MangaToon
Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Đã Full
80.9M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Chỉ 200 lượng, chỉ 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây, đừng bỏ lỡ!" -- "Vân Tưởng Thường người ngươi thật to gan, dám công khai đấu giá đêm đầu tiên của vương gia?"
Một câu chuyện xuyên không đầy bất ngờ, khóc cười đan xen, rồi số phận n9 nu9 sẽ ra sao....

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 217 chương    /    (126633)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-29
 27.2k  3k
2
Chapter 2
2019-09-29
 20.6k  1.2k
3
Chapter 3
2019-09-29
 22.5k  2.1k
4
Chapter 4
2019-09-29
 18.7k  632
5
Chapter 5
2019-09-29
 17.2k  538
6
Chapter 6
2019-09-29
 19.4k  1.4k
7
Chapter 7
2019-09-29
 17.9k  937
8
Chapter 8
2019-09-29
 16.9k  753
9
Chapter 9
2019-09-29
 16.7k  805
10
Chapter 10
2019-09-29
 16.8k  585
11
Chapter 11
2019-09-29
 17.8k  540
12
Chapter 12
2019-09-29
 16.9k  677
13
Chapter 13
2019-09-29
 15.5k  361
14
Chapter 14
2019-09-29
 15.8k  417
15
Chapter 15
2019-09-29
 16.2k  436
16
Chapter 16
2019-09-29
 15.7k  427
17
Chapter 17
2019-09-29
 15.5k  538
18
Chapter 18
2019-09-29
 15.2k  634
19
Chapter 19
2019-09-29
 15.3k  431
20
Chapter 20
2019-09-29
 16k  785
21
Chapter 21
2019-10-02
 16.8k  754
22
Chapter 22
2019-10-05
 16.6k  718
23
Chapter 23
2019-10-09
 15.6k  484
24
Chapter 24
2019-10-12
 14.5k  767
25
Chapter 25
2019-10-16
 15.6k  609
26
Chapter 26
2019-10-19
 13.9k  375
27
Chapter 27
2019-10-23
 16k  719
28
Chapter 28
2019-10-24
 15.9k  1.3k
29
Chapter 29
2019-10-24
 14.6k  738
30
Chapter 30
2019-10-24
 13.3k  383
31
Chapter 31
2019-10-24
 13.5k  376
32
Chapter 32
2019-10-24
 12.7k  280
33
Chapter 33
2019-10-24
 13.3k  476
34
Chapter 34
2019-10-24
 12.9k  320
35
Chapter 35
2019-10-24
 13.1k  320
36
Chapter 36
2019-10-24
 15k  788
37
Chapter 37
2019-10-24
 13.8k  669
38
Chapter 38
2019-10-26
 15k  725
39
Chapter 39
2019-10-30
 14k  834
40
Chapter 40
2019-11-02
 13.6k  596
41
Chapter 41
2019-11-06
 14.2k  483
42
Chapter 42
2019-11-09
 14k  369
43
Chapter 43
2019-11-13
 14.8k  592
44
Chapter 44
2019-11-15
 14k  398
45
Chapter 45
2019-11-16
 13.8k  600
46
Chapter 46
2019-11-20
 15.6k  1.8k
47
Chapter 47
2019-11-22
 13.7k  345
48
Chapter 48
2019-11-23
 14.5k  686
49
Chapter 49
2019-11-27
 13.3k  301
50
Chapter 50
2019-11-29
 12.9k  455
51
Chapter 51
2019-11-30
 13.8k  537
52
Chapter 52
2019-12-04
 12.5k  207
53
Chapter 53
2019-12-06
 13.3k  298
54
Chapter 54
2019-12-07
 13.7k  656
55
Chapter 55
2019-12-11
 14k  640
56
Chapter 56
2019-12-13
 12.5k  538
57
Chapter 57
2019-12-14
 12.9k  1.7k
58
Chapter 58
2019-12-18
 13k  838
59
Chapter 59
2019-12-20
 13k  373
60
Chapter 60
2019-12-21
 12k  242
61
Chapter 61
2019-12-21
 13.1k  480
62
Chapter 62
2019-12-21
 12.4k  551
63
Chapter 63
2019-12-21
 11.5k  449
64
Chapter 64
2019-12-21
 12.1k  483
65
Chapter 65
2019-12-21
 11.7k  655
66
Chapter 66
2019-12-21
 11.8k  361
67
Chapter 67
2019-12-21
 12.9k  547
68
Chapter 68
2019-12-21
 12.2k  290
69
Chapter 69
2019-12-21
 12.6k  495
70
Chapter 70
2019-12-21
 13k  716
71
Chapter 71
2019-12-21
 11.8k  945
72
Chapter 72
2019-12-21
 11.8k  474
73
Chapter 73
2019-12-21
 11.6k  373
74
Chapter 74
2019-12-21
 11.7k  364
75
Chapter 75
2019-12-21
 11.9k  496
76
Chapter 76
2019-12-21
 11.3k  256
77
Chapter 77
2019-12-21
 10.7k  118
78
Chapter 78
2019-12-21
 10.5k  331
79
Chapter 79
2019-12-21
 11k  290
80
Chapter 80
2019-12-21
 12.8k  555
81
Chapter 81
2019-12-27
 12.3k  392
82
Chapter 82
2019-12-28
 12.4k  457
83
Chapter 83
2020-01-01
 11.3k  363
84
Chapter 84
2020-01-03
 11.6k  367
85
Chapter 85
2020-01-04
 11.7k  334
86
Chapter 86
2020-01-08
 11.9k  620
87
Chapter 87
2020-01-10
 12.5k  761
88
Chapter 88
2020-01-11
 11.4k  345
89
Chapter 89
2020-01-15
 12k  735
90
Chapter 90
2020-01-17
 12.4k  648
91
Chapter 91
2020-01-18
 12.4k  698
92
Chapter 92
2020-01-22
 12.3k  541
93
Chapter 93
2020-01-24
 11.8k  1.2k
94
Chapter 94
2020-01-25
 12.7k  1.1k
95
Chapter 95
2020-01-29
 11.6k  636
96
Chapter 96
2020-01-29
 10.3k  480
97
Chapter 97
2020-01-29
 11.3k  284
98
Chapter 98
2020-01-29
 11.7k  319
99
Chapter 99
2020-01-29
 10.7k  264
100
Chapter 100
2020-01-29
 11.4k  612
101
Chapter 101
2020-01-29
 11.1k  471
102
Chapter 102
2020-01-29
 10.7k  345
103
Chapter 103
2020-01-29
 11.5k  968
104
Chapter 104
2020-01-29
 10.3k  344
105
Chapter 105
2020-01-29
 11.2k  1.1k
106
Chapter 106
2020-01-31
 11.1k  423
107
Chapter 107
2020-02-01
 11.9k  514
108
Chapter 108
2020-02-05
 11.4k  788
109
Chapter 109
2020-02-07
 11.1k  698
110
Chapter 110
2020-02-08
 12.2k  978
111
Chapter 111
2020-02-10
 10.3k  689
112
Chapter 112
2020-02-10
 10.9k  559
113
Chapter 113
2020-02-11
 10.2k  725
114
Chapter 114
2020-02-11
 10.4k  444
115
Chapter 115
2020-02-12
 9.9k  510
116
Chapter 116
2020-02-12
 10.1k  434
117
Chapter 117
2020-02-12
 10.9k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-13
 11k  632
119
Chapter 119
2020-02-13
 10.1k  366
120
Chapter 120
2020-02-14
 10.2k  518
121
Chapter 121
2020-02-14
 9.9k  334
122
Chapter 122
2020-02-14
 10.4k  818
123
Chapter 123
2020-02-15
 10.5k  308
124
Chapter 124
2020-02-19
 11.1k  795
125
Chapter 125
2020-02-21
 10k  522
126
Chapter 126
2020-02-22
 10.1k  308
127
Chapter 127
2020-02-26
 9.7k  346
128
Chapter 128
2020-02-28
 9.4k  355
129
Chapter 129
2020-02-29
 10.8k  505
130
Chapter 130
2020-03-04
 11.7k  964
131
Chapter 131
2020-03-06
 9.6k  389
132
Chapter 132
2020-03-07
 9.9k  702
133
Chapter 133
2020-03-08
 8.4k  288
134
Chapter 134
2020-03-08
 8.5k  203
135
Chapter 135
2020-03-08
 9.3k  347
136
Chapter 136
2020-03-08
 9k  522
137
Chapter 137
2020-03-08
 8.5k  276
138
Chapter 138
2020-03-08
 8k  171
139
Chapter 139
2020-03-08
 8.5k  367
140
Chapter 140
2020-03-08
 8.3k  521
141
Chapter 141
2020-03-08
 8.5k  457
142
Chapter 142
2020-03-08
 10.4k  832
143
Chapter 143
2020-03-11
 11.1k  883
144
Chapter 144
2020-03-13
 11.4k  1.2k
145
Chapter 145
2020-03-14
 12k  1.8k
146
Chapter 146
2020-03-18
 11.6k  1.1k
147
Chapter 147
2020-03-20
 11.7k  1.6k
148
Chapter 148
2020-03-21
 12.4k  1.9k
149
Chapter 149
2020-03-25
 11.8k  1.3k
150
Chapter 150
2020-03-27
 13k  1.2k
151
Chapter 151
2020-03-28
 13.5k  1.9k
152
Chapter 152
2020-04-01
 11.9k  1.6k
153
Chapter 153
2020-04-03
 10.8k  2.1k
154
Chapter 154
2020-04-04
 11k  1.9k
155
Chapter 155
2020-04-08
 11.1k  1.1k
156
Chapter 156
2020-04-10
 10.5k  618
157
Chapter 157
2020-04-11
 10.8k  1.5k
158
Chapter 158
2020-04-15
 10.9k  733
159
Chapter 159
2020-04-17
 10.5k  753
160
Chapter 160
2020-04-18
 10.3k  689
161
Chapter 161
2020-04-22
 10.8k  677
162
Chapter 162
2020-04-24
 10.5k  1.4k
163
Chapter 163
2020-04-29
 10.5k  1k
164
Chapter 164
2020-05-01
 9.8k  604
165
Chapter 165
2020-05-06
 9.2k  697
166
Chapter 166
2020-05-08
 9.6k  723
167
Chapter 167
2020-05-13
 9.7k  802
168
Chapter 168
2020-06-03
 8.4k  653
169
Chapter 169
2020-06-15
 8k  560
170
Chapter 170
2020-06-22
 7.8k  360
171
Chapter 171
2020-06-29
 7.9k  813
172
Chapter 172
2020-07-06
 7.2k  350
173
Chapter 173
2020-07-13
 7.1k  314
174
Chapter 174
2020-07-20
 7.1k  487
175
Chapter 175
2020-07-27
 7.3k  382
176
Chapter 176
2020-08-03
 6.8k  329
177
Chapter 177
2020-08-10
 6.8k  277
178
Chapter 178
2020-08-17
 6.5k  505
179
Chapter 179
2020-08-24
 7k  463
180
Chapter 180
2020-08-31
 5.8k  296
181
Chapter 181
2020-09-07
 6k  227
182
Chapter 182
2020-09-14
 5.8k  183
183
Chapter 183
2020-09-21
 5.1k  217
184
Chapter 184
2020-09-28
 5k  71
185
Chapter 185
2020-10-05
 5k  201
186
Chapter 186
2020-10-12
 4.5k  125
187
Chapter 187
2020-10-19
 4.6k  113
188
Chapter 188
2020-11-02
 4.9k  438
189
Chapter 189
2020-11-09
 4.5k  158
190
Chapter 190
2020-11-16
 4.2k  139
191
Chapter 191
2020-11-23
 4k  101
192
Chapter 192
2020-11-30
 3.8k  83
193
Chapter 193
2020-12-07
 3.7k  119
194
Chapter 194
2020-12-14
 3.3k  90
195
Chapter 195
2020-12-21
 3.4k  84
196
Chapter 196
2020-12-28
 3.4k  96
197
Chapter 197
2021-01-04
 3.3k  237
198
Chapter 198
2021-01-18
 3.3k  105
199
Chapter 199
2021-01-25
 3.2k  102
200
Chapter 200
2021-02-01
 3.4k  90
201
Chapter 201
2021-02-08
 3.3k  100
202
Chapter 202
2021-02-15
 3.2k  68
203
Chapter 203
2021-02-22
 3.3k  164
204
Chapter 204
2021-03-01
 3.4k  164
205
Chapter 205
2021-03-08
 3.2k  204
206
Chapter 206
2021-03-15
 2.9k  140
207
Chapter 207
2021-03-22
 2.8k  147
208
Chapter 208
2021-03-29
 2.7k  151
209
Chapter 209
2021-04-05
 2.8k  153
210
Chapter 210
2021-04-12
 2.7k  129
211
Chapter 211
2021-04-19
 2.7k  106
212
Chapter 212
2021-04-26
 2.6k  75
213
Chapter 213
2021-05-03
 2.7k  162
214
Chapter 214
2021-05-10
 2.8k  255
215
Chapter 215
2021-05-17
 2.7k  97
216
Chapter 216
2021-05-24
 3k  211
217
Chapter 217
2021-05-31
 5.1k  996
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Bách hợp/BLACKPINK
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Hành động/Xuyên Không/Fanfic
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Đam mỹ/Xuyên Không
Messenger
Messenger
Tình yêu
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook