
530
Chapter 530
2023-09-22
 140  1
531
Chapter 531
2023-09-29
 144  8
532
Chapter 532
2023-10-06
 142  6
533
Chapter 533
2023-10-13
 136  3
534
Chapter 534
2023-10-20
 130  6
535
Chapter 535
2023-10-27
 118  5
536
Chapter 536
2023-11-03
 124  6
537
Chapter 537
2023-11-10
 115  7
538
Chapter 538
2023-11-17
 124  2
539
Chapter 539
2023-11-24
 110  6
540
Chapter 540
2023-12-01
 110  7
541
Chapter 541
2023-12-08
 99  1
542
Chapter 542
2023-12-15
 97  0
543
Chapter 543
2023-12-22
 104  5
544
Chapter 544
2023-12-29
 105  3
545
Chapter 545
2024-01-05
 96  3
546
Chapter 546
2024-01-12
 97  9
547
Chapter 547
2024-01-19
 97  5
548
Chapter 548
2024-01-26
 89  6
549
Chapter 549
2024-02-02
 88  3
550
Chapter 550
2024-02-09
 87  4
551
Chapter 551
2024-02-16
 76  1
552
Chapter 552
2024-02-23
 83  0
553
Chapter 553
2024-03-01
 83  3
554
Chapter 554
2024-03-08
 75  2
555
Chapter 555
2024-03-15
 70  4
556
Chapter 556
2024-03-22
 77  1
557
Chapter 557
2024-03-29
 60  8
558
Chapter 558
2024-04-05
 57  3
559
Chapter 559
2024-04-12
 48  2
560
Chapter 560
2024-04-19
 32  2
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Giới Thần Chủ
Vạn Giới Thần Chủ
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Vạn Cổ Kiếm Thần
Vạn Cổ Kiếm Thần
Hành động/Huyền huyễn
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Nghịch tập
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Bào Trù Thiên Hạ
Bào Trù Thiên Hạ
Hành động/Đã Full/Cung đình
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook