MangaToon
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Đã Full
48.7M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Tô Tô xuyên không đến một thời kỳ thiên lôi cuồn cuộn. Để tránh tai họa mà bảy chàng trai xuất sắc nhất thế giới liên kết đẩy mình xuống địa ngục, Tô Tô bắt đầu kế hoạch"tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi", chỉnh đốn "hậu cung", xoay chuyển tình thế mong sống sót!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 274 chương    /    (78653)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-05
 25.3k  3.5k
2
Chapter 2
2021-02-05
 20.3k  1.8k
3
Chapter 3
2021-02-05
 19k  1.1k
4
Chapter 4
2021-02-05
 19.9k  763
5
Chapter 5
2021-02-05
 18k  603
6
Chapter 6
2021-02-05
 18.4k  636
7
Chapter 7
2021-02-05
 18.1k  831
8
Chapter 8
2021-02-05
 17k  478
9
Chapter 9
2021-02-05
 17.4k  1k
10
Chapter 10
2021-02-05
 17.1k  531
11
Chapter 11
2021-02-08
 16.4k  535
12
Chapter 12
2021-02-11
 15.1k  530
13
Chapter 13
2021-02-15
 15.5k  324
14
Chapter 14
2021-02-18
 16k  346
15
Chapter 15
2021-02-22
 15k  519
16
Chapter 16
2021-02-25
 16.1k  662
17
Chapter 17
2021-03-01
 14k  370
18
Chapter 18
2021-03-04
 14.3k  402
19
Chapter 19
2021-03-08
 13.1k  314
20
Chapter 20
2021-03-11
 13.4k  378
21
Chapter 21
2021-03-15
 14.8k  752
22
Chapter 22
2021-03-18
 13.9k  465
23
Chapter 23
2021-03-22
 13.2k  630
24
Chapter 24
2021-03-25
 14k  506
25
Chapter 25
2021-03-29
 13.2k  334
26
Chapter 26
2021-04-01
 13.8k  514
27
Chapter 27
2021-04-05
 12.3k  389
28
Chapter 28
2021-04-08
 12.9k  658
29
Chapter 29
2021-04-12
 12.6k  557
30
Chapter 30
2021-04-15
 12.7k  506
31
Chapter 31
2021-04-19
 12.4k  481
32
Chapter 32
2021-04-22
 12k  340
33
Chapter 33
2021-04-26
 12.9k  1.2k
34
Chapter 34
2021-04-29
 12.5k  459
35
Chapter 35
2021-05-03
 12.4k  472
36
Chapter 36
2021-05-06
 12.5k  403
37
Chapter 37
2021-05-10
 12.8k  841
38
Chapter 38
2021-05-13
 12.6k  929
39
Chapter 39
2021-05-17
 13k  1.2k
40
Chapter 40
2021-05-20
 11.9k  555
41
Chapter 41
2021-05-24
 12.7k  679
42
Chapter 42
2021-05-27
 12.2k  512
43
Chapter 43
2021-05-31
 11.6k  469
44
Chapter 44
2021-06-03
 11.5k  426
45
Chapter 45
2021-06-07
 11.5k  393
46
Chapter 46
2021-06-10
 10.7k  355
47
Chapter 47
2021-06-13
 10.7k  203
48
Chapter 48
2021-06-13
 10.6k  183
49
Chapter 49
2021-06-13
 10.9k  230
50
Chapter 50
2021-06-13
 10.5k  169
51
Chapter 51
2021-06-13
 10.7k  134
52
Chapter 52
2021-06-13
 10.7k  118
53
Chapter 53
2021-06-13
 10.6k  314
54
Chapter 54
2021-06-13
 10.3k  206
55
Chapter 55
2021-06-13
 10.4k  203
56
Chapter 56
2021-06-13
 11.2k  336
57
Chapter 57
2021-06-14
 11k  644
58
Chapter 58
2021-06-17
 11.8k  746
59
Chapter 59
2021-06-21
 10.5k  296
60
Chapter 60
2021-06-24
 10.7k  501
61
Chapter 61
2021-06-28
 10.3k  290
62
Chapter 62
2021-07-01
 10.3k  363
63
Chapter 63
2021-07-05
 10.3k  540
64
Chapter 64
2021-07-08
 10.2k  387
65
Chapter 65
2021-07-12
 10.1k  288
66
Chapter 66
2021-07-15
 9.9k  345
67
Chapter 67
2021-07-19
 10.3k  421
68
Chapter 68
2021-07-22
 9.3k  362
69
Chapter 69
2021-07-26
 9.6k  376
70
Chapter 70
2021-07-29
 9.7k  352
71
Chapter 71
2021-08-02
 9.7k  411
72
Chapter 72
2021-08-05
 9.4k  440
73
Chapter 73
2021-08-09
 9.5k  445
74
Chapter 74
2021-08-12
 9.2k  389
75
Chapter 75
2021-08-16
 9.2k  413
76
Chapter 76
2021-08-19
 9.6k  491
77
Chapter 77
2021-08-23
 8.8k  309
78
Chapter 78
2021-08-26
 9k  403
79
Chapter 79
2021-08-29
 8.3k  201
80
Chapter 80
2021-08-29
 8.5k  198
81
Chapter 81
2021-08-29
 8.5k  194
82
Chapter 82
2021-08-29
 8.5k  176
83
Chapter 83
2021-08-29
 8.6k  231
84
Chapter 84
2021-08-29
 8.8k  258
85
Chapter 85
2021-08-29
 8.3k  223
86
Chapter 86
2021-08-29
 8.4k  186
87
Chapter 87
2021-08-29
 8.1k  113
88
Chapter 88
2021-08-29
 8.9k  228
89
Chapter 89
2021-08-30
 8.9k  385
90
Chapter 90
2021-09-02
 8.4k  384
91
Chapter 91
2021-09-06
 8.5k  337
92
Chapter 92
2021-09-09
 8.2k  396
93
Chapter 93
2021-09-13
 8.1k  341
94
Chapter 94
2021-09-16
 8k  358
95
Chapter 95
2021-09-20
 7.7k  234
96
Chapter 96
2021-09-23
 8.1k  394
97
Chapter 97
2021-09-27
 7.6k  387
98
Chapter 98
2021-09-30
 8k  383
99
Chapter 99
2021-10-04
 7.5k  342
100
Chapter 100
2021-10-07
 7.7k  439
101
Chapter 101
2021-10-11
 7.3k  354
102
Chapter 102
2021-10-14
 7.7k  354
103
Chapter 103
2021-10-18
 7.4k  367
104
Chapter 104
2021-10-21
 7.3k  342
105
Chapter 105
2021-10-25
 7k  440
106
Chapter 106
2021-10-28
 6.8k  309
107
Chapter 107
2021-11-01
 6.6k  255
108
Chapter 108
2021-11-02
 6.1k  139
109
Chapter 109
2021-11-02
 6.3k  132
110
Chapter 110
2021-11-02
 6.7k  166
111
Chapter 111
2021-11-02
 6.5k  161
112
Chapter 112
2021-11-02
 6.3k  88
113
Chapter 113
2021-11-02
 6.4k  141
114
Chapter 114
2021-11-02
 6.6k  311
115
Chapter 115
2021-11-04
 6.5k  385
116
Chapter 116
2021-11-08
 6k  426
117
Chapter 117
2021-11-11
 6.2k  317
118
Chapter 118
2021-11-15
 6.4k  326
119
Chapter 119
2021-11-18
 6.2k  301
120
Chapter 120
2021-11-22
 6k  335
121
Chapter 121
2021-11-25
 6.1k  286
122
Chapter 122
2021-11-29
 6.8k  427
123
Chapter 123
2021-12-02
 5.9k  240
124
Chapter 124
2021-12-06
 6.3k  516
125
Chapter 125
2021-12-09
 6.3k  367
126
Chapter 126
2021-12-13
 6.2k  394
127
Chapter 127
2021-12-16
 5.9k  275
128
Chapter 128
2021-12-20
 5.8k  376
129
Chapter 129
2021-12-23
 5.9k  350
130
Chapter 130
2021-12-27
 5.9k  329
131
Chapter 131
2021-12-30
 5.4k  238
132
Chapter 132
2022-01-03
 5.6k  335
133
Chapter 133
2022-01-06
 5.9k  475
134
Chapter 134
2022-01-10
 5.4k  350
135
Chapter 135
2022-01-13
 5.3k  318
136
Chapter 136
2022-01-17
 5.4k  399
137
Chapter 137
2022-01-20
 5.7k  374
138
Chapter 138
2022-01-24
 5.7k  392
139
Chapter 139
2022-01-27
 5.8k  471
140
Chapter 140
2022-01-31
 5.8k  414
141
Chapter 141
2022-02-03
 5.5k  386
142
Chapter 142
2022-02-07
 5.6k  356
143
Chapter 143
2022-02-10
 5.1k  332
144
Chapter 144
2022-02-14
 5.1k  380
145
Chapter 145
2022-02-17
 4.7k  216
146
Chapter 146
2022-02-21
 4.8k  228
147
Chapter 147
2022-02-24
 4.7k  235
148
Chapter 148
2022-02-28
 4.7k  290
149
Chapter 149
2022-03-03
 4.7k  295
150
Chapter 150
2022-03-07
 4.7k  361
151
Chapter 151
2022-03-10
 4.5k  330
152
Chapter 152
2022-03-14
 4.4k  245
153
Chapter 153
2022-03-17
 4.3k  265
154
Chapter 154
2022-03-21
 4.2k  303
155
Chapter 155
2022-03-24
 4.4k  321
156
Chapter 156
2022-03-28
 4.3k  338
157
Chapter 157
2022-03-31
 4.1k  306
158
Chapter 158
2022-04-04
 4.1k  242
159
Chapter 159
2022-04-07
 4k  165
160
Chapter 160
2022-04-07
 3.9k  121
161
Chapter 161
2022-04-07
 3.5k  111
162
Chapter 162
2022-04-07
 3.7k  120
163
Chapter 163
2022-04-07
 3.5k  119
164
Chapter 164
2022-04-07
 3.6k  104
165
Chapter 165
2022-04-07
 3.5k  220
166
Chapter 166
2022-04-07
 3.7k  184
167
Chapter 167
2022-04-11
 3.7k  200
168
Chapter 168
2022-04-14
 3.7k  262
169
Chapter 169
2022-04-18
 3.9k  205
170
Chapter 170
2022-04-21
 3.9k  261
171
Chapter 171
2022-04-25
 3.6k  196
172
Chapter 172
2022-04-28
 3.6k  157
173
Chapter 173
2022-05-02
 3.5k  235
174
Chapter 174
2022-05-05
 3.5k  191
175
Chapter 175
2022-05-09
 3.6k  175
176
Chapter 176
2022-05-12
 3.4k  201
177
Chapter 177
2022-05-16
 3.5k  236
178
Chapter 178
2022-05-19
 3.4k  138
179
Chapter 179
2022-05-23
 3.3k  116
180
Chapter 180
2022-05-26
 3.3k  182
181
Chapter 181
2022-05-30
 3.1k  119
182
Chapter 182
2022-06-02
 3.2k  142
183
Chapter 183
2022-06-06
 3.1k  151
184
Chapter 184
2022-06-09
 3.2k  184
185
Chapter 185
2022-06-13
 3k  160
186
Chapter 186
2022-06-16
 3.1k  146
187
Chapter 187
2022-06-20
 3.2k  125
188
Chapter 188
2022-06-23
 3.3k  210
189
Chapter 189
2022-06-27
 3k  146
190
Chapter 190
2022-06-30
 3.3k  151
191
Chapter 191
2022-07-04
 3k  168
192
Chapter 192
2022-07-07
 3.2k  222
193
Chapter 193
2022-07-11
 3k  168
194
Chapter 194
2022-07-14
 3.2k  179
195
Chapter 195
2022-07-18
 2.8k  165
196
Chapter 196
2022-07-21
 2.8k  128
197
Chapter 197
2022-07-25
 2.9k  150
198
Chapter 198
2022-07-28
 2.9k  237
199
Chapter 199
2022-08-01
 2.6k  157
200
Chapter 200
2022-08-04
 3k  143
201
Chapter 201
2022-08-08
 2.8k  146
202
Chapter 202
2022-08-11
 2.6k  109
203
Chapter 203
2022-08-15
 2.8k  165
204
Chapter 204
2022-08-18
 2.8k  133
205
Chapter 205
2022-08-22
 2.7k  126
206
Chapter 206
2022-08-25
 3k  249
207
Chapter 207
2022-08-29
 2.4k  79
208
Chapter 208
2022-09-01
 2.6k  106
209
Chapter 209
2022-09-05
 2.5k  68
210
Chapter 210
2022-09-08
 2.5k  98
211
Chapter 211
2022-09-12
 2.3k  68
212
Chapter 212
2022-09-15
 2.4k  110
213
Chapter 213
2022-09-19
 2.4k  175
214
Chapter 214
2022-09-22
 2.3k  91
215
Chapter 215
2022-09-26
 2.3k  72
216
Chapter 216
2022-09-29
 2.4k  69
217
Chapter 217
2022-10-03
 2.4k  120
218
Chapter 218
2022-10-06
 2.2k  83
219
Chapter 219
2022-10-10
 2k  66
220
Chapter 220
2022-10-13
 2k  81
221
Chapter 221
2022-10-17
 2.1k  68
222
Chapter 222
2022-10-20
 2k  59
223
Chapter 223
2022-10-24
 1.9k  52
224
Chapter 224
2022-10-27
 1.8k  47
225
Chapter 225
2022-10-31
 1.9k  53
226
Chapter 226
2022-11-03
 1.8k  54
227
Chapter 227
2022-11-07
 1.8k  63
228
Chapter 228
2022-11-10
 1.9k  64
229
Chapter 229
2022-11-14
 1.9k  48
230
Chapter 230
2022-11-17
 1.9k  56
231
Chapter 231
2022-11-21
 1.8k  59
232
Chapter 232
2022-11-24
 1.8k  70
233
Chapter 233
2022-11-28
 1.8k  55
234
Chapter 234
2022-12-01
 1.8k  50
235
Chapter 235
2022-12-05
 1.8k  50
236
Chapter 236
2022-12-08
 1.7k  49
237
Chapter 237
2022-12-15
 1.6k  45
238
Chapter 238
2022-12-19
 1.7k  49
239
Chapter 239
2022-12-22
 1.5k  51
240
Chapter 240
2022-12-26
 1.6k  59
241
Chapter 241
2022-12-29
 1.5k  33
242
Chapter 242
2023-01-02
 1.5k  63
243
Chapter 243
2023-01-05
 1.5k  26
244
Chapter 244
2023-01-09
 1.5k  41
245
Chapter 245
2023-01-12
 1.5k  31
246
Chapter 246
2023-01-16
 1.5k  19
247
Chapter 247
2023-01-19
 1.4k  26
248
Chapter 248
2023-01-23
 1.4k  26
249
Chapter 249
2023-01-26
 1.4k  24
250
Chapter 250
2023-01-30
 1.3k  28
251
Chapter 251
2023-02-02
 1.4k  25
252
Chapter 252
2023-02-06
 1.3k  23
253
Chapter 253
2023-02-09
 1.4k  27
254
Chapter 254
2023-02-13
 1.3k  29
255
Chapter 255
2023-02-16
 1.3k  39
256
Chapter 256
2023-02-20
 1.3k  41
257
Chapter 257
2023-02-23
 1.3k  26
258
Chapter 258
2023-02-27
 1.3k  31
259
Chapter 259
2023-03-02
 1.2k  22
260
Chapter 260
2023-03-06
 1.2k  29
261
Chapter 261
2023-03-09
 1.2k  28
262
Chapter 262
2023-03-13
 1.1k  24
263
Chapter 263
2023-03-16
 1.3k  25
264
Chapter 264
2023-03-20
 1.1k  34
265
Chapter 265
2023-03-23
 1.3k  73
266
Chapter 266
2023-03-27
 1.1k  53
267
Chapter 267
2023-03-30
 1.2k  35
268
Chapter 268
2023-04-03
 1.1k  22
269
Chapter 269
2023-04-06
 1.3k  58
270
Chapter 270
2023-04-10
 1.1k  51
271
Chapter 271
2023-04-13
 1.1k  49
272
Chapter 272
2023-04-17
 1.2k  30
273
Chapter 273
2023-04-20
 1.2k  43
274
Chapter 274
2023-04-24
 2.1k  324
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Phi Là Diêm Vương
Vương Phi Là Diêm Vương
Tình yêu/Truy thê/Nữ cường/Vương phi/Harem/Sảng văn/419/Công chúa
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Chớ Trêu Chọc Cao Thủ Phản Diện
Xuyên Không/Nữ cường/Hệ thống/Tình thầy trò/Nuôi lớn/Sảng văn/Chuyên sủng/Trung thành
Take Me Out
Take Me Out
Tình yêu/Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh/Tráo đổi linh hồn/Ấm áp/Sảng văn/Nghịch tập/Thay đổi rực rỡ/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Bổn Vương Phi Có Thần Đằng
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Cổ đại/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Dịu dàng/Thần tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook