MangaToon
Ta Là Tà Đế
Ta Là Tà Đế
Tiếp tục cập nhật
3.1M
4.5
Tên tác giả: The King

Mỹ nam tử tuyệt thế Tạ Diệm xuyên vào ổ yêu nữ, để không bị thải âm bổ dương tới chết, anh dựa vào hệ thống "Cố Dương" để sống chung với các yêu nữ, chém tặc, từ chối liên bang... Sau cùng đã trở thành một bậc Tà Đế đẹp trai nhất lịch sử!

Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 207 chương    /    (3549)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-07-13
 2.7k  510
2
Chapter 2
2022-07-20
 1.9k  158
3
Chapter 3
2022-07-20
 1.6k  85
4
Chapter 4
2022-07-20
 1.5k  68
5
Chapter 5
2022-07-20
 1.5k  61
6
Chapter 6
2022-07-20
 1.4k  74
7
Chapter 7
2022-07-20
 1.4k  63
8
Chapter 8
2022-07-20
 1.4k  20
9
Chapter 9
2022-07-20
 1.4k  33
10
Chapter 10
2022-07-20
 1.5k  93
11
Chapter 11
2022-07-24
 1.3k  54
12
Chapter 12
2022-07-26
 1.2k  38
13
Chapter 13
2022-07-31
 1.2k  45
14
Chapter 14
2022-08-02
 1.2k  62
15
Chapter 15
2022-08-07
 1.1k  45
16
Chapter 16
2022-08-09
 1.1k  63
17
Chapter 17
2022-08-14
 1k  38
18
Chapter 18
2022-08-15
 933  29
19
Chapter 19
2022-08-15
 908  27
20
Chapter 20
2022-08-15
 942  32
21
Chapter 21
2022-08-15
 898  21
22
Chapter 22
2022-08-15
 903  39
23
Chapter 23
2022-08-15
 951  27
24
Chapter 24
2022-08-15
 919  25
25
Chapter 25
2022-08-16
 960  53
26
Chapter 26
2022-08-21
 903  43
27
Chapter 27
2022-08-23
 889  58
28
Chapter 28
2022-08-28
 837  42
29
Chapter 29
2022-08-30
 821  30
30
Chapter 30
2022-09-04
 742  32
31
Chapter 31
2022-09-06
 789  40
32
Chapter 32
2022-09-11
 726  19
33
Chapter 33
2022-09-13
 713  37
34
Chapter 34
2022-09-18
 748  16
35
Chapter 35
2022-09-20
 702  24
36
Chapter 36
2022-09-25
 726  16
37
Chapter 37
2022-09-27
 718  30
38
Chapter 38
2022-09-30
 641  16
39
Chapter 39
2022-09-30
 601  17
40
Chapter 40
2022-09-30
 596  18
41
Chapter 41
2022-09-30
 612  25
42
Chapter 42
2022-09-30
 591  23
43
Chapter 43
2022-09-30
 578  26
44
Chapter 44
2022-09-30
 591  17
45
Chapter 45
2022-10-02
 560  14
46
Chapter 46
2022-10-04
 571  13
47
Chapter 47
2022-10-09
 525  12
48
Chapter 48
2022-10-11
 531  15
49
Chapter 49
2022-10-16
 539  14
50
Chapter 50
2022-10-18
 532  22
51
Chapter 51
2022-10-23
 521  25
52
Chapter 52
2022-10-25
 520  12
53
Chapter 53
2022-10-28
 486  11
54
Chapter 54
2022-10-28
 489  10
55
Chapter 55
2022-10-28
 463  11
56
Chapter 56
2022-10-28
 443  10
57
Chapter 57
2022-10-28
 463  14
58
Chapter 58
2022-10-28
 440  10
59
Chapter 59
2022-10-28
 465  12
60
Chapter 60
2022-10-30
 480  13
61
Chapter 61
2022-11-01
 464  15
62
Chapter 62
2022-11-06
 476  9
63
Chapter 63
2022-11-08
 473  8
64
Chapter 64
2022-11-13
 452  7
65
Chapter 65
2022-11-15
 457  18
66
Chapter 66
2022-11-20
 446  30
67
Chapter 67
2022-11-22
 451  13
68
Chapter 68
2022-11-25
 410  7
69
Chapter 69
2022-11-25
 402  8
70
Chapter 70
2022-11-25
 432  13
71
Chapter 71
2022-11-25
 404  6
72
Chapter 72
2022-11-25
 444  16
73
Chapter 73
2022-11-27
 451  19
74
Chapter 74
2022-11-29
 442  28
75
Chapter 75
2022-12-04
 403  13
76
Chapter 76
2022-12-06
 417  16
77
Chapter 77
2022-12-11
 401  9
78
Chapter 78
2022-12-13
 400  12
79
Chapter 79
2022-12-18
 397  16
80
Chapter 80
2022-12-20
 394  9
81
Chapter 81
2022-12-25
 379  8
82
Chapter 82
2022-12-27
 384  12
83
Chapter 83
2023-01-01
 374  9
84
Chapter 84
2023-01-03
 387  12
85
Chapter 85
2023-01-08
 366  4
86
Chapter 86
2023-01-10
 361  11
87
Chapter 87
2023-01-15
 377  17
88
Chapter 88
2023-01-17
 355  7
89
Chapter 89
2023-01-22
 352  5
90
Chapter 90
2023-01-24
 354  9
91
Chapter 91
2023-01-29
 334  7
92
Chapter 92
2023-01-31
 355  12
93
Chapter 93
2023-02-05
 340  9
94
Chapter 94
2023-02-07
 350  8
95
Chapter 95
2023-02-12
 334  9
96
Chapter 96
2023-02-14
 355  14
97
Chapter 97
2023-02-19
 341  9
98
Chapter 98
2023-02-21
 321  8
99
Chapter 99
2023-02-26
 304  9
100
Chapter 100
2023-02-28
 317  9
101
Chapter 101
2023-03-05
 293  5
102
Chapter 102
2023-03-07
 289  5
103
Chapter 103
2023-03-07
 280  6
104
Chapter 104
2023-03-07
 278  7
105
Chapter 105
2023-03-07
 274  3
106
Chapter 106
2023-03-07
 272  10
107
Chapter 107
2023-03-07
 289  5
108
Chapter 108
2023-03-12
 297  13
109
Chapter 109
2023-03-14
 297  7
110
Chapter 110
2023-03-19
 284  11
111
Chapter 111
2023-03-21
 282  13
112
Chapter 112
2023-03-26
 280  8
113
Chapter 113
2023-03-28
 277  10
114
Chapter 114
2023-04-02
 269  8
115
Chapter 115
2023-04-04
 265  11
116
Chapter 116
2023-04-09
 259  9
117
Chapter 117
2023-04-11
 263  12
118
Chapter 118
2023-04-16
 260  6
119
Chapter 119
2023-04-18
 260  9
120
Chapter 120
2023-04-23
 246  3
121
Chapter 121
2023-04-25
 249  10
122
Chapter 122
2023-04-30
 253  17
123
Chapter 123
2023-05-07
 233  8
124
Chapter 124
2023-05-09
 216  10
125
Chapter 125
2023-05-14
 208  11
126
Chapter 126
2023-05-16
 212  9
127
Chapter 127
2023-05-22
 161  3
128
Chapter 128
2023-05-23
 212  6
129
Chapter 129
2023-05-28
 204  5
130
Chapter 130
2023-05-30
 204  6
131
Chapter 131
2023-06-04
 204  4
132
Chapter 132
2023-06-06
 196  12
133
Chapter 133
2023-06-11
 191  2
134
Chapter 134
2023-06-13
 204  8
135
Chapter 135
2023-06-18
 181  4
136
Chapter 136
2023-06-20
 193  6
137
Chapter 137
2023-06-25
 189  4
138
Chapter 138
2023-06-27
 188  6
139
Chapter 139
2023-07-02
 177  5
140
Chapter 140
2023-07-04
 188  12
141
Chapter 141
2023-07-09
 168  4
142
Chapter 142
2023-07-11
 171  8
143
Chapter 143
2023-07-16
 161  4
144
Chapter 144
2023-07-18
 173  7
145
Chapter 145
2023-07-23
 160  8
146
Chapter 146
2023-07-25
 169  9
147
Chapter 147
2023-07-30
 159  4
148
Chapter 148
2023-08-01
 161  9
149
Chapter 149
2023-08-06
 156  4
150
Chapter 150
2023-08-08
 156  3
151
Chapter 151
2023-08-13
 152  3
152
Chapter 152
2023-08-15
 158  6
153
Chapter 153
2023-08-20
 156  5
154
Chapter 154
2023-08-22
 149  5
155
Chapter 155
2023-08-27
 149  4
156
Chapter 156
2023-08-29
 147  6
157
Chapter 157
2023-09-03
 141  3
158
Chapter 158
2023-09-05
 140  15
159
Chapter 159
2023-09-10
 128  4
160
Chapter 160
2023-09-12
 142  9
161
Chapter 161
2023-09-17
 134  4
162
Chapter 162
2023-09-19
 136  4
163
Chapter 163
2023-09-24
 130  3
164
Chapter 164
2023-09-26
 140  5
165
Chapter 165
2023-10-03
 125  3
166
Chapter 166
2023-10-08
 123  5
167
Chapter 167
2023-10-10
 116  3
168
Chapter 168
2023-10-15
 125  12
169
Chapter 169
2023-10-17
 123  5
170
Chapter 170
2023-10-22
 113  2
171
Chapter 171
2023-10-24
 114  6
172
Chapter 172
2023-10-29
 109  2
173
Chapter 173
2023-10-31
 115  5
174
Chapter 174
2023-11-05
 116  4
175
Chapter 175
2023-11-07
 103  1
176
Chapter 176
2023-11-12
 104  3
177
Chapter 177
2023-11-14
 106  2
178
Chapter 178
2023-11-19
 101  2
179
Chapter 179
2023-11-21
 98  3
180
Chapter 180
2023-11-26
 97  3
181
Chapter 181
2023-11-28
 103  4
182
Chapter 182
2023-12-03
 101  4
183
Chapter 183
2023-12-05
 102  1
184
Chapter 184
2023-12-10
 102  5
185
Chapter 185
2023-12-12
 97  4
186
Chapter 186
2023-12-17
 95  3
187
Chapter 187
2023-12-19
 99  5
188
Chapter 188
2023-12-24
 91  4
189
Chapter 189
2023-12-26
 95  2
190
Chapter 190
2023-12-31
 86  2
191
Chapter 191
2024-01-02
 90  3
192
Chapter 192
2024-01-07
 79  1
193
Chapter 193
2024-01-09
 87  3
194
Chapter 194
2024-01-14
 76  2
195
Chapter 195
2024-01-16
 73  6
196
Chapter 196
2024-01-21
 68  2
197
Chapter 197
2024-01-23
 74  1
198
Chapter 198
2024-01-28
 71  2
199
Chapter 199
2024-01-30
 72  4
200
Chapter 200
2024-02-04
 67  2
201
Chapter 201
2024-02-06
 70  1
202
Chapter 202
2024-02-11
 63  1
203
Chapter 203
2024-02-13
 61  5
204
Chapter 204
2024-02-18
 52  2
205
Chapter 205
2024-02-20
 50  1
206
Chapter 206
2024-02-25
 46  1
207
Chapter 207
2024-02-27
 37  2
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Huyền huyễn/Trùng sinh
Giải Ly Yêu Thánh
Giải Ly Yêu Thánh
Hành động/Mạo Hiểm
Nhà Thiết Kế
Nhà Thiết Kế
Khoa học viễn tưởng
Nghịch Thiên Nhĩ Hành
Nghịch Thiên Nhĩ Hành
Kinh dị/Huyền huyễn/Hài Hước/Khoa học viễn tưởng
Tôi Thành Lập Câu Lạc Bộ Trường Sinh
Tôi Thành Lập Câu Lạc Bộ Trường Sinh
Đô thị/Dị năng
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu năng lực/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook