MangaToon
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Đã Full
141.3M
4.1
Tên tác giả: CHANGDU

Đêm định mệnh ấy Tôi thậm chí không có sự lựa chọn, mà số phận đã đẩy tôi đến đường cùng, đến khóc cũng không có cơ hội để khóc, Định mệnh này đúng là tàn nhẫn. Nhưng liệu tình yêu này sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp không?

Truyện này do CHANGDU cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 327 chương    /    (117552)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-08
 44.7k  4.1k
2
Chapter 2
2020-06-08
 33k  2.2k
3
Chapter 3
2020-06-08
 26.6k  1k
4
Chapter 4
2020-06-08
 23.3k  1.3k
5
Chapter 5
2020-06-08
 24.5k  1.9k
6
Chapter 6
2020-06-08
 23.8k  1.3k
7
Chapter 7
2020-06-08
 22.7k  1.3k
8
Chapter 8
2020-06-08
 21k  640
9
Chapter 9
2020-06-08
 21.8k  517
10
Chapter 10
2020-06-08
 23.8k  1.4k
11
Chapter 11
2020-06-11
 21.6k  822
12
Chapter 12
2020-06-14
 19.4k  866
13
Chapter 13
2020-06-15
 19k  978
14
Chapter 14
2020-06-18
 17.6k  520
15
Chapter 15
2020-06-21
 17.2k  382
16
Chapter 16
2020-06-22
 19.2k  1.3k
17
Chapter 17
2020-06-25
 18.7k  804
18
Chapter 18
2020-06-28
 17.6k  580
19
Chapter 19
2020-06-29
 17.8k  524
20
Chapter 20
2020-07-02
 17.8k  412
21
Chapter 21
2020-07-04
 16.4k  382
22
Chapter 22
2020-07-04
 15.8k  431
23
Chapter 23
2020-07-04
 15.9k  338
24
Chapter 24
2020-07-04
 16.5k  307
25
Chapter 25
2020-07-04
 16.2k  398
26
Chapter 26
2020-07-04
 16.2k  499
27
Chapter 27
2020-07-04
 15.5k  276
28
Chapter 28
2020-07-04
 16k  434
29
Chapter 29
2020-07-05
 16.6k  696
30
Chapter 30
2020-07-06
 16k  518
31
Chapter 31
2020-07-09
 15.3k  275
32
Chapter 32
2020-07-09
 15k  290
33
Chapter 33
2020-07-09
 15.1k  527
34
Chapter 34
2020-07-09
 15.2k  596
35
Chapter 35
2020-07-09
 14.1k  301
36
Chapter 36
2020-07-09
 13.6k  376
37
Chapter 37
2020-07-09
 15k  563
38
Chapter 38
2020-07-09
 14.1k  298
39
Chapter 39
2020-07-09
 15.9k  1.7k
40
Chapter 40
2020-07-09
 17.7k  2k
41
Chapter 41
2020-07-12
 16.8k  843
42
Chapter 42
2020-07-13
 14.9k  651
43
Chapter 43
2020-07-16
 16k  1.2k
44
Chapter 44
2020-07-19
 14.4k  476
45
Chapter 45
2020-07-20
 14.6k  730
46
Chapter 46
2020-07-23
 13.5k  472
47
Chapter 47
2020-07-26
 12.9k  910
48
Chapter 48
2020-07-27
 12.5k  757
49
Chapter 49
2020-07-30
 12.4k  1.2k
50
Chapter 50
2020-08-02
 12k  451
51
Chapter 51
2020-08-03
 13k  449
52
Chapter 52
2020-08-06
 12.2k  326
53
Chapter 53
2020-08-09
 11.1k  538
54
Chapter 54
2020-08-10
 11.7k  367
55
Chapter 55
2020-08-13
 12.5k  416
56
Chapter 56
2020-08-16
 11k  224
57
Chapter 57
2020-08-17
 11.1k  247
58
Chapter 58
2020-08-20
 11k  594
59
Chapter 59
2020-08-23
 10.7k  355
60
Chapter 60
2020-08-24
 11.2k  677
61
Chapter 61
2020-08-27
 11.3k  623
62
Chapter 62
2020-08-30
 10.5k  296
63
Chapter 63
2020-08-31
 10.5k  459
64
Chapter 64
2020-09-03
 10k  320
65
Chapter 65
2020-09-06
 11.2k  521
66
Chapter 66
2020-09-07
 9.9k  394
67
Chapter 67
2020-09-10
 10k  410
68
Chapter 68
2020-09-13
 9.2k  208
69
Chapter 69
2020-09-14
 9.7k  339
70
Chapter 70
2020-09-17
 9k  366
71
Chapter 71
2020-09-20
 9.1k  569
72
Chapter 72
2020-09-21
 9k  377
73
Chapter 73
2020-09-24
 9.6k  525
74
Chapter 74
2020-09-27
 8.4k  584
75
Chapter 75
2020-09-27
 8.8k  898
76
Chapter 76
2020-09-27
 8.1k  168
77
Chapter 77
2020-09-27
 8.3k  492
78
Chapter 78
2020-09-27
 8k  366
79
Chapter 79
2020-09-27
 8.2k  409
80
Chapter 80
2020-09-27
 8.6k  257
81
Chapter 81
2020-09-27
 8.5k  156
82
Chapter 82
2020-09-27
 8.7k  237
83
Chapter 83
2020-09-27
 8.3k  214
84
Chapter 84
2020-09-27
 9.5k  419
85
Chapter 85
2020-09-28
 9.4k  268
86
Chapter 86
2020-10-01
 8.8k  281
87
Chapter 87
2020-10-04
 8.6k  399
88
Chapter 88
2020-10-05
 8.9k  1.1k
89
Chapter 89
2020-10-08
 8.8k  717
90
Chapter 90
2020-10-11
 8.7k  255
91
Chapter 91
2020-10-12
 8.8k  340
92
Chapter 92
2020-10-15
 8.8k  584
93
Chapter 93
2020-10-18
 9.1k  527
94
Chapter 94
2020-10-19
 9.1k  646
95
Chapter 95
2020-10-22
 8.9k  374
96
Chapter 96
2020-10-25
 8.6k  553
97
Chapter 97
2020-10-26
 9.3k  405
98
Chapter 98
2020-10-29
 8.5k  365
99
Chapter 99
2020-11-01
 9k  1.1k
100
Chapter 100
2020-11-02
 9k  509
101
Chapter 101
2020-11-05
 8.9k  382
102
Chapter 102
2020-11-08
 8.4k  191
103
Chapter 103
2020-11-08
 8.4k  178
104
Chapter 104
2020-11-08
 8.4k  309
105
Chapter 105
2020-11-08
 8.5k  348
106
Chapter 106
2020-11-08
 8.1k  541
107
Chapter 107
2020-11-08
 8.5k  950
108
Chapter 108
2020-11-08
 8.3k  346
109
Chapter 109
2020-11-08
 8.3k  176
110
Chapter 110
2020-11-08
 8.2k  172
111
Chapter 111
2020-11-08
 9.2k  572
112
Chapter 112
2020-11-12
 9.4k  658
113
Chapter 113
2020-11-15
 8.7k  328
114
Chapter 114
2020-11-19
 8.9k  1.1k
115
Chapter 115
2020-11-22
 8.8k  323
116
Chapter 116
2020-11-26
 8.6k  241
117
Chapter 117
2020-11-29
 9.2k  421
118
Chapter 118
2020-12-03
 8.7k  327
119
Chapter 119
2020-12-06
 9.4k  322
120
Chapter 120
2020-12-10
 9.2k  250
121
Chapter 121
2020-12-13
 8.9k  286
122
Chapter 122
2020-12-17
 8.8k  459
123
Chapter 123
2020-12-20
 8.8k  421
124
Chapter 124
2020-12-24
 8.6k  267
125
Chapter 125
2020-12-31
 8.8k  288
126
Chapter 126
2021-01-03
 8.6k  186
127
Chapter 127
2021-01-06
 8.2k  711
128
Chapter 128
2021-01-06
 8.1k  153
129
Chapter 129
2021-01-06
 7.6k  71
130
Chapter 130
2021-01-06
 8.1k  184
131
Chapter 131
2021-01-06
 7.4k  233
132
Chapter 132
2021-01-06
 7.5k  281
133
Chapter 133
2021-01-06
 7.4k  168
134
Chapter 134
2021-01-06
 7.5k  281
135
Chapter 135
2021-01-06
 7.5k  355
136
Chapter 136
2021-01-06
 8.9k  607
137
Chapter 137
2021-01-10
 8.3k  366
138
Chapter 138
2021-01-14
 8.3k  364
139
Chapter 139
2021-01-17
 7.9k  315
140
Chapter 140
2021-01-21
 7.9k  335
141
Chapter 141
2021-01-24
 7.4k  414
142
Chapter 142
2021-01-24
 7.1k  339
143
Chapter 143
2021-01-24
 7.3k  249
144
Chapter 144
2021-01-24
 7.1k  230
145
Chapter 145
2021-01-24
 6.9k  103
146
Chapter 146
2021-01-24
 7.3k  219
147
Chapter 147
2021-01-24
 7.3k  104
148
Chapter 148
2021-01-24
 7.8k  240
149
Chapter 149
2021-01-24
 6.9k  54
150
Chapter 150
2021-01-24
 6.9k  103
151
Chapter 151
2021-01-25
 7.2k  144
152
Chapter 152
2021-01-28
 8.3k  283
153
Chapter 153
2021-01-31
 7.1k  157
154
Chapter 154
2021-01-31
 7k  139
155
Chapter 155
2021-01-31
 7k  135
156
Chapter 156
2021-01-31
 7.4k  177
157
Chapter 157
2021-01-31
 6.8k  64
158
Chapter 158
2021-01-31
 6.9k  341
159
Chapter 159
2021-01-31
 6.8k  350
160
Chapter 160
2021-01-31
 6.7k  260
161
Chapter 161
2021-01-31
 6.8k  132
162
Chapter 162
2021-01-31
 8.2k  265
163
Chapter 163
2021-02-04
 8.4k  352
164
Chapter 164
2021-02-07
 8.2k  285
165
Chapter 165
2021-02-11
 7.5k  205
166
Chapter 166
2021-02-14
 7.3k  276
167
Chapter 167
2021-02-18
 7.8k  458
168
Chapter 168
2021-02-21
 7.3k  338
169
Chapter 169
2021-02-25
 7.5k  420
170
Chapter 170
2021-02-28
 6.6k  193
171
Chapter 171
2021-02-28
 6.3k  215
172
Chapter 172
2021-02-28
 6.3k  133
173
Chapter 173
2021-02-28
 6.3k  171
174
Chapter 174
2021-02-28
 6.4k  102
175
Chapter 175
2021-02-28
 6.5k  149
176
Chapter 176
2021-02-28
 6k  253
177
Chapter 177
2021-02-28
 6.4k  250
178
Chapter 178
2021-02-28
 6k  140
179
Chapter 179
2021-02-28
 6k  126
180
Chapter 180
2021-02-28
 7.1k  270
181
Chapter 181
2021-03-04
 7.1k  386
182
Chapter 182
2021-03-07
 7k  229
183
Chapter 183
2021-03-11
 6.6k  152
184
Chapter 184
2021-03-14
 7.8k  524
185
Chapter 185
2021-03-18
 6.8k  285
186
Chapter 186
2021-03-21
 6.7k  211
187
Chapter 187
2021-03-25
 6.6k  123
188
Chapter 188
2021-03-28
 6.3k  149
189
Chapter 189
2021-04-01
 6.6k  266
190
Chapter 190
2021-04-04
 6.8k  315
191
Chapter 191
2021-04-04
 6k  95
192
Chapter 192
2021-04-04
 5.6k  77
193
Chapter 193
2021-04-04
 5.6k  106
194
Chapter 194
2021-04-04
 5.6k  153
195
Chapter 195
2021-04-04
 5.5k  97
196
Chapter 196
2021-04-04
 5.7k  66
197
Chapter 197
2021-04-04
 5.8k  252
198
Chapter 198
2021-04-04
 6k  123
199
Chapter 199
2021-04-04
 5.5k  158
200
Chapter 200
2021-04-04
 6.1k  410
201
Chapter 201
2021-04-08
 6.1k  227
202
Chapter 202
2021-04-11
 5.8k  185
203
Chapter 203
2021-04-15
 6.5k  175
204
Chapter 204
2021-04-18
 6.6k  214
205
Chapter 205
2021-04-22
 6.2k  198
206
Chapter 206
2021-04-25
 6.3k  224
207
Chapter 207
2021-04-29
 5.8k  190
208
Chapter 208
2021-05-02
 5.6k  148
209
Chapter 209
2021-05-06
 5.6k  141
210
Chapter 210
2021-05-09
 5.7k  153
211
Chapter 211
2021-05-13
 5.8k  368
212
Chapter 212
2021-05-16
 6.2k  259
213
Chapter 213
2021-05-20
 6.4k  310
214
Chapter 214
2021-05-23
 5.7k  220
215
Chapter 215
2021-05-27
 5.6k  153
216
Chapter 216
2021-05-30
 5.8k  444
217
Chapter 217
2021-06-03
 5.5k  343
218
Chapter 218
2021-06-06
 5.7k  182
219
Chapter 219
2021-06-10
 5.8k  368
220
Chapter 220
2021-06-13
 5.4k  248
221
Chapter 221
2021-06-17
 5.5k  241
222
Chapter 222
2021-06-20
 5.3k  313
223
Chapter 223
2021-06-23
 4.9k  165
224
Chapter 224
2021-06-23
 4.7k  94
225
Chapter 225
2021-06-23
 4.8k  115
226
Chapter 226
2021-06-23
 4.8k  137
227
Chapter 227
2021-06-23
 4.8k  154
228
Chapter 228
2021-06-23
 4.6k  80
229
Chapter 229
2021-06-23
 4.8k  248
230
Chapter 230
2021-06-23
 5k  136
231
Chapter 231
2021-06-23
 4.9k  112
232
Chapter 232
2021-06-23
 5k  204
233
Chapter 233
2021-06-24
 5.4k  366
234
Chapter 234
2021-06-27
 5.6k  258
235
Chapter 235
2021-07-01
 5.6k  325
236
Chapter 236
2021-07-04
 5.2k  257
237
Chapter 237
2021-07-08
 4.7k  206
238
Chapter 238
2021-07-11
 5k  183
239
Chapter 239
2021-07-15
 5.1k  293
240
Chapter 240
2021-07-18
 5.2k  178
241
Chapter 241
2021-07-22
 4.9k  275
242
Chapter 242
2021-07-25
 4.7k  351
243
Chapter 243
2021-07-29
 4.6k  166
244
Chapter 244
2021-08-01
 4.5k  145
245
Chapter 245
2021-08-05
 4.7k  479
246
Chapter 246
2021-08-08
 4.2k  358
247
Chapter 247
2021-08-12
 4.1k  273
248
Chapter 248
2021-08-15
 4.3k  225
249
Chapter 249
2021-08-19
 4.2k  230
250
Chapter 250
2021-08-22
 4k  197
251
Chapter 251
2021-08-26
 3.9k  150
252
Chapter 252
2021-08-29
 3.8k  205
253
Chapter 253
2021-09-02
 4k  728
254
Chapter 254
2021-09-05
 3.8k  468
255
Chapter 255
2021-09-09
 3.7k  590
256
Chapter 256
2021-09-12
 3.8k  365
257
Chapter 257
2021-09-13
 3.3k  126
258
Chapter 258
2021-09-13
 3.4k  139
259
Chapter 259
2021-09-13
 3.3k  210
260
Chapter 260
2021-09-13
 3.5k  218
261
Chapter 261
2021-09-13
 3.3k  101
262
Chapter 262
2021-09-13
 3.5k  193
263
Chapter 263
2021-09-13
 4k  641
264
Chapter 264
2021-09-16
 3.9k  350
265
Chapter 265
2021-09-19
 3.9k  240
266
Chapter 266
2021-09-23
 4.1k  564
267
Chapter 267
2021-09-26
 3.7k  426
268
Chapter 268
2021-09-30
 3.7k  343
269
Chapter 269
2021-10-03
 3.7k  187
270
Chapter 270
2021-10-07
 3.5k  157
271
Chapter 271
2021-10-10
 3.5k  167
272
Chapter 272
2021-10-14
 3.5k  155
273
Chapter 273
2021-10-17
 3.4k  193
274
Chapter 274
2021-10-21
 3.3k  162
275
Chapter 275
2021-10-24
 3.4k  179
276
Chapter 276
2021-10-28
 3.7k  324
277
Chapter 277
2021-10-31
 3.3k  177
278
Chapter 278
2021-11-04
 3.3k  325
279
Chapter 279
2021-11-07
 3.2k  203
280
Chapter 280
2021-11-11
 3.1k  182
281
Chapter 281
2021-11-14
 3.1k  226
282
Chapter 282
2021-11-18
 3k  182
283
Chapter 283
2021-11-21
 3.2k  181
284
Chapter 284
2021-11-25
 3.1k  98
285
Chapter 285
2021-11-28
 3k  142
286
Chapter 286
2021-12-02
 2.9k  102
287
Chapter 287
2021-12-05
 2.8k  112
288
Chapter 288
2021-12-09
 2.7k  135
289
Chapter 289
2021-12-12
 2.7k  98
290
Chapter 290
2021-12-16
 2.6k  144
291
Chapter 291
2021-12-19
 2.6k  73
292
Chapter 292
2021-12-23
 2.7k  205
293
Chapter 293
2021-12-26
 2.6k  123
294
Chapter 294
2021-12-30
 2.6k  135
295
Chapter 295
2022-01-02
 2.7k  130
296
Chapter 296
2022-01-06
 2.5k  98
297
Chapter 297
2022-01-09
 2.3k  91
298
Chapter 298
2022-01-13
 2.3k  134
299
Chapter 299
2022-01-16
 2.5k  200
300
Chapter 300
2022-01-20
 2.5k  156
301
Chapter 301
2022-01-23
 2.4k  98
302
Chapter 302
2022-01-27
 2.3k  146
303
Chapter 303
2022-01-29
 2k  82
304
Chapter 304
2022-01-29
 2k  85
305
Chapter 305
2022-01-29
 2k  58
306
Chapter 306
2022-01-29
 1.9k  45
307
Chapter 307
2022-01-29
 1.9k  40
308
Chapter 308
2022-01-29
 1.9k  73
309
Chapter 309
2022-01-29
 2.1k  47
310
Chapter 310
2022-01-29
 2k  61
311
Chapter 311
2022-01-29
 1.9k  78
312
Chapter 312
2022-01-29
 2.1k  60
313
Chapter 313
2022-01-30
 2.2k  140
314
Chapter 314
2022-02-03
 2.2k  95
315
Chapter 315
2022-02-06
 2.2k  100
316
Chapter 316
2022-02-10
 2.2k  104
317
Chapter 317
2022-02-13
 2.3k  162
318
Chapter 318
2022-02-17
 2.2k  88
319
Chapter 319
2022-02-20
 2.2k  119
320
Chapter 320
2022-02-24
 2.2k  89
321
Chapter 321
2022-02-27
 2.3k  102
322
Chapter 322
2022-03-03
 2.2k  124
323
Chapter 323
2022-03-06
 2.3k  103
324
Chapter 324
2022-03-10
 2.5k  119
325
Chapter 325
2022-03-13
 2.6k  139
326
Chapter 326
2022-03-17
 2.5k  92
327
Chapter 327
2022-03-20
 5.2k  772
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Harem
Thiếu Soái, Vợ Anh Sắp Quậy Banh Nóc Rồi
Thiếu Soái, Vợ Anh Sắp Quậy Banh Nóc Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Đã Full/Cung đình
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook