MangaToon
Ta Là Tà Đế
Ta Là Tà Đế
Tiếp tục cập nhật
3.2M
4.4
Tên tác giả: The King

Mỹ nam tử tuyệt thế Tạ Diệm xuyên vào ổ yêu nữ, để không bị thải âm bổ dương tới chết, anh dựa vào hệ thống "Cố Dương" để sống chung với các yêu nữ, chém tặc, từ chối liên bang... Sau cùng đã trở thành một bậc Tà Đế đẹp trai nhất lịch sử!

Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 220 chương    /    (3625)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-07-13
 2.7k  511
2
Chapter 2
2022-07-20
 1.9k  158
3
Chapter 3
2022-07-20
 1.6k  85
4
Chapter 4
2022-07-20
 1.5k  70
5
Chapter 5
2022-07-20
 1.5k  61
6
Chapter 6
2022-07-20
 1.4k  74
7
Chapter 7
2022-07-20
 1.4k  63
8
Chapter 8
2022-07-20
 1.4k  20
9
Chapter 9
2022-07-20
 1.4k  33
10
Chapter 10
2022-07-20
 1.5k  93
11
Chapter 11
2022-07-24
 1.3k  54
12
Chapter 12
2022-07-26
 1.2k  38
13
Chapter 13
2022-07-31
 1.2k  45
14
Chapter 14
2022-08-02
 1.2k  62
15
Chapter 15
2022-08-07
 1.1k  45
16
Chapter 16
2022-08-09
 1.1k  63
17
Chapter 17
2022-08-14
 1k  38
18
Chapter 18
2022-08-15
 943  29
19
Chapter 19
2022-08-15
 916  27
20
Chapter 20
2022-08-15
 952  32
21
Chapter 21
2022-08-15
 906  21
22
Chapter 22
2022-08-15
 912  39
23
Chapter 23
2022-08-15
 960  27
24
Chapter 24
2022-08-15
 929  24
25
Chapter 25
2022-08-16
 969  53
26
Chapter 26
2022-08-21
 912  43
27
Chapter 27
2022-08-23
 899  58
28
Chapter 28
2022-08-28
 847  43
29
Chapter 29
2022-08-30
 831  30
30
Chapter 30
2022-09-04
 750  32
31
Chapter 31
2022-09-06
 798  40
32
Chapter 32
2022-09-11
 736  19
33
Chapter 33
2022-09-13
 724  37
34
Chapter 34
2022-09-18
 757  16
35
Chapter 35
2022-09-20
 711  24
36
Chapter 36
2022-09-25
 736  16
37
Chapter 37
2022-09-27
 728  30
38
Chapter 38
2022-09-30
 651  16
39
Chapter 39
2022-09-30
 611  17
40
Chapter 40
2022-09-30
 605  18
41
Chapter 41
2022-09-30
 621  25
42
Chapter 42
2022-09-30
 600  23
43
Chapter 43
2022-09-30
 587  27
44
Chapter 44
2022-09-30
 599  17
45
Chapter 45
2022-10-02
 569  14
46
Chapter 46
2022-10-04
 579  13
47
Chapter 47
2022-10-09
 532  12
48
Chapter 48
2022-10-11
 539  15
49
Chapter 49
2022-10-16
 550  14
50
Chapter 50
2022-10-18
 541  22
51
Chapter 51
2022-10-23
 530  25
52
Chapter 52
2022-10-25
 530  13
53
Chapter 53
2022-10-28
 496  13
54
Chapter 54
2022-10-28
 500  13
55
Chapter 55
2022-10-28
 472  13
56
Chapter 56
2022-10-28
 451  11
57
Chapter 57
2022-10-28
 472  16
58
Chapter 58
2022-10-28
 448  12
59
Chapter 59
2022-10-28
 473  12
60
Chapter 60
2022-10-30
 489  13
61
Chapter 61
2022-11-01
 473  15
62
Chapter 62
2022-11-06
 487  9
63
Chapter 63
2022-11-08
 482  8
64
Chapter 64
2022-11-13
 462  7
65
Chapter 65
2022-11-15
 466  18
66
Chapter 66
2022-11-20
 456  30
67
Chapter 67
2022-11-22
 461  13
68
Chapter 68
2022-11-25
 419  7
69
Chapter 69
2022-11-25
 411  9
70
Chapter 70
2022-11-25
 442  14
71
Chapter 71
2022-11-25
 414  6
72
Chapter 72
2022-11-25
 453  16
73
Chapter 73
2022-11-27
 462  19
74
Chapter 74
2022-11-29
 451  28
75
Chapter 75
2022-12-04
 413  13
76
Chapter 76
2022-12-06
 426  16
77
Chapter 77
2022-12-11
 411  9
78
Chapter 78
2022-12-13
 408  12
79
Chapter 79
2022-12-18
 405  16
80
Chapter 80
2022-12-20
 402  9
81
Chapter 81
2022-12-25
 388  8
82
Chapter 82
2022-12-27
 392  12
83
Chapter 83
2023-01-01
 382  9
84
Chapter 84
2023-01-03
 396  12
85
Chapter 85
2023-01-08
 375  4
86
Chapter 86
2023-01-10
 369  11
87
Chapter 87
2023-01-15
 385  18
88
Chapter 88
2023-01-17
 362  7
89
Chapter 89
2023-01-22
 359  5
90
Chapter 90
2023-01-24
 362  9
91
Chapter 91
2023-01-29
 341  7
92
Chapter 92
2023-01-31
 362  12
93
Chapter 93
2023-02-05
 348  9
94
Chapter 94
2023-02-07
 358  8
95
Chapter 95
2023-02-12
 340  9
96
Chapter 96
2023-02-14
 363  14
97
Chapter 97
2023-02-19
 349  9
98
Chapter 98
2023-02-21
 329  8
99
Chapter 99
2023-02-26
 312  9
100
Chapter 100
2023-02-28
 326  9
101
Chapter 101
2023-03-05
 301  5
102
Chapter 102
2023-03-07
 297  5
103
Chapter 103
2023-03-07
 288  6
104
Chapter 104
2023-03-07
 286  7
105
Chapter 105
2023-03-07
 282  3
106
Chapter 106
2023-03-07
 279  10
107
Chapter 107
2023-03-07
 297  5
108
Chapter 108
2023-03-12
 305  13
109
Chapter 109
2023-03-14
 305  7
110
Chapter 110
2023-03-19
 290  11
111
Chapter 111
2023-03-21
 289  13
112
Chapter 112
2023-03-26
 287  8
113
Chapter 113
2023-03-28
 285  10
114
Chapter 114
2023-04-02
 279  8
115
Chapter 115
2023-04-04
 273  11
116
Chapter 116
2023-04-09
 268  9
117
Chapter 117
2023-04-11
 271  12
118
Chapter 118
2023-04-16
 268  6
119
Chapter 119
2023-04-18
 268  9
120
Chapter 120
2023-04-23
 254  3
121
Chapter 121
2023-04-25
 257  11
122
Chapter 122
2023-04-30
 262  17
123
Chapter 123
2023-05-07
 242  9
124
Chapter 124
2023-05-09
 226  10
125
Chapter 125
2023-05-14
 215  11
126
Chapter 126
2023-05-16
 220  9
127
Chapter 127
2023-05-22
 171  4
128
Chapter 128
2023-05-23
 220  6
129
Chapter 129
2023-05-28
 213  5
130
Chapter 130
2023-05-30
 215  6
131
Chapter 131
2023-06-04
 214  4
132
Chapter 132
2023-06-06
 206  12
133
Chapter 133
2023-06-11
 203  2
134
Chapter 134
2023-06-13
 215  8
135
Chapter 135
2023-06-18
 192  4
136
Chapter 136
2023-06-20
 204  6
137
Chapter 137
2023-06-25
 199  4
138
Chapter 138
2023-06-27
 198  6
139
Chapter 139
2023-07-02
 188  5
140
Chapter 140
2023-07-04
 202  12
141
Chapter 141
2023-07-09
 180  4
142
Chapter 142
2023-07-11
 183  8
143
Chapter 143
2023-07-16
 172  4
144
Chapter 144
2023-07-18
 185  7
145
Chapter 145
2023-07-23
 171  8
146
Chapter 146
2023-07-25
 181  10
147
Chapter 147
2023-07-30
 172  4
148
Chapter 148
2023-08-01
 171  9
149
Chapter 149
2023-08-06
 166  4
150
Chapter 150
2023-08-08
 166  3
151
Chapter 151
2023-08-13
 162  3
152
Chapter 152
2023-08-15
 168  7
153
Chapter 153
2023-08-20
 166  5
154
Chapter 154
2023-08-22
 159  5
155
Chapter 155
2023-08-27
 160  4
156
Chapter 156
2023-08-29
 158  6
157
Chapter 157
2023-09-03
 153  3
158
Chapter 158
2023-09-05
 153  15
159
Chapter 159
2023-09-10
 139  4
160
Chapter 160
2023-09-12
 155  9
161
Chapter 161
2023-09-17
 146  4
162
Chapter 162
2023-09-19
 148  4
163
Chapter 163
2023-09-24
 141  3
164
Chapter 164
2023-09-26
 152  5
165
Chapter 165
2023-10-03
 136  3
166
Chapter 166
2023-10-08
 134  5
167
Chapter 167
2023-10-10
 127  3
168
Chapter 168
2023-10-15
 139  12
169
Chapter 169
2023-10-17
 134  5
170
Chapter 170
2023-10-22
 124  2
171
Chapter 171
2023-10-24
 125  7
172
Chapter 172
2023-10-29
 120  2
173
Chapter 173
2023-10-31
 126  6
174
Chapter 174
2023-11-05
 127  4
175
Chapter 175
2023-11-07
 115  1
176
Chapter 176
2023-11-12
 116  3
177
Chapter 177
2023-11-14
 119  2
178
Chapter 178
2023-11-19
 114  2
179
Chapter 179
2023-11-21
 111  3
180
Chapter 180
2023-11-26
 108  3
181
Chapter 181
2023-11-28
 115  4
182
Chapter 182
2023-12-03
 114  4
183
Chapter 183
2023-12-05
 115  1
184
Chapter 184
2023-12-10
 113  5
185
Chapter 185
2023-12-12
 108  4
186
Chapter 186
2023-12-17
 106  3
187
Chapter 187
2023-12-19
 110  5
188
Chapter 188
2023-12-24
 102  4
189
Chapter 189
2023-12-26
 106  2
190
Chapter 190
2023-12-31
 98  2
191
Chapter 191
2024-01-02
 101  3
192
Chapter 192
2024-01-07
 88  2
193
Chapter 193
2024-01-09
 95  4
194
Chapter 194
2024-01-14
 84  2
195
Chapter 195
2024-01-16
 84  6
196
Chapter 196
2024-01-21
 77  2
197
Chapter 197
2024-01-23
 83  1
198
Chapter 198
2024-01-28
 82  2
199
Chapter 199
2024-01-30
 82  4
200
Chapter 200
2024-02-04
 76  2
201
Chapter 201
2024-02-06
 80  1
202
Chapter 202
2024-02-11
 74  1
203
Chapter 203
2024-02-13
 73  5
204
Chapter 204
2024-02-18
 65  2
205
Chapter 205
2024-02-20
 69  2
206
Chapter 206
2024-02-25
 68  1
207
Chapter 207
2024-02-27
 66  3
208
Chapter 208
2024-03-03
 69  2
209
Chapter 209
2024-03-05
 69  3
210
Chapter 210
2024-03-10
 65  4
211
Chapter 211
2024-03-12
 66  1
212
Chapter 212
2024-03-17
 67  8
213
Chapter 213
2024-03-19
 62  2
214
Chapter 214
2024-03-24
 63  1
215
Chapter 215
2024-03-26
 53  3
216
Chapter 216
2024-04-02
 55  3
217
Chapter 217
2024-04-07
 49  1
218
Chapter 218
2024-04-09
 46  10
219
Chapter 219
2024-04-14
 45  4
220
Chapter 220
2024-04-16
 46  3
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thiên Tỉnh Chi Lộ
Thiên Tỉnh Chi Lộ
Trường học/Hành động/Tình yêu/Huyền huyễn/Nghịch tập/Vô dụng
[BĐVN–AllJaki] Tâm Lý?
[BĐVN–AllJaki] Tâm Lý?
Siêu năng lực/Ngược/Hành tinh/Harem
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
Xích Dạ Liễm Phổ
Xích Dạ Liễm Phổ
Hành động/Tình yêu/Mạo Hiểm
Đặc Công Vương Bài
Đặc Công Vương Bài
Hành động/Mạo Hiểm/Đô thị/Đặc công
Ngự Linh Sư
Ngự Linh Sư
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Khoa học viễn tưởng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook