MangaToon
Minh Tinh Là Huyết Tộc
Minh Tinh Là Huyết Tộc
Đã Full
61.6M
4.7
Tên tác giả: XianYu

Ôn Xảo Xảo-một phóng viên mới của làng giải trí đã vô tình bị một minh tinh nổi tiếng Bạch Dạ hút máu, và từ đó phát hiện ra anh ta chính là một ma cà rồng sống trong thời hiện đại. Vì để giữ bí mật thân thế, Bạch Dạ đã đưa Xảo Xảo về làm trợ lý riêng cho mình. Với sự nhạy bén của một phóng viên, Xảo Xảo dần tìm ra được những ẩn số đằng sau Bạch Dạ...

Truyện này do XianYu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 255 chương    /    (103994)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-08-08
 41.7k  4.3k
2
Chapter 2
2019-08-08
 30.3k  1.4k
3
Chapter 3
2019-08-08
 30.1k  1.5k
4
Chapter 4
2019-08-08
 29.8k  1.7k
5
Chapter 5
2019-08-08
 27.9k  2.7k
6
Chapter 6
2019-08-08
 26.1k  2.5k
7
Chapter 7
2019-08-08
 24.9k  1.6k
8
Chapter 8
2019-08-08
 25.6k  1.4k
9
Chapter 9
2019-08-08
 26.5k  1.3k
10
Chapter 10
2019-08-08
 23.6k  903
11
Chapter 11
2019-08-08
 21.9k  859
12
Chapter 12
2019-08-08
 20.5k  877
13
Chapter 13
2019-08-08
 19.4k  577
14
Chapter 14
2019-08-08
 20.9k  497
15
Chapter 15
2019-08-08
 19.4k  1k
16
Chapter 16
2019-08-08
 18.5k  2.6k
17
Chapter 17
2019-08-08
 18.9k  752
18
Chapter 18
2019-08-08
 17.9k  719
19
Chapter 19
2019-08-08
 15.7k  815
20
Chapter 20
2019-08-08
 16.9k  791
21
Chapter 21
2019-08-10
 16.1k  1.2k
22
Chapter 22
2019-08-14
 16k  837
23
Chapter 23
2019-08-17
 14.6k  540
24
Chapter 24
2019-08-21
 14.6k  504
25
Chapter 25
2019-08-24
 16.1k  1.4k
26
Chapter 26
2019-08-26
 14k  611
27
Chapter 27
2019-08-26
 14.6k  1.5k
28
Chapter 28
2019-08-26
 13.8k  662
29
Chapter 29
2019-08-26
 13.3k  836
30
Chapter 30
2019-08-26
 16.3k  2k
31
Chapter 31
2019-08-26
 13.6k  460
32
Chapter 32
2019-08-26
 12.7k  370
33
Chapter 33
2019-08-26
 12k  546
34
Chapter 34
2019-08-26
 12k  908
35
Chapter 35
2019-08-26
 11.5k  652
36
Chapter 36
2019-08-28
 11.3k  593
37
Chapter 37
2019-08-31
 12k  694
38
Chapter 38
2019-09-04
 10.6k  523
39
Chapter 39
2019-09-07
 10.3k  577
40
Chapter 40
2019-09-11
 10.4k  3.6k
41
Chapter 41
2019-09-14
 11.8k  926
42
Chapter 42
2019-10-16
 9k  563
43
Chapter 43
2019-10-16
 8.6k  348
44
Chapter 44
2019-10-16
 8.8k  514
45
Chapter 45
2019-10-16
 8.4k  423
46
Chapter 46
2019-10-19
 9k  616
47
Chapter 47
2019-10-22
 8.6k  406
48
Chapter 48
2019-10-26
 9k  613
49
Chapter 49
2019-10-29
 8.5k  359
50
Chapter 50
2019-11-02
 9.6k  476
51
Chapter 51
2019-11-05
 9.8k  535
52
Chapter 52
2019-11-09
 9.1k  372
53
Chapter 53
2019-11-12
 8.2k  455
54
Chapter 54
2019-11-13
 7.5k  224
55
Chapter 55
2019-11-13
 7.8k  370
56
Chapter 56
2019-11-13
 7.7k  454
57
Chapter 57
2019-11-13
 7.2k  191
58
Chapter 58
2019-11-13
 6.9k  208
59
Chapter 59
2019-11-13
 7k  176
60
Chapter 60
2019-11-13
 6.8k  206
61
Chapter 61
2019-11-13
 7.3k  352
62
Chapter 62
2019-11-13
 7.1k  401
63
Chapter 63
2019-11-13
 7.4k  634
64
Chapter 64
2019-11-16
 7.2k  373
65
Chapter 65
2019-11-19
 6.9k  469
66
Chapter 66
2019-11-23
 7.7k  502
67
Chapter 67
2019-11-26
 7.1k  407
68
Chapter 68
2019-11-30
 7.5k  690
69
Chapter 69
2019-12-03
 6.9k  402
70
Chapter 70
2019-12-07
 7.5k  334
71
Chapter 71
2019-12-10
 7.3k  380
72
Chapter 72
2019-12-14
 6.8k  797
73
Chapter 73
2019-12-17
 6.7k  378
74
Chapter 74
2019-12-21
 6.9k  581
75
Chapter 75
2019-12-24
 6.7k  455
76
Chapter 76
2019-12-28
 6.4k  361
77
Chapter 77
2019-12-31
 6.5k  280
78
Chapter 78
2020-01-04
 6.7k  388
79
Chapter 79
2020-01-07
 6.4k  371
80
Chapter 80
2020-01-11
 6.5k  341
81
Chapter 81
2020-01-14
 6.9k  598
82
Chapter 82
2020-01-18
 6.2k  321
83
Chapter 83
2020-01-21
 6.4k  374
84
Chapter 84
2020-01-25
 6.2k  331
85
Chapter 85
2020-01-28
 6.6k  605
86
Chapter 86
2020-02-01
 6.6k  541
87
Chapter 87
2020-02-04
 6.3k  439
88
Chapter 88
2020-02-08
 6.7k  334
89
Chapter 89
2020-02-11
 5.8k  330
90
Chapter 90
2020-02-15
 6k  302
91
Chapter 91
2020-02-18
 5.7k  303
92
Chapter 92
2020-02-22
 6.5k  559
93
Chapter 93
2020-02-25
 6.6k  417
94
Chapter 94
2020-02-29
 6k  449
95
Chapter 95
2020-03-03
 5.6k  349
96
Chapter 96
2020-03-07
 6.2k  444
97
Chapter 97
2020-03-10
 5.9k  462
98
Chapter 98
2020-03-14
 5.8k  774
99
Chapter 99
2020-03-17
 5.9k  540
100
Chapter 100
2020-03-21
 5.6k  469
101
Chapter 101
2020-03-24
 6.3k  1.1k
102
Chapter 102
2020-03-28
 5.9k  1k
103
Chapter 103
2020-03-31
 5.7k  906
104
Chapter 104
2020-04-02
 4.5k  234
105
Chapter 105
2020-04-02
 4.6k  179
106
Chapter 106
2020-04-02
 4.5k  216
107
Chapter 107
2020-04-02
 4.7k  264
108
Chapter 108
2020-04-02
 4.8k  274
109
Chapter 109
2020-04-02
 4.4k  244
110
Chapter 110
2020-04-02
 4.4k  158
111
Chapter 111
2020-04-02
 4.3k  270
112
Chapter 112
2020-04-02
 4.5k  162
113
Chapter 113
2020-04-02
 5.6k  706
114
Chapter 114
2020-04-04
 5.9k  642
115
Chapter 115
2020-04-07
 6k  627
116
Chapter 116
2020-04-11
 5.4k  362
117
Chapter 117
2020-04-14
 6k  680
118
Chapter 118
2020-04-18
 5.3k  499
119
Chapter 119
2020-04-21
 5.3k  316
120
Chapter 120
2020-04-25
 6k  2.5k
121
Chapter 121
2020-04-28
 5.5k  582
122
Chapter 122
2020-05-02
 5.2k  656
123
Chapter 123
2020-05-05
 4.5k  294
124
Chapter 124
2020-05-09
 4.3k  179
125
Chapter 125
2020-05-10
 3.8k  188
126
Chapter 126
2020-05-10
 3.5k  225
127
Chapter 127
2020-05-10
 3.5k  179
128
Chapter 128
2020-05-10
 3.4k  130
129
Chapter 129
2020-05-10
 3.6k  130
130
Chapter 130
2020-05-10
 3.4k  129
131
Chapter 131
2020-05-10
 3.2k  133
132
Chapter 132
2020-05-10
 3.2k  101
133
Chapter 133
2020-05-10
 3.2k  84
134
Chapter 134
2020-05-10
 4k  389
135
Chapter 135
2020-05-12
 4.3k  444
136
Chapter 136
2020-05-16
 4.1k  565
137
Chapter 137
2020-05-19
 3.6k  274
138
Chapter 138
2020-05-20
 3k  142
139
Chapter 139
2020-05-20
 2.5k  101
140
Chapter 140
2020-05-20
 2.6k  107
141
Chapter 141
2020-05-20
 2.8k  122
142
Chapter 142
2020-05-20
 2.7k  86
143
Chapter 143
2020-05-20
 2.5k  77
144
Chapter 144
2020-05-20
 2.9k  186
145
Chapter 145
2020-05-20
 2.4k  165
146
Chapter 146
2020-05-20
 2.4k  157
147
Chapter 147
2020-05-20
 3.3k  287
148
Chapter 148
2020-05-23
 3.5k  267
149
Chapter 149
2020-05-26
 3.3k  212
150
Chapter 150
2020-05-30
 3.2k  208
151
Chapter 151
2020-06-02
 3.2k  222
152
Chapter 152
2020-06-06
 3.1k  399
153
Chapter 153
2020-06-09
 3k  409
154
Chapter 154
2020-06-13
 2.8k  194
155
Chapter 155
2020-06-16
 2.5k  385
156
Chapter 156
2020-06-20
 2.4k  267
157
Chapter 157
2020-06-23
 2.5k  137
158
Chapter 158
2020-06-27
 2.4k  198
159
Chapter 159
2020-06-30
 2.5k  143
160
Chapter 160
2020-07-04
 2.3k  174
161
Chapter 161
2020-07-07
 2.4k  122
162
Chapter 162
2020-07-11
 2.1k  123
163
Chapter 163
2020-07-14
 2.3k  143
164
Chapter 164
2020-07-18
 2k  161
165
Chapter 165
2020-07-21
 2.1k  168
166
Chapter 166
2020-07-25
 2.1k  147
167
Chapter 167
2020-07-28
 2.1k  150
168
Chapter 168
2020-08-01
 2k  137
169
Chapter 169
2020-08-04
 2.1k  155
170
Chapter 170
2020-08-08
 2.2k  159
171
Chapter 171
2020-08-11
 2.3k  182
172
Chapter 172
2020-08-15
 2.2k  152
173
Chapter 173
2020-08-18
 2.3k  117
174
Chapter 174
2020-08-22
 2.1k  100
175
Chapter 175
2020-08-25
 2.2k  202
176
Chapter 176
2020-09-02
 902  52
177
Chapter 177
2020-08-29
 2.2k  272
178
Chapter 178
2020-09-05
 2.2k  202
179
Chapter 179
2020-09-08
 1.9k  74
180
Chapter 180
2020-09-12
 1.9k  72
181
Chapter 181
2020-09-15
 1.9k  99
182
Chapter 182
2020-09-19
 1.8k  89
183
Chapter 183
2020-09-22
 1.9k  94
184
Chapter 184
2020-09-26
 1.8k  91
185
Chapter 185
2020-09-29
 1.7k  98
186
Chapter 186
2020-10-03
 1.7k  76
187
Chapter 187
2020-10-06
 1.6k  62
188
Chapter 188
2020-10-10
 1.6k  99
189
Chapter 189
2020-10-13
 1.5k  75
190
Chapter 190
2020-10-17
 1.4k  105
191
Chapter 191
2020-10-20
 1.2k  28
192
Chapter 192
2020-10-20
 1.1k  48
193
Chapter 193
2020-10-20
 1.1k  75
194
Chapter 194
2020-10-20
 1.1k  46
195
Chapter 195
2020-10-20
 1.1k  67
196
Chapter 196
2020-10-20
 1.1k  100
197
Chapter 197
2020-10-20
 1k  24
198
Chapter 198
2020-10-20
 1.1k  73
199
Chapter 199
2020-10-20
 1k  32
200
Chapter 200
2020-10-20
 1.1k  38
201
Chapter 201
2020-10-20
 1.3k  121
202
Chapter 202
2020-10-24
 1.2k  102
203
Chapter 203
2020-10-27
 1.3k  102
204
Chapter 204
2020-10-31
 1.2k  87
205
Chapter 205
2020-11-03
 1.2k  45
206
Chapter 206
2020-11-07
 1.2k  94
207
Chapter 207
2020-11-10
 1.2k  40
208
Chapter 208
2020-11-14
 1.1k  95
209
Chapter 209
2020-11-17
 1.2k  98
210
Chapter 210
2020-11-21
 1.2k  61
211
Chapter 211
2020-11-24
 1.1k  54
212
Chapter 212
2020-11-28
 1.1k  54
213
Chapter 213
2020-12-01
 1.1k  101
214
Chapter 214
2020-12-05
 1.1k  93
215
Chapter 215
2020-12-08
 1.1k  41
216
Chapter 216
2020-12-12
 1k  103
217
Chapter 217
2020-12-15
 1.1k  55
218
Chapter 218
2020-12-19
 1.1k  101
219
Chapter 219
2020-12-22
 1k  88
220
Chapter 220
2020-12-26
 1.1k  100
221
Chapter 221
2020-12-29
 1.1k  102
222
Chapter 222
2021-01-02
 1.2k  105
223
Chapter 223
2021-01-05
 1.1k  103
224
Chapter 224
2021-01-09
 971  101
225
Chapter 225
2021-01-12
 1.1k  91
226
Chapter 226
2021-01-16
 1.1k  77
227
Chapter 227
2021-01-19
 1.1k  80
228
Chapter 228
2021-01-23
 1.1k  43
229
Chapter 229
2021-01-26
 998  74
230
Chapter 230
2021-01-30
 1k  64
231
Chapter 231
2021-02-02
 1.1k  86
232
Chapter 232
2021-02-06
 955  80
233
Chapter 233
2021-02-09
 961  60
234
Chapter 234
2021-02-13
 986  78
235
Chapter 235
2021-02-16
 986  101
236
Chapter 236
2021-02-20
 940  81
237
Chapter 237
2021-02-23
 968  103
238
Chapter 238
2021-02-27
 1k  96
239
Chapter 239
2021-03-02
 984  98
240
Chapter 240
2021-03-06
 902  82
241
Chapter 241
2021-03-09
 920  102
242
Chapter 242
2021-03-13
 930  103
243
Chapter 243
2021-03-16
 898  103
244
Chapter 244
2021-03-20
 895  104
245
Chapter 245
2021-03-23
 867  103
246
Chapter 246
2021-03-27
 877  77
247
Chapter 247
2021-03-30
 894  101
248
Chapter 248
2021-04-03
 864  56
249
Chapter 249
2021-04-06
 905  71
250
Chapter 250
2021-04-10
 876  102
251
Chapter 251
2021-04-13
 964  100
252
Chapter 252
2021-04-17
 929  101
253
Chapter 253
2021-04-20
 980  100
254
Chapter 254
2021-04-24
 1k  101
255
Chapter 255
2021-04-27
 3.1k  361
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Thanh mai trúc mã/Yêu thầm/Ngạo mạn/Hotboy
Vợ Yêu Lém Lỉnh Của Quân Nhân
Vợ Yêu Lém Lỉnh Của Quân Nhân
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Ngủ Cùng Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook