MangaToon
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Đã Full
81.8M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Kẻ mạnh bị tập kích, quay về thời kỳ niên thiếu, trở thành thiếu chủ phế vật yếu ớt năm đó.
Kẻ thù kiếp trước, kiếp này, quyết không bỏ qua!
Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này, nhất định bù đắp!
Đợi đến khi linh kiếm trường tiếu, thiên địa tam giới, ta là chí tôn!
Nếu có kẻ không thuận, một kiếm, giết chết!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 530 chương    /    (75762)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 14.3k  2.3k
2
Chapter 2
2018-11-07
 11k  1.2k
3
Chapter 3
2018-11-07
 10.1k  968
4
Chapter 4
2018-11-07
 9.4k  1.1k
5
Chapter 5
2018-11-07
 9.3k  823
6
Chapter 6
2018-11-07
 8.4k  816
7
Chapter 7
2018-11-10
 7.9k  523
8
Chapter 8
2018-11-10
 8.2k  655
9
Chapter 9
2018-11-13
 7.8k  600
10
Chapter 10
2018-11-15
 7.6k  521
11
Chapter 11
2018-11-17
 7.5k  705
12
Chapter 12
2018-11-20
 7.7k  525
13
Chapter 13
2018-11-20
 7.8k  386
14
Chapter 14
2018-11-20
 7.4k  585
15
Chapter 15
2018-11-20
 6.8k  417
16
Chapter 16
2018-11-22
 6.8k  515
17
Chapter 17
2018-11-24
 6.8k  386
18
Chapter 18
2018-11-27
 6.7k  358
19
Chapter 19
2018-11-28
 6.6k  399
20
Chapter 20
2018-11-28
 6.4k  417
21
Chapter 21
2018-11-28
 6.5k  284
22
Chapter 22
2018-11-28
 6.4k  312
23
Chapter 23
2018-11-29
 6.9k  309
24
Chapter 24
2018-11-30
 6.6k  268
25
Chapter 25
2018-12-01
 6.4k  457
26
Chapter 26
2018-12-02
 6.1k  321
27
Chapter 27
2018-12-03
 6k  269
28
Chapter 28
2018-12-04
 5.9k  255
29
Chapter 29
2018-12-05
 5.9k  304
30
Chapter 30
2018-12-05
 5.8k  200
31
Chapter 31
2018-12-05
 5.8k  203
32
Chapter 32
2018-12-05
 5.6k  214
33
Chapter 33
2018-12-05
 5.7k  179
34
Chapter 34
2018-12-05
 5.6k  226
35
Chapter 35
2018-12-05
 6.4k  310
36
Chapter 36
2018-12-05
 5.9k  263
37
Chapter 37
2018-12-05
 5.5k  244
38
Chapter 38
2018-12-05
 5.6k  236
39
Chapter 39
2018-12-05
 6k  355
40
Chapter 40
2018-12-05
 5.7k  411
41
Chapter 41
2018-12-06
 5.6k  240
42
Chapter 42
2018-12-07
 5.6k  394
43
Chapter 43
2018-12-08
 5.5k  288
44
Chapter 44
2018-12-09
 5.4k  124
45
Chapter 45
2018-12-10
 5.5k  131
46
Chapter 46
2018-12-11
 5.4k  148
47
Chapter 47
2018-12-12
 5.5k  196
48
Chapter 48
2018-12-13
 5.6k  205
49
Chapter 49
2018-12-14
 5.5k  187
50
Chapter 50
2018-12-15
 5.3k  667
51
Chapter 51
2018-12-16
 5.3k  174
52
Chapter 52
2018-12-17
 5.3k  179
53
Chapter 53
2018-12-18
 5.2k  82
54
Chapter 54
2018-12-19
 5.3k  137
55
Chapter 55
2018-12-20
 5.4k  318
56
Chapter 56
2018-12-21
 5.3k  187
57
Chapter 57
2018-12-22
 5.2k  92
58
Chapter 58
2018-12-23
 5.3k  290
59
Chapter 59
2018-12-24
 5k  97
60
Chapter 60
2018-12-25
 5.2k  93
61
Chapter 61
2018-12-26
 5.2k  306
62
Chapter 62
2018-12-27
 5.1k  213
63
Chapter 63
2018-12-28
 5.2k  101
64
Chapter 64
2018-12-29
 4.9k  113
65
Chapter 65
2018-12-30
 4.8k  82
66
Chapter 66
2018-12-31
 5.1k  210
67
Chapter 67
2019-01-01
 5.3k  417
68
Chapter 68
2019-01-02
 5.1k  234
69
Chapter 69
2019-01-03
 5.1k  239
70
Chapter 70
2019-01-04
 4.9k  171
71
Chapter 71
2019-01-05
 4.9k  231
72
Chapter 72
2019-01-06
 5k  119
73
Chapter 73
2019-01-07
 4.8k  93
74
Chapter 74
2019-01-08
 4.9k  96
75
Chapter 75
2019-01-09
 4.9k  53
76
Chapter 76
2019-01-10
 4.8k  79
77
Chapter 77
2019-01-11
 4.8k  111
78
Chapter 78
2019-01-12
 4.9k  169
79
Chapter 79
2019-01-13
 5k  88
80
Chapter 80
2019-01-14
 4.9k  115
81
Chapter 81
2019-01-15
 4.8k  225
82
Chapter 82
2019-01-16
 4.9k  103
83
Chapter 83
2019-01-17
 4.9k  93
84
Chapter 84
2019-01-18
 4.8k  82
85
Chapter 85
2019-01-19
 4.9k  71
86
Chapter 86
2019-01-20
 5k  99
87
Chapter 87
2019-01-21
 4.9k  77
88
Chapter 88
2019-01-22
 4.8k  444
89
Chapter 89
2019-01-23
 5.2k  160
90
Chapter 90
2019-01-24
 5k  142
91
Chapter 91
2019-01-25
 4.7k  85
92
Chapter 92
2019-01-26
 5k  85
93
Chapter 93
2019-01-27
 5.3k  106
94
Chapter 94
2019-01-28
 4.9k  98
95
Chapter 95
2019-01-29
 5.2k  244
96
Chapter 96
2019-01-30
 4.8k  126
97
Chapter 97
2019-01-31
 4.8k  71
98
Chapter 98
2019-02-01
 4.7k  84
99
Chapter 99
2019-02-02
 5.2k  211
100
Chapter 100
2019-02-03
 5.1k  135
101
Chapter 101
2019-02-04
 5.1k  414
102
Chapter 102
2019-02-05
 5k  167
103
Chapter 103
2019-02-06
 4.8k  110
104
Chapter 104
2019-02-07
 4.9k  155
105
Chapter 105
2019-02-08
 4.7k  141
106
Chapter 106
2019-02-09
 4.6k  280
107
Chapter 107
2019-02-10
 4.4k  93
108
Chapter 108
2019-02-11
 4.6k  107
109
Chapter 109
2019-02-12
 4.7k  286
110
Chapter 110
2019-02-13
 4.4k  239
111
Chapter 111
2019-02-14
 4.2k  155
112
Chapter 112
2019-02-15
 4.4k  128
113
Chapter 113
2019-02-16
 4.5k  122
114
Chapter 114
2019-02-17
 4.5k  147
115
Chapter 115
2019-02-18
 4.5k  128
116
Chapter 116
2019-02-19
 4.4k  54
117
Chapter 117
2019-02-20
 4.2k  87
118
Chapter 118
2019-02-21
 4.5k  103
119
Chapter 119
2019-02-22
 4.6k  256
120
Chapter 120
2019-02-23
 4.3k  85
121
Chapter 121
2019-02-24
 4.4k  66
122
Chapter 122
2019-02-25
 4.6k  101
123
Chapter 123
2019-02-26
 4.5k  92
124
Chapter 124
2019-02-27
 4.4k  84
125
Chapter 125
2019-02-28
 4.3k  133
126
Chapter 126
2019-03-01
 4.3k  53
127
Chapter 127
2019-03-02
 4.3k  41
128
Chapter 128
2019-03-03
 4.3k  62
129
Chapter 129
2019-03-04
 4.4k  68
130
Chapter 130
2019-03-05
 4.3k  51
131
Chapter 131
2019-03-06
 4.2k  40
132
Chapter 132
2019-03-07
 4.5k  86
133
Chapter 133
2019-03-08
 4.6k  101
134
Chapter 134
2019-03-09
 4.7k  134
135
Chapter 135
2019-03-10
 4.8k  226
136
Chapter 136
2019-03-11
 4.4k  378
137
Chapter 137
2019-03-12
 4.2k  966
138
Chapter 138
2019-03-13
 4.3k  139
139
Chapter 139
2019-03-14
 4.3k  91
140
Chapter 140
2019-03-15
 4.4k  81
141
Chapter 141
2019-03-16
 4.4k  48
142
Chapter 142
2019-03-17
 4.6k  238
143
Chapter 143
2019-03-18
 4.4k  120
144
Chapter 144
2019-03-19
 4.6k  117
145
Chapter 145
2019-03-20
 4.3k  107
146
Chapter 146
2019-03-21
 4.5k  85
147
Chapter 147
2019-03-22
 4.4k  55
148
Chapter 148
2019-03-23
 4.4k  84
149
Chapter 149
2019-03-24
 4.3k  124
150
Chapter 150
2019-03-25
 4.4k  154
151
Chapter 151
2019-03-26
 4.3k  76
152
Chapter 152
2019-03-27
 4.6k  273
153
Chapter 153
2019-03-28
 4.4k  90
154
Chapter 154
2019-03-29
 4.6k  141
155
Chapter 155
2019-03-30
 4.8k  406
156
Chapter 156
2019-03-31
 4.2k  117
157
Chapter 157
2019-04-01
 4.5k  106
158
Chapter 158
2019-04-02
 4.3k  125
159
Chapter 159
2019-04-03
 4.5k  79
160
Chapter 160
2019-04-04
 4.4k  75
161
Chapter 161
2019-04-07
 4.5k  75
162
Chapter 162
2019-04-08
 4.4k  94
163
Chapter 163
2019-04-11
 4.6k  99
164
Chapter 164
2019-04-14
 4.6k  102
165
Chapter 165
2019-04-15
 4.5k  128
166
Chapter 166
2019-04-18
 4.7k  189
167
Chapter 167
2019-04-21
 4.4k  124
168
Chapter 168
2019-04-22
 4.4k  143
169
Chapter 169
2019-04-25
 4.8k  247
170
Chapter 170
2019-04-28
 4.5k  118
171
Chapter 171
2019-04-29
 4.4k  100
172
Chapter 172
2019-05-02
 4.7k  585
173
Chapter 173
2019-05-05
 4.6k  341
174
Chapter 174
2019-05-06
 4.8k  168
175
Chapter 175
2019-05-09
 4.6k  165
176
Chapter 176
2019-05-12
 4.5k  127
177
Chapter 177
2019-05-13
 4.6k  252
178
Chapter 178
2019-05-16
 4.3k  150
179
Chapter 179
2019-05-19
 4.3k  212
180
Chapter 180
2019-05-20
 4.1k  616
181
Chapter 181
2019-05-23
 4.3k  126
182
Chapter 182
2019-05-26
 4.3k  106
183
Chapter 183
2019-05-30
 4.3k  249
184
Chapter 184
2019-06-02
 4.3k  242
185
Chapter 185
2019-06-06
 4.5k  374
186
Chapter 186
2019-06-09
 4.3k  218
187
Chapter 187
2019-06-13
 4.3k  89
188
Chapter 188
2019-06-16
 4.3k  125
189
Chapter 189
2019-06-20
 4.2k  109
190
Chapter 190
2019-06-23
 4.4k  349
191
Chapter 191
2019-06-27
 4.5k  180
192
Chapter 192
2019-06-30
 4.4k  371
193
Chapter 193
2019-07-04
 4.4k  137
194
Chapter 194
2019-07-07
 4.4k  191
195
Chapter 195
2019-07-11
 4.3k  150
196
Chapter 196
2019-07-14
 4.5k  225
197
Chapter 197
2019-07-18
 4.3k  134
198
Chapter 198
2019-07-21
 4.4k  214
199
Chapter 199
2019-07-25
 4.2k  86
200
Chapter 200
2019-07-28
 4.4k  227
201
Chapter 201
2019-08-01
 4.3k  130
202
Chapter 202
2019-08-04
 4.5k  319
203
Chapter 203
2019-08-08
 4.2k  398
204
Chapter 204
2019-08-11
 4.4k  536
205
Chapter 205
2019-08-13
 4.2k  241
206
Chapter 206
2019-08-13
 4.3k  118
207
Chapter 207
2019-08-13
 4.3k  205
208
Chapter 208
2019-08-13
 4.5k  416
209
Chapter 209
2019-08-13
 4.1k  91
210
Chapter 210
2019-08-13
 4.1k  117
211
Chapter 211
2019-08-13
 4.2k  120
212
Chapter 212
2019-08-13
 4.4k  106
213
Chapter 213
2019-08-13
 4.2k  54
214
Chapter 214
2019-08-13
 4.1k  50
215
Chapter 215
2019-08-13
 4.3k  153
216
Chapter 216
2019-08-13
 4.1k  88
217
Chapter 217
2019-08-13
 4.1k  127
218
Chapter 218
2019-08-13
 3.9k  67
219
Chapter 219
2019-08-13
 4.2k  159
220
Chapter 220
2019-08-15
 4.5k  151
221
Chapter 221
2019-08-18
 4.3k  200
222
Chapter 222
2019-08-22
 4.1k  170
223
Chapter 223
2019-08-26
 4.4k  249
224
Chapter 224
2019-09-12
 4.2k  333
225
Chapter 225
2019-09-15
 4k  163
226
Chapter 226
2019-09-19
 4.3k  139
227
Chapter 227
2019-09-22
 4.1k  208
228
Chapter 228
2019-09-26
 4k  97
229
Chapter 229
2019-09-29
 4.2k  119
230
Chapter 230
2019-10-03
 4.1k  87
231
Chapter 231
2019-10-06
 4.1k  97
232
Chapter 232
2019-10-10
 4k  88
233
Chapter 233
2019-10-13
 4.2k  142
234
Chapter 234
2019-10-17
 4.1k  113
235
Chapter 235
2019-10-20
 4.2k  194
236
Chapter 236
2019-10-24
 4.1k  53
237
Chapter 237
2019-10-27
 4.4k  131
238
Chapter 238
2019-10-31
 4.3k  159
239
Chapter 239
2019-11-03
 4k  144
240
Chapter 240
2019-11-07
 4.1k  158
241
Chapter 241
2019-11-10
 4.2k  134
242
Chapter 242
2019-11-14
 4.1k  139
243
Chapter 243
2019-11-17
 4.1k  182
244
Chapter 244
2019-11-21
 4.1k  106
245
Chapter 245
2019-11-24
 3.9k  93
246
Chapter 246
2019-11-28
 3.9k  79
247
Chapter 247
2019-12-01
 4k  118
248
Chapter 248
2019-12-05
 4.1k  143
249
Chapter 249
2019-12-08
 4k  79
250
Chapter 250
2019-12-10
 4.2k  96
251
Chapter 251
2019-12-12
 4k  64
252
Chapter 252
2019-12-15
 4k  79
253
Chapter 253
2019-12-17
 4.5k  158
254
Chapter 254
2019-12-19
 4.4k  127
255
Chapter 255
2019-12-22
 4.2k  117
256
Chapter 256
2019-12-24
 4.2k  219
257
Chapter 257
2019-12-26
 4.4k  135
258
Chapter 258
2020-01-02
 4.1k  139
259
Chapter 259
2020-01-05
 4.2k  109
260
Chapter 260
2020-01-09
 4.3k  158
261
Chapter 261
2020-01-12
 4.2k  137
262
Chapter 262
2020-01-16
 4.1k  67
263
Chapter 263
2020-01-19
 4.1k  79
264
Chapter 264
2020-01-23
 4.1k  125
265
Chapter 265
2020-01-26
 4.1k  134
266
Chapter 266
2020-01-30
 4.1k  150
267
Chapter 267
2020-02-02
 4.4k  145
268
Chapter 268
2020-02-06
 4.7k  350
269
Chapter 269
2020-02-13
 4.8k  472
270
Chapter 270
2020-02-20
 4.6k  349
271
Chapter 271
2020-02-27
 4.3k  300
272
Chapter 272
2020-03-01
 4.2k  161
273
Chapter 273
2020-03-02
 4.2k  156
274
Chapter 274
2020-03-05
 4.2k  246
275
Chapter 275
2020-03-08
 4.2k  204
276
Chapter 276
2020-03-12
 4.1k  108
277
Chapter 277
2020-03-15
 4.3k  234
278
Chapter 278
2020-03-19
 4.2k  163
279
Chapter 279
2020-03-22
 4.2k  140
280
Chapter 280
2020-03-26
 4.3k  267
281
Chapter 281
2020-03-29
 4.1k  158
282
Chapter 282
2020-04-02
 4.2k  203
283
Chapter 283
2020-04-05
 4.2k  296
284
Chapter 284
2020-04-09
 4.2k  290
285
Chapter 285
2020-04-12
 4.3k  139
286
Chapter 286
2020-04-16
 4.1k  157
287
Chapter 287
2020-04-19
 4.1k  154
288
Chapter 288
2020-04-23
 4.2k  148
289
Chapter 289
2020-04-26
 4.2k  240
290
Chapter 290
2020-04-30
 4.2k  158
291
Chapter 291
2020-05-03
 4.1k  227
292
Chapter 292
2020-05-07
 4k  144
293
Chapter 293
2020-05-10
 3.9k  110
294
Chapter 294
2020-05-14
 3.9k  217
295
Chapter 295
2020-05-17
 3.9k  138
296
Chapter 296
2020-05-21
 3.8k  114
297
Chapter 297
2020-05-24
 4k  197
298
Chapter 298
2020-05-28
 4k  223
299
Chapter 299
2020-05-31
 4k  166
300
Chapter 300
2020-06-04
 3.9k  96
301
Chapter 301
2020-06-07
 3.9k  160
302
Chapter 302
2020-06-11
 3.7k  92
303
Chapter 303
2020-06-14
 3.7k  114
304
Chapter 304
2020-06-18
 3.7k  89
305
Chapter 305
2020-06-21
 4k  155
306
Chapter 306
2020-06-25
 4.1k  153
307
Chapter 307
2020-06-28
 4k  190
308
Chapter 308
2020-07-02
 3.8k  100
309
Chapter 309
2020-07-05
 3.9k  111
310
Chapter 310
2020-07-09
 3.8k  198
311
Chapter 311
2020-07-12
 3.7k  103
312
Chapter 312
2020-07-16
 3.6k  149
313
Chapter 313
2020-07-19
 3.7k  123
314
Chapter 314
2020-07-23
 3.8k  136
315
Chapter 315
2020-07-26
 3.5k  96
316
Chapter 316
2020-07-30
 3.6k  94
317
Chapter 317
2020-08-02
 3.9k  123
318
Chapter 318
2020-08-06
 3.7k  210
319
Chapter 319
2020-08-09
 3.8k  175
320
Chapter 320
2020-08-13
 3.4k  127
321
Chapter 321
2020-08-16
 3.3k  172
322
Chapter 322
2020-08-20
 3.3k  165
323
Chapter 323
2020-08-23
 3.3k  62
324
Chapter 324
2020-08-27
 3.3k  167
325
Chapter 325
2020-08-30
 3.3k  114
326
Chapter 326
2020-09-03
 3.2k  100
327
Chapter 327
2020-09-10
 3.3k  107
328
Chapter 328
2020-09-17
 3.2k  81
329
Chapter 329
2020-09-24
 3.3k  123
330
Chapter 330
2020-10-01
 3.2k  97
331
Chapter 331
2020-10-08
 3k  115
332
Chapter 332
2020-10-15
 3.2k  87
333
Chapter 333
2020-10-22
 3.1k  211
334
Chapter 334
2020-10-29
 3k  92
335
Chapter 335
2020-11-05
 2.8k  134
336
Chapter 336
2020-11-12
 3k  89
337
Chapter 337
2020-11-19
 2.9k  91
338
Chapter 338
2020-11-26
 2.9k  82
339
Chapter 339
2020-12-03
 2.7k  60
340
Chapter 340
2020-12-10
 2.9k  68
341
Chapter 341
2020-12-17
 2.9k  106
342
Chapter 342
2020-12-24
 2.7k  96
343
Chapter 343
2020-12-31
 2.8k  163
344
Chapter 344
2021-01-07
 2.6k  71
345
Chapter 345
2021-01-14
 2.6k  58
346
Chapter 346
2021-01-21
 2.5k  62
347
Chapter 347
2021-01-28
 2.5k  56
348
Chapter 348
2021-02-04
 2.6k  77
349
Chapter 349
2021-02-11
 2.6k  71
350
Chapter 350
2021-02-18
 2.5k  73
351
Chapter 351
2021-02-25
 2.6k  96
352
Chapter 352
2021-03-04
 2.4k  54
353
Chapter 353
2021-03-11
 2.4k  84
354
Chapter 354
2021-03-18
 2.4k  88
355
Chapter 355
2021-03-25
 2.3k  98
356
Chapter 356
2021-04-01
 2.3k  56
357
Chapter 357
2021-04-08
 2.3k  62
358
Chapter 358
2021-04-15
 2.1k  47
359
Chapter 359
2021-04-22
 2.2k  55
360
Chapter 360
2021-04-29
 2.1k  77
361
Chapter 361
2021-05-01
 2k  49
362
Chapter 362
2021-05-01
 2k  39
363
Chapter 363
2021-05-01
 2.1k  42
364
Chapter 364
2021-05-01
 2k  38
365
Chapter 365
2021-05-01
 2k  36
366
Chapter 366
2021-05-01
 2k  37
367
Chapter 367
2021-05-01
 2k  66
368
Chapter 368
2021-05-01
 2k  26
369
Chapter 369
2021-05-01
 1.8k  31
370
Chapter 370
2021-05-01
 2.1k  65
371
Chapter 371
2021-05-06
 2k  49
372
Chapter 372
2021-05-13
 2k  135
373
Chapter 373
2021-05-20
 2.1k  76
374
Chapter 374
2021-05-27
 2k  76
375
Chapter 375
2021-06-03
 2k  82
376
Chapter 376
2021-06-10
 1.9k  74
377
Chapter 377
2021-06-17
 2k  58
378
Chapter 378
2021-06-24
 1.9k  67
379
Chapter 379
2021-07-01
 1.9k  53
380
Chapter 380
2021-07-08
 1.8k  57
381
Chapter 381
2021-07-13
 1.7k  45
382
Chapter 382
2021-07-15
 1.7k  47
383
Chapter 383
2021-07-20
 1.7k  94
384
Chapter 384
2021-07-22
 1.7k  41
385
Chapter 385
2021-07-27
 1.6k  39
386
Chapter 386
2021-07-29
 1.7k  50
387
Chapter 387
2021-08-03
 1.7k  45
388
Chapter 388
2021-08-05
 1.7k  42
389
Chapter 389
2021-08-10
 1.6k  48
390
Chapter 390
2021-08-12
 1.7k  65
391
Chapter 391
2021-08-17
 1.6k  37
392
Chapter 392
2021-08-19
 1.7k  45
393
Chapter 393
2021-08-24
 1.6k  56
394
Chapter 394
2021-08-26
 1.6k  40
395
Chapter 395
2021-08-31
 1.6k  40
396
Chapter 396
2021-09-02
 1.6k  35
397
Chapter 397
2021-09-07
 1.5k  41
398
Chapter 398
2021-09-09
 1.5k  64
399
Chapter 399
2021-09-14
 1.4k  38
400
Chapter 400
2021-09-16
 1.4k  72
401
Chapter 401
2021-09-21
 1.4k  62
402
Chapter 402
2021-09-22
 1.4k  27
403
Chapter 403
2021-09-22
 1.3k  22
404
Chapter 404
2021-09-22
 1.3k  24
405
Chapter 405
2021-09-22
 1.3k  17
406
Chapter 406
2021-09-22
 1.3k  22
407
Chapter 407
2021-09-22
 1.3k  16
408
Chapter 408
2021-09-22
 1.4k  23
409
Chapter 409
2021-09-23
 1.4k  70
410
Chapter 410
2021-09-28
 1.4k  51
411
Chapter 411
2021-09-30
 1.4k  73
412
Chapter 412
2021-10-05
 1.4k  49
413
Chapter 413
2021-10-07
 1.4k  56
414
Chapter 414
2021-10-12
 1.3k  50
415
Chapter 415
2021-10-14
 1.4k  37
416
Chapter 416
2021-10-19
 1.3k  26
417
Chapter 417
2021-10-21
 1.3k  43
418
Chapter 418
2021-10-26
 1.3k  33
419
Chapter 419
2021-10-28
 1.3k  56
420
Chapter 420
2021-11-02
 1.3k  35
421
Chapter 421
2021-11-04
 1.3k  47
422
Chapter 422
2021-11-09
 1.2k  36
423
Chapter 423
2021-11-11
 1.3k  33
424
Chapter 424
2021-11-16
 1.3k  33
425
Chapter 425
2021-11-18
 1.3k  36
426
Chapter 426
2021-11-23
 1.2k  24
427
Chapter 427
2021-11-25
 1.2k  44
428
Chapter 428
2021-11-30
 1.2k  43
429
Chapter 429
2021-12-02
 1.2k  49
430
Chapter 430
2021-12-07
 1.1k  22
431
Chapter 431
2021-12-09
 1.2k  30
432
Chapter 432
2021-12-14
 1.2k  21
433
Chapter 433
2021-12-16
 1.2k  39
434
Chapter 434
2021-12-21
 1.2k  26
435
Chapter 435
2021-12-23
 1.2k  89
436
Chapter 436
2021-12-28
 1.2k  36
437
Chapter 437
2021-12-30
 1.2k  36
438
Chapter 438
2022-01-04
 1.1k  34
439
Chapter 439
2022-01-06
 1.2k  38
440
Chapter 440
2022-01-11
 1.2k  30
441
Chapter 441
2022-01-13
 1.1k  29
442
Chapter 442
2022-01-18
 1.1k  28
443
Chapter 443
2022-01-20
 1.1k  16
444
Chapter 444
2022-01-25
 1.1k  18
445
Chapter 445
2022-01-27
 1k  22
446
Chapter 446
2022-02-01
 1k  20
447
Chapter 447
2022-02-03
 1.1k  30
448
Chapter 448
2022-02-08
 1.1k  111
449
Chapter 449
2022-02-10
 1.1k  32
450
Chapter 450
2022-02-15
 1k  20
451
Chapter 451
2022-02-17
 1k  16
452
Chapter 452
2022-02-22
 1k  53
453
Chapter 453
2022-02-24
 1.1k  22
454
Chapter 454
2022-03-01
 1k  25
455
Chapter 455
2022-03-03
 1k  49
456
Chapter 456
2022-03-08
 965  18
457
Chapter 457
2022-03-10
 979  29
458
Chapter 458
2022-03-15
 963  21
459
Chapter 459
2022-03-17
 985  36
460
Chapter 460
2022-03-22
 919  26
461
Chapter 461
2022-03-24
 949  29
462
Chapter 462
2022-03-29
 911  30
463
Chapter 463
2022-03-31
 919  35
464
Chapter 464
2022-04-05
 907  26
465
Chapter 465
2022-04-07
 934  35
466
Chapter 466
2022-04-12
 900  26
467
Chapter 467
2022-04-14
 904  26
468
Chapter 468
2022-04-19
 913  22
469
Chapter 469
2022-04-21
 938  27
470
Chapter 470
2022-04-26
 885  24
471
Chapter 471
2022-04-28
 923  41
472
Chapter 472
2022-05-03
 893  26
473
Chapter 473
2022-05-05
 895  31
474
Chapter 474
2022-05-10
 871  30
475
Chapter 475
2022-05-12
 885  33
476
Chapter 476
2022-05-17
 822  22
477
Chapter 477
2022-05-19
 862  23
478
Chapter 478
2022-05-24
 834  25
479
Chapter 479
2022-05-26
 862  20
480
Chapter 480
2022-05-31
 812  17
481
Chapter 481
2022-06-02
 850  28
482
Chapter 482
2022-06-07
 805  14
483
Chapter 483
2022-06-09
 826  17
484
Chapter 484
2022-06-14
 795  14
485
Chapter 485
2022-06-16
 819  17
486
Chapter 486
2022-06-21
 778  16
487
Chapter 487
2022-06-23
 772  36
488
Chapter 488
2022-06-28
 806  25
489
Chapter 489
2022-06-30
 788  46
490
Chapter 490
2022-07-05
 775  16
491
Chapter 491
2022-07-07
 738  13
492
Chapter 492
2022-07-11
 658  17
493
Chapter 493
2022-07-11
 660  14
494
Chapter 494
2022-07-11
 652  10
495
Chapter 495
2022-07-11
 654  12
496
Chapter 496
2022-07-11
 667  10
497
Chapter 497
2022-07-11
 661  12
498
Chapter 498
2022-07-11
 673  8
499
Chapter 499
2022-07-12
 723  17
500
Chapter 500
2022-07-14
 730  31
501
Chapter 501
2022-07-19
 709  13
502
Chapter 502
2022-07-21
 695  13
503
Chapter 503
2022-07-26
 684  15
504
Chapter 504
2022-07-28
 696  11
505
Chapter 505
2022-08-02
 673  22
506
Chapter 506
2022-08-04
 647  18
507
Chapter 507
2022-08-09
 631  10
508
Chapter 508
2022-08-11
 668  21
509
Chapter 509
2022-08-16
 635  12
510
Chapter 510
2022-08-18
 628  18
511
Chapter 511
2022-08-23
 625  16
512
Chapter 512
2022-08-25
 620  12
513
Chapter 513
2022-08-30
 589  7
514
Chapter 514
2022-09-01
 597  19
515
Chapter 515
2022-09-06
 569  20
516
Chapter 516
2022-09-08
 575  12
517
Chapter 517
2022-09-13
 538  13
518
Chapter 518
2022-09-15
 543  14
519
Chapter 519
2022-09-20
 532  10
520
Chapter 520
2022-09-22
 542  13
521
Chapter 521
2022-09-27
 519  12
522
Chapter 522
2022-09-29
 510  14
523
Chapter 523
2022-10-04
 501  9
524
Chapter 524
2022-10-06
 524  9
525
Chapter 525
2022-10-11
 523  11
526
Chapter 526
2022-10-13
 531  13
527
Chapter 527
2022-10-18
 517  9
528
Chapter 528
2022-10-20
 536  16
529
Chapter 529
2022-10-25
 525  18
530
Chapter 530
2022-10-27
 843  144
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tôi Là Cao Phú Soái
Tôi Là Cao Phú Soái
Hành động/Đô thị/Tình tay ba/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Lăng nhăng/Vô dụng/Loser/Jack Sue
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Lãnh Chúa Gì Đó Cũng Kệ Thôi
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Ma pháp/Kỵ sĩ/Harem/Hoàng tử
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Phá Gia Chi Tử Cực Phẩm
Hành động/Xuyên Không/Hài Hước/Bàn tay vàng/Lăng nhăng/Jack Sue/Thổ hào
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook