MangaToon
Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Đã Full
81.5M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Chỉ 200 lượng, chỉ 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây, đừng bỏ lỡ!" -- "Vân Tưởng Thường người ngươi thật to gan, dám công khai đấu giá đêm đầu tiên của vương gia?"
Một câu chuyện xuyên không đầy bất ngờ, khóc cười đan xen, rồi số phận n9 nu9 sẽ ra sao....

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 217 chương    /    (127714)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-29
 27.5k  3k
2
Chapter 2
2019-09-29
 20.9k  1.2k
3
Chapter 3
2019-09-29
 22.7k  2.2k
4
Chapter 4
2019-09-29
 18.9k  645
5
Chapter 5
2019-09-29
 17.4k  544
6
Chapter 6
2019-09-29
 19.6k  1.4k
7
Chapter 7
2019-09-29
 18.1k  947
8
Chapter 8
2019-09-29
 17.1k  762
9
Chapter 9
2019-09-29
 16.9k  819
10
Chapter 10
2019-09-29
 17k  594
11
Chapter 11
2019-09-29
 18k  547
12
Chapter 12
2019-09-29
 17.1k  681
13
Chapter 13
2019-09-29
 15.6k  372
14
Chapter 14
2019-09-29
 16k  423
15
Chapter 15
2019-09-29
 16.4k  440
16
Chapter 16
2019-09-29
 15.8k  430
17
Chapter 17
2019-09-29
 15.6k  547
18
Chapter 18
2019-09-29
 15.3k  641
19
Chapter 19
2019-09-29
 15.4k  441
20
Chapter 20
2019-09-29
 16.1k  796
21
Chapter 21
2019-10-02
 16.9k  761
22
Chapter 22
2019-10-05
 16.7k  727
23
Chapter 23
2019-10-09
 15.8k  487
24
Chapter 24
2019-10-12
 14.6k  775
25
Chapter 25
2019-10-16
 15.8k  615
26
Chapter 26
2019-10-19
 14k  384
27
Chapter 27
2019-10-23
 16.2k  727
28
Chapter 28
2019-10-24
 16.1k  1.3k
29
Chapter 29
2019-10-24
 14.7k  747
30
Chapter 30
2019-10-24
 13.5k  389
31
Chapter 31
2019-10-24
 13.6k  379
32
Chapter 32
2019-10-24
 12.9k  285
33
Chapter 33
2019-10-24
 13.4k  486
34
Chapter 34
2019-10-24
 13k  321
35
Chapter 35
2019-10-24
 13.3k  324
36
Chapter 36
2019-10-24
 15.1k  796
37
Chapter 37
2019-10-24
 14k  675
38
Chapter 38
2019-10-26
 15.1k  729
39
Chapter 39
2019-10-30
 14.2k  840
40
Chapter 40
2019-11-02
 13.7k  603
41
Chapter 41
2019-11-06
 14.4k  488
42
Chapter 42
2019-11-09
 14.1k  379
43
Chapter 43
2019-11-13
 15k  597
44
Chapter 44
2019-11-15
 14.1k  401
45
Chapter 45
2019-11-16
 13.9k  607
46
Chapter 46
2019-11-20
 15.8k  1.8k
47
Chapter 47
2019-11-22
 13.8k  346
48
Chapter 48
2019-11-23
 14.6k  694
49
Chapter 49
2019-11-27
 13.4k  306
50
Chapter 50
2019-11-29
 13k  459
51
Chapter 51
2019-11-30
 13.9k  540
52
Chapter 52
2019-12-04
 12.7k  208
53
Chapter 53
2019-12-06
 13.4k  302
54
Chapter 54
2019-12-07
 13.8k  662
55
Chapter 55
2019-12-11
 14.1k  650
56
Chapter 56
2019-12-13
 12.6k  544
57
Chapter 57
2019-12-14
 13k  1.7k
58
Chapter 58
2019-12-18
 13.1k  842
59
Chapter 59
2019-12-20
 13.1k  376
60
Chapter 60
2019-12-21
 12.1k  244
61
Chapter 61
2019-12-21
 13.2k  483
62
Chapter 62
2019-12-21
 12.5k  555
63
Chapter 63
2019-12-21
 11.6k  453
64
Chapter 64
2019-12-21
 12.2k  490
65
Chapter 65
2019-12-21
 11.8k  659
66
Chapter 66
2019-12-21
 11.9k  366
67
Chapter 67
2019-12-21
 13k  553
68
Chapter 68
2019-12-21
 12.3k  293
69
Chapter 69
2019-12-21
 12.7k  501
70
Chapter 70
2019-12-21
 13.1k  721
71
Chapter 71
2019-12-21
 11.9k  951
72
Chapter 72
2019-12-21
 11.9k  476
73
Chapter 73
2019-12-21
 11.7k  376
74
Chapter 74
2019-12-21
 11.8k  369
75
Chapter 75
2019-12-21
 12k  500
76
Chapter 76
2019-12-21
 11.3k  258
77
Chapter 77
2019-12-21
 10.8k  121
78
Chapter 78
2019-12-21
 10.6k  335
79
Chapter 79
2019-12-21
 11.1k  291
80
Chapter 80
2019-12-21
 12.9k  557
81
Chapter 81
2019-12-27
 12.4k  395
82
Chapter 82
2019-12-28
 12.5k  457
83
Chapter 83
2020-01-01
 11.4k  364
84
Chapter 84
2020-01-03
 11.7k  370
85
Chapter 85
2020-01-04
 11.8k  335
86
Chapter 86
2020-01-08
 12k  625
87
Chapter 87
2020-01-10
 12.6k  763
88
Chapter 88
2020-01-11
 11.5k  347
89
Chapter 89
2020-01-15
 12.1k  740
90
Chapter 90
2020-01-17
 12.5k  654
91
Chapter 91
2020-01-18
 12.5k  702
92
Chapter 92
2020-01-22
 12.3k  540
93
Chapter 93
2020-01-24
 11.8k  1.2k
94
Chapter 94
2020-01-25
 12.8k  1.1k
95
Chapter 95
2020-01-29
 11.7k  643
96
Chapter 96
2020-01-29
 10.3k  482
97
Chapter 97
2020-01-29
 11.4k  290
98
Chapter 98
2020-01-29
 11.8k  322
99
Chapter 99
2020-01-29
 10.8k  265
100
Chapter 100
2020-01-29
 11.5k  609
101
Chapter 101
2020-01-29
 11.1k  475
102
Chapter 102
2020-01-29
 10.8k  347
103
Chapter 103
2020-01-29
 11.6k  976
104
Chapter 104
2020-01-29
 10.3k  349
105
Chapter 105
2020-01-29
 11.3k  1.2k
106
Chapter 106
2020-01-31
 11.2k  427
107
Chapter 107
2020-02-01
 11.9k  520
108
Chapter 108
2020-02-05
 11.5k  801
109
Chapter 109
2020-02-07
 11.2k  702
110
Chapter 110
2020-02-08
 12.3k  982
111
Chapter 111
2020-02-10
 10.4k  693
112
Chapter 112
2020-02-10
 11k  565
113
Chapter 113
2020-02-11
 10.3k  734
114
Chapter 114
2020-02-11
 10.5k  448
115
Chapter 115
2020-02-12
 9.9k  515
116
Chapter 116
2020-02-12
 10.2k  440
117
Chapter 117
2020-02-12
 10.9k  1.1k
118
Chapter 118
2020-02-13
 11k  636
119
Chapter 119
2020-02-13
 10.2k  368
120
Chapter 120
2020-02-14
 10.2k  523
121
Chapter 121
2020-02-14
 9.9k  336
122
Chapter 122
2020-02-14
 10.4k  825
123
Chapter 123
2020-02-15
 10.5k  312
124
Chapter 124
2020-02-19
 11.2k  803
125
Chapter 125
2020-02-21
 10k  525
126
Chapter 126
2020-02-22
 10.1k  310
127
Chapter 127
2020-02-26
 9.8k  349
128
Chapter 128
2020-02-28
 9.4k  358
129
Chapter 129
2020-02-29
 10.8k  511
130
Chapter 130
2020-03-04
 11.7k  967
131
Chapter 131
2020-03-06
 9.6k  394
132
Chapter 132
2020-03-07
 10k  710
133
Chapter 133
2020-03-08
 8.5k  290
134
Chapter 134
2020-03-08
 8.5k  204
135
Chapter 135
2020-03-08
 9.4k  349
136
Chapter 136
2020-03-08
 9.1k  525
137
Chapter 137
2020-03-08
 8.6k  279
138
Chapter 138
2020-03-08
 8.1k  177
139
Chapter 139
2020-03-08
 8.6k  372
140
Chapter 140
2020-03-08
 8.3k  528
141
Chapter 141
2020-03-08
 8.5k  462
142
Chapter 142
2020-03-08
 10.5k  834
143
Chapter 143
2020-03-11
 11.2k  883
144
Chapter 144
2020-03-13
 11.4k  1.2k
145
Chapter 145
2020-03-14
 12.1k  1.8k
146
Chapter 146
2020-03-18
 11.6k  1.1k
147
Chapter 147
2020-03-20
 11.8k  1.6k
148
Chapter 148
2020-03-21
 12.5k  1.9k
149
Chapter 149
2020-03-25
 11.8k  1.3k
150
Chapter 150
2020-03-27
 13k  1.2k
151
Chapter 151
2020-03-28
 13.6k  1.9k
152
Chapter 152
2020-04-01
 12k  1.6k
153
Chapter 153
2020-04-03
 10.8k  2.1k
154
Chapter 154
2020-04-04
 11k  1.9k
155
Chapter 155
2020-04-08
 11.1k  1.1k
156
Chapter 156
2020-04-10
 10.6k  619
157
Chapter 157
2020-04-11
 10.8k  1.5k
158
Chapter 158
2020-04-15
 10.9k  738
159
Chapter 159
2020-04-17
 10.5k  754
160
Chapter 160
2020-04-18
 10.4k  690
161
Chapter 161
2020-04-22
 10.8k  682
162
Chapter 162
2020-04-24
 10.6k  1.4k
163
Chapter 163
2020-04-29
 10.5k  1k
164
Chapter 164
2020-05-01
 9.8k  607
165
Chapter 165
2020-05-06
 9.3k  700
166
Chapter 166
2020-05-08
 9.6k  725
167
Chapter 167
2020-05-13
 9.7k  800
168
Chapter 168
2020-06-03
 8.4k  655
169
Chapter 169
2020-06-15
 8.1k  563
170
Chapter 170
2020-06-22
 7.8k  365
171
Chapter 171
2020-06-29
 7.9k  816
172
Chapter 172
2020-07-06
 7.2k  352
173
Chapter 173
2020-07-13
 7.1k  315
174
Chapter 174
2020-07-20
 7.1k  488
175
Chapter 175
2020-07-27
 7.3k  384
176
Chapter 176
2020-08-03
 6.8k  333
177
Chapter 177
2020-08-10
 6.8k  284
178
Chapter 178
2020-08-17
 6.6k  507
179
Chapter 179
2020-08-24
 7k  466
180
Chapter 180
2020-08-31
 5.8k  297
181
Chapter 181
2020-09-07
 6k  230
182
Chapter 182
2020-09-14
 5.9k  186
183
Chapter 183
2020-09-21
 5.2k  220
184
Chapter 184
2020-09-28
 5k  72
185
Chapter 185
2020-10-05
 5k  204
186
Chapter 186
2020-10-12
 4.6k  127
187
Chapter 187
2020-10-19
 4.7k  114
188
Chapter 188
2020-11-02
 4.9k  443
189
Chapter 189
2020-11-09
 4.5k  163
190
Chapter 190
2020-11-16
 4.2k  145
191
Chapter 191
2020-11-23
 4k  105
192
Chapter 192
2020-11-30
 3.9k  86
193
Chapter 193
2020-12-07
 3.7k  121
194
Chapter 194
2020-12-14
 3.4k  92
195
Chapter 195
2020-12-21
 3.4k  85
196
Chapter 196
2020-12-28
 3.4k  97
197
Chapter 197
2021-01-04
 3.3k  241
198
Chapter 198
2021-01-18
 3.3k  107
199
Chapter 199
2021-01-25
 3.2k  102
200
Chapter 200
2021-02-01
 3.4k  92
201
Chapter 201
2021-02-08
 3.3k  101
202
Chapter 202
2021-02-15
 3.2k  69
203
Chapter 203
2021-02-22
 3.3k  165
204
Chapter 204
2021-03-01
 3.4k  169
205
Chapter 205
2021-03-08
 3.2k  207
206
Chapter 206
2021-03-15
 2.9k  146
207
Chapter 207
2021-03-22
 2.8k  150
208
Chapter 208
2021-03-29
 2.7k  156
209
Chapter 209
2021-04-05
 2.9k  155
210
Chapter 210
2021-04-12
 2.8k  131
211
Chapter 211
2021-04-19
 2.7k  108
212
Chapter 212
2021-04-26
 2.6k  77
213
Chapter 213
2021-05-03
 2.7k  163
214
Chapter 214
2021-05-10
 2.8k  258
215
Chapter 215
2021-05-17
 2.7k  101
216
Chapter 216
2021-05-24
 3k  213
217
Chapter 217
2021-05-31
 5.1k  1k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Chaenie: Chị Làm Em Đau Đấy
Bách hợp/BLACKPINK
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Blackpink Vs Kimetsu No Yaiba
Hành động/Xuyên Không/Fanfic
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Xuyên Không Vào Diabolik Love
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Nam Phụ Chỉ Mãi Là Nam Phụ
Đam mỹ/Xuyên Không
Messenger
Messenger
Tình yêu
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook