MangaToon
Hậu Cung Của Nữ Đế
Hậu Cung Của Nữ Đế
Tiếp tục cập nhật
8.8M
4.5
Tên tác giả: 拂晓联盟

Nữ tổng tài bá đạo xuyên không vào thế giới nữ tôn, thức dậy thấy mình có hẳn bảy ông chồng! Không chỉ phải tranh đoạt ngôi vị trong trận chiến mưu quyền, còn phải ứng phó với mấy cục cưng nam sủng ngày ngày ghen tuông ở hậu cung. Đám đàn ông kia, dùng đủ mọi mỹ nam kế để quyến rũ ta, vậy mà ta lại động lòng với họ!

Truyện này do 拂晓联盟 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 200 chương    /    (9602)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-10-21
 7.2k  678
2
Chapter 2
2022-10-28
 5k  205
3
Chapter 3
2022-10-28
 4.9k  142
4
Chapter 4
2022-10-28
 4.6k  53
5
Chapter 5
2022-10-28
 4.4k  64
6
Chapter 6
2022-10-28
 4.2k  76
7
Chapter 7
2022-10-28
 4.1k  51
8
Chapter 8
2022-10-28
 4.3k  51
9
Chapter 9
2022-10-28
 4k  90
10
Chapter 10
2022-10-28
 4.2k  65
11
Chapter 11
2022-10-29
 4.4k  128
12
Chapter 12
2022-10-31
 4.5k  115
13
Chapter 13
2022-11-05
 4.2k  101
14
Chapter 14
2022-11-07
 4.4k  123
15
Chapter 15
2022-11-12
 4k  82
16
Chapter 16
2022-11-14
 3.8k  106
17
Chapter 17
2022-11-19
 3.4k  59
18
Chapter 18
2022-11-21
 3.5k  86
19
Chapter 19
2022-11-24
 3.4k  50
20
Chapter 20
2022-11-24
 3.2k  65
21
Chapter 21
2022-11-24
 3.1k  30
22
Chapter 22
2022-11-24
 3.4k  66
23
Chapter 23
2022-11-24
 3.2k  39
24
Chapter 24
2022-11-24
 3.1k  34
25
Chapter 25
2022-11-24
 3.4k  72
26
Chapter 26
2022-11-26
 3.2k  76
27
Chapter 27
2022-11-28
 3.1k  93
28
Chapter 28
2022-12-03
 3k  42
29
Chapter 29
2022-12-05
 2.9k  77
30
Chapter 30
2022-12-10
 2.9k  81
31
Chapter 31
2022-12-12
 2.9k  78
32
Chapter 32
2022-12-17
 2.7k  64
33
Chapter 33
2022-12-19
 2.6k  63
34
Chapter 34
2022-12-24
 2.5k  46
35
Chapter 35
2022-12-26
 2.4k  70
36
Chapter 36
2022-12-26
 2.4k  57
37
Chapter 37
2022-12-26
 2.4k  46
38
Chapter 38
2022-12-26
 2.3k  33
39
Chapter 39
2022-12-26
 2.3k  31
40
Chapter 40
2022-12-26
 2.4k  41
41
Chapter 41
2022-12-31
 2.4k  81
42
Chapter 42
2023-01-02
 2.4k  81
43
Chapter 43
2023-01-07
 2.3k  64
44
Chapter 44
2023-01-09
 2.3k  63
45
Chapter 45
2023-01-14
 2.1k  29
46
Chapter 46
2023-01-16
 2.2k  37
47
Chapter 47
2023-01-21
 2.1k  57
48
Chapter 48
2023-01-23
 2.3k  70
49
Chapter 49
2023-01-28
 2.1k  56
50
Chapter 50
2023-01-30
 2.1k  69
51
Chapter 51
2023-02-04
 2k  41
52
Chapter 52
2023-02-06
 2k  38
53
Chapter 53
2023-02-11
 2k  45
54
Chapter 54
2023-02-13
 2k  58
55
Chapter 55
2023-02-18
 2k  111
56
Chapter 56
2023-02-20
 1.9k  49
57
Chapter 57
2023-02-25
 1.8k  37
58
Chapter 58
2023-02-27
 1.9k  80
59
Chapter 59
2023-03-04
 1.7k  42
60
Chapter 60
2023-03-06
 1.9k  53
61
Chapter 61
2023-03-11
 1.9k  49
62
Chapter 62
2023-03-13
 1.7k  42
63
Chapter 63
2023-03-16
 1.6k  34
64
Chapter 64
2023-03-16
 1.5k  36
65
Chapter 65
2023-03-16
 1.6k  18
66
Chapter 66
2023-03-16
 1.5k  19
67
Chapter 67
2023-03-16
 1.6k  44
68
Chapter 68
2023-03-18
 1.6k  49
69
Chapter 69
2023-03-20
 1.7k  43
70
Chapter 70
2023-03-25
 1.6k  30
71
Chapter 71
2023-03-27
 1.6k  41
72
Chapter 72
2023-04-01
 1.6k  46
73
Chapter 73
2023-04-03
 1.6k  77
74
Chapter 74
2023-04-08
 1.6k  47
75
Chapter 75
2023-04-10
 1.6k  63
76
Chapter 76
2023-04-15
 1.6k  57
77
Chapter 77
2023-04-17
 1.7k  66
78
Chapter 78
2023-04-22
 1.7k  69
79
Chapter 79
2023-04-24
 1.6k  69
80
Chapter 80
2023-04-29
 1.5k  57
81
Chapter 81
2023-05-01
 1.4k  51
82
Chapter 82
2023-05-06
 1.3k  20
83
Chapter 83
2023-05-08
 1.4k  31
84
Chapter 84
2023-05-13
 1.3k  29
85
Chapter 85
2023-05-15
 1.3k  36
86
Chapter 86
2023-05-20
 1.3k  35
87
Chapter 87
2023-05-22
 1.3k  96
88
Chapter 88
2023-05-27
 1.2k  60
89
Chapter 89
2023-05-29
 1.2k  45
90
Chapter 90
2023-06-03
 1.2k  55
91
Chapter 91
2023-06-10
 1.3k  40
92
Chapter 92
2023-06-17
 1.2k  41
93
Chapter 93
2023-06-19
 1.3k  61
94
Chapter 94
2023-06-24
 1.1k  42
95
Chapter 95
2023-06-26
 1k  33
96
Chapter 96
2023-06-26
 1k  26
97
Chapter 97
2023-06-26
 981  25
98
Chapter 98
2023-06-26
 1.1k  62
99
Chapter 99
2023-06-26
 938  35
100
Chapter 100
2023-06-26
 1.2k  38
101
Chapter 101
2023-07-01
 1k  57
102
Chapter 102
2023-07-03
 1.1k  49
103
Chapter 103
2023-07-08
 958  19
104
Chapter 104
2023-07-10
 1k  51
105
Chapter 105
2023-07-15
 954  67
106
Chapter 106
2023-07-17
 1k  39
107
Chapter 107
2023-07-22
 962  47
108
Chapter 108
2023-07-24
 1k  59
109
Chapter 109
2023-07-29
 1k  31
110
Chapter 110
2023-07-31
 1.1k  36
111
Chapter 111
2023-08-05
 904  42
112
Chapter 112
2023-08-07
 939  43
113
Chapter 113
2023-08-12
 839  26
114
Chapter 114
2023-08-14
 814  42
115
Chapter 115
2023-08-19
 786  25
116
Chapter 116
2023-08-21
 926  62
117
Chapter 117
2023-08-26
 841  33
118
Chapter 118
2023-08-28
 784  41
119
Chapter 119
2023-09-02
 769  33
120
Chapter 120
2023-09-04
 814  44
121
Chapter 121
2023-09-09
 728  20
122
Chapter 122
2023-09-11
 807  30
123
Chapter 123
2023-09-16
 728  39
124
Chapter 124
2023-09-18
 688  43
125
Chapter 125
2023-09-23
 729  44
126
Chapter 126
2023-09-25
 661  50
127
Chapter 127
2023-09-30
 650  24
128
Chapter 128
2023-10-02
 646  30
129
Chapter 129
2023-10-07
 648  47
130
Chapter 130
2023-10-09
 725  58
131
Chapter 131
2023-10-14
 645  48
132
Chapter 132
2023-10-16
 750  58
133
Chapter 133
2023-10-21
 650  46
134
Chapter 134
2023-10-23
 592  40
135
Chapter 135
2023-10-28
 533  33
136
Chapter 136
2023-10-30
 562  35
137
Chapter 137
2023-11-04
 581  25
138
Chapter 138
2023-11-06
 557  45
139
Chapter 139
2023-11-11
 531  29
140
Chapter 140
2023-11-13
 528  41
141
Chapter 141
2023-11-18
 497  19
142
Chapter 142
2023-11-20
 569  34
143
Chapter 143
2023-11-25
 566  22
144
Chapter 144
2023-11-27
 609  42
145
Chapter 145
2023-12-02
 531  37
146
Chapter 146
2023-12-04
 536  30
147
Chapter 147
2023-12-09
 509  22
148
Chapter 148
2023-12-11
 556  36
149
Chapter 149
2023-12-16
 517  22
150
Chapter 150
2023-12-18
 494  20
151
Chapter 151
2023-12-23
 517  25
152
Chapter 152
2023-12-25
 522  37
153
Chapter 153
2023-12-30
 474  25
154
Chapter 154
2024-01-01
 491  43
155
Chapter 155
2024-01-06
 517  28
156
Chapter 156
2024-01-08
 514  52
157
Chapter 157
2024-01-13
 490  27
158
Chapter 158
2024-01-15
 507  39
159
Chapter 159
2024-01-20
 508  30
160
Chapter 160
2024-01-22
 443  29
161
Chapter 161
2024-01-27
 440  17
162
Chapter 162
2024-01-29
 480  47
163
Chapter 163
2024-02-03
 447  27
164
Chapter 164
2024-02-05
 448  24
165
Chapter 165
2024-02-10
 406  15
166
Chapter 166
2024-02-12
 423  27
167
Chapter 167
2024-02-17
 424  25
168
Chapter 168
2024-02-19
 372  26
169
Chapter 169
2024-02-24
 387  11
170
Chapter 170
2024-02-26
 420  22
171
Chapter 171
2024-03-02
 371  17
172
Chapter 172
2024-03-04
 339  28
173
Chapter 173
2024-03-09
 338  9
174
Chapter 174
2024-03-11
 361  15
175
Chapter 175
2024-03-16
 358  52
176
Chapter 176
2024-03-18
 365  16
177
Chapter 177
2024-03-23
 329  12
178
Chapter 178
2024-03-25
 326  21
179
Chapter 179
2024-04-01
 358  31
180
Chapter 180
2024-04-06
 278  15
181
Chapter 181
2024-04-08
 293  20
182
Chapter 182
2024-04-13
 277  15
183
Chapter 183
2024-04-15
 278  18
184
Chapter 184
2024-04-20
 259  17
185
Chapter 185
2024-04-22
 262  18
186
Chapter 186
2024-04-27
 265  16
187
Chapter 187
2024-04-29
 260  20
188
Chapter 188
2024-05-04
 276  14
189
Chapter 189
2024-05-06
 260  15
190
Chapter 190
2024-05-11
 243  17
191
Chapter 191
2024-05-13
 251  32
192
Chapter 192
2024-05-18
 250  34
193
Chapter 193
2024-05-20
 264  22
194
Chapter 194
2024-05-25
 207  16
195
Chapter 195
2024-05-27
 207  23
196
Chapter 196
2024-06-01
 241  24
197
Chapter 197
2024-06-03
 212  17
198
Chapter 198
2024-06-08
 179  12
199
Chapter 199
2024-06-10
 180  19
200
Chapter 200
2024-06-15
 151  19
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Em Là Của Tôi…!!!
Em Là Của Tôi…!!!
Ngọt sủng/Chênh lệch tuổi
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Nghịch tập/Hiền lành
[BJYX]Tôi Chet Mê Với Nụ Cười Của Cậu
[BJYX]Tôi Chet Mê Với Nụ Cười Của Cậu
Trường học/Ngọt sủng
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Đích Nữ Vi Mưu
Đích Nữ Vi Mưu
Tình yêu/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Trùng sinh báo thù
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Harem
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook