MangaToon
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đã Full
20.2M
4.6
Tên tác giả: xiamen1819

Dạ Bắc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã sống dậy! Ba trăm năm qua đi, 108 nữ đệ tử năm xưa hắn từng thu nhận nay đã trở thành những đại mỹ nhân đủ mọi kiểu dáng.
Dạ Bắc: "Ba trăm năm... Ba trăm năm rồi, đến lượt vi sư "dạy dỗ" các con rồi!"

Truyện này do xiamen1819 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 258 chương    /    (19319)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-18
 10.4k  1.2k
2
Chapter 2
2021-08-25
 8.1k  385
3
Chapter 3
2021-08-25
 7.8k  268
4
Chapter 4
2021-08-25
 6.8k  200
5
Chapter 5
2021-08-25
 6.9k  203
6
Chapter 6
2021-08-25
 6.5k  229
7
Chapter 7
2021-08-25
 7.1k  148
8
Chapter 8
2021-08-25
 6.5k  185
9
Chapter 9
2021-08-25
 6.6k  159
10
Chapter 10
2021-08-25
 6.6k  171
11
Chapter 11
2021-08-27
 6.8k  576
12
Chapter 12
2021-09-01
 6.3k  348
13
Chapter 13
2021-09-03
 6k  319
14
Chapter 14
2021-09-07
 5.7k  141
15
Chapter 15
2021-09-08
 5.6k  170
16
Chapter 16
2021-09-10
 6.1k  136
17
Chapter 17
2021-09-15
 5.6k  242
18
Chapter 18
2021-09-17
 5.2k  221
19
Chapter 19
2021-09-22
 4.9k  152
20
Chapter 20
2021-09-24
 4.9k  177
21
Chapter 21
2021-09-29
 4.6k  112
22
Chapter 22
2021-10-01
 4.7k  157
23
Chapter 23
2021-10-04
 4.5k  126
24
Chapter 24
2021-10-04
 4.2k  64
25
Chapter 25
2021-10-04
 4.2k  50
26
Chapter 26
2021-10-04
 4.2k  41
27
Chapter 27
2021-10-04
 4.3k  78
28
Chapter 28
2021-10-04
 4.3k  73
29
Chapter 29
2021-10-04
 4.4k  71
30
Chapter 30
2021-10-06
 4.5k  125
31
Chapter 31
2021-10-08
 4.3k  112
32
Chapter 32
2021-10-13
 4.3k  131
33
Chapter 33
2021-10-15
 4.2k  160
34
Chapter 34
2021-10-20
 4k  84
35
Chapter 35
2021-10-22
 4k  88
36
Chapter 36
2021-10-27
 3.9k  76
37
Chapter 37
2021-10-29
 4k  140
38
Chapter 38
2021-11-03
 4.2k  87
39
Chapter 39
2021-11-05
 8.5k  159
40
Chapter 40
2021-11-10
 4.4k  153
41
Chapter 41
2021-11-12
 4.3k  164
42
Chapter 42
2021-11-14
 4k  88
43
Chapter 43
2021-11-14
 4.1k  107
44
Chapter 44
2021-11-14
 3.9k  78
45
Chapter 45
2021-11-14
 3.9k  69
46
Chapter 46
2021-11-14
 3.9k  78
47
Chapter 47
2021-11-14
 4.1k  118
48
Chapter 48
2021-11-14
 4k  129
49
Chapter 49
2021-11-14
 4.2k  84
50
Chapter 50
2021-11-14
 3.8k  83
51
Chapter 51
2021-11-14
 3.9k  104
52
Chapter 52
2021-11-17
 4k  116
53
Chapter 53
2021-11-19
 4k  171
54
Chapter 54
2021-11-24
 3.8k  87
55
Chapter 55
2021-11-26
 4k  132
56
Chapter 56
2021-12-01
 3.7k  79
57
Chapter 57
2021-12-03
 3.9k  118
58
Chapter 58
2021-12-08
 3.8k  110
59
Chapter 59
2021-12-10
 3.8k  117
60
Chapter 60
2021-12-15
 4.3k  175
61
Chapter 61
2021-12-17
 3.8k  121
62
Chapter 62
2021-12-22
 3.7k  113
63
Chapter 63
2021-12-24
 3.6k  127
64
Chapter 64
2021-12-29
 3.6k  106
65
Chapter 65
2021-12-31
 3.7k  107
66
Chapter 66
2022-01-05
 3.6k  103
67
Chapter 67
2022-01-07
 3.7k  170
68
Chapter 68
2022-01-12
 3.7k  144
69
Chapter 69
2022-01-14
 3.5k  211
70
Chapter 70
2022-01-19
 3.5k  158
71
Chapter 71
2022-01-21
 3.7k  162
72
Chapter 72
2022-01-26
 3.4k  93
73
Chapter 73
2022-01-28
 3.3k  107
74
Chapter 74
2022-02-02
 3.2k  73
75
Chapter 75
2022-02-04
 3.3k  72
76
Chapter 76
2022-02-09
 3.4k  62
77
Chapter 77
2022-02-11
 3.3k  115
78
Chapter 78
2022-02-16
 3.5k  91
79
Chapter 79
2022-02-18
 3.6k  218
80
Chapter 80
2022-02-23
 3.1k  119
81
Chapter 81
2022-02-25
 3.2k  107
82
Chapter 82
2022-03-02
 3k  94
83
Chapter 83
2022-03-04
 3.2k  98
84
Chapter 84
2022-03-09
 3.1k  112
85
Chapter 85
2022-03-11
 3k  118
86
Chapter 86
2022-03-16
 3k  87
87
Chapter 87
2022-03-18
 3k  106
88
Chapter 88
2022-03-23
 2.9k  67
89
Chapter 89
2022-03-25
 2.9k  90
90
Chapter 90
2022-03-30
 2.8k  93
91
Chapter 91
2022-04-01
 2.9k  69
92
Chapter 92
2022-04-06
 2.7k  57
93
Chapter 93
2022-04-08
 2.8k  91
94
Chapter 94
2022-04-13
 2.8k  82
95
Chapter 95
2022-04-15
 2.8k  97
96
Chapter 96
2022-04-20
 2.7k  46
97
Chapter 97
2022-04-22
 2.7k  64
98
Chapter 98
2022-04-27
 2.8k  86
99
Chapter 99
2022-04-29
 3k  162
100
Chapter 100
2022-05-04
 2.7k  116
101
Chapter 101
2022-05-06
 2.8k  69
102
Chapter 102
2022-05-11
 2.7k  43
103
Chapter 103
2022-05-13
 2.6k  60
104
Chapter 104
2022-05-18
 2.6k  61
105
Chapter 105
2022-05-20
 2.7k  69
106
Chapter 106
2022-05-25
 2.5k  49
107
Chapter 107
2022-05-27
 2.6k  78
108
Chapter 108
2022-06-01
 2.4k  65
109
Chapter 109
2022-06-03
 2.5k  78
110
Chapter 110
2022-06-08
 2.4k  66
111
Chapter 111
2022-06-10
 2.4k  77
112
Chapter 112
2022-06-15
 2.3k  54
113
Chapter 113
2022-06-17
 2.3k  72
114
Chapter 114
2022-06-22
 2.3k  62
115
Chapter 115
2022-06-24
 2.2k  86
116
Chapter 116
2022-06-29
 2.2k  59
117
Chapter 117
2022-07-01
 2.3k  82
118
Chapter 118
2022-07-06
 2.2k  59
119
Chapter 119
2022-07-08
 2.1k  52
120
Chapter 120
2022-07-13
 2k  62
121
Chapter 121
2022-07-15
 2k  46
122
Chapter 122
2022-07-20
 1.9k  65
123
Chapter 123
2022-07-22
 1.9k  67
124
Chapter 124
2022-07-27
 1.8k  66
125
Chapter 125
2022-07-29
 1.9k  71
126
Chapter 126
2022-08-03
 1.8k  46
127
Chapter 127
2022-08-05
 1.9k  71
128
Chapter 128
2022-08-10
 1.8k  74
129
Chapter 129
2022-08-12
 1.8k  49
130
Chapter 130
2022-08-17
 1.8k  45
131
Chapter 131
2022-08-19
 1.8k  61
132
Chapter 132
2022-08-24
 1.7k  50
133
Chapter 133
2022-08-26
 1.7k  40
134
Chapter 134
2022-08-31
 1.6k  32
135
Chapter 135
2022-09-02
 1.6k  43
136
Chapter 136
2022-09-07
 1.5k  41
137
Chapter 137
2022-09-09
 1.5k  34
138
Chapter 138
2022-09-09
 1.5k  31
139
Chapter 139
2022-09-09
 1.5k  26
140
Chapter 140
2022-09-09
 1.5k  26
141
Chapter 141
2022-09-09
 1.4k  39
142
Chapter 142
2022-09-09
 1.4k  20
143
Chapter 143
2022-09-09
 1.4k  23
144
Chapter 144
2022-09-09
 1.5k  36
145
Chapter 145
2022-09-14
 1.5k  40
146
Chapter 146
2022-09-16
 1.5k  39
147
Chapter 147
2022-09-21
 1.5k  28
148
Chapter 148
2022-09-23
 1.5k  35
149
Chapter 149
2022-09-28
 1.4k  36
150
Chapter 150
2022-09-30
 1.4k  39
151
Chapter 151
2022-10-01
 1.5k  34
152
Chapter 152
2022-10-02
 1.3k  31
153
Chapter 153
2022-10-03
 1.4k  38
154
Chapter 154
2022-10-05
 1.4k  38
155
Chapter 155
2022-10-07
 1.4k  38
156
Chapter 156
2022-10-12
 1.3k  20
157
Chapter 157
2022-10-14
 1.3k  40
158
Chapter 158
2022-10-19
 1.3k  30
159
Chapter 159
2022-10-21
 1.3k  38
160
Chapter 160
2022-10-26
 1.3k  61
161
Chapter 161
2022-10-28
 1.3k  35
162
Chapter 162
2022-11-02
 1.3k  69
163
Chapter 163
2022-11-04
 1.2k  35
164
Chapter 164
2022-11-09
 1.2k  44
165
Chapter 165
2022-11-11
 1.2k  34
166
Chapter 166
2022-11-16
 1.2k  21
167
Chapter 167
2022-11-18
 1.1k  39
168
Chapter 168
2022-11-23
 1.1k  29
169
Chapter 169
2022-11-25
 1.1k  27
170
Chapter 170
2022-11-30
 1.1k  25
171
Chapter 171
2022-12-02
 1.1k  43
172
Chapter 172
2022-12-07
 1k  21
173
Chapter 173
2022-12-09
 1k  36
174
Chapter 174
2022-12-14
 990  24
175
Chapter 175
2022-12-16
 985  34
176
Chapter 176
2022-12-21
 1k  49
177
Chapter 177
2022-12-23
 1k  27
178
Chapter 178
2022-12-28
 973  24
179
Chapter 179
2022-12-30
 987  32
180
Chapter 180
2023-01-04
 995  26
181
Chapter 181
2023-01-06
 1k  33
182
Chapter 182
2023-01-11
 955  28
183
Chapter 183
2023-01-13
 922  40
184
Chapter 184
2023-01-18
 883  18
185
Chapter 185
2023-01-20
 859  34
186
Chapter 186
2023-01-25
 859  27
187
Chapter 187
2023-01-27
 894  25
188
Chapter 188
2023-02-01
 806  31
189
Chapter 189
2023-02-03
 845  33
190
Chapter 190
2023-02-08
 802  21
191
Chapter 191
2023-02-10
 797  45
192
Chapter 192
2023-02-15
 749  54
193
Chapter 193
2023-02-17
 795  24
194
Chapter 194
2023-02-22
 786  26
195
Chapter 195
2023-02-24
 776  30
196
Chapter 196
2023-03-01
 714  17
197
Chapter 197
2023-03-03
 717  21
198
Chapter 198
2023-03-08
 690  17
199
Chapter 199
2023-03-10
 706  23
200
Chapter 200
2023-03-15
 670  21
201
Chapter 201
2023-03-17
 654  12
202
Chapter 202
2023-03-22
 662  11
203
Chapter 203
2023-03-24
 665  29
204
Chapter 204
2023-03-29
 645  14
205
Chapter 205
2023-03-31
 626  22
206
Chapter 206
2023-04-05
 615  22
207
Chapter 207
2023-04-07
 599  19
208
Chapter 208
2023-04-12
 584  22
209
Chapter 209
2023-04-14
 620  23
210
Chapter 210
2023-04-19
 603  24
211
Chapter 211
2023-04-21
 591  21
212
Chapter 212
2023-04-26
 559  21
213
Chapter 213
2023-04-28
 566  13
214
Chapter 214
2023-05-03
 545  13
215
Chapter 215
2023-05-05
 553  21
216
Chapter 216
2023-05-10
 527  22
217
Chapter 217
2023-05-12
 536  20
218
Chapter 218
2023-05-17
 489  12
219
Chapter 219
2023-05-19
 534  20
220
Chapter 220
2023-05-24
 488  18
221
Chapter 221
2023-05-26
 519  16
222
Chapter 222
2023-05-31
 454  14
223
Chapter 223
2023-06-02
 492  23
224
Chapter 224
2023-06-09
 467  23
225
Chapter 225
2023-06-14
 440  18
226
Chapter 226
2023-06-16
 439  9
227
Chapter 227
2023-06-21
 435  17
228
Chapter 228
2023-06-23
 415  11
229
Chapter 229
2023-06-28
 413  10
230
Chapter 230
2023-06-30
 422  19
231
Chapter 231
2023-07-05
 394  14
232
Chapter 232
2023-07-07
 419  16
233
Chapter 233
2023-07-12
 383  10
234
Chapter 234
2023-07-14
 392  14
235
Chapter 235
2023-07-19
 376  12
236
Chapter 236
2023-07-21
 395  18
237
Chapter 237
2023-07-26
 390  52
238
Chapter 238
2023-11-21
 230  12
239
Chapter 239
2023-11-24
 210  14
240
Chapter 240
2023-11-28
 208  14
241
Chapter 241
2023-12-01
 206  7
242
Chapter 242
2023-12-05
 184  11
243
Chapter 243
2023-12-08
 190  12
244
Chapter 244
2023-12-12
 182  8
245
Chapter 245
2023-12-15
 190  9
246
Chapter 246
2023-12-19
 165  10
247
Chapter 247
2023-12-22
 170  8
248
Chapter 248
2023-12-26
 169  6
249
Chapter 249
2023-12-29
 164  12
250
Chapter 250
2024-01-05
 170  6
251
Chapter 251
2024-01-09
 158  6
252
Chapter 252
2024-01-12
 152  6
253
Chapter 253
2024-01-16
 153  10
254
Chapter 254
2024-01-19
 145  6
255
Chapter 255
2024-01-23
 139  4
256
Chapter 256
2024-01-26
 138  6
257
Chapter 257
2024-01-30
 129  6
258
Chapter 258
2024-02-02
 148  14
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Tu tiên
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Nghịch tập
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chàng Rể Đệ Nhất
Chàng Rể Đệ Nhất
Hành động/Mạo Hiểm/Nữ cường/Ở rể/Sảng văn/Nghịch tập/Loser/Leo cao
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Ta Lượm Thuộc Tính Ở Mạt Thế
Kinh dị/Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook